ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Εγκρίθηκε με την υπ αρ. 212 / 2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,50 (με Φ.Π.Α) 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μονάδες του Δήμου Μεγαρέων: τροφίµων για τις ακόλουθες κοινωνικές Α) ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» 1. Για τις ανάγκες σίτισης νηπίων Παιδικών Σταθµών α. της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων και β. της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου 2. Για τις ανάγκες των κυλικείων των ΚΑΠΗ Β) ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. Για τις ανάγκες σίτισης νηπίων των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων: 1. του βρεφονηπιακού σταθμού περιοχής Μελί Μεγάρων 2. του βρεφονηπιακού σταθμού περιοχής Κουρκούρι Μεγάρων Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Για παροχή τροφίμων σε δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου. Τα ζητούμενα είδη έχουν χωρισθεί σε έξι (6) οµάδες ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης 2

3 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδο) και για τα υπόλοιπα με τιμές μονάδος κατ είδος που προέκυψαν κατόπιν έρευνας αγοράς. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως εξής: 1. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Κ.Α Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 2.000,00 2. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΗΡΟΔΩΡΟΣ Κ.Α. Περιγραφή Ποσό σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε ,80 ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε ,05 ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε ,15 ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 6.000,00 Δ.Ε.ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.120,10 Δ.Ε.ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ 3.600,00 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ,70 Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.889,10 Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν ,40 ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 3.600,00 Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν ,20 ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟΥ 3.330,00 Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,50 3. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. : Κ.Α Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ: ,50 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από τη σύμβαση που θα καταρτιστεί από τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λ.π). Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά για τρόφιµα µεταφορικά µέσα του προμηθευτή, καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής. Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και τις υγειονοµικές διατάξεις Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199Α) περί Ε.Φ.Ε.Τ Οι προµηθευτές οφείλουν να εφαρµόζουν και να διατηρούν µία µόνιµη διαδικασία για την υγιεινή των τροφίµων η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP). Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων καθ όλη τη διάρκεια της προµήθειας η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα τροφίµων για έλεγχο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ως επίσης και να προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου µέσω ΕΛ.Ο.Τ, για τη διαπίστωση τήρησης εκ µέρους του αναδόχου προµηθευτή συστήµατος HACCP. Η δαπάνη για τους ως άνω ελέγχους θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) Α) ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ συσκευασία 1 κιλού ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ συσκευασία 500 γρ. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ συσκευασία 160 γρ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,35 4 ΑΥΓΑ ΩΟΣ/ΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 γρ. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 410 γρ. 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευασία 0,5 λίτρο 6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευασία 1 λίτρου 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, , ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 1 κιλού ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 200 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΟΦΤΟ) συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ. 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,30 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,75 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 11 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 6

7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 6 συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ) συσκευασία 500 γρ ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 3 συσκευασία 500 γρ. 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 14 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,40 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 16 ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 16 ΚΙΛΟ 9, ,30 17 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ 17 ΚΙΛΟ 7, ,80 18 ΜΕΛΙ συσκευασία 900 γρ. 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ,40 19 ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 400 γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 5 5,30 20 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκευασία 500 γρ. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,60 21 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γρ. 22 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,96 22 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ συσκευασία 500 γρ. 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,40 23 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 26 ΚΙΛΟ 5, ,00 24 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 27 ΚΙΛΟ 7, ,00 25 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γρ. 29 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ συσκευασία 500 γρ. 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,39 27 ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ 31 ΚΙΛΟ 7, ,68 28 ΠΑΡΙΖΑ 32 ΚΙΛΟ 7, ,40 29 ΠΑΡΙΖΑΚΙ συσκευασία 375 γρ 33 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 8.397, ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,93 7

8 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV: Ελαιόλαδο) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκευασία 1 λίτρο ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 34 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.404,80 182,62 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,42 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Κατεψυγμένα λαχανικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΡΑΚΑΣ συσκευασία 1000 γρ. 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,60 2 ΣΠΑΝΑΚΙ συσκευασία 1000 γρ. 36 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ συσκευασία 1000 γρ. 37 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 583,40 75,84 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,24 8

9 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ συσκευασία 330 ml 39 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 2 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ συσκευασία 5 τεμ. 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,15 3 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκευασία 1 λίτρο 41 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 4 ΑΛΑΤΙ συσκευασία 500 γρ. 42 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,90 5 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΥΡΕ συσκευασία 125 γρ 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,30 6 ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ συσκευασία 400 γρ. 46 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,80 7 ΔΑΦΝΗ συσκευασία 15 γρ. 47 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 7 6,16 8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375 γρ. 48 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,00 9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375 γρ. 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,40 10 ΔΥΟΣΜΟΣ συσκευασία 15 γρ. 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 4 3,52 11 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 500 γρ. 51 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 8 7,04 12 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ συσκευασία 1 κιλού 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 13 ΖΕΛΕ συσκευασία 2 τεμ.x100 γρ. 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 14 ΚΑΚΑΟ συσκευασία 100γρ. 54 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, , ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 50 γρ. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία 500 γρ. ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ συσκευασία 200 γρ. 56 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,62 9 5,58 57 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,40 58 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ,30 18 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ συσκευασία 500 γρ. 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ,50 19 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ συσκευασία 850 γρ. 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,40 9

10 20 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT συσκευασία 250 γρ. 62 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 21 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκευασία 500 γρ. 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,90 22 ΜΠΕΙΚΙΝ συσκευασία 3τεμ x 20 γρ. 66 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 23 ΜΠΕΣΑΜΕΛ συσκευασία 174 γρ 67 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου συσκευασία 250 γρ ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΠΤΙΜΠΕΡ ή ισοδύναμου συσκευασία 225 γρ. 68 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,90 69 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 26 ΞΙΔΙ συσκευασία 400 ml 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 27 ΠΙΠΕΡΙ συσκευασία 50 γρ 71 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 8 7,04 28 ΠΡΑΛΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ συσκευασία 250 γρ. 72 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 29 ΡΙΓΑΝΗ συσκευασία 15 γρ 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 9 7,92 30 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ συσκευασία 500 γρ. 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,1 9 27,90 31 ΣΦΟΛΙΑΤΑ συκευασία 2 φύλλων 77 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,80 32 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ συσκευασία 400 γρ. 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,10 33 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκευασία 410 γρ 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,20 34 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ συσκευασία 500 γρ 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 35 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ συσκευασία 1000 γρ. 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,20 36 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 180 γρ. 82 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,44 5 2,20 37 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκευασία 330 ml 83 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,53 9 4,77 38 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία 350 γρ. 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,40 39 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία γρ. 85 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 4.264,01 ΦΠΑ 23% 980,72 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,73 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωϊκά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης 10

11 Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ. 65% ΝΩΠΑ Α 86 ΚΙΛΟ 2, , ΕΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) 87 ΚΙΛΟ 8, ,60 88 ΚΙΛΟ 8, ,60 89 ΚΙΛΟ 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 7.893, ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,55 ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (CPV: Κατεψυγμένα ψάρια) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ(ΚΑΤΕΨ/ΝΟ) 90 ΚΙΛΟ 7, , ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ) 91 ΚΙΛΟ 6, ,50 92 ΚΙΛΟ 5,3 84,3 446,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.761,01 358,93 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,94 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Οπωροκηπευτικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης 11

12 Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 93 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 2 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 160 γρ. 94 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛ. 95 ΚΙΛΟ 1, ,25 4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 96 ΚΙΛΟ 2, ,50 5 ΚΑΡΟΤΑ 97 ΚΙΛΟ 0, ,50 6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ 98 ΚΙΛΟ 0, ,50 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 99 ΚΙΛΟ 2, ,40 8 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 100 ΚΙΛΟ 0, ,80 9 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ δέμα 101 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,40 10 ΛΑΧΑΝΟ 102 ΚΙΛΟ 0, ,60 11 ΛΕΜΟΝΙΑ 103 ΚΙΛΟ 0, ,50 12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ δέμα 160 γρ. 104 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,70 13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΙΝΑ 105 ΚΙΛΟ 0, ,90 14 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 106 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 15 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ. 107 ΚΙΛΟ 0, ,25 16 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 108 ΚΙΛΟ 1, ,00 17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 109 ΚΙΛΟ 1, ,10 18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. 110 ΚΙΛΟ 1, ,00 19 ΠΑΤΑΤΕΣ 111 ΚΙΛΟ 0, ,00 20 ΠΕΠΟΝΙ 112 ΚΙΛΟ 0, ,50 21 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣ. ΣΤΡΟΓΓ. 113 ΚΙΛΟ 1, ,40 22 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ 114 ΚΙΛΟ 0, ,90 23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΝΑΒΕΛ 115 ΚΙΛΟ 0, ,00 24 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 116 ΚΙΛΟ 1, ,51 25 ΣΕΛΙΝΟ δέμα 200 γρ. 117 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 26 ΣΚΟΡΔΑ 118 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,75 27 ΣΠΑΝΑΚΙ 119 ΚΙΛΟ 1, ,80 28 ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ 120 ΚΙΛΟ 1, ,60 12

13 29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 121 ΚΙΛΟ 2, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 7.815, ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,92 ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Προϊόντα αρτοποιίας) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΙΚΤΟ 750ΓΡ. 123 ΚΙΛΟ 1, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 122 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,32 296,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.309,72 690,26 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,98 ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (CPV: Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ 124 ΚΙΛΟ 7, ,44 2 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 125 ΚΙΛΟ 12, ,71 3 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ 126 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,04 4 ΤΣΟΥΡΈΚΙ 127 ΚΙΛΟ 7, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.926,39 ΦΠΑ 23% 673,07 13

14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,46 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ συσκευασία 1 κιλού 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ συσκευασία 500 γρ. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ συσκευασία 160 γρ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 4 ΑΥΓΑ ΩΟΣ/ΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 γρ. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 410 γρ. 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευαασία 0,5 λίτρο 6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,40 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευαασία 1 λίτρου 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,10 8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 200 γρ. 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 9 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 1 κιλού 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, , ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΟΦΤΟ) συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 6 συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 11 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 15

16 14 15 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ) συσκευασία 500 γρ ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 3 συσκευασία 500 γρ. 14 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,60 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 16 ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 16 ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ,30 17 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ 17 ΚΙΛΟ 7, ,80 18 ΜΕΛΙ συσκευασία 900 γρ. 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ,60 19 ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 400 γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 5 5,30 20 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκευασία 500 γρ. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,50 21 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γρ. 22 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 22 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ συσκευασία 500 γρ. 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 23 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 26 ΚΙΛΟ 5, ,70 24 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 27 ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ,20 25 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γρ. 29 ΚΙΛΟ 2, ,60 26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ συσκευασία 500 γρ. 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 27 ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ 31 ΚΙΛΟ 7, ,20 28 ΠΑΡΙΖΑ 32 ΚΙΛΟ 7, ,20 29 ΠΑΡΙΖΑΚΙ συσκευασία 375 γρ 33 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.679,45 738,33 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,78 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV: Ελαιόλαδο) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκευασία 1 λίτρο 34 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 790,09 16

17 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Κατεψυγμένα λαχανικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης 102,71 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,80 Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΡΑΚΑΣ συσκευασία 1000 γρ. 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 2 ΣΠΑΝΑΚΙ συσκευασία 1000 γρ. 36 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,28 3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ συσκευασία 1000 γρ. 37 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 369,48 48,03 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,51 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ A/TIM ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ συσκευασία 330 ml 39 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,25 2 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ συσκευασία 5 τεμ. 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,41 8 3,28 3 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκευασία 1 λίτρο 41 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 17

18 4 ΑΛΑΤΙ συσκευασία 500 γρ. 42 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 5 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΥΡΕ συσκευασία 125 γρ 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,60 6 ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ συσκευασία 400 γρ. 46 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,10 7 ΔΑΦΝΗ συσκευασία 15 γρ. 47 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 6 5, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375 γρ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375 γρ. 48 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,50 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 10 ΔΥΟΣΜΟΣ συσκευασία 15 γρ. 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 6 5,28 11 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 500 γρ. 51 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 8 7,04 12 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ συσκευασία 1 κιλού 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 13 ΖΕΛΕ συσκευασία 2 τεμ.x100 γρ. 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 14 ΚΑΚΑΟ συσκευασία 100γρ. 54 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 50 γρ. 56 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,62 5 3,10 16 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία 500 γρ. 57 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,60 17 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ συσκευασία 200 γρ. 58 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ,10 18 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ συσκευασία 500 γρ. 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ,50 19 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ συσκευασία 850 γρ. 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 20 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT συσκευασία 250 γρ. 62 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,75 21 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκευασία 500 γρ. 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,65 22 ΜΠΕΙΚΙΝ συσκευασία 3τεμ x 20 γρ. 66 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 23 ΜΠΕΣΑΜΕΛ συσκευασία 174 γρ 67 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου συσκευασία 250 γρ ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΠΤΙΜΠΕΡ ή ισοδύναμου συσκευασία 225 γρ. 68 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,45 69 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 26 ΞΙΔΙ συσκευασία 400 ml 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 27 ΠΙΠΕΡΙ συσκευασία 50 γρ 71 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 5 4,40 28 ΠΡΑΛΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ συσκευασία 250 γρ. 72 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 29 ΡΙΓΑΝΗ συσκευασία 15 γρ 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 30 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ συσκευασία 500 γρ. 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,00 31 ΣΦΟΛΙΑΤΑ συσκευασία 2 φύλλων 77 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,80 32 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ συσκευασία 400 γρ. 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,90 18

19 33 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκευασία 410 γρ 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,40 34 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ συσκευασία 500 γρ 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 35 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ συσκευασία 1000 γρ. 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,00 36 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 180 γρ. 82 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 37 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκευασία 330 ml 83 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,53 8 4,24 38 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία 350 γρ. 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,60 39 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία γρ. 85 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.717,92 ΦΠΑ 23% 625,12 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,04 (CPV: Ζωϊκά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ. 65% ΝΩΠΑ Α ΕΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(8 12 μηνών) ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 86 ΚΙΛΟ 2, ,43 87 ΚΙΛΟ 8, ,00 88 ΚΙΛΟ 8, ,00 89 ΚΙΛΟ 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.260,43 683,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,29 19

20 ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (CPV: Κατεψυγμένα ψάρια) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ A/TIM ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ(ΚΑΤΕΨ/ΝΟ) 90 ΚΙΛΟ 7,07 154, ,19 2 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) 91 ΚΙΛΟ 6, ,90 3 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ) 92 ΚΙΛΟ 5,3 102,6 543,78 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.314,87 300,93 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,81 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Οπωροκηπευτικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ A/TIM ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 93 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,32 2 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 160 γρ. 94 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,90 3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 95 ΚΙΛΟ 1, ,80 4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 96 ΚΙΛΟ 2, ,50 5 ΚΑΡΟΤΑ 97 ΚΙΛΟ 0, ,00 6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ 98 ΚΙΛΟ 0, ,30 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 99 ΚΙΛΟ 2, ,80 8 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 100 ΚΙΛΟ 0, ,60 9 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ δέμα 101 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 20

21 10 ΛΑΧΑΝΟ 102 ΚΙΛΟ 0, ,90 11 ΛΕΜΟΝΙΑ 103 ΚΙΛΟ 0, ,00 12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ δέμα 160 γρ. 104 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΙΝΑ 105 ΚΙΛΟ 0, ,90 14 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 106 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 15 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ. 107 ΚΙΛΟ 0, ,50 16 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 108 ΚΙΛΟ 1, ,80 17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 109 ΚΙΛΟ 1, ,20 18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. 110 ΚΙΛΟ 1, ,00 19 ΠΑΤΑΤΕΣ 111 ΚΙΛΟ 0, ,00 20 ΠΕΠΟΝΙ 112 ΚΙΛΟ 0, ,50 21 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣ. ΣΤΡΟΓΓ. 113 ΚΙΛΟ 1, ,44 22 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ 114 ΚΙΛΟ 0, ,20 23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΝΑΒΕΛ 115 ΚΙΛΟ 0, ,50 24 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 116 ΚΙΛΟ 1, ,05 25 ΣΕΛΙΝΟ δέμα 200 γρ. 117 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 26 ΣΚΟΡΔΑ 118 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 27 ΣΠΑΝΑΚΙ 119 ΚΙΛΟ 1, ,40 28 ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ 120 ΚΙΛΟ 1, ,58 29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 121 ΚΙΛΟ 2, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.096,49 792,54 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,03 21

22 ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Προϊόντα αρτοποιίας) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΙΚΤΟ 750ΓΡ. 123 ΚΙΛΟ 1, ,00 2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 122 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.185,60 414,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,73 ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (CPV: Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ 124 ΚΙΛΟ 7, ,40 2 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 125 ΚΙΛΟ 12, ,25 3 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ 126 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 4 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 128 ΚΙΛΟ 6, ,90 5 ΝΤΟΝΑΤΣΑΚΙ ΠΡΑΛΙΝΑ 129 ΚΙΛΟ 6, ,60 6 ΚΕΪΚ 130 ΚΙΛΟ 7, ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.706,73 ΦΠΑ 23% 622,55 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,27 22

23 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 23

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Β) ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ A/TIM ΜΟΝΑΔΑ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ συσκευασία 1 κιλού ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ συσκευασία 500 γρ. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, , ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ συσκευασία 160 γρ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 410 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΟΦΤΟ) συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 3 συσκευασία 500 γρ. 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 11 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 8 ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 16 ΚΙΛΟ 9, ,50 9 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ 17 ΚΙΛΟ 7, ,80 10 ΜΕΛΙ συσκευασία 900 γρ. 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ,30 11 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΕΣ συσκευασία 500 γρ. 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 12 ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 400 γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 13 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκευασία 500 γρ. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ,20 24

25 14 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γρ. 22 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 15 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ συσκευασία 500 γρ. 23 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 16 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ συσκευασία 500 γρ. 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 17 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ συσκευασία 500 γρ. 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 18 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 26 ΚΙΛΟ 5, ,50 19 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 27 ΚΙΛΟ 7, ,00 20 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ συσκευασία 500 γρ. 28 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 21 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γρ. 29 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 22 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ συσκευασία 500 γρ. 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 23 ΠΑΡΙΖΑΚΙ συσκευασία 375 γρ 33 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,67 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV: Ελαιόλαδο) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκευασία 1 λίτρο ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ 34 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.887,70 245,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,10 25

26 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Κατεψυγμένα λαχανικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΡΑΚΑΣ συσκευασία 1000 γρ. 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,20 2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ συσκευασία 1000 γρ. 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 293,55 38,16 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,71 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ συσκευασία 5 τεμ. 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 2 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκευασία 1 λίτρο 41 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 3 ΑΛΑΤΙ συσκευασία 500 γρ. 42 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, , ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΥΡΕ συσκευασία 125 γρ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΕΝΟΣ συσκευασία 30 γρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΕΝΟ συσκευασία 15 γρ. 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,70 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,44 5 7,20 45 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 26

27 7 ΔΑΦΝΗ συσκευασία 15 γρ. 47 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375 γρ. 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,20 9 ΔΥΟΣΜΟΣ συσκευασία 15 γρ. 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 10 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 500 γρ. 51 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 11 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ συσκευασία 1 κιλού 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 12 ΖΕΛΕ συσκευασία 2 τεμ.x100 γρ. 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 13 ΚΑΚΑΟ συσκευασία 100γρ. 54 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 14 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ συσκευασία 50 γρ. 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, , ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 50 γρ. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ συσκευασία 850 γρ. 56 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,00 17 ΚΥΜΙΝΟ συσκευασία 50 γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,90 18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT συσκευασία 250 γρ. 62 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 19 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκευασία 500 γρ. 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,50 20 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ συσκευασία 15 γρ. 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,10 21 ΜΠΑΧΑΡΙ συσκευασία 50 γρ. 65 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,42 22 ΜΠΕΙΚΙΝ συσκευασία 3τεμ x 20 γρ. 66 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 23 ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου συσκευασία 250 γρ 68 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,60 24 ΞΙΔΙ συσκευασία 400 ml 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 25 ΠΙΠΕΡΙ συσκευασία 50 γρ 71 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 26 ΠΡΑΛΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ συσκευασία 250 γρ. 72 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 27 ΡΙΓΑΝΗ συσκευασία 15 γρ 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 28 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκευασία 200 γρ. 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,75 29 ΣΟΥΣΑΜΙ συσκευασία 100 γρ. 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,80 30 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκευασία 410 γρ 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,39 31 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ συσκευασία 500 γρ 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 27

28 32 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 180 γρ. 82 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,60 33 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκευασία 330 ml 83 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.232,81 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωϊκά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΦΠΑ 23% 743,55 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,36 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ. 65% ΝΩΠΑ Α 86 ΚΙΛΟ 2, , ΕΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) 87 ΚΙΛΟ 8, ,00 89 ΚΙΛΟ 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.730,40 224,95 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,35 ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (CPV: Κατεψυγμένα ψάρια) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ(ΚΑΤΕΨ/ΝΟ) 90 ΚΙΛΟ 7, ,00 2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ) 92 ΚΙΛΟ 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 866,00 28

29 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Οπωροκηπευτικά) Κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης 112,58 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 978,58 Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 93 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,40 2 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 450 γρ. 94 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΣ 95 ΚΙΛΟ 1, ,00 4 ΚΑΡΟΤΑ 97 ΚΙΛΟ 0, ,50 5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 99 ΚΙΛΟ 2, ,80 6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 100 ΚΙΛΟ 0, ,80 7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ δέμα 101 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,20 8 ΛΑΧΑΝΟ 102 ΚΙΛΟ 0, ,90 9 ΛΕΜΟΝΙΑ 103 ΚΙΛΟ 0, ,00 10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ δέμα 450 γρ. 104 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,50 11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 106 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,80 12 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 107 ΚΙΛΟ 0, ,00 13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 108 ΚΙΛΟ 1, ,10 14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 110 ΚΙΛΟ 1, ,68 15 ΠΑΤΑΤΕΣ 111 ΚΙΛΟ 0, ,80 16 ΣΕΛΙΝΟ δέμα 117 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,00 17 ΣΚΟΡΔΑ 118 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 18 ΣΠΑΝΑΚΙ 119 ΚΙΛΟ 1, ,00 29

30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.438,98 317,07 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,05 ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Προϊόντα αρτοποιίας) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΙΚΤΟ 750ΓΡ. 123 ΚΙΛΟ 1, ,92 2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 122 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 980,12 127,42 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,54 ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (CPV: Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΦΠΑ 23% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΑΓΩΤΟ 131 ΚΙΛΟ 7, ,56 2 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ 126 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,65 3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 127 ΚΙΛΟ 7, ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 958,93 ΦΠΑ 23% 220,55 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,48 30

31 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 31

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ συσκευασία 1 κιλού ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 410 γρ. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 6 συσκευασία 500 γρ. ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ συσκευασία 500 γρ. ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γρ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,76 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ,50 29 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.530,16 198,92 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,08 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/ΤΙΜ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ συσκευασία 1 κιλού ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 220,00 32

33 ΦΠΑ 23% 50,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ,60 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 33

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 8.397, ,93 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 5.679, ,78 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ , ,67 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 1.530, ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ , ,46 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 1.404, ,42 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 790,09 892,80 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 1.887, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ , ,33 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 659,24 34

35 583,40 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 369,48 417,51 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 293,55 331,71 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ , ,47 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 4.264, ,73 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 2.717, ,04 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 3.232, ,36 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 220,00 270,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,98 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 7.893, ,55 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 5.260, ,29 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 1.730, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,19 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 2.761, ,94 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 2.314, ,81 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 866,00 978,58 35

36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,33 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 7.815, ,92 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 6.096, ,03 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 2.438, ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,00 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 5.309, ,98 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 3.185, ,73 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 980, ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,25 ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΓΑΡΩΝ 2.926, ,46 ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΗΜ.ΚΟΙΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 2.706, ,27 ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 958, ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 16 (χωρίς & 23% κατά περίπτωση) ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 16 (με & 23% κατά περίπτωση) ,97 36

37 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,97 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4,53 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ,50 Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ # # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 2.000,00 ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.000, ,68 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ , ,32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ 8.832, ,92 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ 8.920, ,55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε.ΜΕΓΑΡΩΝ 6.000, ,98 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.ΜΕΓΑΡΩΝ 3.120, ,94 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ 3.600, ,46 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ,13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 6.889, ,03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 5.944, ,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 3.600, ,73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 2.616, ,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 3.330, ,27 ΣΥΝΟΛΟ , ,45 37

38 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» # # Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,97 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4,53 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 /10/2015 Η Συντάξασα Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΥΠΟΥ ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 38

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμή Αριθμητικά Ολογράφως ΑΡΘΡΟ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ συσκευασία 1 κιλού ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ συσκευασία 160 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,35 τριάντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 4 ΑΥΓΑ ΩΟΣ/ΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,15 δεκαπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 410 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευαασία 0,5 λίτρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 ένα ευρώ και έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ συσκευασία 1 λίτρου ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,59 ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 1 κιλού ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,98 τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 9 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ συσκευασία 200 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,15 ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΟΦΤΟ) συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 11 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 12 39

40 ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 6 συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ) συσκευασία 500 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ) συσκευασία 500 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,04 δυο ευρώ και τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 15 ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) Νο 3 συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 9,29 εννιά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 17 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,96 επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 18 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 ένα ευρώ και έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 19 ΜΕΛΙ συσκευασία 900 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9,29 εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 20 ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 400 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 ένα ευρώ και έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 21 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,27 τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 22 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 23 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ συσκευασία 500γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,62 ένα ευρώ και εξήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 24 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,33 ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 25 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ συσκευασία 500γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,85 ογδόντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 26 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5,31 πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 27 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,08 επτά ευρώ και οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 28 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ συσκευασία 500γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,57 ένα ευρώ και πενήντα εφτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 29 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,30 δυο ευρώ και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 30 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,83 δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 31 ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,08 επτά ευρώ και οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΙΖΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,08 επτά ευρώ και οκτώ λεπτά 40

41 ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡΙΖΑΚΙ συσκευασία 375 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,21 δύο ευρώ και εικοσιένα λεπτά ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV: Ελαιόλαδο) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΑΡΘΡΟ 34 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκευασία 1 λίτρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,39 τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Κατεψυγμένα λαχανικά) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΑΡΘΡΟ 35 ΑΡΑΚΑΣ συσκευασία 1000 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,56 ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 36 ΣΠΑΝΑΚΙ συσκευασία 1000 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,62 ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 37 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ συσκευασία 1000 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,58 ένα ευρώ κα πενήντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 38 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ συσκευασία 1000 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,53 ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (CPV: Διάφορα προϊόντα διατροφής) Κριτήριο: χαμηλότερη τιμήσε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% ΑΡΘΡΟ 39 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ συσκευασία 330 ml ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 40 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ συσκευασία 5 τεμ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,41 σαράντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 41 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκευασία 1 λίτρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,30 ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 42 ΑΛΑΤΙ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,53 πενήντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 43 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΥΡΕ συσκευασία 125 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,33 ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 44 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΕΝΟΣ συσκ.30 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,44 ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 45 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΕΝΟ συσκευασία 15γρ ΑΡΘΡΟ 46 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,76 εβδομήντα έξι λεπτά 41

42 ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ συσκευασία 400 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,54 τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 47 ΔΑΦΝΗ συσκευασία 15 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 48 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ συσκευασία 375 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,10 τρία ευρώ και δέκα λεπτά ΑΡΘΡΟ 49 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES) ΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ συσκευασία 375 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,48 δυο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 50 ΔΥΟΣΜΟΣ συσκευασία 15 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 51 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 52 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ συσκευασία 1 κιλού ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 53 ΖΕΛΕ συσκευασία 2 τεμ.x100 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,50 ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 54 ΚΑΚΑΟ συσκευασία 100γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 55 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ συσκευασία 50 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,42 ένα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 56 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 50 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,62 εξήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 57 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,78 τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 58 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ συσκευασία 200 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,31 πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 59 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,55 έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 60 ΚΥΜΙΝΟ συσκευασία 50γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,09 ένα ευρώ και εννιά λεπτά ΑΡΘΡΟ 61 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ συσκευασία 850 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,04 δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 62 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT συσκευασία 250 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,15 ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 63 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,21 δύο ευρώ και εικοσιένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 64 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ συσκευασία 15 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,91 ενενήντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 65 ΜΠΑΧΑΡΙ συσκευασία 50γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,22 ένα ευρώ και είκοσι δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 66 42

43 ΜΠΕΙΚΙΝ συσκευασία 3τεμ x 20 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,35 τριάντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 67 ΜΠΕΣΑΜΕΛ συσκευασία 174 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,77 ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 68 ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου συσκευασία 250 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,33 ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 69 ΜΠΙΣΚΟΤΑ τύπου ΠΤΙΜΠΕΡ ή ισοδύναμου συσκευασία 225 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,06 ένα ευρώ και έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 70 ΞΙΔΙ συσκευασία 400 ml ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,62 εξήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 71 ΠΙΠΕΡΙ συσκευασία 50 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 72 ΠΡΑΛΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ συσκευασία 250 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,95 ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 73 ΡΙΓΑΝΗ συσκευασία 15 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,88 ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 74 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκευσία 200γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,55 ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 75 ΣΟΥΣΑΜΙ συσκευασία 100γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,19 ένα ευρώ και δεκαεννιά ευρώ ΑΡΘΡΟ 76 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ συσκευασία 500 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,10 τρία ευρώ και δέκα λεπτά ΑΡΘΡΟ 77 ΣΦΟΛΙΑΤΑ συσκευασία 2 φύλλων ΑΡΘΡΟ 78 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ συσκευασία 400 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,54 τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,71 εβδομήντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 79 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκευασία 410 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,59 ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 80 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ συσκευασία 500 γρ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,62 εξήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 81 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ συκευασία 1000 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,54 τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 82 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκευασία 180 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,44 σαράντα τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 83 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκευασία 330 ml ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,53 πενήντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 84 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία 350 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,68 ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 43

44 ΑΡΘΡΟ 85 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασία γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,39 δυο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωϊκά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΑΡΘΡΟ 86 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ. 65% ΝΩΠΑ Α ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,17 δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 87 ΕΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8,40 οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 88 ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8,40 οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 89 ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ(812 μηνών) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8,40 οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (CPV: Κατεψυγμένα ψάρια) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΑΡΘΡΟ 90 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ(ΚΑΤΕΨ/ΝΟ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,99 επτά ευρώ και ενήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 91 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 6,99 έξι ευρώ και ενήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 92 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5,99 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Οπωροκηπευτικά) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 93 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,52 πενήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 94 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 160 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,49 σαρανταεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 95 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,27 ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 96 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,65 δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 97 ΚΑΡΟΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 98 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,30 τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 99 44

45 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,12 δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά ΑΡΘΡΟ 100 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,52 πενήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 101 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ δέμα ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,32 ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 102 ΛΑΧΑΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,57 πενήντα επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 103 ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 104 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ δέμα 160 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,39 τριάντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 105 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΙΝΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,79 εβδομήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 106 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,52 πενήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 107 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,95 ενενήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 108 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,17 ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 109 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,19 ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 110 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,24 ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,52 πενήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 112 ΠΕΠΟΝΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 113 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣ. ΣΤΡΟΓΓ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,76 ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 114 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,43 σαράντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 115 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΝΑΒΕΛ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,35 τριάντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 116 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,19 ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 117 ΣΕΛΙΝΟ δέμα 200 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,05 ένα ευρώ και πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 118 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,25 εικοσιπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 119 ΣΠΑΝΑΚΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,32 ένα ευρώ και τριάντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 120 ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,14 ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 121 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,03 δύο ευρώ και τρία λεπτά 45

46 ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Προϊόντα αρτοποιίας) Κριτήριο: Χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΑΡΘΡΟ 122 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,40 σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 123 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΙΚΤΟ 750ΓΡ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,24 ένα ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (CPV: Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) Κριτήριο:χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος ΦΠΑ 23% ΑΡΘΡΟ 124 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,52 επτά ευρώ και πενήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 125 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 12,39 δώδεκα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 126 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,71 εβδομήντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 127 ΤΣΟΥΡΈΚΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,08 επτά ευρώ και οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 128 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 6,19 έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 129 ΝΤΟΝΑΤΣΑΚΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 6,19 έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 130 ΚΕΪΚ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,96 επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 131 ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7,96 επτά ευρώ ενενήντα έξι λεπτά ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Οπωροκηπευτικά) Κριτήριο: Ποσοστό έκπτωσης ΑΡΘΡΟ 93 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,52 πενήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 94 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 160 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,49 σαρανταεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 95 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,27 ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 96 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,65 δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 97 ΚΑΡΟΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 98 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,30 τριάντα λεπτά 46

47 ΑΡΘΡΟ 99 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,12 δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά ΑΡΘΡΟ 100 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,52 πενήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 101 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ δέμα ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,32 ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 102 ΛΑΧΑΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,57 πενήντα επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 103 ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 104 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ δέμα 160 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,39 τριάντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 105 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΙΝΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,79 εβδομήντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 106 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,52 πενήντα δύο λεπτά ΑΡΘΡΟ 107 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,95 ενενήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 108 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,17 ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά ΑΡΘΡΟ 109 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,19 ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 110 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,24 ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,52 πενήντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 112 ΠΕΠΟΝΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,65 εξήντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 113 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣ. ΣΤΡΟΓΓ. ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,76 ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 114 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,43 σαράντα τρία λεπτά ΑΡΘΡΟ 115 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΝΑΒΕΛ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 0,35 τριάντα πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 116 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,19 ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 117 ΣΕΛΙΝΟ δέμα 200 γρ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,05 ένα ευρώ και πέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 118 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,25 εικοσιπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 119 ΣΠΑΝΑΚΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,32 ένα ευρώ και τριάντα δυο λεπτά ΑΡΘΡΟ 120 ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1,14 ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά ΑΡΘΡΟ 121 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 2,03 δύο ευρώ και τρία λεπτά 47

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ) 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη, 11-07-2011 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε οικογενειακά!

Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Έκφραση πολιτισμού, ιστορίας και τρόπου ζωής, η Μεσογειακή δίαιτα κατάφερε περίτρανα να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής προάγει την καλή υγεία, δηλαδή τη μακροζωία! Τι είναι όμως η Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές της Άνοιξης

Συνταγές της Άνοιξης Μύρισε Άνοιξη και η ΓΙΩΤΗΣ σάς προτείνει µοναδικές συνταγές για το τραπέζι σας! Χρησιµοποιήστε αγαπηµένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που σας δίνουν µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές λύσεις για τις καθηµερινές απολαύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 14438 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-04-2014 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21274/04-04-2014 12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές Συνταγές

Καλοκαιρινές Συνταγές Υποδεχόµαστε το καλοκαίρι µε διάθεση για απολαυστικές γεύσεις και γεµίζουµε το τραπέζι µας µε δροσερές συνταγές ΓΙΩΤΗΣ! Χρησιµοποιήστε προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ για να φτιάξετε µοναδικές δηµιουργίες! Μπεσαµέλ, Αλεύρι,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 9053 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτη Γκίνη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα cookbook φέρνει την άνοιξη!

Ένα cookbook φέρνει την άνοιξη! Η ΓΙΩΤΗΣ υποδέχεται το Πάσχα με τις πιο ανοιξιάτικες γεύσεις! Με ένα cookbook γεμάτο νόστιμες, παραδοσιακές συνταγές που θα απολαύσετε εσείς και οι αγαπημένοι σας τις γιορτινές ημέρες. Γευστικές πίτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 13 / 5 / 2015 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : 12549 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα