[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ"

Transcript

1 [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη φοιτητές. Η ακριβής ονομασία του Τμήματος ήταν τότε Τμήμα Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πράγμα που σήμαινε την κάλυψη δύο ευρύτερων επιστημονικών περιοχών και όχι μίας. Με το ΠΔ.651/76 έγινε διαχωρισμός αυτών των δύο περιοχών σε ξεχωριστά Τμήματα. Ετσι από το ακαδημαϊκό έτος από το Τμήμα Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Με το Π.Δ. 266/93 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η αλλαγή αυτή ισχύει από το πανεπιστημιακό έτος Το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών θα απονέμεται μόνο στους φοιτητές που εισήχθησαν από το πανεπιστημιακό έτος και μετά. Από το πανεπιστημιακό έτος άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Τμήμα συμμετέχει πολύ δυναμικά σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά και Ελληνικά, γεγονός που επισημαίνεται και από την εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 650 εκ. δρχ. περίπου που έχει προσελκύσει κατά τα τελευταία χρόνια. Το Τμήμα ΗΜΜΥ συμμετέχει επίσης σε Διατμηματικά και Διευρωπαικά Προγράμματα Έρευνα για την απορρόφηση των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αγορά εργασίας διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ το ακαδημαϊκό έτος : Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 20/10/2013

2 Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον βασικό κύκλο σπουδών (τα 5 πρώτα εξάμηνα) και 3 παράλληλους κύκλους ειδίκευσης (τα επόμενα 5 εξάμηνα). Ο βασικός κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής μαθηματικών, φυσικής και πληροφορικής, καθώς και της επιστήμης του ΗΜΜΥ στις περιοχές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικής-υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους τρεις κύκλους ειδίκευσης: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, όπου κατά τη διάρκεια του 6ου έως και του 9ου εξαμήνου παρακολουθούν περισσότερα εφαρμοσμένα και εξειδικευμένα μαθήματα της επιστήμης του ΗΜΜΥ, η πλειονότητα των οποίων σχετίζονται με τον επιλεχθέντα κύκλο ειδίκευσης. Με τη συμπλήρωση του 7ου εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν να ασχολούνται με την διπλωματική τους εργασία (ισοδύναμη με εργασία επιπέδου Master), την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του διδακτικού προσωπικού. Για την απόκτηση του διπλώματος ΗΜΜΥ οι φοιτητές πρέπει: 1) Να εξεταστούν επιτυχώς σε 61 εξαμηνιαία μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά τα 33 είναι υποχρεωτικά του βασικού κύκλου σπουδών, ενώ τα υπόλοιπα 28 διαμορφώνονται ανάλογα με τον κύκλο ειδίκευσης που επιλέγουν ως εξής: Κύκλος Ειδίκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας: 16 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 επιλογής. Κύκλος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών: 12 υποχρεωτικά μαθήματα και 16 επιλογής. Κύκλος Ειδίκευσης Τηλεπικοινωνιών: 16 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 επιλογής. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στην επίδοση του φοιτητή σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, κατ οίκον εργασίες και θέματα, εργαστηριακές αναφορές κ.λ.π., ανάλογα με το μάθημα. 2) Να εκπονήσουν, συγγράψουν και υποστηρίξουν επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία, η οποία είναι ισοδύναμη με οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα και αντιστοιχίζεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Ακόμη, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, τρίμηνης ελάχιστης διάρκειας, η οποία έχει ενταχθεί στο 10ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και προσφέρεται σε όλους τους κύκλους ειδίκευσης ως προαιρετικό μάθημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος έχει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να μπορεί να σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα και υπηρεσίες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2 20/10/2013

3 Επαγγελματικό καθεστώς Το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών προσδίδει στον κάτοχό του τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" και πιστοποιεί τις γνώσεις και τα δικαιώματα να ασκεί το επάγγελμα του, που περιλαμβάνει "τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας". Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσημη διάρκεια του προγράμματος Πενταετές πρόγραμμα ολοκληρωμένων σπουδών πλήρους φοίτησης (10 εξ. x 13 εβδ./ εξάμηνο: 300 ως 319 ECTS, ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που επιλέχτηκαν). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, οι εργασίες, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η διπλωματική εργασία και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1500 έως 1800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 3 20/10/2013

4 Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο Σχολή Πολυτεχνική Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πρόγραµµα Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος Μαθήµατα 1ου εξαµήνου ΚΟΡΜΟΣ ΓΕ1701 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΕ3103 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 5 4 Υ ΓΕ3202 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4 5 Υ ΗΥ3302 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 5 Υ ΜΑ0101 ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 4 5 Υ ΜΑ0201 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 4 5 Υ Μαθήµατα 2ου εξαµήνου ΚΟΡΜΟΣ ΓΕ3001 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 4 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΚ0101 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι 4 5 Υ ΗΥ0201 ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 5 Υ ΜΑ0102 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ 6 5 Υ ΜΑ0301 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 5 5 Υ ΜΑ0401 ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 4 5 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 4 20/10/2013

5 Μαθήµατα 3ου εξαµήνου ΚΟΡΜΟΣ 3ο εξάµηνο 7 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΓΕ0201 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΚ0102 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ 6 5 Υ ΗΛ0101 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 5 5 Υ ΗΜ0101 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Ι 4 5 Υ ΗΥ3402 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 4 4 Υ ΜΑ0501 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 3 4 Υ ΤΗ2902 ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 5 Υ Μαθήµατα 4ου εξαµήνου ΚΟΡΜΟΣ 4ο εξάµηνο ΓΕ0502 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι 4 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΚ0103 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙΙ 6 5 Υ ΗΛ0201 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι 6 5 Υ ΗΜ0102 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΙΙ 4 5 Υ ΗΥ0301 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 4 Υ ΗΥ3502 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 5 Υ ΤΗ3002 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 4 4 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 5 20/10/2013

6 Μαθήµατα 5ου εξαµήνου ΚΟΡΜΟΣ 5ο εξάµηνο 7 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΑΕ0304 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι 7 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΕ0231 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 6 4 Υ ΓΕ0301 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ι 4 4 Υ ΗΛ0102 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 6 5 Υ ΗΜ0103 ΙΑ ΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ Ι 4 5 Υ ΗΥ3602 ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 4 5 Υ ΤΗ1405 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 4 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 6 20/10/2013

7 Μαθήµατα 6ου εξαµήνου 6ο εξάµηνο ΑΕ0305 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 4 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΕ0303 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΙ 4 5 ΕΣ ΓΕ1002 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 4 Υ ΓΕ1401 ΟΠΤΙΚΗ Ι 4 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕ1501 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 ΕΕ ΓΕ1801 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 Ε ΓΕ3203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 4 Ε ΓΕ3204 ΗΜΙΑΓΩΓΑ ΥΛΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ- ΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 4 Ε ΓΕ3205 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 3 ΕΕ ΕΝ0104 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι 6 5 Υ ΕΝ0904 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Υ ΗΛ0104 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ 5 5 Ε ΗΛ0202 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΗΛ0501 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 3 4 Ε ΗΜ0104 ΙΑ ΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ ΙΙ 4 5 ΕΕ ΗΥ3202 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 5 Ε ΜΑ0502 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 4 4 ΕΕ ΜΑ0701 ΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 ΕΕ ΟΙ0205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5 4 Ε ΤΗ2802 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4 5 ΕΕ ΤΗ3003 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 4 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 7 20/10/2013

8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6ο εξάµηνο 21 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΑΕ0305 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 4 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΕ0303 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΙ 4 5 Υ ΓΕ1002 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 4 ΕΣ ΓΕ1401 ΟΠΤΙΚΗ Ι 4 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕ1501 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 ΕΕ ΓΕ1801 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 Ε ΓΕ3203 ΓΕ3204 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΙΑΓΩΓΑ ΥΛΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ- ΙΑΤΑΞΕΙΣ 5 4 ΕΕ 4 4 ΕΕ ΓΕ3205 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 3 ΕΕ ΕΝ0104 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι 6 5 ΕΕ ΕΝ0904 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΛ0104 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ 5 5 Υ ΗΛ0202 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 6 5 Υ ΗΛ0501 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 3 4 Ε ΗΜ0104 ΙΑ ΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ ΙΙ 4 5 ΕΕ ΗΥ3202 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 5 Ε ΜΑ0502 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 4 4 ΕΕ ΜΑ0701 ΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 Ε ΟΙ0205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5 4 Ε ΤΗ2802 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4 5 Ε ΤΗ3003 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 4 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 8 20/10/2013

9 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6ο εξάµηνο 22 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΑΕ0305 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 4 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΕ0303 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΙ 4 5 ΕΣ ΓΕ1002 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 4 Ε ΓΕ1401 ΟΠΤΙΚΗ Ι 4 4 Ε ΓΕ1501 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 Ε ΓΕ1801 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι 3 3 Ε ΓΕ3203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕ3204 ΗΜΙΑΓΩΓΑ ΥΛΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ- ΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 4 ΕΕ ΓΕ3205 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 3 ΕΕ ΕΝ0104 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι 6 5 ΕΕ ΕΝ0904 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΛ0104 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ 5 5 Υ ΗΛ0202 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΗΛ0501 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 3 4 ΕΕ ΗΜ0104 ΙΑ ΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ ΙΙ 4 5 Υ ΗΥ1601 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4 5 Ε ΗΥ3202 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 5 ΕΕ ΜΑ0502 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 4 4 Ε ΜΑ0701 ΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 ΕΕ ΟΙ0205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5 4 ΕΕ ΤΗ2802 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4 5 Ε ΤΗ3003 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 4 5 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 9 20/10/2013

10 Μαθήµατα 7ου εξαµήνου ΑΕ0306 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ 3 5 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕ1101 ΓΕ1201 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 4 ΕΣ 5 4 Ε ΓΕ1402 ΟΠΤΙΚΗ ΙΙ 4 4 ΕΕ ΓΕ1502 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 4 3 ΕΕ ΓΕ1802 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΓΕ1901 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 3 ΕΕ ΕΝ0102 ΕΝ0201 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 4 Υ ΕΝ1004 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Υ ΗΚ0402 ΗΚ0705 ΗΜ0301 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ASIC ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 3 5 ΕΕ 2 4 ΕΕ 4 4 Ε ΗΥ0701 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 6 5 Ε ΗΥ1501 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 4 ΕΕ ΗΥ2501 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 5 Ε ΗΥ2802 ΗΥ3102 ΗΥ3603 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 4 ΕΕ 3 5 ΕΕ 3 5 ΕΕ ΜΗ0102 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Α 6 4 Υ ΤΗ0302 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 4 5 Ε ΤΗ0601 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 4 5 ΕΕ ΤΗ1202 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Ι 4 5 ΕΕ ΤΗ3004 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ 6 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 10 20/10/2013

11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7ο εξάµηνο ΑΕ0306 ΓΕ1101 ΓΕ1201 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 5 ΕΣ 5 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ 5 4 ΕΕ ΓΕ1402 ΟΠΤΙΚΗ ΙΙ 4 4 ΕΕ ΓΕ1502 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 4 3 ΕΕ ΓΕ1802 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΓΕ1901 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 3 ΕΕ ΕΝ0102 ΕΝ0201 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6 4 ΕΕ 5 4 ΕΕ ΕΝ1004 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΚ0402 ΗΚ0705 ΗΜ0301 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ASIC ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 3 5 Ε 2 4 Ε 4 4 ΕΕ ΗΥ0701 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 6 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΥ1501 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 4 Υ ΗΥ2501 ΗΥ2802 ΗΥ3102 ΗΥ3603 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 5 Υ 4 4 Ε 3 5 Ε 3 5 Ε ΜΗ0102 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Α 6 4 Ε ΤΗ0302 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 4 5 Υ ΤΗ0601 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 4 5 Ε ΤΗ1202 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Ι 4 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 11 20/10/2013

12 ΤΗ3004 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο εξάµηνο 24 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΑΕ0306 ΓΕ1101 ΓΕ1201 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 5 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ 5 4 ΕΕ 5 4 ΕΕ ΓΕ1402 ΟΠΤΙΚΗ ΙΙ 4 4 ΕΣ ΓΕ1502 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 4 3 Ε ΓΕ1802 ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 5 Ε ΓΕ1901 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 3 Ε ΕΝ0102 ΕΝ0201 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 4 ΕΕ 5 4 Ε ΕΝ1004 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΚ0402 ΗΚ0705 ΗΜ0301 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ASIC ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 3 5 ΕΕ 2 4 ΕΕ 4 4 Ε Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 12 20/10/2013

13 ΗΥ0701 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 6 5 Ε ΗΥ1501 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 4 ΕΕ ΗΥ2501 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 5 Ε ΗΥ2802 ΗΥ3102 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 4 ΕΕ 3 5 ΕΕ ΗΥ3603 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 5 ΕΕ ΜΗ0102 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Α 6 4 ΕΕ ΤΗ0302 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 4 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΗ0601 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 4 5 Υ ΤΗ1202 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Ι 4 5 Υ ΤΗ3004 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ 6 5 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 13 20/10/2013

14 Μαθήµατα 8ου εξαµήνου 8ο εξάµηνο 29 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΓΕ1301 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 4 5 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕ2602 ΕΝ0103 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ 4 4 ΕΕ 6 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΝ0105 ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 4 ΕΣ ΕΝ0401 ΕΝ0406 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 4 Υ 4 4 Ε ΕΝ1205 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ε ΗΚ0601 ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 5 ΕΕ ΗΛ0203 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ 3 4 ΕΕ ΗΛ0301 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ι 4 5 Υ ΗΛ0401 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 3 4 ΕΕ ΗΛ0901 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 3 4 ΕΕ ΗΜ0303 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4 4 Ε ΗΥ0502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 4 4 Ε ΗΥ0702 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 4 4 Ε ΗΥ0901 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 6 4 Ε ΗΥ1601 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4 5 Ε ΗΥ1701 ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 5 ΕΕ ΗΥ3604 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 4 ΕΕ ΜΗ0103 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β 6 4 Υ ΟΙ0105 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 4 ΕΕ ΟΙ0403 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 14 20/10/2013

15 ΤΗ0501 ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5 5 Ε ΤΗ0602 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ 5 5 ΕΕ ΤΗ0801 ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 5 5 ΕΕ ΤΗ0901 ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΕ ΑΣΗΣ 4 4 ΕΕ ΤΗ1002 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 4 4 ΕΕ ΤΗ1501 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7 5 ΕΕ ΤΗ2402 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 5 ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 8ο εξάµηνο 29 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΓΕ1301 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 4 5 ΕΣ ΓΕ2602 ΕΝ0103 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ 4 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ 6 4 ΕΕ ΕΝ0105 ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 4 ΕΕ ΕΝ0401 ΕΝ0406 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 4 ΕΕ 4 4 ΕΕ ΕΝ1205 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΚ0601 ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 5 Ε ΗΛ0203 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ 3 4 Ε ΗΛ0301 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ι 4 5 Ε ΗΛ0401 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 3 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΛ0901 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 3 4 Ε ΗΜ0303 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 4 4 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 15 20/10/2013

16 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΗΥ0502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 4 4 Ε ΗΥ0702 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 4 4 Υ ΗΥ0901 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 6 4 Υ ΗΥ1601 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4 5 Υ ΗΥ1701 ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 5 Ε ΗΥ3604 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 4 Ε ΜΗ0103 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β 6 4 ΕΕ ΟΙ0105 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 4 ΕΕ ΟΙ0403 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 5 ΕΕ ΤΗ0501 ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5 5 ΕΕ ΤΗ0602 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ 5 5 ΕΕ ΤΗ0801 ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 5 5 ΕΕ ΤΗ0901 ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΕ ΑΣΗΣ 4 4 ΕΕ ΤΗ1002 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 4 4 ΕΕ ΤΗ1501 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7 5 ΕΕ ΤΗ2402 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 16 20/10/2013

17 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 8ο εξάµηνο ΓΕ1301 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 4 5 ΕΣ ΓΕ2602 ΕΝ0103 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΙ 4 4 Ε 6 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝ0105 ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 4 ΕΕ ΕΝ0401 ΕΝ0406 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 4 ΕΕ 4 4 ΕΕ ΕΝ1205 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΗΚ0601 ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 5 ΕΕ ΗΛ0203 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ 3 4 ΕΕ ΗΛ0301 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ι 4 5 Ε ΗΛ0401 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 3 4 Ε ΗΛ0901 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 3 4 ΕΕ ΗΜ0303 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4 4 Ε ΗΥ0502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 4 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΗΥ0702 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 4 4 Ε ΗΥ0901 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 6 4 ΕΕ ΗΥ1701 ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 5 ΕΕ ΗΥ3604 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 4 ΕΕ ΜΗ0103 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β 6 4 ΕΕ ΟΙ0105 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 4 ΕΕ ΟΙ0403 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 5 ΕΕ ΤΗ0501 ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5 5 Υ ΤΗ0602 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ 5 5 Υ ΤΗ0801 ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 5 5 Ε ΤΗ0901 ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΕ ΑΣΗΣ 4 4 Ε ΤΗ1002 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 4 4 Ε ΤΗ1501 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7 5 Ε Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 17 20/10/2013

18 ΤΗ2402 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 5 Υ Μαθήµατα 9ου εξαµήνου 9ο εξάµηνο 27 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΓΕ2701 ΓΕ3206 ΕΝ0501 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ 2 3 ΕΕ 5 5 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΝ1104 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΣ ΕΝ1207 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 4 Ε ΕΝ1208 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 3 4 Ε ΕΝ1209 ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 4 Ε ΗΛ0302 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΙΙ 6 5 Υ ΗΛ0701 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 3 5 ΕΕ ΗΛ1101 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI 3 4 ΕΕ ΗΜ0401 ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 3 3 ΕΕ ΗΥ1001 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3 4 Ε ΗΥ1101 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 4 Ε ΗΥ1401 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 4 5 ΕΕ ΗΥ2700 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 3 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 18 20/10/2013

19 ΗΥ2902 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 5 ΕΕ ΜΗ0104 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ 6 5 Υ ΟΙ0107 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 5 4 ΕΕ ΟΙ0301 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 4 Υ ΤΗ1001 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 6 4 ΕΕ ΤΗ1101 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 4 4 ΕΕ ΤΗ3005 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΙΙ 8 5 ΕΕ ΤΗ3006 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 4 ΕΕ ΤΗ3007 ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 4 ΕΕ ΤΗ3008 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ 4 4 ΕΕ ΤΗ3009 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 4 4 ΕΕ ΤΗ3010 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 5 ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 9ο εξάµηνο 27 τάξειςτάξη είναι η εφαρµογή ενός µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειµερινού εξαµήνου ακαδηµαϊκού έτους Κάποιο µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να έχει µια (χειµερινή ή εαρινή), δύο (χειµερινή και εαρινή) ή καµία τάξη. ΓΕ2701 ΓΕ3206 ΕΝ0501 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 4 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ 2 3 ΕΕ 5 5 ΕΕ ΕΝ1104 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΕΝ1207 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 4 ΕΕ ΕΝ1208 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 3 4 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 19 20/10/2013

20 ΕΝ1209 ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 4 ΕΕ ΗΛ0302 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΙΙ 6 5 ΕΣ ΗΛ0701 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 3 5 Ε ΗΛ1101 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI 3 4 Ε ΗΜ0401 ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 3 3 ΕΕ ΗΥ1001 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3 4 Ε ΗΥ1101 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 4 Ε ΗΥ1401 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 4 5 Ε ΗΥ2700 ΗΥ2902 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 3 Ε 3 5 Ε ΜΗ0104 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ 6 5 ΕΕ ΟΙ0107 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 5 4 ΕΕ ΟΙ0301 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 4 Ε ΤΗ1001 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 6 4 ΕΕ ΤΗ1101 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 4 4 ΕΕ ΤΗ3005 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΙΙ 8 5 ΕΕ ΤΗ3006 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 4 ΕΕ ΤΗ3007 ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 4 ΕΕ ΤΗ3008 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ 4 4 Ε ΤΗ3009 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 4 4 ΕΕ ΤΗ3010 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 5 ΕΕ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 20 20/10/2013

21 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 9ο εξάµηνο. ΓΕ2701 ΓΕ3206 ΕΝ0501 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 4 ΕΣ 2 3 Ε 5 5 ΕΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝ1104 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΕΝ1207 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 4 ΕΕ ΕΝ1208 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 3 4 ΕΕ ΕΝ1209 ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 4 ΕΕ ΗΛ0302 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΙΙ 6 5 ΕΕ ΗΛ0701 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 3 5 ΕΕ ΗΛ1101 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI 3 4 ΕΕ ΗΜ0401 ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 3 3 Ε ΗΥ1001 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3 4 Ε ΗΥ1101 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 4 ΕΕ ΗΥ1401 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 4 5 Ε ΗΥ2700 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 3 ΕΕ ΗΥ2902 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 5 ΕΕ ΜΗ0104 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ 6 5 ΕΕ ΟΙ0107 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 5 4 ΕΕ ΟΙ0301 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 4 ΕΕ ΤΗ1001 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 6 4 ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΗ1101 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 4 4 Υ ΤΗ3005 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΙΙ 8 5 Υ ΤΗ3006 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 4 Ε Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 21 20/10/2013

22 ΤΗ3007 ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 4 Ε ΤΗ3008 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ 4 4 Ε ΤΗ3009 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 4 4 Ε ΤΗ3010 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 5 Υ Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 22 20/10/2013

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. ΙΙ) Α3. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. ΙΙ) Α3. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 08-09 Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Λογική Σχεδίαση Λογική Σχεδίαση Η/Υ (Α) Η/Υ (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/15 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/15 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Λογισμός Ι Λογισμός Ι Φυσική Ι Λογισμός Ι Λογισμός Ι (Τμ. ΙΙ) (Τμ. ΙΙ) (Τμ. ΙΙ) (Εργ. Ομ. 2) (Εργ. Ομ. 2) Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 ΑΙΘΟΥΣΑ 1 09-10 10-11 11-12 12-13 Γραμμικών Συστημάτων Γραμμικών Συστημάτων Μικροκύματα ΙΙ Μικροκύματα ΙΙ Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 ΑΙΘΟΥΣΑ 1 08-09 09-10 10-11 11-12 Μικροκύματα ΙΙ 12-13 Μικροκύματα ΙΙ Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Εισαγωγή στην Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογισμός Ι.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογισμός Ι. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Τεχ. Σχεδ. με Τεχ. Σχεδ. με Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Τεχ. Σχεδ. Α9 (Εργ. Ομ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α-Κ) (Α-Κ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α-Κ) (Α-Κ) 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 08-09 (Α-Κ) (Λ-Ω) 14-15 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρολογικά Υλικά Ηλεκτρολογικά Υλικά Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Θ) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Θ) Οργάνωση Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Θ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Α) Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Θ) (Θ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (ΓΣ 29.5.2018) ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, έκδοση 1.00-20190226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 'Εκδοση 20/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 24/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 21/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 v20180517 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΝΕΟ ΠΠΣ- εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17) ΣΥΝ Λογισμός Ι 4 6 Α.

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία ΤΛ1001 ΤΛ1101 ΤΛ1002 ΤΛ1102 Προηγούμενο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Στοιχεία 3 1 2 7 4 14 1002 1012 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2 0 2 7 2 14 1004 1014 Νέο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία 2 1 1 7 3 7 Υ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Περίοδος Σεπεμβρίου 2019 Έκδοση 17/07/2019 26/08/2019 27/08/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 0-04 / Συντομογραφίες ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 Έκδοση 17/07/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΝΕΟ ΠΠΣ- εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17) ΕΔΒΜ82) ΣΥΝ (Βοηθοί Επ.Συν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1. Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 2-2. Τεχνικό Σχέδιο 5 4 2 -. Δομημένος Προγραμματισμός 6 4 2 1 2 Φυσική 5 4 2 1 2 5. Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ Μ Η Μ Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 3 2 0 2 Τεχνικό Σχέδιο 5 3,5 2 0 3 3 Δομημένος Προγραμματισμός 6 2 1 2 Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2014-15 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Λογισμός Ι 4 5 Κεχαγιάς Α. ημητρίου Α. Κωνσταντινίδης Γ. Φυσική Ι 4 5 Γκανούλης

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο. 1ο 3ο 5ο 7ο 9ο. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 8:30. αιθ. 01,02,03,04,05. Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ.

Εξάμηνο. 1ο 3ο 5ο 7ο 9ο. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 8:30. αιθ. 01,02,03,04,05. Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Ν. Κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 Δευτέρα 18/02/2007 Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ν.κτ. Ηλεκτρ. Αμφ. 1,2,3 Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα Ν.Κτ. Ηλεκτρ. Αιθ.01 Γραμμικός Στοχαστικός Ελεγχος & Προχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Δομή του Προγράμματος Σπουδών Δομή του Προγράμματος Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 Περίοδος Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΝΕΟ ΠΠΣ- εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17) Λογισμός Ι 5 6 Ν. Ατρέας

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι:

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι: Ακαδημαϊκή οργάνωση του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4 ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) CEID_NY101 Μαθηματικά Ι ΥΠΟ 1 Ο Βαθμός Εξεταστική περίοδος Αντιστοίχιση βαθμού σε ECTS CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά ΥΠΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6)

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πρακτικό της 2/28-5-2019 Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Παράρτημα 1 Θέμα 3: Εισήγηση προς την Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-17 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΝΕΟ ΠΠΣ- εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17) Λογισμός Ι 5 6 Αθ. Κεχαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σελίδα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-17 1 ο εξάμηνο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΝΕΟ ΠΠΣ- εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17) Λογισμός Ι 5 6 Αθ. Κεχαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα τελικών εξετάσεων Ηµεροµηνία 2ο 4ο 6ο 8ο ευτέρα 28/8/2006

Πρόγραµµα τελικών εξετάσεων Ηµεροµηνία 2ο 4ο 6ο 8ο ευτέρα 28/8/2006 ΕΘΝΙΚΟ Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 Ιούνιος 2006 Πρόγραµµα τελικών εξετάσεων Ηµεροµηνία 2ο 4ο 6ο 8ο 28/8/2006 Μιγαδικές Συναρτ. ιαφορ. Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ι ΟΜΑ Α Α ΚΟΥΝΑΒΗΣ (ΗΛ6) ΟΜΑ Α Β ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ/ΣΦΕΤΣΟΣ (ΗΛ7) ΦΥΣΙΚΗ Ι ΟΜΑ Α Α ΚΟΥΝΑΒΗΣ (ΗΛ6) ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΜ.

ΦΥΣΙΚΗ Ι ΟΜΑ Α Α ΚΟΥΝΑΒΗΣ (ΗΛ6) ΟΜΑ Α Β ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ/ΣΦΕΤΣΟΣ (ΗΛ7) ΦΥΣΙΚΗ Ι ΟΜΑ Α Α ΚΟΥΝΑΒΗΣ (ΗΛ6) ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Ο 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΒΑΡΝΑΣ (ΒΑ,ΒΣ) ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Προπτυχιακά μαθήματα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών ανά

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 Α ΕΤΟΣ 1 ο Εξάμηνο Σπουδών 101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 7 103. ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 104. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 03/06/2009. Προγραµµατισµός Yπολογιστών Ι (FORTRAN) Ηλεκτρονική ΙΙ. Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία I. 1) Μαγνητοϋδροδυναµική

Τετάρτη 03/06/2009. Προγραµµατισµός Yπολογιστών Ι (FORTRAN) Ηλεκτρονική ΙΙ. Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία I. 1) Μαγνητοϋδροδυναµική Πρόγραµµα Εξέτασης Μαθηµάτων Χειµερινών Εξαµήνων στην Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου 2008-2009 για τους Επί ιπλώµατι φοιτητές και φοιτήτριες Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια *Τα µαθήµατα είναι

Διαβάστε περισσότερα