Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 149 /2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 149 /2017"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 149 /2017 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας» Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 15 η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 10/10843/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι: 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 20. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 22. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 23. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα Τεχνικών Υπηρεσιών 7. Φωτόπουλος Χρήστος 25. Ντάνασης Χαράλαμπος 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 12. Δούλος Παντελής 13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 26. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 27. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Πασσάς Ιωάννης 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης 18. Βαλιανάτος Χρήστος 29. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ Απόντες (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 1. Τζουλέκης Σπυρίδων 2. Μπιλίρης Νικόλαος 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Παρασκευόπουλος Γεώργιος. Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν τα θέματα υπ αριθμ. 40, 41 & 19. Οι κ. Λυμπέρης, Τσαγγαρούλιας, Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Κοκκαλιάρη, Ντάνασης αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 40 ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Πατρινός προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης σε αυτό.

2 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο. Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας τής Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας, ως εξής: «Σε συνέχεια της υπ αριθμ. 108/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση εθελοντικής ομάδας, με τίτλο: «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας», υπό την Δ/νση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου τού δήμου, στην οποία ανήκει και η Πολιτική Προστασία, έρχεται προς έγκριση στο σώμα και ο Κανονισμός λειτουργίας τής Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας. Του κανονισμού επιμελήθηκαν οι εθελοντές και πιστοποιημένοι διασώστες κ. Ματσούκας Γεώργιος του Χαραλάμπους και κ. Παναγιωτόπουλος Βασίλειος του Ηλία, οι οποίο αποτελούν και τα πρώτα στελέχη της νέας εθελοντικής ομάδας. Σύμφωνα με βασικά εδάφια του κανονισμού, οι εθελοντικές ομάδες, κύρια με δράση στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Πολιτεία, διότι προωθούν την διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας αλλά και προόδου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ΟΤΑ, που είναι σε καθημερινή και περισσότερο άμεση επαφή με τον πολίτη, αναγκαστικά χρειάζεται υποστήριξη έτσι ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν η προστασία και η στήριξη όλων αυτών που κινδυνεύουν από τα φυσικά φαινόμενα. Λαμβάνονται επίσης υπόψη, τα φυσικά φαινόμενα που έχουν ενταθεί λόγω της αυξανόμενης κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την νομοθεσία (Ν.3013/2002): Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω, Το Δημοτικό Συμβούλιο, ΚΑΛΕΙΤΑΙ να: Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας, με τίτλο Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας». Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Διαμαντόπουλος ψήφισε λευκό. Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό, ώστε να μην εμποδιστεί όποιος θέλει να προσφέρει τις εργασίες του, αλλά δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος σε τέτοιες είδους δράσεις οι οποίες καλύπτουν τα κενά που προκαλεί η ανεργία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του Δήμαρχου, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 75 παρ. Ι περ. ε6 & περ. ζ Ν.3463/06, γ) την ΑΔΣ 108 /2017 «Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας», Κατά πλειοψηφία αποφασίζει Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της. Β) Για την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, συστήνει τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους παρακάτω: 1. Μαυρίκος Παναγιώτης, Δημοτικός σύμβουλος 2. Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Δημότης -Εθελοντής τής Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας. 3. Ρούτσης Χρήστος, Δημοτικός υπάλληλος, γραμματέας. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149- έτους 2017 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Αμαλιάδα, Μάιος 2017

4 Σελίδα 2 από 20

5 Γενικά περί ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία βαθαίνει, με αποτέλεσμα η κοινωνία να έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από παραπληρωματικές κρίσεις που απορρέουν η μία από την άλλη, με σημαντικότερες αυτές των αξιών, των ιδανικών και των θεσμών. Αντίδοτο μπορεί να αποτελέσει η αλληλεγγύη του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο και η οποία μπορεί να εκφραστεί με διάφορες μορφές με κυριότερη αυτή του εθελοντισμού. Εθελοντής είναι ο πολίτης που έχει τη διάθεση να προσφέρει. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. Σήμερα πολλοί Δήμοι, ως ο εγγύτερος προς τον πολίτη θεσμός, έχουν συστήσει ομάδες οι οποίες προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς. Με την εισαγωγή του εθελοντισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται απόπειρα διαχειριστικής βελτίωσης της προσφοράς των πολιτών, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου στο οποίο θα εντάσσονται δράσεις ενώσεων πολιτών ή και μεμονωμένων εθελοντικών δράσεων. Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών αλλά και σε συνδυασμό με τη γενικότερη κρίση που μαστίζει τη χώρα, η κοινή δράση των πολιτών μπορεί να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία των πολιτών. Ο Εθελοντισμός ως πράξη συμμετοχής σε ατομικό αλλά και συλλογικό κοινωνικό επίπεδο αποτελεί εναλλακτική και πλήρως απεξαρτημένη ενέργεια, τόσο από ιδεολογικά και πολιτικά όσο και από ιδιοτελή κριτήρια, συμβάλει δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και των οικονομικών προβλημάτων. Ο Δήμος Ήλιδας με τον παρόντα Κανονισμό Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, θεσπίζει την πολιτική του, σε τοπικό επίπεδο, για τον Εθελοντισμό, την Πολιτική Προστασία, την Κοινωνική Προσφορά, την Ανθρωπιστική Βοήθεια, την Εκπαίδευση Στελεχών, προσδοκώντας και ελπίζοντας, αυτή η προσπάθεια, να επιφέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δυστυχώς μέχρι σήμερα παρατηρείται έλλειψη κοινού πλαισίου λειτουργίας του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας. Μέχρι σήμερα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει κινήσεις για το συντονισμό των κρατών μελών. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 είχε στόχο, μέσα στα πλαίσια της εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, να εκφράσει την πρόθεση των κρατών μελών για την ανάπτυξη του εθελοντισμού σε διάφορα πεδία πολιτικής του κοινωνικού τομέα. Σημαντική είναι επίσης η αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008), που επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην ανάπτυξη τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σταθμό αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανακήρυξη τους έτους 2011 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού», (προγενέστερη ανακήρυξη του έτους 2001 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού), που σκοπό είχε την διεύρυνση των συνεργασιών των κρατών μελών και το συντονισμό των ενεργειών τους, σε κοινοτικό επίπεδο, στον τομέα του εθελοντισμού. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή: «ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη -κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών- των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Σελίδα 3 από 20

6 καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ» (2010/37/ΕΚ). Τα κράτη μέλη όρισαν από έναν εθνικό συντονιστικό οργανισμό φορέα που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος δράσης για τον εθελοντισμό. Ο εθνικός συντονιστικός φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.). Στο πλαίσιο υλοποίησης των κοινών στόχων του Ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού η Γ.Γ.Ν.Γ. εκπόνησε ένα Εθνικό σχέδιο δράσης για την αναγνώριση, ανάδειξη και προώθηση του εθελοντισμού στη βάση τριών (3) Αξόνων Δράσης: Παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την προβολή της σημασίας του εθελοντισμού και την ευαισθητοποίηση των πολιτών (και ιδίως των μαθητών και των φοιτητών) αναφορικά με την προστιθέμενη κοινωνική αξία του, Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με στόχο την κινητοποίηση -ιδίως των νέωνγια την συμμετοχή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες με κοινωφελή σκοπό που προάγουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και Συνδιοργάνωση ή/και υποστήριξη δράσεων με άλλους κρατικούς ή/και μη κυβερνητικούς φορείς με στόχο την ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής προσφοράς και την παρότρυνση συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες. Η απουσία σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, αποτελεί τόσο Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων στηρίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 του Συντάγματος): «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.» ή στα χρηστά ήθη (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος): «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.» Στον δε Αστικό Κώδικα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό τις εξής μορφές: Σωματεία (Αστικός Κώδικας άρθρα ), Ίδρυμα και Κοινωφελές Ίδρυμα (Αστικός Κώδικας άρθρα ), Επιτροπή Εράνου (Αστικός Κώδικας άρθρα ), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Αστικός Κώδικας άρθρα ), Ενώσεις Προσώπων (Αστικός Κώδικας άρθρο 107). Παρόλα ταύτα τόσο ο χαρακτήρας όσο και ο τρόπος λειτουργίας αλλά και η σχέση των εθελοντικών οργανώσεων με το κράτος δεν είναι προσδιορισμένη με σαφήνεια ούτε διοικητικά ούτε νομικά. Παρά το γεγονός της απουσίας ενός κανονιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα υλοποιούνται εθελοντικές δραστηριότητες, έχουν κατά καιρούς γίνει ρυθμίσεις που αναφέρονται στον εθελοντισμό, σε εθελοντές, στις εθελοντικές οργανώσεις, και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σελίδα 4 από 20

7 Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο, με την περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06. Τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αντίστοιχα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 και την παρ.5 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010. Σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι έχουν εντάξει τον εθελοντισμό ακολουθώντας διάφορες πρακτικές: Με τον ορισμό ειδικής υπηρεσίας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την οργάνωση και τον έλεγχο της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας και τον συντονισμό των δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων που ευρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Διοργανώνοντας εθελοντικές δράσεις πολιτικής προστασίας, σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης νέων πρακτικών λειτουργίας, μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών δραστηριοτήτων των Δήμων ή λειτουργούν αυτοτελώς. Σκοπός της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας θα είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, του πνεύματος αλληλεγγύης, της κοινωνικής αρωγής και εν γένει της δράσης που διέπετε από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και της προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας θα προσφέρει εθελοντικά, δια μέσου των μελών της, υπηρεσίες σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραποτάμιων και κοινοχρήστων χώρων, η πρόληψη πυρκαγιών, η καταγραφή επικινδυνότητας της περιοχής, η διάσωση από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.α. η έρευνα αγνοουμένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ο καθαρισμός των ακτών, η παροχή πρώτων βοηθειών, η φιλοξενία προσφύγων, η εκπαίδευση εθελοντών, η πιστοποίηση εξειδικευμένων στελεχών και γενικότερα η διασφάλιση της προστασίας της υγείας, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, κλπ (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο 3013/2003). Σκοποί και επιδιώξεις του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ στον τομέα του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σκοπός του Δήμου Ήλιδας είναι να προσφέρει αλλά και να βοηθηθεί, σεβόμενος πάντα τη βούληση και την ανεξαρτησία τους: τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας που λειτουργούν τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. τις ήδη οργανωμένες ομάδες εθελοντών πολιτικής προστασίας, οι οποίες παρέχουν εθελοντική δράση τους μονωμένους εθελοντές πολιτικής προστασίας οι οποίοι συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετέχουν σε δράσεις που προσιδιάζουν στα ενδιαφέροντά τους την συσταθείσα Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας επιδιώκεται: η επίτευξη ενός μεγάλου εγχειρήματος, το οποίο είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων, με στόχο την προστασία της υγείας, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στο έργο που επιτελούν οι ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις, οι ομάδες εθελοντών αλλά και οι Μ.Κ.Ο. που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις πολιτικής προστασίας Σελίδα 5 από 20

8 Αρμόδιο Όργανο για την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στον ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την διοικητική λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας γενικότερα. Για την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας, συστήνει τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν υπάλληλο του Δήμου Ήλιδας, έναν αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και έναν Εθελοντή Δημότη της έδρας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, με γνώσεις και εμπειρία πεδίου στα θέματα πολιτικής προστασίας, έρευνας και διάσωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών, ανάπτυξης εθελοντισμού, παροχής πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, διοίκησης μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας μεταξύ άλλων προβλέπονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού πολιτικής προστασίας για τους δημότες όλων των ηλικιών. Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. Τηρεί και επικαιροποιεί το αρχείο όλων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δράσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο προς όφελος των κατοίκων. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό και την πολιτική προστασία Προωθεί το πρότυπο του εθελοντή ενεργού πολίτη. Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Μεριμνά για την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών. Συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης του. Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν τον εθελοντισμό. Είναι αρμόδιο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας του Δήμου. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων εθελοντών. Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προαγωγή και την προώθηση του εθελοντισμού αλλά και η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις, όπως αυτές θα καθορίζονται στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης. Επιπλέον ο Δήμος Ήλιδας μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας: Σελίδα 6 από 20

9 Μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής των Μ.Κ.Ο. και των εθελοντικών ομάδων με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκειμένου να εγγραφούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δημόσια πλατφόρμα «Γέφυρες Συνεργασίας για τον Εθελοντισμού» ( αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ενημέρωσης της βάσης αυτής. Μπορεί να αναλάβει καμπάνια ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των πολιτών με το θεσμό του εθελοντισμού. Μπορεί να αναλάβει ως συντονιστής φορέας (αιτών) τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Μπορεί να αναλάβει τη διεξαγωγή (χρηματοδοτούμενων) εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, όπως αυτό της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση του εθελοντισμού. Μπορεί να αναλάβει ως συντονιστής φορέας (αιτών) τη διεξαγωγή και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων αιτούμενος τη βοήθεια των Μ.Κ.Ο. και των δικτύων εθελοντικών οργανώσεων Μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας συντονισμού, υποδοχής και αποστολής εθελοντών και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εθελοντισμού που διεξάγονται στην Ελλάδα με τη συνεργασία ΜΚΟ. Μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε προγράμματα εθελοντισμού πολιτικής προστασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή νέων σε διάφορες μορφές και δραστηριότητες εθελοντισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Με το παρόν συστήνεται Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο 3013/2003). Α. Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας μπορούν να είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει ο Δήμος και η οποία θα είναι διαρκώς ανοικτή προς όλους. Β. Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, μπορούν να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν την αποδεδειγμένη εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση στα αντικείμενα της ιατρικής, των καταστροφών, της πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών, της ανάπτυξης εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, της προαγωγής της υγείας, της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η έρευνα και διάσωση, ο σχεδιασμός και η πρόληψη αντιμετώπισης καταστροφών, η αποκατάσταση από καταστροφές, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε καταστροφές, κ.λ.π., όλα συναφή με το έργο της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας. Γ. Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, μπορούν να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα του Εθελοντή, οι οποίοι δεν έχουν καμία προηγούμενη ενασχόληση ή εμπειρία αλλά θα υποβληθούν στην κεκανονισμένη εκπαίδευση όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και από τις επιμέρους ισχύουσες οδηγίες. Σελίδα 7 από 20

10 Οι τομείς δραστηριοποίησης της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας καθορίζονται ως : Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση, Έρευνα και Διάσωση, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστική, Οργάνωση και Λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές, Αρωγή στους Πληγέντες μετά από καταστροφές, Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Επικοινωνίες, Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση πολιτών, Εκπαιδεύσεις, Επιμορφώσεις, Ασκήσεις Ετοιμότητας, διεξαγωγή Ημερίδων, Συνεδρίων. Η εμβέλεια δράσης της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας θα είναι πανελλαδική. Έδρα της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, είναι η πόλη της Αμαλιάδος, με παραρτήματα όπου απαιτείται. Για την νομιμότητα της σύστασης της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, απαιτούνται τα εξής: Εγκριτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας στην οποία να αναφέρονται ο σκοπός, η έδρα, η διοικούσα επιτροπή, το σήμα και ο κανονισμός. Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων, δημοσιευμένη σε έγκριτη τοπική εφημερίδα Υποβολή Αιτήσεων ενδιαφερομένων, στο Δήμο Ήλιδας Εγγραφή στο Μητρώο Μελών Εθελοντών, με την καταγραφή όσων εθελοντών δήλωσαν συμμετοχή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. Κάθε υποψήφιος Εθελοντής της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, (εάν πρόκειται για άτομο εξειδικευμένων γνώσεων, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει) θα πιστοποιείται ως Εθελοντής ειδικότητας, μόνον έπειτα από βασική επιμόρφωση πέντε ωρών, στα θέματα εθελοντισμού, πολιτικής προστασίας και κώδικα δεοντολογίας καθώς και αξιολόγησης του φακέλου που έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τον σκοπό αυτό, ανά κατηγορία και ανά ειδικότητα. Η βασική εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε διάστημα δυο ημερών. Β. Κάθε υποψήφιος Εθελοντής της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, (εάν πρόκειται για άτομο χωρίς γνώσεις) θα πιστοποιείται ως Εθελοντής Γενικών Καθηκόντων, μόνον έπειτα από βασική εκπαίδευση είκοσι πέντε ωρών και γραπτής και πρακτικής αξιολόγησής του διάρκειας πέντε ωρών. Για κάθε εξειδίκευση του Εθελοντή Γενικών Καθηκόντων, απαιτείται βασική εκπαίδευση στο αντικείμενο εξειδίκευσης σύμφωνα με την κεκανονισμένη εκπαίδευση όπως προβλέπεται από τις επιμέρους ισχύουσες οδηγίες. Επιμέρους εκπαιδεύσεις κρίνονται απαραίτητες λόγω εξειδικεύσεων και ορίζονται με νεότερη σχετική οδηγία. Σελίδα 8 από 20

11 ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Το Μητρώο Μελών - Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Δήμο Ήλιδας. Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών πολιτικής προστασίας ή άλλως την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν. Αξιοποίηση ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Αξιοποιώντας την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ήλιδας θα επικεντρωθεί στους εξής πέντε τομείς: Πολιτικής Προστασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας Ανθρωπιστικής Βοήθειας Προσφυγικού Μεταναστευτικού Οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ετήσιο προγραμματισμό εθελοντικής δράσης. Διαδικασία Ένταξης στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Κάθε πολίτης που επιθυμεί να ενταχθεί στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας και στα σχεδιαζόμενα προγράμματα εθελοντικής δράσης ακολουθεί την εξής διαδικασία: - Συμπληρώνει τη Αίτηση Υποψήφιου Εθελοντή και την Υπεύθυνη Δήλωση Εθελοντή για την παροχή εθελοντικής εργασίας, στην οποία δηλώνει μεταξύ άλλων και τον τομέα που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του - Εφόσον μελετήσει προσεκτικά και αποδεχθεί, υπογράφει την Συμφωνία Παροχής Εθελοντικής Εργασίας Τα ανωτέρω τα καταθέτει στο Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας. Στη συνέχεια ο πολίτης πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία με τον επικεφαλής του τομέα προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον του και να εξειδικευθεί το πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας. Ταυτόχρονα καταγράφεται στο Μητρώο Μελών - Εθελοντών. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Σελίδα 9 από 20

12 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ Ημερομηνία: Τόπος: Προς: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επώνυμο: Όνομα:. Όνομα Πατρός:.. Όνομα Μητρός:.. Ημερομηνία Γέννησης:..... Διεύθυνση Κατοικίας:.... Ταχυδρομικός Κώδικας:... Δήμος / Περιοχή:... Πόλη:.. Τηλέφωνα Επικοινωνίας:. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:... Τύπος Ταυτότητος: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος:.. Εκδούσα Αρχή:.. Αριθμός Διαβατηρίου:... Ημερομηνία Λήξεως:. Εκδούσα Αρχή:.. Άδεια Παραμονής:. Μόνιμη / Προσωρινή: Ημερομηνία Λήξεως:. Εκδούσα Αρχή:.. Επάγγελμα:. Διεύθυνση Εργασίας: Ταχυδρομικός Κώδικας:... Δήμος / Περιοχή: Πόλη:... Τηλέφωνα Επικοινωνίας:. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:... Ομάδα Αίματος:. Πάσχετε από κάποιο μεταδοτικό νόσημα?.... Πάσχετε από κάποια αναπηρία?.... Έχετε χειρουργηθεί το τελευταίο έτος?.... Έχετε χρόνια πάθηση ή παίρνετε χρόνια φάρμακα? ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Γυμνάσιο ΚΟΛΛΕΓΙΟ Περιγράψτε. Περιγράψτε. Περιγράψτε Σελίδα 10 από 20

13 Περιγράψτε.... Περιγράψτε.... Περιγράψτε. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά / Επίπεδο : Γαλλικά / Επίπεδο :. Γερμανικά / Επίπεδο :. Άλλες Γλώσσες 3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φορέας: 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Έχετε συμμετάσχει ή Συμμετέχετε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις ή δραστηριότητες? Σε ποιες? Ποια είναι η δράση σας? Για πόσο χρονικό διάστημα? Πώς σκεφτήκατε να γίνετε εθελοντής? 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δηλώνω Υπεύθυνα ότι: Όλα τα ανωτέρω στοιχεία μου που μόνος μου και αβίαστα κατέγραψα, είναι αληθή και σωστά και παρέχω το δικαίωμα στον Δήμο Ήλιδας για την εξακρίβωσή τους οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μου. Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου θα παραμείνουν στον Δήμο Ήλιδας, θα προστατεύονται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο Μελών Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας Παραχωρώ το δικαίωμα της επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων μου από τον Δήμο Ήλιδας, αποκλειστικά για σκοπούς ανάπτυξης και προώθησης του Εθελοντισμού και της Πολιτικής Προστασίας, εφόσον από τις ενέργειες αυτές δεν μου προκαλείται η οποιαδήποτε βλάβη. Ημερομηνία:.. Υπογραφή Σελίδα 11 από 20

14 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Η/O κάτωθι υπογεγραμμένη/ος..... κάτοικος διεύθυνση.. (επισυνάπτεται αίτηση με τα πλήρη προσωπικά μου στοιχεία) δηλώνω με την παρούσα ότι επιθυμώ και δέχομαι να συμμετάσχω εθελοντικά στις/ην παρακάτω εργασίες/α δραστηριότητα/δραστηριότητες όπως αναφέρονται στη σχετική Συμφωνία Εθελοντικής Εργασίας που υπογράφεται μεταξύ εμού και του Δήμου Ήλιδας: Επίσης δηλώνω και αποδέχομαι ότι: Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Ήλιδας. Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Ήλιδας και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού. Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου Ήλιδας λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτήν. Στις εργασίες στις οποίες συμμετέχω εθελοντικά, ο Δήμος Ήλιδας θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου, μόνο εφόσον το επιθυμώ. Το υλικό που ο Δήμος Ήλιδας θα μου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον Δήμο Ήλιδας και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών. Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας, υποχρεούμαι να επιστρέφω το υλικό που μου έχει δοθεί για τον λόγο αυτό, στον Δήμο Ήλιδας. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από τον Δήμο Ήλιδας και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται. Ο Δήμος Ήλιδας έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητές μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω. Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Ήλιδας. Επιθυμώ τέλος τη λήψη βεβαιώσεως και συστατικής επιστολής από τον Δήμο Ήλιδας για την εθελοντική συμμετοχή μου, όποτε την ζητήσω. Δήμος Ήλιδας. /. /. Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής Σελίδα 12 από 20

15 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σήμερα την., στο Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, που βρίσκεται στην Αμαλιάδα του νομού Ηλείας μεταξύ του Εθελοντή... και του εκπροσώπου του Γραφείου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας... συμφωνήθηκαν και από τα δύο μέρη τα εξής: Το Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας κάνει δεκτή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψήφιου Εθελοντή.. για να παράσχει ο δεύτερος, εθελοντική εργασία, χωρίς αμοιβή, για τη λειτουργία του πρώτου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ Ονοματεπώνυμο Εθελοντή:... Ειδικότητα Εθελοντή:. Αριθμός Μητρώου Εθελοντή: ΑΡΘΡΟ 2 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας» (Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών). - Εθελοντισμός είναι «η θεληματικά προσφερόμενη εργασία». Ωστόσο, ο εθελοντισμός ξεπερνά κατά πολύ αυτό τον ορισμό. - Ο Εθελοντισμός αποτελεί μέσο ατομικής ανάπτυξης, μαθησιακής κινητικότητας, ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη. μέσα από τον οποίο εκπληρώνονται σημαντικές αξίες - O Εθελοντισμός είναι η ανταπόκριση σε ποικίλες ευαισθησίες, στα όνειρα και στις προσδοκίες των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο. - Ο Εθελοντισμός προάγει την ιδέα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού - Ο Εθελοντισμός βελτιώνει τους όρους πρόσβασης των πολιτών στην κοινή ζωή και την ευημερία - Ο Εθελοντισμός καλλιεργεί και προάγει τη συμμετοχή, την ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας στην επίλυση κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. - Ο Εθελοντισμός αναπτύσσει ενεργούς πολίτες που ξέρουν να διεκδικούν για τον εαυτό τους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΑΡΘΡΟ 5 ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Σελίδα 13 από 20

16 ΑΡΘΡΟ 6 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Το Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας διασφαλίζει ότι η κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνει ο Εθελοντής θα του προσφέρει ευκαιρίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική του εξέλιξη. Β) Ο Εθελοντής τηρεί το προσωπικό του Σημειωματάριο Κατάρτισης όπου έχει τη δυνατότητα να σημειώνει οτιδήποτε αφορά στη μαθησιακή διαδικασία και τεκμηριώνει αυτήν, οτιδήποτε κρίνει ότι θα του φανεί χρήσιμο στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ και ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Α) Με ευθύνη του Γραφείου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιείται μια συνεδρία προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον του Εθελοντή και να εξειδικευτεί το πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας, με τον μέντορα που ορίζει ο οργανισμός και τον υπεύθυνο επιβλέπων του έργου του εθελοντή Β) Ο Εθελοντής συναλλάσσεται με τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα που εμπλέκονται στη διοίκηση και εν τέλει στη λειτουργία του Γραφείου Εθελοντισμού Γ) Ο Εθελοντής πραγματοποιεί συνεδρίες αξιολόγησης και τηρεί σημειώσεις γι αυτές Δ) το Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ε) το Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας πρέπει να παρέχει την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα του εθελοντή. ΣΤ) Το Γραφείο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας ορίζει υπεύθυνο για τον Εθελοντή, τον οποίο του γνωστοποιεί με πλήρη στοιχεία. Αυτός είναι υπεύθυνος για την προσωπική υποστήριξη του εθελοντή και διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στην λειτουργία του οργανισμού. Ο εθελοντής μπορεί επίσης να απευθύνεται στον υπεύθυνό του όταν ανακύπτουν προβλήματα. Η πρώτη συνεδρία στον οργανισμό πρέπει να γίνεται παράλληλα με την πρώτη συνάντηση του εθελοντή με τον υπεύθυνό του που έχει ορίσει ο οργανισμός, προκειμένου να συζητιέται η μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθούν τακτικές επαφές και συναντήσεις. Ο υπεύθυνος διαδραματίζει επίσης σημαίνοντα ρόλο κατά τη συζήτηση με τον εθελοντή σχετικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα όταν έχει ολοκληρωθεί η δραστηριότητα προκειμένου να συντάξει τη συστατική επιστολή για τον εθελοντή και να τεκμηριωθούν τα οφέλη που αποκόμισε ο εθελοντής. Ζ) Ο Δήμος Ήλιδας χορηγεί πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή στον Εθελοντή, όποτε χρειαστεί. Η) Ο Δήμος Ήλιδας θεσπίζει κάθε χρόνο, τις ενέργειες και τις διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών του, για τη σημαντική και μοναδική συνεισφορά τους. Υπογραφές Για το Γραφείο Εθελοντισμού Ο / Η Εθελοντής /ντρια ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη Σελίδα 14 από 20

17 Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή τους ασφάλεια Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και δράση ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ Ο Δήμος οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας Ο Δήμος εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας Ο Δήμος παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα Ο Δήμος διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης Ο Δήμος έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο Ο Δήμος θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών οι οποίοι λαμβάνουν πιστοποιητικό εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το Μητρώο Μελών - Εθελοντών) εφόσον αυτός: επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Δήμου, χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος, παραβαίνει τις αρμοδιότητές του. Κεφάλαιο 1 - Ορισμοί ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1. Ορισμός του Εθελοντή Εθελοντής είναι το άτομο που εκτελεί δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία με ελεύθερη βούληση. Αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονται για ένα μη κερδοσκοπικό σκοπό, ωφελώντας την προσωπική ανάπτυξη του εθελοντή, ο οποίος προσφέρει τον χρόνο και την ενέργειά του για το γενικό καλό χωρίς οικονομική ανταμοιβή. 2. Ορισμός των πάροχων εθελοντισμού Οι πάροχοι εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ομάδες που είναι ανεξάρτητοι και αυτοδιοικούμενοι καθώς και άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς, όπως είναι οι δημόσιες αρχές. Είναι ενεργοί στο δημόσιο χώρο και οι δραστηριότητες τους πρέπει να στοχεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, στη συνεισφορά προς το δημόσιο καλό. 3. Ορισμός της εθελοντικής δραστηριότητας Οι εθελοντικές δραστηριότητες εκτελούνται από τους εθελοντές. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται για έναν μη κερδοσκοπικό σκοπό και δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια ενός πάροχου εθελοντισμού ή μέσα από την πρωτοβουλία ενός μεμονωμένου εθελοντή. Σελίδα 15 από 20

18 Κεφάλαιο 2 - Δικαιώματα του εθελοντή - Βασικά δικαιώματα - Ευθύνες του Εθελοντή Άρθρο 1 Οποιοσδήποτε κάνει μια εθελοντική δραστηριότητα δικαιούται να ονομάζεται «εθελοντής», αν το επιθυμεί, και μπορεί να έχει εξουσιοδότηση σε αυτά τα βασικά δικαιώματα. Άρθρο 2 Οι εθελοντές έχουν δικαίωμα στην πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όταν πραγματοποιούν μια εθελοντική δραστηριότητα. Άρθρο 3 Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ίση πρόσβαση σε εθελοντικές ευκαιρίες και σε προστασία ενάντια σε όλων των ειδών διακρίσεις σε σχέση με την ηλικία, το φύλλο, τη σεξουαλική ταυτότητα, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τις ειδικές ικανότητες, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την σύνδεση με κάποια εθνική μειονότητα, περιουσιακή κατάσταση, γέννηση ή άλλη κατάσταση και δεν πρέπει επίσης να γίνεται διάκριση για την προέλευσή τους ή τις πεποιθήσεις τους. Άρθρο 4 Κανείς δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τον νόμο για τη συμμετοχή του σε μια εθελοντική δραστηριότητα της επιλογής του, όσο αυτή η εθελοντική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμβάλλει στο δημόσιο καλό. Άρθρο 5 Όλοι οι εθελοντές πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Άρθρο 6 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα για κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ασφάλιση αστικής ευθύνης. Άρθρο 7 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμβιβάσει την εθελοντική του δράση με την προσωπική και επαγγελματική του ζωή και συνεπώς να μπορεί να επιτύχει να έχει μια ευελιξία κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του δραστηριότητας. Κάθε εθελοντής επίσης, έχει δικαίωμα να αρνηθεί εργασίες οι οποίες έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ιδεολογίες και τις πεποιθήσεις του. Άρθρο 8 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να κάνει εθελοντισμό εκτός συνόρων της χώρας στην οποία γεννήθηκε. Συνεπώς, εάν χρειάζεται, η βίζα πρέπει να αποκτείται χωρίς χρέωση μέσα από μια ανοιχτή, προσιτή και διαφανή διαδικασία, η οποία ευνοεί την κινητικότητα του εθελοντή. Δικαίωμα για υποστήριξη από τους πάροχους του εθελοντισμού. Άρθρο 9 Κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα αποζημίωσης των εξόδων που πραγματοποιεί και σχετίζονται με την εθελοντική δραστηριότητα, σεβόμενοι τα διαφορετικά επίπεδα αποζημίωσης που προκύπτουν από την ποικιλία των εθελοντικών δράσεων. Αυτές οι αποζημιώσεις πρέπει να εξαιρούνται από κάθε είδους φορολόγηση. Άρθρο 10 Κάθε εθελοντής δικαιούται να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες, αρχές, πρότυπα και στόχους των πολιτικών για τον εθελοντισμό. Άρθρο 11 Κάθε εθελοντής δικαιούται μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εργασίας του, η οποία τους επιτρέπει να εφαρμόσουν την εθελοντική δραστηριότητα με ξεκάθαρη κατανόηση των σκοπών και αντικειμένων τους. Η περιγραφή εργασίας πρέπει - στο μέγιστο δυνατό βαθμό - να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον πάροχο εθελοντισμού και Σελίδα 16 από 20

19 τον εθελοντή και, αν χρειάζεται, να ανανεωθεί κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστεί ότι οι εθελοντές και οι έμμισθοι υπάλληλοι έχουν συμπληρωματικούς ρόλους και οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες προσωπικού. Άρθρο 12 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα σε υποστήριξη και ανατροφοδότηση καθ όλη την εθελοντική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει προετοιμασία για την ευρωπαϊκή χάρτα για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των εθελοντών, την δραστηριότητα, προσωπική καθοδήγηση και βοήθεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της δραστηριότητας, κατάλληλη αξιολόγηση και απολογισμό μετά τη δραστηριότητα και πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Άρθρο 13 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την εθελοντική δραστηριότητά του στο πιο κατάλληλο επίπεδο. Επιπλέον, κάθε εθελοντής πρέπει να έχει πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Οργάνωσης. Κάθε εθελοντής πρέπει να έχει κυριότητα του έργου στο οποίο συμμετέχει, μέσα από την συν-απόφαση στη διαδικασία εφαρμογής και το δικαίωμα να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο αυτό. Άρθρο 14 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα στην απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να εφαρμόσει την εθελοντική δραστηριότητα στο έπακρο της ικανότητάς του και με την καλύτερη δυνατή γνώση. Άρθρο 15 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζονται η συνεισφορά, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που κερδίζει μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων, από τις επίσημες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δομές και ινστιτούτα. Οι εθελοντές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και το χώρο να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν και να αναπτύξουν το δικό τους μονοπάτι μάθησης. Άρθρο 16 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα, εάν απαιτείται από την εθελοντική δραστηριότητα, σε ευελιξία από τον επαγγελματικό του χρόνο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες προκειμένου να αναλάβουν εθελοντικές δραστηριότητες. Εάν η εφαρμογή των εθελοντικών δραστηριοτήτων απαιτούν σταθερή ευελιξία ως προς τις συμβατικές ή εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, ο εθελοντής πρέπει να ζητήσει συμφωνία από τον εργοδότη ή τον εκπαιδευτικό του φορέα. Άρθρο 17 Κάθε εθελοντής σέβεται τους κανόνες δικαίου και της μη διάκρισης καθ όλη την εθελοντική τους δραστηριότητα. Άρθρο 18 Κάθε εθελοντής έχει την υπευθυνότητα να σέβεται την ενσωμάτωση, την αποστολή, τους στόχους και τις αξίες του πάροχου εθελοντισμού. Άρθρο 19 Κάθε εθελοντής σέβεται τις δεσμεύσεις που γίνονται με τον πάροχο εθελοντισμού, σχετικά με την ποσότητα του χρόνου και την προσπάθεια που έχουν κοινά συμφωνηθεί να γίνουν στην εθελοντική δραστηριότητα και στην ποιότητα που πρέπει να αποδοθεί. Άρθρο 20 Κάθε εθελοντής έχει την υπευθυνότητα να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις που προσφέρονται και απευθύνονται στον εθελοντή και σχετίζονται με τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να διεξαχθούν οι συμφωνημένες εργασίες. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους εθελοντές. Σελίδα 17 από 20

20 Άρθρο 21 Κάθε εθελοντής σέβεται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών (της Οργάνωσης), πιο συγκεκριμένα σχετικά με νομικά ζητήματα και με ό,τι αφορά προσωπικά στοιχεία των μελών, του προσωπικού και τους δικαιούχους των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 22 Κάθε εθελοντής αντιλαμβάνεται ότι ο εθελοντισμός στοχεύει σε οφέλη για το κοινό καλό ή την κοινωνία. Άρθρο 23 Κάθε εθελοντής συνεργάζεται με άλλους εθελοντές μέσα στην Οργάνωση όπου χρειάζεται και συμβάλλει στην βιωσιμότητα της Οργάνωσης μέσα από την επικοινωνία με τους υπόλοιπους και την παράδοση στο τέλος της δέσμευσής τους. Άρθρο 24 Κάθε εθελοντής στα πλαίσια της εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος σε δασική ή αστική πυρόσβεση μόνο εάν έχει λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κεφάλαιο 3 - Δικαιώματα και ευθύνες των πάροχων εθελοντισμού Άρθρο 25 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ομάδες, που είναι ανεξάρτητοι, αυτόνομοι καθώς επίσης άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς ή δημόσιες αρχές που παρέχουν εθελοντικές ευκαιρίες, έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται ως «πάροχος εθελοντισμού». Άρθρο 26 Οι πάροχοι εθελοντισμού έχουν το δικαίωμα σε ένα σταθερό και αειφόρο πλαίσιο υποστήριξης και ένα ευνοϊκό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών δομών χρηματοδότησης που παρέχουν προσβάσιμο, βιώσιμο και ευέλικτο οικονομικό περιβάλλον. Άρθρο 27 Οι πάροχοι εθελοντισμού έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα στο χώρο του εθελοντισμού, αντιπροσωπεύοντας το ενδιαφέρον και τις ανάγκες των εθελοντών. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη των πάροχων εθελοντισμού, καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που είναι πιο κοντά στον εθελοντή, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με θέματα πολιτικής ή νομοθεσίας για τον τομέα του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα. Άρθρο 28 Οι πάροχοι εθελοντισμού δεν πρέπει να φορολογούνται για το εισόδημά τους. Άρθρο 29 Οι πάροχοι εθελοντισμού μπορούν να επιλέξουν εθελοντές σύμφωνα με την αποστολή και το όραμά τους και τα ειδικά χαρακτηριστικά και το προφίλ των εθελοντών, εάν οι συγκεκριμένες εθελοντικές δραστηριότητες το απαιτούν. Άρθρο 30 Οι πάροχοι εθελοντισμού δεσμεύονται να αναπτύξουν μια πολιτική εθελοντισμού η οποία σέβεται τα δικαιώματα του εθελοντή. Άρθρο 31 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξοικειωθούν με το έγκυρο νομικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό και να επαληθεύσουν νομικές πλευρές που αφορούν την εφαρμογή της εθελοντικής δραστηριότητας. Άρθρο 32 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν την μείωση των κινδύνων και να παρέχουν ξεκάθαρη καθοδήγηση στον εθελοντή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πάροχος δεσμεύει τον εαυτό του για να δημιουργήσει το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον για τον εθελοντή Σελίδα 18 από 20

21 και για να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση που συνδέεται με τους πιθανούς κινδύνους στην εθελοντική δραστηριότητα. Άρθρο 33 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να προσφέρουν ίση και διάφανη πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με εθελοντικές ευκαιρίες, καθώς επίσης και σε δικαιώματα και υπευθυνότητες των εθελοντών. Άρθρο 34 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες πρόσληψης σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς και με ίσους όρους για όλους. Πρέπει να αναγνωρίσουν τα εμπόδια και να δημιουργήσουν μέτρα για να τα ξεπεράσουν, ώστε να εμπλακούν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Άρθρο 35 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν μια υποδομή για πρόβλεψη ασφάλισης, η οποία καλύπτει κοινωνική προστασία για υγεία και ασφάλιση αστικής ευθύνης για τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Άρθρο 36 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να προωθήσουν τον εθελοντισμό και τα οφέλη του για την κοινωνία και το άτομο. Ευθύνες για την υποστήριξη εθελοντών. Άρθρο 37 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να αποζημιώνουν τον εθελοντή για τα έξοδα που γίνονται σχετικά με την εθελοντική δραστηριότητα. Άρθρο 38 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να παρέχουν μια ξεκάθαρη περιγραφή εργασιών για τη δραστηριότητα που ο εθελοντής πρέπει να διεξάγει. Το περιεχόμενο της περιγραφής εργασίας πρέπει να σχηματιστεί, στο μεγαλύτερο μέρος του, και να συμφωνηθεί μαζί από τον πάροχο εθελοντισμού και τον εθελοντή και αν χρειάζεται, πρέπει να ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Άρθρο 39 Οι πάροχοι εθελοντισμού δεσμεύουν τον εαυτό τους για τη δημιουργία και την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την προετοιμασία και ενημέρωση, προσφέρουν προσωπική καθοδήγηση, βοήθεια και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας, ξεκάθαρους μηχανισμούς αξιολόγησης και πλήρη υποστήριξη για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων για την μετά παρακολούθηση. Ιδανικά ο πάροχος εθελοντισμού πρέπει να στοχεύει να έχει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Άρθρο 40 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία και πρόσβαση σε υπάρχουσες και προβλεπόμενες πηγές στους εθελοντές, προκειμένου να τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τις συμφωνημένες δραστηριότητες. Άρθρο 41 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές παραδόσεις και υποβολές εκθέσεων για τους εθελοντές προκειμένου να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 42 Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής των εθελοντών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εθελοντική δραστηριότητα στο πιο κατάλληλο επίπεδο. Οι πάροχοι εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εθελοντές αισθάνονται κύριοι του έργου μέσα από την συν-απόφαση κατά τη διαδικασία εφαρμογής και το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο. Ο πάροχος εθελοντισμού πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στους εθελοντές ώστε να συμμετέχουν στην ζωή της Οργάνωσης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, οι Σελίδα 19 από 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 36/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 36/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 36/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/18-11-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -17/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 325 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -17/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 325 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -17/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 325 /2016

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 99 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 99 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 99 /2015 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 244 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 244 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 244 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 233 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 233 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. - /0- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: /0 ΘΕΜΑ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -19/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 417 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -19/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 417 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -19/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 417 /2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 370 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 370 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 370 /2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΠΑΜ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΠΑΜ Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΠ1 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Λεωφ. Μακαρίου Γ 22, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου Τηλ: 23824444, Φαξ: 23825450 Εmail: municipality@sotira.org.cy www.sotira.org.cy SOTIRA MUNICIPALITY 22 Makariou III Avenue 5390 Sotira

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 235 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 235 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 235 /2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2017 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 77 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 77 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 77 /2015 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ίδρυση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 170 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 170 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 170 /2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 288 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 288 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 288 /2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 53257/09.12.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 439 /2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 439 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 439 /2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 179 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 179 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -/206- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 79 /206 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 133/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ένταξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 376/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 376/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54669/27.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 376/2015 ΘΕΜΑ Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου, ως εταίρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 78 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 78 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 78 /2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 7 ο.- Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 63 /2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 436 /2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 436 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 436 /2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 36 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/11.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -21 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 393 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -21 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 393 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -21 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 393 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Οι συμβαλλόμενοι συστήνουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24/27-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 461/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μητρώο Φορέων Πολιτισμού Δήμου Καλαμαριάς. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 97/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/15-04-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 36 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό /07 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ς Αριθμός Απόφασης 5/07 ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 12/7/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 128

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 12/7/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 12/7/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 128 Πρακτικό της με αριθμ. 16ης/12.7.2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 337/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 33/22-12-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 11 ης από 22.5.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα