ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1004 ΕΤΟΣ: 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1004 ΕΤΟΣ: 2004"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1004 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α ) «κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε θέµατα εφαρµογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: /12/0015B ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό στο φύλλο εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 266 (τεύχος Α ) µε ηµεροµηνία , δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α / ), «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ της Ελληνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης εκεµβρίου 2001» (Άρθρα 1 και 2) συµπληρώθηκαν διατάξεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ). Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και λεπτοµερείς διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2. Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων Α1 και Α2 του άρθρου 1 περί αυτοτιµολόγησης ή ανάθεσης τιµολόγησης, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και εφαρµόζονται υποχρεωτικά µόνο από τον επιτηδευµατία υποκείµενο στο φόρο προστιθέµενης αξίας αρχικά υπόχρεο σε έκδοση του τιµολογίου, ο οποίος αναθέτει την έκδοσή του στον πελάτη του ή τρίτο πρόσωπο, καθώς και από τα πρόσωπα αυτά που αναλαµβάνουν την έκδοση του τιµολογίου αντί του αρχικά υπόχρεου. Επίσης επισηµαίνεται ότι, µε τις προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγονται οι διατάξεις: α) του άρθρου 12 παρ.7 του Κ.Β.Σ. «πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου» β) οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 12 «ανάθεση έκδοσης εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα» γ) τα οριζόµενα στην παρ της εγκυκλίου 3/ (διάθεση από τρίτους πράκτορες κ.λ.π.) των εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, σιδηροδροµικά). δ) τα οριζόµενα στις αποφάσεις /2583/529/Α0014/ΠΟΛ. 1174/ και /9160/2152/0014/ΠΟΛ. 1281/ όπως ισχύει /1797/8881/0014/ΠΟΛ. 1214/ περί φορολογικού εκπροσώπου και φορολογικού αντιπροσώπου αντίστοιχα, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωτικές για όλους τους επιτηδευµατίες οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τα 1

2 πρόσωπα που θα εκδίδουν τιµολόγια για λογαριασµό του αρχικά υπόχρεου επιτηδευµατία ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής τους. Ειδικότερα διευκρινίζονται, κατ άρθρο και παράγραφο, τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 προστίθεται άρθρο 18 α στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ενσωµατώνονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης εκεµβρίου 2001, για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (6 ης Οδηγίας), σχετικά µε την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση, όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κατά το µέρος που οι ρυθµίσεις αυτές δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού χωρίζονται σε 5 ενότητες: Α. Στη πρώτη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης από τον επιτηδευµατία σε πελάτη του ή σε τρίτο πρόσωπο, έκδοσης των στοιχείων που απεικονίζουν χονδρικές συναλλαγές (τιµολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου), τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών. Β. Στη δεύτερη θεσπίζονται πρόσθετες ενδείξεις που καθορίζουν το περιεχόµενο του τιµολογίου πέραν αυτών που ήδη προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι νέες ενδείξεις λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις υφιστάµενες και προσδιορίζουν το πλήρες περιεχόµενο του τιµολογίου που εκδίδεται σύµφωνα µε τις θεσπιζόµενες διατάξεις. Γ. Στη τρίτη καθιερώνεται η διαβίβαση των τιµολογίων σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα και υιοθετούνται κανόνες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του περιεχοµένου του. Παρέχεται επίσης ευχέρεια στα κράτη µέλη να προβλέπουν ειδικούς όρους για ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται αµοιβαία συνδροµή ανάλογη µε τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισµούς.. Στη τέταρτη καθιερώνεται η υποχρέωση και οι κανόνες αποθήκευσης ή διαβίβασης των τιµολογίων που εκδίδονται από τον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, το ευανάγνωστο και η γνησιότητα των τιµολογίων καθώς επίσης καθορίζεται δικαίωµα πρόσβασης στη φορολογική αρχή µε ηλεκτρονικά µέσα. Ε. Στη πέµπτη θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των θεσπιζόµενων διατάξεων. Ενδεικτικά: Οι νέες ρυθµίσεις καταλαµβάνουν : Όλα τα στοιχεία του άρθρου 12 (Τ.Π., Τ.Π.Υ., Πιστωτικά τιµολόγια, στοιχεία της παρ. 16, εκκαθαρίσεις, τιµολόγια αγοράς, τιµολόγια επιδοτήσεων κ.λπ.) Τις Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα (άρθρο 48, ν.2238/94), ή οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία (της παρ. 5 του άρθρου 10) προς άλλους επιτηδευµατίες. Άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου και προβλέπονται από αποφάσεις (π.χ. οι Α.Λ.Π. που εκδίδονται από τους πρατηριούχους µε το φορολογικό µηχανισµό στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (αξίας µέχρι 300 ευρώ), προς άλλους επιτηδευµατίες (αυτοκινητιστές, αγρότες, ηµόσιο κ.λπ.). Τα στοιχεία του άρθρου 16 (Φορτωτικές, διορθωτικά σηµειώµατα, αποδείξεις κοµίστρου κ.λπ.) που εκδίδονται προς άλλους επιτηδευµατίες. Συνεπώς για τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, (δελτία αποστολής, αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών κ.α.) εφαρµογή έχουν οι ήδη υφιστάµενες διατάξεις ρυθµίσεις του Κ.Β.Σ. 2

3 Ειδικότερα: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚ Ι ΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ (Ισχύς ) 1.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται από τον επιτηδευµατία υποκείµενο στο φόρο η έκδοση τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου, εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του: από τον πελάτη του (ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) από τρίτο µέρος πρόσωπο (ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) 1.2. Το τιµολόγιο αυτό µπορεί να αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιεί ο επιτηδευµατίας προς άλλους επιτηδευµατίες υποκείµενους στο φόρο ή προς νοµικά πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο:. εντός του εσωτερικού της χώρας (έδαφος της χώρας). εντός της κοινότητας (έδαφος της κοινότητας). σε τρίτες χώρες (εκτός της κοινότητας) ιευκρινίζεται ότι η έκδοση των τιµολογίων από τον ίδιο τον επιτηδευµατία, καλύπτεται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚ Ι ΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΑ (Ισχύς ) Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται, ο τόπος εγκατάστασης των προσώπων που εκδίδουν τιµολόγια για λογαριασµό του επιτηδευµατία, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, για την έκδοση των τιµολογίων από τα πρόσωπα αυτά. Ειδικότερα: 2.1. Τόπος εγκατάστασης του πελάτη ή του τρίτου Ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδουν τα τιµολόγια εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία, µπορεί να είναι πρόσωπα εγκατεστηµένα:. εντός του εσωτερικού της χώρας. εντός της κοινότητας. σε τρίτη χώρα, µε ή χωρίς αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις των νόµων ή τον κανονισµό, που αναφέρονται στην συνέχεια. Ειδικότερα: Ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α ), µε τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15 ης Μαρτίου 1976, για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέτρα. Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α ), µε τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19 ης εκεµβρίου 1977, σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992 του Συµβουλίου, της 27 ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά µε την διοικητική συνεργασία στον τοµέα των εµµέσων φόρων. Συµπερασµατικά µε τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η έκδοση του τιµολογίου Έλληνα επιτηδευµατία υποκείµενου στο φόρο και εκτός της χώρας (στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα) Όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση τιµολογίου από τα πρόσωπα αυτά 3

4 Για τον περιορισµό του κινδύνου καταστρατήγησης και για τη διασφάλιση του επιτηδευµατία στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τα ανωτέρω πρόσωπα, τίθενται διάφορες προϋποθέσεις, όπως : να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα αυτά είναι φορολογικά υπαρκτά, να υπάρχει εκ των προτέρων συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών µε προσδιορισµένο περιεχόµενο, να υφίσταται αποδοχή του κάθε τιµολογίου από τον επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεο σε έκδοση στην περίπτωση της αυτοτιµολόγησης. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης των τιµολογίων από τα πρόσωπα αυτά, η ευθύνη όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε παρατυπία, παραµένει πάντοτε στον επιτηδευµατία Ακόµη, πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου πρέπει : Τα πρόσωπα αυτά να είναι φορολογικά υπαρκτά και να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας στη χώρα εγκατάστασής τους, από σχετικό επίσηµο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής Να έχει καταρτισθεί έγγραφη συµφωνία που κατατίθεται πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου στην αρµόδια.ο.υ. του επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια. Περιεχόµενο της έγγραφης συµφωνίας Στο Συµφωνητικό περιέχονται τουλάχιστον: α) τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων. β) η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια. γ) ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης διαδικασίας από τους συµβαλλόµενους. δ) οι όροι της τιµολόγησης (π.χ. τιµολόγηση βάσει τιµοκαταλόγων του επιτηδευµατία, οι όροι χορήγησης των εκπτώσεων, η τήρηση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. κ.λπ.). ε) τη διαδικασία αποδοχής του κάθε τιµολογίου µεταξύ των συµβαλλοµένων. Τα στοιχεία δ) και ε) απαιτούνται µόνο στην περίπτωση της αυτοτιµολόγησης (έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη) ή όταν ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδει τα τιµολόγια είναι εγκατεστηµένος σε χώρα χωρίς αµοιβαία συνδροµή (παράγραφος 2.1.) Περιεχόµενο τιµολογίων που εκδίδονται στο όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία. Στα τιµολόγια που εκδίδονται από τον πελάτη του επιτηδευµατία ή τον τρίτο αναγράφονται: τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου τα πλήρη στοιχεία του επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου εκδίδονται η ένδειξη «αυτοτιµολόγηση», όταν εκδίδονται από τον πελάτη του επιτηδευµατία η ένδειξη «ανάθεση τιµολόγησης» όταν εκδίδονται από τρίτον το πλήρες περιεχόµενο του τιµολογίου, όπως αυτό προκύπτει, κατά περίπτωση, από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ Λοιπά θέµατα σχετικά µε την έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο (αυτοτιµολόγηση ανάθεση τιµολόγησης) για λογαριασµό του επιτηδευµατία Για τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον πελάτη ή τον τρίτο για λογαριασµό του επιτηδευµατία, έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., ως προς το περιεχόµενο (όπως αναφέρθηκε ήδη παρ ), το χρόνο και τον τρόπο έκδοσης, το χρόνο διαφύλαξης, την υποχρέωση θεώρησης ή µη κ.λπ. Για δε τις υποχρεώσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., αυτές βαρύνουν τον επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεο σε έκδοση του τιµολογίου. 4

5 Αυτοτιµολόγηση από τον πελάτη για λογαριασµό του επιτηδευµατία. α) Πελάτης εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας. Ο πελάτης εκδίδει τα τιµολόγια σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. από ιδιαίτερες δικές του σειρές ανά προµηθευτή, χειρόγραφα ή µηχανογραφικά σηµαινόµενα από τη δική του ΕΑΦ ΣΣ, στα οποία αναγράφει την ένδειξη «Αυτοτιµολόγηση» και τα στοιχεία του προµηθευτή του. Οι σειρές των τιµολογίων δηλώνονται διακριτά στην αρµόδια.ο.υ. του πελάτη µε το έντυπο Β1 ΤΑΧΙS Κ.Β.Σ. ή µε την κατάσταση των αποφάσεων /550/0015/ΠΟΛ. 1083/ ή /549/0015/ΠΟΛ.1082/ , «περί αθεώρητων στοιχείων» ή «περί µηχανογραφικά εκδιδόµενων στοιχείων» κατά περίπτωση, στα οποία αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της έγγραφης συµφωνίας. β) Πελάτης εγκαταστηµένος στην κοινότητα. Ο πελάτης εκδίδει τα τιµολόγια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., σε συνδυασµό µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο εσωτερικό της χώρας εγκατάστασής του. γ) Πελάτης εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα µε ή χωρίς αµοιβαία συνδροµή. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στη β περίπτωση της παραγράφου αυτής. Επισήµανση: Αυτονόητο είναι ότι οι πελάτες των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου αυτής που εκδίδουν τα τιµολόγια µε µηχανογραφικό τρόπο για λογαριασµό του επιτηδευµατία εγκατεστηµένου στο εσωτερικό της χώρας, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ.1082/ όπως ισχύει, δηλαδή δεν σηµαίνονται µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ. Επίσης για τα τιµολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά), που θα εκδίδονται από τα ανωτέρω πρόσωπα για παρασχεθείσες σ αυτά υπηρεσίες από τον επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεο, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. περί θεώρησής τους Ανάθεση τιµολόγησης από τον επιτηδευµατία σε τρίτο πρόσωπο. α) Όταν το τρίτο πρόσωπο είναι εγκατεστηµένο στο Εσωτερικό της Χώρας. Το τρίτο πρόσωπο µπορεί να είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία (π.χ. αποθηκευτής, λογιστής, φοροτεχνική εταιρεία κ.α.). Το τρίτο πρόσωπο µπορεί να µην είναι επιτηδευµατίας και αποκτά την ιδιότητα αυτή λόγω της ανάθεσης στο πρόσωπο του, της έκδοσης των τιµολογίων από τον επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεο για λογαριασµό του. Τα τιµολόγια εκδίδονται επ ονόµατι του επιτηδευµατία και φέρουν τις πρόσθετες ενδείξεις που ορίζονται στην παράγραφο Α1 του άρθρου αυτού. Ειδικότερα: Στα τιµολόγια αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αρχικά υπόχρεου σε έκδοσή τους επιτηδευµατία, τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, η ένδειξη «ανάθεση τιµολόγησης». α.1. Χειρόγραφη έκδοση τιµολογίων. Ο επιτηδευµατίας αρχικά υπόχρεος στην έκδοσή τους, µεριµνά για τον εφοδιασµό µε ιδιαίτερες σειρές στελεχών των τιµολογίων, τα οποία έχει δηλώσει εκ των προτέρων στη ΟΥ της έδρας µε το έντυπο Β1 ή µε συµπληρωµατική κατάσταση εφόσον εµπίπτει στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο /550/0015/ΠΟΛ. 1083/ α.2. Μηχανογραφική έκδοση τιµολογίων. Τα τιµολόγια που εκδίδει ο τρίτος µε µηχανογραφικό τρόπο σηµαίνονται και φυλάσσονται µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ του ν.1809/1988 όπως ισχύει, µε την οποία τον εφοδιάζει µε ευθύνη του ο επιτηδευµατίας αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιµολογίων. 5

6 Στην περίπτωση αυτή ο επιτηδευµατίας µε ευθύνη του µεριµνά: για τη διάθεση και εγκατάσταση της ΕΑΦ ΣΣ στην ακριβή διεύθυνση του τρίτου, η οποία πρέπει να συµπίπτει µε αυτή που έχει δηλωθεί (µε την έγγραφη συµφωνία) ως χώρος έκδοσης των στοιχείων αυτών. για τη δήλωση έναρξης της ΕΑΦ ΣΣ στη ΟΥ της έδρας του µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, εφαρµοζοµένης και της διαδικασίας που ήδη ισχύει για τη δήλωση έναρξης των ΕΑΦ ΣΣ (Α.Υ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ. 1082/ ) και τα αναφερόµενα στο συµπληρωµατικό φυλλάδιο - έγγραφό µας /754/0015/ , σχετικά µε τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. Πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται, προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο της έγγραφης συµφωνίας που έχει συνάψει µε τον τρίτο (παρ.2.2.2) και έχει καταθέσει στην.ο.υ του. Στο έντυπο Β2 του TAXIS και στο πεδίο των παρατηρήσεων συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της έγγραφης συµφωνίας. β) Όταν το τρίτο πρόσωπο είναι εγκατεστηµένο στην κοινότητα ή σε Τρίτη χώρα µε αµοιβαία ή µη συνδροµή. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος εκδίδει τα τιµολόγια του επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεου, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο α, από ιδιαίτερες σειρές οι οποίες έχουν δηλωθεί πριν την έκδοση των στοιχείων στην αρµόδια.ο.υ. του επιτηδευµατία. Κατ εξαίρεση τα µηχανογραφικά τιµολόγια δεν σηµαίνονται µε τη χρήση εγκεκριµένου τύπου φορολογικού µηχανισµού (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.), εκτός και κάτι τέτοιο επιθυµεί ο επιτηδευµατίας αρχικά υπόχρεος στην έκδοσή τους. Τότε και καθ όσον αφορά τις διαδικασίες ενεργοποίησης - διάθεσης κ.λ.π. της ΕΑΦ ΣΣ στον τρίτο, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περίπτωση α.α2 της παραγράφου αυτής. Επίσης για τα τιµολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά), που θα εκδίδονται για παρεχόµενες υπηρεσίες του επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεου, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. περί θεώρησής τους. Επισήµανση Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι, τόσο στην περίπτωση της αυτοτιµολόγησης όσο και στην περίπτωση της ανάθεσης της τιµολόγησης, εφόσον στο πρόσωπο του επιτηδευµατία αρχικά υπόχρεου σε έκδοση του τιµολογίου υφίσταται κώλυµα θεώρησης, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ.1082/ και /550/0015/ΠΟΛ.1083/ (αυτοέλεγχος χρεών), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, συµπληρώνονται οι ήδη υφιστάµενες διατάξεις που καθορίζουν τις ενδείξεις που υποχρεωτικά αναγράφονται για τους σκοπούς και του Φ.Π.Α., στα τιµολόγια που εκδίδονται από τον επιτηδευµατία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του, δηλαδή, θεσπίζονται πρόσθετες ενδείξεις, οι οποίες προσδιορίζουν από κοινού µε τις ήδη υπάρχουσες το πλήρες περιεχόµενο του τιµολογίου. Ειδικότερα: 1. Όταν ο υποκείµενος στο φόρο ενεργεί πράξεις που απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., ανεξάρτητα αν αφορούν απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ή ειδικές απαλλαγές ή απαλλαγές στην εξαγωγή ή πράξεις εξοµοιούµενες µε εξαγωγές ή απαλλαγές για παραδόσεις αγαθών σ άλλο κράτος-µέλος, θα πρέπει να αναγράφει στο τιµολόγιο την αντίστοιχη διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η παράδοση ή η παροχή απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.. Π.χ. α) έκδοση τιµολογίου από οδοντοτεχνίτη. 6

7 Στο τιµολόγιο θα αναγραφεί : «Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. άρθρο 22, του Κώδικα Φ.Π.Α.» β) έκδοση τιµολογίου για πώληση τροφοεφοδίων για τον εφοδιασµό πλοίου. Στο τιµολόγιο θα αναγραφεί : «Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. άρθρο 27, του Κώδικα Φ.Π.Α.» γ) έκδοση τιµολογίου από Ελληνική επιχείρηση για πώληση σωλήνων σε εταιρεία εγκαταστηµένη στην Ολλανδία. Στο τιµολόγιο θα αναγραφεί : «Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. άρθρο 28, του Κώδικα Φ.Π.Α.». 2. Στην περίπτωση που υπόχρεος για απόδοση του Φ.Π.Α. είναι ο πελάτης, δηλαδή ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών, τότε ο εκδότης του τιµολογίου θα πρέπει να αναγράφει την σχετική διάταξη µε την οποία ορίζεται ότι, η πράξη δεν φορολογείται στην Ελλάδα, καθ όσον υπόχρεος για την απόδοση του Φ.Π.Α. είναι αυτός που αγόρασε το αγαθό ή δέχθηκε την υπηρεσία. Π.χ. Έλληνας διαφηµιστής εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσίας για διαφήµιση που παρείχε σε Ισπανό. Στο τιµολόγιο θα αναγραφεί : «Τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας, άρθρο 14 παρ. 5 η (υπόχρεος ο λήπτης) του Κώδικα Φ.Π.Α.». 3. Όταν πραγµατοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, ο πωλητής στο τιµολόγιο που θα εκδώσει, θα πρέπει να αναγράφει, τα στοιχεία εκείνα µε βάση τα οποία το µεταφορικό µέσο δεν χαρακτηρίζεται ως µεταχειρισµένο µέχρι τη στιγµή της παράδοσης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 περιπτώσεις β και γ του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. 4. Όταν πραγµατοποιούνται πράξεις από επιχειρήσεις που υπάγονται : - στο ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων - στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των µεταπωλητών που παραδίδουν µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή - στο ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δηµοπρασία, θα πρέπει να αναγράφουν στα εκδιδόµενα τιµολόγια, το αντίστοιχο άρθρο του Κώδικα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζεται το συγκεκριµένο ειδικό καθεστώς. Π.χ. Έστω έµπορος µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, που εφαρµόζει το ειδικό καθεστώς µεταπωλητών µεταχειρισµένων αγαθών, µεταπωλεί ένα µεταχειρισµένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο σε άλλη επιχείρηση. Στο τιµολόγιο που θα εκδοθεί θα αναγραφεί: «Eιδικό καθεστώς άρθρου 45, του Κώδικα Φ.Π.Α.». 5.Στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται πράξεις στην Ελλάδα, από εγκαταστηµένο σε Τρίτη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα, στο τιµολόγιο που εκδίδεται θα πρέπει να αναγράφονται όχι µόνο τα στοιχεία του εντολέα, αλλά και τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου κατά περίπτωση, καθώς και ο ΑΦΜ που του έχει χορηγηθεί. Σηµειώνεται ότι, η υποχρέωση αυτή είχε ορισθεί µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1281/93 (για τον φορολογικό αντιπρόσωπο) και µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1174/02 (για τον φορολογικό εκπρόσωπο). 6. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του υπόψη νόµου, πέραν των όσων αναλύθηκαν ανωτέρω, συµπληρωµατικά διευκρινίζουµε τα ακόλουθα : α) Η υποχρέωση αναγραφής των πρόσθετων ενδείξεων υπάρχει και στις περιπτώσεις που εκδίδεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιµολογίου. Αντίθετα, η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει για τα στοιχεία που εκδίδονται προς ιδιώτη, π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. β) Για λόγους απλοποίησης και διευκόλυνσης των υποχρέων, παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής της αντίστοιχης διάταξης εντύπως ή µε σφραγίδα, µε την προϋπόθεση όµως ότι, αυτή θα αναγράφεται σ όλα τα αντίτυπα. γ) Για λόγους χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό να µην επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον υπόχρεο επιτηδευµατία, κατά το πρώτο διάστηµα εφαρµογής της 7

8 υποχρεωτικής αναγραφής των πρόσθετων ενδείξεων, για παραλείψεις που αφορούν τα στοιχεία που θα εκδοθούν µέχρι 29/2/ ιευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση απλοποιηµένων τιµολογίων, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., τα εν λόγω στοιχεία εξοµοιώνονται µε τιµολόγια και κατά συνέπεια παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α., εφόσον στον λήπτη του στοιχείου παρέχεται τέτοιο δικαίωµα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για αγορά µη εµπορευσίµων αγαθών αξίας µέχρι 50 ευρώ (άρθρο 12 παρ. 16γ Κ.Β.Σ.), οι αποδείξεις που εκδίδονται από πρατήρια για πώληση καυσίµων κ.λπ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (Ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζεται η γλώσσα τήρησης των τιµολογίων που εκδίδονται από τον επιτηδευµατία, τον πελάτη του ή τρίτο πρόσωπο για λογαριασµό του. Ειδικότερα, όταν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και εκφράζονται σε ξένη γλώσσα και νόµισµα, απαιτείται για λόγους ελέγχου να εκφράζονται παράλληλα στην ελληνική γλώσσα και στο Εθνικό νόµισµα (ευρώ). Ουσιαστικά µε τις νέες διατάξεις αποσαφηνίζονται τα όσα ίσχυαν και µέχρι τώρα αναφορικά µε τη γλώσσα τήρησης των τιµολογίων που εκδίδονται για συναλλαγές εντός της χώρας και λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τη γλώσσα τήρησης των βιβλίων και των λοιπών στοιχείων. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθιερώνονται οι τρόποι διαβίβασης των τιµολογίων που εκδίδονται από τον επιτηδευµατία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του. Ειδικότερα τα τιµολόγια είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση διαβίβασης τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα η διαβίβαση αυτή είναι δυνατή υπό τον όρο της αποδοχής των τιµολογίων αυτών από τον παραλήπτη. Σηµειώνεται ότι η διαβίβαση τιµολογίων σε χαρτί, προβλέπεται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ (Άρθρο 18). ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, βάση των οποίων γίνονται δεκτά τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικότερα: 6.1 Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά µε την προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται: α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Π.. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α ), β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/ ), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε τρίτη χώρα), ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να φυλάσσει: α) είτε τα αντίτυπα των τιµολογίων β) είτε ένα επιπλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί, για κάθε τιµολόγιο που διαβιβάστηκε µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο

9 Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τη συνολική αξία της συναλλαγής Σηµειώνεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζονται οι όροι αποδοχής και άλλων µεθόδων, σχετικά µε τη διαβίβαση των τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα (Παράγραφος 18 περ. δ ιδίου άρθρου). ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7. ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΤΙ ΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιτρέπεται, στην περίπτωση παρτίδων τιµολογίων (διακεκριµένη τιµολόγηση πολλών παραδόσεων ή πολυσέλιδα τιµολόγια µιας διακεκριµένης τιµολόγησης - παράδοσης) που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στον ίδιο αποδέκτη, οι κοινές ενδείξεις (στοιχεία υπόχρεου σε έκδοση, λήπτη κ.λπ.) στα διάφορα τιµολόγια να αναφέρονται µία µόνο φορά, µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του κάθε τιµολογίου. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται η υποχρέωση για τον επιτηδευµατία αποθήκευσης - διαφύλαξης των αντιγράφων των τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Ειδικά στην περίπτωση έκδοσης των τιµολογίων από οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασµό του επιτηδευµατία, τα αντίτυπα των τιµολογίων αυτών, πρέπει να παραδίδονται σ αυτόν (τον επιτηδευµατία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα για την ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9. ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευµατία να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης των τιµολογίων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, επιτρέποντας ουσιαστικά την διαφύλαξή τους και εκτός της χώρας. Ειδικά στην περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι εκτός της χώρας υποχρεούται πριν την αποθήκευση να γνωστοποιεί τον τόπο αυτό στην αρµόδια.ο.υ., καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου αυτού. Προϋπόθεση για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, αποτελεί η υποχρέωση του επιτηδευµατία να θέτει στη διάθεση των αρµοδίων αρχών, έπειτα από αίτησή τους, όλα τα τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 10 ΚΑΙ 11. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ισχύς ). Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών, ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας, όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του, καθώς και όλα τα τιµολόγια που λαµβάνει, ανεξάρτητα από την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν (σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα), για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του κώδικα. Ειδικότερα η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται: α) όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα ή β) όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τους σχετικούς νόµους ή τον κανονισµό που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου (παράγραφος της παρούσας εγκυκλίου). 9

10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται η υποχρέωση διαφύλαξης από τον επιτηδευµατία των τιµολογίων που εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον Κώδικα και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικότερα: Ορίζεται ότι η γνησιότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και το ευανάγνωστο των τιµολογίων που αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα, πρέπει να διασφαλίζονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχοµένου των στοιχείων αυτών υφίσταται παράβαση µη διαφύλαξης των σχετικών στοιχείων. Οι νέες διατάξεις λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις ήδη υφιστάµενες στον Κ.Β.Σ. οι οποίες καθορίζουν την υποχρέωση φύλαξης των στοιχείων σε χαρτί από τον επιτηδευµατία. Υπενθυµίζεται ότι ο χρόνος διαφύλαξης των στοιχείων από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν και µετά, είναι αυτός που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Κώδικα όπως ισχύει κάθε φορά. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ Η ΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται η υποχρέωση για τον επιτηδευµατία, στις περιπτώσεις που τα τιµολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα, να αποθηκεύει - διαφυλάσσει και τα δεδοµένα που διασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του κάθε τιµολογίου. Τα δεδοµένα αυτά δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν και πρέπει να είναι ευανάγνωστα για όσο χρόνο ορίζεται η διάρκεια φύλαξής τους από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 ήδη εφαρµόζονται από τους επιτηδευµατίες που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία µηχανογραφικά µε τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) του ν.1809/1988. Οι επιτηδευµατίες αυτοί ως γνωστόν, υποχρεούνται να διαφυλάσσουν για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του κώδικα, τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία, που ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.3, της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1257/2002 (ΦΕΚ 1489 Β ), όπως ισχύει και ειδικότερα: Το πρώτο αρχείο (...a.txt) αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδοµένων του συγκεκριµένου εκδοθέντος στοιχείου (ηλεκτρονικά στελέχη). Το δεύτερο αρχείο (...b.txt) αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ- Συµβολοσειράς σήµανσης του στοιχείου, το οποίο πιστοποιεί την γνησιότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα και τη µη αλλοίωση των δεδοµένων του στοιχείου. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ισχύς ) ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζεται ότι όταν ο επιτηδευµατίας είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, οι αρµόδιες αρχές, όποτε κρίνεται αναγκαίο για το φορολογικό έλεγχο, έχουν το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα τηλεκφόρτωσης και χρήσης των τιµολογίων, που εκδίδει ή λαµβάνει µε ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα δεδοµένα, στην περίπτωση που ο τόπος αποθήκευσης βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος. 10

11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες εφαρµογής των υπόψη διατάξεων µε τον όρο «διαβίβαση και αποθήκευση του τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του αποδέκτη και η αποθήκευση, που πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών εξοπλισµών για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων και µέσω τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης, οπτικής ίνας ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων. Σηµειώνεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών θα καθορισθούν οι όροι και οι διαδικασίες αποθήκευσης, διαβίβασης και αποδοχής τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις κατ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα αυτού. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι για κάθε παράβαση σχετικά µε την ακρίβεια, πληρότητα, γνησιότητα και λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τα εκδιδόµενα κατά τα ανωτέρω τιµολόγια, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις σε βάρος του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση αυτών επιτηδευµατία. Επίσης κυρώσεις επιβάλλονται και στα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγια εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία στις περιπτώσεις που προβλέπεται. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται τα δικαιώµατα του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (όπως αναλυτικά περιγράφονται στις περιπτώσεις α - ε της παραγράφου αυτής), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, να ρυθµίζει µε αποφάσεις του, θέµατα που αφορούν την υλοποίηση των νέων διατάξεων και ειδικότερα, τον καθορισµό όρων σε σχέση µε την έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη ή τον τόπο, την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων, την αποδοχή άλλων µεθόδων για τη διαβίβαση τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα, ή την αποθήκευση τιµολογίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις περιπτώσεις α - ε της παραγράφου αυτής. Ειδικότερα, δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) να επιβάλλει στους επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας πρόσθετους όρους έκδοσης των τιµολογίων από τους πελάτες τους ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, ή ειδικούς όρους στην περίπτωση που ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδει τα τιµολόγια είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1402/1983, του Ν.1914/1990 και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ.218/1992 του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992, β) να προβλέπει ειδικούς όρους για την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή 11

12 ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις Οδηγίες 76/308/Ε.Ο.Κ. και 77/799/Ε.Ο.Κ. και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ.218/1992, γ) να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους που να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την αποθήκευση των τιµολογίων σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις Οδηγίες 76/308/Ε.Ο.Κ. και 77/799/Ε.Ο.Κ. και από τον κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ.218/1992 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο 14, δ) να καθορίζει τους όρους αποδοχής και άλλων µεθόδων σχετικά µε τη διαβίβαση των τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα, ε) να καθορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες των πρόσθετων όρων της τιµολόγησης και των διαδικασιών αποδοχής του κάθε τιµολογίου µεταξύ του επιτηδευµατία και του πελάτη του στις έγγραφες συµφωνίες της παραγράφου 2. Άρθρο 2 Επέκταση χρόνου έκδοσης των στοιχείων του άρθρου 12 που εκδίδονται κάθε µήνα, µε µηχανογραφικό τρόπο, µε τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ..Σ.Σ)-(ισχύς ). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, προστίθεται νέα παράγραφος 17 στο άρθρο 12 και ορίζεται ως γενική αρχή ότι, για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, που εκδίδονται κάθε µήνα, µε µηχανογραφικό τρόπο µε τη χρήση Ε.Α.Φ..Σ.Σ, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσής τους µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα, µε ηµεροµηνία την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα, µε εξαίρεση τα στοιχεία που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το χρόνο έκδοσης των οποίων, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12. Με τη ρύθµιση αυτή αποσκοπείται η διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εκδίδουν τα στοιχεία τους µηχανογραφικά µε τη χρήση Ε.Α.Φ..Σ.Σ και η εξάλειψη ενός λόγου δηµιουργίας αµφισβητήσεων και καταλογισµού τυπικών παραβάσεων. Ειδικότερα για το θέµα αυτό διευκρινίζονται τα εξής: Τα φορολογικά στοιχεία αξίας του άρθρου 12, που εκδίδονται κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µε µηχανογραφικό τρόπο µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ..Σ.Σ, ορίζεται ρητά ότι παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αυτών µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του επόµενου µήνα, µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορούν (προηγούµενου). Εποµένως στις περιπτώσεις αυτές, τα υπόψη στοιχεία θα φέρουν ως ηµεροµηνία την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορούν, στη δε σήµανση θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία έκδοσής τους µέσω της Ε.Α.Φ..Σ.Σ. (δηλαδή η ηµεροµηνία αυτή µπορεί να είναι µέχρι και τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα). Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής και όσον αφορά την αρχή της ενιαίας αρίθµησης, γίνεται δεκτό ότι τα φορολογικά στοιχεία µπορεί να εκδίδονται από τα χρησιµοποιούµενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ιδιαίτερης σειράς. Από την διάταξη αυτή προκύπτει επίσης ότι, για τα φορολογικά στοιχεία αξίας του άρθρου 12, που πρέπει να εκδοθούν κατά την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου, εξακολουθούν να εκδίδονται µέχρι την εικοστή (20η) ηµέρα του επόµενου από την λήξη της χρήσης µήνα, µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της οικείας χρήσης (31/12, 30/6), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12. Τέλος, λόγω της πρώτης εφαρµογής του µέτρου έκδοσης σήµανσης και φύλαξης των µηχανογραφικά εκδιδόµενων στοιχείων µε τη χρήση φορολογικού µηχανισµού (ΕΑΦ ΣΣ) δεν θα επιβάλλονται πρόστιµα του Κ.Β.Σ στους επιτηδευµατίες που εξέδωσαν τα µηχανογραφικά τους στοιχεία στο χρόνο που ορίζεται από τις ανωτέρω διατάξεις, στο µεσοδιάστηµα από τον χρόνο ενεργοποίησης της λειτουργίας του φορολογικού µηχανισµού (ΕΑΦ ΣΣ) µέχρι και τη δηµοσίευση του νόµου αυτού , µε την προϋπόθεση ότι αυτά αφορούν 12

13 πραγµατικές συναλλαγές από φορολογικά υπαρκτά πρόσωπα και έχουν καταχωρηθεί εµπρόθεσµα στα τηρούµενα από τα πρόσωπα αυτά βιβλία του Κ.Β.Σ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ ΗΣ 13

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 9 ιασφάλιση Συναλλαγών και ιαφύλαξη εδοµένων (Παράγραφοι 1 7)

Ενότητα 7. Άρθρο 9 ιασφάλιση Συναλλαγών και ιαφύλαξη εδοµένων (Παράγραφοι 1 7) Ενότητα 7 Άρθρο 9 ιασφάλιση Συναλλαγών και ιαφύλαξη εδοµένων (Παράγραφοι 1 7) Τόπος Τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων 2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και µέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 - Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ [02.01.2014] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1137 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Απαλλαγή από τη θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων 1. Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη, του κατά περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003 Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051922/552/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1198 ΕΤΟΣ: ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1198 ΕΤΟΣ: ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1198 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες»

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ενημερωτικό Σεμινάριο «Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» Εισηγητής: Ευθύμιος Σαΐτης Τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοση λογιστικών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ T.K Αθήνα ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες Β. εδεµάδης Τηλέφωνο FAX

Ταχ. /νση Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ T.K Αθήνα ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες Β. εδεµάδης Τηλέφωνο FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα 5 Μαϊου 2005 Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1047218/1962/446/0014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση Σίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/2008 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /01/2008 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Θέμα: «Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών- Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ Κ.Φ.Α.Σ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 21/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 13/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1774

Καλλιθέα, 13/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1774 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1088/ Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που

ΠΟΛ. 1088/ Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που ΠΟΛ. 1088/27.06.06 Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ( A Y O O. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. Δ/ΝΣΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ) 2016 Σε εξέλιξη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών που αφορούν το 2016. Η καταληκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2886 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1114902/1034/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1374 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β - Γ Προς: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1081 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τµήµα : Γ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τροποποίηση - Συµπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2116 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050 - 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/26.03.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 12/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1763

Καλλιθέα, 12/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) - 809 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) ΘΕΜΑ: Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,26.9. 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3284 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. ΠΟΛ 1149/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1149 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1091 ΕΤΟΣ: 2003

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1091 ΕΤΟΣ: 2003 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1091 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Π. Σ. /ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ /ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ 2) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 27.4.2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1596 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών Σ ε λ ί δ α 1 Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών Σύνταξη επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Σ ε λ ί δ α 2 Α. Θέματα Μητρώου Ερώτηση 1: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα