ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης-ΜΟΔΙΠ»» Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ Παραδοτέο Πακέτο Εργασίας Π.Ε.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δράση Δ3.1 Παραδοτέο Π Αναλυτική έκθεση περιγραφής του συστήματος και των εργαλείων του

2 Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας έργου Μαρίδης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc. Φωτεινή Τρίμμη Πληροφορικός, MSc. Έκδοση 0,4 Θεσσαλονίκη, 29/10/2015

3 Σύστημα qu.a.sys Αναλυτική έκθεση περιγραφής του συστήματος και των εργαλείων του 3

4 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 4 Λίστα Εικόνων Εισαγωγικά Σκοπός του εγγράφου Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ Αρχική Σελίδα Διασύνδεση με LDAP Μηνύματα Ειδοποιήσεων Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) Καταστάσεις Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Τροποποίηση φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Προσυμπλήρωση στοιχείων Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) Καταστάσεις Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Φόρμα Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Προσυμπλήρωση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Εμφάνιση υποδείγματος αριθμού δημοσιεύσεων και αναγνώρισης scopus Περιβάλλον διαχείρισης γραφείου ΜΟΔΙΠ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας - Παράρτημα 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Υποσυστήματα Επεξεργασίας και Παραγωγής Αναφορών Γλωσσάριο

5 Λίστα Εικόνων Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα Εικόνα 2: Είσοδος χρήστη Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα Εικόνα 4: Μηνύματα υπενθύμισης Εικόνα 5: Μηνύματα Λήξης Χρόνου Εικόνα 6: Καταστάσεις Εξανημιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 7: Βήματα Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος Εικόνα 8: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 9: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 10: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 11: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 12: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 13: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 14: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 15: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 16: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Εικόνα 17: Μήνυμα προσωρινής υποβολής Εικόνα 18: Μήνυμα οριστικής υποβολής Εικόνα 19: Προσυμπλήρωση βασικών στοιχείων Εικόνα 20: Προσυμπλήρωση στατιστικών στοιχείων μαθήματος Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση κατανομής βαθμολογίας Εικόνα 22: Ατομικό απογραφικό δελτίο Εικόνα 23: Ατομικό απογραφικό δελτίο Εικόνα 24: Ατομικό απογραφικό δελτίο Εικόνα 25: Προεπισκόπηση φόρμας

6 Εικόνα 26: Προεπισκόπηση φόρμας Εικόνα 27: Μήνυμα προσωρινής υποβολής Εικόνα 28: Μήνυμα οριστικής υποβολής Εικόνα 29: Βασικά στοιχεία Ατομικού Απογραφικού Εικόνα 30: Εμφάνιση πίνακα scopus δημοσιεύσεων Εικόνα 31: Εμφάνιση πίνακα scopus αναφορών Εικόνα 32: Παράρτημα Ι πίνακας εισαγωγικός Εικόνα 33: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 34: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 35: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 36: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 37: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 38: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 39: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 40: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 41: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 42: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 43: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 44: Παράρτημα Ι ενημέρωση εισαγωγής στοιχείων πίνακα Εικόνα 45: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 46: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 47: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 48: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 49: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 50: Παράρτημα Ι πίνακας Εικόνα 51: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα Εικόνα 52: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα

7 Εικόνα 53: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εσωτερική Έκθεση Εικόνα 54: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Εικόνα 55: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Εικόνα 56: Φόρμα αναζήτησης αναφοράς Εικόνα 57: Αναφορά Απογραφικών Δελτίων Εξαμηνιαίου Μαθήματος για συγκεκριμένο τμήμα Εικόνα 58: Φόρμα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων Εικόνα 59: Αποτελέσματα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων

8 1. Εισαγωγικά 1.1. Σκοπός του εγγράφου Σκοπός του εγγράφου είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η λειτουργικότητα του υπό ανάπτυξη συστήματος και των εργαλείων του. 2. Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ Με τον όρο ΠΣ ΜΟΔΙΠ εννοούμε το υπό ανάπτυξη συστήματα της ΜΟΔΙΠ του ΠΑΜΑΚ και των εργαλείων του. Το ΠΣ ΜΟΔΙΠ αποτελείτε από μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στα συνολικά έγγραφα: ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία.doc Το Πληροφοριακό σύστημα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Βρίσκεται στον server με IP που φιλοξενείται σε χώρο της βιβλιοθήκη. Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ με τα υποσυστήματα συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής αναγορών έχει ολοκληρωθεί. Συνοπτικά ο χρήστης μπορεί να υλοποιήσει τις παρακάτω λειτουγίες: Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη μέσα από πιστοποίηση LDAP Αυτόματη πληθύσμωση εισαγωγικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων της γραμματείας στα Απογραφικά Δελτία Εμφάνιση πίνακα βιβλιογραφικών αναφορών και ετεροαναφορών Εμφάνιση ειδικευμένων στοιχείων βοήθειας για συγκεκριμένα τμήματα Εμφάνιση λίστας Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων του διδάσκοντα στο τρέχον έτος Αυτόματη πληθύσμωση βασικών στοιχείων στο Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) και στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) Συμπλήρωση Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για το Γραφείο ΜΟΔΙΠ 8

9 Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για το Γραφείο ΜΟΔΙΠ. Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για την ΟΜΕΑ του Τμήματος. Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για την ΟΜΕΑ του Τμήματος. Πληθύσμωση επιμέρους στοιχείων πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων από τη βάση του ΠΣ της ΜΟΔΙΠ και του ΠΣ cardisoft των γραμματειών. Πληθύσμωση πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων από τα αρμόδια τμήματα του πανεπιστημίου. Εξαγωγή πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων σε διάφορες μορφές για χρήση του Γραφείο ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων Αρχική Σελίδα Στην αρχική σελίδα του συστήματος εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ και την τρέχουσα κατάσταση. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης, καθώς και ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας σε περίπτωση προβλήματος διασύνδεσης. 9

10 Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα 2.2. Διασύνδεση με LDAP Μηνύματα Ειδοποιήσεων Η είσοδος στο σύστημα επιτρέπετε μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες καθώς έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συστήματος με τον LDAP του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διασύνδεση χρησιμοποιεί ως πιστοποίηση τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ( ). Το χρησιμοποιείται και ως μεταβλητή πιστοποίησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος από τον εκάστοτε χρήστη. Σε περίπτωση που δοθεί εξωτερικός λογαριασμός αντί για όνομα χρήστη LDAP, η διαδικασία πιστοποίησης του χρήστη γίνεται με τον εξωτερικό λογαριασμός . 10

11 Εικόνα 2: Είσοδος χρήστη Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα ενημερώνεται για τις ημερομηνίες υποβολής των απλογραφικών (πόσος χρόνος απομένει για τη συμπλήρωσή τους, αν έχει υποβάλει προσωρινά, οριστικά ή καθόλου ατομικό απογραφικό δελτίο ή απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος). Επιπλέον στην αρχική σελίδα μπορεί να δει τις καταχωρημένες στο προφίλ του πληροφορίες. Ποιο συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα μήνυμα που τον καλωσορίζει στην υπηρεσία Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών. Τα στοιχεία αυτά ανακτούνται σε πραγματικό χρόνο. Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα Δύο ξεχωριστά μηνύματα τον ενημερώνουν για τον χρόνο που απομένει για την συμπλήρωση του ατομικού απογραφικού μέλους ΔΕΠ και των εξαμηνιαίων απογραφικών δελτίων μαθημάτων. 11

12 Εικόνα 4: Μηνύματα υπενθύμισης Το κείμενο των παραπάνω μηνυμάτων αλλάξει με την ολοκλήρωση της ημερομηνίας υποβολής. 12

13 Εικόνα 5: Μηνύματα Λήξης Χρόνου Στη σελίδα αυτή το Μέλος ΔΕΠ μπορεί να δει την κατάσταση των απογραφικών του τρέχοντος έτους ανά κατηγορία. Αρχικά εμφανίζεται η κατάσταση του ατομικού απογραφικού και στη συνέχεια η κατάσταση με τη λίστα των απογραφικών για τα μαθήματα που διδάσκει το τρέχον εξάμηνο. Εφόσον το μέλος ΔΕΠ δεν έχει ακόμα συμπληρώσει Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το Ατομικό Απογραφικό. Σε περίπτωση που έχει υποβάλει προσωρινά το Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 13

14 Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το Ατομικό Απογραφικό προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να προβεί στην οριστική υποβολή. Σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το Ατομικό Απογραφικό προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να δει το απογραφικό που υπέβαλε σε μορφή pdf και να το ανακτήσει. Ανάλογα μηνύματα εμφανίζονται και για τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. Εφόσον το μέλος ΔΕΠ δεν έχει ακόμα συμπληρώσει κανένα Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. Σε περίπτωση που έχει υποβάλει προσωρινά ένα τουλάχιστον Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος ή έχει υποβάλει οριστικά αλλά υπάρχει ένα το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής υποβολής εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να προβεί στην οριστική υποβολή αυτού που εκκρεμεί καθώς και να δει αυτά που υπέβαλε οριστικά σε μορφή pdf και να τα ανακτήσει. Σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το σύνολο των Εξαμηνιαίων Απογραφικών Μαθήματος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 14

15 Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να δει τα απογραφικά που υπέβαλε σε μορφή pdf και να τα ανακτήσει. Μόλις ολοκληρωθεί η ημερομηνία υποβολής των Απογραφικών δεν εμφανίζονται οι παραπάνω πληροφορίες στον διδάσκοντα Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Το υποσύστημα συλλογής στοιχείων αναφέρεται στη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων κατά τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Έχει υλοποιηθεί η γίνει διασύνδεση της βάσης GRWEB της CARDISOFT (στην οποία είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) Επίσης έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της εφαρμογής «Εφαρμογή Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών» (Reporting Suite - Η συγκεκριμένη εφαρμογή συνεργάζεται και αντλεί δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών, ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες αυτού του συστήματος (Γραμματείες και Διδακτικό Προσωπικό) όσον αφορά στην εξαγωγή στατιστικών αναφορών. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας τετραετίας Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Το υποσύστημα οργάνωσης και αρχειοθέτησης αναφέρεται στην οργάνωση των εισαγόμενων στοιχείων έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να προσπελαστούν και να υποστούν επεξεργασία καθώς και αρχειοθέτηση των δεδομένων και των εκθέσεων ανά Τμήμα, εξάμηνο, μέλος ΔΕΠ κλπ. Για τη συλλογή των στοιχείων έχουν υλοποιηθεί οι φόρμες του Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) και του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) Καταστάσεις Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος. Επιλέγοντας από το μενού «Απογραφικά Μαθήματος» εμφανίζεται στο μέλος ΔΕΠ η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. Εμφανίζονται 15

16 τόσα απογραφικά προς συμπλήρωση όσο είναι το πλήθος των μαθημάτων που διδάσκει το τρέχον εξάμηνο. Εικόνα 6: Καταστάσεις Εξανημιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από το μέλος ΔΕΠ τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν κόκκινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Δεν έχει υποβληθεί» και η ενέργεια σε «Νέα καταχώριση», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ σε νέα υποβολή. Αν υπάρχουν παλαιότερα απογραφικά με αντίστοιχο κωδικό μαθήματος, τότε θα εμφανιστεί το εικονίδιο ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα του απογραφικού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα τα δεδομένα από το παλαιότερο απογραφικό και θα πρέπει να γίνουν μόνο τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει προσωρινά το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν μπλε χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει υποβληθεί προσωρινά» και η ενέργεια σε «Επεξεργασία», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να επεξεργαστεί το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος που έχει προσωρινά αποθηκεύσει και στη συνέχεια εφόσον το επιθυμεί να το υποβάλει οριστικά. Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν πράσινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει υποβληθεί οριστικά» και η ενέργεια σε «Αρχείο PDF», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να ανακτήσει το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος που έχει υποβάλει. 16

17 Τροποποίηση φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος. Η φόρμα ΑΜ συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ στο τέλος κάθε εξαμήνου. Το μέλος ΔΕΠ εφόσον επιλέξει «Νέα καταχώριση» εμφανίζεται η φόρμα δομημένη σε πέντε επίπεδα. Κάθε επίπεδο αναφέρεται σε ομαδοποιημένες πληροφορίες. Η φόρμα ΑΜ περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: Βασικά στοιχεία μαθήματος Οργάνωση του μαθήματος Υποδομές Στατιστικά στοιχεία φοιτητών Στην περίπτωση που προχωρήσει σε κατάσταση προεπισκόπησης, μπορεί πάλι να επιστρέψει στην επεξεργασία των στοιχείων, μπορεί να τα υποβάλει προσωρινά (αποθήκευση στη βάση δεδομένων) ή να επιλέξει την οριστική υποβολή. Εφόσον επιλέξει την οριστική υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. Το μέλος ΔΕΠ συμπληρώνει τα στοιχεία του Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος για κάθε ένα από τα μαθήματα που διδάσκει στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε κάποια από τα πεδία της φόρμας δίνεται η δυνατότητα επιλογής από λίστα επιλογών έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η συμπλήρωση της φόρμας. Εικόνα 7: Βήματα Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος 17

18 Εικόνα 8: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 1 18

19 Εικόνα 9: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 2 19

20 Εικόνα 10: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 3 20

21 Εικόνα 11: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 4 Εικόνα 12: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 5 21

22 Εικόνα 13: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 1 22

23 Εικόνα 14: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 2 23

24 Εικόνα 15: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 3 24

25 Εικόνα 16: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 4 Κατά την ολοκλήρωση της προσωρινής ή της οριστικής υποβολής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα που ενημερώνει το μέλος ΔΕΠ για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενέργειας. Εικόνα 17: Μήνυμα προσωρινής υποβολής 25

26 Εικόνα 18: Μήνυμα οριστικής υποβολής Κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος προέκυψαν διάφορες παρεμβάσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος ή ύστερα από συγκεκριμένο αίτημα τμήματος. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το κουμπί τις «Προσωρινής Υποβολής» και μετονομάστηκε σε «Προσωρινή Αποθήκευση» Προσυμπλήρωση στοιχείων Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος. Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους ΔΕΠ καθώς και ο τίτλος και ο κωδικός του μαθήματος εμφανίζονται αυτόματα στην φόρμα χωρίς όμως να επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Η πληθύσμωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Εικόνα 19: Προσυμπλήρωση βασικών στοιχείων Επίσης σε πραγματικό χρόνο ανακτώνται και τα στατιστικά στοιχεία της κατανομής της βαθμολογίας των φοιτητών του μαθήματος και υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας. 26

27 Εικόνα 20: Προσυμπλήρωση στατιστικών στοιχείων μαθήματος Επίσης στο τμήμα IV.2 Κατανομή Βαθμολογίας, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων με γραφική αναπαράσταση. 27

28 Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση κατανομής βαθμολογίας Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) Καταστάσεις Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Επιλέγοντας από το μενού «Ατομικό Απογραφικό» εμφανίζεται στο μέλος ΔΕΠ η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο. 28

29 Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από το μέλος ΔΕΠ τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν κόκκινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Δεν έχει υποβληθεί» και η ενέργεια σε «Νέα καταχώριση», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ σε νέα υποβολή. Αν υπάρχουν παλαιότερα απογραφικά του μέλους ΔΕΠ, τότε θα εμφανιστεί το εικονίδιο ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα του απογραφικού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα τα δεδομένα από το παλαιότερο απογραφικό και θα πρέπει να γίνουν μόνο τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει προσωρινά το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν μπλε χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει υποβληθεί προσωρινά» και η ενέργεια σε «Επεξεργασία», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να τροποποιήσει την αρχική υποβολή. Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν πράσινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει υποβληθεί οριστικά» και η ενέργεια σε «Αρχείο PDF», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να ανακτήσει το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο που έχει υποβάλει. 29

30 Φόρμα Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Η φόρμα ΑΑΔ συμπληρώνεται από το μέλος ΔΕΠ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού. Η φόρμα ΑΑΔ περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: Βασικά στοιχεία Ερευνητικό / επιστημονικό ή άλλο έργο Ερευνητικές υποδομές Σύνδεση με την κοινωνία Το μέλος ΔΕΠ εφόσον επιλέξει «Νέα καταχώριση» εμφανίζεται η φόρμα σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί το επιστημονικό και ερευνητικό έργο αναφορικά με τις δημοσιεύσεις. Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αναγνώριση του επιστημονικού έργου του μέλους ΔΕΠ. Στα δύο αυτά βήματα η άθροιση των πεδίων γίνεται αυτόματα. Στο τρίτο βήμα το μέλος ΔΕΠ απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές με τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που συντονίζει ή συμμετέχει. Εφόσον περάσει και από τα τρία βήματα μπορεί να επιστρέψει σε κάποιο από τα προηγούμενα βήματα προκειμένου να διορθώσει κάποιο από τα στοιχεία που καταχώρισε ή μπορεί να απλά να δει τα δεδομένα που πρόσθεσε σε μορφή προεπισκόπησης. Στην περίπτωση που προχωρήσει σε κατάσταση προεπισκόπησης, μπορεί πάλι να επιστρέψει στην επεξεργασία των στοιχείων, μπορεί να τα υποβάλει προσωρινά (αποθήκευση στη βάση δεδομένων) ή να επιλέξει την οριστική υποβολή. Εφόσον επιλέξει την οριστική υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. 30

31 Εικόνα 22: Ατομικό απογραφικό δελτίο 1 31

32 Εικόνα 23: Ατομικό απογραφικό δελτίο 2 32

33 Εικόνα 24: Ατομικό απογραφικό δελτίο 3 33

34 Εικόνα 25: Προεπισκόπηση φόρμας 1 34

35 Εικόνα 26: Προεπισκόπηση φόρμας 2 35

36 Κατά την ολοκλήρωση της προσωρινής ή της οριστικής υποβολής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα που ενημερώνει το μέλος ΔΕΠ για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενέργειας. Εικόνα 27: Μήνυμα προσωρινής υποβολής Εικόνα 28: Μήνυμα οριστικής υποβολής Κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος προέκυψαν διάφορες παρεμβάσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος ή ύστερα από συγκεκριμένο αίτημα τμήματος. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το κουμπί τις «Προσωρινής Υποβολής» και μετονομάστηκε σε «Προσωρινή Αποθήκευση». Επίσης, διαγράφηκε η ειδική επεξήγηση προς τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι πίνακες "Ι.1 Αριθμού Δημοσιεύσεων" και "Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου έργου" όπου για τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής και προστέθηκαν ειδικοί τίτλοι ανά κατηγορία. 36

37 Προσυμπλήρωση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους ΔΕΠ καθώς και οι τίτλοι και οι κωδικοί των μαθημάτων εμφανίζονται αυτόματα στην φόρμα χωρίς όμως να επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Η πληθύσμωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του πεδίου της Επιστημονικής Ειδικευσης και στο οποίο πλέον αυτόματα εμφανίζεται η ειδίκευση του διδάσκοντα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις γραμματείες των τμημάτων στο πληροφοριακό σύστημά του. Εικόνα 29: Βασικά στοιχεία Ατομικού Απογραφικού Εμφάνιση υποδείγματος αριθμού δημοσιεύσεων και αναγνώρισης scopus Στο τμήμα που αφορά στον αριθμό δημοσιεύσεων και την αναγνώριση του επιστημονικού έργου, υλοποιήθηκε εφαρμογή ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση των αριθμών των δημοσιεύσεων από την SCOPUS. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση των AUTHOR ID s των μελών ΔΕΠ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των AUTHOR ID s των μελών ΔΕΠ και η εισαγωγή τους σε νέο πίνακα στη βάση δεδομένων του συστήματος. Έτσι μετά τη σύνδεση του χρήστη μέσω LDAP, θα γίνεται και ανάκληση του ανάλογου AUTHOR ID καθώς και των στοιχείων μέσω SCOPUS. 37

38 Εικόνα 30: Εμφάνιση πίνακα scopus δημοσιεύσεων Εικόνα 31: Εμφάνιση πίνακα scopus αναφορών Περιβάλλον διαχείρισης γραφείου ΜΟΔΙΠ Στο πλαίσιο της γενικής λειτουργίας του συστήματος παρέχονται στο γραφείο ΜΟΔΙΠ οι εξής δυνατότητες: 1. Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου με: 1.1. Ορισμό ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου 1.2. Ορισμό ημερομηνίας έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής 2. Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 3. Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 4. Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους διδάσκοντες που είχαν ανάθεση στην περίοδο πραγματοποίησης της 5. Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας υποβολής στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση απογραφικών. 38

39 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας - Παράρτημα 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκής μονάδας συντάσσετε κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης διαρκεί δυο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. Στην έκθεση αυτή συγκαταλέγετε και το Παράρτημα 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων το οποίο και συμπληρώνεται από τις γραμματείες των τμημάτων. Έχουν υλοποιηθεί η παρακάτω φόρμες τις οποίες συμπληρώνουν οι γραμματείες. Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά (συμπεριλαμβανομένων και των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών). Ακολουθούν οι 17 φόρμες του παραρτήματος: Εικόνα 32: Παράρτημα Ι πίνακας εισαγωγικός 39

40 Εικόνα 33: Παράρτημα Ι πίνακας 1 Εικόνα 34: Παράρτημα Ι πίνακας 2 Εικόνα 35: Παράρτημα Ι πίνακας 3 40

41 Εικόνα 36: Παράρτημα Ι πίνακας 6 Εικόνα 37: Παράρτημα Ι πίνακας 7 41

42 Εικόνα 38: Παράρτημα Ι πίνακας 8 Εικόνα 39: Παράρτημα Ι πίνακας 9 42

43 Εικόνα 40: Παράρτημα Ι πίνακας 12 Εικόνα 41: Παράρτημα Ι πίνακας 15 43

44 Εικόνα 42: Παράρτημα Ι πίνακας 16 Εικόνα 43: Παράρτημα Ι πίνακας 17 Εικόνα 44: Παράρτημα Ι ενημέρωση εισαγωγής στοιχείων πίνακα 44

45 Εικόνα 45: Παράρτημα Ι πίνακας 4 Εικόνα 46: Παράρτημα Ι πίνακας 5 45

46 Εικόνα 47: Παράρτημα Ι πίνακας 10 Εικόνα 48: Παράρτημα Ι πίνακας 11 46

47 Εικόνα 49: Παράρτημα Ι πίνακας 13 Εικόνα 50: Παράρτημα Ι πίνακας Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας: εξασφαλίζει την οργανωμένη παροχή βοήθειας προς τους χρήστες του συστήματος, τη διαβαθμισμένη πρόσβαση σε δημοσιεύσιμα στοιχεία, τη προβολή του έργου της ΜΟΔΙΠ στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 47

48 Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες: Εικόνα 51: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα Εικόνα 52: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα 2 48

49 Εικόνα 53: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εσωτερική Έκθεση Εικόνα 54: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 49

50 Εικόνα 55: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 5.3. Υποσυστήματα Επεξεργασίας και Παραγωγής Αναφορών Υποσύστημα επεξεργασίας και παραγωγής αναφορών: επιτρέπει τη διατύπωση ερωτημάτων, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και στη παραγωγή δευτερογενών στοιχείων και συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί. Επίσης επιτρέπει τη παραγωγή αναφορών και γραφικών απεικονίσεων στοιχείων. Τελικά επιτρέπει τη καθοδηγούμενη παραγωγή των απαραίτητων πινάκων και άλλων αναφορών που απαιτούνται για τις διάφορες εκθέσεις των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ. Το Υποσυστήματος αναφορών και στατιστικών στοιχείων για το γραφείο ΜΟΔΙΠ και τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: Α. Γραφείο ΜΟΔΙΠ 1. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων του Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του Ιδρύματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 50

51 2. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου για το τμήμα, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του τμήματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 3. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 4. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 5. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 6. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 7. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 8. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 9. Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους. Β.ΟΜΕΑ Τμημάτων 1. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου για το τμήμα, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των 51

52 Μαθημάτων του τμήματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 2. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 3. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 4. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 5. Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους. Εικόνα 56: Φόρμα αναζήτησης αναφοράς Εικόνα 57: Αναφορά Απογραφικών Δελτίων Εξαμηνιαίου Μαθήματος για συγκεκριμένο τμήμα 52

53 Εικόνα 58: Φόρμα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων Εικόνα 59: Αποτελέσματα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων 53

54 Γλωσσάριο ΑΑ ΑΔ ΑΜ ΔΕΠ ΕΕΑ ΕΕΑΑΜ ΕΕΕΑΜ ΕΦ ΚΥΔ ΜΟΔΙΠ ΜΠΣ ΟΜΕΑ ΠΑΜΑΚ ΠΣ Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ Απογραφικό Δελτίο Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Ακαδημαϊκής Μονάδας Ερωτηματολόγιο Φοιτητών για εξαμηνιαίο μάθημα Κέντρο Υπολογιστών Δικτύου ΠαΜακ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πληροφορικό Σύστημα 54

ΠΡΑΞΗ: Μακεδονίας» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. άτων ΜΟΔΙΠ»» από Υπ.Ε.Π.Θ. Παραδοτέοο. Ενέργεια

ΠΡΑΞΗ: Μακεδονίας» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. άτων ΜΟΔΙΠ»» από Υπ.Ε.Π.Θ. Παραδοτέοο. Ενέργεια ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» καιι α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «02»

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «02» ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 Σκοπός Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Μείωση της παρέμβασης του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Απογραφικό ΔΕΠ... 3 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις... 4 Επιστημονικό Έργο... 8 Ερευνητικό Έργο... 8 Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ... 9 Εκτύπωση Απογραφικό ΔΕΠ... 15 2 Εισαγωγή Το πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου Έργο Πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Απογραφικών Διδάσκοντος και Μαθήματος Ο.Π.Σ

Εγχειρίδιο Χρήσης Απογραφικών Διδάσκοντος και Μαθήματος Ο.Π.Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημερωτικού Δελτίου Μαθήματος Ο.Π.Σ

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημερωτικού Δελτίου Μαθήματος Ο.Π.Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξαμηνιαία Αναφορά. Πακέτο Εργασίας 8

Β Εξαμηνιαία Αναφορά. Πακέτο Εργασίας 8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. Υπηρεσίες Φοιτητή... 3 1.1 Ακαδημαϊκή Δομή... 3 1.2 Καρτέλα Φοιτητή... 3 Σταθερή Διεύθυνση... 3 Επισκόπηση Διεύθυνσης... 3 Στοιχεία Ανεξάρτητα από Διεύθυνση... 4 1.3 Έλεγχος Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημητριάδης Σωτήριος «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας» Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός του συστήματος... 2 Σύνδεση στο σύστημα... 2 Γενικές Οδηγίες... 2 Λειτουργίες Συστήματος... 2 Αίτημα Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ Οδηγός Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός του συστήματος... 2 Σύνδεση στο σύστημα... 2 Γενικές Οδηγίες... 2 Λειτουργίες Συστήματος... 2 Αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Υποστήριξη Σύνταξης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΔΙΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Το παρόν έργο αποτελεί παραδοτέο των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Ηλίας Νίτσος Στέλεχος ΜΟΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (1) Πληροφοριακό Σύστημα Άμεση σύνδεση με την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ Εμφανίζει στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ9-32Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ9-32Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ

Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modipserver.kom.duth.gr) απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ), το οποίο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για μέλη ΟΜΕΑ

Λειτουργίες Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για μέλη ΟΜΕΑ Λειτουργίες Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για μέλη ΟΜΕΑ Σεπτέμβριος 2018 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 1 Διαχείριση συγγραμμάτων Εφαρμογής Γραμματειών Κατά την προετοιμασία για τη διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου. και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΑΞΗ: Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου. και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Ασπασία Τσακιρίδου Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Σ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Ως φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛ. 2 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φοιτητές Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΈΚΔΟΣΗ 2.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής 01.00

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» με απλά λόγια

«ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» με απλά λόγια «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» με απλά λόγια Διαδικασία της Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση είναι μία περιοδική διαδικασία Κάθε ακαδ. έτος: Ετήσια Εσωτερική Έκθεση ή Ετήσια Απογραφική Έκθεση Κάθε τέσσερα χρόνια: Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Ε. Παπαγεωργίου Επ. Καθηγήτρια, Στέλεχος έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας και συμπλήρωσης έντυπου ερωτηματολογίου Ο.Π.Σ

Οδηγός δημιουργίας και συμπλήρωσης έντυπου ερωτηματολογίου Ο.Π.Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. http://agroadvisors.elgo.gr Μόλις μεταβείτε στη διεύθυνση αυτή, εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για Διδάσκοντες με πρόσβαση στο Π.Σ.ΔΙ.Π. Σεπτέμβριος 2018

Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για Διδάσκοντες με πρόσβαση στο Π.Σ.ΔΙ.Π. Σεπτέμβριος 2018 Οδηγίες εξαγωγής στοιχείων για Διδάσκοντες με πρόσβαση στο Π.Σ.ΔΙ.Π. Σεπτέμβριος 2018 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Εύρεση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων... 3 2.1 Εύρεση κωδικών αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 03.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛ. 2 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 Σύνδεση στην εφαρμογή... 2 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 3 Σύνδεση Χρήστη... 9 Επεξεργασία προφίλ... 10 Έξοδος... 11 Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΈΛΕΓΧΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (ΔΚΔ) ΈΚΔΟΣΗ 01.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς Cosmos Business Systems S.A. Group CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς CRM Εκπαιδευτικών Φορέων Το CRM Εκπαιδευτικών Φορέων έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαχείρισης του υποψήφιου πελατολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Κριτήρια αναζήτησης προϋπολογισμών

Εικόνα 1: Κριτήρια αναζήτησης προϋπολογισμών 1. Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να εμφανίσετε, καταχωρήσετε ή και διορθώσετε τους ετήσιους και συνολικούς προϋπολογισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. http://agroadvisors.elgo.gr Μόλις μεταβείτε στη διεύθυνση αυτή, εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα