Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Προσωπικά στοιχεία Όνοµα : Γεώργιος Επώνυµο : Παναγόπουλος Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Ελισάβετ Ηµεροµηνία γέννησης : 15 Αυγούστου 1976 Τόπος γέννησης Επαγγελµατική κατάσταση : Σέρρες Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών ιεύθυνση : Οµογενών Οδησσού 7-11, Σέρρες, Τ.Κ Τηλέφωνα : , κιν Ηλεκτρονική διεύθυνση ιαδικτυακός τόπος URL : Στρατιωτική Θητεία : Κατάταξη στις 9/5/2006 στο ΚΕΜΧ και απόλυση από το 723 TMX στις 9/5/ Σπουδές Εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Θέµα ιατριβής: Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κατασκευών Ο/Σ µε τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων Φοίτηση στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης που οδήγησε στην απόκτηση του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης. Βαθµός πτυχίου : 8.17 «Λίαν Καλώς» ιπλωµατική εργασία: Αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια δυναµικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης. Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, Καθηγητής Α.Π.Θ. Βαθµός: Φοίτηση στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών) που οδήγησε στην απόκτηση του πτυχίου του Πολιτικού Μηχανικού. Βαθµός πτυχίου : 7.40 «Λίαν Καλώς» ιπλωµατική εργασία: Αντισεισµικός σχεδιασµός κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στο χώρο µε βάση την επιτελεστικότητα. Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Βαθµός: Φοίτηση στο 3 ο Γενικό Λύκειο Σερρών. Βαθµός απολυτηρίου 17 και 7/10 3. Επαγγελµατική εµπειρία 2010 Κατάταξη σε οργανική θέση (από 12/3/2010 έως 22/6/2013) στη Ν.Α. Σερρών, µε την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη ιεύθυνση Ανάπτυξης, στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών Κατάταξη σε οργανική θέση µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στο Τµήµα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων της ιεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Α.Π.Θ Απασχόληση ως Πολιτικός Μηχανικός µε συµβάσεις έργου ή µε απασχόληση µε πρόσθετες αµοιβές σε 1

2 Ερευνητικά Προγράµµατα του Α.Π.Θ. και του ΤΕΙ Σερρών Συνεργασία µε το τεχνικό γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Π. Κουτροβέλη για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας υφιστάµενης οικοδοµής και την εκπόνηση σχεδίων σε Η/Υ (Αύγ. Σεπτ. 2006) Συνεργασία µε το τεχνικό γραφείο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. Χρ. Αλεξίου. Εκπόνηση µελετών θερµοµόνωσης και παθητικής πυροπροστασίας Συµµετοχή στην εκπόνηση στατικών µελετών στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Αθανάσιου Ξένου (Ιούν Μάρ. 2004) 2001 Συµµετοχή στην εκπόνηση στατικών µελετών γεφυροποιίας καθώς και γεωτεχνικών µελετών στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ε. Βασιλικού (Μάιος Νοέµ. 2001) 1999 Συµµετοχή σε µελέτες υδραυλικών και περιβαλλοντολογικών έργων στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Β. Μαλιώκα. Καθήκοντα κυρίως σχεδιαστικά (Οκτ. εκ. 1999) 1998 Πρώτη επαφή µε το περιβάλλον εργασίας ενός µελετητικού τεχνικού γραφείου, στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ι. Μαυράκη. Εξοικείωση µε στατικά και σχεδιαστικά προγράµµατα Η/Υ και µελέτες έργων γεφυροποιίας (Μάιος - Ιούλιος 1998) 4. ιδακτικό έργο Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε αντικείµενο την διδασκαλία των ακόλουθων µαθηµάτων: - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Θ) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Ε) - Ειδικές Κατασκευές από Οπλισµένο και Προεντεταµένο Σκυρόδεµα (Θ) - Ειδικές Κατασκευές από Οπλισµένο και Προεντεταµένο Σκυρόδεµα (Ε) - Αντισεισµικός Σχεδιασµός οµικών Έργων (Ε) - Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Ε) Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε αντικείµενο την διδασκαλία των ακόλουθων µαθηµάτων: - Σεισµική Αποτίµηση µε βάση την Επίδοση (Ε) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ (Ε) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Θ) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Ε) - Seismic Design of Structures (Erasmus) (Θ) Επικουρία των µελών.ε.π. του Α.Π.Θ. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και στην υποστήριξη διπλωµατικών εργασιών. Η κύρια απασχόληση αφορούσε στα παρακάτω µαθήµατα: - Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα ΙΙ - Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα ΙΙΙ - Αντισεισµική Τεχνολογία Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέµατος 5. Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. Αλεξίου Νικόλαος, «Εκτίµηση της Επίδρασης των Αξονικών Φορτίων στην Καµπύλη Αντίστασης Πλαισιωτών Φορέων», 2004 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 2. Αλεξόπουλος Θεόδωρος, «Σεισµική απόκριση κατασκευών µε ύπαρξη µαλακού ορόφου στο ισόγειο», 2004 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 3. Γκίνος ηµήτριος, «ιερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στη σεισµική απόκριση κατασκευών Ο/Σ µε µικτό σύστηµα», 2005 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 4. Μποµπότα Ευαγγελία, «Στατική µελέτη ενός διώροφου ξενοδοχείου µε υπόγειο και ξύλινη στέγη», Κασίτσκα Ανδροµάχη, Νικηφορίδου Παρέσσα, Τζιάκα Γεωργία, «Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης του 2

3 Κτιριακού Αποθέµατος της Πόλης των Σερρών», Κρικλάνη Μαρία, «Προσοµοίωση Ανελαστικής Συµπεριφοράς ιατοµών από Οπλισµένο Σκυρόδεµα», Κουβακλή Σταυρούλα, «Μορφολογία και Υλικά Κατασκευής Στεγών Οικοδοµικών Έργων - Παράδειγµα Υπολογισµού ίριχτης Ξύλινης Στέγης Βάσει του EC5», Γιαµούζης Ευστάθιος, «Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες Όπλισης Κτιρίων Από Ο/Σ. Εφαρµογή Στην Πράξη», Ζαρκάδας Αθανάσιος και Μαριάδης Χριστόφορος, «Ανάλυση και διαστασιολόγηση τυπικών κατασκευών Ο/Σ µε τη χρήση διαφόρων πακέτων λογισµικού», Νότας Οδυσσέας, «ιερεύνηση της χρήσης του EC8 αντί του ελληνικού κανονισµού ΕΑΚ2000 στην ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών Ο/Σ», Τζιόλας Μιχάλης, «Ανάλυση και διαστασιολόγηση τυπικών κατασκευών Ο/Σ µε τη χρήση διαφόρων πακέτων λογισµικού», ιονυσιάδη Νίκη, «ιερεύνηση της επιρροής της ύπαρξης και της θέσης των τοιχωµάτων στο σχεδιασµό 4ώροφης κατασκευής από Ο/Σ», Αδαµίδου Ελπίδα & Παπαδοπούλου Φωτεινή-Χριστίνα «Αξιολόγηση των φασµάτων σχεδιασµού του ΕΑΚ2000 και του ΕΚ8 βάσει πραγµατικών καταγραφών από ελληνικούς σεισµούς», Κόγκας Εµµανουήλ & Καβζαλίδης Στυλιανός «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 3ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε εσοχή σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Λαζαρίδου Ειρήνη «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 3ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε κλιµακοστάσιο µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Χριστοφορίδου Ευγενία & Πέτρου Μιχάλης «Ειδικές πλάκες οπλσµένου σκυροδέµατος - Συγκρίσεις µεταξύ ΕΚΟΣ2000 και ΕΚ2», Ηρακλέους Ευστρατία & Χούσου Φωτεινή «ιαστασιολόγηση δοµικών στοιχείων από Ο/Σ σύµφωνα µε τους ευρωκώδικες. Συγκρίσεις µε τους ελληνικούς κανονισµούς», Τσιρέλη Μαρία & Φραγκοπούλου Μαρίνα «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 4ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε πυρήνα τοιχωµάτων µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Μπαµπούλας Ξενοφών «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 5ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε δίδυµο σύστηµα (πλαίσια + τοιχώµατα) µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Χρυσοπολίτης Νίκος «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 5ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Aµανατίδου Παναγιώτα & Κρασσάς ηµήτριος «Σεισµική αποτίµηση κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών - Επίδραση των τοιχοπληρώσεων στη σεισµική απόκριση κτιρίων», Τσέρος Αντώνιος «Σχεδιασµός κατασκευής Ο/Σ µε τους Ευρωκώδικες», Τοµπουλίδης Κωνσταντίνος «ιαστασιολόγηση σε κάµψη υπό αξονική καταπόνηση δοµικών στοιχείων από Ο/Σ» (σε εξέλιξη) 24. Πούλια Ελένη «ιαστασιολόγηση δοµικών στοιχείων Ο/Σ µε το λογισµικό RC-Solver σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες 2 & 8» (σε εξέλιξη) 25. Κουτρουµπής Παναγιώτης & Ορτουλίδου Αφεντούλα «Σύνθεση του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών» (σε εξέλιξη) 26. Σιάνης Σωκράτης & Αραµπατζής Γεώργιος «ηµιουργία ηλεκτρονικών χαρτών του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών µε τη χρήση συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)» (σε εξέλιξη) Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Επικουρία των µελών.ε.π. του Ε.Κ.Ο.Σ.Φ.Τ. του Α.Π.Θ. στην επίβλεψη πλήθους προπτυχιακών και µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες από αυτές στις οποίες η συµµετοχή ήταν ουσιαστική: 1. Βαρελάς Φώτης, «Ανελαστική ανάλυση κατασκευών από Ο/Σ - διαγράµµατα Μ-θ», 2003 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.). 2. Μπερβανάκης Στυλιανός, «Σχεδιασµός µε τον EC8 πολυώροφων κτιρίων µε εσοχές και αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς», 2003 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 3. Πέτρου Ευαγγελία - Ζορµπά Τριάδα, «Αντισεισµικός σχεδιασµός εξαώροφων κτιρίων σύµφωνα µε τον EC8 (pren :2003) και αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς τους», 2004 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 4. Βαρελάς Φώτης, «Πιλοτική εφαρµογή του τελικού σχεδίου (2004) του Νέου Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) στην αποτίµηση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος», 2004 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 5. Σισµάνογλου έσποινα, «Ανελαστική υναµική Ανάλυση κτιρίων από Ο/Σ. ιερεύνηση πεδίου εφαρµογής του 3

4 διαθέσιµου λογισµικού», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 6. Μαρκουλάκης Μιχαήλ, «Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας», 2006 (επιβλέπουσα: επίκ. καθ. Αθανασιάδου Χρ.) 7. Στεφανίδου Σωτηρία - Γκουτζίκα Ελευθερία, «Αντισεισµικός Σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια ανελαστικών δυναµικών αναλύσεων», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 8. Αντωνιάδης Παναγιώτης, «Αντισεισµικός σχεδιασµός τοιχωµάτων σε κτίρια Ο/Σ µε µικτό φέροντα οργανισµό», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 9. Στεφανίδου Σωτηρία, «Αντισεισµικός σχεδιασµός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ µε εσοχές, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και µε βάση µια νέα µεθοδολογία σχεδιασµού για στοχευόµενη επιτελεστικότητα», 2007 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 10. Αντωνιάδης Παναγιώτης, «Αντισεισµικός υπολογισµός 15-ωρόφου κτιρίου Ο/Σ µε βάση τον EC8 (2005) και βαθµονόµηση των διατάξεων για το σχεδιασµό τοιχωµάτων σε µικτά συστήµατα», 2007 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 6. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών, ΤΕΙ Σερρών, Επιστ. Υπεύθυνος: Κολιόπουλος Π Systemic seismic vulnerability and risk analysis for buildings, lifeline networks and infrastructures safety gain - SYNER-G, Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities (MASSIVE) Συντονιστής: Χ. Κοντοές (ΕΑΑ), Επιστ. Υπέυθυνος ΑΠΘ: Κάππος Α Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (PAGER) - Phase IΙΙ of the U.S. Geological Survey (USGS)., Συντονιστής: Susan K. Tubbesing, EERI (Calif.), Επιστ. Υπέυθυνος ΑΠΘ: Κάππος Α Εφαρµογή των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α Μελέτη και επεξεργασία στοιχείων καθώς και υλοποίηση προτάσεων σχετικά µε τη µετεγκατάσταση µονάδων και αναβάθµιση αιθουσών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Μπίκας ιαχείριση του σεισµικού κινδύνου για Duzce, Γρεβενά και Catania: Ανάπτυξη και πρόταση για υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής και ισχυρής µεθοδολογίας και κατάλληλων τοπικών εργαλείων για τη διαχείριση, αποτροπή και µείωση του σεισµικού κινδύνου στην Duzce-Τουρκία, Γρεβενά και Catania- Σικελία (SRM-DGC), Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κτιρίων και ανάπτυξη προηγµένων υλικών/τεχνικών ενίσχυσης (ΑΡΙΣΤΙΩΝ), Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δελτίων προσεισµικού ελέγχου και εκτίµησης της διακινδύνευσης κτιρίων δηµόσιας και κοινοφελούς χρήσης διά της εφαρµογής σεναρίων βαθµολογίας, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ Πιλοτικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σχολείων και νοσοκοµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α Φάση, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ Ολοκληρωµενη παρέµβαση για την ανασυγκρότηση της Düzce, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ RISKUE: An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different European towns, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Σεισµικός έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων ηµοσίων Οργανισµών Νοµού Σερρών. Φάση Ι: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας & εξοπλισµός, ΤΕΙ Σερρών 2003 Ο σεισµός της Αθήνας της : Εκτίµηση της τρωτότητας στην πλειόσειστη περιοχή, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α. 4

5 7. Συγγραφικό και επιστηµονικό έργο 7.1 ιπλωµατικές Εργασίες 1. Αντισεισµικός σχεδιασµός κατασκευών από Οπλισµένο Σκυρόδεµα στο χώρο µε βάση την επιτελεστικότητα, Μάρτιος 2001, Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, αναπλ. καθ. Α.Π.Θ. 2. Αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια δυναµικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης, Σεπτέµβριος 2002, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία για το ΠΜΣ «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων.», Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, καθ. Α.Π.Θ. 7.2 ιδακτορική ιατριβή (σε εξέλιξη) Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κατασκευών Ο/Σ µε τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων, Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, καθ. Α.Π.Θ. 7.3 ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2004) Performance-based seismic design of 3d R/C buildings using inelastic static and dynamic analysis procedures, ISET Journal of Earthquake Technology, Special Issue: Performance-Based Seismic Design (Edited by MJN Priestley), Paper No. 444, Vol.41, No. 1, pp Kappos, A.J., Panagopoulos, G., Panagiotopoulos, Ch. and Penelis, Gr. (2006) A hybrid method for the vulnerability assessment of R/C and URM buildings, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 4, Kappos, A.J., Lekidis, V., Panagopoulos, G., Sous, I., Theodulidis, N., Karakostas, C., Anastasiadis, T., Salonikios, T. and Margaris, B. (2007) Analytical estimation of economic loss for buildings in the area struck by the 1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs, Earthquake Spectra, Vol. 23, No. 2, pp Kappos, A.J., Panagopoulos, G., and Penelis, Gr. (2008) Development of a seismic damage and loss scenario for contemporary and historical buildings in Thessaloniki, Greece, Soil Dyn Earthquake Eng, Vol. 28, No , pp Kappos, A.J., & Panagopoulos, G. (2010). Fragility curves for reinforced concrete buildings in Greece. Structure and Infrastructure Engineering, 6(1), Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Sextos, A.G., Papanikolaou, V.K., & Stylianidis, K.C. (2010). Development of comprehensive earthquake loss scenarios for a Greek and a Turkish city - structural aspects. Earthquakes and Structures, 1(2), Kakaletsis, D.J., Karayannis, C.G., Panagopoulos, G.K., (2011). Effectiveness of Rectangular Spiral Shear Reinforcement on Infilled R/C Frames Under Cyclic Loading. Journal of Earthquake Engineering. Vol. 15, No. 15, pp Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2003) Performance-based seismic design of 3D R/C buildings using inelastic analysis procedures, fib 2003: Symposium on Concrete Structures in Seismic Regions, Athens 2. Koliopoulos, P.K., Panagopoulos, G. and Mouratidis, E.K. (2004) Empirical Predictions of Plastic Energy Demand of Greek Earthquakes, The 11th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Berkeley USA 3. Kappos, A.J., Panagiotopoulos, C. and Panagopoulos, G. (2004) Derivation of fragility curves using inelastic time-history analysis and damage statistics, ICCES'04, Madeira, Portugal, CD ROM Proceedings, pp Lekidis, V., Karakostas, C., Sous, I., Anastasiadis, A., Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2005) Evaluation of economic loss for structures in the area struck by the 7/9/1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs, Earthquake Resistant Engineering Structures V (ERES 2005), WIT Press, Skiathos, Greece 5. Pomonis, A., Kappos, A., Karababa, F. and Panagopoulos, G. (2009) Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece, Second International Workshop on Disaster Casualties, June 2009, University of Cambridge, UK 6. Kappos, A. J., Panagopoulos, G. K., Sextos, A. G., Papanikolaou, V. K., Stylianidis, K. C., Kouris, L. A., et al. 5

6 (2010), Development of earthquake loss scenarios for two Mediterranean cities, 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering. Toronto, Canada. 7. Panagopoulos, G.Κ., Panagiotopoulos, C.G. & Kappos A.J. (2010) Derivation of capacity curves for reinforced concrete frame and dual structures 14ECEE, Ohrid, FYROM 8. Vamvatsikos, D., Kouris, L.A., Panagopoulos, G., Kappos, A.J., Rossetto T., Lloyd, T.O., Stathopoulos, T. Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review, COST-C26 Final Conference, Naples September Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K. and Antoniadis, P. (2012) A Comparative Study Of Seismic Capacity And Fragility Curves For R/C Building Typologies From Different Countries. in International Jubilee Conference UACEG Karakostas, Ch, Lekidis, V., Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Keramitsoglou, I., Kontoes, Ch.. (2012) Evaluation of seismic vulnerability of buildings in Athens and L Aquila in the framework of the MASSIVE seismic mitigation system, 15 WCEE. Lisbon, Portugal. 7.5 Ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 1. Κάππος, Α.Ι. και Παναγόπουλος, Γ. (2001) Μια Νέα Μεθοδολογία Για Τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Ο/Σ Με Βάση Την Επιτελεστικότητα, 2 ο ΠΣΑΜΤΣ, Θεσσαλονίκη 2. Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου Β., Πενέλης Γρ. (2006) Εκτίµηση τρωτότητας για τα µνηµεία της Θεσσαλονίκης και κατάστρωση σχετικής γεωπληροφορικής βάσης δεδοµένων, 1 ο Συνέδριο Αναστηλώσεων, Εργ. αριθ. 39, ΕΤΕΠΑΜ, Θεσσαλονίκη 3. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, Α.Ι., (2006) Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη 4. Αθανασιάδου, Χ.Ι., Παναγόπουλος Γ., και Μαρκουλάκης Μ.. (2006) Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη 5. Παναγόπουλος, Γ., Κάππος, Α.Ι., Λεκίδης, Β., Σους, Ι., Σαλονικιός, Θ. και Καρακώστας, Χ. (2008) Αξιοποίηση πραγµατικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισµών στις µελέτες σεισµικής τρωτότητας, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα 6. Ποµόνης, Α., Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., & Καραµπαµπά, Φ. (2008). Σεισµική τρωτότητα και εκτιµήσεις πιθανότητας κατάρρευσης Ελληνικών κτιρίων συγκρίσεις µε το διεθνή χώρο. 3o ΠΣΑΜΤΣ. Αθήνα. 7. Κάππος, A.Ι., Στυλιανίδης, Κ., Σέξτος, Α., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου, Β., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Γκουτζίκα, Ε. (2009) Σενάρια σεισµικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Γρεβενών, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 8. Κάππος, A.Ι., Σέξτος, Α., Παπανικολάου, Β., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Στυλιανίδης, Κ. (2009) Σενάρια σεισµικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέµατος της πόλης Düzce µε τη χρήση ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 9. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδοµένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισµούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καµπυλών τρωτότητας, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 10. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) ιγραµµική προσέγγιση διαγραµµάτων µεγεθών δυνάµεων - παραµορφώσεων, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 7.6 Κεφάλαια βιβλίων 1. Vamvatsikos, D., Kouris, L. A., Panagopoulos, G. K., Kappos, A. J., Rossetto, T., Lloyd, T. O., & Stathopoulos, T. (2010). Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review. In F. M. Mazzolani (Ed.), Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events (pp ). CRC Press. 2. Pomonis, A., Kappos, A. J., Karababa, F. S., & Panagopoulos, G. K. (2011). Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece. In R. Spence, E. So, & C. Scawthorn (Eds.), Human Casualties in Earthquakes (pp ). Springer. 7.7 Εκπαιδευτικές σηµειώσεις 1. Παναγόπουλος Γ., Κίρτας Ε. (2005) Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος I, ΤΕΙ Σερρών 2. Κίρτας Ε., Παναγόπουλος Γ. (2010), "Σηµειώσεις εργαστηρίου: Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (SAP 2000 v.14)", 6

7 Τµήµα Π Ε, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 3. Κίρτας Ε., Παναγόπουλος Γ. (2013), "Παράδειγµα 2: Προσοµοίωση κατασκευής Ο/Σ µε το Fespa 10 (ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000)" (Πρόσθετες σηµειώσεις εργαστηρίου) 4. Ιγνατάκης Χρήστος (2006) ιαµόρφωση και Λεπτοµέρειες Όπλισης οµικών Στοιχείων από Σκυρόδεµα. Κωδικοποίηση Εφαρµογές, Χαλυβουργία Θεσσαλίας Ελληνική Χαλυβουργία, Θεσσαλονίκη (Επιµέλεια του τεχνικού εγχειριδίου) 8. Αναφορές τρίτων (citations) στο επιστηµονικό έργο Εργασία [7.3.1] 1. H. Marques, R. Delgado, J. Cunha, A. Campos, "Vulnerabilidade sismica de instalacoes hospitalares", CD ROM Proceed. 7th Congresso de sismologia e engenharia sismica, Porto, 2007, no Vasilopoulos, A.A., Bazeos, N., Beskos, D.E., Seismic design of irregular space steel frames using advanced methods of analysis, Steel and Composite Structures 8 (1), 2008, pp Taranenco, A. (2008) Calculul Structurilor Din Bare În Domeniul Postelastic, PhD Thesis, Universitatea Tehnica A Moldovei, Chisinau 4. Chandrasekaram, S., Serino, G. and Gupta, V. (2008) Performance evaluation and damage assessment of buildings subjected to seismic loading, WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 98, pp Vasilopoulos, A.A. and Beskos, D.E. (2009) Seismic Design of Space Steel Frames Using Advanced Methods of Analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, No. 1, pp Kraetzig, W.B. and Petryna, Y.S. (2009) On structural damage processes of storm- and earthquake-induced low-cycle fatigue, COMPDYN 2009, Rhodes, Greece. 7. Erdem, R. T., Bagci, M., & Demir, A. (2011). A Comparative Evaluation of Performance Based Analysis Procedures According to 2007 Turkish Earthquake Code and FEMA-440. Mathematical and Computational Applications, 16(3), Gandhi, B., & Shah, B. J. (2012). Performance BaseSeismic Design of ReinforcedConcrete Bridges. International Journal of Engineering, 1(5). 9. Mohamed, E. M. F. (2012). Progressive collapse analysis of RC building frames with different seismic design levels (Doctoral dissertation, The American University in Cairo). 10. Varadharajan, S., Sehgal, V. K., & Saini, B. (2013). Determination of Inelastic Seismic demands of RC moment resisting setback frames. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Εργασία [7.3.2] 1. Pitilakis, K., Alexoudi, M., Argyroudis, S., Monge, O., Martin, C., Earthquake risk assessment of lifelines, Bulletin of Earthquake Engineering 4 (4), 2006, pp Alexoudi, M., Anastasiadis A., K. Pitilakis, Seismic Risk Assessment Of The Water System Of Thessaloniki, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering June 25-28, 2007, Paper No K. Pitilakis, Anastasiadis A., Kakderi, K, Argyroudis, S., Alexoudi, M., Vulnerability Assessment And Risk Management Of Lifelines, Infrastructures And Critical Facilities. The Case Of Thessaloniki s Metropolitan Area, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering June 25-28, 2007, Paper No R. Flesch et al., European Manual for in-situ Assessment of Important Existing Structures, 2007, Lessloss- Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/02 5. R. Spence et al., Earthquake Disaster Scenario Predictions & Loss Modelling for Urban Areas, 2007, Lessloss-Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/07 6. E. Faccioli, Prediction of Ground Motion and Loss Scenarios for Selected Infrastructure Systems in European Urban Environments, 2007, Lessloss-Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/08 7. Rota, M. (2007) Advances in the Derivation of Fragility Curves for Masonry Buildings, PhD Thesis, Rose School: European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italy 8. Erberik, M.A., Generation of fragility curves for Turkish masonry buildings considering in-plane failure modes, 2008, Earthquake Engineering and Structural Dynamics 37 (3), pp

8 9. Hill, M., Rossetto, T., Comparison of building damage scales and damage descriptions for use in earthquake loss modelling in Europe, 2008, Bulletin of Earthquake Engineering 6 (2), pp Lagaros, N.D., Probabilistic fragility analysis: A tool for assessing design rules of RC buildings, 2008, Earthquake Engineering and Engineering Vibration 7 (1), pp Rota, M., Penna, A. and Strobbia, C.L. (2008) Processing Italian Damage Data to Derive Typological Fragility Curves, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 28, No , pp Spence, R., So, E., Cultrera, G., Ansal, A., Pitilakis, K., Costa, A.C., Tönük, G., Argyroudis, S., Kakderi, K., Sousa, M.L. (2008) Earthquake loss estimation and mitigation in Europe: A review and comparison of alternative approaches, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 13. Hill, M.P., Rossetto T. (2008) Do existing damage scales meet the needs of seismic loss estimation?, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 14. Rota, M., Penna, A., Strobbia, C., Magenes, G. (2008) Direct derivation of fragility curves from Italian postearthquake survey data, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 15. Rota, M., Penna, A., Magenes, G., Strobbia, C. (2008) Observed seismic vulnerability of Italian buildings, Conference on Seismic Engineering Conference, Univ. Reggio, Calabria, Italy 16. Κακδέρη, Κ., Αργυρούδης, Σ., Αλεξούδη, Μ., Αναστασιάδης, Α., Πιτιλάκης, Κ. (2008), Σενάρια Σεισµικής ιακινδύνευσης και Στρατηγικές ιαχείρισης της Κρίσης για τον Λιµένα Θεσσαλονίκης, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Πιτιλάκης, Κ., Αναστασιάδης, Α., Αργυρούδης, Σ., Κακδέρη, Κ., Αλεξούδη, Μ (2008), Αποτίµηση Τρωτότητας και ιαχείριση Σεισµικής ιακινδύνευσης ικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδοµών και Κρίσιµων Υπηρεσιών. Εφαρµογή στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Agliardi, F., Crosta, G. B. and Frattini, P. (2009), Integrating rockfall risk assessment and countermeasure design by 3D modelling techniques, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9(4), Haldar P, Singh Y. Seismic Performance And Vulnerability Of Indian Code- Designed RC Frame Buildings. ISET Journal of Earthquake Technology. 2009;46(1): Rota, M., Penna, A., Magenes, G. (2010), A methodology for deriving analytical fragility curves for masonry buildings based on stochastic nonlinear analyses, Engineering Structures 32 (5), Michel, C., Guéguen, P., Lestuzzi, P., Bard, P.Y. (2010) Comparison between seismic vulnerability models and experimental dynamic properties of existing buildings in France, Bulletin of Earthquake Engineering, 8(6), Karababa, Faye S., Pomonis A. (2011) Damage data analysis and vulnerability estimation following the August 14, 2003 Lefkada Island, Greece, Earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering 9(4), Marano, G.C., Greco, R., Morrone, E. (2011), Analytical evaluation of essential facilities fragility curves by using a stochastic approach, Engineering Structures 33(1), Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2011) Development of damage probability matrices based on Greek earthquake damage data. Earthquake Engineering and Engineering Vibration 10(1), Mitropoulou, C.C., Papadrakakis, M. (2011), Developing fragility curves based on neural network IDA predictions, Engineering Structures, 33 (12), Argyroudis, S.A., Pitilakis, K.D. (2012), Seismic fragility curves of shallow tunnels in alluvial deposits, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 35, Tien, Y.M., Juang, C.H., Chen, J.-M., Pai, C.-H. (2012), Isointensity-isoexposure concept for seismic vulnerability analysis - A case study of the 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake, Engineering Geology, , Colangelo, F. (2012), A simple model to include fuzziness in the seismic fragility curve and relevant effect compared with randomness, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 41 (5) Masi, A., Vona, M. (2012), Vulnerability assessment of gravity-load designed RC buildings: Evaluation of seismic capacity through non-linear dynamic analyses, Engineering Structures, 45, December 2012, Kontoes, C., Herekakis, T., Ieronymidi, E., Keramitsoglou, I., Papadopoulos, G. A., Paralikidis, S., Aifantopoulou, D., et al. (2012). Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project. Journal of Earth Science and Engineering, 2, Lari, S., Frattini, P., & Crosta, G. B. (2012). Local scale multiple quantitative risk assessment and uncertainty evaluation in a densely urbanised area (Brescia, Italy). Natural Hazards and Earth System Science, 12(11), 8

9 doi: /nhess Haldar, Putul, Yogendra Singh, and D. K. Paul. (2012) "Estimation of Capacity Curve Parameters for Indian RC Buildings with URM Infills." Proc. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE) Singh, Y., Lang, D. H., Prasad, J., & Deoliya, R. (2013). An Analytical Study on the Seismic Vulnerability of Masonry Buildings in India. Journal of Earthquake Engineering, 17(3), Aldemir, A., Altuğ Erberik, M., Demirel, I. O., & Sucuoğlu, H. (2013). Seismic Performance Assessment of Unreinforced Masonry Buildings with a Hybrid Modeling Approach. Earthquake Spectra, 29(1), doi: / Haldar, P., Singh, Y., Lang, D. H., & Paul, D. K. (2013). Comparison of seismic risk assessment based on macroseismic intensity and spectrum approaches using SeisVARA. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 48, doi: /j.soildyn Hsieh, Meng-Hsun, Bing-Jean Lee, Tsu-Chiang Lei, and Jer-Yan Lin. (2013), Development of medium- and low-rise reinforced concrete building fragility curves based on Chi-Chi Earthquake data. Natural Hazards. Retrieved June 24, 2013 (http://link.springer.com/ /s ). 37. Selva, Jacopo, Sotiris Argyroudis, and Kyriazis Pitilakis. (2013), Impact on loss/risk assessments of intermodel variability in vulnerability analysis. Natural Hazards 67(2): Εργασία [7.3.3] 1. Rota, M. (2007) Advances in the Derivation of Fragility Curves for Masonry Buildings, PhD Thesis, Rose School: European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, Università degli Studi di Pavia, Italy 2. Crowley, H., Borzi, B., Pinho, R., Colombi, M. and Onida, M. (2008) Comparison of Two Mechanics-Based Methods for Simplified Structural Analysis in Vulnerability Assessment, Advances in Civil Engineering, Vol. 2008, Article ID Σέξτος Α, ιακοµιχάλης Μ, Μαρκάκης Γ, Μαυρόπουλος Κ, Κατσάνος Ε. (2009) ιερεύνηση της επιρροής των παραδοχών της ανάλυσης στον προϋπολογισµό των οικοδοµικών έργων. 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος. Πάφος, Κύπρος 4. Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2011) Development of damage probability matrices based on Greek earthquake damage data, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 10(1), Bai, J., Hueste, M., Gardoni, P. (2011) Scenario-based seismic loss estimation for concrete buildings in the central US, Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering - Proceedings of the 11th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Spence, R. (2011). Human Casualties in Earthquakes (Vol. 29). Springer Science+ Business Media. 7. Kontoes, Charalampos, et al. "Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project." Journal of Earth Science and Engineering 2 (2012): Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2012) Seismic vulnerability assessment of buildings based on damage data after a near field earthquake (7 September 1999 Athens - Greece), Earthquake and Structures 3 (2), Εργασία [7.3.4] 1. Makedon, T., Chatzigogos, N.P. and Spandos, S. (2009) Engineering Geological Parameters Affecting the Response of Thessaloniki's Urban Fill to a Major Seismic Event, Engineering Geology, Vol. 104, No. 3-4, pp Σέξτος Α, ιακοµιχάλης Μ, Μαρκάκης Γ, Μαυρόπουλος Κ, Κατσάνος Ε. (2009) ιερεύνηση της επιρροής των παραδοχών της ανάλυσης στον προϋπολογισµό των οικοδοµικών έργων. 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος. Πάφος, Κύπρος 3. Lang, D.H., Singh, Y., Prasad, J.S.R. (2012) Comparing empirical and analytical estimates of earthquake loss assessment studies for the city of Dehradun, India, Earthquake Spectra 28 (2), Djaalali, F., Bensaibi, M., Bourahla, N., Davenne, L. (2012) Vulnerability curves of masonry constructions Algiers case study, Structural Engineering and Mechanics 42 (5), Kontoes, C., Herekakis, T., Ieronymidi, E., Keramitsoglou, I., Papadopoulos, G. A., Paralikidis, S., Aifantopoulou, D., et al. (2012). Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project. Journal of Earth Science and Engineering, 2,

10 6. Toma, A. M. (2012). Deterministic method for assessing the degree of degradation for masonry condominium structures in romanian urban areas. The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi. Construction & Architecture Section. 7. Alam, M. N., Tesfamariam, S., & Alam, M. S. (2013). GIS-Based Seismic Damage Estimation: Case Study for the City of Kelowna, BC. Natural Hazards Review, 14(1), doi: /(asce)nh Selva, J., & Sandri, L. (2013). Probabilistic Seismic Hazard Assessment: Combining Cornell Like Approaches and Data at Sites through Bayesian Inference. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(3), Selva, Jacopo, Sotiris Argyroudis, and Kyriazis Pitilakis. (2013), Impact on loss/risk assessments of intermodel variability in vulnerability analysis. Natural Hazards 67(2): Εργασία [7.3.5] 1. Tsompanakis, Y., Lagaros, N. D., Psarropoulos, P. N. and Georgopoulos, E. C. (2010), Probabilistic seismic slope stability assessment of geostructures, Structure and Infrastructure Engineering, 6(1), Marano, G.C., Greco, R., Morrone, E. (2011), Analytical evaluation of essential facilities fragility curves by using a stochastic approach, Engineering Structures 33(1), Dominik Lang, Sergio Molina-Palacios, Conrad Lindholm and Stefan Balan (2012), Deterministic earthquake damage and loss assessment for the city of Bucharest, Romania, Journal of Seismology 16(1), Tien, Y.M., Juang, C.H., Chen, J.-M., Pai, C.-H. (2012), Isointensity-isoexposure concept for seismic vulnerability analysis - A case study of the 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake, Engineering Geology, , Frangopol, D.M., Saydam, D., Kim, S. (2012), Maintenance, management, life-cycle design and performance of structures and infrastructures: a brief review, Structure and Infrastructure Engineering 8 (1), Lang, D.H., Singh, Y., Prasad, J.S.R. (2012), Comparing empirical and analytical estimates of earthquake loss assessment studies for the city of Dehradun, India, Earthquake Spectra 28 (2), Akbari, R. (2012) Seismic fragility analysis of reinforced concrete continuous span bridges with irregular configuration, Structure and Infrastructure Engineering 8 (9), Rajeev, P., Tesfamariam, S. (2012) Seismic fragilities for reinforced concrete buildings with consideration of irregularities Structural Safety 39, Pomonis, A., G. Gaspari, and F. S. Karababa. (2013) "Seismic vulnerability assessment for buildings in Greece based on observed damage data sets.", Bollettino di Geofisica Teorica ed Applica, Vol Tesfamariam, S., Sánchez-Silva, M., & Rajeev, P. (2013). Effect of Topology Irregularities and Construction Quality on Life Cycle Cost of Reinforced Concrete Buildings. Journal of Earthquake Engineering 11. Erduran, E., & Lindholm, C. (2012). A Critical Look at the Use of Design Spectrum Shape for Seismic Risk Assessment. Earthquake Spectra, 28(4), Εργασία [7.3.6] 1. Pitilakis, K.D., Anastasiadis, A.I., Kakderi, K.G., Manakou, M.V., Manou, D.K., Alexoudi, M.N., Fotopoulou, S.D., Argyroudis, S.A., Senetakis, K.G. (2011) Development of comprehensive earthquake loss scenarios for a Greek and a Turkish city: Seismic hazard, geotechnical and lifeline aspects, Earthquake and Structures 2 (3), Eleftheriadou, A. K., & Karabinis, A. I. (2013). Evaluation of damage probability matrices from observational seismic damage data. Earthquake and Structures, 4(3), Εργασία [7.4.3] 1. Anastasiadis, A.J., Argyroudis, S.A. (2007), Seismic vulnerability analysis in urban systems and road networks. Application to the city of Thessaloniki, Greece, International Journal of Sustainable Development and Planning 2 (3), pp M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, S. Konstantis, M. Kokolakis (2007), Seismic Vulnerability Analysis οf Bridges With Random Material Properties, CD ROM Proceed. COMPDYN, no Ioannou, I. (2010), Quantification of the Uncertainty in the Seismic Damage and Economic Loss for a Single Building, PhD Thesis, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, U.K. 10

11 Εργασία [7.5.3] 1. Αργυρούδης, Σ., Πιτιλάκης, Κ. (2008), Αριθµητικές Καµπύλες Τρωτότητας Σηράγγων Μικρού Βάθους υπό Εγκάρσια Σεισµική Φόρτιση, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Μπαλτζοπούλου, Α., Πλέσιας, Α., Παπακωνσταντίνου, Κ., Βαβάτσικος, Κ., Καραµπίνης, Α. (2008), Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης Κτιρίων. Εφαρµογή στην πόλη της Ξάνθης, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο 2106 Εργασία [7.5.10] 1. Penelis, Gr.G., Pananikolaou, V.Κ. (2010), Nonlinear Static and Dynamic Behavior of a 16-Story Torsionally Sensitive Building Designed According to Eurocodes, Journal of Earthquake Engineering, 14(5), Ξένες γλώσσες Αγγλικά Γαλλικά Άριστο επίπεδο. Απόκτηση του Πτυχίου Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Cambridge. Συγγραφή επιστηµονικών εργασιών στην αγγλική γλώσσα και συµµετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα. Μέτριο επίπεδο (ξένη γλώσσα σε γυµνάσιο και λύκειο) 10. Γνώσεις Η/Υ Λειτουργικά συστήµατα Προγραµµατισµός ηµιουργία ιστοσελίδων Λειτουργία δικτύων Η/Υ Εφαρµογές Windows Προγράµµατα στατικής και δυναµικής ανάλυσης των κατασκευών MS DOS, Windows, Ubuntu Linux Visual Basic & Visual Basic.NET, VBA, Fortran ASP.NET, Html/Css, Javascript, Joomla, Weebly Υπεύθυνος της νησίδας Η/Υ του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ( ) Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint κτλ), Autocad, ArcGIS, MapInfo, Mathcad, Corel Draw, Photoshop, Adobe Acrobat καθώς και διάφορα άλλα προγράµµατα Η/Υ όπως προγράµµατα επεξεργασίας ήχου και εικόνας. SAP90 & 2000 NonLinear, Next, Etabs NonLinear, Statik, Sofistik, Drain2D, Ruaumoko 11. Συµµετοχή σε επιστηµονικές και επαγγελµατικές οργανώσεις 1. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ως διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός από τις 28/6/2001, ΑΜ Μέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών ηµοσίων Υπάλληλων ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ..Υ..Α.Σ.) 3. Μέλος του Ελληνικού Τµήµατος Αντισεισµικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ) 4. Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 5. Μέλος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) ΤΕΙ Σερρών. 11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανός Θ. Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc, PhD in Earthquake Engineering Imperial College, University of London Σεπτέµβριος 2009 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Μέλος FIB-RILEM) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 21 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 2 16 ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα