Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Προσωπικά στοιχεία Όνοµα : Γεώργιος Επώνυµο : Παναγόπουλος Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Ελισάβετ Ηµεροµηνία γέννησης : 15 Αυγούστου 1976 Τόπος γέννησης Επαγγελµατική κατάσταση : Σέρρες Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών ιεύθυνση : Οµογενών Οδησσού 7-11, Σέρρες, Τ.Κ Τηλέφωνα : , κιν Ηλεκτρονική διεύθυνση ιαδικτυακός τόπος URL : Στρατιωτική Θητεία : Κατάταξη στις 9/5/2006 στο ΚΕΜΧ και απόλυση από το 723 TMX στις 9/5/ Σπουδές Εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Θέµα ιατριβής: Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κατασκευών Ο/Σ µε τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων Φοίτηση στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης που οδήγησε στην απόκτηση του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης. Βαθµός πτυχίου : 8.17 «Λίαν Καλώς» ιπλωµατική εργασία: Αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια δυναµικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης. Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, Καθηγητής Α.Π.Θ. Βαθµός: Φοίτηση στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών) που οδήγησε στην απόκτηση του πτυχίου του Πολιτικού Μηχανικού. Βαθµός πτυχίου : 7.40 «Λίαν Καλώς» ιπλωµατική εργασία: Αντισεισµικός σχεδιασµός κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στο χώρο µε βάση την επιτελεστικότητα. Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Βαθµός: Φοίτηση στο 3 ο Γενικό Λύκειο Σερρών. Βαθµός απολυτηρίου 17 και 7/10 3. Επαγγελµατική εµπειρία 2010 Κατάταξη σε οργανική θέση (από 12/3/2010 έως 22/6/2013) στη Ν.Α. Σερρών, µε την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη ιεύθυνση Ανάπτυξης, στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών Κατάταξη σε οργανική θέση µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στο Τµήµα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων της ιεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Α.Π.Θ Απασχόληση ως Πολιτικός Μηχανικός µε συµβάσεις έργου ή µε απασχόληση µε πρόσθετες αµοιβές σε 1

2 Ερευνητικά Προγράµµατα του Α.Π.Θ. και του ΤΕΙ Σερρών Συνεργασία µε το τεχνικό γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Π. Κουτροβέλη για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας υφιστάµενης οικοδοµής και την εκπόνηση σχεδίων σε Η/Υ (Αύγ. Σεπτ. 2006) Συνεργασία µε το τεχνικό γραφείο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. Χρ. Αλεξίου. Εκπόνηση µελετών θερµοµόνωσης και παθητικής πυροπροστασίας Συµµετοχή στην εκπόνηση στατικών µελετών στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Αθανάσιου Ξένου (Ιούν Μάρ. 2004) 2001 Συµµετοχή στην εκπόνηση στατικών µελετών γεφυροποιίας καθώς και γεωτεχνικών µελετών στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ε. Βασιλικού (Μάιος Νοέµ. 2001) 1999 Συµµετοχή σε µελέτες υδραυλικών και περιβαλλοντολογικών έργων στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Β. Μαλιώκα. Καθήκοντα κυρίως σχεδιαστικά (Οκτ. εκ. 1999) 1998 Πρώτη επαφή µε το περιβάλλον εργασίας ενός µελετητικού τεχνικού γραφείου, στο γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ι. Μαυράκη. Εξοικείωση µε στατικά και σχεδιαστικά προγράµµατα Η/Υ και µελέτες έργων γεφυροποιίας (Μάιος - Ιούλιος 1998) 4. ιδακτικό έργο Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε αντικείµενο την διδασκαλία των ακόλουθων µαθηµάτων: - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Θ) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Ε) - Ειδικές Κατασκευές από Οπλισµένο και Προεντεταµένο Σκυρόδεµα (Θ) - Ειδικές Κατασκευές από Οπλισµένο και Προεντεταµένο Σκυρόδεµα (Ε) - Αντισεισµικός Σχεδιασµός οµικών Έργων (Ε) - Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Ε) Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε αντικείµενο την διδασκαλία των ακόλουθων µαθηµάτων: - Σεισµική Αποτίµηση µε βάση την Επίδοση (Ε) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ (Ε) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Θ) - Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι (Ε) - Seismic Design of Structures (Erasmus) (Θ) Επικουρία των µελών.ε.π. του Α.Π.Θ. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και στην υποστήριξη διπλωµατικών εργασιών. Η κύρια απασχόληση αφορούσε στα παρακάτω µαθήµατα: - Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα ΙΙ - Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα ΙΙΙ - Αντισεισµική Τεχνολογία Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέµατος 5. Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. Αλεξίου Νικόλαος, «Εκτίµηση της Επίδρασης των Αξονικών Φορτίων στην Καµπύλη Αντίστασης Πλαισιωτών Φορέων», 2004 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 2. Αλεξόπουλος Θεόδωρος, «Σεισµική απόκριση κατασκευών µε ύπαρξη µαλακού ορόφου στο ισόγειο», 2004 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 3. Γκίνος ηµήτριος, «ιερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στη σεισµική απόκριση κατασκευών Ο/Σ µε µικτό σύστηµα», 2005 (επίβλεψη της εργασίας σε συνεργασία µε τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Π. Κολιόπουλο) 4. Μποµπότα Ευαγγελία, «Στατική µελέτη ενός διώροφου ξενοδοχείου µε υπόγειο και ξύλινη στέγη», Κασίτσκα Ανδροµάχη, Νικηφορίδου Παρέσσα, Τζιάκα Γεωργία, «Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης του 2

3 Κτιριακού Αποθέµατος της Πόλης των Σερρών», Κρικλάνη Μαρία, «Προσοµοίωση Ανελαστικής Συµπεριφοράς ιατοµών από Οπλισµένο Σκυρόδεµα», Κουβακλή Σταυρούλα, «Μορφολογία και Υλικά Κατασκευής Στεγών Οικοδοµικών Έργων - Παράδειγµα Υπολογισµού ίριχτης Ξύλινης Στέγης Βάσει του EC5», Γιαµούζης Ευστάθιος, «Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες Όπλισης Κτιρίων Από Ο/Σ. Εφαρµογή Στην Πράξη», Ζαρκάδας Αθανάσιος και Μαριάδης Χριστόφορος, «Ανάλυση και διαστασιολόγηση τυπικών κατασκευών Ο/Σ µε τη χρήση διαφόρων πακέτων λογισµικού», Νότας Οδυσσέας, «ιερεύνηση της χρήσης του EC8 αντί του ελληνικού κανονισµού ΕΑΚ2000 στην ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών Ο/Σ», Τζιόλας Μιχάλης, «Ανάλυση και διαστασιολόγηση τυπικών κατασκευών Ο/Σ µε τη χρήση διαφόρων πακέτων λογισµικού», ιονυσιάδη Νίκη, «ιερεύνηση της επιρροής της ύπαρξης και της θέσης των τοιχωµάτων στο σχεδιασµό 4ώροφης κατασκευής από Ο/Σ», Αδαµίδου Ελπίδα & Παπαδοπούλου Φωτεινή-Χριστίνα «Αξιολόγηση των φασµάτων σχεδιασµού του ΕΑΚ2000 και του ΕΚ8 βάσει πραγµατικών καταγραφών από ελληνικούς σεισµούς», Κόγκας Εµµανουήλ & Καβζαλίδης Στυλιανός «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 3ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε εσοχή σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Λαζαρίδου Ειρήνη «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 3ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε κλιµακοστάσιο µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Χριστοφορίδου Ευγενία & Πέτρου Μιχάλης «Ειδικές πλάκες οπλσµένου σκυροδέµατος - Συγκρίσεις µεταξύ ΕΚΟΣ2000 και ΕΚ2», Ηρακλέους Ευστρατία & Χούσου Φωτεινή «ιαστασιολόγηση δοµικών στοιχείων από Ο/Σ σύµφωνα µε τους ευρωκώδικες. Συγκρίσεις µε τους ελληνικούς κανονισµούς», Τσιρέλη Μαρία & Φραγκοπούλου Μαρίνα «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 4ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε πυρήνα τοιχωµάτων µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Μπαµπούλας Ξενοφών «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 5ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε δίδυµο σύστηµα (πλαίσια + τοιχώµατα) µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Χρυσοπολίτης Νίκος «Ανάλυση και διαστασιολόγηση 5ώροφης κατασκευής από Ο/Σ µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τους ευρωκώδικες», Aµανατίδου Παναγιώτα & Κρασσάς ηµήτριος «Σεισµική αποτίµηση κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών - Επίδραση των τοιχοπληρώσεων στη σεισµική απόκριση κτιρίων», Τσέρος Αντώνιος «Σχεδιασµός κατασκευής Ο/Σ µε τους Ευρωκώδικες», Τοµπουλίδης Κωνσταντίνος «ιαστασιολόγηση σε κάµψη υπό αξονική καταπόνηση δοµικών στοιχείων από Ο/Σ» (σε εξέλιξη) 24. Πούλια Ελένη «ιαστασιολόγηση δοµικών στοιχείων Ο/Σ µε το λογισµικό RC-Solver σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες 2 & 8» (σε εξέλιξη) 25. Κουτρουµπής Παναγιώτης & Ορτουλίδου Αφεντούλα «Σύνθεση του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών» (σε εξέλιξη) 26. Σιάνης Σωκράτης & Αραµπατζής Γεώργιος «ηµιουργία ηλεκτρονικών χαρτών του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών µε τη χρήση συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)» (σε εξέλιξη) Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Επικουρία των µελών.ε.π. του Ε.Κ.Ο.Σ.Φ.Τ. του Α.Π.Θ. στην επίβλεψη πλήθους προπτυχιακών και µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες από αυτές στις οποίες η συµµετοχή ήταν ουσιαστική: 1. Βαρελάς Φώτης, «Ανελαστική ανάλυση κατασκευών από Ο/Σ - διαγράµµατα Μ-θ», 2003 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.). 2. Μπερβανάκης Στυλιανός, «Σχεδιασµός µε τον EC8 πολυώροφων κτιρίων µε εσοχές και αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς», 2003 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 3. Πέτρου Ευαγγελία - Ζορµπά Τριάδα, «Αντισεισµικός σχεδιασµός εξαώροφων κτιρίων σύµφωνα µε τον EC8 (pren :2003) και αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς τους», 2004 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 4. Βαρελάς Φώτης, «Πιλοτική εφαρµογή του τελικού σχεδίου (2004) του Νέου Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) στην αποτίµηση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος», 2004 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 5. Σισµάνογλου έσποινα, «Ανελαστική υναµική Ανάλυση κτιρίων από Ο/Σ. ιερεύνηση πεδίου εφαρµογής του 3

4 διαθέσιµου λογισµικού», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 6. Μαρκουλάκης Μιχαήλ, «Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας», 2006 (επιβλέπουσα: επίκ. καθ. Αθανασιάδου Χρ.) 7. Στεφανίδου Σωτηρία - Γκουτζίκα Ελευθερία, «Αντισεισµικός Σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια ανελαστικών δυναµικών αναλύσεων», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 8. Αντωνιάδης Παναγιώτης, «Αντισεισµικός σχεδιασµός τοιχωµάτων σε κτίρια Ο/Σ µε µικτό φέροντα οργανισµό», 2006 (επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 9. Στεφανίδου Σωτηρία, «Αντισεισµικός σχεδιασµός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ µε εσοχές, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και µε βάση µια νέα µεθοδολογία σχεδιασµού για στοχευόµενη επιτελεστικότητα», 2007 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 10. Αντωνιάδης Παναγιώτης, «Αντισεισµικός υπολογισµός 15-ωρόφου κτιρίου Ο/Σ µε βάση τον EC8 (2005) και βαθµονόµηση των διατάξεων για το σχεδιασµό τοιχωµάτων σε µικτά συστήµατα», 2007 (Μεταπτ. ιπλ. Εργ., επιβλέπων: καθ. Κάππος Α.) 6. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Σερρών, ΤΕΙ Σερρών, Επιστ. Υπεύθυνος: Κολιόπουλος Π Systemic seismic vulnerability and risk analysis for buildings, lifeline networks and infrastructures safety gain - SYNER-G, Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities (MASSIVE) Συντονιστής: Χ. Κοντοές (ΕΑΑ), Επιστ. Υπέυθυνος ΑΠΘ: Κάππος Α Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (PAGER) - Phase IΙΙ of the U.S. Geological Survey (USGS)., Συντονιστής: Susan K. Tubbesing, EERI (Calif.), Επιστ. Υπέυθυνος ΑΠΘ: Κάππος Α Εφαρµογή των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α Μελέτη και επεξεργασία στοιχείων καθώς και υλοποίηση προτάσεων σχετικά µε τη µετεγκατάσταση µονάδων και αναβάθµιση αιθουσών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Μπίκας ιαχείριση του σεισµικού κινδύνου για Duzce, Γρεβενά και Catania: Ανάπτυξη και πρόταση για υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής και ισχυρής µεθοδολογίας και κατάλληλων τοπικών εργαλείων για τη διαχείριση, αποτροπή και µείωση του σεισµικού κινδύνου στην Duzce-Τουρκία, Γρεβενά και Catania- Σικελία (SRM-DGC), Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κτιρίων και ανάπτυξη προηγµένων υλικών/τεχνικών ενίσχυσης (ΑΡΙΣΤΙΩΝ), Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δελτίων προσεισµικού ελέγχου και εκτίµησης της διακινδύνευσης κτιρίων δηµόσιας και κοινοφελούς χρήσης διά της εφαρµογής σεναρίων βαθµολογίας, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ Πιλοτικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σχολείων και νοσοκοµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α Φάση, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ Ολοκληρωµενη παρέµβαση για την ανασυγκρότηση της Düzce, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Στυλιανίδης Κ RISKUE: An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different European towns, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Πιτιλάκης Κ Σεισµικός έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων ηµοσίων Οργανισµών Νοµού Σερρών. Φάση Ι: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας & εξοπλισµός, ΤΕΙ Σερρών 2003 Ο σεισµός της Αθήνας της : Εκτίµηση της τρωτότητας στην πλειόσειστη περιοχή, Α.Π.Θ., Επιστ. Υπέυθυνος: Κάππος Α. 4

5 7. Συγγραφικό και επιστηµονικό έργο 7.1 ιπλωµατικές Εργασίες 1. Αντισεισµικός σχεδιασµός κατασκευών από Οπλισµένο Σκυρόδεµα στο χώρο µε βάση την επιτελεστικότητα, Μάρτιος 2001, Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, αναπλ. καθ. Α.Π.Θ. 2. Αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούµενη επιτελεστικότητα µε τη βοήθεια δυναµικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης, Σεπτέµβριος 2002, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία για το ΠΜΣ «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων.», Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, καθ. Α.Π.Θ. 7.2 ιδακτορική ιατριβή (σε εξέλιξη) Αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων κατασκευών Ο/Σ µε τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων, Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιβλέπων: κ. Κάππος Ι. Ανδρέας, καθ. Α.Π.Θ. 7.3 ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2004) Performance-based seismic design of 3d R/C buildings using inelastic static and dynamic analysis procedures, ISET Journal of Earthquake Technology, Special Issue: Performance-Based Seismic Design (Edited by MJN Priestley), Paper No. 444, Vol.41, No. 1, pp Kappos, A.J., Panagopoulos, G., Panagiotopoulos, Ch. and Penelis, Gr. (2006) A hybrid method for the vulnerability assessment of R/C and URM buildings, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 4, Kappos, A.J., Lekidis, V., Panagopoulos, G., Sous, I., Theodulidis, N., Karakostas, C., Anastasiadis, T., Salonikios, T. and Margaris, B. (2007) Analytical estimation of economic loss for buildings in the area struck by the 1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs, Earthquake Spectra, Vol. 23, No. 2, pp Kappos, A.J., Panagopoulos, G., and Penelis, Gr. (2008) Development of a seismic damage and loss scenario for contemporary and historical buildings in Thessaloniki, Greece, Soil Dyn Earthquake Eng, Vol. 28, No , pp Kappos, A.J., & Panagopoulos, G. (2010). Fragility curves for reinforced concrete buildings in Greece. Structure and Infrastructure Engineering, 6(1), Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Sextos, A.G., Papanikolaou, V.K., & Stylianidis, K.C. (2010). Development of comprehensive earthquake loss scenarios for a Greek and a Turkish city - structural aspects. Earthquakes and Structures, 1(2), Kakaletsis, D.J., Karayannis, C.G., Panagopoulos, G.K., (2011). Effectiveness of Rectangular Spiral Shear Reinforcement on Infilled R/C Frames Under Cyclic Loading. Journal of Earthquake Engineering. Vol. 15, No. 15, pp Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2003) Performance-based seismic design of 3D R/C buildings using inelastic analysis procedures, fib 2003: Symposium on Concrete Structures in Seismic Regions, Athens 2. Koliopoulos, P.K., Panagopoulos, G. and Mouratidis, E.K. (2004) Empirical Predictions of Plastic Energy Demand of Greek Earthquakes, The 11th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Berkeley USA 3. Kappos, A.J., Panagiotopoulos, C. and Panagopoulos, G. (2004) Derivation of fragility curves using inelastic time-history analysis and damage statistics, ICCES'04, Madeira, Portugal, CD ROM Proceedings, pp Lekidis, V., Karakostas, C., Sous, I., Anastasiadis, A., Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2005) Evaluation of economic loss for structures in the area struck by the 7/9/1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs, Earthquake Resistant Engineering Structures V (ERES 2005), WIT Press, Skiathos, Greece 5. Pomonis, A., Kappos, A., Karababa, F. and Panagopoulos, G. (2009) Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece, Second International Workshop on Disaster Casualties, June 2009, University of Cambridge, UK 6. Kappos, A. J., Panagopoulos, G. K., Sextos, A. G., Papanikolaou, V. K., Stylianidis, K. C., Kouris, L. A., et al. 5

6 (2010), Development of earthquake loss scenarios for two Mediterranean cities, 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering. Toronto, Canada. 7. Panagopoulos, G.Κ., Panagiotopoulos, C.G. & Kappos A.J. (2010) Derivation of capacity curves for reinforced concrete frame and dual structures 14ECEE, Ohrid, FYROM 8. Vamvatsikos, D., Kouris, L.A., Panagopoulos, G., Kappos, A.J., Rossetto T., Lloyd, T.O., Stathopoulos, T. Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review, COST-C26 Final Conference, Naples September Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K. and Antoniadis, P. (2012) A Comparative Study Of Seismic Capacity And Fragility Curves For R/C Building Typologies From Different Countries. in International Jubilee Conference UACEG Karakostas, Ch, Lekidis, V., Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Keramitsoglou, I., Kontoes, Ch.. (2012) Evaluation of seismic vulnerability of buildings in Athens and L Aquila in the framework of the MASSIVE seismic mitigation system, 15 WCEE. Lisbon, Portugal. 7.5 Ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 1. Κάππος, Α.Ι. και Παναγόπουλος, Γ. (2001) Μια Νέα Μεθοδολογία Για Τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Ο/Σ Με Βάση Την Επιτελεστικότητα, 2 ο ΠΣΑΜΤΣ, Θεσσαλονίκη 2. Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου Β., Πενέλης Γρ. (2006) Εκτίµηση τρωτότητας για τα µνηµεία της Θεσσαλονίκης και κατάστρωση σχετικής γεωπληροφορικής βάσης δεδοµένων, 1 ο Συνέδριο Αναστηλώσεων, Εργ. αριθ. 39, ΕΤΕΠΑΜ, Θεσσαλονίκη 3. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, Α.Ι., (2006) Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη 4. Αθανασιάδου, Χ.Ι., Παναγόπουλος Γ., και Μαρκουλάκης Μ.. (2006) Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη 5. Παναγόπουλος, Γ., Κάππος, Α.Ι., Λεκίδης, Β., Σους, Ι., Σαλονικιός, Θ. και Καρακώστας, Χ. (2008) Αξιοποίηση πραγµατικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισµών στις µελέτες σεισµικής τρωτότητας, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα 6. Ποµόνης, Α., Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., & Καραµπαµπά, Φ. (2008). Σεισµική τρωτότητα και εκτιµήσεις πιθανότητας κατάρρευσης Ελληνικών κτιρίων συγκρίσεις µε το διεθνή χώρο. 3o ΠΣΑΜΤΣ. Αθήνα. 7. Κάππος, A.Ι., Στυλιανίδης, Κ., Σέξτος, Α., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου, Β., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Γκουτζίκα, Ε. (2009) Σενάρια σεισµικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέµατος της πόλης των Γρεβενών, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 8. Κάππος, A.Ι., Σέξτος, Α., Παπανικολάου, Β., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Στυλιανίδης, Κ. (2009) Σενάρια σεισµικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέµατος της πόλης Düzce µε τη χρήση ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 9. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδοµένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισµούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καµπυλών τρωτότητας, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 10. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) ιγραµµική προσέγγιση διαγραµµάτων µεγεθών δυνάµεων - παραµορφώσεων, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Πάφος, Κύπρος 7.6 Κεφάλαια βιβλίων 1. Vamvatsikos, D., Kouris, L. A., Panagopoulos, G. K., Kappos, A. J., Rossetto, T., Lloyd, T. O., & Stathopoulos, T. (2010). Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review. In F. M. Mazzolani (Ed.), Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events (pp ). CRC Press. 2. Pomonis, A., Kappos, A. J., Karababa, F. S., & Panagopoulos, G. K. (2011). Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece. In R. Spence, E. So, & C. Scawthorn (Eds.), Human Casualties in Earthquakes (pp ). Springer. 7.7 Εκπαιδευτικές σηµειώσεις 1. Παναγόπουλος Γ., Κίρτας Ε. (2005) Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος I, ΤΕΙ Σερρών 2. Κίρτας Ε., Παναγόπουλος Γ. (2010), "Σηµειώσεις εργαστηρίου: Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (SAP 2000 v.14)", 6

7 Τµήµα Π Ε, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 3. Κίρτας Ε., Παναγόπουλος Γ. (2013), "Παράδειγµα 2: Προσοµοίωση κατασκευής Ο/Σ µε το Fespa 10 (ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000)" (Πρόσθετες σηµειώσεις εργαστηρίου) 4. Ιγνατάκης Χρήστος (2006) ιαµόρφωση και Λεπτοµέρειες Όπλισης οµικών Στοιχείων από Σκυρόδεµα. Κωδικοποίηση Εφαρµογές, Χαλυβουργία Θεσσαλίας Ελληνική Χαλυβουργία, Θεσσαλονίκη (Επιµέλεια του τεχνικού εγχειριδίου) 8. Αναφορές τρίτων (citations) στο επιστηµονικό έργο Εργασία [7.3.1] 1. H. Marques, R. Delgado, J. Cunha, A. Campos, "Vulnerabilidade sismica de instalacoes hospitalares", CD ROM Proceed. 7th Congresso de sismologia e engenharia sismica, Porto, 2007, no Vasilopoulos, A.A., Bazeos, N., Beskos, D.E., Seismic design of irregular space steel frames using advanced methods of analysis, Steel and Composite Structures 8 (1), 2008, pp Taranenco, A. (2008) Calculul Structurilor Din Bare În Domeniul Postelastic, PhD Thesis, Universitatea Tehnica A Moldovei, Chisinau 4. Chandrasekaram, S., Serino, G. and Gupta, V. (2008) Performance evaluation and damage assessment of buildings subjected to seismic loading, WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 98, pp Vasilopoulos, A.A. and Beskos, D.E. (2009) Seismic Design of Space Steel Frames Using Advanced Methods of Analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, No. 1, pp Kraetzig, W.B. and Petryna, Y.S. (2009) On structural damage processes of storm- and earthquake-induced low-cycle fatigue, COMPDYN 2009, Rhodes, Greece. 7. Erdem, R. T., Bagci, M., & Demir, A. (2011). A Comparative Evaluation of Performance Based Analysis Procedures According to 2007 Turkish Earthquake Code and FEMA-440. Mathematical and Computational Applications, 16(3), Gandhi, B., & Shah, B. J. (2012). Performance BaseSeismic Design of ReinforcedConcrete Bridges. International Journal of Engineering, 1(5). 9. Mohamed, E. M. F. (2012). Progressive collapse analysis of RC building frames with different seismic design levels (Doctoral dissertation, The American University in Cairo). 10. Varadharajan, S., Sehgal, V. K., & Saini, B. (2013). Determination of Inelastic Seismic demands of RC moment resisting setback frames. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Εργασία [7.3.2] 1. Pitilakis, K., Alexoudi, M., Argyroudis, S., Monge, O., Martin, C., Earthquake risk assessment of lifelines, Bulletin of Earthquake Engineering 4 (4), 2006, pp Alexoudi, M., Anastasiadis A., K. Pitilakis, Seismic Risk Assessment Of The Water System Of Thessaloniki, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering June 25-28, 2007, Paper No K. Pitilakis, Anastasiadis A., Kakderi, K, Argyroudis, S., Alexoudi, M., Vulnerability Assessment And Risk Management Of Lifelines, Infrastructures And Critical Facilities. The Case Of Thessaloniki s Metropolitan Area, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering June 25-28, 2007, Paper No R. Flesch et al., European Manual for in-situ Assessment of Important Existing Structures, 2007, Lessloss- Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/02 5. R. Spence et al., Earthquake Disaster Scenario Predictions & Loss Modelling for Urban Areas, 2007, Lessloss-Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/07 6. E. Faccioli, Prediction of Ground Motion and Loss Scenarios for Selected Infrastructure Systems in European Urban Environments, 2007, Lessloss-Risk Mitigation For Earthquakes And Landslides, Report No. 2007/08 7. Rota, M. (2007) Advances in the Derivation of Fragility Curves for Masonry Buildings, PhD Thesis, Rose School: European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italy 8. Erberik, M.A., Generation of fragility curves for Turkish masonry buildings considering in-plane failure modes, 2008, Earthquake Engineering and Structural Dynamics 37 (3), pp

8 9. Hill, M., Rossetto, T., Comparison of building damage scales and damage descriptions for use in earthquake loss modelling in Europe, 2008, Bulletin of Earthquake Engineering 6 (2), pp Lagaros, N.D., Probabilistic fragility analysis: A tool for assessing design rules of RC buildings, 2008, Earthquake Engineering and Engineering Vibration 7 (1), pp Rota, M., Penna, A. and Strobbia, C.L. (2008) Processing Italian Damage Data to Derive Typological Fragility Curves, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 28, No , pp Spence, R., So, E., Cultrera, G., Ansal, A., Pitilakis, K., Costa, A.C., Tönük, G., Argyroudis, S., Kakderi, K., Sousa, M.L. (2008) Earthquake loss estimation and mitigation in Europe: A review and comparison of alternative approaches, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 13. Hill, M.P., Rossetto T. (2008) Do existing damage scales meet the needs of seismic loss estimation?, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 14. Rota, M., Penna, A., Strobbia, C., Magenes, G. (2008) Direct derivation of fragility curves from Italian postearthquake survey data, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China 15. Rota, M., Penna, A., Magenes, G., Strobbia, C. (2008) Observed seismic vulnerability of Italian buildings, Conference on Seismic Engineering Conference, Univ. Reggio, Calabria, Italy 16. Κακδέρη, Κ., Αργυρούδης, Σ., Αλεξούδη, Μ., Αναστασιάδης, Α., Πιτιλάκης, Κ. (2008), Σενάρια Σεισµικής ιακινδύνευσης και Στρατηγικές ιαχείρισης της Κρίσης για τον Λιµένα Θεσσαλονίκης, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Πιτιλάκης, Κ., Αναστασιάδης, Α., Αργυρούδης, Σ., Κακδέρη, Κ., Αλεξούδη, Μ (2008), Αποτίµηση Τρωτότητας και ιαχείριση Σεισµικής ιακινδύνευσης ικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδοµών και Κρίσιµων Υπηρεσιών. Εφαρµογή στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Agliardi, F., Crosta, G. B. and Frattini, P. (2009), Integrating rockfall risk assessment and countermeasure design by 3D modelling techniques, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9(4), Haldar P, Singh Y. Seismic Performance And Vulnerability Of Indian Code- Designed RC Frame Buildings. ISET Journal of Earthquake Technology. 2009;46(1): Rota, M., Penna, A., Magenes, G. (2010), A methodology for deriving analytical fragility curves for masonry buildings based on stochastic nonlinear analyses, Engineering Structures 32 (5), Michel, C., Guéguen, P., Lestuzzi, P., Bard, P.Y. (2010) Comparison between seismic vulnerability models and experimental dynamic properties of existing buildings in France, Bulletin of Earthquake Engineering, 8(6), Karababa, Faye S., Pomonis A. (2011) Damage data analysis and vulnerability estimation following the August 14, 2003 Lefkada Island, Greece, Earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering 9(4), Marano, G.C., Greco, R., Morrone, E. (2011), Analytical evaluation of essential facilities fragility curves by using a stochastic approach, Engineering Structures 33(1), Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2011) Development of damage probability matrices based on Greek earthquake damage data. Earthquake Engineering and Engineering Vibration 10(1), Mitropoulou, C.C., Papadrakakis, M. (2011), Developing fragility curves based on neural network IDA predictions, Engineering Structures, 33 (12), Argyroudis, S.A., Pitilakis, K.D. (2012), Seismic fragility curves of shallow tunnels in alluvial deposits, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 35, Tien, Y.M., Juang, C.H., Chen, J.-M., Pai, C.-H. (2012), Isointensity-isoexposure concept for seismic vulnerability analysis - A case study of the 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake, Engineering Geology, , Colangelo, F. (2012), A simple model to include fuzziness in the seismic fragility curve and relevant effect compared with randomness, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 41 (5) Masi, A., Vona, M. (2012), Vulnerability assessment of gravity-load designed RC buildings: Evaluation of seismic capacity through non-linear dynamic analyses, Engineering Structures, 45, December 2012, Kontoes, C., Herekakis, T., Ieronymidi, E., Keramitsoglou, I., Papadopoulos, G. A., Paralikidis, S., Aifantopoulou, D., et al. (2012). Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project. Journal of Earth Science and Engineering, 2, Lari, S., Frattini, P., & Crosta, G. B. (2012). Local scale multiple quantitative risk assessment and uncertainty evaluation in a densely urbanised area (Brescia, Italy). Natural Hazards and Earth System Science, 12(11), 8

9 doi: /nhess Haldar, Putul, Yogendra Singh, and D. K. Paul. (2012) "Estimation of Capacity Curve Parameters for Indian RC Buildings with URM Infills." Proc. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE) Singh, Y., Lang, D. H., Prasad, J., & Deoliya, R. (2013). An Analytical Study on the Seismic Vulnerability of Masonry Buildings in India. Journal of Earthquake Engineering, 17(3), Aldemir, A., Altuğ Erberik, M., Demirel, I. O., & Sucuoğlu, H. (2013). Seismic Performance Assessment of Unreinforced Masonry Buildings with a Hybrid Modeling Approach. Earthquake Spectra, 29(1), doi: / Haldar, P., Singh, Y., Lang, D. H., & Paul, D. K. (2013). Comparison of seismic risk assessment based on macroseismic intensity and spectrum approaches using SeisVARA. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 48, doi: /j.soildyn Hsieh, Meng-Hsun, Bing-Jean Lee, Tsu-Chiang Lei, and Jer-Yan Lin. (2013), Development of medium- and low-rise reinforced concrete building fragility curves based on Chi-Chi Earthquake data. Natural Hazards. Retrieved June 24, 2013 (http://link.springer.com/ /s ). 37. Selva, Jacopo, Sotiris Argyroudis, and Kyriazis Pitilakis. (2013), Impact on loss/risk assessments of intermodel variability in vulnerability analysis. Natural Hazards 67(2): Εργασία [7.3.3] 1. Rota, M. (2007) Advances in the Derivation of Fragility Curves for Masonry Buildings, PhD Thesis, Rose School: European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, Università degli Studi di Pavia, Italy 2. Crowley, H., Borzi, B., Pinho, R., Colombi, M. and Onida, M. (2008) Comparison of Two Mechanics-Based Methods for Simplified Structural Analysis in Vulnerability Assessment, Advances in Civil Engineering, Vol. 2008, Article ID Σέξτος Α, ιακοµιχάλης Μ, Μαρκάκης Γ, Μαυρόπουλος Κ, Κατσάνος Ε. (2009) ιερεύνηση της επιρροής των παραδοχών της ανάλυσης στον προϋπολογισµό των οικοδοµικών έργων. 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος. Πάφος, Κύπρος 4. Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2011) Development of damage probability matrices based on Greek earthquake damage data, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 10(1), Bai, J., Hueste, M., Gardoni, P. (2011) Scenario-based seismic loss estimation for concrete buildings in the central US, Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering - Proceedings of the 11th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Spence, R. (2011). Human Casualties in Earthquakes (Vol. 29). Springer Science+ Business Media. 7. Kontoes, Charalampos, et al. "Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project." Journal of Earth Science and Engineering 2 (2012): Eleftheriadou, A.K., Karabinis, A.I. (2012) Seismic vulnerability assessment of buildings based on damage data after a near field earthquake (7 September 1999 Athens - Greece), Earthquake and Structures 3 (2), Εργασία [7.3.4] 1. Makedon, T., Chatzigogos, N.P. and Spandos, S. (2009) Engineering Geological Parameters Affecting the Response of Thessaloniki's Urban Fill to a Major Seismic Event, Engineering Geology, Vol. 104, No. 3-4, pp Σέξτος Α, ιακοµιχάλης Μ, Μαρκάκης Γ, Μαυρόπουλος Κ, Κατσάνος Ε. (2009) ιερεύνηση της επιρροής των παραδοχών της ανάλυσης στον προϋπολογισµό των οικοδοµικών έργων. 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος. Πάφος, Κύπρος 3. Lang, D.H., Singh, Y., Prasad, J.S.R. (2012) Comparing empirical and analytical estimates of earthquake loss assessment studies for the city of Dehradun, India, Earthquake Spectra 28 (2), Djaalali, F., Bensaibi, M., Bourahla, N., Davenne, L. (2012) Vulnerability curves of masonry constructions Algiers case study, Structural Engineering and Mechanics 42 (5), Kontoes, C., Herekakis, T., Ieronymidi, E., Keramitsoglou, I., Papadopoulos, G. A., Paralikidis, S., Aifantopoulou, D., et al. (2012). Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project. Journal of Earth Science and Engineering, 2,

10 6. Toma, A. M. (2012). Deterministic method for assessing the degree of degradation for masonry condominium structures in romanian urban areas. The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi. Construction & Architecture Section. 7. Alam, M. N., Tesfamariam, S., & Alam, M. S. (2013). GIS-Based Seismic Damage Estimation: Case Study for the City of Kelowna, BC. Natural Hazards Review, 14(1), doi: /(asce)nh Selva, J., & Sandri, L. (2013). Probabilistic Seismic Hazard Assessment: Combining Cornell Like Approaches and Data at Sites through Bayesian Inference. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(3), Selva, Jacopo, Sotiris Argyroudis, and Kyriazis Pitilakis. (2013), Impact on loss/risk assessments of intermodel variability in vulnerability analysis. Natural Hazards 67(2): Εργασία [7.3.5] 1. Tsompanakis, Y., Lagaros, N. D., Psarropoulos, P. N. and Georgopoulos, E. C. (2010), Probabilistic seismic slope stability assessment of geostructures, Structure and Infrastructure Engineering, 6(1), Marano, G.C., Greco, R., Morrone, E. (2011), Analytical evaluation of essential facilities fragility curves by using a stochastic approach, Engineering Structures 33(1), Dominik Lang, Sergio Molina-Palacios, Conrad Lindholm and Stefan Balan (2012), Deterministic earthquake damage and loss assessment for the city of Bucharest, Romania, Journal of Seismology 16(1), Tien, Y.M., Juang, C.H., Chen, J.-M., Pai, C.-H. (2012), Isointensity-isoexposure concept for seismic vulnerability analysis - A case study of the 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake, Engineering Geology, , Frangopol, D.M., Saydam, D., Kim, S. (2012), Maintenance, management, life-cycle design and performance of structures and infrastructures: a brief review, Structure and Infrastructure Engineering 8 (1), Lang, D.H., Singh, Y., Prasad, J.S.R. (2012), Comparing empirical and analytical estimates of earthquake loss assessment studies for the city of Dehradun, India, Earthquake Spectra 28 (2), Akbari, R. (2012) Seismic fragility analysis of reinforced concrete continuous span bridges with irregular configuration, Structure and Infrastructure Engineering 8 (9), Rajeev, P., Tesfamariam, S. (2012) Seismic fragilities for reinforced concrete buildings with consideration of irregularities Structural Safety 39, Pomonis, A., G. Gaspari, and F. S. Karababa. (2013) "Seismic vulnerability assessment for buildings in Greece based on observed damage data sets.", Bollettino di Geofisica Teorica ed Applica, Vol Tesfamariam, S., Sánchez-Silva, M., & Rajeev, P. (2013). Effect of Topology Irregularities and Construction Quality on Life Cycle Cost of Reinforced Concrete Buildings. Journal of Earthquake Engineering 11. Erduran, E., & Lindholm, C. (2012). A Critical Look at the Use of Design Spectrum Shape for Seismic Risk Assessment. Earthquake Spectra, 28(4), Εργασία [7.3.6] 1. Pitilakis, K.D., Anastasiadis, A.I., Kakderi, K.G., Manakou, M.V., Manou, D.K., Alexoudi, M.N., Fotopoulou, S.D., Argyroudis, S.A., Senetakis, K.G. (2011) Development of comprehensive earthquake loss scenarios for a Greek and a Turkish city: Seismic hazard, geotechnical and lifeline aspects, Earthquake and Structures 2 (3), Eleftheriadou, A. K., & Karabinis, A. I. (2013). Evaluation of damage probability matrices from observational seismic damage data. Earthquake and Structures, 4(3), Εργασία [7.4.3] 1. Anastasiadis, A.J., Argyroudis, S.A. (2007), Seismic vulnerability analysis in urban systems and road networks. Application to the city of Thessaloniki, Greece, International Journal of Sustainable Development and Planning 2 (3), pp M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, S. Konstantis, M. Kokolakis (2007), Seismic Vulnerability Analysis οf Bridges With Random Material Properties, CD ROM Proceed. COMPDYN, no Ioannou, I. (2010), Quantification of the Uncertainty in the Seismic Damage and Economic Loss for a Single Building, PhD Thesis, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, U.K. 10

11 Εργασία [7.5.3] 1. Αργυρούδης, Σ., Πιτιλάκης, Κ. (2008), Αριθµητικές Καµπύλες Τρωτότητας Σηράγγων Μικρού Βάθους υπό Εγκάρσια Σεισµική Φόρτιση, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο Μπαλτζοπούλου, Α., Πλέσιας, Α., Παπακωνσταντίνου, Κ., Βαβάτσικος, Κ., Καραµπίνης, Α. (2008), Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης Κτιρίων. Εφαρµογή στην πόλη της Ξάνθης, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα, Άρθρο 2106 Εργασία [7.5.10] 1. Penelis, Gr.G., Pananikolaou, V.Κ. (2010), Nonlinear Static and Dynamic Behavior of a 16-Story Torsionally Sensitive Building Designed According to Eurocodes, Journal of Earthquake Engineering, 14(5), Ξένες γλώσσες Αγγλικά Γαλλικά Άριστο επίπεδο. Απόκτηση του Πτυχίου Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Cambridge. Συγγραφή επιστηµονικών εργασιών στην αγγλική γλώσσα και συµµετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα. Μέτριο επίπεδο (ξένη γλώσσα σε γυµνάσιο και λύκειο) 10. Γνώσεις Η/Υ Λειτουργικά συστήµατα Προγραµµατισµός ηµιουργία ιστοσελίδων Λειτουργία δικτύων Η/Υ Εφαρµογές Windows Προγράµµατα στατικής και δυναµικής ανάλυσης των κατασκευών MS DOS, Windows, Ubuntu Linux Visual Basic & Visual Basic.NET, VBA, Fortran ASP.NET, Html/Css, Javascript, Joomla, Weebly Υπεύθυνος της νησίδας Η/Υ του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ( ) Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint κτλ), Autocad, ArcGIS, MapInfo, Mathcad, Corel Draw, Photoshop, Adobe Acrobat καθώς και διάφορα άλλα προγράµµατα Η/Υ όπως προγράµµατα επεξεργασίας ήχου και εικόνας. SAP90 & 2000 NonLinear, Next, Etabs NonLinear, Statik, Sofistik, Drain2D, Ruaumoko 11. Συµµετοχή σε επιστηµονικές και επαγγελµατικές οργανώσεις 1. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ως διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός από τις 28/6/2001, ΑΜ Μέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών ηµοσίων Υπάλληλων ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ..Υ..Α.Σ.) 3. Μέλος του Ελληνικού Τµήµατος Αντισεισµικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ) 4. Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 5. Μέλος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) ΤΕΙ Σερρών. 11

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Διεύθυνση Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνα +30 2541028031 Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες: Πλάτωνος 33, 67100 Ξάνθη (Ελλάδα) dimitrachill@hotmail.com, dimiachi@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016 Αποτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Λιόντος και Συνεργάτες ΕΠΕ. Χρονική διάρκεια: έως 06/2010

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Λιόντος και Συνεργάτες ΕΠΕ. Χρονική διάρκεια: έως 06/2010 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1979 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 2001 Περιοχή Διπλωματικής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

αριθμητικά μοντέλα συσχετισμού των οικονομικών απωλειών με το δείκτη βλάβης του

αριθμητικά μοντέλα συσχετισμού των οικονομικών απωλειών με το δείκτη βλάβης του 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1980 Αξιοποίηση πραγματικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισμών στις μελέτες σεισμικής τρωτότητας Utilization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena Ανδρέας Κάππος 1, Κοσμάς Στυλιανίδης 2, Αναστάσιος Σέξτος 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανός Θ. Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc, PhD in Earthquake Engineering Imperial College, University of London Σεπτέµβριος 2009 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 Bossenmayer H. Ευρωκώδικας αριθ.8- οµήµατα σε σεισµικές περιοχές-σχεδιασµός- Μέρος 1-Γενικά και κτίρια. -- Ρέθυµνο ΤΕΕ, Τµήµ. υτ. Κρήτης 1995 37 σ. ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1938 Σενάρια Σεισμικής Διακινδύνευσης και Στρατηγικές Διαχείρισης της Κρίσης για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ

Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ Γεώργιος Παναγόπουλος Υπ. ιδάκτωρ Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Aνδρέας Ι. Κάππος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 2016 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μουτσοπούλου Αμαλία Διεύθυνση Ρόδων 23-25 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕMΠΕΙΡIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Επώνυμο: Μαντζώρος. Όνομα: Νικόλαος. Πατρώνυμο: Χρήστος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕMΠΕΙΡIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Επώνυμο: Μαντζώρος. Όνομα: Νικόλαος. Πατρώνυμο: Χρήστος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Μαντζώρος Όνομα: Νικόλαος Πατρώνυμο: Χρήστος Επάγγελμα: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (MSc), 2004 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikmantzor@steel structures.eu

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλίας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλίας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1 Προσδιορισμός Βέλτιστης Στάθμης Προσεισμικής Ενίσχυσης με Κριτήριο το Κόστος Συμβατικού Κύκλου Ζωής Estimation

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout 34 2014 8 EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING DYNAMICS Vol. 34 Suppl. Aug. 2014 1000-1301 2014 S0-0478 - 08 DOI 10. 13197 /j. eeev. 2014. S0. 478. jianghj. 073 RC 1 2 2 1 2 3 1. 200092 2. 200092 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus

Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Κυριακίδης Ν. 1, Πηλακούτας Κ. 2, Χρυσοστόµου Κ. 3 Λέξεις κλειδιά: σεισµική

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Βύρων Δαμασιώτης Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας: 2410 627948 Οικίας: 2410 684249 Κινητό:6945 914041 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθανάσιος Παπαγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΝΤΙΑ ΑΤΕ Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα e-mail: apapag@central.ntua.gr Μιχάλης Φραγκιαδάκης Λέκτορας, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Βλαβών σε Κατασκευές από τον Σεισμό της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα

Στοιχεία Βλαβών σε Κατασκευές από τον Σεισμό της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα Στοιχεία Βλαβών σε Κατασκευές από τον Σεισμό της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα Α.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο ΩΣ/ Τμήμα ΠΜ/Δ.Π.Θ. Α.Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Καθηγητής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός. ttsalkat@arch.duth.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός. ttsalkat@arch.duth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Ιδιότητα: Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης Λέκτορας ΤΑΜ Δ.Π.Θ., Δρ Πολιτικός Μηχανικός Email: ttsalkat@arch.duth.gr Α. ΣΠΟΥΔΕΣ 2008: Διδακτορικό Δίπλωµα από το Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1939 Αποτίµηση Τρωτότητας και ιαχείριση Σεισµικής ιακινδύνευσης ικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδοµών και Κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

ασύμμετρων κτιριακών φορέων»

ασύμμετρων κτιριακών φορέων» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 10-6-1955 Τόπος γεννήσεως : Βίλλια Αττικής Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα