Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008"

Transcript

1 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ Ιουνίου 2008

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, με άμεση προτεραιότητα στην επαναφορά του ελλείμματος κάτω από την τιμή αναφοράς μέχρι το τέλος του 2006 και περαιτέρω περιορισμό του τα επόμενα χρόνια 2.1 Δημοσιονομική προσαρμογή με μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2006 και περαιτέρω μείωση κατά τα επόμενα χρόνια σε περιβάλλον ανάπτυξης της τάξεως του 3-4% Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της ΕΕ, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 2,6% το 2006 και προβλέπεται να διατηρηθεί κάτω από το 3% μέχρι και το Τα μέτρα που ελήφθησαν αποτελούν κυρίως προσωρινά μέτρα αύξησης των εσόδων, ενώ ο έλεγχος ορισμένων δημόσιων δαπανών, ιδιαίτερα των πρωτογενών, παραμένει ανεπαρκής, ενώ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρ' όλη την βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας, ο πληθωρισμός και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένουν σε σημαντικά υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις δυσμενείς συνθήκες του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο Μείωση του δημόσιου χρέους, αντιμετώπιση των προβλημάτων των ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων, βελτίωση του ελέγχου των πρωτογενών δαπανών μέσω καλύτερης διαχείρισης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης και περισσότερης διαφάνειας, αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, επιβράδυνσης της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. αποφασιστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και Επιπλέον, η ΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το εισφοροδιαφυγής. έλλειμμα, λόγω εμφάνισης αποκλίσεων στην καταγραφή εισροών από την ΕΕ το 2006 και 2007, καθώς και άλλων τεχνικών θεμάτων το οποία αναφέρεται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαφορά στο 0,6% του ΑΕΠ. 29/5/2008 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, το έλλειμμα το 2006 διαμορφώθηκε τελικά στο 2,6% του ΑΕΠ ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 2,4% το Μέχρι τώρα η μείωση του ελλείμματος, όπως επιβεβαιώνει και η ΕΕ στην έκθεση με τις εαρινές προβλέψεις 2007, βασίστηκε κατά ένα σημαντικό μέρος και σε μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Αυτό σε συνδυασμό με την πιθανότητα για μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, απαιτούν πιο αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις. 16/5/ Ενέργειες μείωσης των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης από το 48,2% του ΑΕΠ το 2004 στο 44,9% του ΑΕΠ το 2006 Πραγματοποιήθηκε προσπάθεια αναδιοργάνωσης του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου των δημόσιων δαπανών με την ψήφιση του Ν 3492/2006. Με το Νόμο αυτό συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία έχει το ρόλο να ελέγχει τις δαπάνες του προϋπολογισμού διαφόρων φορέων καθώς και τα συστήματα διαχείρισης των φορέων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Παρόλα αυτά, οι συνολικές δαπάνες, οι οποίες ύστερα από την αναθεώρηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν στο 42,6% το 2007 (Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Δεκ. 2007), είναι αυξημένες σε σχέση με το 2006 (42%) και προβλέπεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες το Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων δεν έχει επιδείξει συγκεκριμένο έργο και αποτελέσματα μετά το Ο έλεγχος ορισμένων δημόσιων δαπανών, ιδιαίτερα των Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών, πρωτογενών, παραμένει ανεπαρκής. ειδικά στα νοσοκομεία, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές που συστήνει η ΕΕ. Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία. 5/6/ Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 2006) υπάρχει μείωση των συνολικών δαπανών από το 45,7% του ΑΕΠ το 2005 στο 44,8% του ΑΕΠ το 2006, ενώ για το 2007 προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 44,5% του ΑΕΠ. 13/7/ Ενέργειες μείωσης καταναλωτικών δαπανών σε ονομαστικούς όρους κατά 3,5% το 2006 έναντι αύξησης 6,7% το 2005 Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2008, το 2007 εκτιμάται αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 48,3%, κυρίως λόγω των πυρκαγιών και της διενέργειας εκλογών. Επίτευξη του στόχου συγκράτησης των καταναλωτικών δαπανών. 29/5/ Οι καταναλωτικές δαπάνες δεν μειώθηκαν το Αντίθετα αυξήθηκαν κατά 7,3%. Επίτευξη του στόχου του προϋπολογισμού του 2007 για μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 2,3%. 3/7/2007 Σελίδα 1 από 56

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Ενέργειες μείωσης των πρωτογενών δαπανών της Ισχύει ό, τι και για το Σύμφωνα με τον Γενικής Κυβέρνησης από 42,6% ΑΕΠ το 2004 στο 40,1% Προϋπολογισμό του 2008, εκτιμάται αύξηση των του ΑΕΠ το 2006 πρωτογενών δαπανών το 2007 κατά 11,7%. Παρά την αναθεώρηση του ΑΕΠ και τις έκτατες δαπάνες για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πυρκαγιές και για τη διενέργεια των εκλογών, οι πρωτογενείς δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται και το Ισχύει ό, τι και για το Η διατήρηση των δαπανών Ισχύει ό, τι και για το ως ποσοστό του ΑΕΠ στηρίζεται σε κρίσιμο βαθμό στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ. Συγκράτηση των δαπανών που έχουν σημαντική συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών ή αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς (πχ δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για επιχορηγήσεις, εγγυήσεις του δημοσίου προς τις δημόσιες επιχειρήσεις). Περιορισμός του λόγου προσλήψεων/αποχωρήσεων και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 29/5/ Ενέργειες μείωσης του χρέους από 109,3% το 2004 στο 105,2% το 2006 Το χρέος μειώθηκε στο 94,5% του ΑΕΠ το 2007 και σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της ΕΕ, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 92,4% του ΑΕΠ το Ακολουθείται πολιτική ήπιας προσαρμογής. Η μείωση του χρέους οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην αναθεώρηση του ΑΕΠ κατά 9,6%. Την τελευταία 8ετία η μείωση του λόγου του χρέους Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για ταχύτερη μείωση του προς το ΑΕΠ ήταν βραδεία (περίπου 1,1% του ΑΕΠ χρέους. κατά μέσο όρο ετησίως ΤτΕ) παρά τις ευνοϊκές προϋποθέσεις ταχύτερης μείωσής του που εξασφάλιζε η ταχεία ανάπτυξη του ΑΕΠ και οι μέχρι πρότινος συνθήκες χαμηλών επιτοκίων διεθνώς. 5/6/ Μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης Ψηφίστηκε ο Ν 3610/07 περί "Αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής" και αποτελεί ένα πρώτο βήμα καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κινητοποίηση κοινωνίας και για λήψη νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων. Μόνιμα αποτελέσματα θα διασφαλιστούν απο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα έχει ώς πυρήνα προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις καθώς και δράσεις δημιουργίας της απαιτούμενης υποδομής, με άξονες: την πρόληψη και την καταστολή. Μόνιμα αποτελέσματα θα διασφαλιστούν απο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα έχει ώς πυρήνα προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις καθώς και δράσεις δημιουργίας της απαιτούμενης υποδομής, με άξονες: την πρόληψη και την καταστολή. 6/6/ Έγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή νομοσχέδιο Χρειάζεται να δοθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης. Δεν ελήφθησαν ουσιαστικά μέτρα. Χρειάζεται να δοθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 4/7/2007 Την 19/6/2007 εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΟ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, διαφοροποιούνται τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος, το χρόνο της παράβασης αλλά και την ειλικρίνεια του παραβάτη. Ειδικότερα, καθιερώνεται ειδικό καθεστώς ποινών σε σύγκριση με τις ποινές που θα επιβάλλοντας έαν οι παραβάσεις αυτές αποκαλύπτονταν μετά τον έλεγχο (κίνητρο ειλικρίνειας), ενώ σημαντικά διαφοροποιείται το ύψος της ποινής σε περίπτωση υποτροπής (μια μορφή εφαρμογής point system). Επίσης παρέχονται επιπλέον κίνητρα στους φορολογούμενους για τη συνεργασία τους στην αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς. 20/6/ Νέο σύστημα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καύσιμα Αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών με τη σύσταση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων Με τις διατάξεις που ενσωματώθηκαν στον Ν. 3634/08 και ως μέτρο κατά της λαθρεμπορίας των καυσίμων εξισώθηκαν οι Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης/αγροτικού, με επιστροφή της διαφοράς των δασμών στους καταναλωτές. Αποσπασματικά μέτρα χωρίς να σημειώνεται όμως πρόοδος. Εκπονήθηκε πρόγραμμα το οποίο ήταν πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί. Δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος από την προηγούμενη περίοδο. Δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος από την προηγούμενη περίοδο. Δεν υπήρξε ουσιαστική αναδιοργάνωση παρά μόνον μετονομασία από ΣΔΟΕ σε ΥΠΕΕ και ανακατάταξη προσωπικού. Εξαρτώνται απο τα αποτελέσματα των μέτρων. Να αξιολογηθεί η απόδοση του μέτρου και να εκτιμηθεί 11/6/ σωστά ώστε να καταγραφεί η αποτελεσματικότητά του. Νέο σύστημα. Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε νόμος για την Αναμόρφωση του Τελωνειακού Κώδικα δεν περιελήφθησαν διατάξεις για τη φοροδιαφυγήλαθρεμπόριο των καυσίμων. Εξαγγελία από ΥΠΟΙΟ για σύνταξη νομοσχεδίου που θα 4/7/2007 αντιμετωπίζει ουσιαστικά το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Νέο σύστημα Εκπόνηση-εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος. 4/7/2007 Απαιτείται ουσιαστική αναδιοργάνωση. Δεν αναδιοργανώθηκε ουσιαστικά η υπηρεσία. Ουσιαστική αναδιοργάνωση. 6/6/ Απαιτείται ουσιαστική αναδιοργάνωση. Δεν αναδιοργανώθηκε ουσιαστικά η υπηρεσία. Ουσιαστική αναδιοργάνωση. 4/7/2007 Απαιτείται ουσιαστική αναδιοργάνωση. Δεν αναδιοργανώθηκε ουσιαστικά η υπηρεσία. Ουσιαστική αναδιοργάνωση. 4/7/2007 Σελίδα 2 από 56

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Πολιτικές ήπιας προσαρμογής Τιτλοποίηση για την είσπραξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου συνιστά δανεισμό. Κατά συνέπεια το μέτρο κρίνεται ακατάλληλο Είσπαρξη 2 δισ. (αναμένεται οριστικοποίηση). Η βαθμολογία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη λόγω ακαταλληλότητας του μέτρου Αποκρατικοποιήσεις Σύμβαση διαχείρισης ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ και ΟΛΘ με ιδιώτη ( Β Προβλήτα ΟΛΠ και κατασκευή 3ου Προβλήτα). Το µέτρο κρίνεται ακατάλληλο. Να µην προχωρήσει η υλοποίηση. Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου συνιστά δανεισμό Είσπραξη 1.8 δισ. Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου συνιστά δανεισμό. Πιθανές βελτιώσεις των µέτρων θα προέλθουν απο την αξιολόγηση της πορείας τους. Να µην περιληφθούν δράσεις τιτλοποίησης. 11/6/ Από 1/1/2007 τα έσοδα από τιτλοποιήσεις 4/7/2007 ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου θα προσαυξάνουν τον δανεισμό. Από 1/1/2007 τα έσοδα από τιτλοποιήσεις 4/7/2007 ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου θα προσαυξάνουν τον δανεισμό. Ολοκλήρωση συμβάσεως και έναρξη υλοποίηση 11/6/ συμβάσεως, ομαλή λειτουργία εργασιών. - Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις εκατ. (ΤΤ Ολοκλήρωση προγράμματος (βλ. 3.7) Δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. (βλ. 3.7) Πώληση 51% Καζίνο Πάρνηθας, διάθεση πακέτου = 512 εκατ., ΟΤΕ = εκατ.) - ( βλ. 3.7) μετοχών Αγροτικής Τράπεζας ώστε να κατέλθει το ποσοστό του Δημοσίου σε 51% και αποκρατικοποίηση Τράπεζας Αττικής : α φάση πώληση 19,10% (ΤΤ) + 19,13 (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), β' φάση πώληση 41,96% (ΤΣΜΕΔΕ). (βλ. 3.7) 12/07/ Αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (ΑΤΕ, ΤΤ) =1.376 εκατ. Περαιτέρω διάθεση ποσοστού Δημοσίου. (βλ. 3.7) Δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.(βλ. 3.7) - Συνέχιση προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. από 1/10/2005 έως 30/6/2006. (βλ.3.7) (βλ.3.7) - Στόχος 2007 : 1700 εκατ. 03/07/ Ενίσχυση των θεσμών των δημοσιονομικών ελέγχων 2006: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο (Ν. 3492/06). Ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού των δημοσιονομικών Έκδοση σχετικών Υ.Α., Κ.Υ.Α., Π.Δ. και εφαρμογή του 05/07/ ελέγχων. νόμου. 2005: Κατάθεση νομοσχεδίου περί "οργάνωσης Ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού των δημοσιονομικών Ψήφιση του Σ/Ν, έκδοση σχετικών Υ.Α., Κ.Υ.Α., Π.Δ. και συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις", που προβλέπει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων κατά τα πρότυπα διεθνών ελεγκτικών οργανισμών. ελέγχων. εφαρμογή του Ίδρυση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ με προϋπολογισμό >3εκ ευρώ Ισχύει ότι και για Ισχύει ότι και για Ισχύει ότι και για Ισχύει ότι και για Κατάρτιση νέου πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ Πλημελής εφαρμογή του Ν. 3492/2006. Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση λειτουργίας των ΔΕΚΟ καθώς δεν εφαρμόστηκε ο νόμος 3492/2006. Εφαρμογή από ορισμένες ΔΕΚΟ. Να διευκρινιστεί ποια νομικά πρόσωπα (να κατονομασθούν) δεν εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση λειτουργίας των ΔΕΚΟ ως αποτέλεσμα της ψήφισης του ν. 3492/06. Ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος (Ν. 3429/2005) ο οποίος προβλέπει την υιοθέτηση από τις ΔΕΚΟ των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά το πρότυπο του σχετικού νόμου για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες. Εφαρμογή του Νόμου και κυρίως λειτουργία των ΔΕΚΟ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και κυρίως σε θέματα Managment. Εφαρμογή του νόμου και κυρίως λειτουργία των ΔΕΚΟ με ιδιωτοικονομικά κριτήρια και κυρίως σε θέματα μανατζμεντ. Εφαρμογή του νόμου, εντοπισμός αδυναμιών και προτάσεις για βελτίωση. 06/06/ Αποστολή Τεχνικής βοήθειας από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Σελίδα 3 από 56

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Εξορθολογισμός φορολογίας ακινήτων Ψηφίστηκε ο Ν. 3634/2008 που εξορθολόγηε τον φόρο Να καταργηθεί η φορολόγιση των Να καταργηθεί η φορολόγιση των 06/06/ που επιβαρύνει την απόκτηση ή/και μεταβίβαση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των επιχειρήσεων. ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των επιχειρήσεων. ακινήτων εντός της οικογένειας (κληρονομιά, γονική παροχή, α' κατοικία) και επέβαλε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) σε αντικατάσταση του ισχύοντος φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ). α) Ο δραστικός περιορισμός της φορολογικής επιβάρυνσης της οποιασδήποτε μορφής αλλαγής της ιδιοκτηρίας ακινήτου συμβάλει στην εξάλειψη στρεβλώσεων, στην αναθέρμανση της αγοράς καθώς και στον εξορθολογισμό των τιμών. β) Η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η ταυτόχρονη διεύρυνση της φορολογικής βάσης αποτελούν σημαντικό αντικίνητρο φοροδιαφυγής. Αύξηση αφορολογήτου για ΦΜΑΠ. Σημειώθηκε πρόοδος. ΦΠΑ στις οικοδομές. Αντίστοιχη αύξηση αφορολογήτου για ΦΜΑΠ. Δεν έχει γίνει ενοποίηση υφιστάμενων φόρων για ακίνητα ΦΠΑ στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών Έχει υλοποιηθέι. Έχει υλοποιηθέι. Έχει υλοποιηθέι. Έχει υλοποιηθέι. 06/06/ Επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 312Α/ ο Νόμος 3427/2005 "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις". Καμία. 05/07/ Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών Καμία αλλαγή. 06/06/ Σημειώθηκε πρόοδος. Κατάργηση της διάταξης προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας από Έφορο Θέσπιση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) η οποία αντικαθιστά το ΣΔΟΕ Αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας με την ενεργό συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας της ΚΕΔ και άλλων δημόσιων φορέων Ισχύει οτι και για το μέτρο /06/ Ισχύει ότι και για τη μέτρο Ισχύει ότι και για το μέτρο Ισχύει ότι και για το μέτρο Ισχύει ότι και για το μέτρο Δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, πλην ειδικών περιπτώσεων Ολυμπιακών Ακινήτων και Ξενοδοχείων. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα είναι ελάχιστη. 11/6/ Ελλειπής. 06/06/2008 Ψήφιση νόµου 3581/2007 περί "πώλησης και 11/6/ ταυτόχρονης µίσθωσης ακινήτου του ηµοσίου µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του ηµιοσίου και άλλες διατάξεις''. Αποτελεί µέτρο αντιµετόπισης ρευστότητας και όχι αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ν.3342/2005 για αξιοποίηση Ολυμπιακών ακινήτων Πανθεσσαλικό στάδιο: υπεγράφη προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και της Νομαρχίας Μαγνησίας, των Δήμων βόλου και Νέας Ιωνίας καθώς και του επιμελητηρίου Μαγνησίας με την οποία μπαίνει στην τελική ευθεία το σχέδιο αξιοποίησης του σταδίου (30/8/2007). Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: υπεγράφη σύμβαση για τη μετατροπή του σε Διεθνές Προπονητικό Κέντρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας κωπηλασίας (FISA) (03/09/2007). Ολυμπιακό κέντρο Νίκαιας: υπεγράφη σύμβαση παραχώρησής του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (04/9/2007). 03/06/ Σελίδα 4 από 56

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Κανόε Καγιάκ: Υπεγράφη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με την κοινοπραξία J&P Άβαξ ΓΕΚ ΒΙΟΤΕΡ Corfu Waterpark (4/1/2007). Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φαλήρου: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την εμπορική λειτουργία και εκμετάλλευση του προς διαμόρφωση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών, στην εγκατάσταση Ταε Κβο Ντο του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου. Παγκρήτιο Στάδιο: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Σταδίου στον Δήμο Ηρακλείου (28/2/2007). Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου: Υπεγράφη προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του Σταδίου (21/3/2007). Άγιος Κοσμάς: Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Αγίου Κοσμά (11/4/2007). Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και του Δήμου Πατρών για τη δημιουργία ΑΕ η οποία θα υλοποιήσεις τις διάφορες δραστηριότητες (8/6/2007). 05/07/ Νόμος 3342/2005 για την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων - Υπογραφή σύμβασης για το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, για την αρένα του Badmiton και για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης - Σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί παραχώρησης άλλων 3 εγκαταστάσεων Καθυστερεί η προώθηση αξιοποίησης των υπόλοιπων ακινήτων. Συμβάσεις για Κανόε Καγιάκ, Άγιο Κοσμά, Μπιτς Βόλεϋ Νόμος 3389/2005 για Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Από τον Απρίλιο του 2006 έχουν εγκριθεί 33 έργα Η εφαρμογή εξακολουθεί να είναι σε περιορισμένους συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 δις. τομείς. Ειδικότερα, το 2006 εγκρίθηκαν 8 έργα προϋπολογισμού 0,9 δις, το έργα προϋπολογισμού 2,2 δις και κατά το πρώτο 4μηνο του 2008 εγκρίθηκαν 9 έργα προϋπολογισμού 0,8 δις. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υπογραφή των συμβάσεων για κανένα από τα παραπάνω έργα. Ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων. 3/6/ Μέχρι σήμερα έχουν εγκεκριθεί από την αρμόδια επιτροπή 19 προτάσεις για την υλοποίηση ΣΔΙΤ μέσω του Ν. 3389/2005, οι οποίες αφορούν σε 19 έργα Αποφυγή συμφόρησης λόγω συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. Ηεφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι σε πολύ περιορισμένους τομείς. συνολικού προϋπολογισμού 2.173,5 εκατ. (δεν περιλαμβάνεται το κόστος ασφάλισης και βαριάςα συντήρησης). - Μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για έργα ΟΤΑ (τουριστικά - Εξαίρεση από την κύρωση από τη Βουλή συμβάσεων Συμπράξεις υψηλού προϋπολογισμού (μεγάλα έργα ακίνητα, χώροι στάθμευσης), σχολικά κτήρια, ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μέχρι 200 εκατ. (ρητή αναφορά υποδομής) ενόψει και έναρξης της επόμενης σωφρονιστικά καταστήματα, στέγαση υπηρεσιών στον Νόμο). - Δυνατότητα για παράκαμψη διαδικασιών προγραμματικής περιόδου. Δημοσίου. - Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για τις ΣΔΙΤ - (κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του Ν. 3389) σε περιπτώσεις Κατάθεση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προτάσεων ωρίμων σχεδίων συμπράξεων. - Αποφυγή συμφόρησης συνολικού ύψους 548 εκατομμυρίων ευρώ - Αναμένεται λόγω συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε κεντρικές η υποβολή νέων προτάσεων ύψους 300 εκατομμυρίων υπηρεσίες. ευρώ - 87 προτάσεις για ΣΔΙΤ από τους ΟΤΑ ενταγμένες στον «Θησέα» - Υπαγωγή της ανακατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου του Φαλήρου για τη δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου - Έγκριση για την κατασκευή 7 νέων πυροσβεστικών σταθμών στην περιφέρεια (Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Λευκάδα, Γιαννιτσά, Μεσολόγγι, Γαργαλιάνοι, Θεσσαλονίκη). Έναρξη διαδικασιών αποκέντρωσης με ευελιξία. Τα συγκεκριμένα έργα να προχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων. - Βλ. Συμπληρώσεις για τα μέτρα που ελήφθησαν. - Ωρίμανση-κύρωση-ενεργοποίηση ΣΔΙΤ για βασικές υποδομές. - Ενεργοποίηση συμβάσεων για όλα τα ώριμα έργα και κυρίως για έργα στα οποία η ευθύνη του επενδυτή μεγιστοποιείται. 13/7/2007 Σελίδα 5 από 56

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ 2.3 Μακροχρόνια Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών Η δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων και όχι τον περιορισμό των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό την καθιστά εύθραυστη, καθώς τα έσοδα εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις της συγκυρίας, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος σε μια υποχώρηση της συγκυρίας τα έξοδα να μην υποχωρήσουν αναλογικά. Στην ίδια κατεύθυνση όμως φαίνεται ότι θα κινηθεί και στο μέλλον, καθώς οι δημόσιες δαπάνες μέχρι το 2010 προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,4 μονάδες. Έλεγχος και ο περιορισμός των δαπανών του Κράτους. 29/05/ Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Ψηφίσθηκε νέος Ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 3655/08). Απαιτείται διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού για τα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν από τις δημογραφικές αλλαγές και τις πιέσεις που αυτές ασκούν στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας Κοινωνικός Διάλογος για το ασφαλιστικό Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό (Βουλή και ΟΚΕ). Μη ολοκληρωμένη προσπάθεια διαλόγου λόγω της απουσίας της ΓΣΕΕ. Εκδοση και εφαρμογήσχετικών ΠΔ, λειτουργία ενοποιημένων ταμείων. 05/06/ Δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου για εκκρεμεί θέματα ή 05/06/ για νέα θέματα που πρόκειται να προκύψουν (π.χ. ΒΑΕ) Εφαρμογή διατάξεων Ν. 3029/2002 για Μεταρρύθμιση Εχει ολοκληρωθεί. 05/06/ Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης όλων των 25/07/2007 Ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών στο ΙΚΑ- Ενιαίο Ταμείο μισθωτών Περιορισμός των δαπανών για την Υγεία Ψηφίστηκε ο Νόμος 3580/2007 για τις Προμήθειες Δεν υπάρχει ενοποιημένο σύστημα προμηθειών που να Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν εφαρμόζει Υιοθέτηση από τη χώρα μας του Συστήματος 05/06/ Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και παράγει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ, με Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ. Υλοποίηση των Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, προωθείται η εισαγωγή διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία. εξαίρεση τη συγκέντρωση στοιχείων για ορισμένες πολύ προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ. στοιχειώδεις κατηγορίες δαπανών. Η έλλειψη λεπτομερούς πληροφόρησης σχετικά με τους πόρους που δεσμεύονται στην καταπολέμηση συγκεκριμένων ασθενειών, δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας αυτών, για την επίτευξη των στόχων υγείας. Οι δαπάνες για υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη προβλέπεται να μειωθούν το 2007 στο 2,7% του ΑΕΠ από 2,8% που ήταν το Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα IASYS για το ΕΣΥ, Σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ 29/05/ εφαρμογή σε 18 νοσοκομεία έως το 2008 ώστε να έχουμε μείωση κόστους (εκτός μισθοδοσίας) λειτουργίας νοσηλευτικών μονάδων που θα υπαχθουν έως 50% (Ιούλιος 2007), το έργο IASYS αξιολογήθηκε από την Ε.Ε. με βάση τα κριτήρια της ανακοίνωσης 356 του Με βάση αυτά τα κριτήρια η Ε.Ε. επιφυλάχθηκε να απαντήσει θετικά μη εντάσσοντας το έργο αυτό στα μεγάλα έργα. Ως αποτέλεσμα είναι το έργο IASYS να μην έχει ξεκινήσει Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) Προετοιμασία νομοσχεδίου για κεντρική διαχείριση προμηθειών που σε συνδιασμό με τη λειτουργία ενιαίου συστήματος πληροφορικής θα επιτρέπει τη διενέργεια Κεντρικών Διεθνών Διαγωνισμών για μείωση κόστους προμηθειών κατά 15% Υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Σελίδα 6 από 56

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων 3 Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αύξηση των επενδύσεων, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το άνοιγμα των αγορών 3.1 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Φορολογικοί συντελεστές επιχειρηματικών κερδών των Έχει υλοποιηθεί. 06/06/ Α.Ε. στο 25% το 2007 από 35% το 2004 Υλοποιήθηκε. 05/07/2007 Σημειώθηκε πρόοδος - Οι φορολογικοί συντελεστές για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από 25% που ήταν το 2004 θα μειωθούν σε 20% το 2007 για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. και θα παραμείνουν στο 25% για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε Απλούστευση φορολογικού συστήματος Σύσταση σχετικής επιτροπής ΥΠΟΙΟ. Εξειδίκευση έργου επιτροπής 06/06/ Περαιτέρω απλούστευση φορολογικού συστήματος. Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Αντικειμενική διενέργεια φορολογικών ελέγχων Αύξηση των ελέγχων, καμία πρόοδος στην Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος. 06/06/ αντικειμενικότητα της διενέργειας. - Περαιτέρω αντικειμενικοποίηση ελέγχων Επενδυτικός νόμος για ανάπτυξη νέων και παλαιών - Ο τροποποιημένος 3299 ενεργοποιήθηκε τον - Επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης (χρησιμοποίηση Κάλυψη από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διερεύνηση δυνατοτήτων ενόψει του γεγονότος ότι μετά 08/05/ επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμό τους, την προώθηση νέων περασμένο Αύγουστο, οπότε ξεκίνησε και η υποδοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων). που ήδη λειτουργεί για τα ΠΕΠ/ΜΜΕ. το 2010 οι οροφές των κρατικών ενισχύσεων θα τεχνολογιών & καινοτομίας, την απασχόληση & την επενδυτικών προτάσεων, ο αριθμός των οποίων - Προσμέτρηση "leverage" ως κριτηρίου, στη διαδικασία απομειωθούν σημαντικά για 5 περιφέρειες (Δυτική ανάπτυξη της περιφέρειας υπερέβη μέχρι τον Μάρτιο 2008 τις 1000 συνολικού Π/Υ αξιολόγησης-βαθμολόγησης (με σημαντικό βαθμολογικό Μακεδονία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, 2,5 BEURO και αιτούμενης συνολικά επιχορήγησης τα 900 MEURO. - Στις αρχές του 2008 επήλθαν πρόσθετες τροποιήσεις αποβλέπουσες στην ενίσχυση των κινήτρων και την εξασφάλιση προτεραιότητας ως προς τις εγκριτικές διαδικασίες για επενδύσεις υλοπιούμενες σε πυρόπληκτες περιοχές. βάρος). - Αποφυγή των επιπτώσεων από ενδεχόμενη ανάληψη πρόδρομων διαδικασιών οικονομικής φύσεως για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων (αιολικά πάρκα). Ν. Αιγαίο) Οριστικοποίηση-έγκριση από Ε.Ε. του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (31/8/06) Προσδιορισμός επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης ΜΜΕ- ΠΜΕ για κάθε Νομό. Επιλεξιμότητα μεγάλων Πλήρης λειτουργία πληροφοριακού συστήματος υποδοχής-αξιολόγησης-παρακολούθησης των Τροποποίηση 3299 στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον επιχειρήσεων Α' επιπέδου μεταποίησης αγροτικών ενισχυομένων έργων. χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο προϊόντων. Διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό 13. Πρόσθετες τροποποιήσεις για απλούστευσηεπιτάχυνση-διαφάνεια διαδικασιών καθώς και για σταδιακή ενοποίηση του θεσμικού πλαισίυ χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Ψήφιση τροπολογίας για ενίσχυση επιενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί κατά την περίοδο λειτουργίας του 3299 και των οποίων οι ενταξιακές διαδικασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι "Επενδύσεις εφοδιαστικής Αλυσίδας". Κριτήρια βιωσιμότητας μικρών επενδύσεων φωτοβολταϊκών Κανόνες ενίσχυσης λειτουργικού κόστους νεοϊδρυομένων μικρών επιχειρήσεων για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους. Σύνδεση με νέα Στρατηγικά προγράμματα "Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα", "Αγροτική Ανάπτυξη", "Ψηφιακή Σύγκλιση", την 31/12/06 οπότε έληγε και η ισχύς του προηγούμενου ομογενοποίηση διαδικασιών-άρση επικαλύψεων. χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ( ). Πρόβλεψη για δημιουργία "Διυπουργικού Συντονιστικού Οργάνου" για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων των περιόδων Σελίδα 7 από 56

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Ο Ν. 3299/04 λειτουργεί ομαλά ενεργοποιημένος σε υψηλό επίπεδο, η δε ανταπόκριση των επενδυτών είναι πολύ ικανοποιητική. Μέχρι τις 6/7/06 είχαν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια ύψους 1,9 δισ. που προβλέπουν τη δημιουργία νέων άμεσων θέσεων εργασίας και πολλών περισσότερων έμμεσων. Πλήρης ενεργοποίηση δυνατοτήτων (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και από μεγάλες επιχειρήσεις). Στην έγκαιρη ενεργοποίηση των αναφερομένων στις συμπληρώσεις για τα μέτρα που ελήφθησαν. - Έγκαιρη (31/12/06) προσαρμογή ενόψει νέας προγραμματικής περιόδου με τελικό ζητούμενο έναν «Νόμο Ομπρέλα» για τις κρατικές ενισχύσεις, συμβατό με τον νέο «χάρτη» και με μη αλληλεπικαλυπτόμενα μέτρα. Σημείο εκκίνησης ο Ν 3299/ Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ενισχυόμενων επενδύσεων. - Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης υποψηφίων επενδυτών Νόμος για Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (Ν 3389/2005) Δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά. Η ειδική γραμματεία Προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας. Αύξηση των έργων ΣΔΙΤ συνολικά με στόχο " 1 έργο το 11/6/ ΣΔΙΤ έχει προχωρήσει από την σύσταση της στην προκήρυξη συνολικά 39 έργων από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί μόνο τα 9. μήνα". Ισχύει ό, τι και για το /06/2008 Μέχρι σήμερα έχουν εγκεκριθεί από την αρμόδια Αποφυγή συμφόρησης λόγω συγκέντρωσης Έναρξη διαδικασιών αποκέντρωσης με ευελιξία. Τα 13/07/2007 επιτροπή 19 προτάσεις για την υλοποίηση ΣΔΙΤ μέσω του Ν. 3389/2005, οι οποίες αφορούν σε 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.173,5 εκατ. (δεν περιλαμβάνεται το κόστος ασφάλισης και βαριάςα συντήρησης). αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. Ηεφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι σε πολύ περιορισμένους τομείς. συγκεκριμένα έργα να προχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων. - Μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για έργα ΟΤΑ (τουριστικά - Εξαίρεση από την κύρωση από τη Βουλή συμβάσεων Συμπράξεις υψηλού προϋπολογισμού (μεγάλα έργα - Βλ. Συμπληρώσεις για τα μέτρα που ελήφθησαν. 11/07/2007 ακίνητα, χώροι στάθμευσης), σχολικά κτήρια, ΣΔΙΤ προϋπολογισμού μέχρι 200 εκατ. (ρητή αναφορά υποδομής) ενόψει και έναρξης της επόμενης - Ωρίμανση-κύρωση-ενεργοποίηση ΣΔΙΤ για βασικές σωφρονιστικά καταστήματα, στέγαση υπηρεσιών Δημοσίου. - Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για τις ΣΔΙΤ. - Κατάθεση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προτάσεων συνολικού ύψους 548 εκατομμυρίων ευρώ. - Αναμένεται η υποβολή νέων προτάσεων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ 87 προτάσεις για ΣΔΙΤ από τους ΟΤΑ ενταγμένες στον «Θησέα». στον Νόμο). - Δυνατότητα για παράκαμψη διαδικασιών (κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του Ν. 3389) σε περιπτώσεις ωρίμων σχεδίων συμπράξεων. - Αποφυγή συμφόρησης λόγω συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. προγραμματικής περιόδου. υποδομές. - Ενεργοποίηση συμβάσεων για όλα τα ώριμα έργα και κυρίως για έργα στα οποία η ευθύνη του επενδυτή μεγιστοποιείται Νόμος (Ν. 3325/2005) για αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης Ουδεμία πρόοδος μέχρι στιγμής με εξαίρεση την εκφρασθείσα πρόθεση για συγκρότηση Επιτροπής που θα εισηγηθεί τροποποιήσεις του Υποχρέωση για μετεγκατάσταση μόνον όταν υφίστανται γειτνιάζοντες ενεργοί χώροι υποδοχής. Απλούστευση διαδικασιών και για μέση/υψηλή όχληση (πέραν της συνεισφοράς σε αυτό των νέων Δ/νσεων Ανάπτυξης). Απλουστεύσεις για μέση/υψηλή όχληση. Συνέργιες με Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας. Ολοκλήρωση στελέχωσης-ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Δ/νσεων Ανάπτυξης. 08/05/ Σταδιακή στελέχωση των διευθύνσεων ανάπτυξης στις κατά τόπους Νομαρχίες και μετεξέλιξή τους σε Υπηρεσίες μιας στάσης ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης. Βελτίωση της επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΒ/ΥΠΑΝ και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Υποχρέωση για μετεγκατάσταση μόνον όταν υφίστανται γειτνιάζοντες ενεργοί χώροι υποδοχής. Απλούστευση διαδικασιών και για μέση/υψηλή όχληση (πέραν της συνεισφοράς σε αυτό των νέων Δ/νσεων Ανάπτυξης). Απλουστεύσεις για μέση/υψηλή όχληση (συνέργιες με Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας). Ολοκλήρωση στελέχωσης-ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Δ/νσεων Ανάπτυξης Προετοιμαζόμενο νομοσχέδιο για αδειοδότηση των επιχειρήσεων του Εμπορίου και των Υπηρεσιών - Συμπλήρωση του Ν με τα προβλεπόμενα Νομοθετήματα (2 Π.Δ., 7 Υ.Α., 2 Κ.Υ.Α.). - Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου (22/5/06). Πλήρης στελέχωση και ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών που προβλέπει ο Προώθηση ανάλογου θεσμικού πλαισίου για τη μέση και υψηλή όχληση. - Υποχρέωση για μετεγκατάσταση μόνον εφόσον υφίστανται ενεργοί χώροι υποδοχής. Κάλυψη των αναφερομένων εκκρεμοτήτων. Ουδεμία εξέλιξη. 08/05/ Ουδεμία εξέλιξη. 08/05/2008 Ουδεμία εξέλιξη. Σελίδα 8 από 56

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα