ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2012 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ V. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό-Αργυρούπολη: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΥΠΡΟΥ 68 ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΕΙΔΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων και ποτών για τη σίτιση των παιδιών και του προσωπικού των παιδικών σταθμών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) καθώς επίσης και με τις διατάξεις του Ν2286/1995. Η προμήθεια τροφίμων θα καλύψει τις ανάγκες των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολη», για το έτος Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και εννέα λεπτών ( ,09 ) πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή συνολικά ποσό διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Δήμου. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά: ΟΜΑΔΑ Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων λαχανικών δαπάνη ύψους εξήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (68.420,95 ) πλέον Φ.Π.Α. 13%, (8.894,72) δηλαδή συνολικά (77.315,67) ευρώ. ΟΜΑΔΑ Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου δαπάνη ύψους τριάντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ (31.117,00) συν ΦΠΑ 13%, (4.045,21) δηλαδή συνολικά (35.162,21) ευρώ. ΟΜΑΔΑ Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δαπάνη ύψους πενήντα επτά χιλιάδων και πενήντα τριών ευρώ (57.053,00) συν ΦΠΑ 13%, (7.416,89) δηλαδή συνολικά (64.469,89) ευρώ. ΟΜΑΔΑ Δ - Προμήθεια ελαιολάδου δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00) πλέον ΦΠΑ 13%, (832,00) δηλαδή συνολικά (7.232,00) ευρώ. ΟΜΑΔΑ Ε - Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών δαπάνη ύψους δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (17.820,00 πλέον ΦΠΑ 13%, (2.316,60) δηλαδή συνολικά ( ,60 ευρώ. ΟΜΑΔΑ ΣΤ - Προμήθεια ειδών Αρτοπωλείου και Ζαχαροπλαστικής δαπάνη ύψους δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ (17.409,00) πλέον ΦΠΑ 13%, (2.263,17) δηλαδή συνολικά (19.672,17) ευρώ. Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό και κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. 2

3 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, η οικονομικότερη προσφορά όπως θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) για μεν τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια κατεψυγμένα, στη νόμιμα διαμορφωμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, για δε τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών, για τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Την Η Προϊστάμενη Δ/νσης H ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ/Γ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕ1/Δ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό-Αργυρούπολη: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΥΠΡΟΥ 68 ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΕΙΔΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημείωση: Ο υπολογισμός των ενδεικτικών τιμών στα είδη της παρούσας μελέτης έγινε βάσει των Δελτίων πιστοποίησης τιμών της Δ/σης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & τουρισμού, μηνός Ιουνίου 2012, καθώς και τη μέση τιμή πώλησης ειδών παντοπωλείου, όπως προέκυψε από διενεργηθείσα σχετική έρευνα αγοράς κατά το τελευταίο 10ήμερο μηνός Ιουνίου ΟΜΑΔΑ Α Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ κατεψυγμένων λαχανικών ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο Κουτί 410 γρ , ,00 2 Ζάχαρη Πακέτο 1 Kg ,90 333,00 3 Μαρμελάδα (διάφορες) Συσκ γρ ,70 864,00 4 Μαργαρίνη τύπου Soft Συσκ. 250 γρ , ,75 5 Αλάτι (σακουλάκι) Συσκ.750 γρ ,75 251,25 6 Μπισκότα τύπου Μιράντα Πτι μπερ Συσκ γρ ,95 950,00 7 Αυγά Τεμάχιο , ,00 8 Μέλι Συσκ. 1 Kg , ,00 9 Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Συσκ. 600 γρ ,58 516,00 Μερέντα 10 Κρέμα Καραμελέ Συσκ. 112 γρ ,95 114,00 11 Ζυμαρικά τύπου Αχιβάδα ή κοχλίας Συσκ. 500 γρ ,95 427,50 12 Κριθαράκι Μέτριο Συσκ. 500 γρ ,90 810,00 13 Κοφτό μακαρονάκι Συσκ. 500 γρ , ,50 14 Μακαρόνια για παστίτσιο Συσκ. 500 γρ ,95 285,00 15 Μακαρόνια -σπαγκέτι Συσκ. 500 γρ ,92 184,00 16 Χυλοπίτες Συσκ. 500 γρ ,40 560,00 17 Ρύζι τύπου γλασέ Συσκ. 500 γρ ,25 812,50 18 Ρύζι τύπου καρολίνα Συσκ. 500 γρ ,50 930,00 19 Ρύζι τύπου κίτρινο Συσκ. 500 γρ , ,00 20 Ρεβίθια χοντρά Συσκ. 500 γρ ,10 798,00 21 Φακές μέτριες/χοντρές Συσκ. 500 γρ , ,00 22 Φασόλια μέτρια Συσκ. 500 γρ , ,00 23 Φασόλια γίγαντες Συσκ. 500 γρ ,60 650,00 24 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Συσκ. 1 Kg 350 1,10 385,00 4

5 25 Αλεύρι τύπου φαρίνα Συσκ. 500 γρ ,85 340,00 26 Σόδα φαγητού Συσκ. 200 γρ. 70 0,42 29,40 27 Ανθος αραβοσίτου Συσκ. 62 γρ ,40 100,00 28 Ξίδι Φιάλη πλαστ ,48 168, ml 29 Πουρές Συσκ. 500 γρ ,60 828,00 30 Κομπόστα βερίκοκο ή ροδάκινο Συσκ. 500 γρ ,89 226,80 31 χυμός τομάτα κλασσικός συμπ. Συσκ. 500 γρ , ,00 32 Τοματοπολτός απλός συμπ. Πελτέ Συσκ. 410 γρ ,62 930,00 33 Βανιλια σκονη Συσκ. 5 γραμ ,25 50,00 34 Κανέλλα τριμμένη Συσκ. 50 γρ. 80 0,45 36,00 35 Πιπέρι Συσκ. 100 γρ ,80 160,00 36 Ρίγανη Συσκ. 80 γρ ,45 67,50 37 Ζελέ Συσκ. 2Χ ,25 277,50 38 Κορν φλέικς Συσκ. 375 γρ , ,00 39 Αρακάς κατεψυγμένος Συσκ. 1 kg 900 2, ,00 40 Φασολάκια στρ. Κατεψυγμένα Συσκ. 1 kg 800 4, ,00 41 Χυμός φυσικός κοκτέιλ φρούτων 1 lt , ,00 42 Μπισκοτόκρεμες Συσκ. 500 γρ. 80 6,25 500,00 43 Γαρίφαλο τριμ. Συσκ.25 γρ. 40 0,50 20,00 44 Κακάο Συσκ. 125 γρ ,10 110,00 45 Κύμινο Συσκ. 50 γρ. 35 0,35 12,25 46 Μοσχοκάρυδο Συσκ. 25 γρ. 26 0,80 20,80 47 Μπαχάρια Συσκ. 50 γρ. 55 0,50 27,50 48 Μπέικιν πάουντερ Φακ. 16 γρ ,30 49,50 49 Δάφνη Συσκ. 40 γρ ,28 128,00 50 Δυόσμος Συσκ. 30γρ. 70 1,28 89,60 51 Βασιλικός τριμ. Συσκ. 20 γρ. 65 0,70 45,50 52 Tσάι Συσκ. 30 γρ. ( ,40 84,00 φακ..χ 1,5 γρ.) 53 Φρυγανιά τρίμμα Συσκ. 180 γρ ,70 77,00 54 Φύλλο κρούστας Συσκ γρ ,80 540,00 55 Χαλβάς βανίλια Kg 120 5,20 624,00 56 Τυρί φέτα εγχώρια Kg 900 6, ,00 57 Τυρί τύπου Gouda Kg 350 7, ,00 58 Τυρί τύπου Κασέρι Kg 450 8, ,00 59 Σκληρό τυρί τύπου κεφαλοτύρι Kg 300 8, ,00 60 Γιαούρτι 2% λιπαρά Kg , ,00 61 Ζάχαρη άχνη Συσκ. 500 γρ. 40 0,80 32,00 62 Κορν φλάουρ Συσκ.200 γρ. 80 0,82 65,60 63 Σιμιγδάλι χοντρό Συσκ. 500 γρ. 70 0,80 56,00 64 Σουσάμι Συσκ.100 γρ ,30 30,00 65 Κανέλλα ξυλάκια Συσκ. 50 γρ ,45 67,50 66 Χυμός λεμόνι Πλ.Φιάλη 330 γρ ,50 85,00 67 Λαχανικά κατεψ. Ανάμεικτα Συσκ. 1Kg ,50 450,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,95 ΦΠΑ 13% 8.894,72 Τελικό Σύνολο ,67 5

6 ΟΜΑΔΑ Β Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Μ. ΛΙΑΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Αγγούρια Τεμ , ,00 2. Ανιθος Τεμ.(450 γρ.) 350 1,08 378,00 3. Καρότα Kg ,80 640,00 4. Koλοκύθια Kg ,88 220,00 5. Κρεμμύδια φρέσκα Kg 100 1,00 100,00 6. Κρεμμύδια ξερά Kg , ,00 7. Λάχανο Kg ,60 390,00 8. Λεμόνια Kg ,10 880,00 9. Μαϊντανός Τεμ.(450 γρ.) 300 1,05 315, Μαρούλια Τεμ ,50 225, Μελιτζάνες Kg ,15 115, Ντομάτες A ποιότ. Kg , , Πατάτες εγχώριες Kg , , Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 200 1,00 200, Πράσο Kg 150 1,10 165, Σέλινο Kg 200 1,05 210, Σκόρδα Τεμ ,35 175, Σπανάκι Kg 750 1,20 900, Φασολάκια φρέσκα Kg 300 1,58 474, Μήλα Α ποιότητας εγχ. Kg , , Μπανάνες Kg , , Αχλάδια κρυστάλλια εγχώρια Kg , , Πορτοκάλια Kg ,56 896, Φράουλες Kg 300 2,25 675, Πεπόνια Kg 550 0,99 544, Καρπούζια Kg ,36 396, Βερίκοκα Kg 300 1,40 420, Μανταρίνια Kg 800 1,00 800, Σταφύλι Kg 300 1,90 570, Ροδάκινα Kg 320 1,55 496, Κεράσια Kg 250 2,85 712,50 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,00 ΦΠΑ 13% 4.045,21 Τελικό Σύνολο ,21 6

7 ΟΜΑΔΑ Γ Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Μ. ΛΙΑΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Μοσχαρίσιος κιμάς (8-12 μηνων) Kg , ,00 2. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο Kg , ,00 3. Κρέας Χοιρινό Kg 300 4, ,00 4. Κοτόπουλο τύπου 65% ΑΑ Kg , ,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,00 ΦΠΑ 13% 7.416,89 Τελικό Σύνολο ,89 ΟΜΑΔΑ Δ Α/Α ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Μ. ΛΙΑΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Ελαιόλαδο Παρθένο extra Συσκ. 5 lt , ,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας 6.400,00 ΦΠΑ 13% 832,00 Τελικό Σύνολο 7.232,00 ΟΜΑΔΑ Ε Α/Α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Μ. ΛΙΑΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Ψάρι Πέρκα φιλέτο Kg , ,00 2. Βακαλάος φιλέτο Kg , ,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,00 ΦΠΑ 13% 2.316,60 Τελικό Σύνολο ,60 7

8 Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛ/ΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Ψωμί τύπου Μ χωριάτικο Kg , ,00 2. Ψωμί τοστ Συσκ γρ , ,00 3. κουλούρια με σουσάμι τεμ , ,00 Παγωτό Συσκ. 2 lt 150 5,9 885,00 5. Χωνάκια για παγωτό Τεμ ,25 500,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,00 ΦΠΑ 13% 2.263,17 Τελικό Σύνολο ,17 1. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ Α ,95 2. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ Β ,00 3. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ Γ ,00 4. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ Δ 6.400,00 5. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ Ε ,00 6. Σύνολο Καθαρής Αξίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ,00 Σύνολο ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ ,95 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10,14 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,09 ΦΠΑ 13% ,91 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Την Η Προϊστάμενη Δ/νσης H ΣΥΝΤΑΚΤΡΙA ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ/Γ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕ1/Δ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ελληνικό-Αργυρούπολη: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΕΣ: 2012 Δ/νση: , Fax: III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 9 ΕΙΔΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00 # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ολα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open). Γιαούρτι πλήρες με 2% λιπαρά: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.), Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). Ολα τα τυριά να είναι Α ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του Ιδρύματος θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι

10 ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγκέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, σουσαμάκι, πεπονάκι κ.λ.π.) χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία πλαστική γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. Κομπόστα βερίκοκο ή ροδάκινο: Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών θα είναι Α ποιότητας χωρίς σπέρματα σε μεταλλικό κυτίο, και θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Στη μεταλλική συσκευασία πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το μετά την αποστράγγιση καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού. Θα διατίθεται σε μεταλλικό κυτίο των γρ. Μέλι: Μέλι Ανθέων ή Θυμαρίσιο: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ., να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 600 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Χαλβάς: Α ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Οσπρια: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (φασόλια μέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές-χοντρές κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Φρυγανιά τρίμμα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 180 γρ. Κορν Φλέϊξ: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ. 10

11 Αλεύρι: Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των γρ. Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Zάχαρη άχνη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ. Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των ml. σε πλαστική φιάλη. Ανθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, κρέμα καραμελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, σόδα, κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι χοντρό, σουσάμι: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Φύλλο κρούστας: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ. Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, Δάφνη, γαρίφαλο, δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τσάϊ: Θα είναι Α ποιότητας και θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε κουτί 30 γρ. Χυμός λεμόνι: Θα είναι Α ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. Μπισκοτόκρεμα: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Σε συσκευασία των 500 γρ. Πουρές: Από εκλεκτές πατάτες Α ποιότητας οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία εμφανίζονται σε νιφάδες. Η συσκευασία 500 γρ. 11

12 Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος και τύπου πουμαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. Ντοματάκια αποφλοιωμένα: είναι το προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 400 γρ. Χυμός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια αρακάς- ανάμεικτα ): Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. B. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Γ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: Κρέας μόσχου νωπό Α ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας 12

13 διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Kρέας χοιρινό νωπό Α ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.. Το νωπό κρέας να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση άσπρου χρώματος, χωρίς λίπος, οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο ζώο και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού. Κοτόπουλα νωπά: Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300 γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98 του HACCPκαι τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Δ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του 13

14 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ: Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του ιδρύματος με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες του ιδρύματος. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΣΤ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ολα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό κοινό όλα Α ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης μείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακκούλες. Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας μέρας. Ολα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Την Η Προϊστάμενη Δ/νσης Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ9/Γ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕ1/Δ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ελληνικό-Αργυρούπολη: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ: 2012 Δ/νση: Κύπρου 68 ΤΚ Αργυρούπολη Τηλ.: , Fax: IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00 # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων και ποτών που απαιτούνται για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων, των βρεφών και του προσωπικού που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελληνικού,- Αργυρούπολης για το διάστημα ενός έτους. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή, τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους των παιδικών σταθμών του Δήμου υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων όπως ορίσθηκαν με σχετική απόφαση της υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και εννέα λεπτών ( ,09 ) πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή συνολικά ποσό διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το ποσό των ,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ , με τίτλο «προμήθεια τροφίμων και ποτών» του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ποτών» για τους «Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης» ΑΡΘΡΟ 2 Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N. 3463/06, σύμφωνα με την οποία «οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/ )». 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού ΟΤΑ». 3. Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις 1045/2011 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών- προμηθευτών. 5. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη», και του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 6. Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 119/τ. Α ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 7. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/Τ.Α. ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 15

16 8. Τις διατάξεις του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών». 10. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/τ. Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/τ.Α ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05». 11. Του Ν. 1726/44 (ΦΕΚ 190/τ.Α ), άρθρο 3 παρ. 1β, του Ν. 2503/97(ΦΕΚ 107/τ. Α ), άρθρο 13 παρ. 5 και του Ν. 2238/94, (ΦΕΚ 151/τ. Α ) άρθρο 55 παρ. 1στ, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α) Η Διακήρυξη δημοπρασίας. β) Ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο της προσφοράς. γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ) Γενική συγγραφή ε) Τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά οι εγγυήσεις συμμετοχής για κάθε ομάδα τροφίμων θα είναι : Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων λαχανικών 3.865,78 ευρώ. Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 3.223,50 ευρώ. Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 1.758,11 ευρώ. Προμήθεια λαδιού 361,60 ευρώ. Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών 1.006,83 ευρώ. Προμήθεια ειδών Αρτοπωλείου και Ζαχαροπλαστικής 983,61 ευρώ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της προμήθειας υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού των προσφερομένων ειδών της προσφοράς του αναδόχου, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα (10) δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 16

17 ΑΡΘΡΟ 5 Για τα είδη: οπωροπωλείου (Ομάδα Β), κρεοπωλείου (Ομάδα Γ), ελαιόλαδα (Ομάδα Δ), κατεψυγμένα ψάρια (Ομάδα Ε), οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, η οποία θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής, όπως θα προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ειδών. Το ποσοστό της έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλ. είδη παντοπωλείου & κατεψυγμένα λαχανικά (Ομάδα Α), καθώς και είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (Ομάδα ΣΤ), οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν έκπτωση σε ποσοστό επί τοις % η οποία θα υπολογίζεται στη τιμή μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία (τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών). Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών, για τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου όπως θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς να υπόκειται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 6 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά είτε επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών είτε επί του συνόλου κάθε διακριτής ομάδας αυτών. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά σε όλα τα άρθρα και τις ποσότητες των ζητούμενων τροφίμων επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών ή επί του συνόλου κάθε διακριτής ομάδας αυτών. Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της συνολικά ζητούμενης ποσότητας ή για μέρος των ζητούμενων ειδών επί του συνόλου κάθε διακριτής ομάδας, ή χωρίς να δίνεται ποσοστό έκπτωσης, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για την προσφερόμενη από αυτούς ομάδα τροφίμων. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης έτσι ώστε να προκύπτει η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά το άρθρο 4 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. Ο χρόνος παράδοσης των τροφίμων αρχίζει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το υπαγορεύουν, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλόμενων μερών, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες. 17

18 ΑΡΘΡΟ 8 Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης, να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος που αντιστοιχεί στο ελαττωματικό προϊόν. ΑΡΘΡΟ 9 Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, όπως αυτοί αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί, με φροντίδα δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα μέχρι την 12 η μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας, πλην των νωπών ψαριών και λαχανικών και του ψωμιού που η παράδοσή τους θα γίνεται: Για τα ψάρια και τα λαχανικά μέχρι 9 π.μ. και για το ψωμί μέχρι 8.30 π.μ.. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με τιμολόγια ή με δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή Επιτροπή παραλαβής όπως συγκροτήθηκε με σχετική απόφαση του ΔΣ. Αντικείμενο της επιτροπής είναι: o Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστά ποιοτικά και ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. o Ο έλεγχος της καθαριότητας και απολύμανσης των μεταφορικών μέσων των o προμηθευτών, ιδιαίτερα των προσκομιζόμενων ευαίσθητων και ευπαθών ειδών. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομιζόμενων ειδών με σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης. Η Επιτροπή παραλαβής όταν κρίνει σκόπιμο προβαίνει στη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος παρουσία του προμηθευτή από όλη τη ποσότητα και το αποστέλλει στο Γενικό Χημείου του Κράτους για ανάλυση ή σε άλλο κρατικό πιστοποιημένο οργανισμό που τυγχάνει αρμοδιότητάς του. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και η δαπάνη ανάλυσής τους. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΟΝΤΟΥ Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΚΡΩΜΝΗΣ &ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΦΛΕΜΙΓΚ 32 Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 14 & ΚΩΜΝΗΝΩΝ ΜΠΡΟΒΑ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΗ Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΧΑΝΙΩΝ 2 & ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΠΟΥ 18

19 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΙΑΠΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 25Η ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ ΣΚΡΕΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας (ή της αντικατασταθείσας ποσότητας) πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) και έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή καταπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα. Σε αυτή τη περίπτωση αφενός δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 11 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής θα είναι υπόλογος έναντι του νόμου για τυχόν αστικές ή άλλες ευθύνες. Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαίωμά του σε βάρος του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 19

20 ΑΡΘΡΟ 12 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. ΑΡΘΡΟ 13 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (αναλ. 1,50% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & 0,50% ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ), Χαρτόσημο 2% επί του ΤΑΔΚΥ και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. Κάθε αλλαγή νομοθεσίας θα επιφέρει και την αντίστοιχη αλλαγή. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Την Η Προϊστάμενη Δ/νσης Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ9/Γ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕ1/Δ 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ελληνικό- Αργυρούπολη: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΕΣ: 2012 Δ/νση: Κύπρου 68 ΤΚ Αργυρούπολη Τηλ.: , Fax: V. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00 # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & κατεψυγμένων λαχανικών ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Γάλα πλήρες Κουτί 410 γρ συμπυκνωμένο 2 Ζάχαρη Πακέτο 1 Kg Μαρμελάδα (διάφορες) Συσκ γρ Μαργαρίνη τύπου Soft Συσκ. 250 γρ Αλάτι (σακουλάκι) Συσκ.750 γρ Μπισκότα τύπου Μιράντα Συσκ γρ Πτι μπερ 7 Αυγά Τεμάχιο Μέλι Συσκ. 1 Kg Σκεύασμα προς επάλειψη Συσκ. 600 γρ. 200 τύπου Μερέντα 10 Κρέμα Καραμελέ Συσκ. 112 γρ Ζυμαρικά τύπου Αχιβάδα Συσκ. 500 γρ. 450 ή κοχλίας 12 Κριθαράκι Μέτριο Συσκ. 500 γρ Κοφτό μακαρονάκι Συσκ. 500 γρ Μακαρόνια για παστίτσιο Συσκ. 500 γρ Μακαρόνια -σπαγκέτι Συσκ. 500 γρ Χυλοπίτες Συσκ. 500 γρ Ρύζι τύπου γλασέ Συσκ. 500 γρ Ρύζι τύπου καρολίνα Συσκ. 500 γρ Ρύζι τύπου κίτρινο Συσκ. 500 γρ Ρεβίθια χοντρά Συσκ. 500 γρ Φακές μέτριες/χοντρές Συσκ. 500 γρ Φασόλια μέτρια Συσκ. 500 γρ Φασόλια γίγαντες Συσκ. 500 γρ Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Συσκ. 1 Kg Αλεύρι τύπου φαρίνα Συσκ. 500 γρ Σόδα φαγητού Συσκ. 200 γρ. 70 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 21

22 27 Ανθος αραβοσίτου Συσκ. 62 γρ Ξίδι Φιάλη πλαστ ml 29 Πουρές Συσκ. 500 γρ Κομπόστα βερίκοκο ή Συσκ. 500 γρ. 120 ροδάκινο 31 χυμός τομάτα κλασσικός Συσκ. 500 γρ συμπ. 32 Τοματοπολτός απλός Συσκ. 410 γρ συμπ. Πελτέ 33 Βανιλια σκονη Συσκ. 5 γραμ Κανέλλα τριμμένη Συσκ. 50 γρ Πιπέρι Συσκ. 100 γρ Ρίγανη Συσκ. 80 γρ Ζελέ Συσκ. 2Χ Κορν φλέικς Συσκ. 375 γρ Αρακάς κατεψυγμένος Συσκ. 1 kg Φασολάκια στρ. Συσκ. 1 kg 800 Κατεψυγμένα 41 Χυμός φυσικός κοκτέιλ 1 lt φρούτων 42 Μπισκοτόκρεμες Συσκ. 500 γρ Γαρίφαλο τριμ. Συσκ.25 γρ Κακάο Συσκ. 125 γρ Κύμινο Συσκ. 50 γρ Μοσχοκάρυδο Συσκ. 25 γρ Μπαχάρια Συσκ. 50 γρ Μπέικιν πάουντερ Φακ. 16 γρ Δάφνη Συσκ. 40 γρ Δυόσμος Συσκ. 30γρ Βασιλικός τριμ. Συσκ. 20 γρ Tσάι Συσκ. 30 γρ. (20 60 φακ..χ 1,5 γρ.) 53 Φρυγανιά τρίμμα Συσκ. 180 γρ Φύλλο κρούστας Συσκ γρ Χαλβάς βανίλια Kg Τυρί φέτα εγχώρια Kg Τυρί τύπου Gouda Kg Τυρί τύπου Κασέρι Kg Σκληρό τυρί τύπου Kg 300 κεφαλοτύρι 60 Γιαούρτι 2% λιπαρά Kg Ζάχαρη άχνη Συσκ. 500 γρ Κορν φλάουρ Συσκ.200 γρ Σιμιγδάλι χοντρό Συσκ. 500 γρ Σουσάμι Συσκ.100 γρ Κανέλλα ξυλάκια Συσκ. 50 γρ

23 66 Χυμός λεμόνι Πλ.Φιάλη 330 γρ Λαχανικά κατεψ. Συσκ. 1Kg. 300 Ανάμεικτα Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 1. Αγγούρια Τεμ , ,00 2. Ανιθος Τεμ.(450 γρ.) 350 1,08 378,00 3. Καρότα Kg ,80 640,00 4. Koλοκύθια Kg ,88 220,00 5. Κρεμμύδια φρέσκα Kg 100 1,00 100,00 6. Κρεμμύδια ξερά Kg , ,00 7. Λάχανο Kg ,60 390,00 8. Λεμόνια Kg ,10 880,00 9. Μαϊντανός Τεμ.(450 γρ.) 300 1,05 315, Μαρούλια Τεμ ,50 225, Μελιτζάνες Kg ,15 115, Ντομάτες A ποιότ. Kg , , Πατάτες εγχώριες Kg , , Πιπεριές πράσινες Kg 200 1,00 200,00 στρογγυλές 15. Πράσο Kg 150 1,10 165, Σέλινο Kg 200 1,05 210, Σκόρδα Τεμ ,35 175, Σπανάκι Kg 750 1,20 900, Φασολάκια φρέσκα Kg 300 1,58 474, Μήλα Α ποιότητας εγχ. Kg , , Μπανάνες Kg , , Αχλάδια κρυστάλλια Kg , ,00 εγχώρια 23. Πορτοκάλια Kg ,56 896, Φράουλες Kg 300 2,25 675, Πεπόνια Kg 550 0,99 544, Καρπούζια Kg ,36 396, Βερίκοκα Kg 300 1,40 420, Μανταρίνια Kg 800 1,00 800, Σταφύλι Kg 300 1,90 570, Ροδάκινα Kg 320 1,55 496, Κεράσια Kg 250 2,85 712, ,00 Σύνολο Καθαρής Αξίας ,00 ΦΠΑ 13% 4.045,21 23