Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους Σήµερα στις 5 Οκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.3 µ.µ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στο ηµαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αρ.πρωτ. 4/29-9- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ.4 του Ν.352/ καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. του Ν.352/. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 4 µελών βρέθηκαν παρό τα 36. Επίσης, παρέστη και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.352/. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 9 Ντόντης Λάζος Μέλος 2 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 2 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 3 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 4 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 22 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 5 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 23 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 6 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 24 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 25 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 26 Αθανασιάδης Παναγιώτης µέλος 9 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 2 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 29 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 2 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 3 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 3 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 32 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 33 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 6 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 34 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 7 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 35 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος Νατσιός Στέφανος Μέλος 36 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οφείδης Σάββας Μέλος 2 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 3 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 4 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 5 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 6 Αν και κλήθηκαν νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 2. Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 3. Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 4. Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 5. Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 6. Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 7. Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης. Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9. Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη

2 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ. Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 2. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 3. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας. Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 5. Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 6. Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 7. Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου. Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 9. Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 2. Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου. Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 22. Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 23. Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 2. Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 3. Μορθανάσης Ιωάννης.Κ. Κορινού 4. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 5. Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 6. Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών ενώ ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής (παρ.4 άρθρο 63 του Ν.3463/26) κ. Καλαµπόκας Αναστάσιος (συνεργάτης της εταιρείας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Ζησόπουλο Κωνσταντίνο, συνεργάτη του πρώην ήµου Πέτρας, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3463/26 (Κ..Κ.) σχετικά µε «Απολογισµό Ισολογισµό ήµων» Β. Την 7/ απόφαση του ηµάρχου, σύµφωνα µε την οποία ανατέθηκε ο έλεγχος χρήσης στην FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και συγκεκριµένα ορίστηκε ο κ. Καβελλάρη Πάνο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 99 ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Νικολέτο Κωνσταντίνο µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 2263 ως αναπληρωµατικός ελεγκτής, για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του έτους. Γ. Το πιστοποιητικό ελέγχου που συντάχθηκε µετά τους απαραίτητους ελέγχους του απολογισµού ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης του ήµου Πέτρας για το οικον. έτος. Την αριθ. 7/ απόφαση Ο.Ε. µε την οποία καταρτίστηκε έκθεση ελέγχου απολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους προς έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο. Ε. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 του από Β.. «Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 354/7 Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν επί του θέµατος διάφοροι δηµοτικοί σύµβουλοι (αναλυτική τοποθέτηση υπάρχει στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να εγκρίνει τον απολογισµό. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.352/, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων εξόδων του ήµου Πέτρας οικονοµικού έτους, όπως εµφανίζεται συνηµµένα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης Β. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 354/7 Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζοι στο άρθρο 24 του Ν. 322/23 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 2

3 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Μειοψηφούντων των.σ. Γκούνα Α., Αθανασιάδη Χ., Μηλιώτη Ν., Μπίνια Κ., Μαλτζάρη Ι., Σαλπιστή Ν., Ανανιάδη Στ. Μπογιατζή Χ., και Κυριακίδη Γ., διότι διαπιστώνουν πως η όλη διαχείριση επαναλαµβάνεται όπως και πέρυσι χωρίς να παρουσιάζεται κάποια βελτίωση ή κάτι καινούριο (αναλυτική τοποθέτηση υπάρχει στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) Μειοψηφούντων και των.σ. Φωτιάδη Ν., Μάντζιου Α. και Νατσιού Στ., οι οποίοι δήλωσαν παρόντες. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 49/ Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, 2-- Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ Κ.Σ. 3

4 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικό ς Λογαριασµ ού 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εγκεκριµέν ος ,5 ιαµορφωµ ένος ,97 Βεβαιωθέν τα ,9 6. ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α, , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ,65.,,5.,,659.46, ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5., 5., 3.9, 6.. Μισθώµατα από 5., 5., , αστικά ακίνητα (άρθρο Μισθώµατα 253 ΚΚ),,, καλλιεργήσιµως γης 6..2 (άρθρο ΕΣΟ Α ΑΠΟ 255 ΚΚ).,., 6.26, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 59 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ικαίωµα βοσκής., (άρθρο 5 Β 24/9-2//95, 6..2 άρθρο ΕΣΟ Α ΑΠΟ.33, ΚΙΝΗΤΗ 6.. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ., 6.. Τόκοι χρηµατικών., καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟ Α ΑΠΟ.33, ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα.33, κινητών πραγµάτων 6..3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 6..3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 6..3 Υ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 9 Β , , , 44 3., /9-2//95) ικαιώµατα σύνδεσης., και επανασύνδεσης µε το Τέλος δίκτυο ύδρευσης., Έσοδα από γενόµενες 5., δαπάνες για λογαρισµό των υδροληπτών.,.33,.,.,.33,.33, , , , 44 3.,.,., 5., 6.26, 59 Πραγµ/θέ ,42 Υπόλοιπ ο , , , ,467.23,,647.79, 9 3.3,.72, , 57.6, 43 57,, 3.9, 6., , 76 6., 24.9, 4.9, , 6.9,.9,.9, 4.9, 4.9, 6.9, 4 4 6,,.33,,,.33, , 7.777, 534.6, , , 69.62, 6 567, , , 3., 52 3., , 9.62, 6.62, , 39., 66.5, 33.94,, 49, 5., Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ , , , , 3, 4,, 2., 3 2., 3,,,,, 2.655, 9 3.7, , ,, 3.94,, 4

5 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Κωδι κός Λογαρια σµού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 9 Β /9-2//95) ικαιώµατα χρήσεως 6..4 αρδευτικού ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 24 Ν 3/93) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο Τέλος διαφήµισης 3 Ν /) (άρθρο 5 Ν 9/9) Εγκεκριµµέ νος 22., 22., 39., ιαµορφωµ ένος 22., 22., 6.35, , 33., 33., 33., 6., 2.35, 44 6., 6.,, 22.35, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53., 56.64, 6.. ΦΟΡΟΙ 5., , 6.. Φόρος 35., 3 35., ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο Ν 6..2 /) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 73/7, άρθρο 2 Ν 5., /) ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3., Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο Ν /3) Εισφορά 4% ή 75% του ΚΗ/947 Ψηφίσµατος (άρθρο ΕΣΟ Α Ν 337/3) ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6..6 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ Σ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 6..6 ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο Ν ΚΑΠ 2/9) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο ΛΟΙΠΑ Ν 946/9) ΤΑΚΤΙΚΑ 6..7 ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α.43, ,, 6253,6 3.,.33.5, , , 2.55, , , 3.,.33.5, , , 2.55, 4.,., Βεβαιωθέν τα.66, 35.66, , , 32.49,.3, , , , 9.43, 3 Πραγµ/θέ 3.775, , , Υπόλοι πο.22 4, ,35 4.3, , , , , , , ,,9 35., 3,, 35.,.43, 3 952,5 9253,6 69, ,.6.332,.3.4, , , , 4.43, 3 952,5 9253,6 69, ,.6.332,.3.4, , , , 4 Υπόλ οιπο Βεβαι ωθ , , , , , 993, 4 93, 4 2.2, 2.2, 2.2,5 2.2,5,,,,,,, 2.3,,9,, 2.3,9 3. 3, 3. 3, , , , ,67,,,,, 5. 52, 5. 52, 5

6 6..73 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 6..7 υγειονοµικού Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν Λογαριασµ ού Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου Έσοδα του από Β 24/9- παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών Έσοδα από παράβολα χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαµονής των αλλοδαπών (ποσοστό 3% επί Έσοδα των από παράβολα αδειών παραµονής 6..7 αλλοδαπών Λοιπά τακτικά του έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω Εσοδα από τάξεις. διάθεση δασικών προϊόντων 4., 5., Εγκεκριµέ νος 25., 3., 2.,., , , Λοιπά παράβολα 5., 6.. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ,9., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 6.. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 6.. Από εθνικούς πόρους Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 6..2 δαπανών Λοιπές του επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για µισθοδοσία υπαλλήλων Επιχορήγηση Κ.Ε.Π. για χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων., 4., , ιαµορφωµ ένος 25., 3., 2.,., , , 5., ,7 22.3, , 2, 69.23,, , 7., 46., 64., 32.65, , 64.,, 22.65, 65 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 975, , Βεβαιωθέν τα.76, 2.53, , 4.933, , , 26 69, , , 96.63, 69.23, , 7.375, , , 22.65, , , Πραγµ/θέ.76, 2.53, , 4.933, , , 26 69, , , 96.63, 69.23, , 7.375, , , 22.65, , Υπόλοιπ ο,,, 3.23, , 2.395, 5.66, 329., , ,.76.95,745.49, 5.49, Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ. -,,,, 5.52, 5.52,, 2.4,,,,,,, 5.49, 69, 5.4,,,,,, 6

7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 6..3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ 6..3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕ ΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 6..3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων , , , Εγκεκριµ µένος , , , ιαµορφ ωµένος , , , Βεβαιωθέ , , , Πραγµ/θ έ ,7 569., , Υπόλοιπ ο,,, Βεβαιωθ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ( Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα Επιχορήγηση 6-2 ν. του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανόρυξη Επιχορήγηση αρδευτικής του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποκατάσταση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποχέτευση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανακαίνιση Επιχορήγηση εσωτερικών του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: " Ανόρυξη Επιχορήγηση αρδευτικής του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Κατασκευή Επιχορήγηση του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αναπλάσεις Τ.. του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Ανόρυξη Επιχορήγηση Εξοπλισµός του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: Επιχορήγηση "Αποχέτευση του προγράµµατος "Θησέας" για την εκπόνηση µελέτης κατασκευής,.3, , , 32.46, ,2 5.39,7 2., 26.54, 63.6, , 52.9,4 3., , 94.9, 3.333, ,2 5.39,7 2., 26.54, , , 52.9,4 3., 5.59,6 5.59,6 5.59, , 94.47,7 2.9, , , , 94.47,7 2.9, , , ,,,,29, 345,46, 39.24, 32,, 2., , 4 7.4, , 4 7.4,9 3, 75,5,, 9,23,.23,6 3,, 3.537, 52.3, 52.3,,, 3.,,, 7,3,, 7

8 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Λογαριασµ ού Εγκεκριµµέ νος Επιχορήγηση του προγράµµατος "Θησέας" για την εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου φράγµατος Επιχορήγηση στη του θέση προγράµµατος "Θησέας" για το έργο: "Αποχέτευση όµβριων υδάτων οικισµού Επιχορήγηση Κάτω του προγράµµατος "Θησέας" για την προµήθεια σωλήνων για την συντήρηση και επέκταση των δικτύων άρδευσης του Επιχορήγηση Τ..Αγίου του προγράµµατος "Θησέας" για το έργο : "Αποχέτευση οµβρίων υδάτων περιοχής Γιαννώτα Κ. εώς Τσιµπούκα Κ στο ΛΟΙΠΕΣ.. Λόφου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Χρηµατοδοτήσεις ΕΡΓΑ από Κεντρικούς φορείς Επιχορήγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ηµοτικής Συγκοινωνίας "Συν Χρηµατοδοτήσεις Κοινωνία" έργων από Ε.Ε. Επιχορήγηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Επιχορήγηση υπαίθρου του προγράµµατος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας -3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ " για το έργο: "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάµενου αγροδασικού δρόµου ιαλογητήρια Ράχης 36.,.6, 4., , , 6.77, , ,4 39.9, , 75 ιαµορφωµ ένος 36.,.6, 4., , , 6.77, , ,4 39.9, , 75 Βεβαιωθέν τα Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο,, 36.,,,.6,,, 4.,,, , , , , , , , , , , 5,,.3.447,4,, 39.9, 56,, 45.23, 75 Υπόλοι πο Βεβαιω θ.-,,,,,,,,,,

9 Κωδικό ς Λογαριασµ ού Επιχορήγηση του προγράµµατος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας -3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ " για το έργο: "Βελτίωση υφιστάµενης αγροδασικής οδού Μ Μηλιάς Λοιπές - Κ. Μηλιάς επιχορηγήσεις για επενδύσεις Επιχορήγηση και του έργα Π..Ε. - Σ.Α.Ε 39 (Επαναποικισµός των Παραµεθορίων Περιοχών και οικονοµικής ενίσχυσης του Επιχορήγηση πληθυσµού του Π..Ε. - Σ.Α.Ε 47/ Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη επενδύσεων έργων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ του άρθρου - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 6.. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 6..2 καταβολής Πρόστιµα του χρεών ΚΟΚ, του Ν 5/7 και του ΑΝ /67 Λοιπά πρόστιµα (άρθρο 3 Ν και χρηµατικές ποινές Εγκεκριµµέ νος 44.3, 5.25, 5.25, ιαµορφωµ ένος , 54.93, 5.25, 9., 9.,, 49.6,.5,.,., 5., 2., ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5, 6..5 Παράβολα 5, πλειστηριασµών 6..6 (άρθρα ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 932 και , ΕΣΟ Α Λοιπά έκτακτα έξοδα 2.5, Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.5, που δεν µπορούν να εχθούν στις ανωτέρω Έσοδα από τάξεις τη 2., δηµοσίευση περιληπτικών Έσοδα ΕΛ.Γ.Α. - 5, 6..2 Π.Σ.Ε.Α. ΕΣΟ Α 5., ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 6.. ΠΡΩΤΗ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΦΟΡΑ 5., 6.. ΤΑΚΤIΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ 6..2 ΓΙΑ Τακτικά ΠΡΩΤΗ έσοδα ΦΟΡΑ από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 5., 5.,.5,.,., 5., 2., 5, 5, 2.5, 2.5, 2.5, 2., 5, 5., 5., 5., 5., Βεβαιωθέν τα Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο,, 44.3, 49.6, 49.6, 5.25,,, 5.25, Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ. -,,,,, 9.,, 49.6, 49.6,,,.6,.6, 7.7, 34 4.,.76,.76, 7.7, 34.6,.739, 6.239, 6 2.9, , 2,, 2.,,, 5,,, 5,,, 2.5,,, 2.5,,, 2.5,,, 2.,,, 5, , , , , , , , , , , , ,9 2.4, 2.4,, 2.4,,,,,,,,, 6.723, , , , 3

10 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκεκριµµέ νος ιαµορφω µένος Βεβαιωθέ Πραγµ/θέ Βεβαιωθ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 6..3 Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ 6..3 ΑΠΑΝΩΝ άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ανείων ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6..3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 6..3 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τέλος ακίνητης περιουσίας.667, , , , 6.975, , 9.55, Λοιπά έσοδα , ασικά έσοδα 65.2, Κοινόχρηστα 5599, Μισθώµατα ακινήτων 2.24, ικαίωµα βοσκής 2.574, Κόστος υδροµέτρου 23, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ.592, ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 5 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα.592, Πρόστιµα Κ.Ο.Κ , 6..4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 254.2, 5 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6..4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 247.2, ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 6..4 ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕ 5., Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6..4 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 6..4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , 2.54,.9, , 4 42., 42., 42., , , , , 42., 42.,.947, , , , , , , , , 9,,, 7.54, 9 6.5, 9.3,.3,.3, 26, , , , 65.77, 64.47, 9.55, , 44.92, , 6.,.53, 3.37, 3.72,.493, ,54 3,54 3,54, 3,54 3,54 5., 72.2,., 2.42, 5.57, , , 3.66, 4.66, , 5.592, 5.592, 5.592, 254.2, , 5., 5., 72.2,., 2.33,.4, 5 4.6, , 3.66, 4.53, 23, 2.69, 2.69, 2.69, 24.62, 2.5, 6 9.6, 9 9.6, ,.3, 79,4 4.54, 6.62,.46, ,.2, 745,4 679,3 9, 3.66, 9 6, 3.994,, ,, 5.592, 5,,.592, 5.592, 24.62, 49.57, , 6 9.6, 9 9.6, ,.3, 47.4, , 5.39, 7.2, 6 2.6, 9.592, ,.2, 679,3 3.66, 9 3.9, 943, 2.69, 2.69, 2.69,,,,,,,

11 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκεκριµέ νος ιαµορφω µένος Βεβαιωθέ Πραγµ/θέ Υπόλοιπ ο Βεβαιωθ Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Φόρων συλλογικών προµηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελµατιών Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Χαρτόσηµο µισθωµάτων ΟΓΑ Χαρτοσήµου µισθωµάτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ και Σ 6..4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ Σ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6..5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 6.. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 6.. ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 6.. ΤΑΚΤΙΚΑ Χρηµατικό ΕΣΟ Α υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 6..2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 6.. ΕΚΤΑΚΤΑ Χρηµατικό ΕΣΟ Α υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 25., 35.,.2,., 2, 6., 6., 7., 7., 2., 5., , , 3 2., 2., 7.96, , 3 25., 35.,.2,., 2, 6., 6., 7., 7., 2., 5., 64.7, , , , , , , , 62 2,9 9 29,9 942, 26., 26., 4.3, 4.3, 2., 2.3, 64.7, , , , , , , , 62 2,9 9 29,9 942, 26., 26., 4.3, 4.3, 2., 2.3, 64.7, , , , , , 7 2.2, 5.795, 3,, 94,, 79,, 5,, 33.,, ,, ,, ,, 79,, 2.46,, 79,,,,,,,,,,,, Γενικά Σύνολα , , , , ,67.45,

12 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ Πληρωθέν (ελθ.) τα (πληρωθ) 2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,5 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 772., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 772., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.224, ΕΞΟ Α 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. Ετησια ειδικών εισφορά στο ΤΑ ΚΥ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Ε.Α..Υ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥ Σ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων απάνες υπαλλήλων επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 2..6 συνέδρια ΑΜΟΙΒΕΣ και ΑΙΡΕΤΩΝ σεµινάρια ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.5, 25.5,., 4.5, , 3 7., 7., , ,.43, 3 3., 2.,., 76.2, , , , , , 25.5,., 4.5, , 3 7., 7., , ,.43, 3 3., 2.,.,.97, , , , , , , 44.3, 6 3., 4.475, , 6 5.7, , ,.43, 3 96, 5 96, 5 2.9, , , , 7.96, 9 4.4, , , 4.22, 6.24, 4.24, 4.24, , , , , , , 44.3, 6 3., 4.475, , 6 5.7, 6, , 3, ,,.43, 3 2.3, 95.3, 95,., 59.6, 2 96, 5 96, 5 2.9, , , ,7.96,9 4.4,56 4.4, ,4.22,6.24,4.24,4.24,4,,, 2.3,95.3,95,., 59. 6,2 2

13 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Λογαρια σµού Εγκ/µε νος ιαµ/µε νος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2..6 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογρά., 5., Αµοιβές νοµικών Αµοιβές 2.5, 2.5, συµβολαιογράφων Λοιπές αµοιβές 3., λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου Αποµαγνητοφώνη ση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Απολύµανση - Απεντόµωση - Μυοκτονία., 3., Σχολικών ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 32.4, 2..6 Εξοδα παραστασεως 92.6, ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρ χου και προέδρου Έξοδα παράστασης ηµάρχου Έξοδα παράστασης Αντιδηµάρχων Έξοδα παράστασης Προέδρου ηµοτικού Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο Εξοδα κίνησης 75 προέδρων Σ ΑΜΟΙΒΕΣ (άρθρο ΤΡΙΤΩΝ 4 ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 2..6 συµβούλια ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ και ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβή ορκωτού λογιστή Μηχανογραφική υποστήριξη λογισµικού (Software) Τεχνική υποστήριξη Η/Υ (Hardware) Μηχανογραφική ήµου υποστήριξη προγραµµάτων ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2..6 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 44., 35.2, 3.23, 22., 7.43,.,., 6.66, 6.66, 5.95, 7., 3.57, 3 3.6, 6, 3.,.6,, 6, 3.,.6,, 6, 6,, 6,, 6,,,,,, 3.,., 3., 32.4, 92.6, 44., 35.2, 3.23, 22., 7.43,.,., 3.6, 3.6, 6.5, 7., 3.57,, 5.,.5, 7.5, 9.597, 5 7.5, 3.,.,,., 3.,.22, , , , 7 2., ,.52, 23 3.,, 3., 23.,.354, 3 3.4, 7 3.4, 3., , , 77,.,,., 7., 7.,.72,.72,, 6.5, 3.57, 3.57, 3.57,., 62,3 6.,,.,.22, , , , 7 2., ,.52, 23, 23.,.354, 3 3.4, 7 3.4, 3., , , 77,.,,., 7., 7.,, 3.57, 5.,.95,, 7.5,.72,.72,, 6.5, 3.57, 3.57,., 62,3 6, 5.,.95,, 7.5,

14 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Εξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6., 2.97, , 62,36.45, 7.26, , 62,36.45, 7.26, , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6., 6.32, 7.26, , 7.26, , Ταχυδροµικά τέλη 2.5, 2.5,.43,49.6,.43,49.6, Τηλεφωνικά,τηλεγρα φικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2., Κινητή Τηλεφωνία.6, 2.,.2, 3.23,.77, 3.23,.77,.2,,.2,, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ, 56,52 56,52, 56,52, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ, 56,52 56,52, 56,52, Λοιποί φόροι και τέλη, 56,52 56,52, 56,52, ήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ήµου Πέτρας έτους ΛΟΙΠΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α, 56,52 56,52, 56,52, 52.7, 26.3, 4.467,77.4, ,77.4, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων Οδοιπορικά αιρετών έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτικών ΗΜΟΣΙΕΣ Συµβούλων ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ Έξοδα ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του τιµητικές ήµου διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 4., 4., 2., 2., 3.,., 3., 2., 5.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.6,,.6,,.6,,,,,,

15 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5., ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 6.2,.6, 6.2,,.6,.3,4 5.96, 96,.6,.3,4 5.96, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3., 3.,.22,4.977, 6.22,4.977, Συνδροµές internet 2, 2,,64 9,36,64 9, Λοιπές συνδροµές 3., 3.,, 3.,, 3., Συνδροµή στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Συνδροµή Ψυχοδραστικών στην Ένωση ιαβητικών Ν. Πιερίας Λογαρια σµού ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών Λοιπές δαπάνες γενικής Έξοδα προµηθειών του Τ.Π & ΠΛΗΡΩΜΕΣ. και άλλων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Τόκοι δανείων εσωτερικού Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης Αµοιβές και δανείων προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ ΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ Σ Απόδοση ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ σε σχολικές επιτροπές Εγκ/µε νος 2.,., 6., 6., 3.5,., 2.5, 2.5, 3.3, 4 3.3, , 2., 2., 62.4, 342.7, , 2.55, 4 ιαµ/µε νος 2.,., 6., 6., 3.5,., 2.5, 2.5, 2., 4 2., , 63 2., 2., 62.4, , , , 44 Ελθέ.536, , 44.2, 29, 2.,,., Πληρωθέ (ελθ.) 4.463, , 56.67, 7,.,.2, 29.2, 29.23, 77.23, , 63.39,.9, ,.59, 6 77., , 95 67,7 67,7.59, 7.59, 7.536, , 44.2, 29, 2.,,., 4.463, , 56.67, 7,.,.2, 29.2, 29.23, 77.23, 77, 46.43, 6, 63.39, 9, , , 9.9, 93, 62.4, 69.9, 49.59, 6 77., , 95 67,7 67,7.59, 7.59, 7, 6, 9, 7, 66.7, , , 49 5

16 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Επιχορήγηση γηµοτικών ή κοινοτικών Επιχορήγηση ΝΠ του Ν.Π... " ηµοτικό Πνευµατικό Πολιτιστικό Επιχορήγηση του Ν.Π " ηµοτικό Επιχορήγηση Θέατρο του Ν.Π... " ηµοτικός Παιδικός Συµµετοχή Σταθµός στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 9.966, , 5., 5., 2.934, 5, , 97 2., 9.966, , 5., 5., 2.934, 5, , 97 2., 2.499, 57., 5., 5., , 2.934,, 2.934,, 5, , 2.263, 2.499, 57.,, 5.,, 5., 2.45, , , 2.934,,,, 2.934,, 5, , 2.263, 2.45, , 92 Λογαρια σµού Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Σ.Α..Α. ήµων Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύµπου για την υγειονοµική ταφής των απορριµµάτων Εισφορά για την του εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση,5% υπέρ λογαριασµού του άρθρου Ν Κράτηση 333/54,% από τακτικά έσοδα (προµήθεια, εγκατάσταση σειρήνων, κατασκευή καταφυγείων ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ κτλ. Ν. ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Εγκ/µε νος 2.,.524, 7.62, , 2.,.,., ιαµ/µε νος 6 2.,.524, 7.62, , 2.,.,., 2..6 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α, 24, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α, 24, 2..6 Φορολογικά, 24, πρόστιµα και προσαυξήσεις 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ Σ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , 2..6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 32.24, 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ , ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2..6 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.74, , 4 3., , 23.37, Ελθέ 2.263, Πληρωθέ (ελθ.) 7.736, 92,.524,, 7.62, 69,.524,.5,.5,,.,.5, 24, 24, 24, 24.63, , 9.523, 7.2, 22.5, 2.263, 7.736, 92,.524,, 7.62, 69,.524,.5,.5,,.,.5,, 24,, 24,, 24, 25.7, 9.2, 6., 3 53., , , 9.523, 7.2, 22.5,,,, 25.7, 9.2, 6., 3 53., 99

17 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2..6 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων Έξοδα κίνησης µονίµων διοικητικών Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Αποζηµίωση πρακτικογράφου ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή ληξιάρχου ήµου Πέτρας Λογαρια σµού Αποζηµίωση πρακτικογράφου ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ Λόφου ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2..6 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση Εργοδοτικές ηµοσίου εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. Εργοδοτικές - Τ.Ε.Α..Υ. εισφορές υπέρ 2..6 ηµοσίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Τ.Σ.Κ.Υ.) ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2..6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Συµβουλευτική υποστήριξη και έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων προηγούµενης και τρέχουσας χρήσης στο ιπλογραφικό. Στατιστική επεξεργασία 25.6, 7.5, 35.,.,.44, 3.5, 2.7, Εγκ/µε νος 2.5, 3.5, 3.5, 22.5, 4., 5., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 2.4, 2.4, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , 5.97, 35.,.,.44, 3.5, 2.7, ιαµ/µε νος 2.5, 3.5, 3.5, 22.5, 4., 5.,, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5, 5.724, , , 2.63, , 6.94, 4.2, , , 4 Ελθέ 4.963, , , 4.45, 96 23,.4, 4 29, , 2.63, , 6.94, 4.2, , , 4 Πληρωθέ (ελθ.), 2.5, , , , 2.576, 2 4.9, 76.5,.5, 4.9, 2.423, 72 7,2 4, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5,.95, 2.95, , , , , , 4.45, 96 23,.4, 4 29,6, 2.5, , , , 2.576, 2 4.9, 76.5,.5, 4.9, 2.423, 72 7,2 4, 6.5,, 6.5,, 6.5,, 6.5,.95, 2.95, , , 92 7

18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην Συντήρηση κτιρίων και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή µεγαφωνικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή των συστηµάτων συναγερµού Συντήρηση - εφαρµογών 9.4,.,., 5, 4, 3., λογισµικού ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.7, Λογαρια σµού Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙ Κ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.724, 2.,., 5, 9.24, 2 4, 3.,.7, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 7.94,., 4.74, 2,.,, 5, 7.94,,., 2.4, 2, 4, 966,2 43,4 2.33, , , 2,,.,, 5, 2.4, 2, 4, 966,2 43,4 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.,., 7, 7, 4., 2.5, 5,.,., 2., 6., 6.,.,.,.,., ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.5,.,., 7, 7, 4., 2.5, 5,.,., 2., 6., 6.,.,.,.,., 3.5, 43,4 43,4 596, ,5 2, 7,, 7, 26.26, 6 9.4, 2, 5.954, , 3.73, 94.45, 79 35, 2.45, 7.2, 69, 2., 6., 6., 7.369, , 49 4,4 6 4, , 9 43,4 43,4 2.33, , , ,5 2, 7,, 7, 26.26, 6 9.4, 2, 5.954, , 3, 6.,, 6., 2.63, 2.63, 95,5 4 95, ,.73, 94.45, 79 35, 2.45, 7.2, 69, 2., 7.369, , 49 4,4 6 4, , 9,, 2.63, 2.63, 95,5 4 95, ,

19 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 3.5, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.72,.5, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.5, Έπιπλα Σκεύη 2.5, Ηλεκτρονικοί., υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και Λοιπός εξοπλισµός 6., ΕΡΓΑ 2.22, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 2.22, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 2.22, 3.5, 39.36, 9.36, 9.36, 2.5, 6, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.67, 9 3.6, 3.6, 632, 35.5, 5.5, 3.6, 5.5,, 2.5, 6, 2.67, 9 3.6, 3.6,, 6, 632, 35.5, 5.5, 3.6, 5.5,, 2.5,, 6., 3., 3., 3., 3.,,,,,,,,,,,,,,,, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Συντήρηση - επισκευή ηµοτικού και Κοινοτικών καταστηµάτων ήµου Πέτρας ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 2..7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2..7 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις Συµµετοχή στο του διετές δράσης της 2.5 Η.Κ.Ε. Η.ΠΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.22, 3., 3., 3., 3., 7.6, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.9, 4.9, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.9, Μισθώµατα κτιρίων - 4.9, Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωµα δηµοτικών ιατρείων 4.9, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2., ΕΞΟ Α 2., ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Τ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2., 5.,,,,,, 3., 3., 3., 3., 7.6,.9, 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, 2., 2., 2., 5.,, 3.,, 3.,, 3.,, 3., 35.62, , 2 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, ,, 2.,, 2.,, 2., 2.74, 2, 3.,, 3.,, 3.,, 3., 35.62, 2.295, 7.64, 2, 4.9,, 4.9,, 4.9,, 4.9, 2.295, ,.295,,,,,, 2.,, 2.,, 2., 2.74, , 9

20 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5., Προµήθεια 5., φυτοπαθολογικού υλικού ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 4., ΕΡΓΑ 4., ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Λοιπές εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ κοινής χρήσης Συντήρηση και επισκευή Πνευµατικού Κέντρου Συντήρηση Ράχης. και επισκευή ηµοτικού ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ιατρείου ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.96, 3.96, 34.92, 5., 5., 4., 4., 3.96, 3.96, 34.92, Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.74, , 2.295, 2.295, 2.936, 2.952,.936, 2.952,, 3.96,, 3.96,,,.936, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 2.74, , 2.295, 2.295, 2.936, 2.952,.936, 2.952,, 3.96,, 3.96,,,.936, Πληρωθέ Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Επισκευή και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου.. Αγίου ηµητρίου του Επισκευή ήµου Πέτρας γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή Φωτεινών και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και Τ.. συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και Τ.. συµπλήρωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου 2.2 ποδοσφαίρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Υ 34.92, , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.966, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 53.4, ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Αποκοµιδή απορριµµάτων ήµου Πέτρας 53.4, 53.4, 39.52, 34.92, , , 7 5.4, , , , , 5.43, ,.53, 66.53, 66.53, , 66,.936,,,,, 97.35, , , 3.354, 3.354, 23.6, 5.43, ,.53, 66.53, 66.53, , 66,,,,, 97.35, , , 3.354, 3.354, 23.6, 2

21 Τοποθέτηση εορταστικού φωτισµού Ηλεκτρολογικές εργασίες ήµου Πέτρας ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 39.47, ΠΑΡΟΧΕΣ 37.47, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών µηχανηµάτων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια ειδών καθαριότητας 37.47, 2., 2., 2., 29.,.674, 39.47, 37.47, 37.47, 2., 2., 2., 24., Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 9.94, 23,4 3 23,4 3 23,4 3 69, , , , 7, 2.,, 2.,, 2., 2.672, 79.3,, 9.94, 23,4 3 23,4 3 23,4 3 69, , , , 7, 2.,, 2.,, 2., 2.672, 79 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.,., 6., 4., ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 9., Προµήθεια ειδών 9., σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια λαµπτήρων δικτύων Προµήθεια Φ.Ο.Π. ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια εορταστικού φωτισµού και., 4., 7., ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6., ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2., Λοιπός εξοπλισµός 2., Προµήθεια 7., εξοπλισµού και εργαλείων Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων δικτύων Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Προµήθεια.. παγκάκια 3., πλατείας.. ΕΡΓΑ 4.,.,., 6., 4.,.,.,., 6., 4., 4., 6., 6.,, 6., 4.,.672, , , 5.964, 52 4., 4.,, 4., 5.3, 5.3, 5.29, 73 35,4.3, 6., 6.,, 6.,.672, , , 5.964, 52, 5.3, 5.3, 5.29, 73 35,4,,,,, 33., 45 2.,, 7.774,, 3.37,., 45 3., 5., 7.,., 45 3., 5., 7., 2., 2., 3., 3., 7., 7., 3., 3., 7., 7.,., 3., 7., 3., 7.,,,,,, 2.4, , 3.37, 4.4, 45, 7.774,, 3.37,., 4.4, 45,,.,

22 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ Ηλ/σµού κοινής χρήσης Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. Μετατοπίσεις στύλων - Παραλλαγή δικτύων Φ.Ο.Π. Ηλεκτροδότηση γηπέδου 2.25 Τ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αγίου ηµητρίου Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4., 4., 3., 3., 25., , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.34, ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.4, , , 45 3.,.49.39,4 252., 94.73, 24 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 4.4, , , 45.,., 5.,, 3., 4.4, , , 45.,., 5.,, 3.,,,,,, , 94.33, ,, 6, 6,.6, , , , 94.33, ,, 6, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ.6, , , 97, Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ Σ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές εποχιακών εργατών Τακτικές αποδοχές εποχιακών υδρονοµέων άρδευσης Έξοδα κίνησης εποχιακών εργατών ύδρευσης ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση Εργοδοτικές ηµοσίου εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ηµοσίου Εργοδοτικές (Τ.Σ.Κ.Υ.) εισφορές εκτακτου, 6, 6,, 6, 6,.4,.4, 24.,., 5.4, 22.5, , , , 76., 5.4, 22.2, , , , , , 9 2.2,, 2,67 2,6 7, 6,, 6, 42.46, 42.46, 2.54, , 2.62,.44, , , , , , 9 2.2,, 2,6 7,, 42.46, 42.46, 2.54, , 2.62,.44, 46,, 7,73 7,73, 7,73,, 4,94 4,94, 4,94, 22.5, 22.5, 2.5, 54.44, , 54.44, 46

23 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. εποχιακών εργατών ύδρευσης Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. εποχιακών υδρονοµέων ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου Παροχές σε προσωπικού) είδος εποχιακών εργατών ύδρευσης 7.5, 5.,.,.,., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.4, ΠΑΡΟΧΕΣ 93.43, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 7.5, 5.,.,.,., 6.4, , 7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 2.74, 5 9., , 5 5.5, 96,.,,.,,.,.67, 9.347, 5 2, 93.43, , 5 9., 4 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 4.625, 5 5.5, 96,.,,.,,.,.67, 9.347, 5 2, 93.43, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων Αντίτιµο και ρεύµατος αντλιοστασίων ύδρευσης Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων άρδευσης Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Μικροβιολογική - υγειονολογική εξέταση δειγµάτων πόσιµου ΑΠΑΝΕΣ ύδατος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 7.43, , 39.3, 7 5., 2.94, 6., 6., 35., 5., 5., Προµήθεια χλωρίου 5., ΥΛΙΚΑ 3., ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ Υλικά συντήρησης ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης Τ.. ήµου Πέτρας Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης Τ.. ήµου Πέτρας 3., 5., 5., 7.43, , 39.3, 7 5., 2.94, 6., 6., 35., 5., 5., 5., 3., 3., 5., 5.,, 7.43, 7, 39.3,, 39.3, 7, 5.,.67, 5 2.7, , 5.95, , , , 5 5, 5, 5., 7, 5.,, 5.,, 5., , , , 22 5.,, 7.43, 7, 39.3,, 39.3, 7, 5.,.67, 5 2.7, , 5.95, , 22, , 22, , 22,7.999, 22, 5., 4.96, , 5 5, 5, 5., 7, 5.,, 5.,, 5.,,7,7,7, 23

24 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,4, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 7.9, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ, 7.9, Λοιπός εξοπλισµός, 7.9, Προµήθεια αγωγού για την επέκταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή "Ρόγγια".. Λόφου ΕΡΓΑ.24., ΑΠΑΝΕΣ 992.7, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ απάνες κατασκευής ΗΜΟΥ τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 7, 7.9, , ,73..3,35..3, , 9 7.9, 7 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ 7.9, 7 7.9, 7 7.9, , , , 664.3, 5.75, 9, 7.9, 7, 7.9, 7, 7.9, 7, 7.9, , , , 7 Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) , , , Πληρωθέ 664.3,,,,, 59.3, , , Προµήθεια αγωγού άρδευσης περιοχής Αγίου Γεωργίου Τ Μηλιάς. Προµήθεια σωλήνων για την συντήρηση και επέκταση των δικτύων άρδευσης του Τ.. Αγίου ηµητρίου ήµου Πέτρας Κατασκευή αρδευτικής δεξαµενής στο Τ Αγίου Συντήρηση ηµητρίου δικτύων ύδρευσης Συντήρηση φραγµάτων Κ.Μηλιάς ήµου Πέτρας Επέκταση αγωγού όµβριων υδάτων στην περιοχή "Σκούµπα" στο Τ.. Φωτεινών Προµήθεια υλικών για την επέκταση αρδευτικού δικτύου Μ. Μηλιάς του ήµου Πέτρας. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Φωτεινών Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης Τ Μοσχοχωρίου Προµήθεια εξοπλισµού αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή "Κοκκινόγια" Τ Λόφου Ανακαίνηση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μοσχοχωρίου Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο.. Αγίου ηµητρίου Αποχέτευση κεντρικής εισόδου στον οικισµό Ράχης - Κατασκευή φρεατίων, 3., 55 4., 5.25, 2.22, 24 4., 5.25, 2.22,, 6., 2.22, 2.22, 45., 5.39, 7 2.,., , 2.22,., 5.39, 7 2., 2.22,, 3., 55, 4.,, 5.25, 2.22, 6., 2.22,, 2.22,,., 5.39, 77, 2., 2.22,,,, 2.22,, 6.,, 2.22,, 5.39, 77, 2.22,, 3., 55, 4.,, 5.25,,,,,,, 2.22,,.,,, 2.,,

25 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Κατασκευή αγωγού όµβριων κεντρικού δρόµου Μοσχοχωρίου Προµήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύων άρδευσης στο Επεκτάσεις Τ. Λόφου δικτύων άρδευσης Τ Αγίου Ανόρυξη ηµητρίου - Εξοπλισµός αρδευτικής γεώτρησης Αποκατάσταση στη θέση δικτύων ύδρευσης Μοσχοχωρίου Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση και επέκταση δικτύων άρδευσης 26.54, 63 5., 5., 2.22, 26.54, 63 5., 3.537, 2.425, 3, 5., 26.9, 29,4 5, 5.,,, 3.537, 2.425, 3 5., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 26.9,, 2.425, 3, 5., Πληρωθέ 29,4 5, 5.,,, 3.537,,, Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Τ Μοσχοχωρίου Συντήρηση φραγµάτων Τ. Αγίου ηµητρίου Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην θέση "Κοκκινογια",. Λόφου, ήµου Πέτρας Αποχέτευση οµβριων υδάτων Τ.. Αποχέτευση Φωτεινών. υδάτων - Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης - Αποκατάσταση Τ.. Λόφου (Περιοχη Νικολή) Αποχέτευση οµβρίων υδάτων οικισµού Κάτω Μηλιάς Τ.. Μηλιάς Κατασκευή αγωγού οµβρίων περιοχής "Κουµαντζιά" στο Τ Λόφου "Αποχέτευση οµβρίων υδάτων περιοχής Γιαννώτα Κ. εώς Τσιµπούκα Κ στο Λόφου Συντήρηση ήµου δικτύου Πέτρας" ύδρευσης οικισµού Ράχης. Επέκταση αγωγού οµβρίων υδάτων περιοχής "Γιαννώτα" Κατασκευή Λόφου αγωγού ύδρευσης απο "Καρυές" εώς "Στριβό" Τ.. Συντήρηση Μηλιάς φραγµάτων.. Αγίου ηµητρίου. Καθαρισµός τσιµευλάκων Τ.. Μηλιάς περιοχή Μ.Μηλιάς Καθαρισµός τάφρων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 2.63, 52.9, , 2 2., 2.22, , , 52.9, , 42 2., 2.22, , 54,, 2.22,, 2.22,,, 7.,, 7.,, 97.3, , , 2, 4.9, 9,, 97.3, 25, 52.9, , 22, 2., 2.22,, , , 2.22, 7.,, 7., 46.62, 2, 2.22,,, 2.22,, 2.22,,, 7., 4.9, 9, , 22, 2.,,, , 54,,,,,, 7.,

26 ιαµόρφωση χώρων υδρευτικών γεωτρήσεων περιοχής "Πουρνάρι" Τ.. Προµήθεια Λόφου. υλικών και αλλακτικών για την επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης Προµήθεια και υλικών άρδευσης για την επέκταση δικτύων άρδευσης περιοχών "ΛΑΚΚΕΣ -ΤΖΙΚΑ ΙΚΑ" και " ΕΞΑΜΕΝΗ ΤΣΙΡΚΝΗ" Εξοπλισµός Τ.. αρδευτικής Μηλιάς. γεώτρησης στην θέση "Νέα" Ψ.Ν.Π.Ο (ά φάση)., 2.63,, 5.,,.,, 25.26, 3 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 2.63,., 5.,,.,, 25.26, 3, 2.63,., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ 5.,,.,, 25.26, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Εγκαταστάσεις ΧΡΗΣΕΩΣ Ηλ/σµού κοινής χρήσης Ηλεκκτροδότηση γεώτρησης στην θέση "Κοκκινόγια" στο Τ Λόφου. Ηλεκκτροδότηση γεώτρησης στην θέση "Νέα" ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ψ.Ν.Π.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ Λοιπές µόνιµες ΧΡΗΣΕΩΣ εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση Τ.. και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Συντήρηση και Τ.. επισκευή δικτύων ύδρευσης Τ ήµου Συντήρηση Πέτρας και επισκευή δικτύων άρδευσης Τ ήµου ΜΕΛΕΤΕΣ Πέτρας ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων), 39.97, 3, 39.97, 3, 25.45,,.62, , 3.42, 3.49, 3.49, 2.22, 2.22, 66., 66., 66., 3.42, 3.42, 3.49, 3.49, 2.22, 2.22, 66., 66., 66., 39.6, , , 3.43, , 3.49,.745,.745,, 4, , , 54, 25.45,, 4.93,.93,.745,.745,, 2.22,, 2.22,, 66.,, 66.,, 66., 3.43, , 3.49,.745,.745,, 4, 4,, 4.93,.93,.745,.745,, 2.22,, 2.22,, 66.,, 66.,, 66., 26

27 Εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου ταµιευτήρα στη θέση "Αηδηµιτριανά" Εκπόνηση µελέτης κατασκευής χωµάτινου φράγµατος στη θέση 2.3 "Βαθύλακας" ΥΠΗΡΕΣΙΑ.. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3., 36.,.73.69, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.2, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ.2, ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6., 3., 36.,..7,9 234.,.2, 6., 7.73, 5 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ, 3.,, 36., 7., , , , , , 62.69, Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) 7.73, 5, 3.,, 36., 7., , , 6 Πληρωθέ.6.934, , , 62.69, Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών Έξοδα κίνησης έργων µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών ΑΠΟ ΟΧΕΣ έργων ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου Έξοδα κίνησης χρόνου υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ χρόνου ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Λ.Π.Π. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κ.Υ.Τ. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 6., 52., 9., 24.5, 24.5, 2., 4.5, 22.2, 5.,., 3., 4., 7.2, 6., 52., 9., 24.5, 24.5, 2., 4.5, 22.2, 5.,., 3., 4., 7.2, 39.39, , , , , , , 5.52, , , 37 9,6 4.3, 5.9, 6.69, 9.33, , , , , 26 25,5.67, 72.66, 3.94, , , 9 2.9, , , , , , , , 5.52, , , 37 9,6 4.3, 5.9, 6.69, 9.33, , , , , 26 25,5.67, 72.66, 3.94, , , 9 2.9, 4

28 Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. για τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ χρόνου ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου Παροχές προσωπικού) σε είδος µονίµων υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων 7.2, 2.5, 2.5, 2., 7.2, 2.5, 2.5, 2., 5.9, 6 2.9, 4, 2.5,, 2.5,, 2., 5.9, 6 2.9, 4, 2.5,, 2.5,, 2., Εγκ/µένος ιαµ/µένος Ελθέ (ελθ.) Πληρωθέ Παροχές σε είδος υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών έργων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 5, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26., ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6., Ασφάλιστρα 2.5, µηχανηµάτων - Τεχνικών Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Συντήρηση ΧΡΗΣΗΣ και επισκευή µεταφορικών Συντήρηση και µέσων επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.5, 2.,.,., ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6., ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6., ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο. φορτηγού και λοιπών Παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο. επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 2., 2., 2., 5, 5,., ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α., Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α., ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ., 7.,., 2 5, 26., 6., 2.5, 3.5, 2.,.,., 6., 6., 2., 2., 2., 5, 5,.,.,.,., 9.9,.,, 5, 2.69, , 3,5 2.43, 5.75, 77.9, ,.74,.74, 6, 73, 3.39, , 2.36, 5.6, , 23.9, , , , 49.4,., 374,5.625, 49, 5,, 5, 374,5 625,4 9,.,,.,,., 62.9, , 23,.,, 5, 2.69, , 3,5 2.43, 5.75, 77.9, ,.74,.74, 6, 73, 3.39, , 2.36, 5.6, , 23.9, , , , 49.4,., 374,5.625, 49, 5,, 5, 374,5 625,4 9,.,,.,,., 62.9, , 23,.,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα