ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα ,88 0, , ,05 0, , , ,00 (άρθρο 192 ΚΔΚ) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης 6.740,95 0, , ,15 0, , , ,02 (άρθρο 195 ΚΔΚ) Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα από την παραχώρηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώματα δημοτικών και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/ Μισθώματα δασών και δασικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,83 0, , ,20 0, , , ,02

2 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 2 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδα από την εκμετάλλευση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκμετάλλευση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/ ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 ΚΔΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ) Λοιπά έσοδα από ακίνητα ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,38 0, , ,20 0, , , ,02 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ,00 0, ,00 566,53 0,00 566,53 566,53 0,00 τράπεζες ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 3 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 566,53 0,00 566,53 566,53 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 566,53 0,00 566,53 566,53 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ,77 0, , ,10 0, ,10 394, ,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) Επιδοτήσεις από Οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,77 0, , ,10 0, ,10 394, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

6 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και 6.310,00 0, ,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 επανασύνδεσης με το δίκτυο ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 4 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τέλος ύδρευσης ,35 0, , ,45 0, , , , Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λογαριασμό των υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υδρεύσεως ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,35 0, , ,45 0, , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποχετευτικό δίκτυο Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,12 0, , ,55 0, , , ,05 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 5 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρόνου ταφής) Τέλος ανακομιδής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από τη χρήση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οστεοφυλακίων Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ναών ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από ειδικούς χώρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στάθμευσης ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 6 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση 7.150,00 0, ,00 700,00 0,00 700,00 320,00 380,00 έργων και την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 700,00 0,00 700,00 320,00 380, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 668,80 0,00 668,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,80 0,00 668,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 4.220,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80)

12 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /90) Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 7 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 3 Ν 995/79) Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 23,46 0,00 23,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,95 0, ,95 700,00 0,00 700,00 320,00 380,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

14 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 10 Ν 1080/80) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 8 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άρθρο 12 Ν 1080/80) Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 60 Ν 2214/94) Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή 96,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/ Ειδική εισφορά εφαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πετρελαίου (αρθρο 19 Ν.3054/2002) Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία δημοτικών παιδικών- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 9 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 053 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών ,23 0, , ,08 0, , ,08 0,00 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν.Δωδεκανήσου ΚΑΠ για την κάλυψη των ,25 0, , ,31 0, , ,31 0,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 14 Ν 2817/2000) σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 10 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ για αποζημείωση σχολικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαριστριών ΚΑΠ για την εξ.οφ.προς ΟΤΑ (άρθρο ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Ν3756) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,45 0, , ,39 0, , ,39 0, ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,45 0, , ,39 0, , ,39 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από μισθώματα δημοσίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 15 Ν 2130/93) Παράβολα για την έκδοση των 2.700,00 0, ,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 11 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδα από παράβολα αδειών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,30 0, , ,67 0, , , ,07 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών

22 εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωτικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή 1.787,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 12 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /2001) Εκποίηση άλλων κινητών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211 Από εθνικούς πόρους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.3250/ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Επιχορήγηση για δαπάνη μεταφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος

24 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 13 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πυροπροστασίας ΕΠΙΧΟΡ ΠΡΟΓΡΑΜ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΙΧΟΡ ΣΥΝΟΔΕΥΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣ ΕΠΙΤΑΧ Δ.ΣΑΠΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για εξοφληση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,64 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00

26 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 14 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ,00 0, , ,50 0, , ,50 0,00 δήμων Επισκευή και συντήρηση σχολικών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) Επιχορηγήσεις του προγράμματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Επιχορηγήσεις του προγράμματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Επιχορηγήσεις του προγράμματος 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,50 0, , ,50 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 15 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορήγηση του Δήμου Μαρώνειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Σαπών για το έργο : Επισκευή και εξοπλισμός πνευματικού κέντρου - κοινοτικού καταστήματος Μαρώνειας ( Υποέργο: Επισκευή πνευματικού κέντρου - κοινοτικού καταστήματος Μαρώνειας ) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

30 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 16 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (ΕΣΠΑ) Επισκευή πνευματικού κέντρου - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικού καταστήματος Μαρώνειας ) (ΕΣΠΑ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΒΡΕΝΟΥ (ΕΣΠΑ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΕΠΕΡΑΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΣΠΑ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΠΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΕΠΕΡΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΥΛΑΚΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ) (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣ ΡΟΔΟΠΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΣΠΑ) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 17 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΔΟΠΗ ΕΥΦΟΡΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΗ (ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ) (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ-ΔΡΩ (ΣΧΕΔΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ) (ΕΣΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση του Δήμου Μαρώνειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Σαπών από τον Ο.Ε.Κ Επιχορήγηση του Δήμου Μαρώνειας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από LEADER ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,50 0, , ,50 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 18 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης ,84 0, , ,37 0, , ,37 0,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/ ,30 0, ,30 971,50 0,00 971,50 751,50 220,00 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποφάσεις Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 διατάξεων ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,14 0, , ,87 0, , ,87 220, ΠΑΡΑΒΟΛΑ Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, και 959 ΚπολΔ) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 19 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Παράβολα υποβαλλόμενα για την 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,14 0, , ,87 0, , ,87 220,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από λοιπές δημοτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεις Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφοράς παρανόμως

38 σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 20 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδα από την κατασκευή, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζημίωση καταβληθείσα για 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την παροχή υπηρεσιών Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε ,31 0, , ,63 0, , ,63 0,00 κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,31 0, , ,63 0, , ,63 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 21 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,31 0, , ,63 0, , ,63 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,64 0, , ,64 220,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικαίωματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περιουσίας Τακτικά έσοδα από δυνητικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές

42 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων 1.474,73 0, , ,17 0, , ,17 0,00 εσόδων επιτηδευματιών ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 22 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,73 0, , ,17 0, , ,17 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,73 0, , ,17 0, , ,17 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,73 0, , ,17 0, , ,17 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3111 Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 23 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΔΑΝΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΝΕΙΩΝ 2005 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

46 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 24 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας 1.808,04-22, , ,02 0, ,02 0, , Τέλη ηλεκτροφωτισμού 23,48 0,00 23,48 23,48 0,00 23,48 0,00 23,48 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,52-22, , ,50 0, ,50 0, , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , ,88 0, , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 24,47 0,00 24,47 24,47 0,00 24,47 0,00 24, Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εισφορές Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 736,23 0,00 736,23 736,23 0,00 736,23 0,00 736,23 πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων , , , ,15 0, ,15 29, ,99 εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα Λοιπά τέλη αυθαίρετης καλλιέργειας , , , ,31 0, ,31 598, , Δικαίωμα βοσκής , , , ,18 0, , , ,22

48 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 25 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μισθώματα από αστικά ακίνητα , , , ,11 0, , , , Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα ,90 725, , ,10 0, ,10 0, , Τέλη πεζοδρομίων , , , ,03 0, ,03 310, , Εσοδα από προσκύρωση δημοτικών 1.640, ,86 638,97 638,97 0,00 638,97 0,00 638,97 εκτάσεων Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 305,00-12,00 293,00 293,00 0,00 293,00 0,00 293, Προστιμα ΚΟΚ ΝΔ805/71 και ,00 210, , ,00 0, ,00 48, ,00 ΑΝ170/ Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων ,11 0, , ,11 0, ,11 0, , ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά προστιμα και προσαυξήσεις 3.057,59 0, , ,59 0, ,59 0, , Λοιπά τέλη αυθαίρετης καλλιέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΟΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 ΑΣΤΕΓΟΥΣ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 490,00 210,00 (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) έργων και την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,40 0, , , ,73 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,63 0, , , ,06

50 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 26 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 2.177,79 0, , ,79 0, ,79 0, , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , ,30 0, , , ,69 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,09 0, , , ,48 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,72 0, , , ,54 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,72 0, , , ,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ,00 0, , ,07 0, , ,07 0,00 ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,07 0, , ,07 0,00

52 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,07 0, , ,07 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 27 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , ,58 0, , ,58 0, Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, , ,06 0, , ,06 0, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000,00 0, ,00 235,38 0,00 235,38 235,38 0, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 47,10 0,00 47,10 47,10 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,54 0, , ,54 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ,00 0, ,00 158,00 0,00 158,00 158,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ,00 0, , ,07 0, , ,07 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ,00 0, , ,41 0, , , ,06 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,48 0, , , ,06

54 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 28 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 8.000,00 0, ,00 271,75 0,00 271,75 271,75 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 0,00 500,00 24,45 0,00 24,45 24,45 0, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 0, ,00 122,23 0,00 122,23 122,23 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 418,43 0,00 418,43 418,43 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,03 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ,00 0, , ,37 0, , ,37 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ,00 0, , ,04 0, , ,04 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 4.000,00 0, ,00 449,22 0,00 449,22 449,22 0,00 ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 5.000,00 0, ,00 750,68 0,00 750,68 750,68 0,00 ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ

56 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α ,00 0, , ,53 0, , ,53 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 29 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.000,00 0, ,00 178,54 0,00 178,54 178,54 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΣΚΥ ,00 0, , ,78 0, , ,78 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ,00 0, , ,32 0, , ,32 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ,00 0, , ,51 0, , ,51 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 7.000,00 0, ,00 145,82 0,00 145,82 145,82 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΕ Δ.Ο.Υ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 9.000,00 0, , ,79 0, , ,79 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% ,00 0, , ,63 0, , ,63 0, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ,00 0, , ,49 0, , ,49 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,72 0, , ,72 0,00

58 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 30 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του ,00 0, , ,79 0, , ,79 0,00 Ν 103/75 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,51 0, , ,51 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την ,00 0, , ,06 0, , ,06 0,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 0, ,00 24,56 0,00 24,56 24,56 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,62 0, , ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,23 0, , , ,06 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεις επειτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυησεων Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 31 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,23 0, , , ,06 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,31 0, , ,31 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,24 0, , ,24 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,55 0, , ,55 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 0, , , ,83 0, , ,83 0,00 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

62 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο , , , ,12 0, , ,12 0,00 από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα