ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης"

Transcript

1

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Οδηγός Αναγνώρισης Τα Πουλιά της Λίµνης της Καστοριάς και της Λεκάνης Απορροής της ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2008

3 Copyright: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ISBN Περιβαλλοντικό Πάρκο ήµου Καστοριάς, Καστοριά Tηλ: , Φαξ: URL: και

4 Αγαπητοί φίλοι Ο Οδηγός Αναγνώρισης για τα Πουλιά της Λίµνης της Καστοριάς και της Λεκάνης Απορροής της που έχετε στα χέρια σας είναι µέρος του εκπαιδευτικού υλικού του ΚΠΕ Καστοριάς και απευθύνεται κυρίως σε µαθητές και εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα. Παράλληλα µπορεί να αξιοποιηθεί και από όποιον ενδιαφέρεται για την παρατήρηση και αναγνώριση των πουλιών. Περιγράφονται 113 είδη πουλιών που µπορούν σχετικά εύκολα να παρατηρηθούν στην περιοχή ακόµη και από µη ειδικούς. Στον οδηγό υπάρχουν πρωτότυπες φωτογραφίες µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και κείµενα που αφορούν στα µορφολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών, ενώ περιγράφονται και οι βιότοποι στους οποίους µπορεί κάποιος να τα αναζητήσει. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο καθεστώς προστασίας για το καθένα. Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Καστοριάς που δηµιούργησε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό είναι: ρ. Θ. Α. Μαρδίρης, M.Ed., Βιολόγος- Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ν. Αντωνίου, άσκαλος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Μ. Γρηγορίου, M.Sc., Βιολόγος Α. Ατζέµη, ασκάλα Κ. Τζέρπος, άσκαλος Α. Πισιώτη, Νηπιαγωγός Α. Ευαγγέλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Α. Βασιλείου, Γεωπόνος & Γεωλόγος

5

6 Εισαγωγή Με αφορµή τον ορνιθολογικό πλούτο της περιοχής και στόχο την παρουσίασή του, η έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς «Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ» απευθύνεται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφούς θεµατολογίας καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο πολίτη γενικότερα. Ο Οδηγός αυτός άλλωστε, αποτελεί τµήµα του υλικού που χρησιµοποιείται στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΚΠΕ Καστοριάς Η έκδοση εστιάζει στα συχνότερα παρατηρούµενα είδη πτηνών στη λίµνη Ορεστιάδα (λίµνη Καστοριάς) και στη λεκάνη απορροής της. Αφορά ακριβέστερα σε ένα υποσύνολο ειδών που συναντώνται στην εν λόγω περιοχή. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται 113 είδη πτηνών, αντιπρόσωποι 15 τάξεων και 42 οικογενειών, από τα 226 είδη που κατέγραψαν στη λίµνη Ορεστιάδα και στη λεκάνη απορροής της το ΚΠΕ Καστοριάς, το Ινστιτούτο ασικών Ερευνών και το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (2004), καθώς και κάτοικοι της περιοχής µέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Ο εµπλουτισµός της έκδοσης µε πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό του ΚΠΕ Καστοριάς και κείµενα που αφορούν σε µορφολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά των πτηνών (διατροφικές προτιµήσεις, συµπεριφορές αναπαραγωγής, τόποι και εποχές εµφάνισης στην περιοχή, αντιπροσωπευτικοί βιότοποι) και στο καθεστώς προστασίας τους εξασφαλίζει στον αναγνώστη δυνατότητες αναγνώρισης των παρατηρούµενων πτηνών και πληροφόρησης όσον αφορά σε ορισµένα βασικά τους γνωρίσµατα. Η αξία των πτηνών Η αξία µιας ποικιλίας ζωντανών µορφών, οργανισµών που συγκροτούν και διαµορφώνουν βιοκοινότητες και οικοσυστήµατα, που επιβιώνουν και διαχρονικά εξελίσσονται θεωρείται δεδοµένη. Αναµφισβήτητη άλλωστε είναι η εγγενής αξία κάθε όντος που εκδηλώνει τα χαρακτηριστικά της ζωής, αξία που τεκµηριώνεται επαρκώς µόνο από την ύπαρξή του και χωρίς αναφορές στη χρησιµότητά του για τον άνθρωπο και για τα οικοσυστήµατα που συνιστά. Εστιάζοντας ωστόσο στην ορνιθοπανίδα µιας περιοχής σκόπιµη κρίνεται και η επισήµανση επιµέρους αξιών της. Τα διαφορετικά είδη πτηνών ενισχύουν τη βιοποικιλότητα µιας περιοχής, ενώ τα πληθυσµιακά τους µεγέθη είναι ανάλογα του γονιδιακού αποθέµατος που συντηρούν και των πιθανοτήτων συνεπώς διαχρονικής παρουσίας του πληθυσµού στον εξελισσόµενο χώρο, στις διαρκώς µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι παράλληλα ο πλούτος ειδών και η γενετική ποικιλία των πληθυσµών ένα πολύτιµο και αναντικατάστατο κεφάλαιο για την επιστηµονική έρευνα και την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρµογών. 1

7 Όσον αφορά στον οικολογικό τους ρόλο, πληθυσµοί πτηνών, εµπλεκόµενοι σε τροφικά πλέγµατα µε ποικίλους τρόπους και ανάλογα µε τις διατροφικές τους επιλογές, ελέγχουν ποσοτικά και ποιοτικά τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων που συνιστούν. Εντοµοφάγα είδη διατηρούν σταθερά τα πληθυσµιακά µεγέθη της λείας τους. Καρποφάγα είδη προωθούν τη διασπορά σπερµάτων, ενώ πτηνά που τρέφονται µε νέκταρ αναλαµβάνουν ρόλο επικονιαστή. Οµάδες πτηνών στην κορυφή της τροφικής πυραµίδας επιβιώνουν θηρεύοντας άλλα είδη πουλιών, µικρά θηλαστικά και ερπετά. Τα λιγότερο προσαρµοσµένα στο περιβάλλον τους θηράµατα, τα πιο αδύναµα, τα πιο ασθενικά είναι εκείνα που ικανοποιούν κατά κύριο λόγο τις ενεργειακές απαιτήσεις των καταναλωτών τους. Η εξυγίανση των πληθυσµών τους επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση από το γενετικό τους απόθεµα γονιδίων που προσδίδουν στους φορείς τους προσαρµοστικά µειονεκτήµατα. Παράλληλα νεκροφάγα πτηνά αµβλύνουν τις επιπτώσεις διάδοσης µολυσµατικών ασθενειών. Λόγω των φαινοµένων της βιοµεγέθυνσης τοξικών ουσιών κατά µήκος των τροφικών αλυσίδων και της βιοσυσσώρευσής τους στους ανώτερους καταναλωτές ενός οικοσυστήµατος, οι αντίστοιχοι πληθυσµοί πτηνών µπορούν να αξιοποιηθούν ως βιοδείκτες. Εµφανείς και συχνά έντονες επιπτώσεις στη φυσιολογία, στην αναπαραγωγή και στη συµπεριφορά των πτηνών υποδηλώνουν αυξηµένες συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών στους ιστούς τους και έµµεσα στα οικοσυστήµατα Απαραίτητη τέλος κρίνεται η αναφορά στην αισθητική αξία των πτηνών, αξία που συνθέτει ίσως για τους περισσότερους από εµάς το πιο εύληπτο «πλεονέκτηµά» τους. Θα ήταν σίγουρα «φτωχότερος» ο περίπατος σε ένα σιωπηλό δάσος και η επίσκεψη σε έναν υγρότοπο όπου θα απουσίαζαν οι κινούµενες εικόνες των πουλιών. Το εντυπωσιακό συχνά φτέρωµα, η δυνατότητα πτήσης, οι πανοραµικές εικόνες που απολαµβάνουν και οι εύηχες φωνές τους αποτέλεσαν διαχρονικά αστείρευτη πηγή έµπνευσης για εικαστικούς δηµιουργούς, λογοτέχνες, µουσικούς. Στην αισθητική αξία των πτηνών, ως σηµαντικού πόλου τουριστικής έλξης, µπορεί να αποδοθεί άλλωστε και µέρος του άµεσα εκτιµώµενου και πιο προφανούς ίσως οικονοµικού οφέλους που εξασφαλίζει η ύπαρξή τους σε µια περιοχή. Περιοχή αναφοράς Η λίµνη της Καστοριάς και η λεκάνη απορροής της Η λίµνη Ορεστιάδα, η λίµνη της Καστοριάς, είναι µία από τις επτά φυσικές λίµνες που υπάρχουν στη υτική Μακεδονία. Έχει έκταση 28,8 τετραγωνικά χιλιόµετρα, λεκάνη απορροής 353 τετραγωνικά χιλιόµετρα και µέγιστο βάθος δέκα περίπου µέτρα. Η ακριβής γεωγραφική της θέση καθορίζεται σε υπερθαλάσσιο υψόµετρο 630 µέτρων, Γεωγραφικό Μήκος: Α και Γεωγραφικό Πλάτος: Β Πρόκειται για λίµνη τεκτονικής προέλευσης µε καρστικά στοιχεία που η ύπαρξή της χρονολογείται από την εποχή του Μειόκαινου. 2

8 Εικόνα 1. Η λεκάνη απορροής της Λίµνης της Καστοριάς Όσον αφορά στη βιολογική της κατάσταση είναι µία ευτροφική λίµνη µε παραλίµνιο δάσος, πλούσια σε αλιεύµατα και ορνιθοπανίδα. Η πόλη και οι κοινότητες που είναι χτισµένες στις όχθες της ( ήµος Καστοριάς, ήµος Μακεδνών, ήµος Βιτσίου) και οι γεωργικές καλλιέργειες στη λεκάνη απορροής της έχουν επιβαρύνει τα νερά της λίµνης σε µεγάλο βαθµό. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός και τα λύµατα των οικισµών έπαψαν να ρυπαίνουν τα νερά της. Συνεχίζει όµως η εισροή θρεπτικών (φωσφορικών και νιτρικών) από τις εκπλύσεις των καλλιεργειών που την περιβάλλουν, καθώς και η εισροή θρεπτικών και φερτών υλικών από τους χείµαρρους που εκβάλλουν σ αυτή. Η λίµνη τροφοδοτείται µε επιφανειακά νερά από οκτώ χείµαρρους µε σηµαντικότερους αυτούς της Βυσσινιάς, του Τοιχιού και του Ξηροποτάµου, ενώ αποφορτίζεται µε το ρέµα του Γκιόλε παροχετεύοντας τα νερά της στον ποταµό Αλιάκµονα. Οι ορεινοί όγκοι που την περιβάλλουν και σχηµατίζουν τη λεκάνη απορροής της καλύπτονται στα χαµηλότερα κυρίως µε βελανιδιές ενώ µετά τα 1000 µέτρα υψόµετρο κυριαρχεί η οξιά. 3

9 Βιότοποι πτηνών στη λίµνη της Καστοριάς και στη λεκάνη απορροής της Η λίµνη της Καστοριάς και η λεκάνη απορροής της συνθέτουν ένα µωσαϊκό βιότοπων και οικοσυστηµάτων. Στην ποικιλία των γεωµορφολογικών, εδαφολογικών και µικροκλιµατικών συνθηκών που απαντώνται στην περιοχή αποδίδεται ο πλούτος της αυτοφυούς βλάστησης που σε συνδυασµό µε τις γεωργικές καλλιέργειες και την έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου, υποστηρίζει την ανάπτυξη µιας µεγάλης ποικιλίας πανίδας στην οποία συγκαταλέγεται και ο πλούτος της ορνιθοπανίδας. Οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα διαφορετικά είδη πτηνών όσον αφορά στις διατροφικές τους απαιτήσεις και στην επιλογή χώρων αναπαραγωγής και προστασίας διαφοροποιούν τα ενδιαιτήµατά τους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί βιότοποι της περιοχής και παραθέτονται τα κοινά ονόµατα αντιπροσωπευτικών πτηνών για καθέναν από αυτούς (Πίνακας 1). Επισηµαίνεται ότι άτοµα του ίδιου πληθυσµού µπορούν να συναντώνται σε διαφορετικούς βιότοπους, η παρουσία τους ωστόσο είναι περισσότερο συνήθης σε ορισµένους από αυτούς. Πίνακας 1. Χαρακτηριστικοί βιότοποι της περιοχής και αντιπροσωπευτικά είδη πτηνών Τύπος βιότοπου Υγρολίβαδα Παραλίµνιο δάσος Καλαµιώνες ενδρώδεις Καλλιέργειες Αροτραίες Καλλιέργειες Ανθρώπινοι Οικισµοί Ορεινά δάση Αντιπροσωπευτικά είδη πτηνών Αβοκέτα, Καλαµοκανάς, Λασπότρυγγας, Ποταµότρυγγας, Νανοσκαλίδρα, Ψευτοµαχητής κ.ά. Σταχτοτσικνιάς, Νυχτοκόρακας, εντροφυλλοσκόπος, ρυοκολάπτης κ.ά. Γκισάρι, Νερόκοτα, Φαλαρίδα, Καλαµοτσίχλονο, Καλαµόκιρκος, Τσιχλοποταµίδα κ.ά. Κοκκινοκεφαλάς, Βλάχος, Γκιώνης, Μυγοχάφτης κ.ά. Τρυγόνι, Κιρκινέζι, Ψαρόνι κ.ά. Πελαργός, Σπουργίτης, Κουκουβάγια, εκοχτούρα, Σπιτοχελίδονο κ.ά. Κίσσα, Κούκος, Χαλκοκουρούνα κ.ά. Υγρολίβαδα: Λιβάδια που κατακλύζονται εποχιακά από νερό, κυρίως στη διάρκεια του χειµώνα και της άνοιξης. Συχνά χρησιµοποιούνται ως βοσκοτόπια από αιγοπρόβατα (Φωτογραφία 1). Συναντώνται στην ανατολική πλευρά της λίµνης, στα δηµοτικά διαµερίσµατα Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου του ήµου Μακεδνών. 4

10 Κατά τους εαρινούς µήνες αποτελούν τόπους τροφοληψίας για µεγάλο αριθµό µεταναστευτικών πουλιών, κυρίως παρυδάτιων. Φωτογραφία 1. Υγρολίβαδα Παραλίµνιο δάσος: Πρόκειται για αυτοφυές δάσος που εξαπλώνεται στη βορειοδυτική πλευρά της λίµνης. Αποτελείται κυρίως από λεύκες, πλατάνια, ιτιές, φτελιές, σκλήθρα, κρανιές, αγριοκρανιές κ.ά. (Φωτογραφία 2) και φιλοξενεί µικτή αποικία Ερωδιών, Λαγγόνων και Κορµοράνων (Φωτογραφία 3). Καλαµώνες: Συνθέτονται από τα είδη Typha angustifolia (ψάθα) και Phragmites australis (αγριοκάλαµο) (Φωτογραφία 4). Συναντώνται περιµετρικά της λίµνης και αποτελούν χώρο φωλιάσµατος για διάφορα είδη πτηνών όπως Πάπιες, Βουτηχτάρια, Κύκνους, Καλαµόκιρκους κ.ά. ενδρώδεις καλλιέργειες: Πρόκειται κυρίως για καλλιέργειες µήλων που δεσµεύουν εκτάσεις βόρεια και ανατολικά της λίµνης Ορεστιάδας (Φωτογραφία 5). Αροτραίες καλλιέργειες: Αφορούν κυρίως σε καλλιέργειες σιτηρών (Φωτογραφία 6). Ορεινά δάση: άση που αναπτύσσονται σε ορεινές εκτάσεις της λεκάνης απορροής. Σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο κυριαρχεί η βελανιδιά ενώ σε εκτάσεις µε υψόµετρο µεγαλύτερο των 1000 µέτρων κυριαρχεί η οξιά (Φωτογραφία 7). 5

11 Φωτογραφία 2. Παραλίµνιο άσος Φωτογραφία 3. Μικτή αποικία Ερωδιών Κορµοράνων Λαγγόνων στο παραλίµνιο δάσος 6

12 Φωτογραφία 4. Καλαµώνες Φωτογραφία 5. ενδρώδεις καλλιέργειες 7

13 Φωτογραφία 6. Αροτραίες καλλιέργειες Φωτογραφία 7. Ορεινά δάση 8

14 Υφιστάµενο νοµικό καθεστώς στη λίµνη της Καστοριάς Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας ((SCI) του ικτύου Φύση 2000 για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή σύµφωνα µε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κοινοποιήθηκε µε τον αριθµό Ε(2006) Η λίµνη της Καστοριάς φέρει τον κωδικό GR και η προστατευόµενη έκταση της είναι 4732,5 ha. Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας». Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά. (IBA) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA), (Λίµνη Ορεστιάς, Καστοριάς GR ) σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 78/409 «για τη διατήρηση των άγριων πουλιών». Καταφύγιο άγριας ζωής βάσει του νόµου 2637/98. Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους µε την Κ.Υ.Α./Φ31/26036/2367/ , Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 640 Β/74). Περιοχή προστασίας της φύσης, βάσει της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της λίµνης Καστοριάς. Η Λίµνη της Καστοριάς Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά Η λίµνη Ορεστιάδα είναι µια από τις 196 Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) που έχουν οριστεί στην Ελληνική Επικράτεια και µία από τις δύο που έχουν οριστεί στο Νοµό Καστοριάς. Η άλλη είναι οι κορυφές του όρους Γράµµου. Σηµαντική Περιοχή για τα πουλιά είναι κάθε περιοχή που η ύπαρξή της είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός είδους πτηνού. Οι περιοχές αυτές αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο βιοτόπων που εξασφαλίζουν στα πτηνά τόπους αναπαραγωγής, διαχείµασης ή χρησιµεύουν για στάση και εύρεση τροφής κατά τη µεταναστευτική τους διαδροµή. Οι περιοχές αυτές αναγνωρίστηκαν µε βάση επιστηµονικά κριτήρια. Τα είδη των πτηνών για τα οποία η λίµνη Ορεστιάδα έχει χαρακτηριστεί ως Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) είναι τα εξής: Βαλτόπαπια (Aythia nyroca) Χηνοπρίστης (Mergus merganser) Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmαeus) Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) Τα 3 από τα 5 παραπάνω είδη, η βαλτόπαπια, η λαγγόνα και ο αργυροπελεκάνος είναι είδη παγκοσµίως απειλούµενα. 9

15 Αναγνώριση πτηνών Όσο ψυχαγωγική είναι συχνά η απλή παρατήρηση του εντυπωσιακού κόσµου των πουλιών άλλο τόσο αξιόλογη είναι η ικανοποίηση που συνοδεύει την αναγνώρισή τους, τη διάκριση δηλαδή των ιδιαιτεροτήτων κάθε είδους. Ίσως η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται όταν παρατηρούµε τα πουλιά µιας περιοχής είναι ότι τα περισσότερα µοιάζουν µεταξύ τους. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που κάθε µικρόσωµο πουλί µε κοντό ράµφος, κοντά πόδια και χρώµα φτερώµατος σε αποχρώσεις του καφέ και του γκρι αποκαλείται συχνά σπουργίτι. Στην πραγµατικότητα ωστόσο τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε πολλά διαφορετικά είδη πτηνών. Είναι σα να έχουµε µπροστά µας ένα µεγάλο παζλ µε παρόµοια, δυσδιάκριτα κοµµάτια που αρχικά η σύνθεσή τους φαίνεται να αποτελεί µια επίπονη διαδικασία. Όσοι όµως επιµείνουν αποζηµιώνονται από την ανακάλυψη της διαφορετικότητας του κάθε κοµµατιού και της σηµασίας του για τη συνολική εικόνα. Πώς µπορούµε λοιπόν να αναγνωρίσουµε το είδος ενός πουλιού; Ποια χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα εξυπηρετούν το συγκεκριµένο σκοπό; Στο σηµείο αυτό σκόπιµη είναι µια σύντοµη αναφορά στην έννοια του είδους. Ο όρος αφορά σ έναν οργανισµό ή σε οργανισµούς που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδα πληθυσµών µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενιές των απογόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο. Τα άτοµα δηλαδή ενός είδους µπορούν να αναπαράγονται (δηµιουργώντας γόνιµους απογόνους) µόνο µεταξύ τους. Τα υβρίδια που προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ ειδών είναι συνήθως στείρα. Τα είδη συνιστούν µεγαλύτερες ταξινοµικές οµάδες, τα γένη. Η επιστηµονική ονοµασία ενός είδους αποτελείται από δύο ονόµατα, από τα οποία το πρώτο αντιστοιχεί στο γένος και το δεύτερο στο είδος. Ανάµεσα στα άµεσα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στην αναγνώριση του είδους ενός πτηνού συγκαταλέγονται το µέγεθος του, το σχήµα του σώµατος, το χρώµα και τα σχέδια του φτερώµατος, το µήκος και το σχήµα των φτερούγων, η µορφή του ράµφους, το µήκος και το χρώµα των ποδιών και το χρώµα των µατιών. Στην αναγνώριση του είδους ενός πτηνού συνεπικουρούν ωστόσο και άλλες παρατηρήσεις σχετικές µε τα χαρακτηριστικά του βιότοπου και την εποχή εµφάνισης του πτηνού, τον τρόπο πτήσης και το κελάηδηµά του. Η φωνή αποτελεί εξάλλου ένα σηµαντικό µέσο αναγνώρισης για είδη που ζουν στα δάση, µέσα στις φυλλωσιές των δέντρων και που το µικρό τους στις περισσότερες περιπτώσεις µέγεθος σε συνδυασµό µε τον προστατευτικό χρωµατισµό του φτερώµατός τους δυσχεραίνει συχνά τον οπτικό εντοπισµό τους. Επίσης κάποια είδη πτηνών επιδεικνύουν µια «ντροπαλή» 10

16 συµπεριφορά και στην προσπάθειά µας να τα προσεγγίσουµε χάνονται γρήγορα από τα µάτια µας. Συνήθως το µοναδικό γνώρισµα που µπορούµε να αντιληφθούµε µε σαφήνεια είναι οι ήχοι που παράγουν. Τέλος, ένα ακόµα δεδοµένο που αξιοποιείται κατά την αναγνώριση τους είδους ενός πτηνού είναι η µορφή της φωλιάς του. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι τόσο χαρακτηριστική που η παρατήρησή της οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα όσον αφορά στον κατασκευαστή της. Ακολουθεί αναφορά σε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά των πτηνών και στην πιθανή συµβολή τους στην αναγνώριση διαφορετικών ειδών. Μέγεθος πτηνού Η αναφορά στο µέγεθος του πτηνού υποδηλώνει την απόσταση ανάµεσα στην απόληξη του ράµφους και την αντίστοιχη της ουράς στα ενήλικα άτοµα του είδους. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό διαφοροποιεί για παράδειγµα τη Βαλκανοτσικλιτάρα από τη Νανοτσικλιτάρα, δύο είδη πουλιών που αν και µοιάζουν στη µορφή, διαφέρουν σηµαντικά ως προς το µέγεθός τους (Φωτογραφία 8). Το µέγεθος της Βαλκανοτσικλιτάρας αντιστοιχεί σε εκατοστά ενώ της Νανοτσικλιτάρας σε εκατοστά. Μορφή σώµατος Βαλκανοτσικλιτάρα Νανοτσικλιτάρα Φωτογραφία 8. Το διαφορετικό µέγεθος διακρίνει τη Βαλκανοτσικλιτάρα από τη Νανοτσικλιτάρα. Το σώµα ορισµένων πτηνών µπορεί να χαρακτηριστεί ως σφαιρικό, ενώ σε κάποια άλλα είναι µακρύ, παρουσιάζουν δηλαδή µια λυγερόκορµη µορφή. Για παράδειγµα το Νανοβουτηχτάρι και η Αλκυόνη έχουν σφαιρικό σώµα, ενώ ο Χηνοπρίστης µακρύ. Το σώµα του Νυχτοκόρακα είναι κοντόχοντρο σε σχέση µε το λυγερόκορµο Σταχτοτσικνιά (Φωτογραφία 9). 11

17 Νανοβουτηχτάρι Αλκυόνη Χηνοπρίστης Νυχτοκόρακας Σταχτοτσικνιάς Φωτογραφία 9. ιαφοροποιήσεις στη µορφή του σώµατος των πτηνών Μορφή φτερώµατος Το φτέρωµα παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση ενός είδους. Τα χρώµατα και τα σχέδια του φτερώµατος καθώς και οι ιδιαίτερες µορφές που εµφανίζονται συχνά σε συγκεκριµένα µέρη του σώµατος των πτηνών, π.χ. το λοφίο, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση ενός είδους. Σε ορισµένα πτηνά ο χρωµατισµός του φτερώµατος είναι τόσο αντιπροσωπευτικός που δύσκολα µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά στην ταυτότητά τους. Για 12

18 παράδειγµα το γαλάζιο φτέρωµα και η καστανή ράχη της Χαλκοκουρούνας την καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιµη (Φωτογραφία 10). Φωτογραφία 10. Χαλκοκουρούνα Ωστόσο η εικόνα του φτερώµατος µπορεί να διαφοροποιείται ανάµεσα στα άτοµα του ίδιου είδους ανάλογα µε το φύλο, την εποχή και το στάδιο ανάπτυξης - την ηλικία. Φυλετικό διµορφισµό παρουσιάζουν για παράδειγµα τα άτοµα της Πρασινοκέφαλης πάπιας, µε το αρσενικό να διακρίνεται από το πρασινόχρωµο κεφάλι του, χαρακτηριστικό που απουσιάζει από τα θηλυκά άτοµα του είδους. Παροµοίως στους Χηνοπρίστες το αρσενικό άτοµο αναγνωρίζεται από το µαύρο µε πράσινες µεταλλικές ανταύγειες κεφάλι του και το λευκό σώµα, ενώ το θηλυκό από το καφετί κεφάλι και το γκρίζο σώµα (Φωτογραφία 11). Αρσενικό άτοµο Πρασινοκέφαλης πάπιας Θηλυκό άτοµο Πρασινοκέφαλης πάπιας Αρσενικό άτοµο Χηνοπρίστη Θηλυκό άτοµο Χηνοπρίστη Φωτογραφία 11. Φυλετικός διµορφισµός στην Πρασινοκέφαλη πάπια και στο Χηνοπρίστη 13

19 Εποχιακό διµορφισµό εµφανίζουν, µεταξύ άλλων ειδών, το Νανοβουτηχτάρι και η Νεροκελάδα. Στο Νανοβουτηχτάρι το γκρίζο-καστανό χειµερινό φτέρωµα µετατρέπεται στη διάρκεια του καλοκαιριού σε καστανό, µε χαρακτηριστικές κεραµιδί αποχρώσεις στην περιοχή του λαιµού. Στη Νεροκελάδα το καστανό χειµερινό φτέρωµα γίνεται το καλοκαίρι σταχτί και στην περιοχή του στήθους εµφανίζεται µια ρόδινη απόχρωση (Φωτογραφία 12). Νανοβουτηχτάρι - Χειµώνας Νανοβουτηχτάρι - Καλοκαίρι Νεροκελάδα - Χειµώνας Νεροκελάδα - Καλοκαίρι Φωτογραφία 12. Εποχιακός διµορφισµός στο Νανοβουτηχτάρι και στη Νεροκελάδα Ανάµεσα στα πτηνά που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στο χρώµα του φτερώµατος ανάλογα µε το ηλικιακό τους στάδιο είναι η Καρδερίνα και ο Νυχτοκόρακας. Στον πρώτο χρόνο της ζωής τους από τα νεαρά άτοµα της Καρδερίνας απουσιάζει τελείως το κόκκινο χρώµα στο µέτωπο, χαρακτηριστικό που εµφανίζεται στο δεύτερο έτος και διακρίνει τα ώριµα άτοµα του είδους. Τα νεαρά άτοµα του Νυχτοκόρακα εµφανίζουν στις φτερούγες τους διάσπαρτες λευκές κηλίδες, γνώρισµα που εκλείπει στα επόµενα στάδια ανάπτυξης (Φωτογραφία 13). 14

20 Νεαρό άτοµο Καρδερίνας Ώριµο άτοµο Καρδερίνας Νεαρό άτοµο Νυχτοκόρακα Ώριµο άτοµο Νυχτοκόρακα Φωτογραφία 13. Μεταβολές στο χρωµατισµό του φτερώµατος στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της Καρδερίνας και του Νυχτοκόρακα Ιδιαίτεροι σχηµατισµοί του φτερώµατος που παρατηρούνται σε κάποια είδη πτηνών συµβάλλουν στην αναγνώριση του είδους τους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το λοφίο του Τσαλαπετεινού (Φωτογραφία 14). Φωτογραφία 14. Τσαλαπετεινός 15

21 Σε ορισµένες περιπτώσεις τα σχέδια που εµφανίζονται στο φτέρωµα κάποιων πτηνών είναι τόσο αντιπροσωπευτικά για το είδος τους που δεν απαιτείται η αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών για την αναγνώρισή τους. Στο Κιρκίρι για παράδειγµα ο καθρέφτης - σχηµατισµός µε έντονο, διακριτό χρώµα στις φτερούγες ορισµένων ειδών πάπιας - είναι τρίχρωµος (πράσινος, µαύρος και άσπρος) και χαρακτηριστικός για το συγκεκριµένο είδος πτηνού (Φωτογραφία 15). Φωτογραφία 15. Κιρκίρι. Στη δεξιά φωτογραφία είναι ευκρινή τα χρώµατα του καθρέφτη Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η αναφορά και η απεικόνιση της «τοπογραφίας» ενός πτηνού (Φωτογραφία 16), των όρων δηλαδή που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση των φτερών ανάλογα µε τη θέση που καταλαµβάνουν στο σώµα του πτηνού. Φωτογραφία 16. Η τοπογραφία ενός πτηνού 16

22 Χαρακτηριστικά των φτερούγων και της ουράς Για πολλές ταξινοµικές οµάδες πτηνών το µέγεθος και το σχήµα των φτερούγων και της ουράς αποτελούν χαρακτηριστικά καθοριστικής σηµασίας για την αναγνώρισή τους. Οµάδες πουλιών όπως οι Κίρκοι, οι Ικτίνοι, οι Βαρβακίνες, οι Αστούριοι, οι Αετοί και οι Γύπες, αν και ανήκουν στο σύνολό τους στην οικογένεια Accipitridae (Αετίδες), παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το µέγεθος και το σχήµα των φτερούγων και της ουράς, γεγονός που διευκολύνει τη διάκρισή τους όταν βρίσκονται σε πτήση. Συγκεκριµένα οι Κίρκοι χαρακτηρίζονται από τις µεγάλου µήκους φτερούγες και ουρές τους, γνώρισµα που µοιράζονται µε τους Ικτίνους µε τη διαφορά ότι η ουρά του δεύτερου είδους είναι διχαλωτή. Οι Βαρβακίνες έχουν πλατιές φτερούγες και πλατιά, στρογγυλεµένη ουρά, ενώ οι Αστούριοι έχουν συγκριτικά πιο κοντές και στρογγυλεµένες φτερούγες και µακριά ουρά. Οι Αετοί και οι Γύπες χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερου µεγέθους φτερούγες σε σχέση µε τις οµάδες πτηνών που προαναφέρθηκαν. Η Κάργια και το Κοράκι τέλος, αµφότερα µε µαύρο φτέρωµα, διακρίνονται όταν βρίσκονται σε πτήση από το σχήµα της ουράς τους, η οποία στην Κάργια είναι τετράγωνη ενώ στο Κοράκι σφηνοειδής (Φωτογραφία 17). Καλαµόκιρκος Γερακίνα (Ποντικοβαρβακίνα) Κοράκι Κάργια 17

23 Βραχοκιρκινέζι Φωτογραφία 17. ιαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των φτερούγων και της ουράς Χαρακτηριστικά του ράµφους Η µορφή του ράµφους - το σχήµα, το µέγεθος και το χρώµα του - είναι ένας ακόµα παράγοντας που παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση των πτηνών. Το σχήµα του ράµφους µπορεί να είναι γαµψό όπως στη Γερακίνα ή στον Αετοµάχο, κυρτό µε κλίση προς τα πάνω όπως στην Αβοκέτα ή µε κλίση προς τα κάτω όπως στην Τουρλίδα και στο Μελισσοφάγο, ίσιο όπως στο Μπεκατσίνι ή και να διασταυρώνεται όπως στο Σταυροµύτη. Όσον αφορά στο µέγεθος του ράµφους, αυτό µπορεί να είναι παχύ όπως στο Χοντροµύτη ή λεπτό όπως στις Σουσουράδες. Συναντώνται βέβαια και ποικίλες διαβαθµίσεις µεταξύ των δύο άκρων. Υπάρχουν επίσης πουλιά µε χαρακτηριστικά µακρύ ράµφος όπως η Λιµόζα, καθώς κι άλλα µε πολύ κοντό ράµφος όπως το Σπιτοχελίδονο. Τέλος και σε σχέση µε το χρώµα του ράµφους χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λευκοτσικνιά και του Αργυροτσικνιά που διαφοροποιούνται από το κιτρινοπορτοκαλί και µαύρο αντίστοιχα χρώµα του ράµφους τους (Φωτογραφία 18). Γερακίνα Θηλυκός Αετοµάχος 18

24 Αβοκέτα Τουρλίδα Μελισσοφάγος Μπεκατσίνι Χοντροµύτης Κιτρινοσουσουράδα Λιµόζα Σπιτοχελίδονο 19

25 Αργυροτσικνιάς Λευκοτσικνιάς Φωτογραφία 18. ιαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά του ράµφους Χαρακτηριστικά των ποδιών Η αναφορά στα πόδια των πτηνών σχετίζεται συνήθως µε το µήκος και το χρώµα τους, µε το αν είναι γυµνά ή καλύπτονται από φτέρωµα και µε την παρουσία ή µη νηκτικών µεµβρανών. Συναφή χαρακτηριστικά είναι η διάταξη των δαχτύλων και η ύπαρξη γαµψών νυχιών. Το µήκος των ποδιών παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις ανάµεσα στα διαφορετικά είδη πτηνών. Υπάρχουν οικογένειες πουλιών µε πολύ µακριά πόδια όπως οι Ερωδιοί (Σταχτοτσικνιάδες, Λευκοτσικνιάδες κ.λπ.) και οι Σκολόπακες (Λιµόζες, Τρύγγες κ.λπ.) κι άλλες µε κοντά πόδια όπως οι Σπίζες (Καρδερίνες, Σπίνοι κ.λπ.) και τα Σπουργίτια ( εντροσπουργίτης, Σπιτοσπουργίτης κ.λπ.). Το χρώµα των ποδιών αποτελεί γνώρισµα καθοριστικής σηµασίας για τη διάκριση ειδών που µοιάζουν πολύ µεταξύ τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συνιστούν ο εντροφυλλοσκόπος και ο Θαµνοφυλλοσκόπος που διαφοροποιούνται µε σαφήνεια από το χρώµα των ποδιών τους, σκούρο στο πρώτο είδος και ανοικτό στο δεύτερο (Φωτογραφία 19). Σταχτοτσικνιάς Λευκοτσικνιάς 20

26 Λιµόζα Λασπότρυγγας Καρδερίνα Σπίνος εντροσπουργίτης Σπιτοσπουργίτης εντροφυλλοσκόπος Θαµνοφυλλοσκόπος Φωτογραφία 19. Το χρώµα των ποδιών αποτελεί διακριτικό γνώρισµα του εντροφυλλοσκόπου και του Θαµνοφυλλοσκόπου. 21

27 Η κάλυψη των ποδιών µε φτέρωµα είναι χαρακτηριστική για µια συγκεκριµένη τάξη πτηνών, τα Γλαυκόµορφα (Κουκουβάγια, Γκιώνης, Μπούφος κ.ά.), ενώ νηκτικές µεµβράνες µεταξύ των δαχτύλων παρουσιάζονται στα υδρόβια πουλιά, στα είδη δηλαδή που τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους κολυµπούν στο νερό (Πάπιες, Κορµοράνοι, Λαγγόνες, Κύκνοι κ.ά.) Φωτογραφία 20. Κορµοράνος Λαγγόνα Κύκνος Φωτογραφία 20. Νηκτικές µεµβράνες µεταξύ των δαχτύλων στον Κορµοράνο, στη Λαγγόνα και στον Κύκνο Όσον αφορά στη διάταξη των δαχτύλων και τη σηµασία της για την αναγνώριση του πτηνού, αντιπροσωπευτική είναι η περίπτωση του ρυοκολάπτη τα πόδια του οποίου έχουν δύο δάχτυλα µπροστά και δύο πίσω. Τέλος γαµψά νύχια εµφανίζουν τα Γλαυκόµορφα (Κουκουβάγια κ.ά.), τα Αετόµορφα (Γερακίνα, Καλαµόκιρκος κ.ά.) και τα Γερακόµορφα (Πετρίτης, Βραχοκιρκινέζι κ.ά.) Φωτογραφία 21. Γερακίνα Βραχοκιρκινέζι Φωτογραφία 21. Γαµψά νύχια σε εκπροσώπους των Αετόµορφων και των Γερακόµορφων Χρώµα µατιών και οφθαλµικοί δακτύλιοι Το χρώµα των µατιών, η ύπαρξη ή µη οφθαλµικού δακτυλίου και η απόχρωσή του συνεπικουρούν συχνά στην αναγνώριση ενός πτηνού. Σε ορισµένες περιπτώσεις 22

28 µάλιστα συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν κάποια είδη µεταξύ τους. Για παράδειγµα το κόκκινο χρώµα µατιών που εµφανίζει το Μαυροβουτηχτάρι αρκεί για τη διάκρισή του από το Νανοβουτηχτάρι. Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Αργυροπελεκάνου και του Ροδοπελεκάνου µε ανοιχτόχρωµα µάτια ο πρώτος και σκούρα ο δεύτερος. Αντιπροσωπευτικό είναι επίσης το πράσινο χρώµα µατιών στους Κορµοράνους, το κόκκινο στα Γκισάρια και το κίτρινο στη Βουκεφάλα. Όσον αφορά στον οφθαλµικό δακτύλιο και στη σηµασία του για την αναγνώριση ενός πτηνού, σκόπιµη είναι η αναφορά στον Ποταµοσφυριχτή και στον Κότσυφα που ο ευδιάκριτος κίτρινος και πορτοκαλοκίτρινος αντίστοιχα οφθαλµικός δακτύλιος υποδηλώνει την ταυτότητά τους (Φωτογραφία 22). Μαυροβουτηχτάρι Νανοβουτηχτάρι Αργυροπελεκάνος Ροδοπελεκάνος Κορµοράνος Αρσενικό Γκισάρι Βουκεφάλα Ποταµοσφυριχτής Κότσυφας Φωτογραφία 22. Χρώµα µατιών και οφθαλµικών δακτυλίων σε διαφορετικά είδη πτηνών Βιότοπος Η γνώση των αντιπροσωπευτικών βιότοπων των πτηνών συµβάλλει στην αναγνώρισή τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που επιχειρείται διάκριση ανάµεσα σε οργανισµούς 23

29 διαφορετικού είδους που εµφανίζουν παρόµοια µορφολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα ένας παρατηρητής πουλιών µε λιγοστή εµπειρία θα µπορούσε ίσως να µπερδέψει ένα Τρυγόνι µε µια εκοχτούρα, ιδιαίτερα όταν το παρατηρούµενο πτηνό βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση και σε ανεπαρκείς συνθήκες φωτισµού. Η σύγχυση µπορεί να αποφευχθεί αν ο παρατηρητής γνωρίζει ότι σε µια κατοικηµένη περιοχή είναι σπάνιο, αν όχι απίθανο, να συναντήσουµε Τρυγόνια, ενώ αντίθετα η παρατήρησή τους είναι πολύ πιθανή σε σταροχώραφα. Εποχή εµφάνισης του πτηνού σε ορισµένη περιοχή Η γνώση της εποχής εµφάνισης ενός είδους πτηνού σε µια συγκεκριµένη περιοχή βοηθά στην αναγνώρισή του. Αποφεύγονται κατά συνέπεια παρανοήσεις όσον αφορά σε είδη που µοιάζουν µορφολογικά µεταξύ τους αλλά διαφέρουν ως προς την εποχή εµφάνισής τους σε µια δεδοµένη περιοχή. Για παράδειγµα στην περίπτωση του Τρυγονιού και της εκοχτούρας, αν το υπό αναγνώριση πτηνό παρατηρηθεί το χειµώνα, είναι απίθανο να είναι Τρυγόνι, καθώς στη διάρκεια του φθινοπώρου οι πληθυσµοί του µεταναστεύουν στην Αφρική και επανεµφανίζονται στην περιοχή αναφοράς στο τέλος της άνοιξης. Μια επίσης χαρακτηριστική περίπτωση αφορά στη διάκριση ανάµεσα στο Νανοβουτηχτάρι και το Μαυροβουτηχτάρι. Αν η παρατήρηση του πτηνού συµβεί το καλοκαίρι, διαπιστώνεται εύκολα ότι πρόκειται για Νανοβουτηχτάρι καθώς το Μαυροβουτηχτάρι εµφανίζεται στην περιοχή αναφοράς στη διάρκεια του χειµώνα. Χαρακτηριστικά πτήσης Το πέταγµα ορισµένων ειδών πτηνών συνοδεύεται από πολύ χαρακτηριστικές κινήσεις των φτερούγων τους. Αντιπροσωπευτική για παράδειγµα είναι η ρυθµική κίνηση των φτερούγων του ρυοκολάπτη, ο µετεωρισµός του Γερακιού και η γρήγορη και παράλληλη µε την επιφάνεια του νερού πτήση της Αλκυόνης. Παροµοίως χαρακτηριστική είναι η πτήση των µεγάλων αρπακτικών τα οποία διαγράφουν κυκλικές κινήσεις πάνω από µια περιοχή χωρίς να ανοιγοκλείνουν τις φτερούγες τους, εκµεταλλευόµενα τα θερµά ανοδικά ρεύµατα αέρα που δηµιουργούνται τις ζεστές εποχές του έτους. Οι φωνές των πουλιών Πολλά είδη πτηνών έχουν τόσο χαρακτηριστικό κελάηδηµα που και µόνο το άκουσµά του αρκεί για την αναγνώρισή τους. Για παράδειγµα οι ήχοι που παράγουν ο Κότσυφας, η Κίσσα, ο Κούκος, ο Γκιώνης, το Αηδόνι κ.ά. δύσκολα θα µπορούσαν να αποδοθούν σε άλλα είδη πουλιών. Μορφή φωλιάς Οι φωλιές ορισµένων πουλιών είναι τόσο χαρακτηριστικές που η παρατήρησή τους αποκαλύπτει την ταυτότητα των οργανισµών που τις κατασκεύασε. Το σχήµα, τα 24

30 υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και η θέση της φωλιάς (βράχος, θάµνος, δέντρο, σπίτι κ.ά.) αποτελούν δεδοµένα που µπορούν να αξιοποιηθούν για την αναγνώριση του πτηνού που τη δηµιούργησε. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι φωλιές των Χελιδονιών. ιαφορετικά είδη Χελιδονιών κατασκευάζουν φωλιές διαφορετικού τύπου. Η φωλιά του Σπιτοχελίδονου εµφανίζει ένα µόνο, µικρού µεγέθους άνοιγµα στην είσοδό της, του Σταυλοχελίδονου είναι κυπελλοειδούς σχήµατος, ενώ του Μιλτοχελίδονου συνιστά µια µακριά, σωληνοειδή δοµή. Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι φωλιές του Βραχοτσοµπανάκου πάνω σε βράχους, του Μελισσοφάγου, που για την κατασκευή τους ανοίγει τρύπες σε πρανή του εδάφους και οι «περίτεχνες» φωλιές της Σακουλοπαπαδίτσας που µοιάζουν µε ασκιά κρεµασµένα σε κλαδιά ιτιάς. (Φωτογραφία 23). Φωλιά Σπιτοχελίδονου Φωλιά Σταυλοχελίδονου Φωλιά Μιλτοχελίδονου Φωλιά Βραχοτσοµπανάκου Φωλιά Μελισσοφάγου Φωτογραφία 23. ιαφορετικές µορφές φωλιών Φωλιά Σακουλοπαπαδίτσας 25

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-16 ΕΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Μέρος Α Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους» Μέρος Β Φύλλα Πληροφοριών

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Μέρος Α Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους» Μέρος Β Φύλλα Πληροφοριών Περιεχόμενα Μέρος Α Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους» 3 1. Εισαγωγή 4 2. Σκοπός και στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 5 3. Δομή του Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

dasarxeio.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

dasarxeio.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Έκδοση Α : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες 2 ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! A ΕΝΟΤΗΤΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ Μαρία Κατσακιώρη, Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΕΚΒΥ Ναζλού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ. τα 3,7 μ. Η στάθμη της, περιοδικά, ξεπερνά τη στάθμη της θάλασσας κι. 1. Άποψη της λίμνης 2. Η όχθη στη Ν. Κεσσάνη

Η ΛΙΜΝΗ. τα 3,7 μ. Η στάθμη της, περιοδικά, ξεπερνά τη στάθμη της θάλασσας κι. 1. Άποψη της λίμνης 2. Η όχθη στη Ν. Κεσσάνη Η ΛΙΜΝΗ 1 Στη μέση μιας μεγάλης, γόνιμης πεδιάδας, στα σύνορα των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης βρίσκεται η λίμνη Βιστωνίδα. Αποτελεί τη φυσική προέκταση του Κόλπου του Πόρτο Λάγους (Βιστωνικού), ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: 1.1.ΣΤ.1Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 Περιεχόμενα 1. Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2014-15... 3 2. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων Θηλαστικά Από τα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στη λίµνη, όλες οι παραπάνω ενέργειες αποκατάστασης καλής ποιότητας νερού θα ενισχύσει τον πληθυσµό της βίδρας Lutra lutra, είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας. Παρουσιαστές: Μαγδαληνή Πενηνταέξ Άννα Φιάκκου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας. Παρουσιαστές: Μαγδαληνή Πενηνταέξ Άννα Φιάκκου ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Παρουσιαστές: Μαγδαληνή Πενηνταέξ Άννα Φιάκκου ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Διδάσκων : Κωνσταντίνος Μανώλη Πορεία διάλεξης Θα ασχοληθούμε με την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµ φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. Η ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Σχ. Έτος 2014-15 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομάδα: «Οι Ταχυδρόμοι του Περιβάλλοντος» Θέμα: «Με τα φτερά των υδρόβιων πουλιών» Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των παιδιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ

ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ ΤΗΣ Α ΙΑΣ ΣΠYPOΣ KaPaΛHΣ Επιµέλεια αφιερώµατος TO aσoσ της αδιάς, παράδεισος για τα αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν σε δάση πεύκου και βελανιδιάς, είναι ένας µοναδικός οικότοπος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευτροφισμός των λιμνών

Ο ευτροφισμός των λιμνών Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο ευτροφισμός των λιμνών Μελέτη του φαινομένου ΚΑΙ με παιδαγωγική αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος ΒΟΛΟΣ 2011 [1] Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου

Διαβάστε περισσότερα