Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος, 02/01/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 62790/5683 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : Σάµος Πληροφορίες : Αλέξανδρος Τατούρης Τηλέφωνο : FAX : Προς: Πίνακας ιανοµής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Ανάθεση µε διαπραγµάτευση δροµολογίων που δεν παρατάθηκαν καθώς και νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου για το σχολικό έτος Η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α / ). 2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π 133/2010-ΦΕΚ 226 Α / ). 3) Το Π. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α / ). 4) Το Ν.2362/ , «Περί ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α / ). 5) Το Ν.2286/1-2-95, «Περί προµηθειών του ηµόσιου Τοµέα» (ΦΕΚ 19 Α / ). 6) Την υπ αριθµ /2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ήµους» (ΦΕΚ 1701/Β / ). 7) Το άρθρο 100 του Ν 4182/2013 ( ΦΕΚ 185 Α/ ) που αφορά την παράταση των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους καθώς και την ανάθεση δροµολογίων που δεν παρατάθηκαν και νέων δροµολογίων. 8) Την ανάγκη εξασφάλισης της µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σάµου για το σχολικό έτος )To µε αριθµό πρωτ. 3472/ Έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Σάµου. Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει: Σε ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης των δροµολογίων όπως αυτά αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα.όλα τα δροµολόγια είναι µε εκτός αν κάπου αναφέρεται διαφορετικά. Τα δροµολόγια θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

2 Κριτήριο κατακύρωσης για το κάθε δροµολόγιο θα είναι η χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ηµέρα µεταφοράς. Οι προσφορές θα δοθούν µε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης % ανά ηµέρα µεταφοράς στην τιµή εκκίνησης που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, η οποία σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση του µαθηµατικού τύπου της ΚΥΑ 24001/ Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαπραγµάτευση µε τους παρόντες υποψηφίους αναδόχους Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού της µεταφοράς µαθητών. Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαπραγµάτευσης : ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου στο διοικητήριο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειµένου να συµµετάσχουν στην διαδικασία διαπραγµάτευσης πρέπει να έχουν κατά τη διάρκεια αυτής συµπληρωµένη υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι: α. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. β. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. δ. Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. ε Τα οχήµατα µε τα οποία θα µεταφερθούν οι µαθητές είναι κατάλληλα, και συγκεκριµένα είναι ασφαλισµένα και ελεγµένα από ΚΤΕΟ φέρουν ζώνες ασφαλείας και γενικά πληρούν όλες τις προδιαγραφές της κείµενης νουθεσίας για την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε Σάµου. Ο Προϊστάµενος της /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε Σάµου κ.α.α.α Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάµου Αλέξανδρος Τατούρης Θεµιστοκλής Παπαθεοφάνους Πίνακας ιανοµής 1) Επιµελητήριο Σάµου. 2) ΚΤΕΛ Σάµου. 3) Σύλλογος Ταξί Σάµου. 4) Σύλλογος Ταξί Καρλοβάσου. 5) Σύλλογος Ταξί Πυθαγορείου. 6) Σύλλογος Πρακτόρων Τουριστικών Γραφείων. 7) Ένωση Ξενοδόχων. 8) Σύλλογος Ενοικιαζοµένων δωµατίων.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστού κόστους ηµερησίου δροµολογίου =1,42 /L ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗ Σ ΡΟΜ ΟΛΟΓΙ ΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 9% α/α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Συνοδός (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 11ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ - ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ-ΚΕ ΡΟΣ 2 ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 2 ΣΑΜΟΣ 3 ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ- ΝΈΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 3 ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΛΕΚΚΑ 1 ΛΕΚΚΑ-ΝΕΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 4 ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ- ΠΥΡΓΟΣ- ΚΟΥΜΑΡΑ ΑΙΟΙ 2 ΣΑΜΟΣ 5 ΓΚΙΩΝΗ ΕΣ- 2 ΧΩΡΑ ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ- ΤΡΑΓΑΝΕΣ 6 ΧΩΡΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 7 ΜΥΛΟΙ ΧΩΡΑ 8 ΚΟΥΜΕΪΚΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 9 ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΟΙ- ΚΟΝΤΕΪΚΑ 2 Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ- Μ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 39 Μεγάλο λεωφορείο 18 Μικρό λεωφορείο 23 Μεγάλο λεωφορείο 26 Μεγάλο λεωφορείο 13 Μικρό λεωφορείο 31 Μεγάλο λεωφορείο 21 Μεγάλο λεωφορείο 17 Μικρό λεωφορείο 34 Μεγάλο λεωφορείο 106,47 638,79 51,25 307,49 93,37 560,20 209, ,46 55,60 333,59 57,84 347,05 68,95 413,73 51,35 308,09 115,62 693,69

4 10 Υ ΡΟΥΣΣΑ 1 Ν.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ- Μ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 11 ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ ΣΑΜΟΣ 12 ΡΑΚΑΙΟΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ-ΟΡΜΟΣ 3 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 13 ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 14 ΗΡΑΙΟΝ ΠΑΓΩΝ ΑΣ 15 ΝΗΣΙ-ΚΑΛΑΜΙ 1 ΣΑΜΟΣ 16 Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 1 ΚΟΝΤΕΪΚΑ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ 17 ΡΟΣΙΑ-ΒΑΡΕΛΛΑ 1 ΣΑΜΟΣ 18 ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΣ 19 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 20 ΠΛΑΤΑΝΟΣ- ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ- ΣΟΥΡΗ ΕΣ 2 Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 27 Μεγάλο λεωφορείο 17 Μικρό λεωφορείο 50 Μεγάλο λεωφορείο 49 Μεγάλο λεωφορείο 29 Μεγάλο λεωφορείο 13 Μικρό λεωφορείο 16 Μικρό λεωφορείο Μονό ροµολόγιο 13 Μικρό λεωφορείο 12 Μικρό λεωφορείο 18 Μικρό λεωφορείο Μονό ροµολόγιο 20 Μικρό λεωφορείο 77,07 462,44 73,51 441,08 166,20 997,20 69,08 414,45 68,95 413,73 45,78 274,71 26,38 158,28 39,74 238,44 43,68 262,06 19,87 119,22 56,20 337,22 21 Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 2 ΟΡΜΟΣ ΚΑΡ/ΣΟΥ - ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΜΑ- ΠΡΑ ΕΪΚΑ 22 ΠΡΑ ΕΪΚΑ- ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΜΑ 23 ΠΡΑ ΕΪΚΑ Ν.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 2 ΟΡΜΟΣ ΚΑΡ/ΣΟΥ - Ν.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 7 Ταξί 24 Υ ΡΟΥΣΣΑ ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ Μονό ροµολόγιο 7 Ταξί 11,59 69,52 23,17 139,03 21,72 130,34 23,07 138,44

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστού κόστους ηµερησίου δροµολογίου =1,42 /L 25 ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΑ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 26 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΒΙΑ 1 ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΑ 27 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΑ 28 ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ 29 ΚΕ ΡΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙ 30 ΚΕ ΡΟΣ ΣΑΜΟΣ 31 ΣΑΜΟΣ ΚΕ ΡΟΣ 32 ΠΑΓΩΝ ΑΣ ΗΡΑΙΟ 33 ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ- ΠΟΥΝΤΕΣ 1 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 34 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΜΑΡΑ 2 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 35 ΚΑΜΑΡΑ 1 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 36 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΜΑΡΑ 2 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 37 ΝΗΣΙ-ΚΑΛΑΜΙ 2 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 38 ΚΟΥΜΑΡΙΩΝΑΣ ΣΑΜΟΣ 39 ΝΗΣΙ-ΚΑΛΑΜΙ 2 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 40 ΒΑΡΕΛΛΑ- ΜΑΪΤΟΧΩΡΙ-ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΛΑΓΑΡΙ 3 ΣΑΜΟΣ 41 ΒΑΡΕΛΛΑ ΣΑΜΟΣ Μονό ροµολόγιο 5 Ταξί 22,13 132,81 20,20 121,23 18,22 109,32 22,52 135,10 19,59 117,56 22,46 134,73 11,23 67,37 23,09 138,53 24,22 145,31 24,23 145,35 23,13 138,80 24,23 145,35 28,57 171,40 21,85 131,11 28,57 171,40 22,12 132,72 22,12 132,72

6 42 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2 ΣΑΜΟΣ-ΒΑΘΥ 43 ΣΑΜΟΣ 2 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΪΤΟΧΩΡΙ- ΒΑΡΕΛΛΑ Μονό ροµολόγιο 44 ΡΟΣΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ 1 ΣΑΜΟΣ 45 ΜΠΑΛΟΣ ΚΟΥΜΕΪΚΑ 46 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ- ΜΠΑΛΟΣ 47 ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ 1 ΚΟΥΜΕΪΚΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 48 ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ 49 ΑΜΠΕΛΟΣ- ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΕΣ 1 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 50 ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ 51 ΚΟΣΜΑ ΑΙΟΙ ΛΕΚΚΑ 52 ΝΈΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΛΕΚΚΑ 53 ΛΕΚΚΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 54 ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 55 ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΣ 56 ΠΑΝ ΡΟΣΟ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 57 ΠΑΝ ΡΟΣΟ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 1 ΠΥΡΓΟΣ 1 ΠΥΡΓΟΣ 58 ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ ΧΩΡΑ Μονό ροµολόγιο Μονό ροµολόγιο 1 Ταξί 36,69 220,16 11,06 66,36 22,97 137,84 19,40 116,37 16,55 99,30 22,62 135,69 20,71 124,25 23,64 141,83 20,71 124,25 23,00 137,98 23,46 140,77 10,34 62,03 24,58 147,46 22,91 137,43 20,80 124,80 20,80 124,80 22,95 137,71

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστού κόστους ηµερησίου δροµολογίου =1,42 /L 59 ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 60 ΚΕΡΒΕΛΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 61 ΣΚΟΥΡΕΪΚΑ ΚΟΥΜΕΪΚΑ 62 ΠΑΓΩΝ ΑΣ- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 63 ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ-ΗΡΑΙΟ- ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ- ΡΟΣΙΑ 64 ΚΟΥΜΕΪΚΑ- ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 1 ΣΑΜΟΣ 4 ΣΑΜΟΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ) 6 Ταξί 1 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 65 ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ 66 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 67 ΣΚΟΥΡΕΪΚΑ- ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ 1 ΣΑΜΟΣ 1 Ν.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 68 ΚΟΥΜΑΡΑ ΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΣ 69 ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΣ 25,98 155,88 21,94 131,62 21,21 127,27 57,13 342,80 108,32 649,89 53,93 323,57 22,52 135,10 64,50 387,02 61,39 368,35 20,12 120,72 24,58 147,46 ΣΑΜΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΤΥΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. µε Ββ

8

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 25/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: οικ:46795/3711 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 02/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: οικ: 48125/3882 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 26/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 47099/4713 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα : 22 /10 /2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 112480/3780 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003136820 2015-10-08

15PROC003136820 2015-10-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.08 11:47:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ω497Λ1-06Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002172493 2014-07-17

14PROC002172493 2014-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη - 15-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 258909(3326) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002172493 2014-07-17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 3016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 22.04.2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη, 12/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 86001/7876 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538,39

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002614890 2015-03-04

15PROC002614890 2015-03-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 4 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002900517 2015-07-09

15PROC002900517 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 07 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ..: 38173/3393 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002963569 2015-08-10

15PROC002963569 2015-08-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3417 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002148460 2014-07-06

14PROC002148460 2014-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΥ07Λ1-ΕΛΡ Τρίπολη 02-7-2014 14PROC002148460 2014-07-06 Αρ. Πρωτ.: 50180/16449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνή µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα