ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο από τον Πρύτανη καθ. Κωνσταντίνο Μπαγιάτη και το Πανεπιστήµιο Montesquieu Bordeaux IV- ΓΑΛΛΑ Εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρό του καθ. Gerard Hirigoyen ΠΡΟΟΙΜΙΟ ιδάσκοντες-ερευνητές των δύο µερών και ιδίως από το Ινστιτούτο ηµογραφικών σπουδών - IEDUB του Πανεπιστηµίου Montesquieu Bordeaux IV (Γαλλία) και από το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο (Ελλάδα) συνήψαν σχέσεις συνεργασίας που καλύπτουν τους τοµείς έρευνας στην ανάπτυξη και τη δηµογραφία. Έτσι, τα δύο ιδρύµατα είχαν τη δυνατότητα να γνωρισθούν και να εκτιµήσουν τη σηµασία του αντίστοιχου έργου τους υπέρ του πληθυσµού, της ανάπτυξης και της περιφερειακής τοπικής δηµογραφίας στις δύο χώρες και γενικότερα στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Η γενική συγκυρία της συνέχισης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, του ανοίγµατος των αγορών, των νέων λειτουργιών που προτείνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ανοίγουν νέα διευρυµένα πεδία έρευνας και διδασκαλίας προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πρόβλεψης, της εξειδίκευσης, της εκπαίδευσης στελεχών και της συνεισφοράς στην προπαρασκευή των αποφάσεων σε θέµατα ανάπτυξης επί τη βάσει σπουδών που στοχεύουν στην ανάπτυξη προοπτικών σεναρίων, όπου ο πληθυσµός και οι ανθρώπινοι πόροι διαδραµατίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο. Μέσω της παρούσας σύµβασης συνεργασίας, τα δύο µέρη δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους σε ορισµένους στρατηγικούς τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 2

3 ΤΙΤΛΟΣ I : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΜΕΙΣ Άρθρο 1 : Αντικείµενο, τοµείς Τα δύο Πανεπιστήµια αποφασίζουν να υλοποιήσουν δράσεις προώθησης ενός συνόλου ακαδηµαϊκών, επιστηµονικών και πολιτιστικών Προγραµµάτων προς το συµφέρον και των δύο ιδρυµάτων µεταξύ των οποίων τη δηµιουργία ενός Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών επιπέδου Μάστερ. εσµεύονται να αναπτύξουν πανεπιστηµιακές ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, στο πλαίσιο Προγραµµάτων συνεργασίας για τα οποία θα έχουν εξασφαλίσει χρηµατοδότηση. Για κάθε Πρόγραµµα θα καταρτισθεί ένα χωριστό πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί στην παρούσα σύµβαση ύστερα από έγκριση καθενός από τα µέρη. Κάθε Πανεπιστήµιο θα συµµετέχει πλήρως στην υλοποίηση και τη διοργάνωση του συλλογικού Προγράµµατος εγγυόµενο την καλή πορεία του Μάστερ στο ίδρυµά του. Επίσης, θα συµµετάσχει και στην εξέλιξη του παιδαγωγικού προγράµµατος του άλλου ιδρύµατος: διοργάνωση σεµιναρίων, συµµετοχή σε επιτροπές διατριβών, πλαισίωση φοιτητών που προέρχονται από το άλλο Πανεπιστήµιο και οι οποίοι επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στην άλλη χώρα (για παράδειγµα, ένας Έλληνας διδάσκων παρακολουθεί ένα φοιτητή εγγεγραµµένο στο Πανεπιστήµιο του Bordeaux κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στην Ελλάδα). Τα άλλα πέντε συνεργαζόµενα ιδρύµατα θα συµµετέχουν επίσης στο ΠΜΣ για να διασφαλίσουν τη διοργάνωση σεµιναρίων ή εξειδικευµένων µαθηµάτων. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα υποδοχής φοιτητών σε πρακτική άσκηση και παρακολούθησης των ερευνητικών εργασιών τους. Άρθρο 2 : Στόχοι για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης διδασκαλίας και έρευνας Η πραγµατοποίηση της προβλεπόµενης συνεργασίας, περνά µέσα από τις παρακάτω παιδαγωγικές και επιστηµονικές ανταλλαγές: δηµιουργία ενός Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών (Μάστερ) αποστολές διδασκαλίας ή παρακολούθησης της έρευνας υποδοχή φοιτητών και παρακολούθησή τους στο πλαίσιο των διατριβών µε συνεπίβλεψη διοργάνωση σεµιναρίων πρακτικής άσκησης Η υλοποίηση του εν λόγω Προγράµµατος στηρίζεται, πρωτίστως, στη δηµιουργία ενός Μάστερ. Ωστόσο, προβλέπονται επίσης στο πλαίσιο της σύµβασης συνεργασίας ανάµεσα στα δύο Πανεπιστήµια, σε µία δεύτερη φάση, διατριβές µε συνεπίβλεψη. Βασισµένο σε ένα ελληνογαλλικό δίκτυο δηµογράφων, στατιστικών, επιστηµόνων εξειδικευµένων σε σενάρια προοπτικών, ερευνητών και ειδικών σε ζητήµατα ανάπτυξης και χωροταξίας, το κοινό ΠΜΣ αποσκοπεί, µακροπρόθεσµα, στη δηµιουργία θεµατικών ή περιφερειακών δικτύων. Τα δίκτυα αυτά, µέσω των µελλοντικών αποφοίτων, θα µπορούσαν να καλύψουν τη δεδοµένη ζήτηση από τοπικούς φορείς σχετικά µε ειδικά Προγράµµατα ανάπτυξης ή χωροταξίας. Άρθρο 3 : Τρόποι συνεργασίας Η συνεργασία στηρίζεται στη δηµιουργία ενός κοινού γαλλόφωνου επαγγελµατικού Μάστερ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Montesquieu Bordeaux IV και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (βλ παράρτηµα I). Τα δύο Πανεπιστήµια θα αναζητήσουν οικονοµικούς πόρους από τις αρχές των χωρών τους, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας (ως και από άλλους φορείς) για τη λειτουργία του προτεινόµενου µεταπτυχιακού προγράµµατος. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ II : ΦΟΙΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 : ιοικητικές και οικονοµικές συνθήκες Η υποδοχή των φοιτητών πραγµατοποιείται βάσει των συνθηκών που προβλέπονται στην οργάνωση του Μάστερ: ο αριθµός των φοιτητών καθορίζεται µε κοινή συµφωνία ο φοιτητής εγγράφεται στα δύο ιδρύµατα, καταβάλλοντας ενδεχοµένως δίδακτρα, απαλλασσόµενος όµως από µια δεύτερη εγγραφή στο συνεργαζόµενο ίδρυµα. Ο φοιτητής προσκοµίζει στο συνεργαζόµενο ίδρυµα: µία βεβαίωση εγγραφής του ιδρύµατος υποδοχής µία βεβαίωση ασφάλειας αστικής ευθύνης και επαναπατρισµού όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά παραµονής στο εξωτερικό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά τους αλλοδαπούς, το έντυπο E106, E109, E111, E121, E122 ή E128 που βεβαιώνει την ασφάλεια ασθενείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Άρθρο 1 : Μετακίνηση και διαµονή Οι φοιτητές διοργανώνουν και χρηµατοδοτούν µόνοι τους το ταξίδι και την παραµονή τους στο εξωτερικό. Άρθρο 2 : Στέγαση Το ίδρυµα υποδοχής συνδράµει µε κάθε τρόπο τους φοιτητές προκειµένου να µείνουν σε πανεπιστηµιακή εστία. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δεσµεύεται για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο πανεπιστηµιακό εστιατόριο σε έναν περιορισµένο αριθµό φοιτητών του Πανεπιστηµιου Montesquieu Bordeaux IV που πραγµατοποιούν το δεύτερο εξάµηνό τους στο Βόλο στο πλαίσιο του κοινού Μάστερ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 1 : Εκπαίδευση Οι φοιτητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα κατάρτισης στα δύο ιδρύµατα, ενόψει της λήψης 120 ευρωπαϊκών µονάδων πέραν του βασικού πτυχίου τριετούς φοίτησης. Έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συµφωνίας µε τους υπεύθυνους, να παρακολουθήσουν ένα µέρος του Προγράµµατος σε οποιοδήποτε από τα δύο Πανεπιστήµια. Άρθρο 2 : Πρακτική άσκηση Προβλέπονται προγράµµατα επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Μάστερ τα οποία δύνανται να λάβουν χώρα σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες ή ενδεχοµένως σε τρίτη χώρα, κατόπιν εξέτασης της δυνατότητας και του εφικτού του εγχειρήµατος. Τα προγράµµατα αυτά υπάγονται στην ευθύνη του ιδρύµατος υποδοχής. Όλα τα σχετικά έξοδα (ταξίδι, διατροφή, στέγαση) καλύπτονται από τους ενδιαφερόµενους φοιτητές, εκτός και αν υπάρχει υποτροφία από τρίτο οργανισµό. Παρόλα αυτά, τα δύο Πανεπιστήµια θα εξαντλήσουν την αναζήτηση των δυνατών τρόπων χρηµατοδότησης της πρακτικής άσκησης µέσω του κοινοτικού Προγράµµατος Leonardo. 4

5 ΤΙΤΛΟΣ III : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Η ανταλλαγή προσωπικού πραγµατοποιείται στη βάση της αµοιβαιότητας. Άρθρο 1 : Οικονοµικοί όροι Τα έξοδα ταξιδιού µετ επιστροφής καλύπτονται από το Πανεπιστήµιο προέλευσης, τα έξοδα παραµονής και στέγασης από το Πανεπιστήµιο υποδοχής (λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους εκατέρωθεν πόρους). Άρθρο 2 : ιάρκεια Οι αποστολές των διδασκόντων υπάγονται στο γενικό καθεστώς αδειών απουσίας. Άρθρο 3 : Πρακτική άσκηση σε Ερευνητικό Εργαστήριο Καθώς οι ασκούµενοι σε Εργαστήριο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα δε διαθέτουν τη φοιτητική ιδιότητα ή άλλη αναγνωριζόµενη από το Κράτος της χώρας υποδοχής, συνάπτουν µία ασφάλεια αστικής ευθύνης η οποία εγγυάται, µεταξύ άλλων, τον επαναπατρισµό τους. Μία κοινωνική ασφάλεια που καλύπτει τους κινδύνους ασθενείας, νοσηλείας και εργατικού ατυχήµατος είναι υποχρεωτική. Άρθρο 4 : Έξοδα Τα έξοδα κοινών ερευνητικών εργασιών καλύπτονται από το Τµήµα ή το Εργαστήριο στο οποίο διεξάγονται εκτός και αν αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής σύµβασης σε παράρτηµα. Στο πλαίσιο ανταλλαγών κινητών αντικειµένων, τα έξοδα βαρύνουν την Τµήµα ή το Εργαστήριο αποστολής εκτός και αν αποτελούν αντικείµενο χωριστής οικονοµικής σύµβασης. Άρθρο 5 : Ιδιοκτησία των αποτελεσµάτων Κάθε ίδρυµα που υπέγραψε την παρούσα σύµβαση συνεργασίας διατηρεί την ιδιοκτησία των γνώσεων, της τεχνογνωσίας, των δικαιωµάτων και των Τίτλων ιδιοκτησίας που βρίσκονται στην κατοχή του κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Κάθε ίδρυµα που υπέγραψε την παρούσα σύµβαση συνεργασίας διατηρεί την ιδιοκτησία των έργων που πραγµατοποίησε, καθώς και τα αποτελέσµατα που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. Άρθρο 6 : Εκµετάλλευση, διάδοση, υποστήριξη Τα µέρη συµφωνούν ότι, δεδοµένης της φύσης των εργασιών, τα αποτελέσµατα προκύπτουν από θεµελιώδεις επιστηµονικές µεθόδους και γνώσεις οι οποίες πρόκειται κατά κύριο λόγο να δηµοσιευθούν και / ή να κοινοποιηθούν. Κάθε υπογράφων την παρούσα σύµβαση δύναται ελεύθερα, στο πλαίσιο της εφαρµογής της, να εκδώσει, να κοινοποιήσει και να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα που διαθέτει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Η εκµετάλλευση των ευρεσιτεχνιών και η δηµοσίευση κοινών ερευνών είναι εφικτή κατόπιν σύµβασης των δύο Πανεπιστηµίων, βάσει των πνευµατικών δικαιωµάτων. Θα προβλεφθεί επίσης µία συνεργασία ανάµεσα σε βιβλιοθήκες (ανταλλαγή υλικού, βιβλίων και άλλων εκδόσεων). Οποιαδήποτε δηµοσίευση ή κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει την οικονοµική και / ή επιστηµονική συνδροµή των συµβαλλοµένων, καθώς και τα ονόµατα όλων των ατόµων που συνεισέφεραν στην έρευνα και στην επίτευξη των αποτελεσµάτων. Άρθρο 7 : ιατριβές µε συνεπίβλεψη ύνανται να υπογραφούν ατοµικές συµβάσεις για την εκπόνηση διατριβών µε συνεπίβλεψη ανάµεσα στα δύο Πανεπιστήµια. Οι συµβάσεις αυτές καθορίζουν τους διοικητικούς, παιδαγωγικούς και επιστηµονικούς όρους κάθε Πανεπιστηµίου. ΤΙΤΛΟΣ IV : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5

6 Άρθρο 1 : ιάρκεια Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται για µία περίοδο δέκα (10) ετών αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής του τελευταίου εταίρου. Άρθρο 2 : Καταγγελία Η σύµβαση δύναται να καταγγελθεί, µε µία ειδοποίηση µε συστηµένη επιστολή έξη µήνες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία, κατόπιν αιτήµατος ενός από τα δύο µέρη, χωρίς ωστόσο να πληγεί η πραγµατοποίηση των δράσεων που αναλήφθησαν έως τότε. Άρθρο 3 : Τροποποίηση Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης αποτελεί αντικείµενο τροποποιητικής πράξης που υποβάλλεται για έγκριση στις αρµόδιες αρχές. Άρθρο 4 : Ανανέωση Εφόσον πλησιάζει στη λήξη της, η σύµβαση ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά την αρχική κατάρτισή της. Συντάχθηκε στο Βόλο, στις 24/5/2005 Συντάχθηκε στο Bordeaux, στις 24/5/2005 6

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Nοεµβρίου 2011 (29.11) 17470/11 ADD 5 FIN 958 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007 - 1 - * NOMOI * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 Άρθρο Α.1 Νομική μορφή... 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα