4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής client server) που αποσκοπεί στην καταχώρηση, γεωγραφική απεικόνιση, ανάλυση και έλεγχο των υδροληψιών της Αττικής, επομένως στην συνολική διαχείριση και εποπτεία τους. Απαρτίζεται από τρία επιμέρους διαλειτουργικά υποσυστήματα, το καθένα από τα οποία εξυπηρετεί μία ανάγκη του ολοκληρωμένου συστήματος. 1) Το περιβάλλον χρήσης (UI) αναπτύχθηκε σε Visual Basic και τρέχει πάνω σε MS Access (έκδοση 2007 και ανώ). Αποτελεί την εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων και εκτέλεσης των λειτουργιών. Ακόμα, η χρήση του ActiveX πρόσθετου MapWinGis (ανοιχτό λογισμικό), επιτρέπει την απεικόνιση γεωγραφικών δεδομένων μέσα από την ίδια εφαρμογή. 2) Τα δεδομένα, συμβατικά και γεωγραφικά, αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων MS SQL Server (έκδοση 2008 και άνω). 3) H γεωγραφική αναπαράσταση των δεδομένων υλοποιείται από την γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών QGIS (συνιστώμενη έκδοση 2.0), ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και πλούσιο σε δυνατότητες ανοιχτό λογισμικό. Εικόνα 1: Τα επιμέρους τμήματα του συστήματος και η μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων Η εφαρμογή είναι γραμμένη έτσι ώστε να λειτουργεί στο περιβάλλον εκτέλεσης (runtime) της MS Access, που παρέχεται δωρεάν, και μπορεί να εγκατασταθεί Υδροληψίες Αττικής,

3 αυτόνομα σε οποιονδήποτε σχετικά σύγχρονο υπολογιστή χωρίς την ανάγκη ύπαρξης του Microsoft Office. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα χρήσης επίσης δωρεάν έκδοσης του MS SQL Server (έκδοση Express) για την αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για την εγκατάσταση και λειτουργία του όλου συστήματος δεν απαιτείται κανένα κόστος αδειών χρήσης. της Λειτουργίες εφαρμογής Συνοπτικά, οι κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής που έχουν μέχρι στιγμής αναπτυχθεί είναι: Διαχείριση δεδομένων υδροληψιών, με τήρηση των στοιχείων που τις αφορούν, σε σχέση με το φυσικό αρχείο. Δομημένα χωρικά ερωτήματα ελέγχου σε επίπεδο υδροληψίας όπως πλησιέστερες υδροληψίες (και η απόσταση από αυτές), απόσταση από πλησιέστερη ακτή, το αν βρίσκεται σε ειδική ζώνη κλπ. Εικόνα 2: Χαρτογραφική απεικόνιση σημείου στο περιβάλλον της εφαρμογής Xωρικά ερωτήματα σε επίπεδο συνόλου όπως κατανομή υδροληψιών ανά δήμο ή υδρολογική λεκάνη, σύνολο υδροληψιών σε ειδικές ζώνες κλπ. Υδροληψίες Αττικής,

4 Έλεγχος, μέσω διαδραστικού χάρτη, του καθεστώτος ως προς την υδροληψία για κάθε σημείο στο χώρο. Δυνατότητα ενσωμάτωσης, σε επίπεδο βάσης (SQL Server), κάθε είδους γεωχωρικού επιπέδου (σημεία, γραμμές, πολύγωνα κλπ.) Απεικόνιση ορθοφωτοχαρτών και άλλων raster αρχείων (πχ. υψομετρικά DEM) Καταχώρηση χωρικού σημείου απευθείας από το χρήστη της εφαρμογής. Εικόνα 3: Διαδραστικό διάγραμμα πίτας Τήρηση και έναρξη απευθείας από την εφαρμογή προτύπων χαρτών, τους οποίους δημιουργεί ο χρήστης κατά το δοκούν. Καταγραφή και γραφική αναπαράσταση σε διάγραμμα βάθους της γεωλογικής τομής της υδροληψίας. Δυνατότητα απεικόνισης στατιστικών στοιχείων σε πίνακες, χάρτες και γραφήματα. Ετοιμα γραφήματα για τα βασικότερα μεγέθη. Υδροληψίες Αττικής,

5 Εντοπισμός γεωτρήσεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ορίζονται από το χρήστη (ερωτήματα στη βάση). Ρύθμιση από τον χρήστη βασικών παραμέτρων της εφαρμογής (server σύνδεσης, θέση QGIS, θέση χαρτών κ.ά.) Καταχώρηση εγγράφων που απαρτίζουν το (φυσικό) φάκελο κάθε άδειας / υδροσημείου. Εξαγωγή στοιχείων απευθείας σε αρχείο του MS Excel Αυτόματη εξαγωγή και αποθήκευση εγγράφων στο Ms Word, καθώς και εικόνων από χάρτες και διαγράμματα. Εικόνα 4: Το περιβάλλον δημιουργίας χαρτών του QGIS Χαρτογραφικές λειτουργίες (μέσω QGIS) Απεικόνιση σημείων, ειδικών περιοχών, χωρικών ερωτημάτων, ορθοφωτογραφιών και κάθε είδους γεωχωρικού δεδομένου μεσα από ένα περιβάλλον με εκτενείς δυνατότητες παραμετροποίησης Δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσιμων χαρτών σε υψηλή ανάλυση, εξαγωγής σε εικόνα και pdf, δημιουργίας και επεξεργασίας προτύπων για προκαθορισμένες απεικονίσεις. Υδροληψίες Αττικής,

6 Ισχυρό περιβάλλον ανάλυσης με πληθώρα έτοιμων εργαλείων για επεξεργασίες και υπολογισμούς αλλά και ύπαρξη εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης που λειτουργούν ως plugins. Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του περιβάλλοντος εργασίας του QGIS προκειμένου κάθε χρήστης να έχει το επίπεδο λειτουργικότητας που είναι αναγκαίο. Εικόνα 5: Αποτελέσματα γεωχωρικού ερωτήματος πλησιέστερων υδροληψιών Επιλογές ανάπτυξης, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων Η επιλογή των προαναφερθέντων εργαλείων και εφαρμογών για την ανάπτυξη του συστήματος υπαγορεύτηκε από τις εξής προϋποθέσεις: Να υπάρχουν πηγές, υποδείγματα και τεκμηρίωση για ανάλογες εφαρμογές και να παρέχουν ευελιξία. Να επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη λειτουργιών παρέχοντας έτοιμα αντικείμενα. Να είναι διαδεδομένα (MS Office, MS SQL Server) στις δημόσιες υπηρεσίες Να μην έχουν κανένα οικονομικό κόστος Να υπάρχει εξοικείωση με αυτά από την ομάδα ανάπτυξης Να μπορούν εύκολα να εξαχθούν στοιχεία από τη βάση Υδροληψίες Αττικής,

7 Να βασίζεται σε διαλειτουργικές τεχνολογίες και πρότυπα Για τις ανάγκες της εφαρμογής συλλέχθηκαν (ή δημιουργήθηκαν) γεωχωρικά δεδομένα και υπόβαθρα από διάφορες πηγές, κυρίως της δημόσιας διοίκησης, που υπέστησαν κατάλληλες επεξεργασίες για να ενσωματωθούν στο σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Αρχεία από το geodata.gov.gr Ορθοφωτοχάρτες από την «Κτηματολόγιο ΑΕ» Διανυσματικά δεδομένα από το OpenStreetMap Αρχείο excel της Δ/νσης Υδάτων Δεδομένα και αρχεία από τα διαχειριστικά σχέδια Εικόνα 6: Ελεγχος σημείου με τη χρήση διαδραστικού χάρτη Πλεονεκτήματα Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της εφαρμογής, σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, συνοψίζονται στα εξής: Σημαντική εξοικονόμηση κόστους από εργασία υπαλλήλων (αναζήτηση, ανάκτηση και επεξεργασία στοιχείων) Κεντρική διαχείριση δεδομένων, ευέλικτη ηλεκτρονική μορφή Υδροληψίες Αττικής,

8 Καλύτερος, ενιαίος έλεγχος (δυνατότητα απεικόνισης της νομοθεσίας στο χώρο) Αυτοματοποίηση διαδικασιών Διάχυση της πληροφορίας, διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων Ανάλυση δεδομένων, καλύτερη λήψη αποφάσεων Μηδενικό χρηματικό κόστος για άδειες Προώθηση της καινοτομίας Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η εφαρμογή έχει πολλαπλή χρησιμότητα, τόσο ως εργαλείο καθημερινής διαχείρισης των δεδομένων όσο και ως εργαλείο υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων (πχ. αδειοδοτήσεις, καθορισμός ορίων), εργαλείο ανάλυσης, επιτελικού σχεδιασμού, τυποποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών κλπ. Μπορεί δε να υλοποιηθεί και με διαφορετικούς συνδυασμούς server/gis για μεγαλύτερη ευελιξία. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι κύριες έννοιες που επιδρούν στο σχεδιασμό του συστήματος: Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σύστημα που καταχωρεί και απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση των υδροληψιών, απεικονίζει τη σχετική νομοθεσία σε χάρτες υπό μορφή γεωγραφικών ορίων και ζωνών, εξάγει έγγραφα, εικόνες και δεδομένα, καταγράφει και διευκολύνει τη διαχείριση των σχετικών με κάθε υδροσημείο εγγράφων και πραγματοποιεί ελέγχους, με σκοπό τη συνολική υποστήριξη Διευθύνσεων Υδάτων. του ελεγκτικού έργου των Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου πάνω στο οποίο δομείται το πληροφοριακό σύστημα Υδροληψίες Αττικής,

9 Υπό ανάπτυξη Το σύστημα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη φάση ανάπτυξης (τρέχουσα έκδοση είναι η οι εμφανιζόμενες στο έγγραφο εικόνες της εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με την τρέχουσα). Ορισμένες από τις υπο ανάπτυξη λειτουργίες αφορούν στη διαχείριση των απογραφικών δελτίων, την έκδοση βεβαιώσεων, τη διαχείριση δεδομένων για καλλιέργεις και υδατοκαλλιέργειες, την επέκταση των αυτόματων ελέγχων, τον καθορισμό κατηγοριών χρηστών και συναφών δικαιωμάτων κ.α. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - με πρωτοβουλία του υπαλλήλου της, Ηλία Βουτσά - και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υδάτων. Αποτελεί μία ευκαιρία συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεταξύ των οποίων η Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που έχουν εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον για αυτή την προοπτική. Με κατάλληλες μετατροπές μπορεί να εξυπηρετήσει όμοιες διαδικασίες και δραστηριότητες των Αποκεντρωμένων Διοίκησεων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Υδροληψίες Αττικής,

10 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτοβουλία Σχεδίαση Ανάπτυξη: Ηλίας Βουτσάς Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνική Επιτελική Υποστήριξη: Αριστείδης Παπαϊωάννου Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επεξεργασία Δεδομένων: Ηλίας Βουτσάς, Θεόδωρος Μπέλλος Ανάλυση απαιτήσεων: Ηλίας Βουτσάς, Θεόδωρος Μπέλλος, Νίκος Χειλάς Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας Διεύθυνσης Υδάτων Υποστήριξη λειτουργίας: Νίκος Χειλάς σύνταξη σελιδοποίηση: Η.Βουτσάς Υδροληψίες Αττικής,

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα