ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1

2 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών... 3 Κώδικας δεοντολογίας με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες... 5 Κώδικας δεοντολογίας με μαθητές Λυκείων και Φορείς (ΓΡΑΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ)... 7 Κώδικας δεοντολογίας με ιδιωτικούς οργανισμούς εύρεσης εργασίας - ΙΟΕΕ Εισαγωγή Ο Κώδικας δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζουν την αποδεκτή και ηθικά ορθή συμπεριφορά μεταξύ των εμπλεκομένων μερών του Γραφείου Διασύνδεσης. Ο Κώδικας δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας στοχεύει στην καθιέρωση συμβάσεων ευγένειας και αλληλοσεβασμού, καθώς και στην πιο αποδοτική αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών του Γραφείου Διασύνδεσης. Ο χαρακτήρας των κανόνων που τον απαρτίζουν είναι εθιμοτυπικός, τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται αυτούς τους κανόνες οικειοθελώς και μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Η μη υπακοή τους σε αυτούς τους κανόνες δεν επιφέρει νομικές κυρώσεις. Ως εμπλεκόμενα μέρη ορίζονται οι τέσσερις διακριτές ομάδες χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας: α) φοιτητές και απόφοιτοι (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), β) εργοδοτικοί οργανισμοί και εργοδότες, γ) μαθητές σχολείων και φορείς ΣΕΠ και δ) ιδιωτικοί οργανισμοί εύρεσης εργασίας καθώς και τα στελέχη του.

3 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), είναι η υπηρεσία του Ιδρύματος που αποσκοπεί στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Μέσα από τις δράσεις του το Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζει ενεργά φοιτητές και αποφοίτους σε ζητήματα σταδιοδρομίας. 2. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει το ίδιο επίπεδο και είδος υπηρεσιών αδιακρίτως προς όλους τους φοιτητές και αποφοίτους των προγραμμάτων σπουδών που παρέχει το ίδρυμα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών). 3. Το Γραφείο Διασύνδεσης στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η πληροφόρηση που παρέχει είναι, στο μέτρο του εφικτού, ακριβής, πλήρης, σύγχρονη και ανεξάρτητη των προσωπικών πεποιθήσεων των στελεχών του. 4. Το Γραφείο Διασύνδεσης ανταποκρίνεται στα αιτήματα και παρέχει τις υπηρεσίες του με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, επιμέλεια και την αντικειμενικότητα που απαιτείται. Σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές των φοιτητών/αποφοίτων. 5. Το Γραφείο Διασύνδεσης αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους φοιτητές και αποφοίτους σε βαθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη αντικειμενική λήψη αποφάσεων Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις (φύλου, εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων). Αντίθετα παρέχει αξιοκρατικά ίσες ευκαιρίες προς όλους. 7. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα όσα δηλώνουν σε αυτό οι ίδιοι οι φοιτητές/απόφοιτοι, οι οποίοι έχουν την προσωπική ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η δήλωση ψευδών στοιχείων το Γραφείο Διασύνδεσης μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς τους φοιτητές/αποφοίτους που το έπραξαν. 8. Το Γραφείο Διασύνδεσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του προς τον ενδιαφερόμενο, να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητές/αποφοίτους που ενεργούν καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές καλής πίστης και δεοντολογίας. 9. Το Γραφείο Διασύνδεσης σχεδιάζει και παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα και εύκολα όλοι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ίδρυμα όσο και μετά

4 την αποφοίτηση και απομάκρυνσή τους από αυτό. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται και για την εξυπηρέτηση φοιτητών/αποφοίτων με ειδικές ανάγκες. 10. Το Γραφείο Διασύνδεσης συλλέγει, διατηρεί και διασυνδέει στοιχεία που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φοιτητών/αποφοίτων, τα οποία προστατεύονται από το Ν. 2472/1997. Τα πεδία διατηρούνται σε Βάσεις Δεδομένων και διακρίνονται σε απόρρητα και κοινής πρόσβασης. Τα απόρρητα στοιχεία διαχειρίζονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του γραφείου Διασύνδεσης και της Δ.Α.ΣΤΑ. 11. Το Γραφείο Διασύνδεσης λαμβάνει μέτρα για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των αρχείων και επαφών με φοιτητές/αποφοίτους, συλλέγει τα στοιχεία με πρόσφορο τρόπο και έχοντας την συγκατάθεση των φοιτητών/πτυχιούχων. 12. Το Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζει τη διαδικασία mentoring. Σχεδιάζει και εξυπηρετεί την απρόσκοπτη, πρόσφορη και αποδοτική επαφή των φοιτητών/αποφοίτων με τους μέντορες σταδιοδρομίας. Οι επαφές αυτές χαρακτηρίζονται από εχεμύθεια, χωρίς να απαιτείται το Γραφείο Διασύνδεσης να λαμβάνει γνώση για το περιεχόμενό τους. 13. Το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιεί μελέτες για την καταγραφή των τάσεων της αγοράς εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας. Τα δεδομένα αυτών των μελετών οφείλουν να είναι αντικειμενικά, απαλλαγμένα από προσωπικές απόψεις και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο Το Γραφείο Διασύνδεσης παρακολουθεί την εξέλιξη των επωφελούμενων από τις υπηρεσίες του φοιτητών/αποφοίτων και αξιολογεί τις υπηρεσίες που τους παρέχει. Οι φοιτητές/απόφοιτοι οφείλουν να συνεργάζονται και να ανταποκρίνονται στα σχετικά αιτήματα του Γραφείου για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. 15. Το Γραφείο Διασύνδεσης προστατεύει και δεν αποκαλύπτει σε άλλους την πληροφόρηση που δίνουν οι φοιτητές/απόφοιτοι σχετικά με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. 16. Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται μόνο σε όσους το επιθυμούν και είναι δωρεάν. Η επιθυμία εκφράζεται μέσα από σχετικές αιτήσεις (Απογραφικό Δελτίο Αποφοίτου-Αίτηση Εργασίας, Αίτηση Ενημέρωσης, αιτήσεις συμμετοχής σε workshops) με τις οποίες δηλώνεται και η αποδοχή των όρων του παρόντος κώδικα.

5 Κώδικας δεοντολογίας με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), είναι η υπηρεσία του Ιδρύματος που αποσκοπεί στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί το συνδετήριο κρίκο φοιτητών και αποφοίτων με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες, καταγράφοντας και ενημερώνοντας για τις προσφερόμενες (νέες/κενές) θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης. 2. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/αποφοίτους, οι οποίοι στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με τους υποψήφιους εργοδότες, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 3. Η ευθύνη για την ορθή, ηθική και νόμιμη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία πρόσληψης των φοιτητών/αποφοίτων βαρύνει τους εργοδότες και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, όπως και η τήρηση του παρόντος κώδικα. 4. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να αποδέχονται και να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθεί το Γραφείο Διασύνδεσης. Σε διαφορετική περίπτωση το Γραφείο Διασύνδεσης μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του. 5. Τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι εργοδότες οφείλουν να είναι αληθή, ακριβή και να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα προσόντα και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη θέση αλλά και στοιχεία που αφορούν τον εργοδότη (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να δίνουν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη θέση ή την εταιρεία εφόσον αυτό ζητηθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης ή τον ενδιαφερόμενο. 7. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να ενημερώνουν το Γραφείο Διασύνδεσης για το στάδιο εξέλιξης της κάθε διαδικασίας πρόσληψης αλλά και να γνωστοποιούν στο Γραφείο Διασύνδεσης την πρόσληψη όταν αυτή ολοκληρωθεί. 8. Οι εργοδότες που απασχολούν φοιτητές για πρακτική άσκηση οφείλουν να τους διευκολύνουν σχετικά με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, χορηγώντας τους ειδικές άδειες εξετάσεων εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την πλευρά του εργαζόμενου φοιτητή. 9. Οι εργοδότες οφείλουν να απασχολούν τους υποψήφιους στις θέσεις για τις οποίες έστειλαν αίτημα στο Γραφείο Διασύνδεσης και όχι σε διαφορετικές από αυτές θέσεις.

6 10. Οι εργοδοτικοί οργανισμοί και εργοδότες οφείλουν να τηρούν την αρχή του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που λαμβάνουν για τους φοιτητές/αποφοίτους και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που λαμβάνουν μόνο για το σκοπό της πρόσληψης και για κανένα άλλο λόγο (διαφήμιση, παραπλάνηση, αποπλάνηση κλπ). 11. Οι εργοδοτικοί οργανισμοί και εργοδότες δεσμεύονται να μην διατηρούν, ανακοινώνουν ή προωθούν τα στοιχεία που λαμβάνουν για τους φοιτητές/αποφοίτους (προστατεύονται από το Ν. 2472/1997). 12. Το Γραφείο Διασύνδεσης οφείλει να διευκολύνει τα προγράμματα προσέλκυσης των εργοδοτικών οργανώσεων και εργοδοτών και να ανακοινώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αιτήματα για απασχόληση φοιτητών/αποφοίτων. 13. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεσμεύεται ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα αιτήματα προσφοράς εργασίας που λαμβάνει και ανακοινώνει προς τους φοιτητές/αποφοίτους. Σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται οποιαδήποτε μορφή υπόσχεσης ή δωροληψίας που αποσκοπεί στην καλύτερη μεταχείριση μιας επιχείρησης έναντι των άλλων. 14. Το Γραφείο Διασύνδεσης οφείλει να ενημερώνει τους εργοδότες για το προφίλ των αποφοίτων που παράγει το ΤΕΙ Λάρισας, τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αναζήτηση και πρόσληψη φοιτητών/αποφοίτων μέσα από τις διάφορες δομές του καθώς και τυχόν ειδικά καθεστώτα αποζημίωσης και ασφάλισης φοιτητών (Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης) Οι εργοδότες που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στους φοιτητές-αποφοίτους οφείλουν να το δηλώνουν, με δική τους ευθύνη, στο Γραφείο Διασύνδεσης εγγράφως (ρητά και έγκαιρα). 16. Το Γραφείο Διασύνδεσης οφείλει να πληροφορεί αδιακρίτως όλους τους υποψηφίους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και να δρα συμβουλευτικά όποτε αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους. Οποιαδήποτε μορφή παροχής συμβουλών προς τους υποψήφιους επιτρέπεται μόνο υπό το πρίσμα της προσπάθειας εναρμόνισης των κλίσεων τους με τις εργασιακές τους επιδιώξεις. 17. Το Γραφείο Διασύνδεσης αξιολογεί τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται και να ανταποκρίνονται στα σχετικά αιτήματα του Γραφείου για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. 18. Οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελών τους για την αλληλογραφία που απευθύνουν προς αυτά τα Γραφεία Διασύνδεσης και τους αφορούν.

7 19. Όλες οι διατάξεις του παρόντος ερμηνεύονται βάσει της αρχής καλής πίστης και του σεβασμού των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τυχόν αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από εργοδότες θα ανακοινώνονται στο σύνολο των Γραφείων Διασύνδεσης των ΑΕΙ και μπορεί να επιφέρουν την άρνηση συνεργασίας από όλα τα Γραφεία Διασύνδεσης. Κώδικας δεοντολογίας με μαθητές Λυκείων και Φορείς (ΓΡΑΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ) 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), είναι η υπηρεσία του Ιδρύματος που αποσκοπεί στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Πέρα από αυτό, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για θέματα σπουδών, απασχόλησης και σταδιοδρομίας φοιτητών/αποφοίτων του ιδρύματος. 2. Το Γραφείο Διασύνδεσης υποβοηθά μαθητές, γονείς, καθηγητές, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην αναζήτηση τεκμηριωμένης ενημέρωσης και πληροφορίας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στα γνωστικά αντικείμενα του ιδρύματος, παρέχοντας το ίδιο επίπεδο και είδος υπηρεσιών αδιακρίτως προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 3. Το Γραφείο Διασύνδεσης στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η πληροφόρηση που παρέχει είναι, στο μέτρο του εφικτού, ακριβής, πλήρης, σύγχρονη και ανεξάρτητη των προσωπικών πεποιθήσεων των στελεχών του Το Γραφείο Διασύνδεσης ανταποκρίνεται στα αιτήματα και παρέχει τις υπηρεσίες του με επαγγελματικό, υπευθυνότητα, συνέπεια, επιμέλεια και την αντικειμενικότητα που απαιτείται. Το Γραφείο Διασύνδεσης σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές των μαθητών. 5. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις (φύλου, εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων). Αντίθετα παρέχει αξιοκρατικά ίσες ευκαιρίες προς όλους. 6. Το Γραφείο Διασύνδεσης στο βαθμό που το υπάρχον προσωπικό και οι ανάγκες το επιτρέπουν ανταποκρίνεται σε αιτήματα μαθητών, γονέων, ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ για ενημέρωση μαθητών, εφόσον τα αιτήματα αυτά είναι εγγράφως διατυπωμένα, σαφή και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Γραφείου. 7. Το Γραφείο Διασύνδεσης απαντά στα υποβαλλόμενα αιτήματα εντός εύλογου χρόνου, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτημάτων. Εξαίρεση

8 από το ως άνω μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση αιτήματος με κατεπείγοντα χαρακτήρα όταν οι λόγοι του κατεπείγοντος προκύπτουν από το αίτημα και δικαιολογούνται επαρκώς με αντικειμενικά κριτήρια. 8. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν τηρεί προσωπικά δεδομένα μαθητών παρά μόνο αυτά που απαιτούνται για λόγους στατιστικούς και εφαρμόζει τις επιταγές του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κώδικας δεοντολογίας με ιδιωτικούς οργανισμούς εύρεσης εργασίας - ΙΟΕΕ 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), είναι η υπηρεσία του Ιδρύματος που αποσκοπεί στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί το συνδετήριο κρίκο φοιτητών και αποφοίτων με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες, καταγράφοντας και ενημερώνοντας για τις προσφερόμενες (νέες/κενές) θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης. 2. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/αποφοίτους, οι οποίοι στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με τους υποψήφιους εργοδότες, σε εύλογο χρονικό διάστημα Ως ΙΟΕΕ νοούνται οι εταιρείες που λειτουργούν μεσολαβητικά μεταξύ ενός υποψήφιου εργαζόμενου και ενός εργοδότη και οι υπηρεσίες τους προσφέρονται με χρηματική αμοιβή η οποία καταβάλλεται από τον εργοδότη. Οι φορείς αυτοί μπορεί να μεσολαβούν και για την αναζήτηση προσωπικού: α συγκεκριμένων ειδικεύσεων, β. μερικής ή εποχικής απασχόλησης, και γ. συγκεκριμένων οργανισμών. 4. Το Γραφεία Διασύνδεσης συνεργάζονται με ΙΟΕΕ εφόσον η αμοιβή τους καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τους εργοδότες. Συνεπώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε υποχρέωση για παροχή αμοιβής ή ανταλλάγματος προς τον ΙΟΕΕ από τους φοιτητές/αποφοίτους ή το Γραφείο Διασύνδεσης. 5. Το Γραφεία Διασύνδεσης δικαιούνται και οφείλουν να ενημερώνονται γραπτώς, πριν την έναρξη της συνεργασίας, για τα στοιχεία του ΙΟΕΕ και την πολιτική που ακολουθείται σε θέματα που αφορούν στο δικαίωμα του ατόμου στην εργασία, την αρχή της ισότητας, την ισοτιμία των φύλων, των θρησκειών, της φυλής και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν συνεργασία όταν η πολιτική αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές των Γραφείων Διασύνδεσης.

9 6. Οι ΙΟΕΕ προκειμένου να συνεργαστούν με το Γραφείο Διασύνδεσης οφείλουν να το ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη που εκπροσωπούν και για λογαριασμό του οποίου ενεργούν, προκειμένου οι χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης να έχουν όλη την πληροφόρηση που απαιτείται για την χορήγηση άδειας παροχής των προσωπικών τους δεδομένων. 7. Οι ΙΟΕΕ που επιθυμούν να συνεργασθούν με το Γραφείο Διασύνδεσης δεσμεύονται και υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τα στοιχεία των υποψηφίων που τους δόθηκαν από το Γραφείο Διασύνδεσης πέρα για την προώθησή τους στον εργοδότη για τον οποίο απεστάλλησαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να προωθήσουν τα στοιχεία αυτά και σε άλλον εργοδότη πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Διασύνδεσης ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές και απόφοιτοι και να ληφθεί εκ νέου η άδειά τους. 8. Οι ΙΟΕΕ θα πρέπει να εγγυηθούν γραπτώς αναφορικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που θέτει ο Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 9

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Premium Integrity

Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς Ημερομηνία δημοσίευσης: Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Η προσέγγιση Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς...4 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα