Σύντομος Πρακτικός Οδηγός για Συγγραφείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομος Πρακτικός Οδηγός για Συγγραφείς"

Transcript

1 Σύντομος Πρακτικός Οδηγός για Συγγραφείς Ο αντικειμενικός σκοπός σύνταξης του Οδηγού είναι η καθοδήγηση των συγγραφέων, στο στάδιο της παραγωγής και διόρθωσης του πρωτογενούς συγγραφικού υλικού, με συνοπτικές υποδείξεις και παραδείγματα, ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθεί επιτυχώς σε μορφότυπο (format) EPUB. Δεν αντικαθιστά τις εκτενείς «Οδηγίες για συγγραφείς», όπου εκεί καλύπτεται όλο το εύρος της πληροφόρησης που αφορά στη δημιουργία μιας ψηφιακής έκδοσης (http://www.kallipos.gr, Πρόσκληση, Υλικό Πρόσκλησης, Παράρτημα ΙΙΙ - "Οδηγίες για συγγραφείς"). Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δράση (Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ.: , Επίσης, συνιστάται να αποστείλετε εκ των προτέρων δείγμα του πρωτογενούς υλικού, ώστε να είναι έγκαιρα ενήμερη η Δράση για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα και να μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία του. Hellenic Academic Libraries Link HEALLINK Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

2 Περιεχόμενα Οδηγού Από τη σελίδα των Περιεχομένων μεταβαίνετε στο θέμα που αναζητάτε με υπερσύνδεσμο που σάς μεταφέρει στο αντίστοιχο σημείο του Οδηγού (ισχύει και το αντίστροφο). 1. Χρησιμότητα Οδηγού Ορισμοί EPUB/PDF και σύγκρισή τους... 3 Οδηγίες Γενικές οδηγίες διάταξης έντυπου κειμένου και σελιδοποίησης (layout)... 5 Κανόνες ορθής στοιχειοθεσίας κειμένου πρωτογενούς υλικού... 5 Διαστήματα (Spaces)... 5 Tabs... 7 Effects... 8 Εικόνες... 9 Ειδικά Σύμβολα...10 Πίνακες... 11

3 1. Ο Οδηγός απευθύνεται/χρησιμεύει σε συγγραφείς των οποίων το πρωτογενές υλικό δημιουργείται τώρα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προϋπάρχον συγγραφικό υλικό; Ο Οδηγός είναι χρήσιμος και στις δύο περιπτώσεις. Αν ο συγγραφέας διαμορφώνει τώρα το πρωτογενές υλικό (α περίπτωση), ο Οδηγός τον συνδράμει ώστε να το στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου χωρίς προβλήματα να μετατραπεί σε EPUB. Στην περίπτωση προϋπάρχοντος συγγραφικού υλικού (β περίπτωση), αν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη μετατροπή σε EPUB, με τον παρόντα Οδηγό θα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια τους. Επιπλέον (γ περίπτωση), ο Οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον έλεγχο ποιότητας του ψηφιακού βιβλίου. Δηλαδή, ενώ μπορεί να μην έχουν ανακύψει δυσκολίες κατά τη μετατροπή του πρωτογενούς υλικού σε EPUB, ίσως η οπτική εικόνα του ψηφιακού βιβλίου που θα προκύψει να διαφοροποιείται από την επιθυμητή και αυτό να οφείλεται στις διαφορετικές ιδιότητες της σελιδοποίησης του εντύπου αφενός, και του ψηφιακού βιβλίου αφετέρου. Και σε αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο, ανατρέχοντας στον Οδηγό θα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η θέση και η φύση των λαθών και να διορθωθούν. 2. Συχνά οι συγγραφείς διατυπώνουν την εξής άποψη: «Έχω έτοιμο υλικό και πιστεύω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να δημιουργήσω ένα ψηφιακό βιβλίο είναι να το εξαγάγω σε μορφότυπο (format) PDF. Εξάλλου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα σε PDF και EPUB. Γιατί να καταβάλω προσπάθεια να διαμορφώσω το πρωτογενές υλικό μου ώστε να είναι κατάλληλο για εξαγωγή σε EPUB, αφού και στις δύο περιπτώσεις παράγονται ψηφιακά βιβλία;» Ορισμός EPUB (Electronic Publication) To EPUB είναι μορφότυπο (format) διανομής και ανταλλαγής ψηφιακών εκδόσεων και αρχείων βασισμένο σε Πρότυπα του Web. Το EPUB καθορίζει τρόπους αναπαράστασης, «διευθέτησης» και κωδικοποίησης διαδικτυακού περιεχομένου, δομημένου και σημασιολογικά διευρυμένου μπορεί να περιλαμβάνει XHTML, CSS, SVG, εικόνες και άλλους πόρους για διανομή σε μορφότυπο (format) ενός μόνο αρχείου. Το EPUB επιτρέπει στους εκδότες να παράγουν και να στέλνουν ένα μόνο αρχείο ψηφιακής έκδοσης μέσω διανομής, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρει στους αναγνώστες διαλειτουργικότητα μεταξύ προγραμμάτων (software) και τεχνικού εξοπλισμού (hardware) για μη κρυπτογραφημένα αναδιαμορφώσιμα ψηφιακά βιβλία και άλλες εκδόσεις. Η παρούσα έκδοση του προτύπου είναι η EPUB 3.0. Ορισμός PDF (Portable Document Format) Το PDF είναι ένα μορφότυπο αρχείου το οποίο χρησιμοποιείται για να παρουσιάζει έγγραφα με τρόπο ανεξάρτητο από εφαρμογή, λογισμικό, εξοπλισμό και λειτουργικό σύστημα. Το PDF συνίσταται στην πλήρη περιγραφή μιας καθορισμένης διάταξης εγγρά- 3

4 φου, στην οποία περιλαμβάνονται το κείμενο, οι γραμματοσειρές, τα γραφικά καθώς και άλλες πληροφορίες που χρειάζονται για τη ρύθμιση της εμφάνισης του εγγράφου. Σύγκριση EPUB με PDF Συγκρίνοντας τα δύο μορφότυπα (formats), επί τη βάσει των χαρακτηριστικών τους (βλ. ορισμοί), συνάγονται τα εξής: Ψηφιακό βιβλίο σε format EPUB Ψηφιακό βιβλίο σε format PDF Περιεχόμενο Το περιεχόμενο μπορεί και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης. Το περιεχόμενο εμφανίζεται βάσει προκαθορισμένου σχεδιασμού, συνεπώς δεν προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος της συσκευής ανάγνωσης. Ως εκ τούτου, η ανάγνωση ενός ψηφιακού βιβλίου σε PDF είναι πιο δυσχερής σε σχέση με την αντίστοιχη ενός ψηφιακού βιβλίου σε EPUB. Διαδραστικότητα/Πολυμέσα Εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση/διαδραστικότητα (interactivity) με τον αναγνώστη (π.χ. προσφέρεται η δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης, διαμοιρασμού). Δεν παρέχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης/διαδραστικότητα. Επιπλέον, μπορούν να προστίθενται σε αυτό πολυμεσικά στοιχεία (multimedia) και να οργανώνεται το περιεχόμενο σε αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα (learning objects). Διορθώσεις Επιτρέπονται οι διορθώσεις χωρίς περιορισμούς και χωρίς να επηρεάζεται ο σχεδιασμός του περιγράμματος (layout) του εγγράφου. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις ή/και να προστεθεί, μετά την πρώτη έκδοσή του, επιπλέον υλικό, ίσως και να απαιτηθεί επανασχεδιασμός του εγγράφου. Εν κατακλείδι, το EPUB σαφώς πλεονεκτεί και είναι πιο εύχρηστο σε σχέση με το PDF. Όμως, στις περιπτώσεις που τα κείμενα είναι περίπλοκα, π.χ. με πολλές εξισώσεις, εικόνες, πίνακες ή με ακατάλληλο σχεδιασμό για εξαγωγή σε EPUB, τότε μπορεί να προτιμηθεί από τη Δράση το PDF. Ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής είναι η αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών σελιδοποίησης, όταν μάλιστα ενδέχεται να εκδοθούν ηλεκτρονικά βιβλία αμφίβολης αισθητικής και λειτουργικής αξίας. 4

5 Οδηγίες Γενικές οδηγίες διάταξης έντυπου κειμένου και σελιδοποίησης (layout) Αποδεκτά μορφότυπα (formats) πρωτογενούς υλικού για τη δημιουργία ebooks: Doc, docx (Word 2007 και μεταγενέστερο). Γενική διαμόρφωση σελίδας πρωτογενούς υλικού: μέγεθος Α4, περιθώρια «Συνηθισμένα» (Moderate), μονό διάστιχο (Spacing Single), χωρίς συλλαβισμό (No hyphenation), όχι στήλες. Κανόνες ορθής στοιχειοθεσίας κειμένου πρωτογενούς υλικού Στα παρακάτω παραδείγματα εμφανίζονται τα εξής σύμβολα μορφοποίησης: Σύμβολο παραγράφου Σύμβολο διαστήματος Σύμβολο tab Στον Οδηγό, για να είναι διακριτά, είναι χρωματισμένα με κόκκινο. Στο αρχείο Word του Πρωτογενούς Υλικού, εμφανίζονται πατώντας το κουμπί Το κουμπί βρίσκεται: Κεντρική (Home) Παράγραφος (Paragraph) Διαστήματα (Spaces) Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων (spaces) συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα στη στοιχειοθεσία του κειμένου. Πολλαπλά διαστήματα μεταξύ των λέξεων Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την πληκτρολόγηση, ώστε να αποφεύγονται τα διπλά ή/και πολλαπλά διαστήματα μεταξύ των λέξεων του κειμένου, γιατί δημιουργούνται άσκοπες ανακολουθίες. ΣΩΣΤΟ: Παράδειγμα πρότασης με μονά διαστήματα μεταξύ των λέξεων. ΛΑΘΟΣ: Παράδειγμα πρότασης με πολλά διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Χρήσιμη Συμβουλή: Σε περίπτωση που ήδη έχετε πληκτρολογήσει το κείμενο σας και θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχουν διπλά ή πολλαπλά διαστήματα μεταξύ των λέξεων, μπορείτε να κάνετε έλεγχο με τον εξής τρόπο: Find Advanced Find, στο κουτάκι Find πληκτρολογείτε δύο 5

6 διαστήματα, ενώ στο Replace πληκτρολογείτε ένα. Ξεκινάτε να ψάχνετε (με το Find ) πού υπάρχουν δύο διαστήματα και, αν τυχόν βρεθούν, τα αντικαθιστάτε (με το Replace ) και ούτω καθεξής. Ομοίως, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για 3 διαστήματα, για 4 κ.τ.λ., αν θεωρείτε ότι χρειάζεται. Οπτική διαμόρφωση Τα διαστήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τρόπος οπτικής διαμόρφωσης του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, για το κεντράρισμα ενός τίτλου, την τοποθέτηση μιας λέξης στα δεξιά κ.ά. Ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να γίνει σωστή οπτική διαμόρφωση του κειμένου, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στις μετατροπές αρχείων από το ένα μορφότυπο στο άλλο, είναι η χρήση των στυλ (styles). ΣΩΣΤΟ: Τίτλος Τεκμηρίωση: Η λέξη «Τίτλος» είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί έχει διαμορφωθεί με paragraph style. ΛΑΘΟΣ 1: Τίτλος Τεκμηρίωση: Η λέξη «Τίτλος» έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της αράδας με λανθασμένο τρόπο, πληκτρολογώντας «Διάστημα» (Space). ΛΑΘΟΣ 2: Τίτλος Τεκμηρίωση: Η λέξη «Τίτλος» έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της αράδας με λανθασμένο τρόπο, πατώντας το κουμπί Center στο menu Paragraph. Εσοχή παραγράφου Ένα λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με την πληκτρολόγηση διαστημάτων. ΣΩΣΤΟ: Λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με την πληκτρολόγηση διαστημάτων. 6

7 Τεκμηρίωση: Η παραπάνω πρόταση είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί έχει διαμορφωθεί με paragraph style. ΛΑΘΟΣ: Λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με την πληκτρολόγηση διαστημάτων. Τεκμηρίωση: Η παραπάνω πρόταση δεν είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί η εσοχή της παραγράφου έχει διαμορφωθεί με διαστήματα. Tabs Δεν πρέπει να γίνεται χρήση των tabs στη διαμόρφωση του κειμένου, γιατί δεν υποστηρίζονται επαρκώς από (τη γλώσσα) HTML5. Για τη διαμόρφωση του κειμένου να χρησιμοποιούνται μόνο τα στυλ (styles), όπου έχουν προκαθοριστεί οι αποστάσεις. Ό, τι αναφέρθηκε στα προηγούμενα παραδείγματα για τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων (spaces), ισχύει και για τα tabs, που, επίσης, συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα στη στοιχειοθεσία του κειμένου. Οπτική διαμόρφωση: Τα tabs δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τρόπος οπτικής διαμόρφωσης του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, για το κεντράρισμα ενός τίτλου, την τοποθέτηση μιας λέξης στα δεξιά κ.ά. Ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να γίνει σωστή οπτική διαμόρφωση του κειμένου, χωρίς δηλαδή να δημιουργούνται προβλήματα στις μετατροπές αρχείων από το ένα μορφότυπο στο άλλο, είναι η χρήση των στυλ (styles). ΣΩΣΤΟ: Τίτλος Τεκμηρίωση: Η λέξη «Τίτλος» είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί η εσοχή της παραγράφου έχει διαμορφωθεί με paragraph style. ΛΑΘΟΣ 1: Τίτλος Τεκμηρίωση: Η λέξη «Τίτλος» έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της αράδας με λανθασμένο τρόπο, πληκτρολογώντας tabs. Εσοχή παραγράφου Ένα λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με την πληκτρολόγηση ενός ή περισσότερων tabs. 7

8 ΣΩΣΤΟ: Λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με tabs. Τεκμηρίωση: Η παραπάνω πρόταση είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί έχει διαμορφωθεί με paragraph style. ΛΑΘΟΣ: Λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η διαμόρφωση της εσοχής στην αρχή των παραγράφων του κειμένου με tabs. Τεκμηρίωση: Η παραπάνω πρόταση δεν είναι σωστά τοποθετημένη, γιατί η εσοχή της παραγράφου έχει διαμορφωθεί με tab. Χρήσιμη Συμβουλή Σε περίπτωση που έχετε ήδη πληκτρολογήσει το κείμενό σας και θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχουν tabs, μπορείτε να κάνετε έλεγχο με τον εξής τρόπο: Find Advanced Find, στο κουτάκι Find πληκτρολογείτε ένα tab, ενώ στο Replace δεν πληκτρολογείτε τίποτα. Ξεκινάτε να ψάχνετε (με το Find ) αν/πού υπάρχουν tabs και, όταν/όπου τα βρίσκετε, τα αντικαθιστάτε (με το Replace ) κ.ο.κ. Ομοίως, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για 2 tabs, 4 tabs κ.τ.λ. Η διαδικασία που περιγράφεται είναι παρόμοια με εκείνη που συστήνεται να ακολουθείτε για τα διαστήματα. Η διαφορά είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στα tabs, αφήνετε κενό στο Replace. Effects Στο πρωτογενές υλικό να μη χρησιμοποιείτε effects και εικόνες που δημιουργούνται από το WordArt, SmartArt, Chart, Effects, Themes κ.τ.λ. Ως γενικό κανόνα, να έχετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε effect ή εικόνα δημιουργήθηκε απευθείας στο Word, από τα αντίστοιχα σχεδιαστικά εργαλεία του, στο αρχείο σε EPUB δε θα εμφανίζεται με τον τρόπο που επιθυμεί ο συγγραφέας. Συγκεκριμένα, όταν το αρχείο με format.doc (ή.docx) τοποθετηθεί στο πρόγραμμα μετατροπής του σε αρχείο EPUB, τα effects εξαφανίζονται και πολύ συχνά οι εικόνες αποσυντίθενται στα επιμέρους στοιχεία που τις συναποτελούν, και τοποθετούνται άναρχα στη σελίδα. Εάν θεωρείτε απαραίτητη τη χρήση effect, επειδή πιστεύετε ότι θα εξυπηρετεί την ευχρηστία και αναγνωσιμότητα του υλικού σας, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε προηγουμένως με την Τεχνική Υποστήριξη της Δράσης, η οποία μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικούς τρόπους σχεδίασης. Σχετικά με τις προδιαγραφές εικόνων δείτε την παρακάτω παράγραφο. 8

9 Εικόνες Προδιαγραφές εικόνων και σχημάτων ψηφιακής έκδοσης: RGB, 150 dpi Προδιαγραφές εικόνων και σχημάτων πρωτογενούς υλικού: RGB, 300 dpi Οι εικόνες και τα σχήματα συχνά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας ή δημιουργούνται με λανθασμένη μέθοδο. Χαμηλή ανάλυση (72 dpi) Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εικόνων χαμηλής ανάλυσης (72 dpi), γιατί δεν είναι ευκρινείς. Επιπλέον, συχνά γίνεται το εξής λάθος: εικόνες χαμηλής ανάλυσης μετατρέπονται -μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας- στην πυκνότητα 300 dpi, επειδή απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Δράσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ενώ τυπικά τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι αντίστοιχο του αριθμού των dpi, γιατί η μετατροπή είναι τεχνητή (προστίθενται αυθαίρετα ψηφιακά pixels) και όχι πραγματική. Συγκεκριμένα, οι εικόνες από υψηλότερη ανάλυση μπορούν να μετατραπούν σε εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης, χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει. Το Τεχνικό Τμήμα της Δράσης συμβουλεύει να αποθηκεύετε σε ξεχωριστά αρχεία τις πρωτότυπες εικόνες και τα σχήματα σε υψηλή ανάλυση, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. ΣΩΣΤΟ: Τεκμηρίωση: Η παραπάνω φωτογραφία είναι ευκρινής, γιατί, αφενός η ανάλυσή της είναι στα 300 dpi, αφετέρου και η πρωτότυπή της ήταν σε υψηλή ανάλυση. 9

10 Λάθος: Τεκμηρίωση: Η παραπάνω φωτογραφία είναι θολή, γιατί η μετατροπή της σε 300 dpi έγινε από εικόνα που ήταν σε χαμηλή ανάλυση (72 dpi). Εικόνες που έχουν σχεδιαστεί με εργαλεία από προγράμματα του Office (Word, Powerpoint κ.τ.λ.) Σε περίπτωση που έχετε ήδη έτοιμη (ή επιθυμείτε να σχεδιάσετε) μια εικόνα έχοντας χρησιμοποίησει τα προαναφερθέντα προγράμματα, θα πρέπει στη συνέχεια να τη μεταφέρετε σε σχεδιαστικό πρόγραμμα Illustrator ή CorelDraw, ώστε, αφού ενοποιήσετε τα τμήματά της, να γίνει η εξαγωγή της στο κατάλληλο μορφότυπο (format png) (βλ. Ενότητα Effects). Ειδικά Σύμβολα Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση συμβόλων. Όταν χρησιμοποιούνται σύμβολα που δεν προέρχονται από τη γραμματοσειρά Symbol, ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε κείμενο EPUB, λόγω διαφορετικής κωδικοποίησης. Σωστό: Τεκμηρίωση: To παραπάνω βέλος προέρχεται από τη γραμματοσειρά Symbol. Λάθος: Τεκμηρίωση: To παραπάνω βέλος προέρχεται από τη γραμματοσειρά Wingdings. Χρήσιμη Συμβουλή Αν θέλετε να ελέγξετε ποια γραμματοσειρά χρησιμοποιήσατε, μπορείτε να πάτε στο 10

11 Symbols More Symbols Fonts. Συνήθως το Word χρησιμοποιεί (by default) τη γραμματοσειρά Symbol. Όμως, θα ήταν καλό να γίνεται έλεγχος σε κείμενα που έχουν πληκτρολογηθεί από τρίτους ή προέρχονται από Word παλαιότερων εκδόσεων. Επιπλέον, συχνά προκαλείται σύγχυση από τη χρήση των γραμματοσειρών, γιατί περιέχουν σύμβολα σχεδιασμένα με παρόμοιο τρόπο. Πίνακες Ως πίνακας θεωρείται πληροφορία δομημένη σε σειρές και στήλες. Αν το αντικείμενο περιέχει πίνακα σε εικόνα, τότε θεωρείται σχήμα. Ένας πίνακας μπορεί να δημιουργηθεί σε Word, σε έναν επεξεργαστή HTML ή σε LaTeX. Επίσης, για να μπορεί να μεταφερθεί ακέραιος από το πρωτογενές υλικό (σε μορφή doc) στο ψηφιακό βιβλίο (format epub), θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή (Plain Table): Σε περίπτωση που θέλετε να περιέχει χρώμα ή effects, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην εμφανίζεται με τον επιθυμητό τρόπο, οπότε χρειάζεται να τον μετατρέψετε σε εικόνα. 11

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγίες για συγγραφείς Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010... 17 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας... 23 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 29 Χρήση των αρχείων εξάσκησης... 31 Βοήθεια... 35

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Οπτικός Σχεδιασμός (Visual Design) Όραση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Σεμινάριο για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΤΕΕ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών» της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική με το OpenOffice

Στατιστική με το OpenOffice Οδηγός επιβίωσης Στατιστική με το OpenOffice (καλύπτει την έκδοση 3) Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009 1η έκδοση Οδηγός OpenOffice 2 Η συγγραφή και η μορφοποίηση του βιβλίου αυτού έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευστράτιος Κουτσουρέλης ΑΜ 1020

Ευστράτιος Κουτσουρέλης ΑΜ 1020 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Δημιουργία ιστότοπου online κρατήσεων-ενοικίασης αυτοκινήτων,μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP) Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι κύριες δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την υποκίνηση της επανάστασης της επιτραπέζιας έκδοσης έχουν, σχεδόν αποκλειστικά, προκύψει από

Διαβάστε περισσότερα