ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J24 2012 ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ 1.1. Κόλπος Σούδας - Χανιά 23 έως 24/06/ Οργανωτές Όμιλοι : Ελληνική Κλάση J24, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με: A) Τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς (RRS) της ISAF, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος C. B) Τους κανονισμούς της κλάσεως J24. Γ) Την Προκύρηξη του Αγώνα και τα συμπληρώματα αυτής. Δ) Τις Οδηγίες Πλου και τα συμπληρώματα αυτών. Ε) Σε περίπτωση ζημιάς μεταξύ των σκαφών, την ζημιά επιβαρύνεται το πλήρωμα που ευθύνεται, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής ενστάσεων. Σε περίπτωση διαφοράς οι Οδηγίες Πλου υπερισχύουν της Προκήρυξης του Αγώνα.

2 3.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 3.1 Παράβολο συμμετοχής 250,00 ανά σκάφος. Πληρώματα τα οποία έχουν διαθέσει τα σκάφη τους για τον αγώνα το παράβολο συμμετοχής θα είναι με 100, Θα ζητηθεί το ποσόν των 400,00 εγγύηση για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα σκάφη του αγώνα κατά την διάρκεια του αγώνα. Με το πέρας των αγώνων και εφόσον δεν υπάρχει ζημιά το ποσόν θα επιστραφεί στους δικαιούχους. 3.4 Τα πληρώματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 18/06/2012 αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία του Ι.Ο.Χ. και στο Fax: ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής ένα πλήρωμα, οφείλει να έχει συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής, να έχει πληρώσει το παράβολο συμμετοχής και να έχει καταβάλει το ποσόν της εγγύησης μέχρι την Δευτέρα 18/06/2012 και ώρα 12:00 εκτός και εάν δοθεί παράταση από τον Ι.Ο.X και την κλάση. Σε περίπτωση που κάποιο πλήρωμα προκαλέσει ζημία, το ποσό για την αποκατάσταση της ζημίας αφαιρείται άμεσα από την εγγύηση που έχει καταβάλλει. Το πλήρωμα οφείλει να συμπληρώσει το αρχικό ποσό της εγγύησης έως το τέλος της ημέρας. Μετά το προπαρασκευαστικό σήμα για μια κούρσα, ο δηλωμένος ως τιμονιέρης δεν θα αφήσει το τιμόνι παρά μόνο σε κατάσταση ανάγκης. Όταν ο δηλωμένος τιμονιέρης είναι αδύνατον να συνεχίσει την σειρά αγώνων η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να επιτρέψει σε κάποιο μέλος του πληρώματος να τον αντικαταστήσει. Όταν ένα δηλωμένο μέλος πληρώματος είναι αδύνατον να συνεχίσει την σειρά αγώνων, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να επιτρέψει αντικαταστάτη του ή να επιτρέψει κάποια άλλη ρύθμιση. 4.ΕΥΘΥΝΗ 4.1. Δηλώνοντας συμμετοχή, τα πληρώματα, αποδέχονται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους κανόνες και όρους συμμετοχής όπως αυτοί διατυπώνονται στην Προκύρηξη του αγώνα. 4.2 Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στον θεμελιώδη κανόνα 4 των RRS «Απόφαση για την εκκίνηση Ιστιοδρομίας». Ανήκει στην δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε πληρώματος και με την δική του απόλυτα ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει

3 μια ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα. Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που αυτή συνεπάγεται. 4.3 Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτου, ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή να μην λάβουν μέρος στούς αγώνες. 4.4 Οι οργανωτές δεν φέρουν καμμία πολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα, κατά την συμμετοχή τους στούς αγώνες. 4.5 Τόσο ο οργανωτής Ομιλος όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημεία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στούς αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους πρίν, μετά ή κατά την διάρκεια του αγώνα τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα. 4.6 Οι Κυβερνήτες ή όσοι χειρίζονται το σκάφος είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα ή ότι άλλο ήθελε συμβεί στο σκάφος ή στο πλήρωμα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράψουν συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες, καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 5.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.1. Η συγκέντρωση Κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της κλάσης στην Σούδα, το Σάββατο 23/6 και ώρα 09:.00 όπου θα δοθούν και οι οδηγίες πλου. Καθημερινά και ώρα 09:00, θα διεξάγεται σεμινάριο κανονισμών και τακτικής αγώνων match Race από τοuς διαιτητές του αγώνα Παύλο Σκυλίτζη και Σταύρο Σμυρλή. Το σεμινάριο θα συνεχίζεται μετά το πέρας των αγώνων για να συζητιόνται τα γινόμενα της ημέρας με παρατηρήσεις και διορθώσεις σε τακτικές και σφάλματα του αγώνα. 6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 6.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα βαθμολογίας που αναφέρεται στο παράρτημα «C» των RRS. 7. ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 7.1 Ισχύει η έκπτωση στα πλοία της ΑΝΕΚ 40% 8. ΕΠΑΘΛΑ: 8.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο Νικητή του Αγώνα.

4 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 9.1 Ο επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι αναρτημένος στα Γραφεία της Κλάσης στην Σούδα. 9.2 Η σημαία L του Δ.Κ.Σ. με ένα ηχητικό όταν αναρτάται έξω από την Γραμματεία του Ομίλου σημαίνει ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση. 9.3 Οι κυβερνήτες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την πρώτη συγκέντρωση κυβερνητών που θα γίνει το Σάββατο 23/06/2012 και ώρα 09:00, στα γραφεία της κλάσης στην Σούδα. 9.4 Η πρώτη συνάντηση με τους κριτές θα γίνει στη διάρκεια της πρώτης συγκέντρωσης Κυβερνητών. Η καθημερινή συγκέντρωση Κυβερνητών θα γίνεται στις 09:00 στη Σούδα. 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ. Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου, θα αναρτάται τουλάχιστον 30 πριν από την πρώτη κούρσα που αφορούν και θα φέρουν τις υπογραφές της Επιτροπής Αγώνων και της Επιτροπής Ενστάσεων. 11. ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑ Α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σκάφη τύπου J24 B) Τα πανιά που θα χρησιμοποιηθούν θα καθοριστούν από την Επιτροπή Αγώνων. Η Επιτροπή Αγώνων θα κληρώσει πριν την έναρξη των αγώνων την αντιστοιχία σκαφών- πληρωμάτων. 12. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ Κάθε σκάφος θα χαρακτηρίζεται νούμερο, μεγέθους Α3, κολλημένο αριστερά και δεξιά της πλώρης.

5 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Θα ισχύουν οι κανόνες της κλάσης J ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ Σάββατο 23/6 08:00-09:00 Registration Measurement Σεμινάριο από Umpires/ 09:00-11:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών 11:55 Πρώτο Προειδοποιητικό a.s.a.p. 12:00-20:00 Round Robins 1,2 21:00 Party στον ΙΟΧ Παλιό Λιμάνι Κυριακή 24/06/ :55 Πρώτο Προειδοποιητικό 10:00 18:30 Υπόλοιπα Round a.s.a.p. Robins, Ημιτελικοί Τελικοί 19:30 Απονομές 14.1 H σειρά εκκίνησης αναγράφονται στο Παράρτημα Γ, των Οδηγιών Πλου Θα διεξαχθούν, δύο σειρές Round Robin για όλα τα σκάφη, ημιτελικοί μεταξύ 4

6 σκαφών και τελικός Εφόσον ο χρόνος επιτρέπει θα γίνουν δύο ημιτελικά από 3 Ιστιοδρομίες και ένας τελικός 5 ή 3 Ιστιοδρομιών αναλόγως του χρόνου, αλλιώς ο νικητής θα προκύψει από το Round Robin σύμφωνα με την βαθμολογία άρθρο C10, C Η τελευταία εκκίνηση δεν θα δοθεί αργότερα από τις 18:30 της Κυριακής 24/06/ Σε περίπτωση που το Round Robin δεν ολοκληρωθεί νικητής θα αναδειχθεί το πλήρωμα με την υψηλότερη βαθμολογία στον αριθμό των αγώνων που έχουν συμπληρώσει όλες οι ομάδες Μετά τον τερματισμό ενός αγώνα το σήμα F θα αναρτάται χωρίς προειδοποίηση Η ώρα εκκίνησης του πρώτου αγώνα υπολογίζεται στις 12:00, το Σάββατο 23/6/ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 15.1 Η διαδρομή είναι Όρτσα-Πρύμα με υπολογιζόμενη διάρκεια αγώνος (Σχέδιο παράρτημα Α). Μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια δεν αποτελεί αίτιο για αίτηση αποκατάστασης Τα σημεία στροφής αφήνονται δεξιά Τα σήματα θα δίνονται από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων το οποίο θα βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της γραμμής εκκίνησης Η γραμμή εκκίνησης ορίζεται από το άλμπουρο με τη σημαία «RC» του σκάφους επιτροπής αγώνων και τη σημαδούρα με την κόκκινη σημαία Σε περίπτωση ζημιών ο χρόνος που θα παραχωρηθεί για την επισκευή αποφασίζεται από την Επιτροπή Αγώνων και την Επιτροπή Διαιτητών Η σειρά των αγώνων μπορεί να αλλάξει για να δοθεί η ευκαιρία σε ένα σκάφος να

7 επιδιορθώσει τις ζημιές Εάν ένα σκάφος τερματίσει 2 λεπτά μετά τον αντίπαλο του βαθμολογείται DNF και δεν έχει δικαίωμα ένστασης Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη διαδρομή του αγώνα. Σε περίπτωση επιβράχυνσης ο τερματισμός θα δοθεί χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε σημείο στροφής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Φλουρή Ρούλα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σκυλίτζης Παύλος Σμυρλής Σταύρος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Κατηγορίες ORCi - ORC CLUB Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο 12-13 Σεπτεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας () προκηρύσσει τον αγώνα COASTAL 2014, για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2015 ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ» 10 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2015 ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ» 10 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: o Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009» τη διοργάνωση του οποίου του ανάθεσε η Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΛΙΜΝΗ 2014 - ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ORCi & IRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015 & OPEN INTERNATIONAL OFFSHORE REGATTA «IN MEMORY OF SPIROS DIMOU» 09-13 Σεπτεμβρίου 2015 Athens 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Cyclades Regatta 2015

Cyclades Regatta 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21 ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Cyclades Regatta 2015 26 Ιουνίου 5 Ιουλίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον 21 ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «NON-STOP 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα «NON-STOP 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος Οδηγίες Πλου ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Όλες οι ιστιοδροµίες του SYROS RACE 2011 θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν την ηµεροµηνία του αγώνα: Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 HANIA SAILING CLUB NEORIO MORO AKTI ENOSEOS STREET VENETIAN HARBOR XANIA TEL-FAX 2821040265

Διαβάστε περισσότερα

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ι.Ο. Κέρκυρας, ο ΝΑ.Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α.Ο. Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ο Α.Ν.Ο. Ζακύνθου, ο Ν.Ο. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 10-13 Ιουνίου 2011 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου σε συνεργασία µε την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα