Παρατηρήσεις: Τηλ.: , Fax: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup."

Transcript

1 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µεταποιητικών, εµπορικών, παροχής υπηρεσιών, τουριστικών) ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κατηγορία δαπάνης Αµοιβές Συµβούλων α) Η επιχείρηση και ο σύµβουλος πιστοποίησης είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές που απέχουν µεταξύ τους 100 χιλιόµετρα. β) ) Η επιχείρηση και ο σύµβουλος πιστοποίησης είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές που απέχουν µεταξύ τους πάνω από 100 χιλιόµετρα. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται όταν οι επιχειρήσεις του ενδιαφεροµένου και του συµβούλου πιστοποίησης είναι εγκατεστηµένες, αντίστοιχα, στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή και αντιστρόφως. απάνη πιστοποίησης Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας απάνη Αγοράς Προτύπου για το οποίο ζητείται Πιστοποίηση ΣΥΝΟΛΟ 9001: ΕΛΟΤ 1416/ ΕΛΟΤ :2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Παράρτηµα Ι), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Λειτουργούν τουλάχιστον από 01/01/2003. Απασχολούν προσωπικό από άτοµα προσωπικό (σε Ε.Μ.Ε.) Έχουν µέσο όρο κύκλου εργασιών την τριετία από ,00 ευρώ ,00 ευρώ. Παρατήρηση: ικαίωµα συµµετοχής δεν έχουν επιχειρήσεις που έχουν επιχορηγηθεί για την εφαρµογή του ίδιου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας σε προηγούµενο κύκλο του προγράµµατος «Πιστοποιηθείτε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ο ανώτατος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά Σύστηµα αναλύεται ως εξής: Σύστηµα ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2000: ,00 ευρώ. Σύστηµα ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) / 22000: ,00 ευρώ. Σύστηµα ΕΛΟΤ 1801: ,00 ευρώ. Παρατηρήσεις: Ι. Σε περίπτωση εφαρµογής και των τριών προτύπων ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός του έργου αντιστοιχεί στα ,00 ευρώ. ΙΙ. Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστηµάτων ιαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός του έργου αντιστοιχεί στα ,00 ευρώ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ DE MINIMIS Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υπάγεται στο περιορισµό de minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν µπορεί να λάβει αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση, δηµόσια χρηµατοδότηση πάνω από ευρώ, για συµµετοχή της σε προγράµµατα τα οποία υπάγονται στον κανονισµό de minimis. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα ,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης αντιστοιχεί στο 50% επί του συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης καταβάλλεται συνολικά µε την πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης από ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης, την εξόφληση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση. Συµπληρωµατικά, για τη χρηµατοδότηση κάθε έργου δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση του να πραγµατοποιηθεί πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης και πριν την παρέλευση τουλάχιστον έξι µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του προγράµµατος (13/02/06). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Πολύ σηµαντική είναι η εµπειρία των συνεργαζόµενων εταιρειών ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και ERGOGROUP Α.Ε. στην εγκατάσταση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας, όπου από σύνολο 310 έργων, έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα 270 έργα, ενώ είναι σε διαδικασία πιστοποίησης µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2006 άλλα 40 έργα. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 1) Στράτος Χατζηκεφαλάς, Εσωτ. 139, 2)Γιώργος Κεµεντσετσίδης, MSc, Εσωτ. 114,

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 1Α (Επιλέξιµες κατά 9001:2000) Κωδικός Κλάδου Τίτλος Κλάδου 13 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες Παρασκευή παγωτών Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κους-κους και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Από την Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συµπυκνωµάτων και εκχυλισµάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψηµάτων βοτάνων Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Από την Παραγωγή σουπών, ζωµών και σαλατών Παραγωγή απεσταγµένων αλκοολούχων ποτών Ζυθοποιία Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών (εξαιρείται η παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών) 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 18 Κατεργασία ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών 19 Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων 20 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής 232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων 24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 27 Παραγωγή βασικών µετάλλων 28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 34 Κατασκευή οχηµάτων 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ. 37 Ανακύκλωση

3 40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού 41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 45 Κατασκευές 502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων 51 Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών 521 Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα (εκτός του 521.4) 522 Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα Φαρµακεία 55 Ξενοδοχεία - εστιατόρια 63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 64 Ταχυδροµεία - Τηλεπικοινωνίες 713 Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 742 ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβούλων 744 ιαφηµίσεις 745 Εξεύρεση και προµήθεια προσωπικού 746 ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 747 ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς και άλλων χώρων 80 Εκπαίδευση ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας µε παροχή καταλύµατος ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος 90 ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων. Υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 926 Αθλητικές δραστηριότητες Πλύσιµο και καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων Παρατήρηση Ι: Α) οι κωδικοί 521, 522 και είναι επιλέξιµοι για πιστοποίηση κατά 9001:2000, µόνο στην περίπτωση που ζητείται πιστοποίηση και κατά ΕΛΟΤ 1416/ Πίνακας 1B (Επιλέξιµες κατά ΕΛΟΤ 1416/ 22000) Κωδικός Κλάδου Τίτλος Κλάδου Παρασκευή παγωτών Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κους-κους και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Από την Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συµπυκνωµάτων και εκχυλισµάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψηµάτων βοτάνων Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Από την Παραγωγή σουπών, ζωµών και σαλατών Παραγωγή απεσταγµένων αλκοολούχων ποτών Ζυθοποιία Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών (εξαιρείται η παραγωγή χυµών φρούτων και

4 λαχανικών) 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 204 Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων και κιβωτίων 205 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας Κατασκευή κοίλου γυαλιού Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 287 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων 51 Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών (εκτός των ) 521 Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα (εκτός του 521.4) 522 Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα Φαρµακεία 55 Ξενοδοχεία - εστιατόρια Πίνακας 1Γ (Επιλέξιµες κατά ΕΛΟΤ 1801) Επιλέξιµες επιχειρήσεις για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801, είναι µόνο αυτές που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα και ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β βάσει του Π 294/88 (ΦΕΚ 138/A/88). Κωδικός Κλάδου 13 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες Παρασκευή παγωτών Τίτλος Κλάδου Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κους-κους και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Από την Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συµπυκνωµάτων και εκχυλισµάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψηµάτων βοτάνων Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Από την Παραγωγή σουπών, ζωµών και σαλατών Παραγωγή απεσταγµένων αλκοολούχων ποτών Ζυθοποιία Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών (εξαιρείται η παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών) 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 18 Κατεργασία ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών 19 Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων 20 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής

5 232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων 24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 27 Παραγωγή βασικών µετάλλων 28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 34 Κατασκευή οχηµάτων 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ. 37 Ανακύκλωση 40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού 41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 45 Κατασκευές 502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων 747 ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς και άλλων χώρων 80 Εκπαίδευση 90 ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων. Υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 926 Αθλητικές δραστηριότητες Πλύσιµο και καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του Συµβούλου Πιστοποίησης. 2. Άδεια λειτουργίας, σε ισχύ ή, όπου δεν προβλέπεται άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ότι δεν υποχρεούται στην έκδοση άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητές της και αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύµατος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης διαχειριστικού έτους Για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ κατηγορίας, ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης των διαχειριστικών ετών 2003, 2004 και 2005 ή ανάλογα ΦΕΚ. Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης χρήσης, να γίνει διαχωρισµός, µε ευθύνη της επιχείρησης στα αντίστοιχα έτη. 4. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, συµπεριλαµβανοµένου του εντύπου Ε3, για τα αντίστοιχα διαχειριστικά έτη 5. Αντίγραφα κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού της επιχείρησης για τα έτη 2003, 2004 και 2005, ( Αναλυτική ήλωση Ε7), από το οποίο θα προκύπτει ο αριθµός των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση και ο συνολικός ετήσιος αριθµός ηµερών εργασίας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραµµένη από νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, όπου θα βεβαιώνεται ότι: οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιµέρους ενέργειες. δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του Προγράµµατος. αναλαµβάνει τη δέσµευση να διατηρήσει τα πιστοποιητικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη, διαφορετικά επιστρέφει εντόκως την αναλογούσα χρηµατοδότηση µετά από έλεγχο των αρµοδίων οργάνων. όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή τα δε φωτοαντίγραφα που περιλαµβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι γνήσια αντίγραφα των εις χείρας µας πρωτοτύπων. Στην παραπάνω υπεύθυνη αυτή δήλωση να επισυναφθεί ο ακόλουθος Πίνακας Επιχορηγήσεων µε το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Στην δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. Πρόγραµµα Μέτρο/ ράση από το οποίο χρηµατοδοτήθηκε η επιχείρηση την τελευταία τριετία Πίνακας Επιχορηγήσεων Αριθµός Υπουργική Απόφασης Ένταξης Ηµεροµηνία Υπουργικής Απόφασης Ένταξης * Ποσό ηµόσιας Χρηµατοδότησης * Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου. Κατά συνέπεια και σε περίπτωση εγκρίσεως της παρούσης πρότασης ως καταληκτική ηµεροµηνία της τριετίας θα θεωρηθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης της πρότασης. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Συµβούλου Πιστοποίησης ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανά σύστηµα, που περιγράφονται στον Οδηγό του προγράµµατος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ»

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση LEADER ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα