Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους Σήµερα στις 5 Οκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.3 µ.µ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στο ηµαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αρ.πρωτ. 4/29-9- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ.4 του Ν.352/ καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. του Ν.352/. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 4 µελών βρέθηκαν παρό τα 36. Επίσης, παρέστη και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.352/. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 9 Ντόντης Λάζος Μέλος 2 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 2 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 3 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 4 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 22 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 5 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 23 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 6 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 24 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 25 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 26 Αθανασιάδης Παναγιώτης µέλος 9 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 2 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 29 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 2 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 3 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 3 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 32 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 33 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 6 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 34 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 7 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 35 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος Νατσιός Στέφανος Μέλος 36 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οφείδης Σάββας Μέλος 2 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 3 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 4 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 5 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 6 Αν και κλήθηκαν νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 2. Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 3. Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 4. Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 5. Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 6. Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 7. Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης. Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9. Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη

2 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ. Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 2. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 3. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας. Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 5. Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 6. Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 7. Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου. Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 9. Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 2. Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου. Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 22. Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 23. Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 2. Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 3. Μορθανάσης Ιωάννης.Κ. Κορινού 4. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 5. Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 6. Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών ενώ ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής (παρ.4 άρθρο 63 του Ν.3463/26) κ. Καλαµπόκας Αναστάσιος (συνεργάτης της εταιρείας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Ζησόπουλο Κωνσταντίνο, συνεργάτη του πρώην ήµου Πέτρας, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3463/26 (Κ..Κ.) σχετικά µε «Απολογισµό Ισολογισµό ήµων» Β. Την 7/ απόφαση του ηµάρχου, σύµφωνα µε την οποία ανατέθηκε ο έλεγχος χρήσης στην FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και συγκεκριµένα ορίστηκε ο κ. Καβελλάρη Πάνο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 99 ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Νικολέτο Κωνσταντίνο µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 2263 ως αναπληρωµατικός ελεγκτής, για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του έτους. Γ. Το πιστοποιητικό ελέγχου που συντάχθηκε µετά τους απαραίτητους ελέγχους του απολογισµού ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης του ήµου Πέτρας για το οικον. έτος. Την αριθ. 7/ απόφαση Ο.Ε. µε την οποία καταρτίστηκε έκθεση ελέγχου απολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους προς έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο. Ε. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 του από Β.. «Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 354/7 Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν επί του θέµατος διάφοροι δηµοτικοί σύµβουλοι (αναλυτική τοποθέτηση υπάρχει στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να εγκρίνει τον απολογισµό. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.352/, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων εξόδων του ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους, όπως εµφανίζεται συνηµµένα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης Β. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 354/7 Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζοι στο άρθρο 24 του Ν. 322/23 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 2

3 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Μειοψηφούντων των.σ. Γκούνα Α., Αθανασιάδη Χ., Μηλιώτη Ν., Μπίνια Κ., Μαλτζάρη Ι., Σαλπιστή Ν., Ανανιάδη Στ. Μπογιατζή Χ., και Κυριακίδη Γ., διότι διαπιστώνουν πως η όλη διαχείριση επαναλαµβάνεται όπως και πέρυσι χωρίς να παρουσιάζεται κάποια βελτίωση ή κάτι καινούριο (αναλυτική τοποθέτηση υπάρχει στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) Μειοψηφούντων και των.σ. Φωτιάδη Ν., Μάντζιου Α. και Νατσιού Στ., οι οποίοι δήλωσαν παρόντες. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 49/ Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, 2-- Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ Κ.Σ. 3

4 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικό ς Λογαριασµ ού 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εγκεκριµέν ος ,5 ιαµορφωµ ένος ,97 Βεβαιωθέν τα ,9 6. ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α, , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ,65.,,5.,,659.46, ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5., 5., 3.9, 6.. Μισθώµατα από 5., 5., , αστικά ακίνητα (άρθρο Μισθώµατα 253 ΚΚ),,, καλλιεργήσιµως γης 6..2 (άρθρο ΕΣΟ Α ΑΠΟ 255 ΚΚ).,., 6.26, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 59 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ικαίωµα βοσκής., (άρθρο 5 Β 24/9-2//95, 6..2 άρθρο ΕΣΟ Α ΑΠΟ.33, ΚΙΝΗΤΗ 6.. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ., 6.. Τόκοι χρηµατικών., καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟ Α ΑΠΟ.33, ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα.33, κινητών πραγµάτων 6..3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 6..3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 6..3 Υ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 9 Β , , , 44 3., /9-2//95) ικαιώµατα σύνδεσης., και επανασύνδεσης µε το Τέλος δίκτυο ύδρευσης., Έσοδα από γενόµενες 5., δαπάνες για λογαρισµό των υδροληπτών.,.33,.,.,.33,.33, , , , 44 3.,.,., 5., 6.26, 59 Πραγµ/θέ ,42 Υπόλοιπ ο , , , ,467.23,,647.79, 9 3.3,.72, , 57.6, 43 57,, 3.9, 6., , 76 6., 24.9, 4.9, , 6.9,.9,.9, 4.9, 4.9, 6.9, 4 4 6,,.33,,,.33, , 7.777, 534.6, , , 69.62, 6 567, , , 3., 52 3., , 9.62, 6.62, , 39., 66.5, 33.94,, 49, 5., Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ , , , , 3, 4,, 2., 3 2., 3,,,,, 2.655, 9 3.7, , ,, 3.94,, 4

5 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Κωδι κός Λογαρια σµού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 9 Β /9-2//95) ικαιώµατα χρήσεως 6..4 αρδευτικού ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 24 Ν 3/93) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο Τέλος διαφήµισης 3 Ν /) (άρθρο 5 Ν 9/9) Εγκεκριµµέ νος 22., 22., 39., ιαµορφωµ ένος 22., 22., 6.35, , 33., 33., 33., 6., 2.35, 44 6., 6.,, 22.35, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53., 56.64, 6.. ΦΟΡΟΙ 5., , 6.. Φόρος 35., 3 35., ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο Ν 6..2 /) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 73/7, άρθρο 2 Ν 5., /) ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3., Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο Ν /3) Εισφορά 4% ή 75% του ΚΗ/947 Ψηφίσµατος (άρθρο ΕΣΟ Α Ν 337/3) ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6..6 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ Σ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 6..6 ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο Ν ΚΑΠ 2/9) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο ΛΟΙΠΑ Ν 946/9) ΤΑΚΤΙΚΑ 6..7 ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α.43, ,, 6253,6 3.,.33.5, , , 2.55, , , 3.,.33.5, , , 2.55, 4.,., Βεβαιωθέν τα.66, 35.66, , , 32.49,.3, , , , 9.43, 3 Πραγµ/θέ 3.775, , , Υπόλοι πο.22 4, ,35 4.3, , , , , , , ,,9 35., 3,, 35.,.43, 3 952,5 9253,6 69, ,.6.332,.3.4, , , , 4.43, 3 952,5 9253,6 69, ,.6.332,.3.4, , , , 4 Υπόλ οιπο Βεβαι ωθ , , , , , 993, 4 93, 4 2.2, 2.2, 2.2,5 2.2,5,,,,,,, 2.3,,9,, 2.3,9 3. 3, 3. 3, , , , ,67,,,,, 5. 52, 5. 52, 5

6 6..73 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 6..7 υγειονοµικού Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν Λογαριασµ ού Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου Έσοδα του από Β 24/9- παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών Έσοδα από παράβολα χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαµονής των αλλοδαπών (ποσοστό 3% επί Έσοδα των από παράβολα αδειών παραµονής 6..7 αλλοδαπών Λοιπά τακτικά του έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω Εσοδα από τάξεις. διάθεση δασικών προϊόντων 4., 5., Εγκεκριµέ νος 25., 3., 2.,., , , Λοιπά παράβολα 5., 6.. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ,9., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 6.. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 6.. Από εθνικούς πόρους Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 6..2 δαπανών Λοιπές του επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για µισθοδοσία υπαλλήλων Επιχορήγηση Κ.Ε.Π. για χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων., 4., , ιαµορφωµ ένος 25., 3., 2.,., , , 5., ,7 22.3, , 2, 69.23,, , 7., 46., 64., 32.65, , 64.,, 22.65, 65 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 975, , Βεβαιωθέν τα.76, 2.53, , 4.933, , , 26 69, , , 96.63, 69.23, , 7.375, , , 22.65, , , Πραγµ/θέ.76, 2.53, , 4.933, , , 26 69, , , 96.63, 69.23, , 7.375, , , 22.65, , Υπόλοιπ ο,,, 3.23, , 2.395, 5.66, 329., , ,.76.95,745.49, 5.49, Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ. -,,,, 5.52, 5.52,, 2.4,,,,,,, 5.49, 69, 5.4,,,,,, 6

7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 6..3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ 6..3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕ ΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 6..3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων , , , Εγκεκριµ µένος , , , ιαµορφ ωµένος , , , Βεβαιωθέ , , , Πραγµ/θ έ ,7 569., , Υπόλοιπ ο,,, Βεβαιωθ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ( Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα Επιχορήγηση 6-2 ν. του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανόρυξη Επιχορήγηση αρδευτικής του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποκατάσταση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποχέτευση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανακαίνιση Επιχορήγηση εσωτερικών του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: " Ανόρυξη Επιχορήγηση αρδευτικής του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Κατασκευή Επιχορήγηση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αναπλάσεις Τ.. του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανόρυξη Επιχορήγηση Εξοπλισµός του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποχέτευση του προγράµµατος "Θησέας" για την εκπόνηση µελέτης κατασκευής,.3, , , 32.46, ,2 5.39,7 2., 26.54, 63.6, , 52.9,4 3., , 94.9, 3.333, ,2 5.39,7 2., 26.54, , , 52.9,4 3., 5.59,6 5.59,6 5.59, , 94.47,7 2.9, , , , 94.47,7 2.9, , , ,,,,29, 345,46, 39.24, 32,, 2., , 4 7.4, , 4 7.4,9 3, 75,5,, 9,23,.23,6 3,, 3.537, 52.3, 52.3,,, 3.,,, 7,3,, 7

8 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Λογαριασµ ού Εγκεκριµµέ νος Επιχορήγηση του προγράµµατος "Θησέας" για την εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου φράγµατος Επιχορήγηση στη του θέση προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Αποχέτευση όµβριων υδάτων οικισµού Επιχορήγηση Κάτω του προγράµµατος "Θησέας" για την προµήθεια σωλήνων για την συντήρηση και επέκταση των δικτύων άρδευσης του Επιχορήγηση Τ..Αγίου του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο : "Αποχέτευση οµβρίων υδάτων περιοχής Γιαννώτα Κ. εώς Τσιµπούκα Κ στο ΛΟΙΠΕΣ.. Λόφου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Χρηµατοδοτήσεις ΕΡΓΑ από Κεντρικούς φορείς Επιχορήγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ηµοτικής Συγκοινωνίας "Συν Χρηµατοδοτήσεις Κοινωνία" έργων από Ε.Ε. Επιχορήγηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Επιχορήγηση υπαίθρου του προγράµµατος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας -3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ " για το έργο: "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάµενου αγροδασικού δρόµου ιαλογητήρια Ράχης 36.,.6, 4., , , 6.77, , ,4 39.9, , 75 ιαµορφωµ ένος 36.,.6, 4., , , 6.77, , ,4 39.9, , 75 Βεβαιωθέν τα Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο,, 36.,,,.6,,, 4.,,, , , , , , , , , , , 5,,.3.447,4,, 39.9, 56,, 45.23, 75 Υπόλοι πο Βεβαιω θ.-,,,,,,,,,,

9 Κωδικό ς Λογαριασµ ού Επιχορήγηση του προγράµµατος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας -3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ " για το έργο: "Βελτίωση υφιστάµενης αγροδασικής οδού Μ Μηλιάς Λοιπές - Κ. Μηλιάς επιχορηγήσεις για επενδύσεις Επιχορήγηση και του έργα Π..Ε. - Σ.Α.Ε 39 (Επαναποικισµός των Παραµεθορίων Περιοχών και οικονοµικής ενίσχυσης του Επιχορήγηση πληθυσµού του Π..Ε. - Σ.Α.Ε 47/ Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη επενδύσεων έργων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ του άρθρου - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 6.. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 6..2 καταβολής Πρόστιµα του χρεών ΚΟΚ, του Ν 5/7 και του ΑΝ /67 Λοιπά πρόστιµα (άρθρο 3 Ν και χρηµατικές ποινές Εγκεκριµµέ νος 44.3, 5.25, 5.25, ιαµορφωµ ένος , 54.93, 5.25, 9., 9.,, 49.6,.5,.,., 5., 2., ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5, 6..5 Παράβολα 5, πλειστηριασµών 6..6 (άρθρα ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 932 και , ΕΣΟ Α Λοιπά έκτακτα έξοδα 2.5, Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.5, που δεν µπορούν να εχθούν στις ανωτέρω Έσοδα από τάξεις τη 2., δηµοσίευση περιληπτικών Έσοδα ΕΛ.Γ.Α. - 5, 6..2 Π.Σ.Ε.Α. ΕΣΟ Α 5., ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 6.. ΠΡΩΤΗ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΦΟΡΑ 5., 6.. ΤΑΚΤIΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ 6..2 ΓΙΑ Τακτικά ΠΡΩΤΗ έσοδα ΦΟΡΑ από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 5., 5.,.5,.,., 5., 2., 5, 5, 2.5, 2.5, 2.5, 2., 5, 5., 5., 5., 5., Βεβαιωθέν τα Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο,, 44.3, 49.6, 49.6, 5.25,,, 5.25, Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ. -,,,,, 9.,, 49.6, 49.6,,,.6,.6, 7.7, 34 4.,.76,.76, 7.7, 34.6,.739, 6.239, 6 2.9, , 2,, 2.,,, 5,,, 5,,, 2.5,,, 2.5,,, 2.5,,, 2.,,, 5, , , , , , , , , , , , ,9 2.4, 2.4,, 2.4,,,,,,,,, 6.723, , , , 3

10 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκεκριµµέ νος ιαµορφω µένος Βεβαιωθέ Πραγµ/θέ Βεβαιωθ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 6..3 Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ 6..3 ΑΠΑΝΩΝ άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ανείων ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6..3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 6..3 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τέλος ακίνητης περιουσίας.667, , , , 6.975, , 9.55, Λοιπά έσοδα , ασικά έσοδα 65.2, Κοινόχρηστα 5599, Μισθώµατα ακινήτων 2.24, ικαίωµα βοσκής 2.574, Κόστος υδροµέτρου 23, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ.592, ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 5 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα.592, Πρόστιµα Κ.Ο.Κ , 6..4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 254.2, 5 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6..4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 247.2, ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 6..4 ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕ 5., Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6..4 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 6..4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , 2.54,.9, , 4 42., 42., 42., , , , , 42., 42.,.947, , , , , , , , , 9,,, 7.54, 9 6.5, 9.3,.3,.3, 26, , , , 65.77, 64.47, 9.55, , 44.92, , 6.,.53, 3.37, 3.72,.493, ,54 3,54 3,54, 3,54 3,54 5., 72.2,., 2.42, 5.57, , , 3.66, 4.66, , 5.592, 5.592, 5.592, 254.2, , 5., 5., 72.2,., 2.33,.4, 5 4.6, , 3.66, 4.53, 23, 2.69, 2.69, 2.69, 24.62, 2.5, 6 9.6, 9 9.6, ,.3, 79,4 4.54, 6.62,.46, ,.2, 745,4 679,3 9, 3.66, 9 6, 3.994,, ,, 5.592, 5,,.592, 5.592, 24.62, 49.57, , 6 9.6, 9 9.6, ,.3, 47.4, , 5.39, 7.2, 6 2.6, 9.592, ,.2, 679,3 3.66, 9 3.9, 943, 2.69, 2.69, 2.69,,,,,,,

11 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκεκριµέ νος ιαµορφω µένος Βεβαιωθέ Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Φόρων συλλογικών προµηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελµατιών Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Χαρτόσηµο µισθωµάτων ΟΓΑ Χαρτοσήµου µισθωµάτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ και Σ 6..4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ Σ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6..5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 6.. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 6.. ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 6.. ΤΑΚΤΙΚΑ Χρηµατικό ΕΣΟ Α υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 6..2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 6.. ΕΚΤΑΚΤΑ Χρηµατικό ΕΣΟ Α υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 25., 35.,.2,., 2, 6., 6., 7., 7., 2., 5., , , 3 2., 2., 7.96, , 3 25., 35.,.2,., 2, 6., 6., 7., 7., 2., 5., 64.7, , , , , , , , 62 2,9 9 29,9 942, 26., 26., 4.3, 4.3, 2., 2.3, 64.7, , , , , , , , 62 2,9 9 29,9 942, 26., 26., 4.3, 4.3, 2., 2.3, 64.7, , , , , , 7 2.2, 5.795, 3,, 94,, 79,, 5,, 33.,, ,, ,, ,, 79,, 2.46,, 79,,,,,,,,,,,, Γενικά Σύνολα , , , , ,67.45,

12 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ Πληρωθέν (ελθ.) τα (πληρωθ) 2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,5 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 772., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 772., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.224, ΕΞΟ Α 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. Ετησια ειδικών εισφορά στο ΤΑ ΚΥ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Ε.Α..Υ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥ Σ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων απάνες υπαλλήλων επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 2..6 συνέδρια ΑΜΟΙΒΕΣ και ΑΙΡΕΤΩΝ σεµινάρια ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.5, 25.5,., 4.5, , 3 7., 7., , ,.43, 3 3., 2.,., 76.2, , , , , , 25.5,., 4.5, , 3 7., 7., , ,.43, 3 3., 2.,.,.97, , , , , , , 44.3, 6 3., 4.475, , 6 5.7, , ,.43, 3 96, 5 96, 5 2.9, , , , 7.96, 9 4.4, , , 4.22, 6.24, 4.24, 4.24, , , , , , , 44.3, 6 3., 4.475, , 6 5.7, 6, , 3, ,,.43, 3 2.3, 95.3, 95,., 59.6, 2 96, 5 96, 5 2.9, , , ,7.96,9 4.4,56 4.4, ,4.22,6.24,4.24,4.24,4,,, 2.3,95.3,95,., 59. 6,2 2

13 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Λογαρια σµού Εγκ/µε νος ιαµ/µε νος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2..6 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογρά., 5., Αµοιβές νοµικών Αµοιβές 2.5, 2.5, συµβολαιογράφων Λοιπές αµοιβές 3., λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου Αποµαγνητοφώνη ση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Απολύµανση - Απεντόµωση - Μυοκτονία., 3., Σχολικών ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 32.4, 2..6 Εξοδα παραστασεως 92.6, ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρ χου και προέδρου Έξοδα παράστασης ηµάρχου Έξοδα παράστασης Αντιδηµάρχων Έξοδα παράστασης Προέδρου ηµοτικού Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο Εξοδα κίνησης 75 προέδρων Σ ΑΜΟΙΒΕΣ (άρθρο ΤΡΙΤΩΝ 4 ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 2..6 συµβούλια ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ και ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβή ορκωτού λογιστή Μηχανογραφική υποστήριξη λογισµικού (Software) Τεχνική υποστήριξη Η/Υ (Hardware) Μηχανογραφική ήµου υποστήριξη προγραµµάτων ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2..6 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 44., 35.2, 3.23, 22., 7.43,.,., 6.66, 6.66, 5.95, 7., 3.57, 3 3.6, 6, 3.,.6,, 6, 3.,.6,, 6, 6,, 6,, 6,,,,,, 3.,., 3., 32.4, 92.6, 44., 35.2, 3.23, 22., 7.43,.,., 3.6, 3.6, 6.5, 7., 3.57,, 5.,.5, 7.5, 9.597, 5 7.5, 3.,.,,., 3.,.22, , , , 7 2., ,.52, 23 3.,, 3., 23.,.354, 3 3.4, 7 3.4, 3., , , 77,.,,., 7., 7.,.72,.72,, 6.5, 3.57, 3.57, 3.57,., 62,3 6.,,.,.22, , , , 7 2., ,.52, 23, 23.,.354, 3 3.4, 7 3.4, 3., , , 77,.,,., 7., 7.,, 3.57, 5.,.95,, 7.5,.72,.72,, 6.5, 3.57, 3.57,., 62,3 6, 5.,.95,, 7.5,

14 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Εξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6., 2.97, , 62,36.45, 7.26, , 62,36.45, 7.26, , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6., 6.32, 7.26, , 7.26, , Ταχυδροµικά τέλη 2.5, 2.5,.43,49.6,.43,49.6, Τηλεφωνικά,τηλεγρα φικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2., Κινητή Τηλεφωνία.6, 2.,.2, 3.23,.77, 3.23,.77,.2,,.2,, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ, 56,52 56,52, 56,52, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ, 56,52 56,52, 56,52, Λοιποί φόροι και τέλη, 56,52 56,52, 56,52, ήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ήµου Πέτρας έτους ΛΟΙΠΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α, 56,52 56,52, 56,52, 52.7, 26.3, 4.467,77.4, ,77.4, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων Οδοιπορικά αιρετών έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτικών ΗΜΟΣΙΕΣ Συµβούλων ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ Έξοδα ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του τιµητικές ήµου διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 4., 4., 2., 2., 3.,., 3., 2., 5.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.6,,.6,,.6,,,,,,

15 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5., ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 6.2,.6, 6.2,,.6,.3,4 5.96, 96,.6,.3,4 5.96, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3., 3.,.22,4.977, 6.22,4.977, Συνδροµές internet 2, 2,,64 9,36,64 9, Λοιπές συνδροµές 3., 3.,, 3.,, 3., Συνδροµή στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Συνδροµή Ψυχοδραστικών στην Ένωση ιαβητικών Ν. Πιερίας Λογαρια σµού ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών Λοιπές δαπάνες γενικής Έξοδα προµηθειών του Τ.Π & ΠΛΗΡΩΜΕΣ. και άλλων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Τόκοι δανείων εσωτερικού Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης Αµοιβές και δανείων προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ ΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ Σ Απόδοση ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ σε σχολικές επιτροπές Εγκ/µε νος 2.,., 6., 6., 3.5,., 2.5, 2.5, 3.3, 4 3.3, , 2., 2., 62.4, 342.7, , 2.55, 4 ιαµ/µε νος 2.,., 6., 6., 3.5,., 2.5, 2.5, 2., 4 2., , 63 2., 2., 62.4, , , , 44 Ελθέ.536, , 44.2, 29, 2.,,., Πληρωθέ (ελθ.) 4.463, , 56.67, 7,.,.2, 29.2, 29.23, 77.23, , 63.39,.9, ,.59, 6 77., , 95 67,7 67,7.59, 7.59, 7.536, , 44.2, 29, 2.,,., 4.463, , 56.67, 7,.,.2, 29.2, 29.23, 77.23, 77, 46.43, 6, 63.39, 9, , , 9.9, 93, 62.4, 69.9, 49.59, 6 77., , 95 67,7 67,7.59, 7.59, 7, 6, 9, 7, 66.7, , , 49 5

16 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Επιχορήγηση γηµοτικών ή κοινοτικών Επιχορήγηση ΝΠ του Ν.Π... " ηµοτικό Πνευµατικό Πολιτιστικό Επιχορήγηση του Ν.Π " ηµοτικό Επιχορήγηση Θέατρο του Ν.Π... " ηµοτικός Παιδικός Συµµετοχή Σταθµός στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 9.966, , 5., 5., 2.934, 5, , 97 2., 9.966, , 5., 5., 2.934, 5, , 97 2., 2.499, 57., 5., 5., , 2.934,, 2.934,, 5, , 2.263, 2.499, 57.,, 5.,, 5., 2.45, , , 2.934,,,, 2.934,, 5, , 2.263, 2.45, , 92 Λογαρια σµού Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Σ.Α..Α. ήµων Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύµπου για την υγειονοµική ταφής των απορριµµάτων Εισφορά για την του εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση,5% υπέρ λογαριασµού του άρθρου Ν Κράτηση 333/54,% από τακτικά έσοδα (προµήθεια, εγκατάσταση σειρήνων, κατασκευή καταφυγείων ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ κτλ. Ν. ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Εγκ/µε νος 2.,.524, 7.62, , 2.,.,., ιαµ/µε νος 6 2.,.524, 7.62, , 2.,.,., 2..6 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α, 24, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α, 24, 2..6 Φορολογικά, 24, πρόστιµα και προσαυξήσεις 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ Σ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , 2..6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 32.24, 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ , ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2..6 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.74, , 4 3., , 23.37, Ελθέ 2.263, Πληρωθέ (ελθ.) 7.736, 92,.524,, 7.62, 69,.524,.5,.5,,.,.5, 24, 24, 24, 24.63, , 9.523, 7.2, 22.5, 2.263, 7.736, 92,.524,, 7.62, 69,.524,.5,.5,,.,.5,, 24,, 24,, 24, 25.7, 9.2, 6., 3 53., , , 9.523, 7.2, 22.5,,,, 25.7, 9.2, 6., 3 53., 99

17 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2..6 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων Έξοδα κίνησης µονίµων διοικητικών Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Αποζηµίωση πρακτικογράφου ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή ληξιάρχου ήµου Πέτρας Λογαρια σµού Αποζηµίωση πρακτικογράφου ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ Λόφου ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2..6 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση Εργοδοτικές ηµοσίου εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. Εργοδοτικές - Τ.Ε.Α..Υ. εισφορές υπέρ 2..6 ηµοσίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Τ.Σ.Κ.Υ.) ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Συµβουλευτική υποστήριξη και έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων προηγούµενης και τρέχουσας χρήσης στο ιπλογραφικό. Στατιστική επεξεργασία 25.6, 7.5, 35.,.,.44, 3.5, 2.7, Εγκ/µε νος 2.5, 3.5, 3.5, 22.5, 4., 5., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 2.4, 2.4, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , 5.97, 35.,.,.44, 3.5, 2.7, ιαµ/µε νος 2.5, 3.5, 3.5, 22.5, 4., 5.,, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5, 5.724, , , 2.63, , 6.94, 4.2, , , 4 Ελθέ 4.963, , , 4.45, 96 23,.4, 4 29, , 2.63, , 6.94, 4.2, , , 4 Πληρωθέ (ελθ.), 2.5, , , , 2.576, 2 4.9, 76.5,.5, 4.9, 2.423, 72 7,2 4, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5,.95, 2.95, , , , , , 4.45, 96 23,.4, 4 29,6, 2.5, , , , 2.576, 2 4.9, 76.5,.5, 4.9, 2.423, 72 7,2 4, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5,.95, 2.95, , , 92 7

18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην Συντήρηση κτιρίων και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή µεγαφωνικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή των συστηµάτων συναγερµού Συντήρηση - εφαρµογών 9.4,.,., 5, 4, 3., λογισµικού ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.7, Λογαρια σµού Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙ Κ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.724, 2.,., 5, 9.24, 2 4, 3.,.7, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 7.94,., 4.74, 2,.,, 5, 7.94,,., 2.4, 2, 4, 966,2 43,4 2.33, , , 2,,.,, 5, 2.4, 2, 4, 966,2 43,4 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.,., 7, 7, 4., 2.5, 5,.,., 2., 6., 6.,.,.,.,., ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.5,.,., 7, 7, 4., 2.5, 5,.,., 2., 6., 6.,.,.,.,., 3.5, 43,4 43,4 596, ,5 2, 7,, 7, 26.26, 6 9.4, 2, 5.954, , 3.73, 94.45, 79 35, 2.45, 7.2, 69, 2., 6., 6., 7.369, , 49 4,4 6 4, , 9 43,4 43,4 2.33, , , ,5 2, 7,, 7, 26.26, 6 9.4, 2, 5.954, , 3, 6.,, 6., 2.63, 2.63, 95,5 4 95, ,.73, 94.45, 79 35, 2.45, 7.2, 69, 2., 7.369, , 49 4,4 6 4, , 9,, 2.63, 2.63, 95,5 4 95, ,

19 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 3.5, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.72,.5, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.5, Έπιπλα Σκεύη 2.5, Ηλεκτρονικοί., υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και Λοιπός εξοπλισµός 6., ΕΡΓΑ 2.22, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 2.22, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 2.22, 3.5, 39.36, 9.36, 9.36, 2.5, 6, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.67, 9 3.6, 3.6, 632, 35.5, 5.5, 3.6, 5.5,, 2.5, 6, 2.67, 9 3.6, 3.6,, 6, 632, 35.5, 5.5, 3.6, 5.5,, 2.5,, 6., 3., 3., 3., 3.,,,,,,,,,,,,,,,, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Συντήρηση - επισκευή ηµοτικού και Κοινοτικών καταστηµάτων ήµου Πέτρας ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 2..7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2..7 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις Συµµετοχή στο του διετές δράσης της 2.5 Η.Κ.Ε. Η.ΠΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.22, 3., 3., 3., 3., 7.6, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.9, 4.9, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.9, Μισθώµατα κτιρίων - 4.9, Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωµα δηµοτικών ιατρείων 4.9, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2., ΕΞΟ Α 2., ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Τ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2., 5.,,,,,, 3., 3., 3., 3., 7.6,.9, 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, 2., 2., 2., 5.,, 3.,, 3.,, 3.,, 3., 35.62, , 2 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, ,, 2.,, 2.,, 2., 2.74, 2, 3.,, 3.,, 3.,, 3., 35.62, 2.295, 7.64, 2, 4.9,, 4.9,, 4.9,, 4.9, 2.295, ,.295,,,,,, 2.,, 2.,, 2., 2.74, , 9

20 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5., Προµήθεια 5., φυτοπαθολογικού υλικού ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 4., ΕΡΓΑ 4., ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Λοιπές εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ κοινής χρήσης Συντήρηση και επισκευή Πνευµατικού Κέντρου Συντήρηση Ράχης. και επισκευή ηµοτικού ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ιατρείου ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.96, 3.96, 34.92, 5., 5., 4., 4., 3.96, 3.96, 34.92, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.74, , 2.295, 2.295, 2.936, 2.952,.936, 2.952,, 3.96,, 3.96,,,.936, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 2.74, , 2.295, 2.295, 2.936, 2.952,.936, 2.952,, 3.96,, 3.96,,,.936, Πληρωθέ Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Επισκευή και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου.. Αγίου ηµητρίου του Επισκευή ήµου Πέτρας γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή Φωτεινών και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και Τ.. συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και Τ.. συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου 2.2 ποδοσφαίρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Υ 34.92, , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.966, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 53.4, ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Αποκοµιδή απορριµµάτων ήµου Πέτρας 53.4, 53.4, 39.52, 34.92, , , 7 5.4, , , , , 5.43, ,.53, 66.53, 66.53, , 66,.936,,,,, 97.35, , , 3.354, 3.354, 23.6, 5.43, ,.53, 66.53, 66.53, , 66,,,,, 97.35, , , 3.354, 3.354, 23.6, 2

21 Τοποθέτηση εορταστικού φωτισµού Ηλεκτρολογικές εργασίες ήµου Πέτρας ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 39.47, ΠΑΡΟΧΕΣ 37.47, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών µηχανηµάτων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια ειδών καθαριότητας 37.47, 2., 2., 2., 29.,.674, 39.47, 37.47, 37.47, 2., 2., 2., 24., Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 9.94, 23,4 3 23,4 3 23,4 3 69, , , , 7, 2.,, 2.,, 2., 2.672, 79.3,, 9.94, 23,4 3 23,4 3 23,4 3 69, , , , 7, 2.,, 2.,, 2., 2.672, 79 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.,., 6., 4., ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 9., Προµήθεια ειδών 9., σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια λαµπτήρων δικτύων Προµήθεια Φ.Ο.Π. ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια εορταστικού φωτισµού και., 4., 7., ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6., ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2., Λοιπός εξοπλισµός 2., Προµήθεια 7., εξοπλισµού και εργαλείων Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων δικτύων Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Προµήθεια.. παγκάκια 3., πλατείας.. ΕΡΓΑ 4.,.,., 6., 4.,.,.,., 6., 4., 4., 6., 6.,, 6., 4.,.672, , , 5.964, 52 4., 4.,, 4., 5.3, 5.3, 5.29, 73 35,4.3, 6., 6.,, 6.,.672, , , 5.964, 52, 5.3, 5.3, 5.29, 73 35,4,,,,, 33., 45 2.,, 7.774,, 3.37,., 45 3., 5., 7.,., 45 3., 5., 7., 2., 2., 3., 3., 7., 7., 3., 3., 7., 7.,., 3., 7., 3., 7.,,,,,, 2.4, , 3.37, 4.4, 45, 7.774,, 3.37,., 4.4, 45,,.,

22 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ Ηλ/σµού κοινής χρήσης Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. Μετατοπίσεις στύλων - Παραλλαγή δικτύων Φ.Ο.Π. Ηλεκτροδότηση γηπέδου 2.25 Τ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αγίου ηµητρίου Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4., 4., 3., 3., 25., , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.34, ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.4, , , 45 3.,.49.39,4 252., 94.73, 24 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 4.4, , , 45.,., 5.,, 3., 4.4, , , 45.,., 5.,, 3.,,,,,, , 94.33, ,, 6, 6,.6, , , , 94.33, ,, 6, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.6, , , 97, Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ Σ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές εποχιακών εργατών Τακτικές αποδοχές εποχιακών υδρονοµέων άρδευσης Έξοδα κίνησης εποχιακών εργατών ύδρευσης ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση Εργοδοτικές ηµοσίου εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ηµοσίου Εργοδοτικές (Τ.Σ.Κ.Υ.) εισφορές εκτακτου, 6, 6,, 6, 6,.4,.4, 24.,., 5.4, 22.5, , , , 76., 5.4, 22.2, , , , , , 9 2.2,, 2,67 2,6 7, 6,, 6, 42.46, 42.46, 2.54, , 2.62,.44, , , , , , 9 2.2,, 2,6 7,, 42.46, 42.46, 2.54, , 2.62,.44, 46,, 7,73 7,73, 7,73,, 4,94 4,94, 4,94, 22.5, 22.5, 2.5, 54.44, , 54.44, 46

23 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. εποχιακών εργατών ύδρευσης Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. εποχιακών υδρονοµέων ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου Παροχές σε προσωπικού) είδος εποχιακών εργατών ύδρευσης 7.5, 5.,.,.,., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.4, ΠΑΡΟΧΕΣ 93.43, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 7.5, 5.,.,.,., 6.4, , 7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.74, 5 9., , 5 5.5, 96,.,,.,,.,.67, 9.347, 5 2, 93.43, , 5 9., 4 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 4.625, 5 5.5, 96,.,,.,,.,.67, 9.347, 5 2, 93.43, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων Αντίτιµο και ρεύµατος αντλιοστασίων ύδρευσης Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων άρδευσης Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Μικροβιολογική - υγειονολογική εξέταση δειγµάτων πόσιµου ΑΠΑΝΕΣ ύδατος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 7.43, , 39.3, 7 5., 2.94, 6., 6., 35., 5., 5., Προµήθεια χλωρίου 5., ΥΛΙΚΑ 3., ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ Υλικά συντήρησης ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης Τ.. ήµου Πέτρας Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης Τ.. ήµου Πέτρας 3., 5., 5., 7.43, , 39.3, 7 5., 2.94, 6., 6., 35., 5., 5., 5., 3., 3., 5., 5.,, 7.43, 7, 39.3,, 39.3, 7, 5.,.67, 5 2.7, , 5.95, , , , 5 5, 5, 5., 7, 5.,, 5.,, 5., , , , 22 5.,, 7.43, 7, 39.3,, 39.3, 7, 5.,.67, 5 2.7, , 5.95, , 22, , 22, , 22,7.999, 22, 5., 4.96, , 5 5, 5, 5., 7, 5.,, 5.,, 5.,,7,7,7, 23

24 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,4, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 7.9, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ, 7.9, Λοιπός εξοπλισµός, 7.9, Προµήθεια αγωγού για την επέκταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή "Ρόγγια".. Λόφου ΕΡΓΑ.24., ΑΠΑΝΕΣ 992.7, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ απάνες κατασκευής ΗΜΟΥ τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 7, 7.9, , ,73..3,35..3, , 9 7.9, 7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 7.9, 7 7.9, 7 7.9, , , , 664.3, 5.75, 9, 7.9, 7, 7.9, 7, 7.9, 7, 7.9, , , , 7 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) , , , Πληρωθέ 664.3,,,,, 59.3, , , Προµήθεια αγωγού άρδευσης περιοχής Αγίου Γεωργίου Τ Μηλιάς. Προµήθεια σωλήνων για την συντήρηση και επέκταση των δικτύων άρδευσης του Τ.. Αγίου ηµητρίου ήµου Πέτρας Κατασκευή αρδευτικής δεξαµενής στο Τ Αγίου Συντήρηση ηµητρίου δικτύων ύδρευσης Συντήρηση φραγµάτων Κ.Μηλιάς ήµου Πέτρας Επέκταση αγωγού όµβριων υδάτων στην περιοχή "Σκούµπα" στο Τ.. Φωτεινών Προµήθεια υλικών για την επέκταση αρδευτικού δικτύου Μ. Μηλιάς του ήµου Πέτρας. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Φωτεινών Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης Τ Μοσχοχωρίου Προµήθεια εξοπλισµού αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή "Κοκκινόγια" Τ Λόφου Ανακαίνηση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μοσχοχωρίου Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο.. Αγίου ηµητρίου Αποχέτευση κεντρικής εισόδου στον οικισµό Ράχης - Κατασκευή φρεατίων, 3., 55 4., 5.25, 2.22, 24 4., 5.25, 2.22,, 6., 2.22, 2.22, 45., 5.39, 7 2.,., , 2.22,., 5.39, 7 2., 2.22,, 3., 55, 4.,, 5.25, 2.22, 6., 2.22,, 2.22,,., 5.39, 77, 2., 2.22,,,, 2.22,, 6.,, 2.22,, 5.39, 77, 2.22,, 3., 55, 4.,, 5.25,,,,,,, 2.22,,.,,, 2.,,

25 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Κατασκευή αγωγού όµβριων κεντρικού δρόµου Μοσχοχωρίου Προµήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύων άρδευσης στο Επεκτάσεις Τ. Λόφου δικτύων άρδευσης Τ Αγίου Ανόρυξη ηµητρίου - Εξοπλισµός αρδευτικής γεώτρησης Αποκατάσταση στη θέση δικτύων ύδρευσης Μοσχοχωρίου Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση και επέκταση δικτύων άρδευσης 26.54, 63 5., 5., 2.22, 26.54, 63 5., 3.537, 2.425, 3, 5., 26.9, 29,4 5, 5.,,, 3.537, 2.425, 3 5., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 26.9,, 2.425, 3, 5., Πληρωθέ 29,4 5, 5.,,, 3.537,,, Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Τ Μοσχοχωρίου Συντήρηση φραγµάτων Τ. Αγίου ηµητρίου Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην θέση "Κοκκινογια",. Λόφου, ήµου Πέτρας Αποχέτευση οµβριων υδάτων Τ.. Αποχέτευση Φωτεινών. υδάτων - Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης - Αποκατάσταση Τ.. Λόφου (Περιοχη Νικολή) Αποχέτευση οµβρίων υδάτων οικισµού Κάτω Μηλιάς Τ.. Μηλιάς Κατασκευή αγωγού οµβρίων περιοχής "Κουµαντζιά" στο Τ Λόφου "Αποχέτευση οµβρίων υδάτων περιοχής Γιαννώτα Κ. εώς Τσιµπούκα Κ στο Λόφου Συντήρηση ήµου δικτύου Πέτρας" ύδρευσης οικισµού Ράχης. Επέκταση αγωγού οµβρίων υδάτων περιοχής "Γιαννώτα" Κατασκευή Λόφου αγωγού ύδρευσης απο "Καρυές" εώς "Στριβό" Τ.. Συντήρηση Μηλιάς φραγµάτων.. Αγίου ηµητρίου. Καθαρισµός τσιµευλάκων Τ.. Μηλιάς περιοχή Μ.Μηλιάς Καθαρισµός τάφρων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 2.63, 52.9, , 2 2., 2.22, , , 52.9, , 42 2., 2.22, , 54,, 2.22,, 2.22,,, 7.,, 7.,, 97.3, , , 2, 4.9, 9,, 97.3, 25, 52.9, , 22, 2., 2.22,, , , 2.22, 7.,, 7., 46.62, 2, 2.22,,, 2.22,, 2.22,,, 7., 4.9, 9, , 22, 2.,,, , 54,,,,,, 7.,

26 ιαµόρφωση χώρων υδρευτικών γεωτρήσεων περιοχής "Πουρνάρι" Τ.. Προµήθεια Λόφου. υλικών και αλλακτικών για την επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης Προµήθεια και υλικών άρδευσης για την επέκταση δικτύων άρδευσης περιοχών "ΛΑΚΚΕΣ -ΤΖΙΚΑ ΙΚΑ" και " ΕΞΑΜΕΝΗ ΤΣΙΡΚΝΗ" Εξοπλισµός Τ.. αρδευτικής Μηλιάς. γεώτρησης στην θέση "Νέα" Ψ.Ν.Π.Ο (ά φάση)., 2.63,, 5.,,.,, 25.26, 3 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 2.63,., 5.,,.,, 25.26, 3, 2.63,., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 5.,,.,, 25.26, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ Ηλ/σµού κοινής χρήσης Ηλεκκτροδότηση γεώτρησης στην θέση "Κοκκινόγια" στο Τ Λόφου. Ηλεκκτροδότηση γεώτρησης στην θέση "Νέα" ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ψ.Ν.Π.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Λοιπές µόνιµες ΧΡΗΣΕΩΣ εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση Τ.. και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Συντήρηση και Τ.. επισκευή δικτύων ύδρευσης Τ ήµου Συντήρηση Πέτρας και επισκευή δικτύων άρδευσης Τ ήµου ΜΕΛΕΤΕΣ Πέτρας ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων), 39.97, 3, 39.97, 3, 25.45,,.62, , 3.42, 3.49, 3.49, 2.22, 2.22, 66., 66., 66., 3.42, 3.42, 3.49, 3.49, 2.22, 2.22, 66., 66., 66., 39.6, , , 3.43, , 3.49,.745,.745,, 4, , , 54, 25.45,, 4.93,.93,.745,.745,, 2.22,, 2.22,, 66.,, 66.,, 66., 3.43, , 3.49,.745,.745,, 4, 4,, 4.93,.93,.745,.745,, 2.22,, 2.22,, 66.,, 66.,, 66., 26

27 Εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου ταµιευτήρα στη θέση "Αηδηµιτριανά" Εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου φράγµατος στη θέση 2.3 "Βαθύλακας" ΥΠΗΡΕΣΙΑ.. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3., 36.,.73.69, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.2, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.2, ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6., 3., 36.,..7,9 234.,.2, 6., 7.73, 5 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 3.,, 36., 7., , , , , , 62.69, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 7.73, 5, 3.,, 36., 7., , , 6 Πληρωθέ.6.934, , , 62.69, Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών Έξοδα κίνησης έργων µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών ΑΠΟ ΟΧΕΣ έργων ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου Έξοδα κίνησης χρόνου υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ χρόνου ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Λ.Π.Π. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κ.Υ.Τ. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 6., 52., 9., 24.5, 24.5, 2., 4.5, 22.2, 5.,., 3., 4., 7.2, 6., 52., 9., 24.5, 24.5, 2., 4.5, 22.2, 5.,., 3., 4., 7.2, 39.39, , , , , , , 5.52, , , 37 9,6 4.3, 5.9, 6.69, 9.33, , , , , 26 25,5.67, 72.66, 3.94, , , 9 2.9, , , , , , , , 5.52, , , 37 9,6 4.3, 5.9, 6.69, 9.33, , , , , 26 25,5.67, 72.66, 3.94, , , 9 2.9, 4

28 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. για τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ χρόνου ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου Παροχές προσωπικού) σε είδος µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων 7.2, 2.5, 2.5, 2., 7.2, 2.5, 2.5, 2., 5.9, 6 2.9, 4, 2.5,, 2.5,, 2., 5.9, 6 2.9, 4, 2.5,, 2.5,, 2., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Παροχές σε είδος υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 5, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26., ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6., Ασφάλιστρα 2.5, µηχανηµάτων - Τεχνικών Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Συντήρηση ΧΡΗΣΗΣ και επισκευή µεταφορικών Συντήρηση και µέσων επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.5, 2.,.,., ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6., ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6., ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο. φορτηγού και λοιπών Παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο. επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 2., 2., 2., 5, 5,., ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α., Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α., ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ., 7.,., 2 5, 26., 6., 2.5, 3.5, 2.,.,., 6., 6., 2., 2., 2., 5, 5,.,.,.,., 9.9,.,, 5, 2.69, , 3,5 2.43, 5.75, 77.9, ,.74,.74, 6, 73, 3.39, , 2.36, 5.6, , 23.9, , , , 49.4,., 374,5.625, 49, 5,, 5, 374,5 625,4 9,.,,.,,., 62.9, , 23,.,, 5, 2.69, , 3,5 2.43, 5.75, 77.9, ,.74,.74, 6, 73, 3.39, , 2.36, 5.6, , 23.9, , , , 49.4,., 374,5.625, 49, 5,, 5, 374,5 625,4 9,.,,.,,., 62.9, , 23,.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας Αριθµός απόφασης 503/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 19/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 23/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 420/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων - Αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 121/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 34/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: 4ΑΧ5ΩΕΤ-046 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 411/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.31/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 656/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 531/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 652/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών άρδευσης στο ήµο Κατερίνης. Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 649/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε ωρη και 4ωρη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 102/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των.ε.υ.α. Κατερίνης, Παραλίας και Κορινού σε µία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ Αριθµός απόφασης 69/2014 Α Α: ΒΙΡ2ΩΕΤ-3ΒΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.32/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 681/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 492/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Ελαφίνας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

8 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 12 Γαλά

8 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 12 Γαλά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.5/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 55/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθµός απόφασης 522/2012 Α Α: Β4ΣΨΩΕΤ-Υ90 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.20/2012 Ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου

Έννοια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.18/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: Β43ΞΩΕΤ-Σ3Ρ Αριθµός απόφασης 506/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

13 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 14 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

13 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 14 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 647/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.27/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους Σήµερα στις 27 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ Αριθµός απόφασης 498/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.18/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή παραστατικών σε εκκρεµότητα του πρώην ήµου Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.6/2011 τακτικής συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 101/2011 ΠΕΡΙΛΗΨH: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση «Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 562/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση (άρθρο 195

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 490/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 83/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός έργων, µελετών και προµηθειών για ένταξή τους στη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 527/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφισµα υποστήριξης στις προτάσεις της Κ.Ε..Ε. και Π.Ε.. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Πέραµα 3-10- 2016 Αριθ. πρωτ. -717- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εως 9ο - 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ.

13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 98/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ήµου Κατερίνης σε µία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α:ΩΩ62ΩΕΤ-Φ5Μ Αριθµός απόφασης 266/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όλων των δροµολογίων, των γραµµών ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα