FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)"

Transcript

1 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την 26 Ιουλίου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2 (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 4 2. Ισολογισμός 5 3. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 6 4. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 7 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 8 6. Κατάσταση Ταμειακών ροών 9 7. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Κατανομή των στοιχείων του Ενεργητικού & των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς Ενσώματα Πάγια Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Εποχικότητα αποτελεσμάτων Δάνεια Φόροι εισοδήματος Μερίσματα Κέρδη ανά μετοχή Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Εμπράγματα βάρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Τροποποίηση δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 24 3 (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007)

4 1. Έκθεση επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο (συνοπτικό) ισολογισμό της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») καθώς και τον ενοποιημένο (συνοπτικό) ισολογισμό της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές (συνοπτικές) καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση για την Εταιρεία και τον Όμιλο δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Βασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Βασίλης Καζάς Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007)

5 2. Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άύλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας 0 0 Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματική Διαφορά Μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα Εις Νέον Αποτελέσματα Περιόδου Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας (349) (143) 0 0 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού κατηγοριοποιημένα ως Κρατούμενα προς πώληση Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007)

6 3. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 01/01-30/06/07 01/01-30/06/06 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/04-30/06/07 01/04-30/06/06 01/01-30/06/07 01/01-30/06/06 Η 01/04-30/06/07 01/04-30/06/06 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ) ( ) (92.260) (77.759) ( ) ( ) (90.891) (76.247) Κέρδη προ φόρων Μείον:Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) (42.551) ( ) ( ) ( ) (42.551) ( ) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες(α) (13.813) ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες (13.813) ( ) ( ) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής (13.695) ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (206) (174) (118) (81) Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,06 0,04 (0,00) (0,01) 0,08 0,05 0,00 (0,01) Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων Κέρδη Προ φόρων Κέρδη μετά από Φόρους (13.813) ( ) ( ) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 6 (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007

7 4. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Συν/κές διαφορές μετατροπής Ισολογισμού Σύνολο Προ δικαιωμάτων μειωψηφίας Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές (3.343) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (3.343) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού (27.680) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) 0 ( ) 0 ( ) Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 01/01-30/06/ (704) (704) 0 (704) Δικαιώματα μειoψηφίας (174) 0 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου ( ) (704) (174) (4.047) (154) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές (5.818) (143) αρχές Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (5.818) (143) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού (53.987) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) 0 ( ) 0 ( ) Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 01/01-30/06/ (4.473) (4.473) 0 (4.473) Δικαιώματα μειoψηφίας (206) 0 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου (57.315) (4.473) (206) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου (10.291) (349) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 7 (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007

8 5. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) 0 Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού χρήσης (27.680) 0 Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Ιουνίου Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) 0 Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού χρήσης (53.987) 0 Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007)

9 6. Κατάσταση ταμειακών ροών Έμμεση Μέθοδος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2006 Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές (1.936) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.184) (962) (5.097) (871) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές δραστ/τες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) ( ) ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 (24.336) 0 (24.336) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + ( ) ( ) ( ) ( ) (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 9

10 Οι σημειώσεις που ακολουθούν από τη σελίδα Νο. 11 έως την σελ. Νο. 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων τις (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 10

11 7. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: Μέθοδος Ενοποίησης & Ποσοστά FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Νέα Ιωνία - Αττικής Μητρική F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Λευκωσία Κύπρου 100 % Ολική Ενοποίηση BLUE BOX ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε., Νέα Ιωνία Αττικής 99,81% Ολική Ενοποίηση Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί την μητρική εταιρεία του ομίλου. Οι μετοχές της εταιρεία εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Η εταιρεία εδρεύει στο νομό Αττικής, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στην οδό Καποδιστρίου 90. Ο όμιλος και η εταιρεία δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών ρουχισμού και υπόδησης και συναφών αξεσουάρ. Σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία «F.B.C. PROPERTIES LTD» διευκρινίζεται ότι αυτή συστήθηκε αποκλειστικά για τη διευθέτηση νομικών θεμάτων που αφορούν την προστασία της επαγγελματικής στέγης (ενοικιοστασίου) σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία. Κατ επέκταση εμπίπτει στην παράγραφο 1 και 13 της διερμηνείας 12 με τίτλο «Ενοποίηση Οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρείας σύμφωνα με την διερμηνεία 12 παράγραφος 13 δεν ασκείται «έλεγχος» κατά την έννοια του ΔΛΠ 27 διότι δεν ασκείται καμία δραστηριότητα από την οποία να αναμένονται οφέλη. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία «F.Β.C PROPERTIES LTD» δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. 8. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 8.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ του Α εξαμήνου του 2007 που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 30 η Ιουνίου 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 34 «Περί ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων». Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεως κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 11

12 Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδου που παρουσιάζονται. 8.2 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο (2) κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Χονδρική Λιανική. Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 1/1-30/06/2007 Χονδρική Λιανική Σύνολο Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα Καθαρές πωλήσεις Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ) (4.037) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) (2.887) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) /1-30/06/2006 Χονδρική Λιανική Σύνολο Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα Καθαρές πωλήσεις Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ) - ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) - ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 12

13 8.3 Κατανομή των στοιχείων του Ενεργητικού & των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς, αναλύεται ως εξής: 30/6/2007 Χονδρική Λιανική Μη Κατανεμημ ένα Σύνολο Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Ενοποιημένο Ενεργητικό Ενοποιημένες Υποχρεώσεις /6/2006 Χονδρική Λιανική Μη Κατανεμημ ένα Σύνολο Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Ενοποιημένο Ενεργητικό Ενοποιημένες Υποχρεώσεις Ενσώματα πάγια Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε και αντίστοιχα και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό των καταστημάτων λιανικής. Ειδικότερα οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και ακίνητα τρίτων του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε αντίστοιχα. Οι επενδύσεις για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό για τον όμιλο και την εταιρεία ανήλθαν σε ,86 και σε ,71 αντίστοιχα. Ο όμιλος και η εταιρεία προέβη σε πώληση παγίων τα οποία είχαν πλήρως αποσβεσθεί έναντι του ποσού των 777. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 13

14 8.5 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις (3) κυρίως γεωγραφικές περιοχές και διευθύνονται από την έδρα της Εταιρείας. Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι πώλησης των εμπορευμάτων. Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωζώνης και λοιπές χώρες. Οι πωλήσεις του Ομίλου για τη περίοδο από έως και την αντίστοιχη περίοδο για το 2006, έχουν ως εξής: 1/1-30/06/2007 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Συνολικά Ποσά ΠΩΛΗΣΕΙΣ /1-30/06/2006 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο ΠΩΛΗΣΕΙΣ Εποχικότητα αποτελεσμάτων Η δραστηριότητα του Ομίλου και της εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα καθώς το 56% περίπου του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται το 1 ο και 3ο τρίμηνο κάθε χρήσης, ενώ το υπόλοιπο 46% περίπου πραγματοποιείται το 2 ο και 4 ο τρίμηνο. Παρόμοια εποχικότητα παρουσιάζει το περιθώριο μικτού κέρδους, καθώς το 1 ο και 3 ο τρίμηνο το περιθώριο ανέρχεται στο 38% περίπου ενώ στο 2 ο και 4 ο τρίμηνο στο 46% περίπου. Η διαφοροποίηση αυτή παρατηρείται διότι στο 1 ο και στο 3 ο τρίμηνο πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο ο μεγαλύτερος όγκος των χονδρικών πωλήσεων, ενώ στο 2 ο και 4 ο τρίμηνο πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο οι λιανικές πωλήσεις. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 14

15 8.7 Δάνεια Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες αναλύονται στον επόμενο πίνακα: Όμιλος Εταιρεία 30/6/ /12/ /6/ /12/2006 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Ομολογιακά δάνεια Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ομολογίες) πληρωτέες εντός του επόμενου έτους Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού Γενικό σύνολο δανεισμού Ο Όμιλος και η Εταιρεία προέβησαν σε συνεργασία με την EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, στην έκδοση με ευνοϊκότερους όρους νέου ομολογιακού δανείου αξίας επταετούς διάρκειας. Σκοπός του δανείου είναι: α) η αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της ίδιας τράπεζας συνολικής αξίας , β) η αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της Λαικής τράπεζας συνολικής αξίας και γ) η κάλυψη μέρους του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Οι υπόλοιπες μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας που έχει συνάψει η εταιρεία σε συνεργασία με την ΕΤΕ, λήξης εντός του Η εταιρεία και η ΕΤΕ κατέληξαν εντός του β τριμήνου 2007 σε συμφωνία γιά τη ρύθμιση με ευνοϊκότερους όρους (μείωση του περιθωρίου της προμήθειας της τράπεζας κατά 0.20%) για το υπόλοιπο της διάρκειας του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου των Φόροι εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχει υπολογιστεί για τη περίοδο του 2007 με συντελεστή 25% και για την αντίστοιχη περίοδο του 2006 με 29%. Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την περίοδο αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρεία 30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Φόρος περιόδου με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα Αναβαλλόμενος φόρος Διαφορές φορολογικού ελέγχου Φόρος περιόδου με βάση τα ΔΠΧΠ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 15

16 8.9 Μερίσματα Κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου του 2007 ο όμιλος και η εταιρεία προέβησαν σε καταβολή μερίσματος συνολικής αξίας που αφορά μερίσματα πληρωτέα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό του συνόλου των μετοχών μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών. Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή) Όμιλος 30/6/ /6/ /04-30/06/07 Όμιλος 01/04-30/6/ (13.695) ( ) ,06 0,04 (0,00) (0,01) Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή) Εταιρεία 30/6/ /6/ /04-30/06/07 Εταιρεία 01/04-30/6/ ( ) ,08 0,05 0,00 (0,01) 8.11 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 16

17 8.12 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το Α εξάμηνο του 2007 και 2006, του Ομίλου και της Εταιρείας είναι: Όμιλος Εταιρεία Αριθμός ατόμων 30/6/ /6/ /6/ /06/2006 Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο Εμπράγματα Βάρη Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιοδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι του δανεισμού Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: α) Η εταιρεία «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004, β) η εταιρεία «F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD», δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της το 2000 και γ) η εταιρεία BLUE BOX ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της το Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 17

18 9. Τροποποίηση δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων Τροποποιήθηκε η δημοσιευμένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης του ομίλου της περιόδου 01/01/-30/06/2006. Eιδικότερα μειώθηκαν τα Κέρδη μετά φόρων κατά 174,00 Εuro. H μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στο ανωτέρω κονδύλι είχε προστεθεί η αναλογία τρίτων. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-30/06/2006 (Όμιλος, Στήλη 1/1-30/06/2006) Κέρδη μετά από φόρους (δημοσιευμένα): , Διορθωμένα: Δικαιώματα μειοψηφίας (δημοσιευμένα): -174, Διορθωμένα : 0 Γιά την πληρέστερη κατανόηση παραθέτουμε την κατάσταση μεταβολών καθαρής του Ομίλου για την περίοδο 01/01-30/06/2006 όπως δημοσιεύτηκε και την αντίστοιχη μετά την τροποποίηση. Δημοσιευμένη κατάσταση Όμιλος μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 30/06/2006 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 ) Tροποποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Όμιλος 30/06/2006 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (30/06/2006) (704) Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (30/06/2006) (704) Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους Δικαιώματα μειοψηφίας (174) Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2006) Δικαιώματα μειοψηφίας 0 Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2006) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων με τον Όμιλο μερών. Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με ολική ενοποίηση απαλείφονται. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 18

19 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 30/06/2007 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. BLUE FASHION FASHION BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX ΕΝΔΥΜΑΤ Α.Ε. CYPRUS LTD Α ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD 0 0 BLUE BOX EΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ 0 0 FASHION GROUP SpA NEW MILLS FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 30/06/2006 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. BLUE FASHION FASHION BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX ΕΝΔΥΜΑΤ Α.Ε. CYPRUS LTD Α ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD 0 0 BLUE BOX EΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ 0 0 FASHION GROUP SpA NEW MILLS FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 30/06/2007 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. FASHION BLUE BOX FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤ BOX Α.Ε. Α ΑΕ CYPRUS LTD ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX EΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ FASHION GROUP SpA 0 0 NEW MILLS 0 0 FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA 0 0 FASHION TOYS 0 0 LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 19

20 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 30/06/2006 ΟΜΙΛΟΣ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ F.B.C. FASHION BOX BLUE BOX ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε. CYPRUS LTD ΑΕ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX EΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ FASHION GROUP SpA 0 0 NEW MILLS 0 0 FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA 0 0 FASHION TOYS 0 0 LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 30/06/2007 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. FASHION FASHION BLUE BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX EΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ LTD FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX AE FASHION ΒΟΧ SpA 0 0 NEW MILLS 0 0 FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES 0 SpA 0 FASHION TOYS 0 0 LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. FASHION FASHION BLUE BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX EΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ LTD FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD BLUE BOX AE FASHION ΒΟΧ SpA 0 0 NEW MILLS 0 0 FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS 0 0 LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 20

21 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 30/06/2007 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. FASHION FASHION BLUE BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX EΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ LTD FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD 0 0 BLUE BOX AE 0 0 FASHION ΒΟΧ SpA NEW MILLS FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΟΜΙΛΟΣ F.B.C. FASHION FASHION BLUE BOX BOX ΕΛΛΑΣ BOX EΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ LTD FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD 0 0 BLUE BOX AE 0 0 FASHION ΒΟΧ SpA NEW MILLS FASHION ΒΟΧ INDUSTRIES SpA FASHION TOYS LOGISTIC BOX ΣΥΝΟΛΟ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 21

22 11. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΜΕΛΗ Δ.Σ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΛΠ) ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ: BIANCARDI ATTILIO ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΠΕΛΟΠΑΣ ANDREA BORSATTI ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΙΝΑ MANAGMENT FEES : CHRISTOPHI GEORGE ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΛΑΣΚΟΣ ΠΕΛΟΠΑΣ EΞΟΔΑ ΑΠΟ MΙΣΘΩΜΑΤΑ: SOREAL AE ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΜΕΛΗ Δ.Σ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΛΠ) ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΙΝΑ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ: SOREAL AE REALI AE ΣΥΝΟΛΟ (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 22

23 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΜΕΛΗ Δ.Σ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΛΠ) ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ: ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜ.ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΣΕ BLUE BOX ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ: SOREAL AE REALI AE ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΜΕΛΗ Δ.Σ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΛΠ) ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 1/1-30/06/07 1/1-30/06/06 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ: BIANCARDI ATTILIO ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΠΕΛΟΠΑΣ ANDREA BORSATTI ΣΥΝΟΛΟ Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους). (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 23

24 12. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΟΜΙΛΟΥ 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2006 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις Εσοδα απο αχρησιμοποίητες προβλέψεις ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (1.936) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.184) (962) (5.097) (871) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) λοιπών βραχυπρ/μων απαιτήσεων Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών ενεργητικού ( ) (20.214) (49.509) (17.829) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) (Μείωση) / αύξηση λοιπών βραχ/μων υποχρεώσεων (9.561) ( ) (5.166) ( ) (Μείωση) / αύξηση λοιπών λογ/μών παθητικού (17.855) (15.175) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) 13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. (1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2007) 24

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών Αρ. Μητρώου Α.Ε. 13108/06/Β/86/89 71ο ΧΛΜ Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος, 34100 Χαλκίδα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Ισολογισμός... 3 2. Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα