01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1"

Transcript

1

2 01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1

3 SEL /7/09 17:35 Page 2

4 SEL /7/09 17:35 Page 3

5 01.KOLLES.qxd 21/7/09 10:09 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ Εισαγωγή στις κόλλες SKW 110 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων εσωτερικής χρήσης SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και αυξημένο ανοιχτό χρόνο VKW 120 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια VKW 121 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια με αυξημένο ανοιχτό χρόνο VKW 124 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια με μηδενική κάθετη ολίσθηση VKW 126 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική VKW 128 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων KDW 138 Κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων FSW 140 Κονίαμα για πυρότουβλα FMF 150 Αρμόστοκος VLX 180 Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων - γρανίτη VLX 182 Υλικό καθαρισμού πλακιδίων VLX 184 Αυτογυάλιστη παρκετίνη VLX 186 Βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων - Ακρυλικό ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επιχρίσματα SHP 205 Έτοιμος πεταχτός σοβάς GHP 210 Έτοιμος βασικός σοβάς FHP 225 Σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο FHP 225 WR Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο FHP 221 Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο FHP 221 WR Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο NHP 250 Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο NHP 250 WR Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο NHP 255 Σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο NHP 255 WR Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο NHP 260 Γυψοσοβάς μηχανής MIX 280 Λάσπη κτισίματος PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν GLX 290 Ακρυλικό αστάρι GLX 296 Πρόσμικτο βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων - Ακρυλικό Latex GLX 298 Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων QZS 700 Πυριτική άμμος Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

6 01.KOLLES.qxd 21/7/09 10:09 Page 3 ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ THC 403 Κόλλα για θερµοµονωτικές πλάκες THC 405 Βασικό επίχρισµα και κόλλα για θερµοµονωτικές πλάκες - χοντρόκοκκο THC 409 Βασικό επίχρισµα και κόλλα για θερµοµονωτικές πλάκες - λεπτόκοκκο THC 410 Ινοπλισµένο βασικό επίχρισµα για θερµοµονωτικές πλάκες DEC 425 Λευκός διακοσµητικός σοβάς τύπου γραφιάτο DEC 440 ιακοσµητικό επίχρισµα τύπου Roller DEC 430 Rillen Οργανικός σοβάς τύπου γραφιάτο DEC 432 Scratch Οργανικός σοβάς τύπου σκαλιστό DEC 470 Υλικό σπατουλαρίσµατος εσωτ. χρήσης DEC 480 Υλικό σπατουλαρίσµατος εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης GLX 494 Prim Ακρυλικό αστάρι για οργανικά επιχρίσµατα GLX 292 Αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 294 Στεγανωτικό επιφανειών ΑΠΕ Α NSD 600 Τσιµεντοκονία ΝSF 610 Αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο 5-10mm ΝSF 611 Αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο 1-4cm ΝSD 620 Ελαφρύ θερµοµονωτικό δάπεδο 3-20cm ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ DSF 300 Flex Hydrostop DSF 360 Στεγανωτικό επαλειφόµενο κονίαµα DSF 370 Στεγανωτικός σοβάς για υπόγεια FLX 380 Στεγανοποιητικό γαλάκτωµα ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ WRM 500 Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαµα WRM 510 Αστάρωµα σιδηρού οπλισµού WRM 520 Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρµογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη µέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται µε καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναµίας άµεσου ελέγχου από εµάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρµογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριµένο σκοπό αλλά και δε φέρει καµιά νοµική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόµενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης µορφής παρεχόµενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν µε µια µικρή δοκιµή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρµογή και σκοπιµότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές µόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εµπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση. Επιµέλεια: Προϊστάµενος Τµήµατος Έργων, Παρασκευάς Κώτσος, Χηµικός Μηχανικός MSc / Αθήνα - Αύγουστος 2011.

7 01.KOLLES.qxd 21/7/09 10:10 Page 4 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Οι κόλλες δομικών εφαρμογών της THRAKON είναι εξειδικευμένες ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, με το δομικό στοιχείο που θα συγκολληθεί και με την επιφάνεια πάνω στην οποία θα γίνει η εφαρμογή. Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN και διαθέτουν σήμανση CE. Οι κόλλες είναι συσκευασμένες σε χάρτινους σάκους των 25 κιλών, που είναι τοποθετημένοι σε ξύλινη παλέτα των 1400 κιλών. Η παλέτα προστατεύεται έναντι της υγρασίας με εκτατό φιλμ και με τα κατάλληλα καλύμματα οροφής και βάσης. Πάνω σε κάθε σάκο υπάρχει τυπωμένος ο αριθμός σειράς Lot number και η ημερομηνία παραγωγής των. Η διάρκεια ζωής των προϊόντων, σε προστατευμένο περιβάλλον, και σε άρτια συσκευασία είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Οι κόλλες της THRAKON απαιτούν μόνο νερό για την παρασκευή τους και κανένα επί πλέον βελτιωτικό εφόσον πρόκειται για συνήθεις χρήσεις και εφαρμόζονται κάτω από κανονικές συνθήκες. Οι κόλλες της ΤΗRΑΚΟΝ παράγονται αποκλειστικά με χαλαζιακή άμμο. Η χαλαζιακή άμμος της THRAKON είναι υψηλής ποιότητας και καθαρότητας και προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Άρδα στην Ορεστιάδα. Πριν χρησιμοποιηθεί υφίσταται επεξεργασία στο εργοστάσιο (ξηραίνεται, διαβαθμίζεται). Ο κόκκος της άμμου είναι σφαιρικός δίνοντας έτσι μια πολύ καλή εργασιμότητα στην κόλλα και μια σκληρή επιφάνεια. Σε όλες τις κόλλες χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας βελτιωτικά πρόσθετα, και ακρυλικές ρητίνες, με τα οποία βελτιώνονται ή προσδίδονται επί πλέον ιδιότητες όπως συγκόλληση, ρεολογία, εργασιμότητα, αντοχές, κ.τ.λ. Όλες οι κόλλες παράγονται σε λευκό και γκρι χρώμα. Τόσον οι πρώτες ύλες, όσον και τα βελτιωτικά πρόσθετα είναι μη τοξικά, απολύτως ασφαλή κατά την χρήση τους και δεν απαιτούν καμιά επί πλέον προφύλαξη πέραν των συνηθισμένων, όπως αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα, τα μάτια, κατάποση κ.τ.λ. Για να εξασφαλιστεί μια καλή συγκόλληση με διάρκεια στο χρόνο, είναι απαραίτητο να γίνει: Επιλογή της κατάλληλης κόλλας (βλέπε πίνακα ή συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας). Καλή προετοιμασία των επιφανειών ήτοι (Βλέπε οδηγίες). Σωστή προετοιμασία του μίγματος (Βλέπε οδηγίες). ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Καθάρισμα των επιφανειών από υπολείμματα τσιμέντου. Απομάκρυνση σαθρών, σκόνης και ξένων σωμάτων κ.τ.λ. Οι επιφάνειες δεν πρέπει να περιέχουν λάδια, λίπη ή άλλα υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση. Απομάκρυνση πλεονάζουσας υγρασίας (λιμνούλες με νερό κ.τ.λ.). Αστάρωμα επιφανειών, εάν απαιτείται. Εάν στην επιφάνεια υπάρχουν ρωγμές ή κατασκευαστικές ατέλειες, πρέπει προηγούμενα να επισκευαστούν (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σειρά των επισκευαστικών υλικών της THRAKON). Εξασφαλίζουμε την επιπεδότητα των επιφανειών ώστε να γίνει καλή επαφή των δομικών στοιχείων με το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα γίνει η συγκόλληση. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ Επιλέξτε καθαρό δοχείο κατάλληλης χωρητικότητας. Χρησιμοποιείστε ηλεκτρικό αναδευτήρα κατά προτίμηση δύο ταχυτήτων. Προσθέστε πρώτα την κατάλληλη ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις οδηγίες παρασκευής (το πολύ νερό ελαττώνει την αντοχή της κόλλας). Προσθέτετε το κονίαμα, υπό ανάδευση, με τις χαμηλές στροφές του αναμικτήρα. Όταν προστεθεί το σύνολο του κονιάματος, γυρίζετε στην υψηλότερη ταχύτητα τον αναδευτήρα και αναδεύετε μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη μάζα. Φροντίζουμε με κατάλληλες κινήσεις του αναμικτήρα να αναδεύεται το σύνολο της μάζας και να μην υπάρχουν κατακάθια στον πυθμένα, και στα τοιχώματα του δοχείου. Γενικά απαιτείται χρόνος ανάδευσης 4-5 min. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για λίγο στο δοχείο (περίπου 5 min) εκτός από τις ταχύπηκτες κόλλες, όπου αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος. Στη συνέχεια ανακατεύουμε ξανά για λίγο και μετά από αυτό το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Όταν ετοιμαστεί το υλικό, απαγορεύεται να προσθέσουμε άλλο νερό προκειμένου να διορθώσουμε την εργασιμότητα ή να αραιώσουμε την πάστα που τυχόν έπηξε. Συνιστάται ένα περιοδικό και ελαφρύ ανακάτεμα, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να μην πετσιάζει. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

8 01.KOLLES.qxd 21/7/09 10:10 Page 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ Αν πρόκειται για συγκόλληση πλακιδίων σε δάπεδα, τοποθετούμε μια ποσότητα κόλλας ανάλογα με την επιφάνεια. Στη συνέχεια την χτενίζουμε με την οδοντωτή σπάτουλα, έτσι ώστε να υπάρξει ομοιόμορφο άπλωμα της κόλλας. Οι διαστάσεις των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το μέγεθος των πλακιδίων. Για μεγάλα πλακάκια χρησιμοποιούνται σπάτουλες με μεγάλα δόντια. Αν πρόκειται για τοιχοποιία, τοποθετούμε την κόλλα στον τοίχο (ασταρώνουμε προηγουμένως εφόσον το υπόβαθρο το απαιτεί - βλ. πίνακες εφαρμογών) με την σπάτουλα, και ταυτόχρονα χτενίζουμε. Στην συνέχεια τοποθετούμε τα δομικά στοιχεία (πλακάκια κ.τ.λ.) στην επιφάνεια. Όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε κατάλληλους οδηγούς (σταυρουδάκια κ.τ.λ.). Με τις κόλλες της THRAKON η τοποθέτηση των πλακιδίων στον τοίχο μπορεί να ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω, χωρίς να υπάρχει ολίσθηση και καταστροφή του αρμού, αποφεύγοντας έτσι να έχουμε κομμένα πλακάκια στο ορατό μέρος (επάνω) της τοιχοποιίας. Μετά την εφαρμογή των στοιχείων στη θέση τους πιέζουμε ή κατά περίπτωση χτυπάμε ελαφρά, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επαφή όλης της επιφανείας τους με την κόλλα. Υπάρχει το περιθώριο και μετά την τοποθέτηση των στοιχείων στη θέση τους, να γίνουν μικροδιορθώσεις (βλέπε τον χρόνο διόρθωσης για κάθε κόλλα χωριστά) Τα πλακάκια μπορούμε να τα τοποθετούμε για περίπου 20 λεπτά μετά την επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο ανοιχτός χρόνος της κόλλας (βλέπε τον ανοιχτό χρόνο για κάθε κόλλα). Αυτός ο χρόνος πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, διότι μπορεί να επηρεαστεί από το υπόβαθρο, τις επικρατούσες συνθήκες, κ.τ.λ. Ένας πρακτικός τρόπος για τον έλεγχο του ανοιχτού χρόνου είναι να ακουμπάμε τα δάχτυλα του χεριού μας στην επιφάνεια της κόλλας και να παρατηρούμε εάν συγκολλάται υλικό πάνω τους. Εάν δεν υπάρχει συγκόλληση ή αν έχει πετσιάσει, πρέπει να αφαιρείτε την κόλλα και να τοποθετείτε νέα. Πρέπει να αποφεύγετε την εφαρμογή της κόλλας κάτω από συνθήκες καύσωνα ή παγετού (ιδανικές συνθήκες +5 0 C έως C). Μετά την ανάπτυξη των αντοχών της η κόλλα μπορεί να αντέξει και σε υψηλότερες και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για τις λοιπές, ειδικές κόλλες και εφαρμογές, η διαδικασία διαμορφώνεται κατά περίπτωση. Παράλληλα συμβουλευτείτε τα επί μέρους έντυπα της εταιρείας και το τεχνικό της τμήμα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 07

9 SEL /7/09 18:22 Page 4

10 SEL /7/09 18:22 Page 5

11 SEL /7/09 10:16 Page 6

12 SEL /7/09 10:16 Page 7

13 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 6 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 110 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ C1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η SKW 110 είναι μία κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Η SKW 110 έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 με βάση το ΕΝ για εσωτερική χρήση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατάλληλη για εσωτερική χρήση. Για συγκόλληση: πλακιδίων από πηλό κεραμικών πλακιδίων κεραμικών ψηφίδων διακοσμητικών στοιχείων από ψηφίδες κολλημένες σε πλέγμα κεραμικών πλακών και κεραμικών υλικών κ.τ.λ. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως: μπετόν ελαφρύ μπετόν επιχρίσματα επίπεδη τοιχοποιία με γεμάτους αρμούς αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράγεται με χαλαζιακή άμμο Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα Εξαιρετική εργασιμότητα Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα σοβάδων, χρώματα, λάδια, κ.τ.λ. και χωρίς ρωγμές. Επίσης το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης. Επιπλέον δεν πρέπει να δέχεται δονήσεις. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε 7,0-7,5 λίτρα καθαρό νερό και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 Kg του προϊόντος SKW 110, ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήνουμε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει για 5 λεπτά και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση για τις επόμενες 4 ώρες. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Εντός 20 min από την διάστρωση της κόλλας, τοποθετούμε τα πλακίδια στην θέση τους πιέζοντας τα καλά, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη επαφή. Η κόλλα που πλεονάζει πρέπει να καθαρίζεται από τους αρμούς πριν ξηραθεί. Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m 2 πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Στα σημεία επαφής των δαπέδων με τους τοίχους προτείνεται η χρήση κατάλληλων σιλικονούχων μαστιχών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5 0 C και C. Η κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή καθαρίζεται με νερό. Όταν σκληρυνθεί αφαιρείται μηχανικά. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

14 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 7 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η αρμολόγηση και η βατότητα επιτρέπεται μετά από 24 ώρες. Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON FMF 150 (βάσεως τσιμέντου) ή FMF 155 (εποξειδικής βάσης). ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η κατανάλωση της SKW 110 είναι περίπου 2,0-4,0 kg / m 2. Εξαρτάται από το είδος των πλακιδίων, τα εργαλεία και τη μέθοδο εφαρμογής. Μέγεθος Σπάτουλα Κατανάλωση Πλακιδίων mm kg / m 2 μικρό μεσαίο μεγάλο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Αν κατά την παρασκευή του μίγματος προσθέσετε 1-2 kg/σάκο 25Kg, γαλάκτωμα VLX 186 και την απαραίτητη ποσότητα νερού, ενισχύονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κατηγορία C2 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και στην κατηγορία S1 του ΕΝ Μετά την τροποποίηση η κόλλα γίνεται κατάλληλη για επικόλληση μη απορροφητικών πλακιδίων και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους βαλβίδας των 25 Kg και διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 0 C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Δεν συνιστάται η χρήση σε: περιβάλλοντα με έντονη υγρασία για εξωτερικούς χώρους υποστρώματα από γύψο όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, ξύλο θερμαινόμενα δάπεδα πισίνες, δεξαμενές παλιές πλακοστρώσεις δάπεδα όπου υφίστανται παραμορφώσεις και δονήσεις μεγάλου μεγέθους πλακίδια μη απορροφητικά πλακίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί τύποι κόλλας της THRAKON. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η SKW 110 περιέχει τσιμέντο που αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 13

15 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 8 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 110 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ C1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN ΤΥΠΟΣ C1 ΤΟY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ Μορφή ξηρή σκόνη Χρώμα γκρι / λευκή Πάχος εφαρμογής (mm) 10 Θερμοκρασία αντοχής ( 0 C) -30 εώς +90 Μέγιστος κόκκος (mm) 0,5 Εργάσιμος χρόνος (h) EN Χρόνος διόρθωσης (min) EN Ανοιχτός χρόνος (20min) (N/mm 2 ) EN ,5 Αρχική αντοχή αποκόλλησης (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μέσα στο νερό (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από ωρίμανση εν θερμώ (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης (N/mm 2 ) EN ,5 Πρόσφυση με το υπόστρωμα Εξαιρετική 24 Συρρίκνωση Όχι 14 Αρμολόγηση σε τοίχο (h) 12 Αρμολόγηση σε δάπεδο (h) 24 Κατανάλωση (Kg/m 2 ) 2-4 Αναλογία νερού ανάμιξης (ml νερό /100g ξηρού κονιάματος) Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

16 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 9 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 112 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1 EN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η SKW 112 είναι μία κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένη με πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Η SKW 112 έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 με βάση το ΕΝ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για συγκόλληση: πλακιδίων από πηλό κεραμικών πλακιδίων κεραμικών ψηφίδων διακοσμητικών στοιχείων από ψηφίδες κολλημένες σε πλέγμα κεραμικών πλακών, και κεραμικών υλικών κ.τ.λ. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως: μπετόν ελαφρύ μπετόν επιχρίσματα επίπεδη τοιχοποιία με γεμάτους αρμούς τσιμεντοκονίες αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράγεται με χαλαζιακή άμμο Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα Εξαιρετική εργασιμότητα Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα σοβάδων, χρώματα, λάδια, κ.τ.λ. Να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης και να μην δέχεται δονήσεις. Τα απορροφητικά υποστρώματα ασταρώνονται με αστάρι GLX 290 πριν την εφαρμογή. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε 7,0-7,5 λίτρα καθαρό νερό και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 Kg του προϊόντος SKW 112 ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήνουμε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει για 5 λεπτά και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση για τις επόμενες 4 ώρες. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Εντός 20 min από την διάστρωση της κόλλας, τοποθετούμε τα πλακίδια στην θέση τους πιέζοντας τα καλά, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη επαφή. Η κόλλα που πλεονάζει πρέπει να καθαρίζεται από τους αρμούς πριν ξηραθεί. Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m 2 πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Στα σημεία επαφής των δαπέδων με τους τοίχους προτείνεται η χρήση κατάλληλων σιλικονούχων μαστιχών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5 0 C και C. Η κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή καθαρίζεται με νερό. Όταν σκληρυνθεί αφαιρείται μηχανικά. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 15

17 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 10 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 112 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1 EN ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η κατανάλωση της SKW 112 είναι περίπου 2,0-4,0 kg / m 2. Εξαρτάται από το είδος των πλακιδίων, τα εργαλεία και τη μέθοδο εφαρμογής. Σπάτουλα Κατανάλωση mm kg / m 2 6 2,4 8 3,3 10 4,0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Αν κατά την παρασκευή του μίγματος προσθέσετε 1-2 kg/σάκο 25Kg, γαλάκτωμα VLX 186 και την απαραίτητη ποσότητα νερού, ενισχύονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κατηγορία C2 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και στην κατηγορία S1 του ΕΝ Μετά την τροποποίηση η κόλλα γίνεται κατάλληλη για επικόλληση μη απορροφητικών πλακιδίων και για εφαρμογή σε υποστρώματα που υπόκεινται σε θερμοκρασιακές μεταβολές. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους βαλβίδας των 25 Kg και διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 0 C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η αρμολόγηση και η βατότητα επιτρέπεται μετά από 24 ώρες. Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON FMF 150 (βάσεως τσιμέντου) ή FMF 155 (εποξειδικής βάσης). ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Δεν συνιστάται η χρήση σε: υποστρώματα από γύψο όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, ξύλο θερμαινόμενα δάπεδα πισίνες, δεξαμενές παλιές πλακοστρώσεις δάπεδα όπου υφίστανται παραμορφώσεις και δονήσεις μεγάλου μεγέθους πλακίδια μη απορροφητικά πλακίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί τύποι κόλλας της THRAKON. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η SKW 112 περιέχει τσιμέντο που αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από απαίτηση στους επαγγελματίες. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

18 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 11 ΤΥΠΟΣ C1 ΤΟY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ Μορφή ξηρή σκόνη Χρώμα γκρι / λευκή Πάχος εφαρμογής (mm) 10 Θερμοκρασία αντοχής ( 0 C) -30 εώς +90 Μέγιστος κόκκος (mm) 0,5 Εργάσιμος χρόνος (h) EN Χρόνος διόρθωσης (min) EN Ανοιχτός χρόνος (20min) (N/mm 2 ) EN ,5 Αρχική αντοχή αποκόλλησης (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μέσα στο νερό (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από ωρίμανση εν θερμώ (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης (N/mm 2 ) EN ,5 Πρόσφυση με το υπόστρωμα Εξαιρετική 24 Συρρίκνωση Όχι 14 Αρμολόγηση σε τοίχο (h) 12 Αρμολόγηση σε δάπεδο (h) 24 Κατανάλωση (Kg/m 2 ) 2-4 Αναλογία νερού ανάμιξης (ml νερό /100g ξηρού κονιάματος) Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 17

19 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 12 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 114 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1T EN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η SKW 114 είναι μία κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένη με πολυμερικά πρόσθετα για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Η SKW 114 έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Έχει μηδενική ολίσθηση και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1Τ με βάση το ΕΝ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η κόλλα SKW 114 είναι κατάλληλη για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση: πλακιδίων από πηλό κεραμικών πλακιδίων κεραμικών ψηφίδων διακοσμητικών στοιχείων από ψηφίδες κολλημένες σε πλέγμα κεραμικών πλακών, και κεραμικών υλικών κ.τ.λ. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως: μπετόν ελαφρύ μπετόν πορομπετόν επιχρίσματα επίπεδη τοιχοποιία με γεμάτους αρμούς αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ. τσιμεντοκονίες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράγεται με χαλαζιακή άμμο Ισχυρή πρόσφυση στις κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς να ολισθαίνουν τα πλακάκια Εξαιρετική εργασιμότητα Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή Πιστοποιημένο προϊόν με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, χωρίς μεγάλες ρωγμές, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα σοβάδων, χρώματα, λάδια, κ.τ.λ. Να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης και να μην δέχεται δονήσεις. Τα απορροφητικά υποστρώματα ασταρώνονται με αστάρι GLX 290 πριν την εφαρμογή. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε 7,0-7,5 λίτρα καθαρό νερό και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 Kg του προϊόντος SKW 114, ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήνουμε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει για 5 λεπτά και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση για τις επόμενες 4 ώρες. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Εντός 20 min από την διάστρωση της κόλλας, τοποθετούμε τα πλακίδια στην θέση τους πιέζοντας τα καλά, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη επαφή. Η τοποθέτηση των πλακιδίων στον τοίχο μπορεί να γίνει αρχίζοντας από το πάνω μέρος με ολόκληρο το πλακάκι, χωρίς να υπάρχει ολίσθηση. Η κόλλα που πλεονάζει πρέπει να καθαρίζεται από τους αρμούς πριν ξηραθεί. Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m 2 πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Στα σημεία επαφής των δαπέδων με τους τοίχους προτείνεται η χρήση κατάλληλων σιλικονούχων μαστιχών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5 0 C και C. Η κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή καθαρίζεται με νερό. Όταν σκληρυνθεί αφαιρείται μηχανικά. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

20 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 13 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η αρμολόγηση και η βατότητα επιτρέπεται μετά από 24 ώρες. Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON FMF 150 (βάσεως τσιμέντου) ή εάν απαιτείται οι εποξειδικοί αρμόστοκοι THRAKON FMF. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η κατανάλωση της SKW 114 είναι περίπου 2,0-4,0 kg/m 2 και εξαρτάται από το είδος των πλακιδίων. Μέγεθος Σπάτουλα Κατανάλωση Πλακιδίων mm kg / m 2 μικρό 6 2,1 μεσαίο 8 3,0 μεγάλο 10 4,0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Αν κατά την παρασκευή του μίγματος προσθέσετε 1-2 kg/σάκο 25Kg, γαλάκτωμα VLX 186 και την απαραίτητη ποσότητα νερού, ενισχύονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κατηγορία C2Τ του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και στην κατηγορία S1 του ΕΝ Μετά την τροποποίηση η κόλλα γίνεται κατάλληλη για επικόλληση μη απορροφητικών πλακιδίων και για εφαρμογή σε υποστρώματα που υπόκεινται σε θερμοκρασιακές μεταβολές. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά σακιά των 5Kg και σε χαρτόσακους βαλβίδας των 25Kg. Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 0 C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Με νερό αμέσως μετά τη χρήση. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Δεν συνιστάται η χρήση σε: υποστρώματα από γύψο όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, ξύλο θερμαινόμενα δάπεδα πισίνες, δεξαμενές παλιές πλακοστρώσεις δάπεδα όπου υφίστανται παραμορφώσεις και δονήσεις μεγάλου μεγέθους πλακίδια μη απορροφητικά πλακίδια Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί τύποι κόλλας της THRAKON. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η SKW 114 περιέχει τσιμέντο που αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 19

21 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 14 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 114 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1T EN ΤΥΠΟΣ C1T TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ Μορφή ξηρή σκόνη Χρώμα γκρι / λευκή Πάχος εφαρμογής (mm) 10 Θερμοκρασία αντοχής ( ο C) -30 έως +90 Μέγιστος κόκκος (mm) 0,5 Εργάσιμος χρόνος (h) EN Χρόνος διόρθωσης (min) EN Ανοιχτός χρόνος (20min) (N/mm 2 ) EN ,5 Αρχική αντοχή αποκόλλησης (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μέσα στο νερό (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από ωρίμανση εν θερμώ (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης (N/mm 2 ) EN ,5 Ολίσθηση (mm) EN ,5 Βατότητα (h) 24 Χρόνος ανάπτυξης αντοχών (days) 14 Αρμολόγηση σε τοίχο (h) 12 Αρμολόγηση σε δάπεδο (h) 24 Κατανάλωση (Kg/m 2 ) 2-4 Αναλογία νερού ανάμιξης (ml νερό /100g ξηρού κονιάματος) Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

22 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 15 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 116 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1TE EN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η SKW 116 είναι μία κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένη με πολυμερικά πρόσθετα για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Η SKW 116 παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Επίσης παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (μέχρι 30 λεπτά) με συνέπεια να αυξάνεται η παραγωγικότητα των συνεργείων. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1ΤΕ με βάση το ΕΝ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η κόλλα SKW 116 είναι κατάλληλη για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερμοκρασίες. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση: πλακιδίων από πηλό κεραμικών πλακιδίων κεραμικών ψηφίδων διακοσμητικών στοιχείων από ψηφίδες κολλημένες σε πλέγμα κεραμικών πλακών, και κεραμικών υλικών κ.τ.λ. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως: μπετόν ελαφρύ μπετόν πορομπετόν επιχρίσματα επίπεδη τοιχοποιία με γεμάτους αρμούς αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ. τσιμεντοκονίες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράγεται με χαλαζιακή άμμο Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος (30min) Ισχυρή πρόσφυση στις κατακόρυφες επιφάνειες Εξαιρετική εργασιμότητα Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα σοβάδων, χρώματα, λάδια, κ.τ.λ. Να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης και να μην δέχεται δονήσεις. Τα απορροφητικά υποστρώματα ασταρώνονται με αστάρι GLX 290 πριν την εφαρμογή. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 21

23 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 16 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 SKW 116 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C1TE EN ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε 7,0-7,5 λίτρα καθαρό νερό και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 Kg του προϊόντος SKW 116, ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήνουμε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει για 5 λεπτά και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση για τις επόμενες 4 ώρες. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Εντός 30 min από την διάστρωση της κόλλας, τοποθετούμε τα πλακίδια στην θέση τους πιέζοντας τα καλά, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη επαφή. Η τοποθέτηση των πλακιδίων στον τοίχο μπορεί να γίνει αρχίζοντας από το πάνω μέρος με ολόκληρο το πλακάκι, χωρίς να υπάρχει ολίσθηση. Η κόλλα που πλεονάζει πρέπει να καθαρίζεται από τους αρμούς πριν ξηραθεί. Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m 2 πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Στα σημεία επαφής των δαπέδων με τους τοίχους προτείνεται η χρήση κατάλληλων σιλικονούχων μαστιχών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5 0 C και C. Η κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή καθαρίζεται με νερό. Όταν σκληρυνθεί αφαιρείται μηχανικά. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η αρμολόγηση και η βατότητα επιτρέπεται μετά από 24 ώρες. Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON FMF 150 (βάσεως τσιμέντου) ή FMF 155 (εποξειδικής βάσης). ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η κατανάλωση της SKW 116 είναι περίπου 2,0-4,0 kg/m 2. Εξαρτάται από το είδος των πλακιδίων, τα εργαλεία και τη μέθοδο εφαρμογής. Σπάτουλα Κατανάλωση mm kg/m 2 6 2,1 8 3,0 10 4,0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Αν κατά την παρασκευή του μίγματος προσθέσετε 1-2 kg/σάκο 25Kg γαλάκτωμα VLX 186 και την απαραίτητη ποσότητα νερού, ενισχύονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κατηγορία C2ΤΕ του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και στην κατηγορία S1 του ΕΝ Μετά την τροποποίηση η κόλλα γίνεται κατάλληλη για επικόλληση μη απορροφητικών πλακιδίων και για εφαρμογή σε υποστρώματα που υπόκεινται σε θερμοκρασιακές μεταβολές. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους βαλβίδας των 25Kg και διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 0 C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Δεν συνιστάται η χρήση σε: υποστρώματα από γύψο όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, ξύλο θερμαινόμενα δάπεδα πισίνες, δεξαμενές Γραμμή 22 παλιές πλακοστρώσεις δάπεδα όπου υφίστανται παραμορφώσεις και δονήσεις μεγάλου μεγέθους πλακίδια μη απορροφητικά πλακίδια Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί τύποι κόλλας της THRAKON. Τεxνικής Υποστήριξης

24 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 17 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η SKW 116 περιέχει τσιμέντο που αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. ΤΥΠΟΣ C1TE TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ Μορφή ξηρή σκόνη Χρώμα γκρι / λευκή Πάχος εφαρμογής (mm) 10 Θερμοκρασία αντοχής ( ο C) -30 έως +90 Μέγιστος κόκκος (mm) 0,5 Εργάσιμος χρόνος (h) EN Χρόνος διόρθωσης (min) EN Ανοιχτός χρόνος (30min) (N/mm 2 ) EN ,5 Αρχική αντοχή αποκόλλησης (N/mm 2 ) EN ,8 Αντοχή αποκόλλησης μέσα στο νερό (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από ωρίμανση εν θερμώ (N/mm 2 ) EN ,5 Αντοχή αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης (N/mm 2 ) EN ,5 Ολίσθηση (mm) EN ,5 Βατότητα (h) 24 Χρόνος ανάπτυξης αντοχών (days) 14 Αρμολόγηση σε τοίχο (h) 12 Αρμολόγηση σε δάπεδο (h) 24 Κατανάλωση (Kg/m 2 ) 2-4 Αναλογία νερού ανάμιξης (ml νερό /100g ξηρού κονιάματος) Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. 23

25 01.KOLLES.qxd 21/7/09 09:56 Page 18 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: Α - 01/01/2009 VKW 120 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ C2 EN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η VKW 120 είναι μία λεπτής στρώσης κόλλα απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τροποποιημένη με πολυμερικά πρόσθετα τσιμεντοειδούς βάσης, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Η VKW 120 έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή - καύσωνα - παγετό). Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 με βάση το ΕΝ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η κόλλα VKW 120 είναι κατάλληλη για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται ιδιαίτερα για μη απορροφητικά πλακίδια. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση: μικρών ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου λεπτών πλακιδίων πέτρας μαρμάρου πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη διακοσμητικών στοιχείων και ψηφίδων Πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως: μπετόν ελαφρύ μπετόν πορομπετόν επιχρίσματα επίπεδη τοιχοποιία με γεμάτους αρμούς αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα τσιμεντοκονίες μωσαϊκά ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράγεται με χαλαζιακή άμμο Κατάλληλη για συγκόλληση μη απορροφητικών πλακιδίων Αντοχή στις καιρικές συνθήκες Εξαιρετική εργασιμότητα Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα σοβάδων, χρώματα, λάδια, κ.τ.λ. Να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης και να μην δέχεται δονήσεις. Τα απορροφητικά υποστρώματα ασταρώνονται με αστάρι GLX 290 πριν την εφαρμογή. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε 7,0-7,5 λίτρα καθαρό νερό και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 Kg του προϊόντος VKW 120 ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήνουμε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει για 5 λεπτά και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση για τις επόμενες 4 ώρες. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Εντός 20 min από την διάστρωση της κόλλας, τοποθετούμε τα πλακίδια στην θέση τους, πιέζοντας τα καλά, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη επαφή. Η κόλλα που πλεονάζει πρέπει να καθαρίζεται από τους αρμούς πριν ξηραθεί. Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m 2 πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Στα σημεία επαφής των δαπέδων με τους τοίχους προτείνεται η χρήση κατάλληλων σιλικονούχων μαστιχών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5 0 C και C. Η κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή καθαρίζεται με νερό. Όταν σκληρυνθεί αφαιρείται μηχανικά. Γραμμή Τεxνικής Υποστήριξης

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ελτίο ιδιοτήτων Προϊοντος Εκδοση Γ -01/01/2012 NHP 255 Υ ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ CS II-W1-A1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προϊόν NHP 255 είναι ένας έτοιµος, υδαταπωθητικός σοβάς µιάς

Διαβάστε περισσότερα

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Swedish quality quality Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Περιεχόμενα Κόλλες & Αρμόστοκοι 5 Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Τιμοκατάλογος 2012 / 2013 2013 / 2014. Swedish. Swedish. quality. quality

Τιµοκατάλογος. Τιμοκατάλογος 2012 / 2013 2013 / 2014. Swedish. Swedish. quality. quality 01 / 013 Τιμοκατάλογος Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Τιµοκατάλογος 013

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Swedish quality ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρμογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus

Διαβάστε περισσότερα

EN 12004:2007+A1:2012

EN 12004:2007+A1:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/6/2014 (v2) Κωδικός: 10.04.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010306020010000083 SikaCeram -243 W EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 SikaCeram -243 W Υψηλής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/6/2014 (v2) Κωδικός: 10.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010306020010000081 SikaCeram -108 W EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 SikaCeram -108 W Ενισχυμένη κόλλα

Διαβάστε περισσότερα

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry 2014 1 www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry Fyrom Πίνακας περιεχομένων 01. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 1.1 Κόλλες πλακιδίων δαπέδου, τοίχου, προσόψεων και πισίνων 1.2

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 5... 6.. 7. 8. 0.. 9. Επισκευές και Συντήρηση Κατοικιών Η συντήρηση και επισκευή των κατοικιών συχνά

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM)

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 01/2011 GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) Ειδικής Σύνθεσης, Τσιμεντειδούς βάσης, Εύκαμπτο Κονίαμα Στεγανοποίησης και Προστασίας για Σκυρόδεμα και Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230.

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230. 18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230 Περιεχόμενα Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DW 1000 DW 1100 DW 2000 DW KLEBEMÖRTEL 2.5 DW 3000 DW EXTENSION DW GRANDFIX DW 2000 RAPID DW SELFWETTING DW VETROSYSTEM DW YTONG DW HOLZFIX DW MARMOFLEX

Διαβάστε περισσότερα

h40 tenax ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS

h40 tenax ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS Σειρα κεραμικων πλακιδιων h40 Επαγγελματικό συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού τεχνολογίας SAS - Shock

Διαβάστε περισσότερα

Easy. Keraflex GEV C2E

Easy. Keraflex GEV C2E ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12004 C2E ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ EN 12004 Keraflex Κόλλα με βάση τσιμέντο υψηλών επιδόσεων, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, υψηλή ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

h40 flex ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS

h40 flex ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAS Σειρα κεραμικων πλακιδιων h40 Επαγγελματικό συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού τεχνολογίας SAS - Shock

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Κόλλες σε μορφή σκόνης Κόλλες σε ρευστή μορφή Πρωτοποριακά συστήματα τοποθέτησης πλακιδίων Αρμόστοκοι και σφραγιστικά πλακιδίων και μαρμάρου Εποξειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα