ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 12/8/2009 Αρ. Πρωτ. 17α/05/119/ΦΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 12/8/2009 Αρ. Πρωτ. 17α/05/119/ΦΘ 5.16.1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. : Αθήνα Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 12/8/2009 Αρ. Πρωτ. 17α/05/119/ΦΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής για την ανακατασκευή βάσεων οδοστρωσίας µε ψυχρή ανακύκλωση Οδοστρωµάτων και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 176 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων». 2. Την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. αρ. ΚΑ/Φ000/ΑΛ/οικ21212/ για τη «Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη τεχνικών οδηγιών - προδιαγραφών για την ανακατασκευή βάσεων οδοστρωσίας µε τη µέθοδο της ψυχρής ανακύκλωσης µε χρησιµοποίηση των επί τόπου υλικών και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και τσιµέντου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την τεχνική οδηγία - προσωρινή προδιαγραφή «Ανακατασκευή βάσεων οδοστρωσίας µε ψυχρή ανακύκλωση οδοστρωµάτων και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών», η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην παρούσα απόφαση. Η τεχνική οδηγία - προσωρινή προδιαγραφή θα ισχύσει ως 1

2 ελάχιστο όριο για τα έργα στη µελέτη των οποίων εµπεριέχεται εργασία που µνηµονεύει την ανωτέρω τεχνική οδηγία - προσωρινή προδιαγραφή. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ..Ε. 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ..Ε. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 5. Γραφεία κ.κ. Γεν. /ντών της Γ.Γ..Ε. 6. Εθνικό Τυπογραφείο (µε δισκέτα για δηµοσίευση) 7. /νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για την ανάρτηση στην ιστοσέλιδα) 8. /νση 17 (10) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Γ.Γ..Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ - Ανακατασκευή Βάσεων Οδοστρωσίας µε Ψυχρή Ανακύκλωση Οδοστρωµάτων και Προσθήκη Αφρώδους Ασφάλτου και Άλλων Σταθεροποιητών Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2009

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης ειγµατοληψία µε Πραγµατικές Συνθήκες σε Κάθε Τµήµα Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κάθε Τµήµατος Κοκκοµετρική ιαβάθµιση Χονδρόκκοκο Υλικό Λεπτόκοκκο Υλικό ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΕΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Κοκκοµετρική ιαβάθµιση Χονδρόκκοκο Αδρανές Υλικό Λεπτόκοκκο Αδρανές Υλικό ΑΦΡΩ ΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΕΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΦΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ειγµατοληψία για Επί Τόπου Επεξεργασία ειγµατοληψία για Επεξεργασία σε Μονάδα Προετοιµασία ειγµάτων για τη Μελέτη Σύνθεσης Έλεγχοι Υλικών Αναλογίες Ανάµιξης Αντιπροσωπευτικού είγµατος Προσδιορισµός Φυσικής Υγρασίας Απαιτήσεις Σταθεροποιητικών Υλικών Ποσότητες ειγµάτων ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΦΡΩ Η ΆΣΦΑΛΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΚΙΜΙΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 100 MM Παρασκευή οκιµίων µε τη Συσκευή Marshall ιαδικασία Ωρίµανσης Προσδιορισµός Φαινόµενης Πυκνότητας Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής (Indirect Tensile Strength - ITS) Προσδιορισµός Βέλτιστης Περιεκτικότητας Αφρώδους Ασφάλτου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΚΙΜΙΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 150 MM Συµπύκνωση οκιµίων µε τη Συσκευή Proctor ιαδικασία Ωρίµανσης Προσδιορισµός Φαινόµενης Πυκνότητας Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος 2009 i

5 4.6.4 Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής Όρια Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής ΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟ ΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γενικά Εργασίες µε Παράλληλη Κυκλοφορία στην Υπό Ανακατασκευή Οδό Κυκλοφοριακή Ασφάλεια και Έλεγχος Συντήρηση Εκτροπών και Εξοπλισµός Ελέγχου Κυκλοφορίας Επιµετρήσεις και Αποζηµίωση για τα Πρόσθετα Μέτρα ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Περιγραφή Εργασιών Εξοπλισµός και µηχανήµατα Γενικά Μονάδα Επί Τόπου Επεξεργασίας Εξοπλισµός Συµπύκνωσης και ιάστρωσης Φορτηγά για Μεταφορά Ασφάλτου Εργασίες Κατασκευής Πρόγραµµα Παραγωγής Εκκίνηση Εργασιών και Υψόµετρα Στρώσεων Προετοιµασία Επιφάνειας Περιορισµοί Θερµοκρασίας και Καιρικών Συνθηκών Επί Τόπου Ανακύκλωση Πρωταρχική Συµπύκνωση του Επεξεργασµένου Υλικού Επίπεδα Τοµών Τελική Συµπύκνωση και Τελείωµα Αντιµετώπιση Απρόβλεπτων Συνθηκών Περίσσεια Υγρασίας Αστάθεια Υπεδάφους Αντικείµενα Κόστους Πληρωµές Κόστη Κατασκευής Νέας Σταθεροποιηµένης Στρώσης µε Επί Τόπου Επεξεργασία Κόστος Πρόσθετων Νέων Αδρανών Υλικών στην Επί Τόπου Επεξεργασία Σταθεροποιητές: Άσφαλτος, Τσιµέντο και Υδράσβεστος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιγραφή Έργου Μονάδα και Εξοπλισµός Γενικά Μονάδα Επεξεργασίας Μηχανήµατα ιάστρωσης Λειτουργίες Κατασκευής Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος 2009 ii

6 Ανάµειξη Φύλαξη και Επεξεργασµένα Υλικά Μεταφορά ιάστρωση Συµπύκνωση και Τελείωµα Αντικείµενα κόστους Πληρωµές Κόστη Κατασκευής Νέας Σταθεροποιηµένης Στρώσης µε Επεξεργασία σε Μονάδα Κόστος Υλικών Σταθεροποιητές: Άσφαλτος, Τσιµέντο και Υδράσβεστος ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Επί Τόπου Επεξεργασία Επεξεργασία σε Μονάδα Παραγωγής ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ Έλεγχος Ασφάλτου Έλεγχος Σταθεροποιηµένου Υλικού µε Αφρώδη Ασφάλτου Προσδιορισµός Υγρασίας Προσδιορισµός Σχέσης Πυκνότητας Υγρασίας Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής Έλεγχος Σταθεροποιηµένης Στρώσης µε Αφρώδη Άσφαλτο Προσδιορισµός Βαθµού Συµπύκνωσης Προσδιορισµός Πάχους Στρώσης Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Στάθµη Οµαλότητα Πάχος Ανακυκλωµένης Στρώσης ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος 2009 iii

7 Ανακατασκευή Βάσεων Οδοστρωσίας µε Ψυχρή Ανακύκλωση Οδοστρωµάτων και Προσθήκη Αφρώδους Ασφάλτου και Άλλων Σταθεροποιητών 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα Τεχνική Οδηγία αφορά στην κατασκευή νέων, σταθεροποιηµένων µε αφρώδη άσφαλτο, στρώσεων, χρησιµοποιώντας είτε ανακυκλούµενο υλικό από το ανώτερο τµήµα του υπάρχοντος οδοστρώµατος, είτε νέο υλικό ή συνδυασµό ανακυκλούµενου και νέου υλικού. Οι εργασίες πραγµατοποιούνται σε τµήµατα της οδού που καθορίζονται από τις σχετικές µελέτες και περιλαµβάνουν την επιτόπου έρευνα και διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος την αφαίρεση και ανάκτηση των υλικών του παλιού οδοστρώµατος, προσκόµιση νέου υλικού (αν απαιτείται), προσθήκη (στις προκύπτουσες από τη Μελέτη Σύνθεσης αναλογίες) αφρώδους ασφάλτου ή/και άλλων σταθεροποιητικών µέσων και νερού στο σύνολο του προκύπτοντος υλικού, ανάµειξη, τοποθέτηση, διάστρωση και συµπύκνωση των ανα- µεµειγµένων υλικών για την κατασκευή της νέας στρώσης οδοστρώµατος. Η µέθοδος κατασκευής µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως επί τόπου επεξεργασία (όπου η επεξεργασία λαµβάνει χώρα πάνω στο οδόστρωµα) ή ως επεξεργασία σε σταθερή εγκατάσταση (όπου η επεξεργασία του υλικού πραγµατοποιείται σε εργοταξιακή µονάδα παραγωγής). Η παρούσα Τεχνική Οδηγία καλύπτει και τους δύο τύπους επεξεργασίας. Η παρούσα Τεχνική Οδηγία αποτελεί µια προσπάθεια κωδικοποίησης και εφαρµογής στα ελληνικά δεδοµένα των τελευταίων εξελίξεων της εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας στον τοµέα της ψυχρής ανακύκλωσης των οδοστρωµάτων µε αφρώδη άσφαλτο. Έχει γίνει προσπάθεια χρησιµοποίησης, όπου είναι δυνατόν, πρότυπων µεθόδων ελέγχου, καθώς και ενσωµάτωσης των τελευταίων εξελίξεων στον τοµέα αυτό. Όµως, οι τεχνικές απαιτήσεις, οι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι παράµετροι εφαρ- µογής και ο εξοπλισµός είναι ακόµα σε συνεχή εξέλιξη και βελτίωση. Θα πρέπει να αποκτηθεί η απαραίτητη ελληνική εµπειρία, η οποία προς το παρόν είναι περιορισµένη, τόσο στον τοµέα των εργαστηριακών δοκιµών όσο και στον τοµέα της κατασκευής, ώστε µε κάποιες τροποποιήσεις και βελτιώσεις η παρούσα Τεχνική Οδηγία να γίνει Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή. 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000 «Τσιµέντο Μέρος 1: Σύνθεση, Προδιαγραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης για τα Κοινά Τσιµέντα» ΕΛΟΤ ΕΝ ΑC:2001 «οµική Άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, Προδιαγραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης» ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998 «οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας Μέθοδος µε κόσκινα» ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2:1996 «οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Προσδιορισµός κοκκοµετρικών κλασµάτων Κόσκινα διατοµών, ονοµαστικό µέγεθος διατοµών κοσκίνων» ΕΛΟΤ EN 933-3:1997 «οκιµές Γεωµετρικών Ιδιοτήτων των Αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισµός της Μορφής των Κόκκων - είκτης Πλακοειδούς» Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8:2000 «οκιµές Γεωµετρικών Ιδιοτήτων των Αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση Λεπτόκοκκου Κλάσµατος (Παιπάλης) - οκιµή Ισοδυνάµου Άµµου» ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:1999 «οκιµές για τον Προσδιορισµό των Γεωµετρικών Χαρακτηριστικών των Αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική Αξιολόγηση Λεπτόκοκκου Κλάσµατος - οκιµή Μπλέ Του Μεθυλενίου» ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:2002 «Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συµπεριλαµβανοµένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιοµηχανία σκυροδέµατος, για τη χρήση του ως νερό ανάµιξης σκυροδέµατος» ΕΛΟΤ EN :1998 «οκιµές για τον Προσδιορισµό των Μηχανικών και Φυσικών Ιδιοτήτων των Αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι Προσδιορισµού Της Αντίστασης σε Θρυµµατισµό» ΕΛΟΤ ΕΝ :2000 «οκιµή Μηχανικών και Φυσικών Ιδιοτήτων των Αδρανών Μέρος 5: Προσδιορισµός της Περιεχόµενης Υγρασίας µε Ξήρανση σε Κλίβανο Εξαναγκασµένης Κυκλοφορίας Αέρα» ΕΛΟΤ ΕΝ 1426:1999 «Ασφαλτικά και Συνδετικά Ασφαλτικών Προσδιορισµός της ιείσδυσης µε Βελόνα» ΕΛΟΤ EN 12591:2000 «Ασφαλτικά και Συνδετικά Ασφαλτικών - Προδιαγραφές για Ασφάλτους Οδοστρωσίας» ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 «Ασφαλτικά Μείγµατα Μέθοδοι οκιµής Θερµού Ασφαλτοµίγµατος Μέρος 6: Προσδιορισµός της Φαινόµενης Πυκνότητας Ασφαλτικών οκιµίων» ΕΛΟΤ EN :2004 «Ασφαλτικά Μείγµατα Μέθοδοι οκιµής Θερµού Ασφαλτοµίγµατος Μέρος 23: Προσδιορισµός της Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής οκιµίων Ασφάλτου» ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 «Ασφαλτικά Μείγµατα Μέθοδοι οκιµής για Ασφαλτοµίγµατα Θερµής Ανάµιξης Μέρος 29: Προσδιορισµός ιαστάσεων οκιµίου Ασφαλτοµίγµατος» ΕΛΟΤ ΕΝ Α1:2008 «Ασφαλτικά Μείγµατα Μέθοδοι οκιµής Θερµού Ασφαλτοµίγµατος Μέρος 30: Παρασκευή οκιµίων µε Συσκευή Κρουστικής Συµπύκνωσης» Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Ε105-86/5 «Μέθοδος Προσδιορισµού του Ορίου Υδαρότητας» Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Ε105-86/6 «Προσδιορισµού του Ορίου Πλαστικότητας και του είκτη Πλαστικότητας» Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Ε105-86/11 «Μέθοδος Προσδιορισµού της Σχέσης Υγρασίας Πυκνότητας Εδαφών µε τη Χρησιµοποίηση Κόπανου Βάρους 4,54 kg και Ύψος Πτώσης 457 mm (Proctor Τροποποιηµένη Μέθοδος)» Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Ε105-86/2 «Προσδιορισµός Πυκνότητας Εδαφών Επί Τόπου µε τη Μέθοδο της Άµµου και τη Βοήθεια Κώνου» 3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα υλικά κατασκευής είναι: ανακτώµενα υλικά από το υπάρχον οδόστρωµα, νέα αδρανή υλικά (αν αυτό απαιτείται για διόρθωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης), άσφαλτος (υπό µορφή αφρώδους α- σφάλτου), άλλα σταθεροποιητικά υλικά (τσιµέντο ή υδράσβεστος) και νερό. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

9 3.1 ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης Οδοστρώµατα τα οποία κυκλοφορούνταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σπανίως έχουν οµοιόµορφη σύσταση. Η συντήρηση (π.χ. µπαλώµατα), η αναβάθµιση (π.χ. διαπλάτυνση για δηµιουργία περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας) και τα µέτρα αποκατάστασης (π.χ. εφαρµογή ασφαλτικών στρώσεων) χρησιµοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια ζωής της οδού. Οι διαχρονικές αυτές παρεµβάσεις προκαλούν ανοµοιοµορφία συστάσεως αδρανών στο ανώτερο µέρος του οδοστρώµατος κάνοντας κάθε έργο αποκατάστασης διαφορετικό, όσον αφορά στα υλικά που ενσωµατώνονται στις νέες στρώσεις κατά την ανακύκλωση. Για τον λόγο αυτό, τα χαρακτηριστικά των υλικών του υπάρχοντος οδοστρώ- µατος είναι δυνατό να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα. Ως εκ τούτου απαιτείται να γίνει έλεγχος οµοιοµορφίας του υπάρχοντος οδοστρώµατος. Ο έλεγχος της οµοιοµορφίας µπορεί να περιλαµβάνει (αλλά και να µην περιορίζεται) τα ακόλουθα: πυρηνοληψίες και διερευνητικές τοµές (οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν όλο το βάθος του ο- δοστρώµατος από το οποίο θα ληφθούν τα υλικά προς ανακύκλωση) µετρήσεις των φυσικοχηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων των ανακτώµενων υλικών µετρήσεις της φέρουσας ικανότητας του υπάρχοντος οδοστρώµατος. Την ευθύνη για τον έλεγχο της οµοιοµορφίας, δηλαδή την επιλογή και την εκτέλεση των κατάλληλων µετρήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και τον χωρισµό του οδοστρώµατος σε οµοιογενή τµήµατα την έχει ο Μελετητής Μηχανικός. Για την περίπτωση της επί τόπου ανακύκλωσης, και µε βάση τα αποτελέσµατα της παραπάνω διερεύνησης, θα πρέπει να χωριστεί το οδόστρωµα σε τµήµατα, καθένα από τα οποία περιέχει οµοιογενές υλικό. Για το κάθε τµήµα θα πρέπει να διενεργηθεί διαφορετική Μελέτη Σύνθεσης, οπότε και ο έλεγχος κατά την κατασκευή καθώς και ο τελικός έλεγχος θα γίνουν σε σχέση µε την αντίστοιχη Μελέτη Σύνθεσης. Η ίδια διαδικασία (χωρισµός σε τµήµατα, διαφορετικές µελέτες σύνθεσης, έλεγχος σε σχέση µε την αντίστοιχη Μελέτη) απαιτείται και για την περίπτωση της ανακύκλωσης σε σταθερή µονάδα παραγωγής, όταν στην τελευταία δεν είναι δυνατό να αναµιχθεί όλο το ανακτώµενο υλικό του υπάρχοντος οδοστρώµατος και να παραχθεί οµοιογενές ανακτώµενο υλικό ειγµατοληψία µε Πραγµατικές Συνθήκες σε Κάθε Τµήµα Από κάθε οµοιογενές τµήµα θα πρέπει να ληφθεί δείγµα του ανακτώµενου υλικού υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που θα επικρατούν και κατά την κατασκευή. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει φρεζάρισµα του υπάρχοντος οδοστρώµατος στο πάχος που έχει προσδιοριστεί από τον Μελετητή µε εξοπλισµό και τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή. Εποµένως, για τη δειγµατοληψία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια µικρή φρέζα η οποία θα λειτουργεί µε τρόπο και σε πάχος ανάλογο του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή, και από το φρεζαρισµένο υλικό θα πρέπει να ληφθεί δείγµα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δειγµατοληψία µε µικρή φρέζα τότε θα πρέπει να ληφθεί δείγµα από καθένα ξεχωριστά από τα διάφορα στρώµατα (ασφαλτικές στρώσεις, βάση, υπόβαση) του παλιού οδοστρώµατος που υφίστανται στο πάχος που έχει επιλεγεί για ανακύκλωση. Κατόπιν, θα πρέπει το υλικό κάθε στρώµατος να θραυστεί µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που θα επικρατεί κατά την κατασκευή, και κατόπιν να αναµιχθεί µε αναλογία που θα καθορίζεται από το πάχος κάθε στρώσης και τη φαινόµενη πυκνότητά της. Λεπτοµέρειες δίνονται στο Κεφάλαιο 4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

10 3.1.3 Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κάθε Τµήµατος Οι έλεγχοι που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο αφορούν στο υλικό που προήλθε από τη δειγµατοληψία όπως περιγράφεται στην Παράγραφο Κοκκοµετρική ιαβάθµιση Η κοκκοµετρική διαβάθµιση πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998 και να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Πίνακα 1. Πίνακας 1: Απαιτήσεις Κοκκοµετρικής ιαβάθµισης Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κοσκίνου (mm) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2: Χονδρόκκοκο Υλικό ιερχόµενο Ποσοστό (% κατά βάρος) , , , , , , Ως χονδρόκοκκο ορίζεται το υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm. Το χονδρόκοκκο υλικό θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: Α) Ο συντελεστής Los Angeles, LA, προσδιοριζόµενος σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN :1998 θα πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος του 40 %: LA 40. Β) Ο είκτης Πλακοειδούς, FI, προσδιοριζόµενος σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3:1997 θα πρέπει είναι µικρότερος ή ίσος του 35%: FI 35. Σε περίπτωση που το ανακτώµενο υλικό περιέχει ασφαλτικά υλικά, το υλικό για τις δοκιµές αυτής της παραγράφου, θα πρέπει να προέρχεται από απασφάλτωση Λεπτόκοκκο Υλικό Ως λεπτόκοκκο ορίζεται το υλικό διερχόµενο του κόσκινου των 2 mm. Το λεπτόκοκκο υλικό θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: Α) Το Ισοδύναµο Άµµου, SE, προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8:2000, πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 55: SE 55. Β) Η τιµή του Μπλε του Μεθυλενίου στο κλάσµα 0/0,125 mm, MB F, προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:1999, πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση του 10 : MB F 10 g/kg Γ) Το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 40 (0,425 mm) υλικό πρέπει να έχει Όριο Υδαρότητας µικρότερο ή ίσο του 25 και είκτη Πλαστικότητας PI µικρότερο ή ίσο του 3, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις Προδιαγραφές Ε /5 και Ε /6, αντίστοιχα. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

11 3.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΕΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Σε περίπτωση που το ανακτώµενο υλικό από το υπάρχον οδόστρωµα δεν έχει την κοκκοµετρική διαβάθµιση που καθορίζει ο Πίνακας 1, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν πρόσθετα κλάσµατα αδρανών ούτως ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη κοκκοµετρική διαβάθµιση. Τα πρόσθετα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι θραυστά προέλευσης λατοµείου ή θραυστά φυσικά αµµοχάλικα ποταµών, χειµάρρων ή ορυχείων Κοκκοµετρική ιαβάθµιση Η κοκκοµετρική διαβάθµιση πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998. Η κοκκοµετρική του διαβάθµιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε η προσθήκη του νέου αδρανούς υλικού σε δεδοµένη αναλογία να διορθώνει την κοκκοµετρική διαβάθµιση του ανακτώµενου υλικού στα όρια που καθορίζει ο Πίνακας Χονδρόκκοκο Αδρανές Υλικό Ως χονδρόκοκκο αδρανές ορίζεται το υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm. Το χονδρόκοκκο α- δρανές υλικό θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Παραγράφου Λεπτόκοκκο Αδρανές Υλικό Ως λεπτόκοκκο αδρανές ορίζεται το υλικό διερχόµενο του κόσκινου των 2 mm. Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Παραγράφου ΑΦΡΩ ΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ Η αφρώδης άσφαλτος παράγεται µε την προσθήκη µικρής ποσότητας νερού (συνήθως 2-3% κατά βάρος ασφάλτου) σε θερµή άσφαλτο. Όταν προστίθεται στη θερµή άσφαλτο, το νερό εξατµίζεται απότο- µα, δηµιουργώντας έτσι φυσαλίδες ατµού επικαλυµένες µε µια λεπτή µεµβράνη ασφάλτου. Σ αυτήν την παροδική αφρώδη κατάσταση, η άσφαλτος έχει χαµηλό ιξώδες, γεγονός που της επιτρέπει να α- ναµιχθεί µε αδρανή υλικά σε θερµοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος. Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή της αφρώδους ασφάλτου θα πρέπει να είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591:2000 «Ασφαλτικά και Συνδετικά Ασφαλτικών - Προδιαγραφές για Ασφάλτους Οδοστρωσίας», Πίνακες 1 και Α.1. Ο βαθµός διείσδυσης θα πρέπει να είναι µεταξύ 60 και 100, όπως αυτός προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1426:1999. Ο ακριβής τύπος της ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται από τον Μελετητή Μηχανικό, και από τα αποτελέσµατα των δοκιµών αφροποίησης κατά τη Μελέτη Σύνθεσης. Τα χαρακτηριστικά της αφρώδους ασφάλτου πρέπει να είναι τα εξής (βλέπε Κεφάλαιο 4.ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ): Λόγος ιόγκωσης: µεγαλύτερος του 8 Χρόνος Ηµίσιας Ζωής: µεγαλύτερος των 6 secs. 3.4 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Η προσθήκη τσιµέντου, πέραν της αφρώδους ασφάλτου, έχει σκοπό να βελτιώσει τη µηχανική αντοχή του µίγµατος. Το τσιµέντο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000 και η αναλογία του στο µίγµα θα προκύπτει από τη Μελέτη Σύνθεσης. Σε κάθε περίπτωση, η περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 1% κατά βάρος ξηρών αδρανών, και ποτέ δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την περιεκτικότητα σε αφρώδη άσφαλτο. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

12 Προσθήκη υδρασβέστου είναι δυνατό να γίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ανακτώµενα αδρανή έχουν µολυνθεί µε άργιλο ( είκτης Πλαστικότητας, ΡΙ > 3, βλέπε Παράγραφο ). Η περιεκτικότητα της υδρασβέστου θα καθοριστεί από τον Μελετητή Μηχανικό και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 1% κβ ξηρών αδρανών. Η υδράσβεστος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ΑC: ΝΕΡΟ Το νερό ανάµιξης, διογκώσης της ασφάλτου και συντηρήσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:2002 για τα άοπλα σκυροδέµατα. 4 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να διενεργηθούν ξεχωριστές Μελέτες Σύνθεσης για το καθένα από τα οµοιογενή τµήµατα στα οποία έχει χωριστεί το υπάρχον οδόστρωµα (βλέπε Παράγραφο 3.1.1). Τα αποτελέσµατα κάθε Μελέτης Σύνθεσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν: Τη θερµοκρασία στην οποία θα αφροποιείται η άσφαλτος Την ποσότητα νερού που θα προστεθεί στην άσφαλτο για να επιτευχθούν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά αφροποίησης Τις αναλογίες ανάµειξης του ανακτώµενου υλικού µε τα πρόσθετα νέα αδρανή, αν αυτά απαιτηθούν Την περιεκτικότητα του µείγµατος σε αφρώδη άσφαλτο, τσιµέντο και υδράσβεστο (αν απαιτηθεί) Τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του επιλεγέντος µέιγµατος. 4.1 Απαιτήσεις Εξοπλισµού Η διαδικασία µελέτης σύνθεσης µείγµατος σταθεροποίηµένου µε αφρώδη άσφαλτο απαιτεί εργαστηριακή µονάδα κατάλληλη για την παραγωγή αφρώδους ασφάλτου. Η εργαστηριακή µέθοδος παραγωγής θα πρέπει να απεικονίζει την παραγωγή της πραγµατικής κλίµακας. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να περιέχει θερµοστατικά ελεγχόµενο βραστήρα ικανό να διατηρήσει 10 kg ασφάλτου σε σταθερή θερµοκρασία µεταξύ 160ºC και 200ºC, ± 5ºC. Η µονάδα θα έχει κάδο διόγκωσης παρόµοιο µε εκείνον του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή, και στον οποίο θα προστίθεται κρύο νερό στη θερµή άσφαλτο. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να επιτρέπει τον καθορισµό της ροής της ασφάλτου και του νερού στον κάδο διόγκωσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή αφρώδους ασφάλτου µε διαφορετικά ποσοστά νερού για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αφροποίησης της ασφάλτου. Η προσθήκη νερού θα κυ- µαίνεται µεταξύ 0 και 5% (κατά βάρος ασφάλτου) µε ακρίβεια 0,25%. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να έχει ικανότητα παροχής αφρώδους ασφάλτου απευθείας στον κάδο ανάµειξης ενός ηλεκτρικού εργαστηριακού αναµείκτη, ελάχιστης χωρητικότητας 10 kg. 4.2 Προσδιορισµός των Παραµέτρων Αφροποίησης της Ασφάλτου Οι ιδιότητες του ασφαλτικού αφρού για κάθε τύπο ασφάλτου χαρακτηρίζονται από: το Λόγο ιόγκωσης: µέτρο του ιξώδους της αφρώδους ασφάλτου, υπολογισµένου ως το κλάσµα του µέγιστου όγκου του αφρού προς τον αρχικό όγκο της ασφάλτου τον Χρόνο Ηµίσιας Ζωής: µέτρο της σταθερότητας της αφρώδους ασφάλτου, υπολογισµένος ως ο χρόνος, σε secs, που χρειάζεται ο αφρός να ελαττωθεί στον µισό του µέγιστου όγκου του. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

13 Θα πρέπει εποµένως να προσδιοριστεί η θερµοκρασία της ασφάλτου και το ποσοστό του νερού που απαιτείται να προστεθεί για την παραγωγή του αφρού µε τις καλύτερες ιδιότητες (µέγιστο Λόγο ιόγκωσης και Χρόνο Ηµίσιας Ζωής) για µια συγκεκριµένη άσφαλτο. Αυτό επιτυγχάνεται σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες ασφάλτου ως εξής: ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 Η άσφαλτος ζεσταίνεται στο δοχείο της εργαστηριακής µονάδας µε την αντλία να περιστρέφει την άσφαλτο στο σύστηµα µέχρι την επίτευξη της απαιτούµενης θερµοκρασίας (συνήθως ξεκινώντας από τους 160 ºC). Η απαιτούµενη θερµοκρασία θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της δοκιµής. Ρυθµίζεται η ροή ασφάλτου και υπολογίζεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα εκροής έτσι ώστε να εκρεύσουν 500 g ασφάλτου. ΒΗΜΑ 3 Ρυθµίζεται η ροή νερού στο απαιτούµενο ποσοστό (αρχικά συνήθως 2% κατά βάρος α- σφάλτου). ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5 ΒΗΜΑ 6 ΒΗΜΑ 7 ΒΗΜΑ 8 Η αφρώδης άσφαλτος εκρέει σε έναν προθερµασµένο, στους 75 ºC, µεταλλικό κυλινδρικό κάδο για το υπολογιζόµενο στο Βήµα 2 χρονικό διάστηµα. Έναρξη του χρονοµέτρου αµέσως µετά τη διακοπή της εκροής. Χρησιµοποιώντας βυθοµετρική βέργα µετράται το µέγιστο ύψος της αφρώδους ασφάλτου στον κάδο και καταγράφεται ο µέγιστος όγκος. Με το χρονόµετρο µετράται η ώρα σε secs που χρειάζεται ο αφρός για να διαλυθεί στον µισό του µέγιστου όγκου του και καταγράφεται ως ο Χρόνος Ηµίσιας Ζωής της αφρώδους ασφάλτου. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις φορές ή µέχρι να σηµειωθούν παρόµοιες µετρήσεις. Επαναλαµβάνονται τα Βήµατα 3 έως 7 για τουλάχιστον τρία ποσοστά νερού. Συνήθως χρησιµοποιούνται τιµές 2%, 3% και 4% κατά βάρος ασφάλτου. ΒΗΜΑ 9 Καταρτίζεται διάγραµµα του Λόγου ιόγκωσης και του Χρόνου Ηµίσιας Ζωής σε σχέση µε τα διαφορετικά ποσοστά νερού (βλέπε παράδειγµα στην Εικόνα 1). Η βέλτιστη προσθήκη νερού επιλέγεται ως η µέση τιµή των δύο ποσοστών που απαιτούνται για την επίτευξη αφρού των ελάχιστων ιδιοτήτων. ΒΗΜΑ 10 Επαναλαµβάνονται τα Βήµατα 1 έως 9 για άλλες δύο θερµοκρασίες ασφάλτου, συνήθως 170 ºC και 180 ºC. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

14 14 Θερµοκρασία Ασφάλτου: 170 οc Λόγος ιόγκωσης Λόγος ιόγκωσης Χρόνος Ηµίσιας Ζωής Ελάχιστος Επιτρεπτός Λόγος ιόγκωσης Βέλτιστο Ποσοστό Νερού Για Αφροποίηση Ελάχιστος Επιτρεπτός Χρόνος Ηµίσιας Ζωής Χρόνος Ηµίσιας Ζωής (secs) 5 'Ισα Τµήµατα 'Ισα Τµήµατα ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ποσοστό Προσθήκης Νερού (%κβ ασφάλτου) Εικόνα 1: Παράδειγµα Προσδιορισµού Βέλτιστου Ποσοστού Νερού Οι ελάχιστες ιδιότητες του αφρού που είναι αποδεκτές για αποτελεσµατική σταθεροποίηση είναι: Λόγος ιόγκωσης: 8 φορές Χρόνος Ηµίσιας Ζωής: 6 secs Η βέλτιστη θερµοκρασία είναι η µικρότερη τιµή στην οποία παράγεται αφρώδης άσφαλτος µε ιδιότητες πάνω από τις ελάχιστες. Εάν δεν επιτευχθούν οι ελάχιστες ιδιότητες αφρού, η άσφαλτος θα πρέπει να απορριφθεί ως ακατάλληλη. Παρατηρήσεις Η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας της ασφάλτου (πριν την αφροποίηση) είναι 160 C και 200 C, αντίστοιχα. Το µέγιστο ποσοστό νερού είναι 5% κατά βάρος ασφάλτου. 4.3 ειγµατοληψία και Προετοιµασία ειγµατοληψία για Επί Τόπου Επεξεργασία Στις περιπτώσεις όπου το βάθος ανακύκλωσης είναι γνωστό, από κάθε οµοιογενές τµήµα θα πρέπει να ληφθεί δείγµα του υλικού υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που θα επικρατούν και κατά την κατασκευή. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει φρεζάρισµα του υπάρχοντος οδοστρώµατος στο πάχος που έχει προσδιοριστεί από τον Μελετητή µε µια µικρή φρέζα η οποία θα λειτουργεί µε τρόπο και σε πάχος α- νάλογο του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή, και από το φρεζαρισµένο υλικό θα πρέπει να ληφθεί δείγµα ποσότητας περίπου 200 kg. Όταν το βάθος ανακύκλωσης δεν είναι γνωστό, η δειγµατοληψία θα ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για την επεξεργασία σε µονάδα. 4 Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

15 4.3.2 ειγµατοληψία για Επεξεργασία σε Μονάδα Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η δειγµατοληψία µε µικρή φρέζα ή όπου το βάθος ανακύκλωσης δεν είναι εξαρχής γνωστό τότε θα πρέπει να ληφθεί δείγµα από κάθε µία ξεχωριστά από τις διάφορες στρώσεις (ασφαλτικές στρώσεις, βάση, υπόβαση) του παλιού οδοστρώµατος. Τουλάχιστον 150 kg υ- λικού θα πρέπει να λαµβάνονται σαν δείγµα από κάθε στρώση που είναι πιθανό να συµπεριληφθεί στην ανακατασκευή του οδοστρώµατος. Κατόπιν, θα πρέπει το υλικό κάθε στρώσης να θραυστεί µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που θα επικρατεί κατά την κατασκευή, και να αναµιχθεί µε αναλογία που θα καθορίζεται από το πάχος κάθε στρώσης και τη φαινόµενη πυκνότητά της. Στο παράδειγµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος ανάµειξης. Υπάρχουσα δοµή του ανώτερου οδοστρώµατος 60 mm άσφαλτική στρώση (φαινόµενη πυκνότητα 2300 kg/m 3 ) 200 mm θραυστό αδρανές (φαινόµενη πυκνότητα 2000 kg/m 3 ) 60 mm ασφαλτική στρώση Βάθος ανακύκλωσης 200 mm = mm θραυστό αδρανές Τα υλικά αναµειγνύονται αναλογικά µε το πάχος της στρώσης και την επί τόπου φαινόµενη πυκνότητα τους ως εξής: Υλικό Ανά m 2 (kg) Αναλογία κατά βάρος (%) Ανά 10 kg δείγµατος (kg) Άσφαλτική Στρώση (60 mm, 2300 kg/m 3 ) Θραυστό Αδρανές (140 mm, 2000 kg/m 3 ) 0,06 x 2300 = / 418 x 100= 33 0,33 x 10 = 3,3 0,14 x 2000 = / 418 x 100= 67 0,67 x 10 = 6,7 Σύνολο Προετοιµασία ειγµάτων για τη Μελέτη Σύνθεσης Έλεγχοι Υλικών Στο ανακτώµενο υλικό της Παραγράφου ή στο αναµεµιγµένο υλικό της Παραγράφου πραγ- µατοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στην Παράγραφο Επίσης, προσδιορίζεται η σχέση υγρασίας-πυκνότητας σύµφωνα µε την Προδιαγραφή Ε105-86/11, Μέθοδος (Τροποποιηµένη Μέθοδος Proctor) Αναλογίες Ανάµιξης Αντιπροσωπευτικού είγµατος Το υλικό του αντιπροσωπευτικού δείγµατος διαχωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα κλάσµατα: συγκρατούµενο στο κόσκινο 19 mm διερχόµενο από το κόσκινο 19 mm, αλλά συγκρατούµενο στο κόσκινο 13,2 mm διερχόµενο από το κόσκινο 13,2 mm, αλλά συγκρατούµενο στο κόσκινο 4,75 mm διερχόµενο από το κόσκινο 4,75 mm. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

16 Στη συνέχεια γίνεται επανασύνθεση του δείγµάτος ως εξής: το υλικό που συγκρατείται στο κόσκινο 19 mm αντικαθίσταται µε υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 19 mm αλλά συγκρατείται στο κόσκινο 13.2 mm. Το παράδειγµα στον παρακάτω πίνακα εξηγεί τη διαδικασία: Κοκκοµετρική Ανάλυση Μέγεθος Τελικού είγµατος: 10 kg Μέγεθος Κοσκίνου (mm) ιερχόµενο Ποσοστο (%κβ) ιερχόµενο του 4,75 mm ιερχόµενο του 13,2 mm Συγκρατούµενο στο 4,75 mm ιερχόµενο του 19 mm Συγκρατούµενο στο 13,2 mm 19 90,5 13,2 72,3 53,6 / 100 x 10 = 5,36 kg (72,3-53,6) / 100 x 10 = 1,87 kg (100-72,3) / 100 x = 2,77 kg 4,75 53,6 Εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα υλικού (διερχόµενου από το κόσκινο 19 mm και συγκρατούµενο στο κόσκινο 13,2 mm) για αντικατάσταση του συγκρατούµενου στο κόσκινο 19 mm υλικού, τότε πραγ- µατοποιείται ελαφριά θραύση του συγκρατούµενου στο κόσκινο 19 mm υλικού για την δηµιουργία του κλάσµατος αυτού Προσδιορισµός Φυσικής Υγρασίας ύο αντιπροσωπευτικά ξηραµένα στον αέρα δείγµατα, χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της φυσικής υγρασίας του υλικού. Ο προσδιορισµός της φυσικής υγρασίας θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : Απαιτήσεις Σταθεροποιητικών Υλικών Η ψυχρή ανακύκλωση µε αφρώδη άσφαλτο πραγµατοποιείται συνήθως σε συνδυασµό µε µικρή ποσότητα τσιµέντου, το οποίο συµβάλει στην καλύτερη διασπορά και πρόσφυση της αφρώδους ασφάλτου στα αδρανή και στη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων του µίγµατος. Για να διευκρινιστεί αν η προσθήκη τσιµέντου είναι αναγκαία ή όχι, θα πρέπει αρχικά να παρασκευαστούν µίγµατα χωρίς την προσθήκη τσιµέντου και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι µηχανικές τους ι- διότητες. Κατόπιν είναι στην κρίση του Μελετητή Μηχανικού να αποφασίσει για την προσθήκη τσιµέντο και την περιεκτικότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η περιεκτικότητα τσιµέντου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% κατά βάρος ξηρών αδρανών και δεν πρέπει επίσης να ξεπερνά την περιεκτικότητα της α- φρώδους ασφάλτου. Προσθήκη υδρασβέστου είναι δυνατό να γίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το µείγµα των αδρανών, κατά τον έλεγχο σύµφωνα µε την Παράγραφο , χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές του είκτη Πλαστικότητας ( είκτης Πλαστικότητας, ΡΙ > 3). Η ανάγκη προσθήκης και η περιεκτικότητα της υδρασβέστου θα καθοριστεί από τον Μελετητή Μηχανικό και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 1% κβ ξηρών αδρανών (βλέπε Παράγραφο 3.4). Η υδράσβεστος θα πρέπει να προστεθεί τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την προσθήκη της αφρώδους ασφάλτου. Το µείγµα των αδρανών & υδρασβέστου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αεροστεγές δοχείο για τη διατήρηση της υγρασίας. Ωστόσο, εξαιτίας της διαδικασίας ενυδάτωσης, η περιεκτικότητα υγρασίας θα πρέπει να ελέγχεται πάντα και, αν καταστεί αναγκαίο, να ρυθµίζεται πριν από την προσθήκη της αφρώδους ασφάλτου. Παρατήρηση Στην περίπτωση προσθήκης τσιµέντου ή/και υδρασβέστου, η βέλτιστη υγρασία του σταθεροποιηµένου µε τσιµέντο ή/και υδράσβεστο τελικό µείγµα των αδρανών µπορεί να ληφθεί αυτή του µη σταθεροποιηµένου µείγµατος (βλέπε παράγραφο ). Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

17 Ποσότητες ειγµάτων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι ποσότητες αδρανών υλικών που απαιτούνται για τις αντίστοιχες δοκιµές: οκιµή Κοκκοµετρική ανάλυση και είκτης Πλαστικότητας Σχέση υγρασίας-πυκνότητας (Τροποποιηµένη Μέθοδος Proctor) Παρασκευή 6 δοκιµίων διαµέτρου 100 mm και ύψους 63,5 mm για τη δοκιµή Έµµεσης ιάτµησης Παρασκευή 6 δοκιµίων διαµέτρου 150 mm και ύψους 117 mm για τη δοκιµή Έµµεσης ιάτµησης Παρασκευή 3 δοκιµίων διαµέτρου 150 mm και ύψους 117 mm για τη δοκιµή Ανεµπόδιστης Θλίψης Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας Απαιτούµενη Ποσότητα είγµατος 2 kg 60 kg 10 kg ανά περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου 40 kg ανά περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου 20 kg ανά περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου 10 kg 4.4 Ανάµειξη ειγµάτων µε Αφρώδη Άσφαλτο ΒΗΜΑ 1 Τοποθέτηση της κατάλληλης ποσότητας δείγµατος, M, σε kg, (βλέπε Παράγραφο για τις κατάλληλες ποσότητες) στo δοχείο ανάµειξης. ΒΗΜΑ 2 Η ξηρή µάζα του δείγµατος, M Ξ, σε kg, υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: όπου: M Ξ = M 1+ WΥΓΡ /100 W ΥΓΡ είναι η φυσική υγρασία του δείγµατος, σε %κβ ξηρών αδρανών (βλέπε Παράγραφο ) ΒΗΜΑ 3 Υπολογίζεται η απαιτούµενη ποσότητα τσιµέντου, M ΤΣ, σε kg, ή/και υδρασβέστου, M Υ Ρ, σε kg, µε βάση τις περιεκτικότητες των δύο σταθεροποιητικών υλικών που έχουν αποφασιστεί από τον Μελετητή Μηχανικό από τις παρακάτω εξισώσεις: Π M ΤΣ ΤΣ = M Ξ 100 Π M Υ Ρ Υ Ρ = M Ξ 100 όπου: Π ΤΣ είναι η περιεκτικότητα του δείγµατος σε τσιµέντο, σε %κβ ξηρών αδρανών Π Υ Ρ είναι η περιεκτικότητα του δείγµατος σε υδράσβεστο, σε %κβ ξηρών αδρανών. Έστω M M ΣΤΑΘ το άθροισµα των δύο βαρών, σε kg: ΣΤΑΘ M ΤΣ + = M Υ Ρ Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

18 ΒΗΜΑ 4 Με την παρακάτω εξίσωση υπολογίζεται το ποσοστό του νερού, W ΝΕΡ σε %κβ ξηρών αδρανών, που πρέπει να προστεθεί για τη βέλτιστη υγρασία ανάµειξης, χρησιµοποιώντας τη βέλτιστη υγρασία, W ΒΕΛΤ σε %κβ ξηρών αδρανών (όπως η τελευταία έχει προσδιοριστεί από τη σχέση υγρασίας-πυκνότητας, βλέπε Παράγραφο και Παράγραφο ): W = W W ΝΕΡ ΒΕΛΤ ΥΓΡ ΒΗΜΑ 5 Κατόπιν, µε την παρακάτω εξίσωση υπολογίζεται η ποσότητα του νερού, M ΝΕΡ σε kg, που πρέπει να προστεθεί στο µίγµα αδρανών και σταθεροποιητών: WΝΕΡ M ΝΕΡ = ( M Ξ + M ΣΤΑΘ) 100 ΒΗΜΑ 6 Το δείγµα των ανακτώµενων αδρανών, οι σταθεροποιητές (τσιµέντο ή/και υδράσβεστος) και το νερό αναµειγνύονται µέχρι να γίνει οµοιόµορφο το µείγµα. Αν στο τέλος της διαδικασίας ανάµιξης παρατηρηθεί ότι µέρος του µείγµατος έχει προσκολληθεί στα τοιχώµατα του δοχείου ανάµιξης, η ανάµιξη θα πρέπει να επαναληφθεί µε µικρότερο ποσοστό νερού W ΝΕΡ. Αντίθετα, αν παρατηρηθεί σκόνη στο τέλος της διαδικασίας ανάµειξης, πρέπει να προστεθούν µικρές ποσότητες νερού και το µίγµα να αναµειχθεί ξανά. ΒΗΜΑ 7 Για µια δεδοµένη περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου, Π ΑΣΦ σε %κβ ξηρών αδρανών, υπολογίζεται το ποσό της αφρώδους ασφάλτου, M ΑΣΦ σε kg, που πρέπει να προστεθεί στο µίγµα, µε βάση την παρακάτω εξίσωση: M Π = ΑΣΦ ( M Ξ M 100 ΑΣΦ + ΣΤΑΘ ) Οι παράµετροι αφροποίησης της αφρώδους ασφάλτου (θερµοκρασία ασφάλτου και ποσοστό νερού για την αφροποίηση) έχουν ήδη προσδιοριστεί όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 4.2. ΒΗΜΑ 8 Με βάση την ποσότητα της αφρώδους ασφάλτου που έχει υπολογιστεί, η εργαστηριακή µονάδα παραγωγής αφρώδους ασφάλτου ρυθµίζεται κατάλληλα και µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ούτως ώστε να παραχθεί η απαιτούµενη αφρώδους ασφάλτου. Ο µηχανικός αναµείκτης τοποθετείται κοντά στη µονάδα αφροποίησης, και τίθεται σε λειτουργία τουλάχιστον 10 secs πριν την έναρξη της παραγωγής αφρώδους ασφάλτου. Με την έναρξη της αφροποίησης, η αφρώδης άσφαλτος εκρέει απευθείας στον κάδο ανάµειξης. Η ανάµειξη θα πρέπει να συνεχιστεί για άλλα 30 secs µετά το τέλος της προσθήκη της αφρώδους ασφάλτου. ΒΗΜΑ 9 Υπολογίζεται η ποσότητα του επιπλέον νερού, M ΝΕΡ ΠΡ σε kg, που χρειάζεται για να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας στο δείγµα χρησιµοποιώντας την παρακάτω εξίσωση: M W W ΒΕΛΤ ΥΓΡ ΝΕΡ ΝΕΡ ΠΡ = Ξ + M ΣΤΑΘ 100 W ( M ) ΒΗΜΑ 10 Το επιπλέον νερό προστίθεται στο δείγµα και αναµειγνύεται µέχρις ότου το µείγµα γίνει οµοιόµορφο. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

19 ΒΗΜΑ 11 Το επεξεργασµένο µε αφρώδη άσφαλτο υλικό µεταφέρεται σε δοχείο και σφραγίζεται για τη διατήρηση της υγρασίας. Για την ελάττωση της απώλειας υγρασίας από το δείγµα θα πρέπει να κατασκευαστούν τα δοκίµια το συντοµότερο δυνατό. Τα παραπάνω βήµατα επαναλαµβάνονται για τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές περιεκτικότητες α- φρώδους ασφάλτου 4.5 Παρασκευή και Έλεγχος οκιµίων ιαµέτρου 100 mm Παρασκευή οκιµίων µε τη Συσκευή Marshall Ο ακριβής εξοπλισµός και διαδικασία συµπύκνωσης περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Α1:2008. Επισηµαίνονται όµως τα εξής: Ο εξοπλισµός συµπύκνωσης δεν θα πρέπει να θερµανθεί αλλά να διατηρείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το δοκίµιο συµπυκνώνεται µε την άσκηση 75 χτυπηµάτων εκατέρωθεν. Λόγω της έλλειψης συνοχής σε µερικά υλικά ίσως καταστεί απαραίτητο να αφεθεί το δείγµα στη µήτρα για 24 ώρες επιτρέποντας την ανάπτυξη επαρκούς αντοχής πριν την εξαγωγή. Τουλάχιστον 6 δοκίµια θα πρέπει να παρασκευαστούν για κάθε περιεκτικότητα αφρώδους α- σφάλτου ιαδικασία Ωρίµανσης Τα δοκίµια τοποθετούνται σε έναν λείο, επίπεδο δίσκο και ωριµάζουν σε φούρνο µε αέρα για 72 ώρες στους 40 o C. Μετά το πέρας των 72 ωρών, τα δοκίµια αφαιρούνται από τον φούρνο και αφήνονται να κρυώσουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Προσδιορισµός Φαινόµενης Πυκνότητας Προσδιορίζεται η φαινόµενη πυκνότητα του κάθε δοκιµίου, σε kg/m3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2003, Παράγραφο 9.5 Procedure D: Bulk Density by Dimensions. Αν κάποιο δοκίµιο έχει φαινόµενη πυκνότητα που διαφέρει πάνω από 50 kg/m3 από το µέσο όρο των (6 τουλάχιστον) δοκιµίων (για την ίδια περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου), εξαιρείται από τους περαιτέρω ελέγχους Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής (Indirect Tensile Strength - ITS) Η δοκιµή προσδιορισµού της Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής (Indirect Tensile Strength ITS ) χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των δοκιµίων υπό διαφορετικές συνθήκες υγρασίας για τα δοκίµια: ξηρά και υγρά. Η τιµή ITS προσδιορίζεται µετρώντας τη µέγιστη φόρτιση θραύσης του δοκιµίου το οποίο υπόκειται σε σταθερή παραµόρφωση (50 ± 2) mm/min διαµετρικά κατά τη διεύθυνση του κυλινδρικού του άξονα. Ο ακριβής εξοπλισµός και η διαδικασία για τη διενέργεια της δοκιµής περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2004. Επισηµαίνονται τα εξής: Τρία τουλάχιστον ξηρά και τρία τουλάχιστον υγρά δοκίµια χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της ITS. Η διαδικασία ύγρανσης για τα υγρά δοκίµια είναι η εξής: τα δοκίµια τοποθετούνται σε νερό 25 C ± 1 C για 24 ώρες, κατόπιν αφαιρούνται από το νερό, στεγνώνεται η επιφάνειά τους και παρα- µένουν σε δίσκο στράγγισης στους 25 C ± 1 C για 30 λεπτά. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

20 Αµέσως µετά τη θραύση κάθε δοκιµίου, λαµβάνεται δείγµα περίπου 1000 g από το δοκίµιο, το οποίο σπάζεται σε κοµµάτια, και προσδιορίζεται η υγρασία του, W ΘΡ σε %κβ ξηρής µάζας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2000. Κατόπιν, υπολογίζεται η ξηρή φαινόµενη πυκνότητα του δοκιµίου, ΞΦΠ σε σε kg/m3, ως εξής: 100 ΞΦΠ = ΦΠ W ΘΡ όπου: ΦΠ = η φαινόµενη πυκνότητα του δοκιµίου, σε kg/m 3 (βλέπε Παράγραφο 4.5.3) Υπολογίζεται ο µέσος όρος της ITS για ξηρά και υγρά δοκίµια, ITS ΞΗΡ και ITS ΥΓΡ αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας τις τιµές 3 ξηρών και 3 υγρών δοκιµίων, για κάθε περιεκτικότητα α- φρώδους ασφάλτου. Τέλος, υπολογίζεται ο λόγος ITS υγρών προς ξηρών δοκιµίων, RITS (Συντελεστής Παραµένουσας Εφελκυστικής Αντοχής Retained Indirect Tensile Strength), για κάθε περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου, εκφρασµένος ως ποσοστό, χρησιµοποιώντας την εξίσωση: RITS = ITSΥΓΡ ITSΞΗΡ Προσδιορισµός Βέλτιστης Περιεκτικότητας Αφρώδους Ασφάλτου Για τον προσδιορισµό της Βέλτιστης Περιεκτικότητας Αφρώδους Ασφάλτου τοποθετούµε σε διάγραµ- µα τις τιµές ITS ΞΗΡ, ITS ΥΓΡ, και RITS ως προς τις αντίστοιχες περιεκτικότητες αφρώδους ασφάλτου, όπως φαίνεται στο παράδειγµα στην Εικόνα 2 που ακολουθεί ITS ΞΗΡ ITS (kpa) RITS RITS )%) ITS ΥΓΡ ,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 Περιεκτικότητα Αφρώδους Ασφάλτου (%κβ ξηρών αδρανών) Εικόνα 2: Παράδειγµα Προσδιορισµού Βέλτιστης Περιεκτικότητας Αφρώδους Ασφάλτου Ως βέλτιστη περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου θεωρείται εκείνη η τιµή πάνω από την οποία επιτυγχάνονται οι επιθυµητές τιµές των ιδιοτήτων ITS ΞΗΡ και RITS. Οι επιθυµητές αυτές τιµές καθορίζο- Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

21 νται από τον Μελετητή Μηχανικό, ανάλογα µε το κυκλοφοριακό φορτίο και τη σοβαρότητα του έργου και σε σχέση µε το υλικό που χρησιµοποιείται και τις επιτόπου συνθήκες υγρασίας. Γενικά, για οδοστρώµατα σχεδιασµένα για κυκλοφοριακό φορτίο µεγαλύτερο 6 των Αξόνων (ΙΤΑ), τα προτεινόµενα όρια παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 0,3 10 Ισοδύναµων Τυπικών Προτεινόµενα Όρια Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής ( οκίµια ιαµέτρου 100 mm) Έιδος Ανακτώµενων Αδρανών Μείγµα ασφαλτικών στρώσεων και θραυστών α- δρανών (50% - 50%) ITS ΞΗΡ (kpa) RITS (%) Θραυστό αδρανές (100%) Παρασκευή και Έλεγχος οκιµίων ιαµέτρου 150 mm 6 Στην περίπτωση που το κυκλοφοριακό φορτίο του οδοστρώµατος εκτιµάται πάνω από 5 10 Ισοδύναµους Τυπικούς Άξονες θα πρέπει να παρασκευαστούν δοκίµια διαµέτρου 150 mm, µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε αφρώδη άσφαλτο, και να προσδιοριστεί η Έµµεση Εφελκυστική Αντοχή τους. Αρχικά παρασκευάζεται η απαιτούµενη ποσότητα σταθεροποιηµένου µείγµατος (βλέπε Παράγραφο 4.4) µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου. Ακολουθεί η συµπύκνωση των δοκιµίων, η ωρίµανσή τους και ο προσδιορισµός της Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής στην κατάσταση ισορροπίας και σε υγρή κατάσταση, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις ακόλουθες παραγράφους Συµπύκνωση οκιµίων µε τη Συσκευή Proctor Ο ακριβής εξοπλισµός και διαδικασία συµπύκνωσης περιγράφεται στην Προδιαγραφή Ε105-86/11, Μέθοδος. Επισηµαίνονται όµως τα εξής: Συνήθως 5 kg είναι επαρκής ποσότητα υλικού ώστε να επιτευχθεί ύψος συµπύκνωσης περίπου 127 mm. Η συµπύκνωση πραγµατοποιείται σε 5 στρώσεις, πάχους περίπου 25 mm η κάθε στρώση, µε 56 οµοιόµορφα κατανεµηµένα χτυπήµατα του κόπανου ανά στρώση. Μετά από κάθε συµπύκνωση, λαµβάνεται αντιπροσωπευτική ποσότητα ασυµπύκνωτου υλικού, και προσδιορίζεται η υγρασίας του, W ΣΥΜΠ, σε %κβ ξηρής µάζας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2000. Λόγω της έλλειψης συνοχής σε µερικά υλικά ίσως καταστεί απαραίτητο να αφεθεί το δείγµα στο µήτρα για 24 ώρες επιτρέποντας την ανάπτυξη επαρκούς αντοχής πριν την εξαγωγή. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για παραγωγή 3 ή 6 δοκιµίων (βλέπε Παράγραφο 4.6.4) στη βέλτιστη περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου ιαδικασία Ωρίµανσης Η υγρασία των δοκιµίων θα πρέπει να ελαττωθεί στο 40%-50% της βέλτιστης υγρασίας, κατάσταση που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την τελική κατάσταση του υλικού στην κατασκευή (κατάσταση ι- σορροπίας). Όµως δεν είναι εξ αρχής γνωστός ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη αυτής της υγρασίας. Για το λόγο αυτό, τα δοκίµια τοποθετούνται είτε σε έναν λείο, επίπεδο δίσκο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ή σε φούρνο µε αέρα στους 30 ο C, και ζυγίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Γνωρίζοντας την αρχική υγρασία του κάθε δοκιµίου (βλέπε Παράγραφο 4.6.1), και τη βέλτιστη υγρασία Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

22 του µείγµατος µπορούµε να προσδιορίσουµε πότε η υγρασία τους έχει πέσει τουλάχιστον στο 50% της βέλτιστης. Κατόπιν, το κάθε δοκίµιο τοποθετείται σε πλαστική σακούλα (µε όγκο τουλάχιστον 2 φορές τον όγκο του δοκιµίου) η οποία σφραγίζεται και τοποθετείται σε φούρνο στους 40 o C για άλλες 48 ώρες. Τα δοκίµια αφαιρούνται από τον φούρνο µετά από 48 ώρες και από τις σακούλες µε προσοχή έτσι ώστε τυχόν υγρασία από τη σακούλα να µην έρθει σε επαφή µε το δοκίµιο και αφήνονται να κρυώσουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Προσδιορισµός Φαινόµενης Πυκνότητας Προσδιορίζεται η φαινόµενη πυκνότητα του κάθε δοκιµίου, σε kg/m3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2003, Παράγραφο 9.5 Procedure D: Bulk Density by Dimensions. Τα δοκίµια θα πρέπει να ελεγχθούν όσο το δυνατό συντοµότερα για να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας Προσδιορισµός Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής Ο ακριβής εξοπλισµός και η διαδικασία για τη διενέργεια της δοκιµής περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2004. Επισηµαίνονται τα εξής: Τρία τουλάχιστον δοκίµια στην κατάσταση ισορροπίας χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής, και η τιµή που λαµβάνεται, ITS ΙΣΟΡ, σε kpa, είναι ο µέσος όρος των τριών τιµών. Αµέσως µετά τη θραύση κάθε δοκιµίου, λαµβάνεται δείγµα περίπου 1000 g από το δοκίµιο, το οποίο σπάζεται σε κοµµάτια, και προσδιορίζεται η υγρασία του, W ΘΡ σε %κβ ξηρής µάζας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2000. Κατόπιν, υπολογίζεται η ξηρή φαινόµενη πυκνότητα του δοκιµίου, ΞΦΠ σε σε kg/m3, ως εξής: 100 ΞΦΠ = ΦΠ W ΘΡ όπου: ΦΠ = η φαινόµενη πυκνότητα του δοκιµίου, σε kg/m 3 (βλέπε Παράγραφο 4.6.3) Παρατηρήσεις εν απαιτείται Έµµεση ιάτµηση δοκιµίου στην υγρή κατάσταση. Αν όµως, ο Μελετητής Μηχανικός κρίνει ότι αυτό πρέπει να διερευνηθεί, τότε τρία δοκίµια θα πρέπει, µετά την κατάσταση ισορροπίας, να υποβληθούν στη διαδικασία ύγρανσης που περιγράφηκε στην Παράγραφο Κατόπιν πραγµατοποιείται η Έµµεση ιάτµησή τους, και η τιµή που λαµβάνεται, ITS ΥΓΡ, σε kpa, είναι ο µέσος όρος των τριών τιµών. Υπολογίζεται ο λόγος ITS δοκιµίων σε ισορροπία προς ξηρών δοκιµίων, RITS, εκφρασµένος ως ποσοστό, χρησιµοποιώντας την εξίσωση: ITS RITS = ΥΓΡ 100 ITSΙΣΟΡ Όρια Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής Τα προτεινόµενα όρια για την Έµµεση Εφελκυστική Αντοχή δοκιµίων διαµέτρου 150 mm και ύψους 117 mm, τα οποία παρασκευάστηκαν και ωρίµασαν µε τον τρόπο που περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

23 Προτεινόµενα Όρια Έµµεσης Εφελκυστικής Αντοχής ( οκίµια ιαµέτρου 150 mm) Έιδος Ανακτώµενων Αδρανών Μείγµα ασφαλτικών στρώσεων και θραυστών α- δρανών (50% - 50%) ITS ΙΣΟΡ (kpa) Θραυστό αδρανές (100%) οκιµή Ανεµπόδιστης Θλίψης Αποτελέσµατα δοκιµών Ανεµπόδιστης Θλίψης (Unconfined Compressive Strength UCS ) είναι χρήσιµα για την διαστασιολόγηση του νέου οδοστρώµατος, ειδικά στην περίπτωση οδοστρωµάτων σχεδιασµένα για υψηλά κυκλοφοριακά φορτία (πάνω από 5 10 Ισοδύναµους Τυπικούς Άξονες). Επειδή 6 όµως οι δοκιµή αυτή δεν έχει ακόµα τυποποιηθεί, είναι στην κρίση του Μελετητή Μηχανικού να διεξάγει αυτούς τους ελέγχους. Για τη δοκιµή αυτή, παρασκευάζονται τρία τουλάχιστον δοκίµια διαµέτρου 150 mm και ύψους 117 mm, σταθεροποιηµένου µείγµατος µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα αφρώδους ασφάλτου και στη βέλτιστη υ- γρασία. Τα δοκίµια συµπυκνώνονται µε τη συσκευή Proctor (βλέπε Παράγραφο 4.6.1), ωριµάζουν στην κατάσταση ισορροπίας (βλέπε Παράγραφο ), και υποβάλλονται σε Ανεµπόδιστη Θλίψη. Καταγράφεται η µέγιστη φόρτιση, υπολογίζεται η τάση θραύσης UCS για το κάθε δοκίµιο και υ- πολογίζεται ο µέσος όρος των τριών τιµών, UCS. ΙΣΟΡ Προτείνεται σαν ελάχιστη τιµή για την Αντοχή σε Ανεµπόδιστη Θλίψη, UCS ΙΣΟΡ, δοκιµίων σε κατάσταση ισορροπίας, διαµέτρου 150 mm και ύψους 117 mm, η τιµή των 700 kpa. 5 ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 5.1 οκιµαστικά Τµήµατα Ανάλογα µε την κατάταξη των οµογενών περιοχών του έργου, κατά τη µελέτη, και τη διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος, όπου προβλέπονται διαφορετικές Μελέτες Σύνθεσης και βάθη εφαρµογής από τη µελέτη, θα πρέπει να κατασκευαστούν αντίστοιχα σε αριθµό δοκιµαστικά τµήµατα. Το ελάχιστο µήκος των δοκιµαστικών τµηµάτων θα πρέπει να είναι 150 m πλήρους πλάτους οδοστρώµατος. Εκτός των ειδικών απαιτήσεων που αποτυπώνονται στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου (π.χ. ιακήρυξη, ΕΣΥ κλπ.), θα πρέπει κατ ελάχιστο, πριν από την κατασκευή του κυρίως έργου, ο Ανάδοχος να αποδείξει στον Κύριο του Έργου (ΚτΕ), µέσω της κατασκευής δοκιµαστικών τµηµάτων, ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει στο έργο µπορεί να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις εφαρµογής των Μελετών Σύνθεσης, της προδιαγεγραµµένης συµπύκνωσης και των γεωµετρικών ανοχών της παρούσας. 5.2 Καθυστέρηση πριν την ιάστρωση Η διάστρωση επιφάνειας µε προσωρινή σφραγιστική στρώση ή οι ακόλουθες ασφαλτικές στρώσεις πρέπει να καθυστερήσουν µέχρι η υγρασία των ανώτερων 10 cm της σταθεροποιηµένης µε αφρώδη άσφαλτο στρώσης, ελεγµένη σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2000, έχει ελαττωθεί σε ποσοστό χαµηλότερο του 50% της βέλτιστης υγρασίας για το σχετικό µείγµα σταθεροποιηµένου υλικού (βλέπε Παράγραφο ). Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

24 5.3 ιαχείριση Κυκλοφορίας Κατά την Κατασκευή Κατά την περίοδο κατασκευής η διαχείριση της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ι- σχύουσες προδιαγραφές και µε τις οδηγίες που ακολουθούν Γενικά Ο Ανάδοχος οφείλει καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής των ανακυκλούµενων στρώσεων να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή όχληση στην παράλληλη κυκλοφορία της υπό ανακατασκευή οδού. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρεί το επίπεδο ποιότητας των παραγοµένων στρώσεων εντός των προδιαγραφόµενων στην παρούσα. Τηρώντας τις παραδοχές των εγκεκριµένων µελετών εκτροπών της κυκλοφορίας, πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων των χρηστών της οδού ή αν είναι δυνατόν να εκτρέπει την κυκλοφορία µέσω προσωρινών παρακάµψεων του εγκατεστηµένου εργοταξίου Εργασίες µε Παράλληλη Κυκλοφορία στην Υπό Ανακατασκευή Οδό Για περιπτώσεις διαπλατύνσεων/ ενισχύσεων του οδοστρώµατος εν λειτουργία οδών, όπου µέρος του πλάτους θα χρησιµοποιηθεί, κατά την κατασκευή, για παράλληλη κυκλοφορία, όλο το δυνατό πλάτος του οδοστρώµατος προς την ελεύθερη εργασιών πλευρά του, πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που τα ερείσµατα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας, πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη τουλάχιστον 150 mm συµπυκνωµένου πάχους βάσης οδοστρωσίας, επικαλυπτόµενο µε µια ασφαλτική στρώση ελάχιστου πλάτους 1,5 m. Η εν λόγω επιφάνεια πρέπει να συντηρείται σε καλή κατάσταση βατότητας καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Το συνεχές µήκος παρέµβασης ανά φάση κατασκευής προτείνεται να µην υπερβαίνει τα 500 m. Αν παρ όλα ταύτα, σε συνεννόηση πάντα µε τον ΚτΕ, αποφασιστούν παρεµβάσεις σε µεγαλύτερα µήκη, τότε πρέπει να υπάρχουν ανά 0,5 km περιοχές µε µήκη τουλάχιστον 20 m και ελάχιστο πλάτος ασφαλτικής στρώσης 2,5 m, όπου τα βραδυπορούντα οχήµατα θα επιτρέπουν την προσπέρασή τους από τα ταχύτερα κινούµενα οχήµατα. Σε περίπτωση που προβλέπεται διεύρυνση δίιχνης σε τετράιχνη οδό, θα πρέπει πρώτα να κατασκευάζεται η διεύρυνση και µετά να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο νέο τµήµα, ώστε να ανακατασκευαστεί το υπάρχον οδόστρωµα. Αν παρ όλα ταύτα, σε συνεννόηση πάντα µε τον ΚτΕ, ο Ανάδοχος προτείνει πρώτη την ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώµατος, τότε πρέπει να εφαρµοστούν τα α- ναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο. Μετά την κατασκευή, η ασφαλτόστρωση του ερείσµατος πρέπει να καθαιρεθεί και τα υλικά να αποτεθούν σε κατάλληλους χώρους, ή να ανακυκλωθούν για κατάλληλη επαναχρησιµοποίησή τους Κυκλοφοριακή Ασφάλεια και Έλεγχος Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και να παρέχει, να εγκαταστήσει και να διατηρεί οδοφράγµατα, συµπεριλαµβανοµένων πινακίδων, σηµάνσεων, σηµαιών, φωτεινών σηµάνσεων και προσωπικού, όπως αυτό θα απαιτηθεί από τη µελέτη σήµανσης ασφάλισης των εκτροπών και τον ΚτΕ για την πληροφόρηση και τη διαφύλαξη της κυκλοφορίας που πλησιάζει ή διέρχεται από το υπό αποκατάσταση τµήµα της οδού. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να συνταχθεί ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα σταδιακής εκτροπής της κυκλοφορίας της οδού σε συνεργασία µε τον ΚτΕ Συντήρηση Εκτροπών και Εξοπλισµός Ελέγχου Κυκλοφορίας Οι σηµάνσεις, τα φώτα, τα στηθαία και ο λοιπός εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας, καθώς οι επιφάνειες κύλισης στις εκτροπές θα πρέπει να συντηρούνται και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση για όσο χρόνο απαιτείται από τον ΚτΕ. Το σύνολο του µήκους εκτροπών θα πρέπει να διατηρείται καθαρό από τη σκόνη µε συχνές διαβροχές µε νερό, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τεχνική Οδηγία / Ιούλιος /39

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ.Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΣΤ- 6 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 6.1.1 Περιγραφή Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση (ή λεπτή επιφανειακή στρώση) είναι µια στρώση πάχους 25mm περίπου από θερµό ασφαλτόµιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1) 1 ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών, με έμφαση σε εκείνες τις ιδιότητες που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.1 1 ΣΤ 5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η παρούσα εργασία αφορά µεθόδους κατασκευής οδοστρωµάτων. Ειδικότερα, αναφερόµαστε : Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 1 ΣΤ -4 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Ορισµοί 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής στρώσης. 2. Εξυπακούεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669794 2015-03-27

15PROC002669794 2015-03-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε την προσθήκη του ασφαλτικού συνδετικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 16 Ανακατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων με ψυχρή ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 5η: Δοκιμή Proctor Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.2 1 ΣΤ- 5.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 03 Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 21 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 22 Συσκευή Vicat 23 Κανονική συνεκτικότητα Πειραματική διαδικασία 24 Προσδιορισμός χρόνου πήξης τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη προβλέπει την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, έτοιµου προς χρήση, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό, συντήρηση δοκιµίων.

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό, συντήρηση δοκιµίων. ιερεύνηση της επίδρασης ορισµένων παραµέτρων στην παρασκευή δοκιµίων από ανακυκλωµένο µε ασφαλτικό γαλάκτωµα και τσιµέντο µίγµα φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραφστού αµµοχαλίκου Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΡΟΜΟΣΕΙΧΕΤΗΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΔΡΟΜΟΣΕΙΧΕΤΗΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΔΡΟΜΟΣΕΙΧΕΤΗΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ο Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ ( Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι) την «κατάδική» του Γιάννης Ανέστης, PH.D John Anestis ή ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙ «ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 6η: Κοκκομετρική Ανάλυση Εδαφών Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 03 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος

Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος Εργάσιμο Με τον όρο εργάσιμο εννοείται η συμπεριφορά του νωπού σκυροδέματος κατά την ανάμιξη, χειρισμό, παράδοση και τοποθέτησή του και μετά κατά τη συμπύκνωση και το φινίρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα Ημερίδα «Σχεδιασμός & Κατασκευή», 8 Νοεμβρίου 2008, Τρίπολη Επιστημονική Υποστήριξη: Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ & ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών ΤΕΕ Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-09-01-00 02 Χωµατουργικά 09 Εξυγιάνσεις /Σταθεροποιήσεις εδαφών 01 Με εφαρµογή υδρασβέστου ή/και υδραυλικών κονιών, τσιµέντου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΣΚΑΜΠΑΡ ΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 541.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Αυτές οι ασφαλτικές στρώσεις αφορούν στην κατασκευή οδοστρώµατος από ασφαλτικό σκυρόδεµα, κλειστού ή ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τ Α Ε Ρ Γ Α Ο Ο Π Ο Ι Ϊ Α Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Αθ.Φ. Νικολαΐδης Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης *ΑΠΘ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 5414 Θεσσαλονίκη, anik@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα