Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 13 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Θεσσαλονίκης διαθέτει περίπου κάδους προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, όπου συγκεντρώνονται και διακινούνται καθηµερινά 350 ως 400 τόνοι απορριµµάτων. Από αυτούς το µεγαλύτερο µέρος, περίπου κάδοι είναι χωρητικότητας λίτρων, δηλαδή αποτελούν το βασικό κορµό του εξοπλισµού αποκοµιδής. Αυτοί οι κάδοι, επειδή χρησιµοποιούνται καθηµερινά, φορτώνονται, µετακινούνται και ανοιγοκλείνουν συνεχώς, συχνά εµφανίζουν βλάβες λόγω φθοράς. Το φορτίο τους δεν είναι µόνο µεγάλου βάρους αλλά και διαβρωτικό για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένος. Γι αυτό το λόγο, ο χρόνος ζωής αυτών των κάδων είναι περιορισµένος. Πέραν της φυσιολογικής τους φθοράς οι κάδοι απορριµµάτων είναι θύµατα βανδαλισµών και αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Γι αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η ανανέωσή τους σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα. Τα τελευταία χρόνια δεν έγινε δυνατή η προµήθεια τέτοιων κάδων, µε αποτέλεσµα ο υπάρχον εξοπλισµός να παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα λειτουργικότητας λόγω φθοράς, όπως σπάσιµο του πυθµένα ή του πλαισίου, σπάσιµο του καπακιού, καταστροφή του συστήµατος ανύψωσης του καπακιού, καταστροφή τροχών κλπ. Η καλή λειτουργική κατάσταση των κάδων έχει άµεση σχέση µε την υγιεινή προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων καθώς και µε την όψη που δίνει στους πολίτες ο αστικός εξοπλισµός. Ασυντήρητοι µεταλλικοί κάδοι µπορεί να είναι επικίνδυνοι για τους πολίτες, για το προσωπικό του ήµου αλλά και για τα οχήµατα περισυλλογής. Η /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων διαθέτει µικρό συνεργείο επισκευής κάδων, όπου πραγµατοποιούνται οι µικροεπισκευές τους, ώστε να επιστρέψουν σε καλύτερη κατάσταση στην πόλη. Ωστόσο, από το συνεργείο των κάδων έχουν συγκεντρωθεί περίπου κάδοι, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να επισκευαστούν µε ίδια µέσα. Τόσο για αυτούς τους κάδους, όσο και για να ανανεωθούν οι ήδη υπάρχοντες κατεστραµµένοι κάδοι, που 1

2 αναγκαστικά βρίσκονται στους δρόµους, αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισµού για την επισκευή τους. Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών µε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για την επισκευή µεταλλικών κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων 1.100λίτρων. Πολλοί µεταλλικοί κάδοι της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν στο σύνολό τους από ίδιους πόρους της /νσης. Απαιτείται η παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτών των κάδων. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην επισκευή του συστήµατος κύλισης και πέδησης, του κυρίως σώµατος καθώς και του καπακιού των κατεστραµµένων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων του ήµου. Η παροχή υπηρεσίας έχει στόχο τη συνδυασµένη αναβάθµιση της παρεχόµενης υπηρεσίας καθαριότητας µε την παράλληλη εξυπηρέτηση των δηµοτών αλλά και την εξοικονόµηση πόρων και κατ επέκταση τη µείωση των δαπανών του ήµου. Οι οριζόµενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος ζητούνται επί ποινή αποκλεισµού. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εργασία αποσκοπεί στην επισκευή και στην συντήρηση µεταλλικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας lt της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. Οι κάδοι θα επισκευαστούν κατά περίπτωση, προκειµένου να καταστούν χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης πριν τη συλλογή τους. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του ήµου Θεσσαλονίκης, όπου θα µπορέσουν να ενηµερωθούν για τους τύπους των κάδων που διαθέτει ο ήµος και για αυτούς που χρειάζονται επισκευή. Τα κατεστραµµένα µεταλλικά µέρη θα αντικατασταθούν από υλικό ίδιου τύπου (βαµµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 χιλιοστών τουλάχιστον). Τα κατεστραµµένα καπάκια θα αντικατασταθούν µε νέα από πλαστικό ίδιου τύπου. Πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 1. Επισκευή µηχανισµού ανύψωσης (ποδοµοχλού) 2. Τοποθέτηση νέου πλαστικού καπακιού 3. Αποκατάσταση πυθµένα 4. Επισκευή στρεβλώσεων κυρίως σώµατος κάδου 5. Αποκατάσταση και ευθυγράµµιση στις αρθρώσεις αγκίστρωσης 6. Αµµοβολή καθαρισµός και βαφή κάδου 7. Αποκατάσταση λογότυπου ήµου ανακλαστικών νύχτας 8. Τοποθέτηση τροχών απλών 9. Τοποθέτηση τροχών µε φρένο Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα απαραίτητα υλικά και ανταλλακτικά, η τιµή των οποίων περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή των εργασιών (παροχής υπηρεσιών). Μετά την επισκευή και την συντήρηση τους οι µεταλλικοί κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 1) Οι µεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι, χωρητικότητας λίτρων, θα έχουν µεγάλη αντοχή, θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων αστικού τύπου. 2

3 2) Θα είναι εύχρηστοι, θα πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, θα ανταποκρίνονται προς την Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6. 3) εν θα καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και θα δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. 4) Θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να επισκευάζεται µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,5 mm. 1. Κυρίως Σώµα (κορµός) α) Το κυρίως σώµα των κάδων µετά την επισκευή θα πρέπει να διατηρεί το σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από το µηχανισµό ανύψωσης. β) Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων θα πρέπει να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα τους. γ) Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο, µε στρογγυλεµένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη ή ειδικού υπερυψωµένου, για την αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσµών. δ) Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται, από υπερφορτώσεις και λοιπές µηχανικές καταπονήσεις, ο κυρίως κορµός των κάδων, θα πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλες, βαθιές νευρώσεις και να φέρει εξωτερικά, πρόσθετες γονατίδες πάχους τουλάχιστον 2.5 χιλ. στα σηµεία στρέψεως και µεταλλικές ενισχύσεις στα σηµεία ανάρτησης, µε σκοπό την µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και την αποφυγή παραµορφώσεων κατά τη χρήση. ε) Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα, ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαµέτρου Φ χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου κτένας, µε διπλό εσωτερικό τοίχωµα, για στιβαρότητα και ασφάλεια, κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου σύµφωνα µε τo ΕΝ 840-2/5/6. στ) Στην µία πλευρά του πυθµένα των κάδων θα πρέπει να διατηρείται η οπή αποχέτευσης µε σωλήνα διαµέτρου Φ 60 χιλιοστών (Φ60mm), που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. ζ) Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη µετακίνηση τους, στο κυρίως σώµα των κάδων να υπάρχουν εργονοµικά κατανεµηµένες εύχρηστες χαλύβδινες χειρολαβές, στιβαρής κατασκευής. 3

4 η) Θα πρέπει να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό, για το άνοιγµα του καπακιού µε τα κάτω άκρα (πόδια), χωρίς την παρεµβολή των άνω άκρων (χεριών). Οι κεντρικές λάµες µε τις οποίες σηκώνεται το καπάκι θα έχουν πάχος 6mm. θ) Τέλος το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να είναι εξωτερικά βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρα, σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του ήµου Θεσσαλονίκης από το χρωµατολόγιο της εταιρίας. 2. Καπάκι (σκέπαστρο) α) Θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω, µε την βοήθεια 2 χειρολαβών. β) Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, διπλού τοιχώµατος, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα ή µονού τοιχώµατος πάχους 4mm τουλάχιστον. γ) Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. δ) Θα πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλους στιβαρής κατασκευής µεντεσέδες, διαµορφωµένους σε 2 χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων. ε) Η σύνδεση του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. στ) Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωση τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού, θα επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του. ζ) Το χρώµα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL, της επιλογής του ήµου Θεσσαλονίκης. η) Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α` ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. θ) Επίσης στους προς επισκευή κάδους θα πρέπει να αποκατασταθεί ο εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλός, για το άνοιγµα του καπακιού µε τα κάτω άκρα (πόδια), χωρίς την παρεµβολή των άνω άκρων (χεριών). ι) Το πλαστικό καπάκι θα φέρει ενισχυτικά λαµάκια προστασίας του, πάχους 2mm, στα σηµεία όπου εφάπτονται και σύρονται η κεντρικές λάµες του ποδοµοχλού. Τα λαµάκια θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα δεξιά και αριστερά ώστε να χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τις κεντρικές λάµες του συστήµατος του ποδοµοχλού. 4

5 κ) Θα φέρει ανάγλυφο το σήµα του κατασκευαστή του καπακιού και σήµανση CE. Επίσης θα κατατεθούν, στην τεχνική προσφορά, όλα τα πιστοποιητικά CE των πλαστικών καπακιών που διαθέτει. 3. Τροχοί - Ανάρτηση Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει : α) Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών (200mm) και αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο καθένας. β) Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονα τους κατά 360 µοίρες, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετατόπιση τους εύκολη. γ) Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωµάτωση τους, να επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφαλείας, ο κάθε ένας. δ) Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωµένες από χαλυβδοέλασµα πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις µηχανικές καταπονήσεις. ε) Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που θα ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα µε το πόδι. στ) Επίσης θα κατατεθούν, στην τεχνική προσφορά, όλα τα πιστοποιητικά CE των τροχών που διαθέτει. 4. ιαστάσεις - Χωρητικότητα - Βάρη Μετά την επισκευή τους οι κάδοι θα διατηρούν τις διαστάσεις τους, ώστε: α) Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. β) Η ικανότητα φόρτωσης των κάδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 440Kg, όπως προκύπτει από το ΕΝ 840-2/5/6. 5. Άλλα στοιχεία 1. Μετά την επισκευή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν καινούργιες αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων και γενικά πάσης φύσεως ατυχηµάτων. 2. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία : - Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας ήµου Θεσσαλονίκης - Έτος επισκευής - Αριθµός σειράς επισκευής Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία υποχρεούται να υποβάλλει στη /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων προς έγκριση, το λογότυπο που θα τοποθετηθεί στους κάδους. Επίσης, πριν την έναρξη των εργασιών θα υποβάλλει στην υπηρεσία χρωµατολόγιο για την επιλογή της 5

6 χρωµατικής απόχρωσης, η όποια σε κάθε περίπτωση θα είναι χρώµατος RAL πρασίνου. Το σώµα και το καπάκι σκέπαστρο θα είναι του ιδίου χρώµατος. 3. Οι κάδοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από ένα έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία, για την οποία θα κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση. Σε αυτήν θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι όροι εγγυήσεως καθώς και οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτήν. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους, θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δε θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά ΕΝ, DIN κ.λ.π. ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόµενης ετήσιας εργασίας είναι να επισκευαστούν και να συντηρηθούν οι µεταλλικοί κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων που έχουν κατεστραµµένα µέρη, µικρές και µεγαλύτερες φθορές και τώρα είναι αχρησιµοποίητοι είτε λειτουργούν µε σοβαρά προβλήµατα. Τελικός στόχος η εξυπηρέτηση του πολίτη και των δηµοτών µέσω της αναβάθµισης της υπηρεσίας καθαριότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να καταθέσουν τεχνική προσφορά και να εκτελέσουν τις αντίστοιχες εργασίες. Επίσης, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν: 1. Η µεθοδολογία επισκευής των κάδων µε αναφορά στις συγκεκριµένες ζητούµενες εργασίες (άρθρα του προϋπολογισµού), που εφαρµόζει ο διαγωνιζόµενος για την επαναφορά των κάδων σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις µεθόδους συγκολλήσεων, συναρµογών, καθαρισµού και βαφής. 2. Περιγραφή του διαθέσιµου τεχνικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων καθώς και στοιχεία των δυνατοτήτων των συνεργείων των διαγωνιζοµένων για να µπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. Επί ποινή αποκλεισµού, οι εργασίες για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά κάθε διαγωνιζόµενος, θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις και από εξοπλισµό του προσφέροντος. Συνεπώς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα που να βεβαιώνουν ότι τόσο οι χώροι όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και ο σχετικός εξοπλισµός αποτελούν ιδιοκτησία τους ή τα έχουν νοικιάσει. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις διαφορετικές από τις δηλωθείσες στην προσφορά του διαγωνιζόµενου, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξη του έκπτωτου από την προµήθεια. 3. Οι µέθοδοι διασφάλισης ποιότητας των εργασιών στο εργαστήριο του υποψηφίου αναδόχου µε αναφορά στις διαδικασίες επισκευών, προµηθειών, 6

7 εγγυήσεων και ποιότητας. Εναλλακτικά, µπορούν να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας βασισµένα σε διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω θα αποτελούν στοιχεία (τεκµήρια) ελέγχου για τη διενέργεια δοκιµών και την παραλαβή των εργασιών κατά τη διάρκεια της σύµβασης Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών του για ένα (1) έτος ακόµη, µετά την παράδοση των επισκευασµένων κάδων, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό επισκευής (παράδοσης) του κάθε κάδου. Εκτός από τις ρήτρες εγγυήσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επισκευάζει ξανά τους κάδους που παρουσιάζουν προβλήµατα, που αποδεδειγµένα οφείλονται στην κακή ποιότητα των εργασιών του και όχι σε άλλους παράγοντες. Αυτές οι επισκευές δεν θα χρεώνονται ως επιπλέον εργασίες και θα πραγµατοποιούνται και πάλι µε ευθύνη του αναδόχου και µε ανανέωση της εγγύησής τους. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής της εργασίας γίνεται µε ευθύνη του φορέα που αναλαµβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του ήµου για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 2. Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται είναι 12 µήνες και αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής (µε την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης) στον φορέα ανάληψης της εργασίας. Ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούµενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειµενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία στα χρονικά όρια και στην συχνότητα που ορίζει η σύµβαση. 3. Ο ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα µελέτη. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παροχή του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ήµου. 4. Η εργασία θα γίνει µε τους όρους της τεχνικής περιγραφής. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου, πρέπει να είναι απολύτως όµοιες και µε τα ίδια χαρακτηριστικά µε εκείνες που θα παραδώσει. 5. Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης τιµής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 7

8 6. Κατά την παραλαβή των κάδων θα πραγµατοποιείται έλεγχος για την αντοχή τους. Η πραγµατοποίηση των δοκιµών θα γίνει από προσωπικό που θα διαθέσει η /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων µε την εποπτεία της Επιτροπής Παραλαβής. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν ανταποκρίνεται στις οριζόµενες τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραλάβει και να παραδώσει τους κάδους και να τους επισκευάσει µε δικά του έξοδα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. 1. Η παραλαβή των κάδων προς επισκευή καθώς και η παράδοση των επισκευασµένων κάδων στον ίδιο χώρο θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ο χώρος συγκέντρωσης των κάδων θα υποδειχθεί στον ανάδοχο. Οι συµµετέχοντες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού θα καταθέσουν από ένα δείγµα πλαστικού καπακιού, ρόδας απλής και ρόδας µε φρένο. Με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχτεί η ποιότητα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Τα δείγµατα θα κατατεθούν στη /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνος 30 στo Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας, τουλάχιστον µια ηµέρα πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. (Χ.Καλκατσίκος ) Η απόδειξη κατάθεσης δείγµατος θα κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 13 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΣΥΝΟΛΟ( ) 1 Επισκευή µηχανισµού ανύψωσης (ποδοµοχλού) ,00 2 Τοποθέτηση νέου πλαστικού καπακιού 56, ,44 3 Αποκατάσταση πυθµένα ,00 4 Επισκευή στρεβλώσεων κυρίως σώµατος κάδου ,00 5 Αποκατάσταση και ευθυγράµµιση στις αρθρώσεις αγκίστρωσης ,00 6 Αµµοβολή καθαρισµός και βαφή κάδου ,00 7 Αποκατάσταση λογότυπου ήµου ανακλαστικών νύχτας 3, ,50 8 Τοποθέτηση τροχών απλών 10, ,00 9 Τοποθέτηση τροχών µε φρένο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,94 ΦΠΑ 23% ,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θεσσαλονίκη, / /2014 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 9

10 Επωνυµία προσφέροντος : Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑ Ο ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑ ΩΝ (ΤΕΜ) 1 Επισκευή µηχανισµού ανύψωσης (ποδοµοχλού) Τοποθέτηση νέου πλαστικού καπακιού Αποκατάσταση πυθµένα Επισκευή στρεβλώσεων κυρίως σώµατος κάδου Αποκατάσταση και ευθυγράµµιση στις αρθρώσεις αγκίστρωσης 6 Αµµοβολή καθαρισµός και βαφή κάδου 961 Αποκατάσταση λογότυπου ήµου 7 ανακλαστικών νύχτας Τοποθέτηση τροχών απλών Τοποθέτηση τροχών µε φρένο ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ( ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ολογράφως) (Σφραγίδα Υπογραφή) 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 17 / 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 17 / 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 17 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑ ΩΝ 1100 LIT ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Αριθµ. Μελέτης : 17/2012 Προµήθεια: κάδων 1100lt.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/15 Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Περαία, 27.05.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. Περαία, 27.05.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 27.05.2013 Τίτλος: «Προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100lit, 770lit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Νέα Σμύρνη 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Τόλιος ΤΗΛ.: 2132025873 FAX: 2139333836 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Aρ.Πρωτ.: Δ.Υ./E/33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΙΩΞ1-4Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β41ΙΩΞ1-4Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της µε αρ.39/2012 µελέτης της υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 20.7135.0001 20.7135.0004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:9485/2015 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1100 lt ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1100 lt ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 9/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: 1/2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1100 lt ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002561702 2015-02-05

15REQ002561702 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 129/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Μεταλλικών με πλαστικό καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισµού: 35.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισµού: 35.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002490092 2014-12-18

14REQ002490092 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24184/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 751 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σε συνέχεια του υπ. αριθµ. 11706/28.6.2011 εγγράφου του γραφείου προµηθειών για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10. 3. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10. 3. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10. 3. 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:27087 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ρέππος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φο..Σ.Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα