Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016"

Transcript

1 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου θερμών 0, , , μισθώματα από ΟΤΕ 352,20 146,75 352,20 Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 774,00 0,00 774, Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ) Δικαίωμα χρήσης ξενώνων Ιαματικών Λουτρών Θερμών 5.400,00 220,01 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 220,01 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 220,01 774,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

2 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες από την (1η Κατηγορία) , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

3 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ύδρευσης , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Δικαίωμα χρήσης ξενώνων Ιαματικών Λουτρών Θερμών 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: 043 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) απόδοση από το ΥΠΕΣ ,00 0, , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)εισπρατόμενο από ΔΕΗ , , ,00

4 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) δημοτών από έκδοση αδειών οικοδομών 560,00 0,00 80,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο , , ,00 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 350,00 22,62 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 22,62 500, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη τέλη πολιτικών γάμων 3.500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 α κατανομή 2015 επί 12 μήνες δηλ χ12= ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολείων 0,00 0, ,32 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν , , , /91) α κατανομή του 2015 επί 4 δηλ ,69 χ 4= ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Απόδοση αναδρομικών ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες όπως ισχύουν με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 ( 6ηαπό τις ,00 0, ,00 8 ετήσιες δόσεις ) όσο προυπολογίσθηκε για το ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολείων , ,44 0, επιχορήγηση προγράμματος ΒΣΣ της ΚΔΕΜ ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , ,32 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο ,00 825, ,00 ΚΔΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) , , ,00

6 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,00 0, , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από παραλαβή τευχών δημοπράτισης 100,00 70,00 80,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 70,00 80,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,52 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη αναγκών κατά την διεξαγωγή των εκλογών25/1/ , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , ,00 θα καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες ( συντηρήσεις ).υπολογίζεται στο ποσό που εισπράχθηκε το 2014 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Επιχορήγηση ΣΑΤΑ , , ,00 α κατανομή του 2015 επί 12 μήνες χ 12= Σύνολο του ΚΑ: , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)

7 Επιχ.Υπ.Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0, ,00 υπολογίζεται στο ποσό που εισπράχθηκε το 2014 Σύνολο του ΚΑ: Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) ,00 0, , Επιχορήγηση ΥΠ-ΕΣ από τό Πρόγραμμα ''ΘΗΣΕΑΣ'' γιά τό έργο: Σωστική αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού στό 2ο ,06 0,00 0,00 χλμ Γέφυρας Σμίνθης πρός Κίρρα Επιχ. (ΘΗΣΕΑΣ) γιά τήν εκτέλεση τού έργου: Κατασκευή δικτύου υδρεύσεως οικισμού Γλαύκης. Τροπ., απόφ ,85 0,00 0,00 Δ.Σ., Σύνολο του ΚΑ: ,91 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα επιχορήγηση προγράμματος Π.Α.Α για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ,47 0, ,47 οικ. Μελιβοίων» απόφ. ένταξης 4101/ υποργειου Αγρ αναπτυξης Σύνολο του ΚΑ: ,47 0, ,47 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών ΔΕ ΜύκηςΕΠ Μακ. Θράκης ,06 0, ,36 Απόφ ένταξης 3316/ Διαχ. Αρχής Περιφ. ΑΜΘ & ΔΣ 128/ Μονάδα επεξεργασίας λυνάτων οικ. Μύκης,υποέργο της πράξης " αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού ,19 0, ,95 Μύκης ". ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη απόφ ένταξης Ενδιάμεσης Διαχ. Αρχής Περ. ΑΜΘ 3719/ Απόφ. ΔΣ 287/ ΕΣΠΑ αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ,10 0, ,45 ύδρευση οικ. Σμίνθης.ΠΕΠ Μακ. Θράκης απόφ ένταξης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειασ ΑΜΘ 8845/ & ΔΣ Μύκης 209 & 231/ εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών.Απόφαση ένταξης , , ,31 πράξης 6304/ της Διαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ.Απόφαση ένταξης πράξης 6304/ της Διαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ ΕΣΠΑ προώθηση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας Κω. Πράξης 9.200,00 0,00 0,00 ΣΑ2012ΣΕ Απόφαση ένταξης 7662/ ΑΔΑΒ4ΣΩ7ΛΒ-ΤΜΜ επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω.Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο ,68 0, ,13 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη ΕΣΠΑ απόφ. ενταξης 3719/ Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη & ΔΣ 287/ Κατασκευη υπαιθριων χωρων αναψυχης στην περιοχη της Δημ Κοιν Εχινου. Συνεχιζόμενο ΕΠ Μακ. Θρακης ,24 0, ,

8 Συνεχιζόμενο ΕΠ Μακ. Θρακης Η απόφ ένταξης είναι η 2465/ Διαχειριστικής Αρχής της Περιφ. ΑΜΘ και του ΔΣ 286/ Κατασκευη μεταλλικης γεφυρας οικ Σμινθης. Συνεχιζόμενο από Χρηματοδοτηση ΕΠ Μακ. Θρακης ,25 0, ,25 Συνεχιζόμενο από Χρηματοδοτηση ΕΠ Μακ. Θρακης με απόφ ένταξης 2452/ και απόφ ΔΣ Μύκης 288/ Εργα δημοτικής οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου. ΕΣΠΑ απόφ ένταξης πράξης περιφέρειας ΑΜΘ 186/ ,00 0, ,36 MIS αποφ ΔΣ αποδοχής 14/2014 ΕΣΠΑ απόφ ένταξης πράξης περιφέρειας ΑΜΘ 186/ MIS αποφ ΔΣ αποδοχής 14/2014 Σύνολο του ΚΑ: Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , , , προγραμματική σύμβαση με Υπουργείο Μακ. Θράκης για "εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των ,00 0, ,00 χερσίων μεθοριακών σταθμών της Β. Ελλάδος"1166/ έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, 1166/ έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, Σύνολο του ΚΑ: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών ,00 0, ,00 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικ. Εχίνου. Υποέργο της πράξης Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων , , ,82 οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Υπουργείο Παραγ. Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας μέτρο 321 ΚΑ εξόδων ΑΔΑ Ω4ΤΕ465ΦΘΗ-ΕΕΜ Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός οικ. Εχίνου. Υποέργο της πράξης , , ,26 Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ πρόγραμμα ΕΣΠΑ με απόφ ένταξης ΥΠΕΚΑ οικ / ΕΣΠΑ Τεχνική Υπηστήριξη Δ Μύκης ,96 0,00 0, Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Μύκης.ΕΣΠΑ ,00 0,00 0, ΕΣΠΑ έργα ανάπλασης οικισμού Ιαματικών πηγών Δ. Μύκης ,00 0, ,74 Υπουργείο Παραγ. Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας μέτρο 322 ΚΑ εξόδων ΑΔΑ 7ΟΔ2465ΦΘΗ-Κ ΕΣΠΑ διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης ,00 0, ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , ,38 Σύνολο του ΚΑ: , , ,43 Σύνολο του ΚΑ: , , ,90 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , ,00

9 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 5.000, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.800,00 85, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 665,00 406,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 406,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 406,35 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έσοδα από σύνδεση υδρομετρητών 0,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 0,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 406,35 600,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,90 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 7.534, , ,00

10 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα μίσθωμα ΟΤΕ SAR Ωραίου 12ου ,41 30,41 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,41 30,41 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Λοιπά έσοδα Εισπρακτέο υπόλοιπο βοσκής από βεβαιωμένα κατά τα παρελθόντα έτη , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα είσπραξεις ΦΠΑ ύδρευσης πρ. ετών , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,24

11 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων Φόροι Δημάρχων αντιδημάρχων μελών Δ. Συμβουλίου , , , Χαρτόσημο Δημάρχων αντιδημάρχων μελών Δ. Συμβουλίου 2.182,05 550, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55,48 25,00 60, Κράτηση χαρτοσήμου μισθωμάτων 1.053,91 681, , κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων , , , Εισφορά αλυλεγγύης 2% στις αποδοχές και έξοδα αιρε , , , Απόδοση ΦΠΑ ενοικιαζομένων δωματιών Λουτήρων Θερμών 5,72 0,00 10, Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ , , ,00

12 Εισφορά υπέρ συντάξεως αιρετών 6.000, , , Ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ , , , Ασφαλιστικές εισφορέςτσκυ , , , Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ , , , Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ , , , Ασφαλιστικές εισφορές ΤΠΔΥ , , , Ασφαλιστικές εισφορές ΜΤΠΥ 1.324,19 629, , Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 2.295, , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ στην αντιμισθία και αποζημίωση μετακίνησης αιρετών 1.171,91 0,00 0, Εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ στην αποζημίωση εξόδων κίνηση αιρετών 1.443,92 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ σε αντιμισθίες αιρετών 1.938,46 0,00 0, % ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ Δημοσίου 343,77 168,15 350, ΙΚΑ προσωπικού 5μηνης σύμβασης (μέσω ΟΑΕΔ) ,00 0, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ) 4.000, , , εισφορά υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (ενωση μηχανικών δημ. υπαλλήλων διπλωματούχων ανωτάτων σχολών Θράκης- 60,00 25,00 100,00 συνδρομή μελών )ΚΑ ΕΑΠ

13

14 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση διαφοράς κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου 1.650,00 12, , Κρατηση υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων 800,00 136,20 600, κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων 2.831,39 84,80 500, Είσπραξη υπέρ ΤΠΔΥ μισθωμάτων 943,81 28,27 400, Κράτηση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ στις αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου και ορισμένου χρόνου 5.121, , , Κρατηση υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών 436,36 110,25 400, κράτηση 0,10% στις συμβάσεις του Ν 40123/2012. έγγραφο 555/ ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 4.000,00 658, , εισφορά υπέρ Συλλόγου Δημοσίων Υπαλλήλων Ξάνθης 1.000,00 738, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,24 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

15 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 292,17 0,00 0, /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.135,74 50, ,74 Σύνολο του ΚΑ: ,91 50, ,74 Σύνολο του ΚΑ: ,91 50, ,74 Σύνολο του ΚΑ: , , ,98 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εξόφληση παρελθόντων ετών , , , υπόλοιπο τακτικών εσόδων ύδρευσης 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές , , ,37 δαπάνες υπόλοιπο τακτικών εσόδων για επενδύσεις , ,33 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,33 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου υπόλοιπο τακτικών για λειτουργικές δαπάνες , ,66 0, υπόλοιπο αναδρομικών ν.3576/2009 για κάλυψη εν γένει δαπανών , ,13 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,79 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

16 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών υπόλοιπο δανείου από την τράπεζα Πειραιώς για οφειλές ΠΟΕ , ,56 0, υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2015 για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ , , , υπόλοιπο δράσης πυροπροστασίας για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ , , , Λοιπά ειδικευμένα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 9.078, ,80 0, υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2012 γιαπληρωμή 3ης εντολής του έργου Ασφαλτόσρωση και κατασκευή Τεχνικώνέργων του , ,00 0,00 αγροτικού δρόμου Μύκης -γήπεδο Κενταύρου.τιμ1243/2014 Σύνολο του ΚΑ: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για , , ,39 επενδυτικές δαπάνες χρηματικό υπόλοιπο 2015 για κάλυψη επενδύσεων , , , ΕΣΠΑ για γεώτρση Ζουμπουλίου-δεξαμενή Σμίνθης , ,00 0, ΕΣΠΑ για τεχνική Υπηστήριξη Δ Μύκης , ,00 0, ΕΣΠΑ πρόγραμμα εξοικονομώ (οριζόντιες ενέργειες) , ,00 0, ΕΣΠΑ ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών ΔΕ Μύκης 0,30 0,30 0, " αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης ". ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη , ,05 0, υπόλοιπο ΕΣΠΑ εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών , ,78 0,00 Πηγών.Απόφαση ένταξης πράξης 6304/ της Διαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης.Υποέργο της πράξης "αποχέτευση , ,37 0,00 και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη

17 υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013 για επενδύσεις , ,12 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών χρημ υπόλοιπο Σατα σχολείων ,60 και , ,60 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,60 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , ,76 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , ,16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα