ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σκοπός ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια του ανταγωνισμού όλες οι επιχειρήσεις φροντίζουν να λειτουργούν πιο αποδοτικά. Έχουν ανάγκη από άτομα ευέλικτα, οργανωμένα, ικανά να συνεργάζονται με ομάδες. Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» έχει σκοπό να εκπαιδεύσει άτομα που θα γίνουν ικανά: Να επικοινωνούν με το εργασιακό περιβάλλον τους αποτελεσματικά χωρίς ασάφειες και παρεξηγήσεις Να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους, να οργανώνουν καλύτερα τη δουλειά τους Να ανταποκρίνονται θετικά στις πολλαπλές μορφές έντασης Να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους πελάτες Να γνωρίσουν και να αποφεύγουν επικίνδυνες συνθήκες και ενέργειες Να γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στη πληροφορική Το πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εταιρειών που έχουν συμβληθεί με το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ που είναι απαραίτητη τόσο για το όφελος των καταρτιζομένων, όσο και των επιχειρήσεων που τους αναθέτουν εργασίες. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι εργαζόμενοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία στη επίλυση και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων της δουλειάς τους, στην ανάλυση σύνθετων λειτουργικών επιχειρησιακών προβλημάτων.

2 ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πολυδύναμες ικανότητες για να καταστούν ικανοί μετά το πέρας του προγράμματος να εργασθούν στη επιχείρηση σε οποιοδήποτε δυναμικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πρότασης χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. Οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι αφορούν στα ακόλουθα σημεία: Δημιουργία νέων ερεθισμάτων για τους καταρτιζόμενους προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης τους για μεγαλύτερη εμβάθυνση και εξοικείωση με ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα διοίκησης. Πληροφόρηση των καταρτιζομένων στους τρόπους αποφυγής εργατικών ατυχημάτων, στα μέσα/μέτρα ελαχιστοποίησης ή εξάλειψης διαφόρων εργασιακών κινδύνων, στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και στην εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής. Οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων στην: Ανάπτυξη ανθρωπίνων δεξιοτήτων Λειτουργία σε ομάδες - Εξισορρόπηση δεξιοτήτων εντός της ομάδας Ανταλλαγή πληροφοριών εκτός ομάδας Αντιμετώπιση αποτελεσματικά προβλημάτων Χειρισμό συγκρούσεων - Ενίσχυση συλλογικότητας Μέτρηση της απόδοσής - Αξιολόγηση του ρυθμού εργασίας Διαχείριση του χρόνου - Συστήματα οργάνωσης χρόνου Ανάγκη άμεσων αλλαγών - Αξιολόγηση των σχέσεων Αποτελεσματική επικοινωνία - Επιλογή επικοινωνιακών μεθόδων Εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης - Διαχείριση προγραμμάτων Εφαρμογή σχεδίου προγράμματος - Γνώση των βασικών δεξιοτήτων στη πληροφορική ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 80 ΔΩ θεωρίας εκ των οποίων οι 8 ΔΩ αφορούν Γενικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας γραφείων, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας,

3 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και σε 8 ΔΩ θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη εξοικείωσης με τους χώρους πρακτικής άσκησης. ΟΙ υπόλοιπες 64 ΔΩ αφορούν θέματα της ειδικότητας για «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» και περιλαμβάνει τις έξεις εκπαιδευτικές ενότητες : Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δ.Ω. 1 Δημοσιές σχέσεις 10 2 Αποτελεσματική επικοινωνία 10 3 Time management 8 4 Stress management 10 5 Γενικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας γραφείων 4 6 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 7 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2 8 Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών 6 9 Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 4 10 Βασικές γνώσεις πληροφορικής εκπαιδευτική επίσκεψη στους χώρους που θα 8 πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ΣΥΝΟΛΟ 80 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του προγράμματος έχει ως εξής: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Tι ορίζουμε ως Δημόσιες Σχέσεις Κύριες δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων Οργανόγραμμα και επαφές των Δημοσίων Σχέσεων Προγραμματισμός των Δημοσίων Σχέσεων Εργαλεία υλοποίησης του pr προγραμματισμού Διαχείριση κρίσεων στις Δημόσιες Σχέσεις. Εφαρμογές μοντέλων επικοινωνίας στις Δημόσιες Σχέσεις. Επιχειρησιακή επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακές τεχνικές ενίσχυσης των Δημοσίων Σχέσεων Παρουσίαση των student projects.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τι είναι επικοινωνία Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία Ενεργός ακρόαση Η γλώσσα του σώματος Τύποι προφορικής επικοινωνίας Η ανάλυση των ανθρώπινων συναλλαγών Συντονισμός TIME MANAGEMENT Αποτελεσματικότητα εταιρίας ή τμήματος βασικά μεγέθη μέτρησης Η χρονική διάσταση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Στόχοι και χρονικός προγραμματισμός Η σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης έργου και διαδικασίας Η αρχή της «έκτασης» της εργασίας Αξιοποίηση και σπατάλη διαθέσιμων χρονικών ορίων Τεχνικές διαχείρισης χρόνου σύστημα και διαίσθηση Οι βασικές αρχές διοίκησης και ο χρονικός προγραμματισμός Προσωπικές ιδιαιτερότητες και διαχείριση χρόνου Συγκέντρωση και αποκέντρωση εξουσίας Διάγραμμα ροής λήψεως αποφάσεων STRESS MANAGEMENT Γνώση των παραγόντων που προκαλούν ένταση

5 Διάγνωση των επιπέδων έντασης Πίεση και άγχος στην εργασία Πηγές του εργασιακού stress Οι δυνατότητες υπέρβασης των ορίων Προσδιορισμός του πλαισίου ζωής Τελειοποίηση της προσωπικής μεθόδου αντιμετώπισης της έντασης ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Γενικά θέματα ασφαλείας Ορισμοί - Πολιτική - Νομοθεσία Ατυχήματα - Έλεγχοι - Εργαλεία Επικίνδυνες Ενέργειες - Εγκαταστάσεις - Μηχανές Εξοπλισμός Κτίρια - ΜΑΠ Προστασία Όρασης, Ακοής, Άκρων, Αναπνευστικού Εργασίες σε Ύψη - Έκτακτη Ανάγκη Εκπαίδευση -Εργονομία Νομοθεσία - Άρση Φορτίων Εργασία σε Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης Μυοσκελετικά Προβλήματα - Εργονομικές Αιτίες Προβλημάτων Φωτισμός Κλιματισμός - Κραδασμοί Επαναλαμβανόμενη Κίνηση - Εργονομικός Σχεδιασμός Χώρων Έλεγχοι εργασιακών χώρων/αναγνώριση ανασφαλών συνθηκών Συστήματα ελέγχων - Μεθοδολογία ελέγχων Αναλυτική Καταγραφή Υποδείξεων - Κατηγοριοποίηση/ Προτεραιότητες Σχέδια Ενεργειών -Γλιστρήματα Σκοντάματα πτώσεις

6 Γενικά Στατιστικά - Άμεσες Αιτίες Αιτίες Γλιστρήματος - Αιτίες Σκοντάμματος - Αιτίες Πτώσης Βασικοί Κανόνες για Σταθερές και Κινητές Σκάλες Βασικοί Κανόνες για Σταθερά και Κινητά Ικριώματα (Σκαλωσιές) Βασικοί Κανόνες για Σταθερές Κλίμακες (Κλιμακοστάσια) Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας - Σε Περίπτωση Πτώσης Σας Σε Περίπτωση Πτώσης Συναδέλφου Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Ρεύματος Αντίσταση Ανθρώπινου Σώματος Επικινδυνότητα - Άμεσοι και Έμμεσοι Κίνδυνοι Παράγοντες που Επηρεάζουν τα Αποτελέσματα μιας Ηλεκτροπληξίας Στατικός Ηλεκτρισμός Συνήθεις Πηγές Ηλεκτρικού Κινδύνου Βασικοί Κανόνες Ασφάλειας - Ενέργειες σε Περίπτωση Ηλεκτροπληξίας Εξοπλισμός Ασφαλείας - Γειώσεις Πυροπροστασία - Δομή και Συμπεριφορά της φωτιάς Βασικές Αρχές - Τρίγωνο Φωτιάς Μετάδοση & Χαρακτηριστικά της φωτιάς Προϊόντα Καύσης - Αιτίες Πυρκαγιών Πως εκδηλώνεται και συντηρείται η φωτιά - Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέτρα Εξοπλισμός - Πηγές Ανάφλεξης - Μέθοδοι Ελέγχου Ορισμοί Διευκρινίσεις - Αναλύσεις ( Έκτακτη Ανάγκη - Επικινδυνότητα - Κατάταξη) Αναγνώριση Εκτάκτων Αναγκών (Σεισμός Πυρκαγιά / Έκρηξη - Διαρροή Χ.Ο.)

7 Κατάλληλη Προετοιμασία - Οδηγίες προς τους Εργαζομένους Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης - Υπευθυνότητες / Αρμοδιότητες / Ευθύνες Ενέργειες Προσωπικού - Άσκηση Εκκένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Προσδοκίες του πελάτη Γνώση των ωφελειών που παρέχονται Αξία για τον πελάτη Παραδιδόμενη αξία στον πελάτη Συνολική αξία για τον πελάτη Συνολικό κόστος για τον πελάτη Ικανοποιημένος πελάτης Μη ικανοποιημένος πελάτης Ανάγκη διατήρησης πελατών Κόστος απώλειας πελατών Ολική ποιότητα & εξυπηρέτηση πελατών Αντιμετώπιση & καταγραφή παραπόνων

8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έννοια και Περιβάλλον του Μάρκετινγκ Θεωρίες Συμπεριφοράς Καταναλωτή Μίγμα και Δίαυλοι Μάρκετινγκ Προβολή και Διαφήμιση - Προσωπική Πώληση Προώθηση Πωλήσεων - Τιμολόγηση Έρευνα στο Μάρκετινγκ - Τμηματοποίηση Στρατηγικός Προγραμματισμός και Μάρκετινγκ Διαγνωστικά Εργαλεία Δημιουργική και Μάρκετινγκ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Βασικές έννοιες Κανονισμοί Επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση Νομοθεσία Περιορισμοί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τρόποι αναζήτησης εργασίας (κύκλοι γνωριμιών, κοινωνικός περίγυρος, ΟΑΕΔ, αγγελίες μέσω τύπου, Internet, ιδιωτικά γραφεία ανεύρεσης εργασίας. Τεχνικές συνέντευξης. Σύνταξη βιογραφικού ευρωπαϊκού (κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).Χρήση

9 υπηρεσιών και προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Βασικές γνώσεις στο word Βασικές γνώσεις στο excel Βασικές γνώσεις στο internet ΜΕΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Σε κάθε μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες γίνεται πρώτα η θεωρητική παρουσίαση με τη βοήθεια του κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, όπως: Οπτικοακουστικό υλικό Διαφάνειες (slides) & films - Compact disk (CD) Οπτικοί δίσκοι (CD ROMS DVD) Διαφανοσκόπιο - Επιδιασκόπιο Προβολέας slides - Οθόνη (screen) προβολής Προβολέα παρουσιάσεων -Εκτυπωτές laser & inkjet Φωτοαντιγραφικό Η θεωρητική ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων θα γίνει με πολλαπλές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως: Με σύντομες διαλέξεις του εκπαιδευτή Με επίδειξη εκ μέρους του εκπαιδευτή Με συζήτηση Με την ερωτηματική μέθοδο Με παιγνίδια ρόλου Με τη χρήση εκπαιδευτικών video Με ασκήσεις επί χάρτου

10 Όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και την προώθηση της ενεργητικής μάθησης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα γίνονται τεστ αξιολόγησης για να τεκμηριωθούν οι γνώσεις των εκπαιδευομένων. Τα τεστ αυτά θα είναι: Πολλαπλής επιλογής Σωστού λάθους Σύζευξης Συμπλήρωσης Σύντομης απάντησης Τέλος, στους καταρτιζόμενους, παρέχονται σημειώσεις των εκπαιδευτών πάνω στα αναλυτικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται, πριν από την έναρξη των συγκεκριμένων μαθημάτων. Πέρα από τις σημειώσεις αυτές, παρέχονται κατά περίπτωση και συμπληρωματικές σημειώσεις. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μαζί με τον Δ/ντή Κατάρτισης και τον Εκπαιδευτικό Υπεύθυνο καθορίζουν το profile των εκπαιδευτών του προγράμματος και τους επιλέγουν με βάση τα απαιτούμενα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία στο αντικείμενο, εκπαιδευτική εμπειρία) για κάθε θεματική ενότητα. Οι εκπαιδευτές θα επιλεγούν από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Όλοι οι εκπαιδευτές θα ενημερωθούν για τα ποιοτικά standard που απαιτούνται από την πολιτική ποιότητας του ΚΕΚ. Δεδομένου ότι το ΚΕΚ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001, τηρεί όλους τους κανόνες για την ποιοτική υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει. Συγκεκριμένα ελέγχει εκ των προτέρων την ποιότητα και συνάφεια των εκπαιδευτών με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, προβαίνοντας στη διαρκή επιμόρφωσή τους, τη συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης, την ποιοτική και ποσοτική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, την ποιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5.

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LDV COMINTER I ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Γ Κ Α1. Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών Α2. Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Β. Δ Ι Ε Θ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Κ Α Ι Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Επίπεδα 2,3,4,5 Δημιουργία: KAI Συντελεστές: Πίνακας Περιεχομένων A. Οι Τομείς Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Επαγγελματικό προφίλ Γραμματέας διεύθυνσης είναι το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα