Μηχανοτρονική Μάθημα 1 ο μηχανοτρονικός σχεδιασμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανοτρονική Μάθημα 1 ο μηχανοτρονικός σχεδιασμός"

Transcript

1 Μηχανοτρονική Μάθημα 1 ο μηχανοτρονικός σχεδιασμός Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2 σκοπός του μαθήματος Βασικές έννοιες μηχανοτρονικού σχεδιασμού Δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης διατάξεων μηχανοτρονικής Αισθητήρια, μετρητικές διατάξεις, βαθμονόμηση αισθητηρίων Διακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία Μικροεπεξεργαστές και εφαρμογές

3 πρόγραμμα μαθήματος Θεωρία - Ασκήσεις Τρίτη 16:30-20:30 Αίθουσα διδασκαλίας Α12

4 προτεινόμενα συγγράμματα Α. Γαστεράτος, Σ. Γ. Μουρούτσος και Ι. Ανδρεάδης, Τεχνολογία Μετρήσεων Αισθητήρια, Εκδόσεις Γκιούρδα. P. Elgar, Αιθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Tζιόλα. Τ. Lang, Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων, 2η Εκδοση Εκδόσεις Τζιόλα.

5 επικοινωνία Ιστοσελίδα μαθήματος στην πλατφόρμα Επικοινωνία με το διδάσκοντα:

6 τεχνολογία - μηχανική η τεχνολογία (engineering) περιλαμβάνει [την επιστήμη, τις δεξιότητες, και το επάγγελμα] [της απόκτησης και της εφαρμογής] [επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών και πρακτικών γνώσεων], με σκοπό [το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση] [κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών, συστημάτων, υλικών και διεργασιών.] [πηγή wikipedia]

7 επιστήμη του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης η επιστήμη του μηχανικού παραγωγής συμπεριλαμβάνει την τεχνολογία κατασκευών και την επιστήμη της διοίκησης ένας μηχανικός παραγωγής έχει συνήθως μια ευρεία γνώση των τεχνολογικών πρακτικών και επίγνωση των απαιτήσεων της διοίκησης που σχετίζεται με την παραγωγή ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής με ομαλό, συνετό και οικονομικό τρόπο. [πηγή wikipedia]

8 ο μηχανικός παραγωγής ο μηχανικός παραγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να: διαστασιολογεί και να ενοποιεί πόρους: συνήθως απαιτείται να εξετάσει φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους με υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος, αλλά εξετάζει τη δυνατότητα της συνεχούς περαιτέρω βελτίωσης κάνει ορθή χρήση μαθηματικών και στατιστικής για τη μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχεδιάζει, να υλοποιεί και να τελειοποιεί προϊόντα, υπηρεσίες, διεργασίες και συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς και ιδιαιτερότητες προβλέπει και να αναλύει τη ζήτηση: να επιλέγει τις κατάλληλες γνώσεις από την επιστήμη και την τεχνολογία για να σχεδιάσουν, να επανασχεδιάσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσία ς ενσωματώνει έννοιες και τεχνικές ποιότητας κατά μήκος ολόκληρου του συστήματος παραγωγής. Ανάπτυξη οργανωτικών προτύπων για τις διαδικασίες ελέγχου παραμένει ενήμερος για τις τεχνολογικές εξελίξεις, και να τις εφαρμόζει στις επιχειρήσεις και την κοινωνία κατανοεί τη σχέση μεταξύ των συστημάτων παραγωγής και του περιβάλλοντος. Αυτό σχετίζεται με τη χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων και τη βιωσιμότητα στην παραγωγή διαχειρίζεται και να βελτιστοποιεί τη ροής (τόσο πληροφορίας όσο και τη ροή παραγωγής). [Πηγή wikipedia]

9 ο ορισμός της μηχανοτρονικής Το όνομα [mechatronics] επινοήθηκε από τον Ko Kikuchi, σήμερα πρόεδρο της Yasakawa Electric Co., Chiyoda- Ku, Tokyo. R. Comerford, Mecha what? IEEE Spectrum, 31(8), 46-49, Η λέξη, mechatronics αποτελείται από το συνθετικό mecha από το mechanics (μηχανολογία) και το tronics από το electronics (ηλεκτρονική). Με άλλα λόγια, τεχνολογίες και παραγόμενα προϊόντα θα ενσωματώνουν όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά στοιχεία μέσα σε μηχανισμούς, τόσο βαθιά και οργανικά που θα είναι αδύνατον να πει κανείς που τελειώνει το ένα και που αρχίζει το άλλο. T. Mori, Mechatronics, Yasakawa Internal Trademark Application Memo, , July 12, Mechanics Eletronics mecha tronics Mechatronics

10 μηχανοτρονικό σύστημα Ενα σύστημα που αποτελείται από μηχανολογικό σκελέτο, ενεργοποιητές, αισθητήρες, ελεγκτές, συστήματα επεξεργασίας αναλογικού σήματος, ψηφιακά συστήματα, μνήμη, επεξεργαστές, λογισμικό, συσκευές διασύνδεσηςκαι πηγές τροφοδοσίας.

11 η ανάγκη για μηχανοτρονικό σχεδιασμό οι σημερινοί μηχανικοί αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Τα τεχνολογικά προβλήματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα και βαθύτερα. Συχνά διαθέτουν πολυσχιδή χαρακτήρα και απαιτούν μια διακλαδική προσέγγιση για την επίλυσή τους. Τα μοντέρνα τεχνολογικά συστήματα διαθέτουν ένα επίπεδο που αποτελείται από αισθητήρες και κινητήρες, αλλά και ένα επίπεδο ελέγχου με ηλεκτρονικά μέρη, υπολογιστές και λοιπά στοιχεία ελέγχου.

12 μηχανοτρονικός σχεδιασμός και καινοτομία αυτά αποτελούν τεχνολογίες που καθιστούν ικανή και προωθούν την καινοτομία. Οι επιδόσεις, η αξιοπιστία, το χαμηλό κόστος, η αντοχή, η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα είναι στοιχεία εντελώς απαραίτητα στο μηχανοτρονικό σχεδιασμό. σχεδιασμός & κατασκευή κλάδος (μηχανολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική, κλπ) καινοτομία

13 η μηχανοτρονική ως διεπιστημονική - διακλαδική προσέγγιση επιστήμη μηχανολόγου μηχανικού επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού επιστήμη μηχανικού υπολογιστών επιστήμη μηχανικού ελέγχου/συστημάτων επιστήμη πληροφορικής

14 ακολουθιακή και παράλληλη κατά κλάδο διαδικασία σχεδιασμού η ακολουθιακή και παράλληλη κατά κλάδο διαδικασία σχεδιασμού για την υλοποίηση ενός προϊόντος απαιτεί το σχεδιασμό ανά κλάδο από τους αντίστοιχους ειδικούς σχεδιασμός του μηχανολογικού συστήματος επιλογή των αισθητήρων και των ενεργοποιητών (κινητήρων) επιλογή των ηλεκτρονικών για την ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τ ω ν σ η μ ά τ ω ν τ ω ν αισθητηρίων και την οδήγηση των ενεργοποιητών σχεδιασμός και υλοποίηση του αλγόριθμου ελέγχου του συνολικού συστήματος με ηλεκτρονικά στοιχεία, μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές

15 υλοποίηση προϊόντων η επιστήμη του μηχανικού συστημάτων επιτρέπει το σχεδιασμό, την ανάλυση και τη σύνθεση προϊόντων και διεργασιών που αφορούν στοιχεία από διάφορες ειδικότητες. η μηχανοτρονική εκμεταλλεύεται αυτό για να πραγματοποιήσει τη διαδικασία υλοποίησης του προϊόντος μέσα από το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση, τη προσομοίωση, την ανάλυση, τη βελτίωση, τη δημιουργία πρωτότυπου και τον έλεγχο αξιοπιστίας. στην υλοποίηση προϊόντος με βάση τη μηχανοτρονική γίνεται ολοκλήρωση μηχανικών, ηλεκτρικών και πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι καλύτερο από όλα τα επί μέρους τμήματα. τα συστήματα μηχανοτρονικής δεν είναι απλά και μόνο: ένα διεπιστημονικό σύστημα ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα ένα σύστημα ελέγχου

16 μηχανοτρονική διαδικασία σχεδιασμού

17 βασικά στοιχεία μηχανοτρονικής

18 μηχανολογικά στοιχεία μηχανοτρονικής τα μηχανολογικά στοιχεία μπορεί να είναι: η ίδια η μηχανολογική δομή, μηχανισμοί, υδραυλικά κλπ μπορούν να περιλαμβάνουν στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά. μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. απαιτούν φυσική ισχύ για την παραγωγή κίνησης, δύναμης, θερμότητας κλπ.

19 ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία μηχανοτρονικής τα ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία μπορεί να είναι: αισθητήρες ιδιοδεκτικοί: συσκευές που είναι σε θέση να μετρούν κατάλληλα μεγέθη όπως η θέση, η ταχύτητα, η δύναμη κλπ, πάνω στο μηχανισμό ετεροδεκτικοί: συσκευές που είναι σε θέση να μετρούν μεγέθη του περιβάλλοντος ενεργοποιητές ηλεκτρικοί (κινητήρες DC, βηματικοί, άνευ ψήκτρας κλπ), υδραυλικοί, πνευματικοί κ.ά.

20 ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά στοιχεία μηχανοτρονικής τα ηλεκτρικά στοιχεία μπορεί να είναι: ηλεκτρικά στοιχεία (αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία) και κυκλώματα τα ηλεκτρονικά στοιχεία μπορεί να είναι: αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά, τρανζίστορς δίοδοι, θυρίστορ, οπτικοί απομονωτές, ηλεκτρονικά ισχύος, κλπ τα ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών και για τη διεπαφή και έλεγχο τα στοιχεία υλικού πληροφορικής

21 στοιχεία μηχανοτρονικής: υλικό για έλεγχο και υπολογισμούς το υλικό για έλεγχο και υπολογισμούς μπορεί να περιλαμβάνει: επιτρέπει μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (ADC), μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό (DAC), συστήματα ψηφιακής εισόδου/εξόδου (I/O), μετρητές, συστήματα χρονισμού, μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, συστήματα πρόσκτησης δεδομένωνor (DAC) και συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας (DSP) επικοινωνία του σήματος του αισθητήρα με τον υπολογιστή ελέγχου και επικοινωνία των σημάτων ελέγχου από τον υπολογιστή ελέγχου στον ενεργοποιητή το υλικό ελέγχου υλοποιεί ένα αλγόριθμο ελέγχου, που χρησιμοποιεί μετρήσεις από τους αισθητήρες για να υπολογίσει τις δράσεις ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται από τον ενεργοποιητή.

22 στοιχεία μηχανοτρονικής: συστήματα πληροφορικής τα συστήματα πληροφορικής μπορεί να είναι υλικό ή/και λογισμικό που χρησιμοποιείται για: δυναμική ανάλυση συστημάτων, βελτιστοποίηση, σχεδιασμό και προσομοίωση με τη χρήση υπολογιστή εικονική οργανολογία ταχεία προτυποποίηση αλγορίθμων ελέγχου προσομοίωση με στοιχεία υλικού πρόσκτηση δεδομένων με τη χρήση υπολογιστή

23 εφαρμογές σε προϊόντα και υπηρεσίες έξυπνα καταναλωτικά προϊόντα: ασφάλεια σπιτιού, φωτογραφική μηχανή, φούρνος μικροκυμάτων, τοστιέρα, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο πλυντήριο- στεγνωτήριο κλπ ιατρικά: συσκευές εμφύτευσης, υποβοηθούμενη χειρουργική επέμβαση, απτική, κλπ. άμυνα: μη επανδρωμένα οχήματα (ιπτάμενα, εδάφους, υποβρύχια), έξυπνα πυρομαχικά, κινητήρες τζετ, κλπ. βιομηχανία: ρομπότ, μηχανές, διαδικασίες, κλπ. αυτοκίνητο: έλεγχο του κλίματος, αντιμπλοκάρισμα τροχών, ενεργός ανάρτηση, cruise control, αερόσακοι, σύστημα διαχείρισης κινητήρα, ασφάλεια, κλπ. κατανεμημένα συστήματα: κατανεμημένα ρομπότ, τηλε- ρομποτική, ευφυής αυτοκινητόδρομοι, κλπ.

24 εφαρμογές σε προϊόντα και υπηρεσίες

25 mechatronics vs robotics Παρότι οι ορισμοί είναι γενικοί, ένα ρομποτικό σύστημα είναι μια μηχανοτρονική μηχανή, η οποία μπορεί να εκτελεί εργασίες μόνη της, λαμβάνοντας μόνη της εισόδους.

26 παραδείγματα ρομποτικών συστημάτων βιομηχανία

Περί του όρου Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων, είναι

Περί του όρου Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων, είναι Ο Μηχανικός του μέλλοντος Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων Ο όρος Μηχανοτρονική, είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός ο οποίος υποδηλώνει το συνδυασμό ή τη συνεργεία των επιστημών της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Ιεζεκιήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Έλληνας ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Χριστόφορος Χατζηκωστής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Εισαγωγή Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων κεφάλαιο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «Συστήματος» και αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά και οι κατηγορίες των Συστημάτων. Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανάπτυξη & Προγραμματισμός LabVIEW TM Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ LabVIEW DEVELOPER ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LabVIEW Συστήματα Μετρήσεων & Ελέγχου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών http://eed.stef.teicrete.gr Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ. Ε3: Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρμα Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ. Ε3: Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρμα Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού (EKETA) Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ Ε3: Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Ιστορική αναδρομή Η Σχολή ΜΠΔ σήμερα Προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: Μεθοδολογία και τεχνολογία μετρήσεων κάλυψης και μελέτη περίπτωσης. Ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Σελ. 1 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα