ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5.4.2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./25.10.2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 227η Συνεδρίασή της ( ), αφού έλαβε υπ όψη: α) την υπ αριθμ. 29 απόφαση της 221ης/ Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικά με την καθιέρωση θεσμοθέτηση ιατρικών εξειδικεύσεων στην Ελλάδα» όπου μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε: 1) να αναγνωριστούν ως εξειδικεύσεις της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής: η Επεμβατική Ακτινολογία και η Νευροακτινολογία 2) οι ανωτέρω εξειδικεύσεις δύνανται να ασκούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά, ΕΣΥ) ή σε εποπτευόμενα από το ΥΥΚΑ Κοινωφελή Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που χορηγούν ειδικότητες. 3) να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου: να διαμορφώσει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως για τις ανωτέρω εξειδικεύσεις και τα εκπαιδευτικά κέντρα, να ορίσει τους εκπαιδευτές, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη λήψη των ανωτέρω εξειδικεύσεων, να καθορίσει τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις β) την υπ αριθμ. πρωτ. 7334/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. βάσει της οποίας συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία και έργο την γνωμοδότησή της προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με: 1) την διαμόρφωση του προγράμματος εκπαιδεύσεως για την ανωτέρω εξειδίκευση και τα εκπαιδευτικά κέντρα, 2) τον ορισμό των εκπαιδευτών,

2 2 3) τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα διέπουν τη λήψη της ανωτέρω εξειδίκευσης, 4) τον καθορισμό των σχετικών μεταβατικών διατάξεων γ) τα υπ αριθμ. Υ7α/Δ.Υ./ και Υ7α/Δ.Υ./ Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του ΥΥΚΑ σχετικώς με την καθιέρωση θεσμοθέτηση ιατρικών εξειδικεύσεων στην Ελλάδα δ) το Πρακτικό Συνεδρίασης της 12/5/2010 της Ομάδας Εργασίας για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία όπου εμπεριέχεται η τελική γνωμοδότησή της στο έργο της, όπως αυτό ορίστηκε στην ως άνω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ε) την προφορική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε τα ακόλουθα: Α. Τροποποιεί την υπ αριθμ. 29 απόφαση της 221ης/ Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. ως προς την δυνατότητα άσκησης των αναφερομένων στην απόφαση εξειδικεύσεων: Επεμβατική Ακτινολογία και Νευροακτινολογία, Παιδιατρικές εξειδικεύσεις, Χειρουργική Ογκολογία, Επείγουσα Ιατρική, ότι αυτές δύνανται να ασκούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά και ΕΣΥ). Β. Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία Ως Επεμβατική Ακτινολογία ορίζεται ο κλάδος της Ακτινολογίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων και με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Καθορίζεται ως εξειδίκευση της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής με αντικείμενο την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών ιατρικών πράξεων με την χρήση και υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων. Οι επεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται είτε με σκοπό τη διάγνωση (π.χ. διαγνωστική αγγειογραφία, διαδερμική βιοψία κ.α.) είτε με σκοπό την θεραπεία (π.χ. αγγειοπλαστική περιφερικών αρτηριών, διαδερμική

3 3 αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, θερμοκαυτηρίαση κακοηθειών, παροχέτευση συλλογών κ.α.). Αρμοδιότητες και καθήκοντα των εξειδικευομένων ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία: Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία: 1. Είναι αρμόδιος για την κλινική αξιολόγηση και την ακτινολογική διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών που χρήζουν θεραπείας με επεμβατικές μεθόδους σε τακτική ή επείγουσα βάση. 2. Παρακολουθεί κλινικά τους ασθενείς πριν και κατά την νοσηλεία τους και μετά από Επεμβατική πράξη που έχει εκτελέσει, και συνεργάζεται με άλλες ιατρικές ειδικότητες για την καλύτερη και ασφαλέστερη πορεία του ασθενούς. 3. Έχει δικαίωμα συνταγογράφησης επί των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επεμβατική πράξη. 4. Για την εκτέλεση επεμβατικών πράξεων έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον δυο κλίνες ημερησίως για ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές πράξεις και χρήζουν νοσηλείας. Οι κλίνες δύνανται να παρέχονται είτε από την Αγγειοχειρουργική κλινική, όπου αυτή υφίσταται, είτε από άλλη κλινική του χειρουργικού ή παθολογικού τομέα. Εκπαιδευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία: Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία και στο οποίο θα εκπαιδεύονται οι ιατροί Ακτινολόγοι είναι το ακόλουθο: 1. Θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας των αρτηριών και των φλεβών. 2. Τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης όλων των διαγνωστικών, καθώς και θεραπευτικών πράξεων, που αφορούν σε νόσους των αρτηριών και των φλεβών ή σε νόσους άλλων συστημάτων όπου συμμετέχουν τα αγγεία και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων.

4 4 3. Θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας όλων των συμπαγών και κοίλων οργάνων καθώς και των λοιπών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων. Εξαίρεση στο παραπάνω αποτελούν τα στεφανιαία αγγεία και η καρδιά καθώς και τα όργανα του Κ.Ν.Σ. (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός). Αναλυτικά το εκπαιδευτικό αντικείμενο περιλαμβάνει: 1. Αγγειακή Διάγνωση και θεραπεία 1.1. Αρτηριακή νόσος α) Περιφερική αρτηριοπάθεια (άνω- κάτω άκρου). β) Αρτηριοπάθεια συμπαγών οργάνων (μεσεντέριες, βρογχικές, ηπατική, σπληνική, παγκρεατική, νεφρική, μητριαία). γ) Αρτηριοπάθεια κλάδων αορτικού τόξου (συμπεριλαμβανομένων καρωτίδων και σπονδυλικών). δ) Ανευρυσματική νόσος ( συμπεριλαμβανομένων θωρακικής και κοιλιακής αορτής). ε) Αγγειακό Τραύμα (συμπαγών οργάνων, μυοσκελετικό τραύμα, περιφερική κυκλοφορία). ζ) Αγγειακά προβλήματα στην Γυναικολογία και Μαιευτική: αιμορραγία στον τοκετό, καθώς και εμβολισμός ινομυωμάτων. η) Σύνδρομα με κυρίαρχο αγγειακό στοιχείο. θ) Αγγειακή παθολογία σε ογκολογικούς ασθενείς. ι) Συγγενείς ανωμαλίες (συμπεριλαμβανομένων αγγειακών δυσπλασιών). 1.2.Φλεβική νόσος α) Τεχνικές τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων (για χημειοθεραπεία, παρεντερική σίτιση, αντιβιοτική αγωγή κ.α.). β) Παθολογία περιφερικών φλεβών (συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης): Διάγνωση, θρομβόλυση και μηχανική θρομβεκτομή, αγγειοπλαστική και στεντ φλεβών. Θεραπεία φλεβικών κιρσών με laser ή ραδιοσυχνότητες (RFA).

5 5 γ) Πνευμονική θρομβοεμβολική νόσος: Διάγνωση, εισαγωγή φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας, αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών, πνευμονική θρομβόλυση και θρομβεκτομή. δ) Παθολογία άνω και κάτω κοίλης φλέβας: διαγνωστική προσπέλαση, κλινική αξιολόγηση, επεμβάσεις με αγγειοπλαστική και στεντ. ε) Παθολογία ηπατικών φλεβών: αντιμετώπιση συνδρόμου Budd Chiari. ζ) Λήψη φλεβικού αίματος για διάγνωση ενδοκρινικών νοσημάτων (π.χ. επινεφριδικές φλέβες). η) Επεμβάσεις σε φίστουλες και μοσχεύματα αιμοκάθαρσης. θ) Παθολογία πυλαίας φλέβας (συμπεριλαμβανομένης πυλαίας υπέρτασης: αντιμετώπιση κιρσορραγίας, πυλαίας γαστροπάθειας, ανθεκτικού ασκίτη. ι) Φλεβικά νοσήματα γεννητικού συστήματος: αντιμετώπιση κιρσοκήλης και συνδρόμου πυελικής συμφόρησης σε γυναίκες. 2. Μη αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία α) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες (θώρακας, σπονδυλική στήλη, άνω κάτω κοιλία, άκρα). β) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές παροχετεύσεις συλλογών και αποστημάτων. γ) Απεικονιστικά καθοδηγούμενη προσπέλαση γαστρεντερικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης διαδερμικής γαστροστομίας, διαδερμικής νηστιδοστομίας, τοποθέτησης ενδοαυλικών μεταλλικών ναρθήκων σε κοίλα σπλάχνα-οισοφάγος, παχύ έντερο). δ) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις στο χοληφόρο σύστημα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση παροχετευτικών καθετήρων, στεντ, αφαίρεση λίθων,διαδερμικές χολοκυστοστομίες, θεραπεία καλοηθών στενώσεων κ.α. ε) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις ουροποιητικού συστήματος (νεφροστομίες, διαδερμική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων ουρητήρα, διαστολές ουρητηρικών στενώσεων κ.α. 3. Επεμβατική Ογκολογία Απεικονιστικά καθοδηγούμενη θεραπευτική προσέγγιση ογκολογικών νόσων που συνιστάται σε διάγνωση με τη χρήση απεικονιστικού αλγορίθμου, και σε θεραπεία με τεχνικές εμβολισμού, χημειοεμβολισμού και

6 6 ραδιοεμβολισμού (διακαθετηριακή έγχυση υτρίου), καθώς επίσης και σε τεχνικές ablation (με ραδιοσυχνότητες, ραδιοκύματα, cryoablation ). Τα όργανα όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι επεμβατικές ογκολογικές μέθοδοι είναι το ήπαρ (καλοήθειες και κακοήθειες), οι πνεύμονες, οι νεφροί, τα οστά, κ.α. 4. Επεμβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού συστήματος α) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες οστών και μαλακών μορίων. β) Ακτινολογικές επεμβάσεις στη ΣΣ. γ) Διηθήσεις νευρικών ριζών. δ) Επισκληρίδιες εγχύσεις όπως π.χ. στεροειδών ε) Διαδερμική δισκεκτομή. ζ) Διαδερμική σπονδυλοπλαστική. η) Κυφοπλαστική. θ) Επεμβάσεις σε οστικά νεοπλάσματα. ι) Θερμοκαυτηριασμός οστεοειδούς οστεώματος. κ) Εμβολισμός (προεπεμβατικός παρηγορητικός κακοήθων οστικών όγκων). λ) Οστεοπλαστική κακοήθων σκελετικών νεοπλασμάτων. Χρόνος και τρόπος Εξειδίκευσης: Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση της Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία ορίζεται στα δύο (2) χρόνια και κατανέμεται ως ακολούθως: α) Δώδεκα (12) μήνες θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε θέματα που αφορούν επεμβατικές πράξεις του αγγειακού δικτύου. β) Δώδεκα (12) μήνες θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε θέματα που αφορούν επεμβατικές πράξεις των λοιπών συστημάτων. Δικαίωμα στην Εξειδίκευση έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Ακτινολογία - Ακτινοδιαγνωστική. Η Εξειδίκευση γίνεται σε αναγνωρισμένα κέντρα που μπορούν να παρέχουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Ορισμός εκπαιδευτικών κέντρων: Η Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία γίνεται σε εργαστήρια Ακτινολογίας Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα

7 7 οποία καλύπτονται από βασικές ιατρικές ειδικότητες όπως Παθολογίας, Χειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Παθολογικής Ογκολογίας, Νευροχειρουργικής, ΜΕΘ, και τα οποία έχουν τμήματα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Τα κέντρα αυτά θα πρέπει: 1 ον. Να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ολόκληρου ή τουλάχιστον μεγάλου μέρους των διαδερμικών, ελάχιστα επεμβατικών, ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σήμερα με τη χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων. Στο παραπάνω συμπεριλαμβάνονται τόσο επεμβατικές πράξεις του αγγειακού συστήματος όσο και επεμβατικές πράξεις των λοιπών συστημάτων (μη αγγειακές πράξεις). Σε περίπτωση που ένα κέντρο καλύπτει τόσο το αγγειακό σύστημα όσο και τα λοιπά συστήματα (μη αγγειακά) των επεμβατικών ιατρικών πράξεων δύναται να χορηγεί αυτόνομα τον τίτλο της Εξειδίκευσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που κάποιο κέντρο καλύπτει ένα από τα δύο συστήματα μπορεί, συνεργαζόμενο με άλλο που καλύπτει το έτερο σύστημα, να χορηγήσει τον τίτλο Εξειδίκευσης. 2 ον. Να έχουν στη δύναμη τους τουλάχιστον δύο (2) ιατρούς Ακτινολόγους με Εξειδίκευση Επεμβατικής Ακτινολογίας ή τουλάχιστον έναν (1) σε περιπτώσεις συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κέντρων. 3 ον. Να διαθέτουν τον κατάλληλο απεικονιστικό εξοπλισμό για τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων: α) Ψηφιακό αγγειογράφο β) Αξονικό τομογράφο γ) Υπερήχους Αριθμός εξειδικευομένων: Ο αριθμός εξειδικευομένων ανά κέντρο επιλογής ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς Ακτινολόγους, ήτοι: 1. ένας (1) ιατρός του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ με τη διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και 2. ένας (1) εξειδικευόμενος με τη διαδικασία της θεσμοθέτησης και προκήρυξης των θέσεων.

8 8 Σε περίπτωση μη κάλυψης μίας εκ των δύο ανωτέρω θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία, η θέση μπορεί να καλυφθεί από ιατρό Ακτινολόγο Ακτινοδιαγνώστη της άλλης κατηγορίας. Ιατροί Ακτινολόγοι Ακτινοδιαγνωστές οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί μετά την κτήση του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας (Ακτινολογίας - Ακτινοδιαγνωστικής) σε αναγνωρισμένα κέντρα Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία της αλλοδαπής, αλλά τους υπολείπεται χρόνος Εξειδίκευσης, θα προσμετρείται ο χρόνος μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή και αφού συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο θα αποκτούν τον τίτλο Εξειδίκευσης τους κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις για Εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι δε λοιποί λαμβάνουν τις αποδοχές του επιμελητού Β σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Διαδικασία και τρόπος Διορισμού για τη εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία 1. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί Ακτινοδιαγνωστές- Ακτινολόγοι για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: Α. Αίτηση ενδιαφερόμενου Β. Αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη φωτοτυπία Γ. Τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου ή Ακτινοδιαγνωστικής Δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής Ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αλλού εγγράφου δημόσιας αρχής που πιστοποιεί ιθαγένεια 2. Στην αίτηση διορισμού οι ενδιαφερόμενοι Ακτινολόγοι πρέπει να μνημονεύουν τα Ακτινολογικά Εργαστήρια και τα Νοσοκομεία στα οποία επιθυμούν να εξειδικευτούν, κατά σειρά προτεραιότητας. 3. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Ιατροί κάτοχοι του τίτλου ειδικότητας της Ακτινολογίας - Ακτινοδιαγνωστικής.

9 9 4. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης για τις κενές θέσεις μόλις εκκενώνονται με τα στοιχεία των αποχωρούντων ιατρών και τις ημερομηνίες αποχώρησης τους. 5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης μετά την ανωτέρω ενημέρωση υποχρεούται να αποστείλει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τηρούνται σε αυτήν προς την αρμόδια για την επιλογή των ιατρών προς Εξειδίκευση επιτροπή. Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή των υποψηφίων για Εξειδίκευση γίνεται μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής που αποτελείται από: 1. Τον Οικείο Διευθυντή ή Επιστημονικό Υπεύθυνο Επεμβατικό Ακτινολόγο του Επεμβατικού Τμήματος που έχει αναγνωριστεί για Εξειδίκευση, ως Πρόεδρο. 2. Δύο (2) Διευθυντές ή Επιστημονικούς Υπεύθυνους Επεμβατικούς Ακτινολόγους άλλων Νοσοκομείων, Εργαστήρια των οποίων έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για Εξειδίκευση της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, της πλησιέστερης με αυτή. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης: Η Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία αποκτάται μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενη από έναν (1) Καθηγητή και δύο (2) Διευθυντές ΕΣΥ Επιστημονικούς Υπευθύνους με Εξειδίκευση Επεμβατικής Ακτινολογίας, οι οποίοι επίσης έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτού, καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους κατά αντιστοιχία. Επί απουσία Καθηγητών ή Διευθυντών η θέση πληρούται από την αμέσως κατώτερη βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητού ή Επιμελητού Α αντιστοίχως. Η Εξεταστική Επιτροπή θα διενεργεί εξετάσεις εξειδίκευσης τρεις φορές ετησίως. Στην Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλονται

10 10 από τον ενδιαφερόμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: 1. Βεβαίωση του Διευθυντού ή Επιστημονικού Υπευθύνου Επεμβατικού Ακτινολόγου του ή των εκπαιδευτικών κέντρων που έχει πραγματοποιήσει την Εξειδίκευση ο υποψήφιος. 2. Πλήρες βιβλίο ειδικευόμενου στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι επεμβατικές πράξεις στις οποίες έλαβε μέρος κατά την εκπαίδευση του, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή η Επιστημονικό Υπεύθυνο του κέντρου Εξειδίκευσης και του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου όπου πραγματοποιείται η Εξειδίκευση. 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις. 4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εκπαίδευσης στο εξωτερικό με πλήρη καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας στην Επεμβατική Ακτινολογία. Ιατροί Ακτινολόγοι που έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο αντικείμενο της Επεμβατικής Ακτινολογίας σε αναγνωρισμένα κέντρα Επεμβατικής Ακτινολογίας, μπορούν να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και να αποκτούν τον τίτλο Εξειδίκευσης μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Βιβλίο εξειδικευομένου Ο υποψήφιος επεμβατικός ακτινολόγος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή εξετάσεων βιβλίο εκπαίδευσης στο οποίο αναλυτικά θα καταγράφονται οι επεμβατικές πράξεις στις οποίες έλαβε μέρος. Ο εν λόγω εξειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) διαγνωστικές πράξεις και εκατό (100) θεραπευτικές πράξεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος υπεύθυνος που εκτελεί την διαγνωστική ή επεμβατική θεραπευτική ιατρική πράξη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) διαγνωστικών και τριάντα (30) θεραπευτικών πράξεων ως πρώτος υπεύθυνος που εκτελεί την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική επεμβατική πράξη.

11 11 Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να είναι κατανεμημένες ανάμεσα στο αγγειακό σύστημα και τα λοιπά συστήματα (μη αγγειακό σύστημα). Στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις του αγγειακού συστήματος περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία κάτω άκρων 2. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία άνω άκρων 3. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία σπλαχνικών αγγείων 4. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών κάτω άκρων 5. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών άνω άκρων 6. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων σπλαχνικών αγγείων 7. Εμβολισμός περιφερικών αγγείων 8. Εμβολισμός σπλαχνικών αγγείων 9. Επεμβάσεις τοποθέτησης ενδοαυλικών μοσχευμάτων σε περιφερικά αγγεία είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 10. Επεμβάσεις τοποθέτησης ενδοαυλικών μοσχευμάτων στην αορτή 11. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών του τραχήλου (π.χ. καρωτίδες) 12. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων περιφερικών φλεβών είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 13. Τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας 14. Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, συμπεριλαμβανόμενων καθετήρων με τύμπανο, μόνιμων και προσωρινών καθετήρων για αιμοκάθαρση κ.α. 15. Θρομβώλυση φλεβικών μοσχευμάτων αιμοκάθαρσης 16. Θρομβώλυση, είτε φαρμακευτική είτε μηχανική είτε συνδυασμός αυτών, σε περιπτώσεις οξείας ισχαιμίας περιφερικών αρτηριών είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 17. Χημειοεμβολισμός όγκων ήπατος

12 Προεγχειρητικός ή παρηγορητικός εμβολισμός όγκων άλλων οργάνων π.χ. εμβολισμός έξω καρωτίδας για όγκους γλώσσας 19. Άλλες αγγειακές επεμβάσεις. Στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις των λοιπών συστημάτων (μη αγγειακού συστήματος) περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Διαδερμική παροχέτευση συλλογών 2. Διαδερμική βιοψία αλλοιώσεων 3. Διαδερμική τοποθέτηση νεφροστομίας 4. Διαδερμική τοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών ενδοπροθέσεων στον ουρητήρα 5. Διαδερμική χολοκυστοστομία 6. Διαδερμική εξωτερική παροχέτευση χοληφόρων 7. Διαδερμική αντιμετώπιση στενώσεων χοληφόρων είτε με απλή διαστολή με μπαλόνι είτε με τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων 8. Τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων για την αντιμετώπιση στενώσεων του γαστρεντερικού (είτε στον οισοφάγο, είτε στον δωδεκαδάκτυλο, είτε στο κόλον) 9. Διαδερμική Θερμοκαυτηρίαση συμπαγών όγκων π.χ. όγκων ήπατος, όγκων πνεύμονα, όγκων νεφρού κ.α. είτε με Radiofrequency Ablation είτε με νεότερες μεθόδους π.χ. μικροκύματα κ.α. 10. Θερμοκαυτηρίαση συμπαγών όγκων μετά από χειρουργική κινητοποίηση 11. Διαδερμική σπονδυλοπλαστική 12. Διαδερμική έγχυση αναλγητικών 13. Άλλες μη αγγειακές επεμβάσεις Ορισμός εξειδικευμένων εκπαιδευτών στην Επεμβατική Ακτινολογία: (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) Δικαίωμα αναγνώρισης τίτλου Επεμβατικού Ακτινολόγου και, συνεπώς, δικαίωμα να διατελούν ως εκπαιδευτές και να χορηγούν πιστοποιητικά εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία έχουν όσοι Ακτινολόγοι διαθέτουν αποδεδειγμένα: Εργασιακή εμπειρία ως Επεμβατικοί Ακτινολόγοι σε Ακτινολογικά Εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια,

13 13 καθώς και ακαδημαϊκό έργο το οποίο να τεκμηριώνεται με σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά είτε ξενόγλωσσα είτε ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί Ακτινολόγοι προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο της Εξειδίκευσης βάσει της μεταβατικής διατάξεως πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Υγείας στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος της εργασιακής εμπειρίας καθώς και ο αριθμός των διαγνωστικών και επεμβατικών θεραπευτικών πράξεων. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΣΥ. Πρόταση Ορισμού Εκπαιδευτικών Κέντρων Προτεινόμενα κέντρα για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία με προϋπόθεση τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, το εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στα Νοσοκομεία της χώρας (Πανεπιστημιακά και ΕΣΥ), καθώς και τις συνυπάρχουσες ή συνεργαζόμενες κλινικές, είναι τα ακόλουθα: Νοσοκομεία Διετούς Πλήρους Εξειδίκευσης 1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πλήρης (2 έτη) Αλεξανδρούπολης 2 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πλήρης (2 έτη) Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 3 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πλήρης (2 έτη) 4 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Πλήρης (2 έτη) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 5 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πλήρης (2 έτη) «ΑΤΤΙΚΟΝ» 6 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πλήρης (2 έτη) «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» 7 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πλήρης (2 έτη)

14 14 8 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ Πλήρης (2 έτη) ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 9 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Πλήρης (2 έτη) 10 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» Πλήρης (2 έτη) Νοσοκομεία Επικουρικής Μονοετούς Εξειδίκευσης 11 Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1 έτος (μη αγγειακά) 12 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1 έτος (μη αγγειακά) 13 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 1 έτος (μη αγγειακά) 14 Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 1 έτος (μη αγγειακά) 15 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1 έτος (μη αγγειακά) 16 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1 έτος (αγγειακά) 17 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 έτος (αγγειακά) 18 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1 έτος (αγγειακά) Εκτός των αναφερομένων, όσα κέντρα πληρούν τις προϋποθέσεις εφεξής, μπορούν να αναγνωρισθούν μετά από σχετική έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ. Εσωτερική Διανομή Για το ΚΕ.Σ.Υ. 1) Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας Ο Πρόεδρος και Κοιν. Αλληλεγγύης 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας 4) Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ. Τμήμα Α (2) Ανδρέας Σερέτης Αποδέκτης προς ενέργεια Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα