Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες"

Transcript

1 A-61766_el 5K3297

2 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Μην τοποθετείτε το σαρωτή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ατμούς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 1,52 μέτρων από το σαρωτή και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εύκολη. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα τοίχου. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται μαζί με το σαρωτή. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την πρίζα, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην χρησιμοποιείτε το σαρωτή, εάν η θερμοκρασία του είναι υπερβολικά υψηλή, έχει περίεργη οσμή, εκπέμπει καπνούς ή παράγει περίεργους θορύβους. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του σαρωτή και αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Kodak. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το σαρωτή ή το μετασχηματιστή AC. Μην μετακινείτε το σαρωτή με συνδεδεμένο το μετασχηματιστή και το καλώδιο USB. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μετασχηματιστή ή το καλώδιο. Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα τοίχου πριν μετακινήσετε το σαρωτή.

3 Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) για χημικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία Web της Kodak στη διεύθυνση: msds. Κατά την πρόσβαση στα δελτία MSDS από το δικτυακό τόπο, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό καταλόγου ή τη λέξη-κλειδί του αναλώσιμου για την αναζήτηση του αντίστοιχου δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προϊόντα και αναλώσιμα", παρακάτω σε αυτόν τον οδηγό, για τους αριθμούς προϊόντων και καταλόγου. Ακολουθείτε τις διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η Kodak. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ή τύπου σπρέι. Τα καθαριστικά αυτά μεταφέρουν τη σκόνη, τους ρύπους και τα υπολείμματα σε άλλα σημεία μέσα στο σαρωτή και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του σαρωτή. Περιβαλλοντικές πληροφορίες Ο Kodak ScanMate i940 Scanner είναι σχεδιασμένος να πληροί τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Διατίθενται οδηγίες για την απόρριψη των αναλώσιμων τμημάτων που αντικαθίστανται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kodak για περισσότερες πληροφορίες. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, ή αν διαμένετε στις ΗΠΑ, μεταβείτε στη διεύθυνση Η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη. Ο Kodak ScanMate i940 Scanner είναι συμβατός με το Energy Star και αποστέλλεται από το εργοστάσιο με προεπιλεγμένο χρόνο αναμονής 15 λεπτά.

4 Δηλώσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Ηνωμένες Πολιτείες: Ο παρόν εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν οριστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν οπαρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ήτηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης θα πρέπει να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές προβαίνοντας σε ένα από τα παρακάτω μέτρα: Αλλαγή της κατεύθυνσης ή της θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεοράσεων για πρόσθετες υποδείξεις. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για θέματα συμμόρφωσης ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την άδεια χειρισμού του εξοπλισμού από το χρήστη. Αν μαζί με το προϊόν σάς παρασχέθηκαν θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης ή πρόσθετα στοιχεία ή εξαρτήματα τα οποία προορίζονται για χρήση κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, τότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους κανονισμούς FCC.

5 Κορέα: Καθώς ο παρών εξοπλισμός έχει λάβει καταχώρηση EMC για οικιακή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανόμενων των κατοικημένων περιοχών. Ιαπωνία: Το παρόν προϊόν αποτελεί προϊόν Κατηγορίας B που βασίζεται στο πρότυπο του Voluntary Control Council for interference by information Technology Equipment (Εθελοντικό συμβούλιο ελέγχου παρεμβολών από εξοπλισμό πληροφορικής) (VCCI). Εάν χρησιμοποιηθεί κοντά σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δέκτη σε οικιακό περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

6 Ηχητική εκπομπή Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Διάταξη για την ενημέρωση σχετικά με το θόρυβο μηχανημάτων 3, GSGV Το επίπεδο εκπομπής θορύβου στη θέση λειτουργίας είναι <70 db(a).] Ευρωπαϊκή Ένωση Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις περισυλλογής και ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kodak ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα περισυλλογής και ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση για πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα εξεταζόμενων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1907/2006 (REACH).

7 Πίνακας περιεχομένων ΕΕπισκόπηση... 1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 Εξαρτήματα σαρωτή... 2 Ρύθμιση Εγκατάσταση του λογισμικού Σύνδεση του σαρωτή... 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σαρωτή Σάρωση Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση Χρήση του σαρωτή για πρώτη φορά Σάρωση καρτών Εφαρμογές σάρωσης Συντήρηση Καθαρισμός ή αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού Καθαρισμός ή αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης Προϊόντα και αναλώσιμα... 28

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων Κωδικοί σφαλμάτων ενδεικτικής λυχνίας LED Επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης Παράρτημα A Προδιαγραφές... A-1 Απαιτήσεις συστήματος... A-3 Παράρτημα B Εγγύηση... B-1

9 ΕΕπισκόπηση O σαρωτής Kodak ScanMate i940 είναι ένας επιτραπέζιος, έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης που σαρώνει τις δύο πλευρές ενός εγγράφου με ένα μόνο πέρασμα, με ταχύτητα που φτάνει έως τις 20 σελίδες το λεπτό. Οσαρωτής μπορεί να επεξεργαστεί έγγραφα μεγέθους έως 21,6 x 152,4 cm / 8,5 x 60 in., με αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 20 φύλλων, όταν ο κεντρικός υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με επαρκή μνήμη. Περιεχόμενα συσκευασίας Σαρωτής Kodak ScanMate i940 Καλώδιο τροφοδοσίας USB Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 2.0 Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος Μετασχηματιστής τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος CD εγκατάστασης και τεκμηρίωση NewSoft Presto BizCard A-61766_el Μάιος

10 Εξαρτήματα σαρωτή Μπροστινή πλευρά Επέκταση δίσκου εισόδου Πάνω κάλυμμα Πλευρικός οδηγός Δίσκος τροφοδότη καρτών Δίσκος εισόδου Πλευρικός οδηγός Παράθυρο λειτουργίας Κουμπί κύλισης Κάλυμμα σαρωτή Κουμπί σάρωσης Διακόπτης τροφοδότη καρτών/εγγράφων μεγαλύτερου πάχους A-61766_el Μάιος

11 Εσωτερικό Οδηγοί απεικόνισης Κάλυμμα κυλίνδρου διαχωρισμού Μονάδα τροφοδοσίας και κάλυμμα Πίσω πλευρά Υποδοχή τροφοδοσίας Θύρα USB A-61766_el Μάιος

12 Ρύθμιση Εγκατάσταση του λογισμικού 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του σαρωτή Kodak ScanMate i940 στη μονάδα CD-ROM. Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα. 2. Επιλέξτε Εγκατάσταση λογισμικού σαρωτή. A-61766_el Μάιος

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν το CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, ανοίξτε το εικονίδιο My Computer (Ο υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας CD-ROM και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Έχουν ήδη εγκατασταθεί τμήματα αυτής της εφαρμογής, κάντε κλικ στο Ναι, για να συνεχιστεί η διαδικασία εγκατάστασης. Θα ενημερωθεί επίσης τυχόν λογισμικό σαρωτών της Kodak που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως και χρησιμοποιείται από αυτόν το σαρωτή. 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής. 4. Αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας χρήσης λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνώ. Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και θα εμφανιστούν διάφορες οθόνες ένδειξης προόδου. 5. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση. 6. Αφαιρέστε το CD εγκατάστασης του σαρωτή Kodak ScanMate i940 από τη μονάδα CD-ROM. A-61766_el Μάιος

14 Σύνδεση του σαρωτή Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό, εφαρμόστε στο σαρωτή μία από τις ακόλουθες ηλεκτρικές συνδέσεις. Για τη σωστή σύνδεση του σαρωτή, ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 1,52 μέτρων από το σαρωτή και ότι ηπρόσβαση σε αυτήν είναι εύκολη. Μπορείτε να συνδέσετε το σαρωτή σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Επιλογή 1: Σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB αυτός είναι ο τύπος σύνδεσης που συνήθως χρησιμοποιείται όταν ο σαρωτής βρίσκεται σε σταθερή θέση. Επιλογή 2*: Σύνδεση με το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB αυτός ο τύπος σύνδεσης εξασφαλίζει εύκολη φορητότητα, όταν ο σαρωτής χρησιμοποιείται σε διάφορες θέσεις. Επιλογή 3*: Σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας USB και το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB κατά τη σάρωση εγγράφων μεγαλύτερου πάχους, συνιστάται η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας USB με το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB. * Οι επιλογές αυτές μειώνουν τα επίπεδα απόδοσης του σαρωτή. A-61766_el Μάιος

15 Επιλογή 1: Σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 1. Επιλέξτε τον κατάλληλο μετασχηματιστή AC για την περιοχή σας από τους μετασχηματιστές που παρέχονται με το σαρωτή. 2. Συνδέστε το σωστό μετασχηματιστή στο τροφοδοτικό και τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην πρίζα παροχής ρεύματος. 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας του σαρωτή. A-61766_el Μάιος

16 4. Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στη θύρα USB του σαρωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρωτή. 5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάλληλη θύρα USB του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή που διαθέτετε. A-61766_el Μάιος

17 Επιλογή 2: Σύνδεση με το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 1. Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στη θύρα USB του σαρωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρωτή. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάλληλη θύρα USB του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή που διαθέτετε. A-61766_el Μάιος

18 Επιλογή 3: Σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας USB και το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στην υποδοχή τροφοδοσίας του σαρωτή. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας USB στην κατάλληλη θύρα USB του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή που διαθέτετε. 3. Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στη θύρα USB του σαρωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρωτή. 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάλληλη θύρα USB του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή που διαθέτετε. A-61766_el Μάιος

19 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σαρωτή Για να ενεργοποιήσετε το σαρωτή: ανοίξτε το πάνω κάλυμμα. Όταν ενεργοποιείτε το σαρωτή, αναβοσβήνει μια πράσινη ένδειξη στην μπροστινή πλευρά του σαρωτή, καθώς ο σαρωτής εκτελεί μια σειρά αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Όταν το πράσινο φως μείνει σταθερά αναμμένο, ο σαρωτής είναι έτοιμος. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC ενόσω είναι ανοιχτό το κάλυμμα. A-61766_el Μάιος

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Smart Touch, στην περιοχή ειδοποιήσεων δεν θα εμφανίζεται το εικονίδιο Smart Touch. Όταν ο σαρωτής είναι έτοιμος, στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το εικονίδιο της λειτουργίας Smart Touch. Ο σαρωτής δεν είναι έτοιμος Ο σαρωτής είναι έτοιμος Για να απενεργοποιήσετε τον σαρωτή: Κλείστε το πάνω κάλυμμα. Το πάνω κάλυμμα συνιστάται να μένει κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται οσαρωτής. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οσαρωτής θα σβήσει αν είναι ενεργοποιημένος και μείνει ανενεργός για περισσότερο από 60 λεπτά αφότου περάσει στην κατάσταση αδράνειας Energy Star. Για θέσετε και πάλι σε λειτουργία τον σαρωτή, κλείστε το κάλυμμα και ύστερα ανοίξτε το ξανά. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 15 λεπτά αδράνειας ο σαρωτής θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήσετε τον σαρωτή από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πιέστε το βέλος που είναι στραμμένο προς τα πάνω ή κλείστε το κάλυμμα και ύστερα ανοίξτε το ξανά. A-61766_el Μάιος

21 Σάρωση Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση Τα έγγραφα τυπικού μεγέθους χαρτιού για σάρωση περνούν εύκολα στο σαρωτή. Όταν οργανώνετε τα έγγραφα για σάρωση, τοποθετείτε τα το ένα πάνω στο άλλο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι γωνίες τους να είναι ευθυγραμμισμένες και κεντραρισμένες πάνω στο δίσκο εισόδου. Έτσι, γίνεται τροφοδοσία μόνο ενός εγγράφου στο σαρωτή κάθε φορά. Αφαιρείτε όλα τα σύρματα συρραπτικού και τους συνδετήρες πριν από τη σάρωση. Τα σύρματα συρραπτικού και οι συνδετήρες των εγγράφων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο σαρωτή και στα έγγραφα. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το μελάνι και το διορθωτικό υγρό στο χαρτί, πριν ξεκινήσετε τη σάρωση. Η μπροστινή όψη του εγγράφου πρέπει να είναι τοποθετημένη προς το δίσκο εισόδου και το επάνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο στο δίσκο εισόδου. Εάν σαρώνετε έγγραφα μεγαλύτερου πάχους, (κάρτες κ.λπ.) χρησιμοποιώντας το δίσκο εισόδου, μετακινήστε το διακόπτη τροφοδότη καρτών/εγγράφων μεγαλύτερου πάχους προς τα δεξιά, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται αριστερά κατά τη σάρωση εγγράφων κανονικού πάχους. A-61766_el Μάιος

22 Εάν πρόκειται για σάρωση πιστωτικών καρτών, ταυτοτήτων, καρτών μεγάλου πάχους κ.λπ., τοποθετήστε τις κάρτες στο δίσκο τροφοδότη καρτών και μετακινήστε το διακόπτη τροφοδότη καρτών/εγγράφων μεγαλύτερου πάχους προς τα δεξιά, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Όταν σαρώνετε επαγγελματικές κάρτες, πρέπει να πιέσετε τον διακόπτη του τροφοδότη καρτών/εγγράφων μεγάλου πάχους προς τ' αριστερά. Τα βήματα στην επόμενη ενότητα «Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση» και στην ενότητα με τον τίτλο «Η πρώτη σας σάρωση» ισχύουν μόνο αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Smart Touch. A-61766_el Μάιος

23 Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση (η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη) και ότι το εικονίδιο της λειτουργίας Smart Touch εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή σας. Ο σαρωτής είναι έτοιμος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Smart Touch σάς επιτρέπει να εκτελέσετε γρήγορα και εύκολα κοινές εργασίες σάρωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να εκτελέσετε έως εννέα διαφορετικές εργασίες. 2. Τραβήξτε προς τα έξω την επέκταση δίσκου εισόδου εγγράφων στο δίσκο εισόδου. 3. Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς (σύροντάς τους προς τα μέσα ήπρος τα έξω), για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε. A-61766_el Μάιος

24 Χρήση του σαρωτή για πρώτη φορά 1. Εισαγάγετε ένα έγγραφο τυπικού μεγέθους στο δίσκο εισόδου. Ημπροστινή όψη του εγγράφου πρέπει να είναι τοποθετημένη προς το δίσκο εισόδου και το επάνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο στο δίσκο εισόδου. 2. Βεβαιωθείτε ότι στο παράθυρο λειτουργίας εμφανίζεται ο αριθμός 1. Εάν δεν εμφανίζεται ο αριθμός 1, πατήστε το κουμπί κύλισης, μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σαρωτής Smart Touch είναι προδιαμορφωμένος με τις εργασίες 1-9. Στον αριθμό 1 έχει αντιστοιχιστεί η εργασία: Έγχρωμο PDF. 3. Πατήστε το κουμπί Σάρωση. A-61766_el Μάιος

25 Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση του εγγράφου, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως. 4. Καταχωρίστε όνομα για το αρχείο (π.χ. Η πρώτη μου σάρωση.pdf), επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο (π.χ. στην Επιφάνεια εργασίας) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Μόλις πατήσετε Αποθήκευση, το έγγραφο ανοίγει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία Smart Touch ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Smart Touch, ανατρέξτε στο φάκελο Τεκμηρίωση, στο CD που συνόδευε το σαρωτή σας. A-61766_el Μάιος

26 Ο σαρωτής σας είναι έτοιμος για χρήση. Σάρωση καρτών Για τη σάρωση σκληρών καρτών/καρτών μεγάλου πάχους: 1. Τοποθετήστε την κάρτα στο δίσκο τροφοδότη καρτών. 2. Σύρετε το διακόπτη τροφοδότη καρτών/εγγράφων μεγαλύτερου πάχους προς τα δεξιά. 3. Πατήστε το κουμπί Σάρωση. Για τη σάρωση επαγγελματικών καρτών: 1. Τοποθετήστε την κάρτα στο δίσκο τροφοδότη καρτών. 2. Πατήστε το κουμπί Σάρωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να σύρετε το διακόπτη τροφοδότη καρτών/ εγγράφων μεγαλύτερου πάχους προς τα δεξιά. Δίσκος τροφοδότη καρτών Διακόπτης τροφοδότη καρτών/ εγγράφων μεγαλύτερου πάχους A-61766_el Μάιος

27 Εφαρμογές σάρωσης Smart Touch Η Kodak παρέχει τη λειτουργία Smart Touch, η οποία σας επιτρέπει να εκτελείτε γρήγορα και εύκολα κοινές εργασίες σάρωσης, όπως: σάρωση και κοινή χρήση εισερχόμενης αλληλογραφίας πελατών με συναδέλφους σε υποκαταστήματα εταιρειών δημιουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης από έντυπες αναφορές σάρωση και εκτύπωση/αποστολή με φαξ τιμολογίων σάρωση φωτογραφιών για προσθήκη σε μια παρουσίαση Υπάρχουν εννέα προκαθορισμένες συντομεύσεις εργασιών. Μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε τις συντομεύσεις, για να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες εργασίες. Μπορείτε επίσης να προβάλετε προεπισκοπήσεις και να επεξεργαστείτε εύκολα εικόνες (μεγέθυνση, μετατόπιση, περιστροφή, περικοπή και πολλές ακόμα λειτουργίες), πριν την αποστολή τους στον επιλεγμένο προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Smart Touch, ανατρέξτε στο φάκελο Τεκμηρίωση, στο CD που συνόδευε το σαρωτή σας. NewSoft Presto BizCard Η Kodak παρέχει τη λειτουργία NewSoft Presto BizCard, η οποία σας επιτρέπει να μετατρέπετε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες επικοινωνίας από επαγγελματικές κάρτες σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων με δυνατότητα εκτέλεσης αναζήτησης, την οποία μπορείτε εύκολα να συγχρονίζετε μεταξύ υπολογιστών, PDA και PIM. A-61766_el Μάιος

28 Συντήρηση Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται διαδικασίες για τον καθαρισμό του σαρωτή και την αντικατάσταση αναλώσιμων. Πρέπει να καθαρίζετε το σαρωτή ανά τακτά διαστήματα. Εάν η τροφοδοσία των εγγράφων δεν γίνεται ομαλά, εάν γίνεται τροφοδοσία στο σαρωτή περισσότερων εγγράφων ταυτόχρονα ή εάν εμφανίζονται κάθετες γραμμές στις εικόνες σας, πρέπει να καθαρίσετε το σαρωτή. Η ενότητα "Προϊόντα και αναλώσιμα" στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου περιλαμβάνει τα προϊόντα που απαιτούνται για τον καθαρισμό του σαρωτή σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά σαν αυτά που παρέχονται από το τμήμα ανταλλακτικών της Kodak. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά οικιακής χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ήτύπου σπρέι. Αφήστε τις επιφάνειες να κρυώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε θερμές επιφάνειες. Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε περιορισμένους χώρους. Ορισμένοι τύποι χαρτιού μπορεί να απαιτούν συχνότερο καθαρισμό των κυλίνδρων του σαρωτή και συχνότερη αλλαγή αναλωσίμων. A-61766_el Μάιος

29 1. Αποσυνδέστε το σαρωτή από το ρεύμα πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού. 2. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα. 3. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 4. Με ένα πανί καθαρισμού κυλίνδρων, σκουπίστε τους τρεις κυλίνδρους τροφοδοσίας με οριζόντιες κινήσεις. Περιστρέψτε τους κυλίνδρους για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνειά τους. Κύλινδροι A-61766_el Μάιος

30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πανί καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαυρυλο αιθεροθειϊκό νάτριο που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς των ματιών. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφάλειας (Material Safety Data Sheet, MSDS). Καθαρισμός ή αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού 1. Απασφαλίστε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού. A-61766_el Μάιος

31 2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο διαχωρισμού. Εάν ο κύλινδρος διαχωρισμού φέρει φθορές και έχει παρατηρηθεί μείωση στην απόδοση του τροφοδότη, αντικαταστήστε τον κύλινδρο διαχωρισμού και μεταβείτε στο Βήμα 4. Εάν απαιτείται καθαρισμός του κυλίνδρου διαχωρισμού, προχωρήστε στο Βήμα Σκουπίστε τους κυλίνδρους από άκρη σ' άκρη. 4. Επανατοποθετήστε στη θέση του τον καθαρό κύλινδρο διαχωρισμού ή τοποθετήστε ένα νέο κύλινδρο. 5. Κλείστε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού. A-61766_el Μάιος

32 Καθαρισμός ή αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την αφαίρεση του καλύμματος της μονάδας τροφοδοσίας, τα γλωσσίδια πρέπει να είναι στη χαμηλότερη θέση. Γλωσσίδια 1. Ενεργοποιήστε το σαρωτή ανοίγοντας το πάνω κάλυμμα. 2. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. Οι τροχοί της μονάδας τροφοδοσίας περιστρέφονται και φέρνουν σε χαμηλότερη θέση τα γλωσσίδια. A-61766_el Μάιος

33 3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας τροφοδοσίας πιέζοντας τα γλωσσίδια σε κάθε πλευρά του καλύμματος και σηκώνοντας το κάλυμμα από τη θέση του. 4. Αφαιρέστε τη μονάδα τροφοδοσίας. A-61766_el Μάιος

34 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας στο άνοιγμα που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του σαρωτή και να ωθήσετε τη μονάδα για να απελευθερωθεί από τη θέση της. Εάν οι τροχοί της μονάδας τροφοδοσίας έχουν φθαρεί και έχει παρατηρηθεί μείωση στην απόδοση του τροφοδότη, αντικαταστήστε τη μονάδα τροφοδοσίας και μεταβείτε στο Βήμα 6. Εάν απαιτείται καθαρισμός των τροχών της μονάδας τροφοδοσίας, προχωρήστε στο Βήμα Σκουπίστε τους κυλίνδρους από άκρη σ' άκρη. 6. Επανατοποθετήστε την καθαρή μονάδα τροφοδοσίας στη θέση της ή τοποθετήστε μια νέα μονάδα. 7. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα της μονάδας τροφοδοσίας και κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή. A-61766_el Μάιος

35 Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης 1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 2. Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τους μπροστινούς και τους πίσω οδηγούς απεικόνισης με τη χρήση ενός μαντηλιού Staticide ή μιας μικρής βούρτσας. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε το γυαλί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα αντιστατικά πανάκια καθαρισμού περιέχουν ισοπροπανόλη που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφάλειας (Material Safety Data Sheet, MSDS). Οδηγοί απεικόνισης 3. Σκουπίστε τους μπροστινούς και τους πίσω οδηγούς απεικόνισης ξανά με ένα σχεδόν στεγνό μαντήλι Staticide για την αφαίρεση κηλίδων. A-61766_el Μάιος

36 4. Όταν τελειώσετε, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και συνδέστε τον ξανά στο ρεύμα. Προϊόντα και αναλώσιμα Για να παραγγείλετε προμήθειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή σας. Περιγραφή ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία και οι αριθμοί καταλόγου ενδέχεται να τροποποιηθούν. Αριθ. κατ. Διάταξη μονάδας τροφοδοσίας Διάταξη μονάδας διαχωρισμού Μαντηλάκια καθαρισμού κυλίνδρων Kodak Digital Science Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς Kodak Digital Science Μαντήλια Staticide για σαρωτές Kodak A-61766_el Μάιος

37 Αντιμετώπιση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων Κατά καιρούς, ενδέχεται να παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη λειτουργία του σαρωτή σας. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό για πιθανές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, πριν καλέσετε την Τεχνική υποστήριξη. Πρόβλημα Ένα έγγραφο έχει μπλοκάρει στο σαρωτή Παραμορφωμένες εικόνες Πιθανή λύση Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα έγγραφα από το εσωτερικό του σαρωτή. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και συνεχίστε τη σάρωση. Ο τροφοδότης κρατάει έως και 20 έγγραφα στο δίσκο εισόδου. Κατά τη σάρωση, δεν μπορείτε να προσθέσετε έγγραφα στον τροφοδότη. Αν προσθέσετε έγγραφα, οι εικόνες σας ενδέχεται να παραμορφωθούν. A-61766_el Μάιος

38 Πρόβλημα Η εικόνα έχει κομμένες γωνίες Πιθανή λύση Αν οι εικόνες σας έχουν κομμένες γωνίες, η γωνία παραμόρφωσης ήταν πολύ μεγάλη για να το σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου με τις γωνίες ευθυγραμμισμένες και ότι οι πλευρικοί οδηγοί έχουν τοποθετηθεί σωστά, ανάλογα με το μέγεθος των εγγράφων που τροφοδοτείτε για να αποφύγετε μεγάλες γωνίες παραμόρφωσης. A-61766_el Μάιος

39 Πρόβλημα Ο σαρωτής δεν πραγματοποιεί σάρωση/ τροφοδοσία εγγράφων Η ποιότητα της εικόνας είναι χαμηλή ή έχει μειωθεί Πιθανή λύση Βεβαιωθείτε ότι: το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος του σαρωτή και στην πρίζα τοίχου. η πράσινη φωτεινή ένδειξη στο σαρωτή έχει ανάψει. η πρίζα τοίχου δεν είναι ελαττωματική (καλέστε έναν ηλεκτρολόγο). έγινε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του λογισμικού. τα έγγραφα έρχονται σε επαφή με τους κυλίνδρους τροφοδοσίας. ο σαρωτής έχει συνδεθεί σωστά. Ο σαρωτής δεν θα λειτουργεί εάν είναι συνδεδεμένο μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας USB 2.0. Αν διαθέτετε σαρωτή Kodak i940 ScanMate, πρέπει να χρησιμοποιείτε και τα δύο καλώδια, μεταφοράς δεδομένων USB και τροφοδοσίας AC. Για τον σαρωτή i940 δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης καλωδίου τροφοδοσίας USB. Καθαρίστε το σαρωτή. Ανατρέξτε στις διαδικασίες στο κεφάλαιο Συντήρηση. A-61766_el Μάιος

40 Πρόβλημα Μετά τη σάρωση εμφανίζονται σημάδια κυλίνδρων στο έγγραφο Εμπλοκή εγγράφων ήτροφοδοσία πολλών εγγράφων Πιθανή λύση Καθαρίστε τους κυλίνδρους. Ανατρέξτε στις διαδικασίες στο κεφάλαιο Συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι: ο δίσκος εισόδου και οι πλευρικοί οδηγοί είναι προσαρμοσμένοι σωστά για το πλάτος και το μήκος των εγγράφων που σαρώνετε. ο διακόπτης εγγράφων μεγαλύτερου πάχους βρίσκεται στη σωστή θέση. Ο διακόπτης θα πρέπει να μετακινείται στα δεξιά κατά τη σάρωση εγγράφων μεγαλύτερου πάχους και προς τα αριστερά κατά τη σάρωση εγγράφων κανονικού μεγέθους. όλα τα έγγραφα πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους, βάρους και τύπου. Ανατρέξτε στο Παράρτημα A, με τίτλο Προδιαγραφές, για περισσότερες πληροφορίες. ο σαρωτής είναι καθαρός. A-61766_el Μάιος

41 Πρόβλημα Δεν εμφανίζονται εικόνες Ο σαρωτής είναι αργός Πιθανή λύση Τα έγγραφα πρέπει να εισάγονται στον τροφοδότη αφού ο σαρωτής ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμος. Αν σαρώνετε τη μία πλευρά του εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά που θέλετε να σαρώσετε είναι τοποθετημένη προς το δίσκο τροφοδοσίας (όχι προς εσάς). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση". Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του σαρωτή. Ο σαρωτής έχει σχεδιαστεί και φέρει χαρακτηρισμό για λειτουργία με USB 2.0, αλλά λειτουργεί και με USB 1.1. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB 1.1, αναβαθμίστε τη σύνδεσή σας σε USB 2.0. A-61766_el Μάιος

42 Κωδικοί σφαλμάτων ενδεικτικής λυχνίας LED Ακολουθεί μια λίστα των κωδικών σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο παράθυρο λειτουργίας. Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και εμφανίζεται ένας αριθμός στο παράθυρο λειτουργίας. Κωδικός Πρόβλημα U6 Το κάλυμμα του σαρωτή είναι ανοικτό Λύση Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή. E4 Σφάλμα σαρωτή Απενεργοποιήστε το σαρωτή και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά. Επανεκκινήστε την εφαρμογή σάρωσης και δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. E5 U8 U9 Χρονικό όριο σαρωτή Εντοπίστηκε πολλαπλή τροφοδοσία Ελέγξτε το καλώδιο USB και στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το σαρωτή. Ο σαρωτής εντόπισε ένα έγγραφο πολλαπλής τροφοδοσίας. Εμπλοκή εγγράφου Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού. A-61766_el Μάιος

43 Κωδικός Πρόβλημα Το παράθυρο λειτουργίας είναι κενό Λύση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι συνδεδεμένος σωστά. Ο σαρωτής δεν θα λειτουργεί εάν είναι συνδεδεμένο μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας USB. Επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να βρείτε τον τρέχοντα τηλεφωνικό αριθμό για τη χώρα σας. 2. Κατά την επικοινωνία σας θα πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες: Μια περιγραφή του προβλήματος. Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του σαρωτή. Τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας. Την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε. A-61766_el Μάιος

44 Παράρτημα A Προδιαγραφές Αυτό το παράρτημα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του σαρωτή και τις απαιτήσεις συστήματος. Τύπος/ταχύτητα σαρωτή Ταχύτητες σάρωσης Τεχνολογία σάρωσης Αναλύσεις σάρωσης Μορφή αρχείων εξόδου Αποδεκτό βάρος χαρτιού Μέγιστο μέγεθος εγγράφου Έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης με αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι στα 200 dpi: 20 ppm/40 ipm (τροφοδοσία AC) έγχρωμη στα 200 dpi: 15 ppm/30 ipm (τροφοδοσία AC) ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι, έγχρωμη στα 200 dpi: 8 ppm/16 ipm (τροφοδοσία USB) Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS) x 2 Βάθος bit κλίμακας του γκρι: 8 Βάθος bit έγχρωμης λήψης εικόνας: 24 Βάθος bit έγχρωμης απόδοσης εικόνας: , 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 και dpi BMP, TIFF, JPEG, RTF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF 4,9 έως 398 g/m 2 21,6 x 152,4 cm (8,5 x 60 ίντσες) A-61766_el Μάιος 2014 A-1

45 Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων Προτεινόμενος ημερήσιος όγκος 8,0 x 5,2 cm (3,15 x 2,05 ίντσες) 20 φύλλα 1000 Πηγή φωτός Λυχνία LED 3 χρωμάτων (Κ, Π, Μ) Ηλεκτρικές απαιτήσεις Διαστάσεις σαρωτή Βάρος σαρωτή Σύνδεση κεντρικού υπολογιστή Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία Τροφοδοτικό AC: τροφοδοσία DC 12 V, 1,5 A ή USB Ύψος: 157 mm / 6,18 in. με το δίσκο πλήρως εκτεταμένο 80,4 mm / 3,17 in. με το δίσκο κλειστό Πλάτος: 289 mm / 11,38 in. Βάθος: 307 mm / 12,09 in. με το δίσκο πλήρως εκτεταμένο 109 mm / 4,29 in. με το δίσκο κλειστό 1,3 kg / 2,86 λίβρες USB C έως 35 C 10 έως 85% Σχετική υγρασία A-61766_el Μάιος 2014 A-2

46 Περιβαλλοντικοί παράγοντες Σαρωτές συμβατοί με το πρόγραμμα Energy Star Κατανάλωση ενέργειας Ακουστικός θόρυβος (Επίπεδο ισχύος ήχου) Συνοδευτικό λογισμικό Κατάσταση απενεργοποίησης: <1,0 watt Λειτουργία: <15 watt Energy Star: <όριο βάσης 4,3 W Λειτουργία: λιγότερο από 58 db Κατάσταση απενεργοποίησης: λιγότερο από 46 db Προέλευση δεδομένων TWAIN, πρόγραμμα οδήγησης ISIS, Smart Touch, WIA, NewSoft Presto BizCard Απαιτήσεις συστήματος Ακολουθούν οι προτεινόμενες ελάχιστες ρυθμίσεις συστήματος για τη λειτουργία του Kodak ScanMate i940 Scanner. Συνιστώμενος επεξεργαστής και μνήμη: Επεξεργαστής Core Duo 2,1 GHz, Μνήμη RAM 2 GB με σύνδεση USB 2.0 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: - Microsoft Windows 8.1 (32 bit και 64 bit) - Microsoft Windows 7, SP1 (32 bit και 64 bit) - Microsoft Windows Vista με SP2 (32 bit και 64 bit) - Microsoft Windows XP με SP3 (32 bit και 64 bit) A-61766_el Μάιος 2014 A-3

47 Παράρτημα B Εγγύηση Συγχαρητήρια για την αγορά ενός σαρωτή Kodak. Οι σαρωτές Kodak είναι σχεδιασμένοι να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Όλοι οι σαρωτές Kodak καλύπτονται από την ακόλουθη περιορισμένη εγγύηση. Περιορισμένη εγγύηση για σαρωτές Kodak Η Kodak Alaris Inc. παρέχει την περιορισμένη εγγύηση που ακολουθεί για σαρωτές Kodak (εξαιρούνται τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα) που διανέμονται από την Kodak ή μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών διανομής της Kodak: Η Kodak εγγυάται ότι ο σαρωτής Kodak, από τη στιγμή της πώλησης και καθ' όλη την περίοδο της περιορισμένης εγγύησης που ισχύει για το προϊόν, παρέχεται χωρίς ελαττώματα υλικού ή κατασκευής και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές απόδοσης που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή Kodak. Όλοι οι σαρωτές Kodak υπόκεινται στις εξαιρέσεις εγγύησης που περιγράφονται παρακάτω. Εάν ένας σαρωτής Kodak αποδειχθεί ελαττωματικός ή δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προϊόντος, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται με νέο ή επισκευασμένο προϊόν κατ' επιλογή της Kodak. Για να ενημερωθούν οι αγοραστές σχετικά με την ισχύουσα περίοδο της περιορισμένης εγγύησης για τους σαρωτές Kodak που έχουν προμηθευτεί, μπορούν να καλέσουν τον αριθμό (800) , να επισκεφθούν τη διεύθυνση ή να ανατρέξουν στην κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύει κάθε σαρωτή Kodak. Απαιτείται η απόδειξη αγοράς για τη λήψη των υπηρεσιών εγγύησης. A-61766_el Μάιος 2014 B-1

48 Εξαιρέσεις εγγύησης Η περιορισμένη εγγύηση της Kodak δεν εφαρμόζεται σε σαρωτή Kodak που έχει υποστεί φυσική ζημία μετά την αγορά, η οποία ζημία προκλήθηκε, για παράδειγμα, από ατύχημα, θεομηνία ή μεταφορά, όπου στις αιτίες συμπεριλαμβάνονται επίσης (α) η εσφαλμένη συσκευασία και επιστροφή του σαρωτή στην Kodak για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak, όπου συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία/παράλειψη αντικατάστασης του προστατευτικού περιβλήματος αποστολής πριν την αποστολή ή η αδυναμία/παράλειψη αφαίρεσης του προστατευτικού περιβλήματος αποστολής πριν τη χρήση, (β) η εγκατάσταση από το χρήστη, η ενσωμάτωση συστήματος, ο προγραμματισμός, η επανεγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων του χρήστη ή λογισμικού εφαρμογών, η τεχνολογία συστημάτων, η επανατοποθέτηση, η ανασυγκρότηση δεδομένων ή αφαίρεση του προϊόντος ή οποιουδήποτε εξαρτήματος (όπου συμπεριλαμβάνεται η θραύση συνδέσμου, καλύμματος, γυαλιού, πείρων ή παρεμβύσματος), (γ) εργασίες σέρβις, τροποποίησης ή επισκευής που δεν εκτελούνται από την Kodak ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Kodak ή ανεπίτρεπτη επέμβαση, η χρήση εξαρτημάτων, διατάξεων, πρόσθετων στοιχείων ή λειτουργικών μονάδων που δεν είναι γνήσιες ή κατασκευάζονται από τρίτους, (δ) η κατάχρηση, ο αδικαιολόγητος χειρισμός ή συντήρηση, η εσφαλμένη χρήση, τα σφάλματα χειριστή, η αδυναμία κατάλληλης επιτήρησης ή συντήρησης, όπου συμπεριλαμβάνεται η χρήση προϊόντων καθαρισμού ή άλλων εξαρτημάτων μη εγκεκριμένων από την Kodak ή η χρήση κατά παράβαση των συνιστώμενων διαδικασιών ή προδιαγραφών, (ε) περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως υπερβολική ζέστη ή άλλο ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον λειτουργίας), διάβρωση, ρύπανση, ηλεκτρικές εργασίες ξένες προς το προϊόν ή αδυναμία/παράλειψη προστασίας από ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD), (στ) αδυναμία/παράλειψη εγκατάστασης των ενημερώσεων ή των εκδόσεων υλικολογισμικού που διατίθενται για το προϊόν και (ζ) άλλες συμπληρωματικές εξαιρέσεις που δημοσιεύονται περιστασιακά στο A-61766_el Μάιος 2014 B-2

49 Internet, στη διεύθυνση ή για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε καλώντας στο (800) Η Kodak δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από χώρες εκτός των ΗΠΑ. Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα από ξένα κανάλια διανομής πρέπει αναζητήσουν κάλυψη εγγύησης, εάν παρέχεται, μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η Kodak δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που αγοράζονται ως μέρος προϊόντος, συστήματος υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τρίτου κατασκευαστή. Οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά τα προϊόντα παρέχεται από τον OEM (κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού) ως μέρος του προϊόντος ή συστήματος αυτού του κατασκευαστή. Το προϊόν αντικατάστασης παρέχεται για το υπόλοιπο της περιόδου περιορισμένης εγγύησης η οποία ισχύει για το ελαττωματικό προϊόν ή για τριάντα (30) ημέρες, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προειδοποίηση για την εγκατάσταση και αποποίηση ευθύνης Η KODAK ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΉΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η KODAK ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. A-61766_el Μάιος 2014 B-3

50 Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ άλλων παραγράφων αυτού του παραρτήματος και της περιορισμένης εγγύησης, υπερισχύουν οι όροι της περιορισμένης εγγύησης. Πώς θα λάβετε τις υπηρεσίες περιορισμένης εγγύησης Οι σαρωτές Kodak συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση της συσκευασίας, τη ρύθμιση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Οι τελικοί χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό χρήσης, όπου μπορούν να βρουν απαντήσεις στις περισσότερες πιθανές ερωτήσεις τεχνικής φύσης σχετικά με τη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Kodak στη διεύθυνση: ή να επικοινωνήσετε με το: Κέντρο απόκρισης: (800) Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak) από 8 π.μ. έως 5 μ.μ. (ζώνη ώρας EST). Προτού τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τον κωδικό μοντέλου σαρωτή Kodak, τον κωδικό είδους, τον αριθμό σειράς και την απόδειξη αγοράς. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να περιγράψετε το πρόβλημα. A-61766_el Μάιος 2014 B-4

51 Το προσωπικό του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών βοηθά τους τελικούς χρήστες να επιλύσουν το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου. Μπορεί να ζητηθεί από τον τελικό χρήστη να εκτελέσει ορισμένους απλούς αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και να αναφέρει την κατάσταση που θα προκύψει και τα μηνύματα κωδικών σφαλμάτων. Έτσι θα βοηθήσει το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών να εξακριβώσει εάν το πρόβλημα εντοπίζεται στο σαρωτή Kodak ή σε άλλο εξάρτημα και εάν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μέσω τηλεφώνου. Εάν το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών διαπιστώσει την ύπαρξη προβλήματος υλικού που καλύπτεται είτε από την περιορισμένη εγγύηση είτε από σύμβαση συντήρησης που υπόκειται σε χρέωση, εκχωρείται ένας αριθμός RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού), όπως απαιτείται, υποβάλλεται μια αίτηση παροχής υπηρεσιών και ακολουθούν οι διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης. A-61766_el Μάιος 2014 B-5

52 Οδηγίες συσκευασίας και αποστολής Ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει όλα τα επιστρεφόμενα στο πλαίσιο της εγγύησης με τρόπο που να εγγυάται την πλήρη προστασία του προϊόντος από πρόκληση ζημίας κατά την αποστολή. Η παράλειψη/αδυναμία εκτέλεσης αυτών των οδηγιών επιφέρει ακύρωση της εγγύησης του σαρωτή Kodak. Η Kodak συνιστά στους αγοραστές να φυλάσσουν το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για τυχόν αποθήκευση ή αποστολή. Η Kodak δεν ευθύνεται για ζητήματα που σχετίζονται με ζημίες κατά την αποστολή. Ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει μόνο το σαρωτή Kodak. Πριν την αποστολή, ο αγοραστής πρέπει να αφαιρέσει και να φυλάξει όλα τα "πρόσθετα" στοιχεία (δλδ. προσαρμογείς, καλώδια, λογισμικό, εγχειρίδια κτλ.). Η Kodak δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα στοιχεία και αυτά δεν επιστρέφονται με το σαρωτή Kodak που έχει επισκευαστεί ή παρέχεται προς αντικατάσταση. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak στην αρχική συσκευασία αποστολής ή σε εγκεκριμένο κουτί συσκευασίας για τις επιστρεφόμενες μονάδες. Ο αγοραστής πρέπει να τοποθετήσει το προστατευτικό περίβλημα αποστολής, προτού αποστείλει το σαρωτή Kodak. Εάν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Kodak στο (800) για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς ειδών και την παραγγελία συσκευασίας αντικατάστασης. Διαδικασία επιστροφής Οι αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές Kodak που καλύπτονται από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση, πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας στο (800) και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν το σαρωτή Kodak στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak. A-61766_el Μάιος 2014 B-6

53 Οποιαδήποτε ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται από την Kodak περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Kodak. Ευθύνη πελατών ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ Ή ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ. Η KODAK ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ. Περιγραφές των υπηρεσιών εγγύησης Η Kodak Alaris Inc. προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υπηρεσιών για να υποστηρίξει την περιορισμένη εγγύηση που παρέχει και για να σας βοηθήσει σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη φροντίδα του σαρωτή Kodak (στο εξής «Μέθοδοι παροχής υπηρεσιών»). Ένας σαρωτής Kodak αποτελεί μια σημαντική επένδυση. Οι σαρωτές Kodak προσφέρουν την παραγωγικότητα που χρειάζεστε για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί. Η ξαφνική απώλεια αυτής της παραγωγικότητας, ακόμα και προσωρινά, θα μπορούσε να επηρεάσει σε σοβαρό βαθμό τις δυνατότητές σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Το κόστος περιόδων εκτός λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ υψηλό, τόσο ως προς τα έξοδα επισκευής όσο και ως προς τον χαμένο χρόνο. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η Kodak μπορεί να χρησιμοποιήσει μια από τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω, αναλόγως του τύπου προϊόντος, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης. A-61766_el Μάιος 2014 B-7

54 Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών Kodak συνοδεύονται από κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης και κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης είναι συγκεκριμένη για κάθε μοντέλο. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης περιέχει σημαντικές πληροφορίες εγγύησης, όπου συμπεριλαμβάνονται ο κωδικός μοντέλου και η περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στην κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης για να δείτε ποιες είναι οι διαθέσιμες μέθοδοι παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή Kodak. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης ή την κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να λάβετε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανόμενων των ενημερωμένων πληροφοριών και περιορισμών του προγράμματος εγγύησης και υπηρεσιών, μέσω Internet, στη διεύθυνση ήκαλώντας το (800) Προς αποφυγή των καθυστερήσεων παροχής υπηρεσιών, η Kodak συνιστά στους τελικούς χρήστες να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν την εσώκλειστη κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης με την πρώτη ευκαιρία. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Internet, στη διεύθυνση ή καλώντας το (800) Η Kodak προσφέρει επίσης διάφορα προγράμματα υπηρεσιών, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε για να σας βοηθήσουν στη χρήση και φροντίδα του σαρωτή Kodak. Η Kodak δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της την ποιότητα, την απόδοση, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες που ορίζονται στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης. A-61766_el Μάιος 2014 B-8

55 Επιτόπια παροχή υπηρεσιών Για επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών Kodak, αφού το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών επαληθεύσει την ύπαρξη προβλήματος υλικού, ανοίγει και καταγράφεται μια κλήση υπηρεσίας. Ένας μηχανικός της Kodak αποστέλλεται επί τόπου στο σημείο όπου βρίσκεται το προϊόν, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, εάν το προϊόν βρίσκεται εντός των όμορων 48 πολιτειών των ΗΠΑ, σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης και εφόσον δεν υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας ή άλλες φυσικές απαιτήσεις που να περιορίζουν την επί τόπου πρόσβαση του μηχανικού στο σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Kodak στη διεύθυνση: Η επιτόπια παροχή υπηρεσιών προσφέρεται μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 5 μ.μ. (τοπική ώρα), Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak). AUR Η υπηρεσία AUR είναι ίσως μια από τις πιο πρόσφορες και περιεκτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον συγκεκριμένο κλάδο. Στην απίθανη περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για αγοραστές που δικαιούνται αυτήν την υπηρεσία για συγκεκριμένους σαρωτές Kodak, η Kodak θα αντικαταστήσει αυτό το προϊόν εντός δύο εργάσιμων ημερών. A-61766_el Μάιος 2014 B-9

56 Η υπηρεσία AUR παρέχει προκαταβολική αντικατάσταση συγκεκριμένων σαρωτών Kodak που παρουσιάζουν βλάβη ή φθορά. Προκειμένου ο αγοραστής να δικαιούται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία AUR, πρέπει να λάβει έναν αριθμό RMA, να υπογράψει μια σύμβαση προκαταβολικής αντικατάστασης και να καταθέσει μέσω πιστωτικής κάρτας ένα ποσό κατοχύρωσης του προϊόντος αντικατάστασης. Ο αριθμός RMA θα πρέπει να φυλάσσεται σε περίπτωση που χρειάζεται να ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης. Από τον αγοραστή θα ζητηθεί η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης. Ο αγοραστής θα λάβει επίσης μέσω φαξ οδηγίες συσκευασίας και αποστολής για το ελαττωματικό προϊόν. Έπειτα, ο αγοραστής θα λάβει ένα προϊόν αντικατάστασης εντός 2 εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε χώρα η κλήση υπηρεσίας και αφού η Kodak παρέλαβε την υπογεγραμμένη σύμβαση. Το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να παραληφθεί από την Kodak ενός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο τελικός χρήστης παρέλαβε το προϊόν αντικατάστασης, διαφορετικά η πιστωτική κάρτα του τελικού χρήστη θα χρεωθεί με την τιμή καταλόγου του προϊόντος αντικατάστασης. Η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης πραγματοποιείται με έξοδα της Kodak και δική της επιλογή μεταφορικής. Οι αποστολές που εκτελούνται αντίθετα προς τις οδηγίες της Kodak και με χρήση διαφορετικής μεταφορικής ενδέχεται να επιφέρουν ακύρωση της περιορισμένης εγγύησης. Προτού επιστρέψετε το προϊόν στην Kodak, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κτλ.) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Το κουτί και η συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Εάν το ελαττωματικό προϊόν δεν επιστραφεί στο κουτί και στη συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης, ενδέχεται να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύηση. Ο αριθμός RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) πρέπει να αναγράφεται καθαρά στο εξωτερικό του κουτιού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή παραλαβή και ταυτοποίηση του ελαττωματικού προϊόντος. A-61766_el Μάιος 2014 B-10

57 Υπηρεσία επισκευών Εάν για το σαρωτή Kodak δεν προβλέπεται προκαταβολική ανταλλαγή ή επιτόπια παροχή υπηρεσιών, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία επισκευών. Ο αγοραστής θα λάβει οδηγίες σχετικά με την αποστολή του προϊόντος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο επισκευών. Για την αποστολή του προϊόντος στο κέντρο επισκευών, αναλαμβάνει τα έξοδα και τον κίνδυνο οαγοραστής. Προτού επιστρέψετε το προϊόν στο κέντρο επισκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κτλ.) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak στην αρχική συσκευασία αποστολής ή στο συνιστώμενο κουτί συσκευασίας. Προτού αποσταλεί ο σαρωτής Kodak, πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο σαρωτή το προστατευτικό περίβλημα αποστολής. Εάν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Kodak στο (800) για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία. Οι αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές Kodak, πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας στο (800) και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν το σαρωτή Kodak στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο. Ο αριθμός RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) πρέπει να αναγράφεται καθαρά στο εξωτερικό του κουτιού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή παραλαβή και ταυτοποίηση του ελαττωματικού προϊόντος. Αφού παραλάβει το προϊόν, το κέντρο επισκευών θα το επισκευάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το επισκευασμένο προϊόν θα επιστραφεί εντός δύο ημερών με κατεπείγον ταχυδρομείο, χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή. A-61766_el Μάιος 2014 B-11

58 Σημαντικοί περιορισμοί Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών: Το πρόγραμμα προκαταβολικής ανταλλαγής και η υπηρεσία επισκευών διατίθενται σε αγοραστές που διαμένουν στις πενήντα (50) πολιτείες των ΗΠΑ και η επιτόπια παροχή υπηρεσιών διατίθεται στις όμορες 48 πολιτείες των ΗΠΑ και σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους διανομείς της Kodak. Ο σαρωτής Kodak δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για καμία υπηρεσία στο πλαίσιο της εγγύησης, εάν το προϊόν εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία εξαιρέσεων εγγύησης της Kodak, όπου συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία/παράλειψη του αγοραστή να επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα στην Kodak κατά συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak. Θεωρούνται "αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις" ή "τελικοί χρήστες" μόνο εκείνοι που έχουν αγοράσει αρχικά σαρωτή Kodak για ιδία προσωπική ή επαγγελματική χρήση και όχι για μεταπώληση. Αναλώσιμα: Τα αναλώσιμα είναι εκείνα τα είδη που υπόκεινται σε φθορά υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και πρέπει να αντικαθίστανται από τον τελικό χρήστη, όπως απαιτείται. Τα αναλώσιμα, τα διάφορα προϊόντα ή άλλα συμπληρωματικά υλικά, καθώς και εκείνα που θεωρούνται υπ ευθύνη του χρήστη, σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης, δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Εάν απαιτείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω εξαιρούμενα εξαρτήματα ήυπηρεσίες, ενδέχεται να διατίθενται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ισχύει η δική του ωριαία χρέωση και οι αντίστοιχοι εφαρμοστέοι όροι. Οποιαδήποτε ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται από την Kodak περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Kodak. A-61766_el Μάιος 2014 B-12

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές της σειράς I1400

Σαρωτές της σειράς I1400 Σαρωτές της σειράς I1400 Οδηγός χρήσης A-61550_el 5K2322 Οδηγός χρήσης στο CD εγκατάστασης Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. A-61778_el 5K2484

Οδηγός χρήσης. A-61778_el 5K2484 Σαρωτής Picture i2900 Saver Οδηγός χρήσης A-61778_el 5K2484 Ασφάλεια Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με φέρουσα ικανότητα 20,4 kg και αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557 Σαρωτές σειράς i5000 Οδηγός χρήστη A-61670_el 5K3557 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο σαρωτή πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 57,6 κιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα