Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια"

Transcript

1 Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα Δραστηριότητα 1 1

2 Χαρακτηριστικά Διδακτικό εγχειρίδιο: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία, Γλωσσικές Ασκήσεις: Άσκηση 21. Αντικείμενο Διδασκαλίας: (α) Η συμφωνία των επιθετικών/κατηγορηματικών προσδιορισμών με τα ουσιαστικά, (β) η συμφωνία υποκειμένου κατηγορουμένου, (γ) η συμφωνία αντικειμένου κατηγορουμένου, (δ) επίθετα σε -ος, -η, -ο και -ος,- α, -ο. Προϋποθέσεις Παράμετροι διδασκαλίας: Η επιλογή της περίστασης βασίζεται στην εναλλαγή της θέσης των επιθέτων, με επακόλουθες αλλαγές στη λειτουργία: π.χ. Το δωμάτιο είναι πράσινο! Έβαψες το δωμάτιο πράσινο! Οι τοίχοι είναι πράσινοι! Τι; Έβαψες τους τοίχους πράσινους! Η επιλογή των χρωμάτων χρειάζεται να είναι προσεκτική, καθώς πολλά επίθετα που δηλώνουν χρώματα είναι άκλιτα, οπότε ακυρώνεται η εφαρμογή της συμφωνίας. Τα επίθετα με αρσενικό σε -ος και ουδέτερο σε -ο σχηματίζουν το θηλυκό άλλοτε σε -η και άλλοτε σε -α. Γλωσσικό Επίπεδο: Β1 Τύπος Άσκησης: Κατευθυνόμενη παραγωγή ενός καθημερινού διαλόγου. Επέκταση της άσκησης Διαβάθμιση σε επίπεδα: Σε ένα λιγότερο προχωρημένο επίπεδο, ο δάσκαλος: προσφέρει σε λίστα τα συγκεκριμένα επίθετα δηλωτικά χρώματος που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν. παράλληλα, επισημαίνει στους μαθητές τα επίθετα που πρέπει να αποφευχθούν στη συγκεκριμένη άσκηση (άκλιτα επίθετα χρωμάτων). προτείνει χρήσιμες λεκτικές δομές φράσεις για την παραγωγή του συγκεκριμένου κειμενικού είδους (καθημερινός διάλογος). Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά αξιολογήστε τη δραστηριότητα: Προσδιορίστε τον τύπο της άσκησης. 2

3 Σε ποιο γλωσσικό επίπεδο θα εφαρμόζατε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα; Αναφερθείτε στα κριτήρια με τα οποία οδηγηθήκατε σε αυτή την επιλογή. Αναφερθείτε σε συγκεκριμένους τρόπους διαβάθμισης της άσκησης ανά γλωσσικό επίπεδο. Αξιολογήστε τον τύπο της άσκησης και διατυπώστε συγκεκριμένα προβλήματα ή ελλείψεις. Ενδεικτική πρόταση διαβάθμισης Δραστηριότητας 1: Γράφω τον διάλογο, χρησιμοποιώντας λέξεις από το πλαίσιο: ανοιχτά χρώματα άσπρος- η - ο κίτρινος- η- ο γαλάζιος- α- ο σκούρα χρώματα μαύρος-η-ο κόκκινος-η-ο πράσινος-η ο γκρίζος-α- ο Συμφωνώ/Διαφωνώ Μου αρέσει/σουν...αλλά προτιμώ... Τι; Γιατί δεν...; Νομίζω/Πιστεύω ότι... γκρι μπλε μοβ καφέ μπεζ ροζ 3

4 Δραστηριότητα 2 4

5 Χαρακτηριστικά Διδακτικό εγχειρίδιο: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία, Γλωσσικές Ασκήσεις: Άσκηση 22. Αντικείμενο Διδασκαλίας: (α) Η συμφωνία των επιθετικών προσδιορισμών με τα ουσιαστικά, (β) η συμφωνία υποκειμένου κατηγορουμένου, (γ) η συμφωνία αντικειμένου κατηγορουμένου, (δ) η κλίση των επιθέτων σε -ος, -η, -ο. Προϋποθέσεις Παράμετροι διδασκαλίας: Η χρήση των ίδιων επιθέτων (κόκκινος, άσπρος) βοηθά τους μαθητές στην εστίαση της προσοχής τους στην αλλαγή των καταληκτικών μορφημάτων. Γλωσσικό Επίπεδο: Β1-Β2 Τύπος Άσκησης: Κλειστού τύπου, συμπλήρωσης κενών Επέκταση της άσκησης Πολυεπίπεδη Διδασκαλία στην ίδια τάξη: Ο δάσκαλος μπορεί να δουλέψει την άσκηση σε δύο επίπεδα, παράλληλα, στην ίδια τάξη: Χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες ανάλογα με το γλωσσικό τους επίπεδο, προχωρημένους αδύνατους. Στην ομάδα των προχωρημένων δίνει την άσκηση όπως είναι. Στους αδύνατους παρουσιάζει την άσκηση διαφοροποιημένη ως προς την εσωτερική της δομή, με τη μορφή πολλαπλών επιλογών. Με τον τρόπο αυτό εστιάζει την προσοχή των μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους, περιορίζοντας την πιθανότητα λαθών. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά αξιολογήστε τη δραστηριότητα: Προσδιορίστε με συγκεκριμένες προτάσεις το γραμματικό αντικείμενο διδασκαλίας σας. Ποιες παραμέτρους θα λάβετε υπόψη προτού χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη άσκηση στην τάξη; [Διαβάστε ξανά την εκφώνηση]. 5

6 Προτείνετε συγκεκριμένους τρόπους εφαρμογής της άσκησης στην τάξη, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας των μαθητών. Αξιολογήστε τον τύπο της άσκησης και διατυπώστε συγκεκριμένα προβλήματα ή ελλείψεις. Ενδεικτική πρόταση παράλληλης εφαρμογής της Δραστηριότητας 2: Ποιο ταιριάζει σε κάθε κενό; (α) κόκκινα (β) κόκκινο (γ) κόκκινες 2. (α) κόκκινοι (β) κόκκινα (γ) κόκκινες 3. (α) κόκκινο (β) κόκκινα (γ) κόκκινοι 6

7 Δραστηριότητα 3 Χαρακτηριστικά Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3, σελ

8 Αντικείμενο Διδασκαλίας: (α) Η συμφωνία των επιθετικών προσδιορισμών με τα ουσιαστικά, (β) η συμφωνία υποκειμένου κατηγορουμένου, (γ) επίθετα σε -ος, -η, -ο, επίθετο πολύς (στον Πληθυντικό αριθμό). Προϋποθέσεις Παράμετροι διδασκαλίας: Δίνουμε έμφαση σε απλές δομές όπου τόσο το υποκείμενο/ουσιαστικό όσο και το κατηγορούμενο/επίθετο έχουν την ίδια κατάληξη (μορφική αντιστοιχία) Επισημαίνουμε ότι το επίθετο πολύς στον πληθυντικό αριθμό ακολουθεί την κλίση των επιθέτων σε -ος, -η, -ο. Γλωσσικό Επίπεδο: Α1-Α2 Τύπος Άσκησης: Κλειστού τύπου συμπλήρωση κενών (αντιστοιχία τύπων 1:1). Επέκταση της άσκησης Διαβάθμιση ως προς τον τύπο και την εσωτερική δομή της άσκησης: Στο πλαίσιο μιας πολυπεπίπεδης διδασκαλίας ο δάσκαλος μπορεί να διαβαθμίσει την άσκηση σε διάφορα επίπεδα τόσο ως προς τον τύπο της (κλειστού τύπου ανοιχτού τύπου) όσο και ως προς την εσωτερική δομή της: Σε πρώτο επίπεδο, ο δάσκαλος δίνει την άσκηση όπως είναι, εστιάζοντας την προσοχή των μαθητών στα κοινά καταληκτικά μορφήματα επιθέτων ουσιαστικών. Σε δεύτερο επίπεδο και με στόχο την αύξηση του βαθμού δυσκολίας, ο δάσκαλος μετασχηματίζει την άσκηση δίνοντας πολλαπλές επιλογές για κάθε κενό. Στόχος είναι η συνειδητή επιλογή του σωστού τύπου από τους μαθητές με βάση τους μορφολογικούς και συντακτικούς κανόνες. Σε ένα τρίτο επίπεδο η άσκηση μπορεί να δοθεί σε μια πιο απαιτητική μορφή συμπλήρωσης κενών με επίθετα επιλογής των μαθητών που να αντιστοιχούν στην εικόνα που έχουν. Στόχος είναι η εφαρμογή της συμφωνίας με την επιλογή του κατάλληλου επιθέτου (λεξιλόγιο). Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να λάβει τη μορφή κατευθυνόμενης ημιελεύθερης παραγωγής λόγου μέσα από τη συγκριτική περιγραφή δύο σπιτιών, ή και ελεύθερης παραγωγής λόγου (εντελώς ανοικτού τύπου): «Περιγράψτε το σπίτι των ονείρων σας». 8

9 Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά αξιολογήστε τη δραστηριότητα: Σε ποιο γλωσσικό επίπεδο θα χρησιμοποιούσατε τη συγκεκριμένη άσκηση; Προσδιορίστε τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου γλωσσικού επιπέδου. Αυξήστε σταδιακά το βαθμό δυσκολίας της άσκησης. Καταγράψτε συγκεκριμένες προτάσεις. Αναφερθείτε σε τρόπους συνέχισης διεύρυνσης της άσκησης. Αξιολογήστε τον τύπο της άσκησης και διατυπώστε συγκεκριμένα προβλήματα ή ελλείψεις. Ενδεικτικές προτάσεις μετασχηματισμού της Δραστηριότητας 3: (α) Τι ταιριάζει στο κενό; 1. μεγάλη μεγάλοι - μεγάλο 2. καταπράσινα- καταπράσινες- καταπράσινο 3. μεγάλους μεγάλες- μεγάλοι... 9

10 (β) Περιγράψτε το σπίτι που βλέπετε: (γ) Παρατηρώ τις φωτογραφίες και συγκρίνω τα σπίτια: ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3, ΣΕΛ. 110 (δ) Περιγράφω κι εγώ το σπίτι των ονείρων μου! 10

11 Δραστηριότητα 4 Χαρακτηριστικά Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ, σελ. 22. Αντικείμενο Διδασκαλίας: (α) Η συμφωνία των επιθετικών/κατηγορηματικών προςδιορισμών με τα ουσιαστικά, (β) η συμφωνία υποκειμένου κατηγορουμένου, (γ) επίθετα σε -ος, -η, -ο και -ος, -α, -ο. Προϋποθέσεις Παράμετροι διδασκαλίας: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις καθώς πρόκειται για κείμενο ελεύθερης παραγωγής λόγου. Οι επεμβάσεις (ανατροφοδότηση) και η έμφαση που θα δώσει ο εκπαιδευτικός στην πορεία της δραστηριότητας μπορούν να θέσουν κάποιες προϋποθέσεις παραμέτρους διδασκαλίας. 11

12 Γλωσσικό Επίπεδο: Α2 Β1 Β2 (ανάλογα με τις προσδοκίες μας ως προς την ΠΓΛ από το κάθε επίπεδο) Τύπος Άσκησης: Ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου. Επέκταση Διδασκαλίας Διαβάθμιση ως προς τον τύπο και το επικοινωνιακό επίπεδο στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διδασκαλίας: Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να διαβαθμίσει την άσκηση στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διδασκαλίας είτε μετασχηματίζοντας τον τύπο της είτε μεταβάλλοντας το επικοινωνιακό της πλαίσιο. Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες, προχωρημένων και αρχαρίων. Οι προχωρημένοι ασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου αξιοποιώντας την άσκηση στη μορφή που δίνεται. Οι αρχάριοι μαθητές ασκούνται στην περιγραφή με τη χρήση βασικού λεξιλογίου που τους προσφέρεται εξαρχής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι δύο ομάδες αλληλεπιδρούν. Οι προχωρημένοι μαθητές διαβάζουν τα κείμενά τους, ενώ οι αρχάριοι προσπαθούν να βρουν σε ποιο ζώο αντιστοιχεί η περιγραφή. Η διαβάθμιση της άσκησης ως προς την επικοινωνιακότητα μπορεί να στηριχτεί σε ένα παιχνίδι ρόλων. Ο δάσκαλος εργάζεται και πάλι με δύο διαφορετικές ομάδες. Οι προχωρημένοι μαθητές υποδύονται τους αστυνομικούς που προσπαθούν ρωτώντας να βρουν ένα ζώο που έχει χαθεί. Οι αρχάριοι έχουν το ρόλο του ιδιοκτήτη που περιγράφοντας το χαμένο κατοικίδιο, βοηθούν τον αστυνομικό στο έργο του χρησιμοποιώντας το βασικό λεξιλόγιο. Σε ανάλογο επικοινωνιακό πλαίσιο, η ίδια άσκηση μπορεί να πάρει τη μορφή αινίγματος. Οι αρχάριοι μαθητές με τη βοήθεια του θεματικού λεξιλογίου περιγράφουν τα ζώα και οι προχωρημένοι προσπαθούν να τα εντοπίσουν από τα στοιχεία της περιγραφής (π.χ. έχει ζωηρά μάτια, μυτερά αφτιά, κοφτερά νύχια τι είναι; Η γάτα). Σε περίπτωση αντιστροφής των ρόλων, οι αρχάριοι μαθητές παρακολουθούν τις περιγραφές χρησιμοποιώντας εικόνες που τους έχουν δοθεί και τις οποίες προσπαθούν να ταυτίσουν με τις περιγραφές που ακούνε. 12

13 Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά αξιολογήστε τη δραστηριότητα: Προσδιορίστε το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο ανήκει η άσκηση. Σε ποιο γλωσσικό επίπεδο θα εφαρμόζατε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα; Αναφερθείτε στα κριτήρια με τα οποία οδηγηθήκατε σε αυτή την επιλογή. Αναφερθείτε σε συγκεκριμένους τρόπους διαβάθμισης της άσκησης σε ένα διαφορετικό γλωσσικό επίπεδο. Διατυπώστε συγκεκριμένες προτάσεις. Αξιολογήστε συνολικά τον τύπο της άσκησης και διατυπώστε συγκεκριμένα προβλήματα ή ελλείψεις. Ενδεικτική πρόταση μετασχηματισμού Δραστηριότητας 13

14 Μάτια: Ράμφος: Φτερά: Ουρά: Αφτιά: Πόδια: Νύχια: ζωηρός-η-ο γαμψός-ή-ό πολύχρωμος-η-ο φουντωτός-ή-ό / κοντός-ή-ό μυτερός-ή-ό / δυνατός-ή-ο δυνατός-ή-ό κοφτερός-ή-ό Δραστηριότητα 5 Χαρακτηριστικά Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΘΕΤΟ, σελ

15 Αντικείμενο Διδασκαλίας: (α) Η συμφωνία των επιθετικών/κατηγορηματικών προσδιορισμών με τα ουσιαστικά, (β) η συμφωνία υποκειμένου κατηγορουμένου, (γ) επίθετα σε -ος, -η, -ο και -ος, -α, -ο. Προϋποθέσεις Παράμετροι διδασκαλίας: Εστίαση σε λεξιλόγιο διαφορετικού επιπέδου. Ιδιαίτερη έμφαση στη συχνότητα εμφάνισης των επιθέτων στο λόγο (τα επίθετα που αναφέρονται σε χρώματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα). Ο δάσκαλος τονίζει ότι δεν κλίνονται όλα τα χρώματα. Επίσης, επισημαίνει τη διαφορά ως προς το σχηματισμό του θηλυκού των επιθέτων σε -ος (άλλοτε σε -η, άλλοτε σε -α). Γλωσσικό Επίπεδο: Α1 Α2 Τύπος Άσκησης: Άσκηση ανοικτού τύπου (α σκέλος), κλειστού τύπου (β σκέλος). Επέκταση διδασκαλίας μετασχηματισμός του τύπου της άσκησης από επικοινωνιακή σε άσκηση στηριζόμενη στη διδασκαλία βάσει γλωσσικού εισερχομένου στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διδασκαλίας. Ο δάσκαλος μπορεί να διαβαθμίσει την άσκηση στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διδασκαλίας αλλά και να μετασχηματίσει τον τύπο της ενδεχομένως και με περιορισμένη χρήση γραμματικών κανόνων. Σε πρώτο επίπεδο, ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες, προχωρημένων και αρχαρίων. Οι αρχάριοι μαθητές ασχολούνται με το α σκέλος της άσκησης. Οι προχωρημένοι με το β σκέλος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο δάσκαλος βάζει τους προχωρημένους μαθητές να συνθέσουν προτάσεις αξιοποιώντας και το λεξιλόγιο του β σκέλους της άσκησης και στη συνέχεια να τις εκφωνήσουν. Οι αρχάριοι μαθητές, με τη βοήθεια της εικόνας και ενός πίνακα που δίνεται καλούνται να βρουν και να δηλώσουν στον πίνακα το στοιχείο στο οποίο αντιστοιχούν οι πληροφορίες που δίνονται στις προτάσεις που άκουσαν. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την προσωπική τους γνώμη με τη μορφή τοποθετήσεων όπως: συμφωνώ, διαφωνώ, δεν ξέρω. 15

16 Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά αξιολογήστε τη δραστηριότητα: Με ποιο τρόπο, κατά τη γνώμη σας μπορεί να λειτουργήσει η άσκηση στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διδασκαλίας. Διατυπώστε συγκεκριμένες προτάσεις. Με ποιο τρόπο μπορεί να διαβαθμιστεί η άσκηση αποκτώντας επικοινωνιακή διάσταση; Με ποιο τρόπο θα μετασχηματίζατε το β σκέλος της άσκησης ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες: (α) αδύνατων μαθητών, (β) περισσότερων προχωρημένων μαθητών. Αξιολογήστε τον τύπο της άσκησης και διατυπώστε συγκεκριμένα προβλήματα ή ελλείψεις. Ενδεικτική πρόταση μετασχηματισμού Δραστηριότητας 16

17 ο Ήλιος το δέντρο η θάλασσα το δελφίνι οι αστερίες οι μέδουσες συμφωνώ διαφωνώ δεν ξέρω Ενδεικτικές προτάσεις: 1. Είναι κίτρινος 2. Είναι κόκκινη 3. Φαίνεται χαρούμενο 4. Φαίνεται καινούργια 5. Μοιάζουν επικίνδυνες 6. Είναι γαλάζια 7. Είναι πράσινο 8. Είναι κόκκινοι 9. Μοιάζει λαμπερός 17

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Πρακτικές προτάσεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Βασιλική Μάρκου 1 Σχεδιασμός μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου και γραμματικής στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 Επιστημονική υπεύθυνη: καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη Δράση: Προσδιορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ 1 Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ Μαρία Καραβελάκη¹ και Παναγιώτης Μπούρος² ¹INTE*LEARN mkaravelaki@intelearn.gr ² ΙΘΕΚΑ itheka@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA στη ΓΛΩΣΣΑ (και Αγωγή Υγείας): Αναδομώντας τα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου και τις σχέσεις διαχωρισμού, ανισότητας ή βίας μεταξύ τους

ENOTHTA στη ΓΛΩΣΣΑ (και Αγωγή Υγείας): Αναδομώντας τα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου και τις σχέσεις διαχωρισμού, ανισότητας ή βίας μεταξύ τους ENOTHTA στη ΓΛΩΣΣΑ (και Αγωγή Υγείας): Αναδομώντας τα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου και τις σχέσεις διαχωρισμού, ανισότητας ή βίας μεταξύ τους Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 1 Α. Κείμενο «Ποιος διευθύνει;»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας

Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας ΑΡΘΡΟ «Λάθη: είδη και αντιμετώπισή τους» Συγγραφείς Δέσποινα Παπαδοπούλου Δημήτριος Τζιμώκας 1 Περίληψη στα αγγλικά The present paper

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Η διδακτική προσέγγιση στις Α-Β τάξεις Η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται σε 4 διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.(για τους μαθητές της Α τάξης η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα