ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΔΙΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Το παρόν έργο αποτελεί παραδοτέο των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Αθήνα, Φεβρουάριος 2014

2 1. Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη Κεντρικό Μενού Πίνακες Σελιδοποίηση Ταξινόμηση Επιλογές τιμών Πρόσβαση στο Σύστημα Προσωπικά Στοιχεία Διδασκαλία Στοιχεία διδασκαλίας Απογραφικά Αξιολόγηση Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Αναγνώριση επιστημονικού έργου Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου Δημοσιεύσεις Εντοπισμός νέων δημοσιεύσεων Διαχείριση δημοσιεύσεων Αυτόματη εισαγωγή δημοσιεύσεων Ερευνητικά έργα Διαχείριση συμμετοχών σε ερευνητικά έργα Αυτόματος Εντοπισμός Έργων Έντυπα Υποβεβλημμένα απογραφικά ερευνητικού έργου Απογραφικά διδακτικού έργου... ii

3 Κεφάλαιο 1. Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη 1.1. Κεντρικό Μενού Το κεντρικό μενού επιλογών στο αριστερό μέρος της σελίδας διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρήστη που συνδέεται με την εφαρμογή και σύμφωνα με τα δικαιώματα που δίνονται ανάλογα με το φορέα που εκπροσωπεί. Οι βασικές κατηγορίες των επιλογών είναι: Διδασκαλία Δημοσιεύσεις Αναφορές Ερευνητικά Έργα Απογραφικά Παράμετροι 1.2. Πίνακες Οι πίνακες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην περιγράφονται γενικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται. εφαρμογή. Παρακάτω Σελιδοποίηση Για πολλά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα εμφανίζονται δύο τρόποι σελιδοποίησης. Ο πρώτος τρόπος είναι με την εμφάνιση των εικονιδίων του παρακάτω σχήματος στο κάτω δεξί άκρο της σελίδας. Σχήμα 1.1. Εικονίδια σελιδοποίησης Η εμφάνιση των εικονιδίων διαμορφώνεται ανάλογα με το αν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα. Ο δεύτερος τρόπος εμφανίζεται με τα εικονίδια του παρακάτω σχήματος. Σχήμα 1.2. Εικονίδια σελιδοποίησης Με το δεύτερο τρόπο εμφανίζονται και οι σελίδες έτσι ώστε με την κατάλληλη επιλογή να εμφανίζεται η σελίδα που έχει επιλεγεί Ταξινόμηση Πολλοί πίνακες εμφανίζονται με δυνατότητα ταξινόμησης σύμφωνα με την στήλη που επιλέγεται. Τα εικονίδια της ταξινόμησης εμφανίζονται στα ονόματα των στηλών. Οι στήλες του πίνακα εμφανίζονται ως σύνδεσμοι (links) επάνω στις ετικέτες των στηλών σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Σχήμα 1.3. Ταξινόμηση πινάκων 3

4 Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη Στο παραπάνω σχήμα ο πίνακας μπορεί να ταξινομηθεί με τις τιμές των στηλών Κωδικός, και Τίτλος. Με κλικ πάνω στη στήλη γίνεται η ταξινόμηση. Με δεύτερο κλικ στην ίδια στήλη γίνεται εναλλαγή από αύξουσα σε φθίνουσα ταξινόμηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταξινόμηση δεν είναι φυσική αλλά αλφαριθμητική και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως μέσο ομαδοποίησης των γραμμών των πινάκων παρά ως μέσο ταξινόμησης Επιλογές τιμών Σε αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχουν κατάλογοι τιμών που επιλέγονται τα δεδομένα των καταλόγων εμφανίζονται ως απλές λίστες εντός της σελίδας. Σε περιπτώσεις που οι υποψήφιες τιμές είναι πολλές χρησιμοποιούνται ξεχωριστές σελίδες για την αναζήτηση και επιλογή της επιθυμητής τιμής. Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 1.4. Εικονίδια επιλογής τιμών Το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού μας μεταφέρει στη σελίδα η οποία περιέχει τον κατάλογο τιμών προκειμένου να επιλέξουμε την επιθυμητή τιμή. Το εικονίδιο της γόμας εμφανίζεται όταν ήδη έχουμε επιλέξει μία τιμή και θέλουμε να τη διαγράψουμε. 4

5 Κεφάλαιο 2. Πρόσβαση στο Σύστημα Το σύστημα απευθύνεται σε 4 κατηγορίες χρηστών: 1. Ερευνητής 2. Διαχειριστής 3. Χρήστης ΜΟΔΙΠ 4. Χρήστης Γραμματείας Η χρήση του λογαριασμού Ερευνητή απευθύνεται σε οποιονδήποτε προσφέρει ερευνητικό και διδακτικό έργο στο πανεπιστήμιο όπως μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, επιστημονικοί συνεργάτες, επισκέπτες κτλ. Η ταυτοποίηση και πρόσβαση των ερευνητών γίνεται χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που διαθέτουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, eclass κτλ.). Σε περίπτωση που το συνθηματικό του ερευνητή έχει αλλαχθεί από τον διαχειριστή της εφαρμογής τότε θα πρέπει να γίνεται η χρήση του νέου συνθηματικού για την πρόσβαση στην εφαρμογή. Η διαχείριση των χρηστών του συστήματος γίνεται από το Διαχειριστή, ο οποίος είναι χρήστης με ειδικά δικαιώματα και ορίζεται κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα δημιουργίας χρηστών όλων των κατηγοριών. Η σελίδα ταυτοποίησης του χρήστη φαίνεται παρακάτω: Σχήμα 2.1. Σελίδα σύνδεσης στο σύστημα 5

6 Κεφάλαιο 3. Προσωπικά Στοιχεία Μέσω της εφαρμογής κάθε ερευνητής-διδάσκων μπορεί να καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία από τη σελίδα των προσωπικών στοιχείων που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 3.1. Προσωπικά στοιχεία Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο επώνυμο του ερευνητή με λατινικούς χαρακτήρες, το οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό που χρησιμοποιεί ο ερευνητής στις δημοσιεύσεις του. Το λατινικό επώνυμο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δημοσιεύσεων που αναφέρουν τον ερευνητή και δεν έχουν ήδη συνδεθεί με τον λογαριασμό του. 6

7 Κεφάλαιο 4. Διδασκαλία Η διδασκαλία αφορά στην παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων του πανεπιστημίου για διαφορετικά ακαδημαϊκά έτη. Μέσω της διδασκαλίας γίνεται η διαχείριση και των απογραφικών δελτίων. Ο κατάλογος των διδασκόμενων μαθημάτων είναι διαθέσιμος από την επιλογή του κεντρικού μενού Διδασκαλία / Διδασκόμενα Μαθήματα και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 4.1. Διδασκόμενα μαθήματα Ο κατάλογος των διδασκόμενων μαθημάτων παρουσιάζει όλα τα διδασκόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη ως εξής: Στην περίπτωση ενός διδάσκοντα όλα τα μαθήματα στα οποία συμμετέχει στη διδασκαλία τους Στην περίπτωση διδάσκονται. χρήστη γραμματείας όλα τα μαθήματα του τμήματος που Στην περίπτωση χρήστη της ΜΟΔΙΠ όλα τα μαθήματα που διδάσκονται Μέσω των κριτηρίων αναζήτησης του καταλόγου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διδασκόμενα μαθήματα προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών. Επιπρόσθετα κριτήρια αναζήτησης αφορούν στο τμήμα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τον τίτλο και τον διδάσκοντα του μαθήματος. Τα δεδομένα του καταλόγου μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο Excel μέσω της επιλογής XLS. Οι επιλογές που προσφέρει ο κατάλογος αφορούν 7

8 Διδασκαλία στην τροποποίηση των στοιχείων του μαθήματος μέσω της επιλογής Μάθημα, στην καταχώριση των στοιχείων της διδασκαλίας για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος η οποία πραγματοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων μέσω της επιλογής Διδασκαλία και την υποβολή του απογραφικού δελτίου εκ μέρους των διδασκόντων μέσω της επιλογής Απογραφικό. Η επιλογή Μάθημα εμφανίζεται η σελίδα των στοιχείων του μαθήματος. Δυνατότητα τροποποίησης έχουν οι διδάσκοντες του μαθήματος και οι χρήστες της γραμματείας. Σημείωση Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του μαθήματος απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του μαθήματος και όχι την ιστορικότητα του. Οι χρήστες των γραμματειών και της ΜΟΔΙΠ έχουν τη δυνατότητα προσθήκης νέας διδασκαλίας ενός μαθήματος που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο Στοιχεία διδασκαλίας Μέσω του καταλόγου των διδασκόμενων μαθημάτων και της επιλογής Διδασκαλία εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίες για το κάποιο μάθημα και ακαδημαϊκό έτος. Η σελίδα του μαθήματος εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 4.2. Διδασκαλία μαθήματος 8

9 Διδασκαλία Τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας καταχωρίζονται από τους χρήστες των γραμματειών και της ΜΟΔΙΠ και είναι διαθέσιμα και στους διδάσκοντες. Εκτός από τα βασικά απογραφικά στοιχεία της διδασκαλίας και της εξέτασης του μαθήματος η διδασκαλία περιλαμβάνει: Τους διδάσκοντες του μαθήματος. Βάσει της καταχώρισης των διδασκόντων διαμορφώνονται και τα δικαιώματα πρόσβασης στη διδασκαλία του μαθήματος στην αντίστοιχη κατηγορία χρηστών. Τα έγγραφα που συνοδεύουν τη διδασκαλία. Τα έγγραφα εισάγονται από τους χρήστες της ΜΟΔΙΠ και αφορούν σε στατιστικά στοιχεία και στην αξιολόγηση του μαθήματος. Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά αφορούν τη διδασκαλία στο σύνολό της και είναι προσβάσιμα σε όλους τους διδάσκοντες του μαθήματος, ενώ άλλα αφορούν κάθε διδάσκοντα ατομικά και είναι προσβάσιμα μόνο από συγκεκριμένο διδάσκοντα Απογραφικά Τα απογραφικά της διδασκαλίας συμπληρώνονται από τους διδάσκοντες με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και βασίζονται σε πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί. Τα απογραφικά είναι διαθέσιμα από τον κατάλογο των διδασκόμενων μαθημάτων και την επιλογής Απογραφικό. Η σελίδα του ενός απογραφικού εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα. 9

10 Διδασκαλία Σχήμα 4.3. Απογραφικό μαθήματος Η συγκεκριμένη σελίδα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο διδάσκοντα να καταχωρίσει τα απογραφικά στοιχεία του μαθήματος και να τα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής στη ΜΟΔΙΠ. Τα στοιχεία της απογραφής της διδασκαλίας διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες Διδασκαλία. Καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών. Ύλη. Καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν την ύλη του μαθήματος. Οργάνωση. Καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τον τρόπο γνωστοποίησης της ύλης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους φοιτητές και αξιολογικά στοιχεία για την οργάνωση του μαθήματος. Εκπαιδευτικό υλικό. Καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο και τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού. Φοιτητές. Καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τη σχέση του τρόπου διδασκαλίας με τους φοιτητές. Χρήση ΤΠΕ. Καταχωρίζονται στοιχεία για το βαθμό χρήσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος. Τεχνολογικών Αξιολόγηση. Καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις και την αξιολόγηση των φοιτητών. 10

11 Διδασκαλία Κατά την καταχώριση των στοιχείων ενός απογραφικού είναι δυνατή η παραγωγή του δελτίου περιγραφής και του δελτίου αποτίμησης μαθήματος στις πρότυπες φόρμες που έχουν οριστεί από τη ΜΟΔΙΠ. Τα δελτία παράγονται αυτόματα από την εφαρμογή και εμφανίζονται ως αρχεία PDF. Σημείωση Στα αρχεία pdf εμφανίζεται η ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΕΚΔΟΣΗ εάν το απογραφικό δεν έχει υποβληθεί στη ΜΟΔΙΠ. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων το απογραφικό θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της εφαρμογής στη ΜΟΔΙΠ. Με την επιλογή Υποβολή από τη σελίδα του απογραφικού γίνεται η υποβολή των στοιχείων. Η εφαρμογή στέλνει αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες της ΜΟΔΙΠ με το οποίο γνωστοποιείται η υποβολή του απογραφικού. Ταυτόχρονα τα αρχεία PDF που απεικονίζουν τα δελτία περιγραφής και αποτίμησης αποθηκεύονται στη διδασκαλία και είναι προσβάσιμα όπως περιγράφηκε στην ενότητα της διδασκαλίας. Μετά την υποβολή του απογραφικού δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των στοιχείων του. Διόρθωση του απογραφικού μπορεί να γίνει κατόπιν επικοινωνίας του διδάσκοντα με το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ. Η αναίρεση της υποβολής γίνεται από τους χρήστες της ΜΟΔΙΠ με την επιλογή Επαναφορά στη σελίδα του απογραφικού. Η αναίρεση της υποβολής γνωστοποιείται στους διδάσκοντες αυτόματα από την εφαρμογή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αξιολόγηση Η εφαρμογή μέσω της επιλογής Διδασκαλία / Αξιολογήσεις Μαθημάτων παρέχει τη δυνατότητα μίας γρήγορης επισκόπησης της αξιολόγησης των μαθημάτων. Εμφανίζει μία όψη των στοιχείων αξιολόγησης των μαθημάτων. Ο κατάλογος των διδασκόμενων μαθημάτων παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 4.4. Κατάλογος αξιολογήσεων Η επιλογή Αξιολόγηση εμφανίζει τη σελίδα της αξιολόγησης για το επιλεχθέν μάθημα. Η σελίδα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 4.5. Αξιολόγηση μαθήματος 11

12 Διδασκαλία 12

13 Κεφάλαιο 5. Έρευνα Η ενότητα του ερευνητικού έργου της εφαρμογής περιλαμβάνει την καταγραφή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου των ερευνητών του ΟΠΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επιλέγοντας το σύνδεσμο Ερευνητικά ενδιαφέροντα της ενότητας επιλογών Έρευνα. Ο σύνδεσμος εμφανίζει μια λίστα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Σχήμα 5.1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Η προσθήκη νέας καταχώρησης ερευνητικών ενδιαφερόντων γίνεται με ενεργοποίηση του κουμπιού Προσθήκη οπότε εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής των σχετικών στοιχείων. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα δεδομένα που μπορεί να καταχωρήσει ο ερευνητής: Σχήμα 5.2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 5.2. Αναγνώριση επιστημονικού έργου Η επιλογή Έρευνα / Αναγνώριση επιστημονικού έργου εμφανίζει τη σελίδα όπου παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης, επεξεργασίας και διαγραφής στοιχείων που αφορούν την αναγνώριση του επιστημονικού έργου κάθε ερευνητή. Κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει τον τύπο της επιστημονικής αναγνώρισης, το έτος που αφορά και το πλήθος αναγνωρίσεων αυτού του τύπου για το συγκεκριμένο έτος. Τα στοιχεία που καταχωρούνται αξιοποιούνται από τη ΜΟΔΙΠ για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που απαιτεί η ΑΔΙΠ. Ο κατάλογος της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 5.3. Αναγνώριση επιστημονικού έργου 13

14 Έρευνα Με την επιλογή Προσθήκη προστίθεται μία νέα καταχώριση αναγνώρισης της οποίας η σελίδα εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 5.4. Προσθήκη στοιχείου αναγνώρισης επιστημονικού έργου 5.3. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου Στο δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου αποτυπώνεται το ερευνητικό έργο ενός ερευνητή για ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το δελτίο περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Στοιχεία ερευνητή. Συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία του ερευνητή. Ο ερευνητής θα πρέπει να συμπληρώσει μόνο το πεδίο Ερευνητική Περιοχή. Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αναγνώριση του επιστημονικού έργου του ερευνητή για την τελευταία πενταετία. Η ενότητα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο ερευνητής κατά τη διαχείριση των δημοσιεύσεων και της αναγνώρισης του επιστημονικού του έργου. Ερευνητικά προγράμματα. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα. Ο ερευνητής καλείται να συμπληρώσει τις ερωτήσεις 1-19 με κατάλληλα στοιχεία που αφορούν την τελευταία πενταετία. Οι ερωτήσεις 5, 6 συμπληρώνονται αυτόματα βάσει των ερευνητικών έργων στα οποία ο ερευνητής έχει αναγνωρίσει τη συμμετοχή του ως συντονιστής ή απλός συμμετέχοντας. 14

15 Έρευνα Σχήμα 5.5. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου - Στοιχεία ερευνητή Σχήμα 5.6. Δελτίο καταγραφής Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 15 ερευνητικού έργου -

16 Έρευνα Σχήμα 5.7. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου - Ερευνητικά προγράμματα 16

17 Έρευνα Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του δελτίου καταγραφής ερευνητικού έργου με επιλογή του κουμπιού Ενημέρωση. Η υποβολή του απογραφικού δελτίου γίνεται με ενεργοποίηση του κουμπιού Υποβολή. Τέλος, μπορεί να εξάγει το απογραφικό δελτίο σε αρχείο τύπου PDF επιλέγοντας το σύνδεσμο "Δελτίο καταγραφής (pdf)". Σημείωση 17

18 Έρευνα Μετά την υποβολή του δελτίου καταγραφής απογραφικού έργου ο ερευνητής δεν έχει δυνατότητα προβολής της παραπάνω σελίδας και τροποποίησης των στοιχείων του απογραφικού. Η παραπάνω δυνατότητα προσφέρεται μόνο μετά την επαναφορά του δελτίου από το χρήστη ΜΟΔΙΠ. Κατά την επαναφορά ο ερευνητής ειδοποιείται με αυτόματη αποστολή από το σύστημα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά την επαναφορά ο ερευνητής θα πρέπει να υποβάλλει ξανά το απογραφικό. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τη σελίδα του απογραφικού όπως φαίνεται από το χρήστη ΜΟΔΙΠ. Το κουμπί Επαναφορά επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία του απογραφικού από τον αντίστοιχο ερευνητή. Σχήμα 5.8. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου - Χρήστης ΜΟΔΙΠ 18

19 Κεφάλαιο 6. Δημοσιεύσεις Το σύστημα παρέχει στο χρήστη ΜΟΔΙΠ και στους ερευνητές τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσιεύσεων. Ο χρήστης ΜΟΔΙΠ έχει πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου δημοσιεύσεων του πανεπιστημίου ενώ κάθε ερευνητής έχει δυνατότητα διαχείρισης του υποσυνόλου των δημοσιεύσεων στις οποίες συμμετέχει ως συγγραφέας. Η διαχείριση των δημοσιεύσεων μπορεί να γίνει χειρωνακτικά με καταχώριση των στοιχείων κάθε δημοσίευσης. Επίσης, η εφαρμογή παρέχει και εργαλεία για αυτόματη καταχώριση δημοσιεύσεων με τη φόρτωση αρχείων Bibtex ή RIS. Η πρόσβαση στις δυνατότητες διαχείρισης δημοσιεύσεων γίνεται από το μενού Δημοσιεύσεις Εντοπισμός νέων δημοσιεύσεων Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται μόνο σε χρήστες που έχουν το ρόλο του ερευνητή. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που συνδέεται κάποιος ερευνητής στο σύστημα, γίνεται αυτόματος εντοπισμός δημοσιεύσεων που έχουν καταχωρηθεί από άλλους χρήστες (ΜΟΔΙΠ ή ερευνητές) και δεν συσχετίζονται με τον τρέχων χρήστη. Οι δημοσιεύσεις αυτές εμφανίζονται σε κατάλληλη σελίδα η οποία προτρέπει το χρήστη να τις προσθέσει στις προσωπικές του δημοσιεύσεις. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τη σελίδα αυτόματου εντοπισμού νέων δημοσιεύσεων. Σχήμα 6.1. Εντοπισμός νέων δημοσιεύσεων Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι ανήκει στους συγγραφείς των δημοσιεύσεων και τις προσθέτει στο προσωπικό του αρχείο με την επιλογή Αποθήκευση όλων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εξαιρέσει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις (γιατί πιθανό δεν του ανήκουν, π.χ. έχουν εσφαλμένα εντοπιστεί λόγω συνωνυμίας με άλλο ερευνητή), υπάρχει δυνατότητα επιλογής των δημοσιεύσεων προς εξαίρεση και επιλογής Διαγραφή επιλεγμένων και Αποθήκευση. Η παραπάνω λειτουργία προσθέτει στις προσωπικές δημοσιεύσεις του χρήστη μόνο όσες δεν έχουν επιλεγεί. Τέλος, η επιλογή Ακύρωση ακυρώνει την αντιστοίχιση των δημοσιεύσεων με τον ερευνητή. Ο χρήστης θα έχει ξανά τη δυνατότητα να επιλέξει τις δημοσιεύσεις που του ανήκουν την επόμενη φορά που θα κάνει σύνδεση με το σύστημα Διαχείριση δημοσιεύσεων Ο χρήστης (ΜΟΔΙΠ ή ερευνητής) έχει τη δυνατότητα προβολής των διαθέσιμων δημοσιεύσεων μέσω του συνδέσμου Δημοσιεύσεις / Διαχείριση Δημοσιεύσεων. Η σελίδα που εμφανίζεται παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα καταχώρησης νέων 19

20 Δημοσιεύσεις δημοσιεύσεων καθώς και διαχείρισης των υπαρχουσών δημοσιεύσεών (επεξεργασία ή διαγραφή μεμονωμένων δημοσιεύσεων). Η επεξεργασία των στοιχείων μιας δημοσίευσης γίνεται με ενεργοποίηση του συνδέσμου Επεξεργασία. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη σελίδα επεξεργασίας των στοιχείων μιας δημοσίευσης. Η καρτέλα Συγγραφείς της δημοσίευσης παρουσιάζει τους ερευνητές/χρήστες του συστήματος που έχουν αναγνωριστεί και αντιστοιχιστεί μέχρι στιγμής ως συγγραφείς της δημοσίευσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της δημοσίευσης θα είναι ορατή σε όλους του αναφερόμενους συγγραφείς. Σχήμα 6.2. Επεξεργασία στοιχείων δημοσίευσης Το κουμπί Διαγραφή αφαιρεί τον ερευνητή από τους συγγραφείς της δημοσίευσης. Αν ο τρέχων χρήστης είναι ο μοναδικός συγγραφέας που έχει συσχετιστεί με τη δημοσίευση τότε η δημοσίευση διαγράφεται από το σύστημα. Η δημοσίευση διαγράφεται επίσης από το σύστημα σε περίπτωση που η λειτουργία διαγραφής εκτελεστεί από το χρήστη ΜΟΔΙΠ. Η σελίδα καταχώρησης μιας νέας δημοσίευσης εμφανίζεται με ενεργοποίηση του κουμπιού Προσθήκη που βρίσκεται στο κάτω τμήμα του πίνακα των δημοσιεύσεων του ερευνητή. Υποχρεωτικά στοιχεία της δημοσίευσης είναι τα εξής: (α) Τίτλος, (β) Συγγραφείς και (γ) έτος δημοσίευσης. Ανάλογα με τον τύπο της δημοσίευσης, που επιλέγεται από τη λίστα με τίτλο Τύπος δημοσίευσης, το σύστημα ενεργοποιεί/απενεργοποιεί κατάλληλα πεδία που αντιστοιχούν σε στοιχεία που εφαρμόζουν σε κάθε τύπο βιβλιογραφικής αναφοράς. 20

21 Δημοσιεύσεις Σχήμα 6.3. Καταχώρηση νέας δημοσίευσης 6.3. Αυτόματη εισαγωγή δημοσιεύσεων Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δημοσιεύσεων από από αρχείο κειμένου που ακολουθεί το μορφότυπο bibtex ή RIS. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μέσω ενεργοποίησης του συνδέσμου Εισαγωγή από αρχείο. Το bibtex και το RIS είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι μορφότυποι περιγραφής βιβλιογραφικών αναφορών με στόχο την αποθήκευση στοιχείων βιβλιογραφίας. Ειδικά το bibtex χρησιμοποιείται από το ομώνυμο εργαλείο bibtex κατά την σύνταξη επιστημονικών εργασιών σε Latex. Οι παραπάνω μορφότυποι υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό εκδοτικών οίκων και μηχανών αναζήτησης για τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων (IEEE, Scopus, Web Of Knowledge, Google Scholar, Microsoft Academic Research κτλ.). Η σελίδα εισαγωγής δημοσιεύσεων από αρχείο παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Με την επιλογή Αναζήτηση ή (Browse) γίνεται η επιλογή του αρχείου με κατάληξη.txt,.bib ή.ris που περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα σε μορφή bibtex ή RIS. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με την επιλογή Προσθήκη δημοσιεύσεων. Σχήμα 6.4. Εισαγωγή δημοσιεύσεων από αρχείο 21

22 Δημοσιεύσεις Μετά την ανάγνωση του αρχείου προβάλλονται οι δημοσιεύσεις που πρόκειται να εισαχθούν. H παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη νέα σελίδα όπως εμφανίζεται στο χρήστη. Η εισαγωγή των δημοσιεύσεων στο σύστημα γίνεται με την επιλογή Εισαγωγή, ενώ η επιλογή Ακύρωση εισαγωγής ακυρώνει την ενέργεια και εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής μεμονωμένων δημοσιεύσεων, πριν την εκτέλεση της εισαγωγής, επιλέγοντας το σύνδεσμο Διαγραφή για κάθε δημοσίευση. Σημείωση Σε περίπτωση που η εισαγωγή από αρχείο εκτελείται από χρήστη με ρόλο ερευνητή το σύστημα απορρίπτει αυτόματα όσες δημοσιεύσεις δεν περιλαμβάνουν τον ερευνητή στους συγγραφείς της δημοσίευσης. Σχήμα 6.5. Προεπισκόπηση δημοσιεύσεων προς εισαγωγή 22

23 Δημοσιεύσεις Η καταχώριση των δημοσιεύσεων γίνεται με ενεργοποίηση του κουμπιού Εισαγωγή. Σε περίπτωση που κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο αρχείο.bib ή.ris δεν διαθέτουν τα υποχρεωτικά πεδία μιας δημοσίευσης τότε το σύστημα τις απορρίπτει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα βέβαια να διορθώσει τις δημοσιεύσεις που είναι υποψήφιες προς απόρριψη επιλεγοντας τον σύνδεσμο ακριβώς πάνω από τον πίνακα των δημοσιεύσεων. Η επιλογή του συνδέσμου οδηγεί το χρήστη σε νέα σελίδα όπου μπορεί να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία των δημοσιεύσεων. Η σελίδα αυτή απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα: Σχήμα 6.6. Διόρθωση δημοσιεύσεων με ελλιπή στοιχεία 23

24 Δημοσιεύσεις Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στη σελίδα εισαγωγής δημοσιεύσεων με χρήση του κουμπιού Επιστροφή. Στη συνέχεια η καταχώριση των δημοσιεύσεων γίνεται με την επιλογή του κουμπιού Εισαγωγή. Η εισαγωγή των δημοσιεύσεων συνοδεύεται από κατάλληλο έλεγχο για την αποφυγή διπλής καταχώρισης δημοσιεύσεων. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που το αρχείο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις των οποίων ο τίτλος εμφανίζει σημαντική ομοιότητα με ήδη καταχωρημένες δημοσιεύσεις, γίνεται αυτόματα πλοήγηση στην σελίδα επίλυσης συγκρούσεων η οποία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Η νέα δημοσίευση εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας, ενώ οι δημοσιεύσεις που είναι ήδη καταχωρημένες και παρουσιάζουν ομοιότητα με αυτή περιλαμβάνονται σε ένα 24

25 Δημοσιεύσεις πίνακα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει τη σελίδα διαχείρισης διπλοτύπων: Σχήμα 6.7. Διαχείριση διπλότυπων δημοσιεύσεων Οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης για την επίλυση μιας σύγκρουσης είναι οι ακόλουθες: Αποθήκευσε μόνο την Νέα δημοσίευση: η νέα δημοσίευση καταχωρείται ενώ διαγράφονται από το σύστημα όσες περιλαμβάνονται στον πίνακα. Οι ερευνητές που σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις υπό διαγραφή ανατίθενται στη νέα δημοσίευση. Δεν υπάρχει διπλο-καταχώρηση: το σύστημα αποθηκεύσει όλες τις δημοσιεύσεις. Αυτόματη απόρριψη διπλοτύπων: το σύστημα απορρίπτει αυτόματα όλες τις νέες δημοσιεύσεις που εμφανίζουν ομοιότητα με κάποια δημοσίευση που είναι ήδη καταχωρημένη στο σύστημα. Για κάθε δημοσίευση που εμφανίζει ομοιότητες με την νεο-εισερχόμενη δημοσίευση υπάρχουν οι εξής επιλογές που παρέχονται με την μορφή συνδέσμων: Αντικατάσταση απορρίπτεται. της Νέας δημοσίευσης από αυτή: η νέα δημοσίευση Συγχώνευση στην Νέα δημοσίευση: τα στοιχεία της εγγραφής του πίνακα συγχωνεύονται στην νέα δημοσίευση (συμπεριλαμβανομένων και των συγγραφέων αυτής). Η δημοσίευση που αντιστοιχεί στην εγγραφή που περιλαμβάνει τον σύνδεσμο διαγράφεται. Συγχώνευση της Νέας δημοσίευσης σε αυτή: τα στοιχεία της νέας δημοσίευσης συγχωνεύονται στην συγκεκριμένη εγγραφή του πίνακα και η νέα δημοσίευση διαγράφεται. Με την επίλυση της σύγκρουσης η εισαγωγή των δημοσιεύσεων προχωρά μέχρι να εντοπιστεί η επόμενη ή να ολοκληρωθεί η εισαγωγή. Η μπάρα προόδου στο κάτω μέρος της σελίδας είναι ενδεικτική του ποσοστού ολοκλήρωσης της εισαγωγής. 25

26 Δημοσιεύσεις Κατά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δημοσιεύσεων ο χρήστης ανα-κατευθύνεται αυτόματα στην αρχική σελίδα όπου γίνεται προβολή των δημοσιεύσεων που έχουν εισαχθεί. 26

27 Κεφάλαιο 7. Ερευνητικά έργα Το σύστημα παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα διαχείρισης των συμμετοχών του σε διάφορα ερευνητικά έργα μέσω του μενού Έρευνα / Ερευνητικά Έργα Διαχείριση συμμετοχών σε ερευνητικά έργα Σχήμα 7.1. Συμμετοχές σε ερευνητικά έργα H προβολή και διαχείριση των συμμετοχών σε ερευνητικά έργα γίνεται μέσω του συνδέσμου Ερευνητικά Έργα. Η σελίδα που προβάλλεται εμφανίζει τις συμμετοχές του ερευνητή στα διάφορα ερευνητικά έργα. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της λειτουργίας Αυτόματου Εντοπισμού Έργων που θα περιγραφεί στη συνέχεια. Η προβολή και επεξεργασία των στοιχείων ενός ερευνητικού έργου γίνεται μέσω του συνδέσμου Επεξεργασία. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα καταχώρισης του ρόλου του στο έργο (Συμμετέχοντας ή Συντονιστής) μέσω της σχετικής λίστα επιλογών. Δεν είναι δυνατή η επιλογή του ρόλου Συντονιστή για ερευνητή του οποίου το επώνυμο δεν εμφανίζεται στο πεδίο Συντονιστής. Η σελίδα επεξεργασίας των στοιχείων ενός έργου είναι διαφορετική για τον συμμετέχοντα και το συντονιστή του έργου. Ακολουθεί η σελίδα επεξεργασίας έργου για τον απλό συμμετέχοντα: Σχήμα 7.2. Επεξεργασία στοιχείων Ερευνητικού Έργου από συμμετέχοντα 27

28 Ερευνητικά έργα Σημείωση Το πεδίο Ερευνητικό Έργο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα έργα που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή εμφανίζονται στο απογραφικό δελτίο ερευνητικού έργου όλων των συμμετεχόντων σε αυτό. Ο ερευνητής με ρόλο συμμετέχοντα δεν έχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων ενός ερευνητικού έργου. Η παραπάνω δυνατότητα δίνεται μόνο στο χρήστη ΜΟΔΙΠ και στον συντονιστή ενός ερευνητικού έργου. Σημείωση Η επεξεργασία ενός ερευνητικού έργου από συμμετέχοντα μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συσχετιστεί μέχρι στιγμής με το ερευνητικό έργο κάποιος ερευνητής με το ρόλο του Συντονιστή. Σχήμα 7.3. Επεξεργασία στοιχείων Ερευνητικού Έργου από συντονιστή 28

29 Ερευνητικά έργα 7.2. Αυτόματος Εντοπισμός Έργων Η σύνδεση ενός ερευνητή με ερευνητικά έργα γίνεται μέσω της λειτουργίας του Αυτόματου Εντοπισμού Έργων. Η ενεργοποίηση του συνδέσμου προκαλεί αναζήτηση έργων που έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ και τα οποία δεν σχετίζονται μέχρι στιγμής με τον ερευνητή. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το αποτέλεσμα του αυτόματου εντοπισμού: Σχήμα 7.4. Αυτόματος Εντοπισμός Έργων Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συμμετοχές του σε όλα τα έργα που εμφανίζονται στη σελίδα μέσω του κουμπιού Αποθήκευση όλων. Ο χρήστης μπορεί επίσης να εξαιρέσει κάποια έργα με επιλογή αυτών ενεργοποίηση του κουμπιού Διαγραφή 29

30 Ερευνητικά έργα επιλεγμένων και αποθήκευση. Σημείωση Μέσω της λειτουργίας αυτόματου εντοπισμού ο χρήστης καταγράφεται ως απλός συμμετέχοντας στο έργο. Σε περίπτωση που ο ρόλος του είναι διαφορετικός θα πρέπει να κάνει επεξεργασία του έργου μέσω του συνδέσμου Ερευνητικά έργα. 30

31 Κεφάλαιο 8. Έντυπα Το σύστημα παρέχει στον ερευνητή πρόσβαση στα έντυπα των δελτίων καταγραφής ερευνητικού και διδακτικού έργου μέσω του μενού Έντυπα Υποβεβλημμένα απογραφικά ερευνητικού έργου Παρέχει πρόσβαση στα απογραφικά δελτία ερευνητικού έργου που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Ο χρήστης έχει δυνατότητα λήψης του απογραφικού σε μορφή PDF μέσω του συνδέσμου PDF. Το σύστημα εμφανίζει τα υποβεβλημμένα απογραφικά της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. Παρόλα αυτά ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε απογραφικά προγενέστερων ακαδημαϊκών περιόδων μέσω των κριτηρίων αναζήτησης. Σχήμα 8.1. Υποβεβλημμένα απογραφικά ερευνητικού έργου 8.2. Απογραφικά διδακτικού έργου Παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα των δελτίων αποτίμησης και περιγραφής μαθήματος για τα μαθήματα των οποίων το απογραφικά διδασκαλίας έχουν υποβληθεί από τον διδάσκοντα. Ο χρήστης έχει δυνατότητα λήψης των εγγράφων σε μορφή PDF. Το σύστημα εμφανίζει τα δελτία αποτίμησης διδακτικού έργου που αφορούν την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. O χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα δελτία περιγραφής μαθήματος (ελληνική και αγγλική έκδοση) επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο εγγράφου στα κριτήρια αναζήτησης. Επίσης, μπορεί να ανατρέξει στα έγγραφα προγενέστερων ακαδημαϊκών περιόδων μέσω επιλογής της κατάλληλης ακαδημαϊκής περιόδου. Σχήμα 8.2. Απογραφικά διδακτικού έργου 31

32 Έντυπα 32

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Απογραφικό ΔΕΠ... 3 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις... 4 Επιστημονικό Έργο... 8 Ερευνητικό Έργο... 8 Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ... 9 Εκτύπωση Απογραφικό ΔΕΠ... 15 2 Εισαγωγή Το πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ

Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modipserver.kom.duth.gr) απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων».

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων». Η λειτουργικότητα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, εμφάνισης και διαχείρισης των βιβλίων που διατηρείτε στη σχολική σας μονάδα καθώς και τον τρόπο απόκτησης αυτών. Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 1 Διαχείριση συγγραμμάτων Εφαρμογής Γραμματειών Κατά την προετοιμασία για τη διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. Υπηρεσίες Φοιτητή... 3 1.1 Ακαδημαϊκή Δομή... 3 1.2 Καρτέλα Φοιτητή... 3 Σταθερή Διεύθυνση... 3 Επισκόπηση Διεύθυνσης... 3 Στοιχεία Ανεξάρτητα από Διεύθυνση... 4 1.3 Έλεγχος Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ GOOGLE SCHOLAR ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ GOOGLE SCHOLAR ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ GOOGLE SCHOLAR ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΔΙΠ - ΟΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 1 Βήμα 1 ο : Δημιουργία λογαριασμού στο Google Για να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εφαρμογή κατασκευής Προγράμματος εξεταστικών περιόδων. εφαρμογής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εφαρμογή κατασκευής Προγράμματος εξεταστικών περιόδων. εφαρμογής «Εφαρμογή κατασκευής προγράμματος εξεταστικών περιόδων» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεντρική σελίδα της εφαρμογής 1 Περιεχόμενα Κεντρική σελίδα της εφαρμογής... 3 Σελίδα διαχείρισης καθηγητών... 4 Σελίδα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς Version 0.0.1 25/04/2018 Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Σελίδα: 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 Σελίδα: 2 Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Η αρχική σελίδα που βλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων Εγχειρίδιο Χρήσης Ιανουάριος 2018 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...3 2 Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη...3 3 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1 On line ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 2.2.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 3 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 3 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down list)... 3 1.3 Αναζήτηση... 3 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 03.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΗ Οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ELiDOC Systems & Services

ΔΙΩΝΗ Οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ELiDOC Systems & Services ΔΙΩΝΗ Οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ELiDOC Systems & Services Περιεχόμενα 1. Είσοδος στο σύστημα... 2 2. Εισαγωγή τεκμηρίου στο σύστημα... 5 3. Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ Δρ. Γιάννης Ντόκας Μέλος Ομάδας Έργου Έργο Πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΠΥΕΣ 1 Περιεχόμενα ` ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ... 12 Αλλαγή Email...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΟδηγόςΧρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών

Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών για τη δράση Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Παραγγελίες... 4 3. Παραστατικά... 6 4. Προσωρινή Εκκαθάριση Παραγγελίας... 12 4.1 Δημιουργία Προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους/τις Επιστημονικά Υπευθύνους

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ), το οποίο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης

Σύστημα Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση Ιανουάριος 2019 Πίνακας Περιεχομένων: Σκοπός του Συστήματος...2 Σύνδεση στο Σύστημα...2 Λειτουργίες Συστήματος:...2 1.

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide StudentsWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα γνωστοποίησης διακίνησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Έκδοση

Σύστημα γνωστοποίησης διακίνησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Έκδοση Σύστημα γνωστοποίησης διακίνησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος Έκδοση 1.0 2018 1 Είσοδος στο σύστημα Από το menu On line υπηρεσίες του Οργανισμού επιλέγεται η Γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίου, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών. Version 4 12/07/2018 1. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων".

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο Γραμματείες Τμημάτων. 1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων". 2. Στην οθόνη πιστοποίησης στοιχείων εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη. 3. Από το Main Menu επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων

Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων Οδηγός Χρήσης για Καταθέτες Εισαγωγή Η Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων αποτελεί τμήμα της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Υποδομή Χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αιτήσεων

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ηλεκτρονική υπηρεσία αξιολόγησης αίτησης για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 1 Εισαγωγή... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΣΥΝ) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (PORTAL OFFICERS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Συντονιστών και Διαχειριστών (Portal officers)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΘΥΡΙΔΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΘΥΡΙΔΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΘΥΡΙΔΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία: 20/03/2019 Έκδοση 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας Σελ. 1 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχείριση Εφαρμογών για τον διαχειριστή Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχείριση Εφαρμογών για τον διαχειριστή Γραμματεία ΜΟΔΙΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΟΥ Γ.Π.Α. Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχείριση Εφαρμογών για τον διαχειριστή Γραμματεία ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρα Ντούκα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαχείριση Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ Οδηγός Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Περιβάλλον Εξαγωγής Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Τμήματος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης Εφαρμογή ενιαίας αναγγελίας και υποβολής Αιμοκαθάρσεων και Υλικών. Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/ehaemomxamtn Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΈΚΔΟΣΗ 2.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής 01.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 17 Ιουλίου 2015 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών ΜΒΑ στο ΠΚ 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα