ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5.4.2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./25.10.2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 227η Συνεδρίασή της ( ), αφού έλαβε υπ όψη: α) την υπ αριθμ. 29 απόφαση της 221ης/ Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικά με την καθιέρωση θεσμοθέτηση ιατρικών εξειδικεύσεων στην Ελλάδα» όπου μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε: 1) να αναγνωριστούν ως εξειδικεύσεις της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής: η Επεμβατική Ακτινολογία και η Νευροακτινολογία 2) οι ανωτέρω εξειδικεύσεις δύνανται να ασκούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά, ΕΣΥ) ή σε εποπτευόμενα από το ΥΥΚΑ Κοινωφελή Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που χορηγούν ειδικότητες. 3) να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου: να διαμορφώσει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως για τις ανωτέρω εξειδικεύσεις και τα εκπαιδευτικά κέντρα, να ορίσει τους εκπαιδευτές, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη λήψη των ανωτέρω εξειδικεύσεων, να καθορίσει τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις β) την υπ αριθμ. πρωτ. 7334/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. βάσει της οποίας συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία και έργο την γνωμοδότησή της προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με: 1) την διαμόρφωση του προγράμματος εκπαιδεύσεως για την ανωτέρω εξειδίκευση και τα εκπαιδευτικά κέντρα, 2) τον ορισμό των εκπαιδευτών,

2 2 3) τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα διέπουν τη λήψη της ανωτέρω εξειδίκευσης, 4) τον καθορισμό των σχετικών μεταβατικών διατάξεων γ) τα υπ αριθμ. Υ7α/Δ.Υ./ και Υ7α/Δ.Υ./ Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του ΥΥΚΑ σχετικώς με την καθιέρωση θεσμοθέτηση ιατρικών εξειδικεύσεων στην Ελλάδα δ) το Πρακτικό Συνεδρίασης της 12/5/2010 της Ομάδας Εργασίας για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία όπου εμπεριέχεται η τελική γνωμοδότησή της στο έργο της, όπως αυτό ορίστηκε στην ως άνω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ε) την προφορική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε τα ακόλουθα: Α. Τροποποιεί την υπ αριθμ. 29 απόφαση της 221ης/ Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. ως προς την δυνατότητα άσκησης των αναφερομένων στην απόφαση εξειδικεύσεων: Επεμβατική Ακτινολογία και Νευροακτινολογία, Παιδιατρικές εξειδικεύσεις, Χειρουργική Ογκολογία, Επείγουσα Ιατρική, ότι αυτές δύνανται να ασκούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά και ΕΣΥ). Β. Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία Ως Επεμβατική Ακτινολογία ορίζεται ο κλάδος της Ακτινολογίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων και με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Καθορίζεται ως εξειδίκευση της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής με αντικείμενο την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών ιατρικών πράξεων με την χρήση και υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων. Οι επεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται είτε με σκοπό τη διάγνωση (π.χ. διαγνωστική αγγειογραφία, διαδερμική βιοψία κ.α.) είτε με σκοπό την θεραπεία (π.χ. αγγειοπλαστική περιφερικών αρτηριών, διαδερμική

3 3 αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, θερμοκαυτηρίαση κακοηθειών, παροχέτευση συλλογών κ.α.). Αρμοδιότητες και καθήκοντα των εξειδικευομένων ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία: Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία: 1. Είναι αρμόδιος για την κλινική αξιολόγηση και την ακτινολογική διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών που χρήζουν θεραπείας με επεμβατικές μεθόδους σε τακτική ή επείγουσα βάση. 2. Παρακολουθεί κλινικά τους ασθενείς πριν και κατά την νοσηλεία τους και μετά από Επεμβατική πράξη που έχει εκτελέσει, και συνεργάζεται με άλλες ιατρικές ειδικότητες για την καλύτερη και ασφαλέστερη πορεία του ασθενούς. 3. Έχει δικαίωμα συνταγογράφησης επί των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επεμβατική πράξη. 4. Για την εκτέλεση επεμβατικών πράξεων έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον δυο κλίνες ημερησίως για ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές πράξεις και χρήζουν νοσηλείας. Οι κλίνες δύνανται να παρέχονται είτε από την Αγγειοχειρουργική κλινική, όπου αυτή υφίσταται, είτε από άλλη κλινική του χειρουργικού ή παθολογικού τομέα. Εκπαιδευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία: Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία και στο οποίο θα εκπαιδεύονται οι ιατροί Ακτινολόγοι είναι το ακόλουθο: 1. Θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας των αρτηριών και των φλεβών. 2. Τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης όλων των διαγνωστικών, καθώς και θεραπευτικών πράξεων, που αφορούν σε νόσους των αρτηριών και των φλεβών ή σε νόσους άλλων συστημάτων όπου συμμετέχουν τα αγγεία και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων.

4 4 3. Θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας όλων των συμπαγών και κοίλων οργάνων καθώς και των λοιπών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων. Εξαίρεση στο παραπάνω αποτελούν τα στεφανιαία αγγεία και η καρδιά καθώς και τα όργανα του Κ.Ν.Σ. (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός). Αναλυτικά το εκπαιδευτικό αντικείμενο περιλαμβάνει: 1. Αγγειακή Διάγνωση και θεραπεία 1.1. Αρτηριακή νόσος α) Περιφερική αρτηριοπάθεια (άνω- κάτω άκρου). β) Αρτηριοπάθεια συμπαγών οργάνων (μεσεντέριες, βρογχικές, ηπατική, σπληνική, παγκρεατική, νεφρική, μητριαία). γ) Αρτηριοπάθεια κλάδων αορτικού τόξου (συμπεριλαμβανομένων καρωτίδων και σπονδυλικών). δ) Ανευρυσματική νόσος ( συμπεριλαμβανομένων θωρακικής και κοιλιακής αορτής). ε) Αγγειακό Τραύμα (συμπαγών οργάνων, μυοσκελετικό τραύμα, περιφερική κυκλοφορία). ζ) Αγγειακά προβλήματα στην Γυναικολογία και Μαιευτική: αιμορραγία στον τοκετό, καθώς και εμβολισμός ινομυωμάτων. η) Σύνδρομα με κυρίαρχο αγγειακό στοιχείο. θ) Αγγειακή παθολογία σε ογκολογικούς ασθενείς. ι) Συγγενείς ανωμαλίες (συμπεριλαμβανομένων αγγειακών δυσπλασιών). 1.2.Φλεβική νόσος α) Τεχνικές τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων (για χημειοθεραπεία, παρεντερική σίτιση, αντιβιοτική αγωγή κ.α.). β) Παθολογία περιφερικών φλεβών (συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης): Διάγνωση, θρομβόλυση και μηχανική θρομβεκτομή, αγγειοπλαστική και στεντ φλεβών. Θεραπεία φλεβικών κιρσών με laser ή ραδιοσυχνότητες (RFA).

5 5 γ) Πνευμονική θρομβοεμβολική νόσος: Διάγνωση, εισαγωγή φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας, αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών, πνευμονική θρομβόλυση και θρομβεκτομή. δ) Παθολογία άνω και κάτω κοίλης φλέβας: διαγνωστική προσπέλαση, κλινική αξιολόγηση, επεμβάσεις με αγγειοπλαστική και στεντ. ε) Παθολογία ηπατικών φλεβών: αντιμετώπιση συνδρόμου Budd Chiari. ζ) Λήψη φλεβικού αίματος για διάγνωση ενδοκρινικών νοσημάτων (π.χ. επινεφριδικές φλέβες). η) Επεμβάσεις σε φίστουλες και μοσχεύματα αιμοκάθαρσης. θ) Παθολογία πυλαίας φλέβας (συμπεριλαμβανομένης πυλαίας υπέρτασης: αντιμετώπιση κιρσορραγίας, πυλαίας γαστροπάθειας, ανθεκτικού ασκίτη. ι) Φλεβικά νοσήματα γεννητικού συστήματος: αντιμετώπιση κιρσοκήλης και συνδρόμου πυελικής συμφόρησης σε γυναίκες. 2. Μη αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία α) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες (θώρακας, σπονδυλική στήλη, άνω κάτω κοιλία, άκρα). β) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές παροχετεύσεις συλλογών και αποστημάτων. γ) Απεικονιστικά καθοδηγούμενη προσπέλαση γαστρεντερικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης διαδερμικής γαστροστομίας, διαδερμικής νηστιδοστομίας, τοποθέτησης ενδοαυλικών μεταλλικών ναρθήκων σε κοίλα σπλάχνα-οισοφάγος, παχύ έντερο). δ) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις στο χοληφόρο σύστημα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση παροχετευτικών καθετήρων, στεντ, αφαίρεση λίθων,διαδερμικές χολοκυστοστομίες, θεραπεία καλοηθών στενώσεων κ.α. ε) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις ουροποιητικού συστήματος (νεφροστομίες, διαδερμική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων ουρητήρα, διαστολές ουρητηρικών στενώσεων κ.α. 3. Επεμβατική Ογκολογία Απεικονιστικά καθοδηγούμενη θεραπευτική προσέγγιση ογκολογικών νόσων που συνιστάται σε διάγνωση με τη χρήση απεικονιστικού αλγορίθμου, και σε θεραπεία με τεχνικές εμβολισμού, χημειοεμβολισμού και

6 6 ραδιοεμβολισμού (διακαθετηριακή έγχυση υτρίου), καθώς επίσης και σε τεχνικές ablation (με ραδιοσυχνότητες, ραδιοκύματα, cryoablation ). Τα όργανα όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι επεμβατικές ογκολογικές μέθοδοι είναι το ήπαρ (καλοήθειες και κακοήθειες), οι πνεύμονες, οι νεφροί, τα οστά, κ.α. 4. Επεμβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού συστήματος α) Απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες οστών και μαλακών μορίων. β) Ακτινολογικές επεμβάσεις στη ΣΣ. γ) Διηθήσεις νευρικών ριζών. δ) Επισκληρίδιες εγχύσεις όπως π.χ. στεροειδών ε) Διαδερμική δισκεκτομή. ζ) Διαδερμική σπονδυλοπλαστική. η) Κυφοπλαστική. θ) Επεμβάσεις σε οστικά νεοπλάσματα. ι) Θερμοκαυτηριασμός οστεοειδούς οστεώματος. κ) Εμβολισμός (προεπεμβατικός παρηγορητικός κακοήθων οστικών όγκων). λ) Οστεοπλαστική κακοήθων σκελετικών νεοπλασμάτων. Χρόνος και τρόπος Εξειδίκευσης: Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση της Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία ορίζεται στα δύο (2) χρόνια και κατανέμεται ως ακολούθως: α) Δώδεκα (12) μήνες θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε θέματα που αφορούν επεμβατικές πράξεις του αγγειακού δικτύου. β) Δώδεκα (12) μήνες θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε θέματα που αφορούν επεμβατικές πράξεις των λοιπών συστημάτων. Δικαίωμα στην Εξειδίκευση έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Ακτινολογία - Ακτινοδιαγνωστική. Η Εξειδίκευση γίνεται σε αναγνωρισμένα κέντρα που μπορούν να παρέχουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Ορισμός εκπαιδευτικών κέντρων: Η Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία γίνεται σε εργαστήρια Ακτινολογίας Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα

7 7 οποία καλύπτονται από βασικές ιατρικές ειδικότητες όπως Παθολογίας, Χειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Παθολογικής Ογκολογίας, Νευροχειρουργικής, ΜΕΘ, και τα οποία έχουν τμήματα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Τα κέντρα αυτά θα πρέπει: 1 ον. Να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ολόκληρου ή τουλάχιστον μεγάλου μέρους των διαδερμικών, ελάχιστα επεμβατικών, ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σήμερα με τη χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων. Στο παραπάνω συμπεριλαμβάνονται τόσο επεμβατικές πράξεις του αγγειακού συστήματος όσο και επεμβατικές πράξεις των λοιπών συστημάτων (μη αγγειακές πράξεις). Σε περίπτωση που ένα κέντρο καλύπτει τόσο το αγγειακό σύστημα όσο και τα λοιπά συστήματα (μη αγγειακά) των επεμβατικών ιατρικών πράξεων δύναται να χορηγεί αυτόνομα τον τίτλο της Εξειδίκευσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που κάποιο κέντρο καλύπτει ένα από τα δύο συστήματα μπορεί, συνεργαζόμενο με άλλο που καλύπτει το έτερο σύστημα, να χορηγήσει τον τίτλο Εξειδίκευσης. 2 ον. Να έχουν στη δύναμη τους τουλάχιστον δύο (2) ιατρούς Ακτινολόγους με Εξειδίκευση Επεμβατικής Ακτινολογίας ή τουλάχιστον έναν (1) σε περιπτώσεις συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κέντρων. 3 ον. Να διαθέτουν τον κατάλληλο απεικονιστικό εξοπλισμό για τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων: α) Ψηφιακό αγγειογράφο β) Αξονικό τομογράφο γ) Υπερήχους Αριθμός εξειδικευομένων: Ο αριθμός εξειδικευομένων ανά κέντρο επιλογής ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς Ακτινολόγους, ήτοι: 1. ένας (1) ιατρός του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ με τη διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και 2. ένας (1) εξειδικευόμενος με τη διαδικασία της θεσμοθέτησης και προκήρυξης των θέσεων.

8 8 Σε περίπτωση μη κάλυψης μίας εκ των δύο ανωτέρω θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία, η θέση μπορεί να καλυφθεί από ιατρό Ακτινολόγο Ακτινοδιαγνώστη της άλλης κατηγορίας. Ιατροί Ακτινολόγοι Ακτινοδιαγνωστές οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί μετά την κτήση του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας (Ακτινολογίας - Ακτινοδιαγνωστικής) σε αναγνωρισμένα κέντρα Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία της αλλοδαπής, αλλά τους υπολείπεται χρόνος Εξειδίκευσης, θα προσμετρείται ο χρόνος μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή και αφού συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο θα αποκτούν τον τίτλο Εξειδίκευσης τους κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις για Εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι δε λοιποί λαμβάνουν τις αποδοχές του επιμελητού Β σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Διαδικασία και τρόπος Διορισμού για τη εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία 1. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί Ακτινοδιαγνωστές- Ακτινολόγοι για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: Α. Αίτηση ενδιαφερόμενου Β. Αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη φωτοτυπία Γ. Τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου ή Ακτινοδιαγνωστικής Δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής Ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αλλού εγγράφου δημόσιας αρχής που πιστοποιεί ιθαγένεια 2. Στην αίτηση διορισμού οι ενδιαφερόμενοι Ακτινολόγοι πρέπει να μνημονεύουν τα Ακτινολογικά Εργαστήρια και τα Νοσοκομεία στα οποία επιθυμούν να εξειδικευτούν, κατά σειρά προτεραιότητας. 3. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Ιατροί κάτοχοι του τίτλου ειδικότητας της Ακτινολογίας - Ακτινοδιαγνωστικής.

9 9 4. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης για τις κενές θέσεις μόλις εκκενώνονται με τα στοιχεία των αποχωρούντων ιατρών και τις ημερομηνίες αποχώρησης τους. 5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης μετά την ανωτέρω ενημέρωση υποχρεούται να αποστείλει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τηρούνται σε αυτήν προς την αρμόδια για την επιλογή των ιατρών προς Εξειδίκευση επιτροπή. Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή των υποψηφίων για Εξειδίκευση γίνεται μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής που αποτελείται από: 1. Τον Οικείο Διευθυντή ή Επιστημονικό Υπεύθυνο Επεμβατικό Ακτινολόγο του Επεμβατικού Τμήματος που έχει αναγνωριστεί για Εξειδίκευση, ως Πρόεδρο. 2. Δύο (2) Διευθυντές ή Επιστημονικούς Υπεύθυνους Επεμβατικούς Ακτινολόγους άλλων Νοσοκομείων, Εργαστήρια των οποίων έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για Εξειδίκευση της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, της πλησιέστερης με αυτή. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης: Η Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία αποκτάται μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενη από έναν (1) Καθηγητή και δύο (2) Διευθυντές ΕΣΥ Επιστημονικούς Υπευθύνους με Εξειδίκευση Επεμβατικής Ακτινολογίας, οι οποίοι επίσης έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτού, καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους κατά αντιστοιχία. Επί απουσία Καθηγητών ή Διευθυντών η θέση πληρούται από την αμέσως κατώτερη βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητού ή Επιμελητού Α αντιστοίχως. Η Εξεταστική Επιτροπή θα διενεργεί εξετάσεις εξειδίκευσης τρεις φορές ετησίως. Στην Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλονται

10 10 από τον ενδιαφερόμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: 1. Βεβαίωση του Διευθυντού ή Επιστημονικού Υπευθύνου Επεμβατικού Ακτινολόγου του ή των εκπαιδευτικών κέντρων που έχει πραγματοποιήσει την Εξειδίκευση ο υποψήφιος. 2. Πλήρες βιβλίο ειδικευόμενου στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι επεμβατικές πράξεις στις οποίες έλαβε μέρος κατά την εκπαίδευση του, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή η Επιστημονικό Υπεύθυνο του κέντρου Εξειδίκευσης και του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου όπου πραγματοποιείται η Εξειδίκευση. 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις. 4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εκπαίδευσης στο εξωτερικό με πλήρη καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας στην Επεμβατική Ακτινολογία. Ιατροί Ακτινολόγοι που έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο αντικείμενο της Επεμβατικής Ακτινολογίας σε αναγνωρισμένα κέντρα Επεμβατικής Ακτινολογίας, μπορούν να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και να αποκτούν τον τίτλο Εξειδίκευσης μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Βιβλίο εξειδικευομένου Ο υποψήφιος επεμβατικός ακτινολόγος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή εξετάσεων βιβλίο εκπαίδευσης στο οποίο αναλυτικά θα καταγράφονται οι επεμβατικές πράξεις στις οποίες έλαβε μέρος. Ο εν λόγω εξειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) διαγνωστικές πράξεις και εκατό (100) θεραπευτικές πράξεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος υπεύθυνος που εκτελεί την διαγνωστική ή επεμβατική θεραπευτική ιατρική πράξη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) διαγνωστικών και τριάντα (30) θεραπευτικών πράξεων ως πρώτος υπεύθυνος που εκτελεί την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική επεμβατική πράξη.

11 11 Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να είναι κατανεμημένες ανάμεσα στο αγγειακό σύστημα και τα λοιπά συστήματα (μη αγγειακό σύστημα). Στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις του αγγειακού συστήματος περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία κάτω άκρων 2. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία άνω άκρων 3. Διαγνωστική ενδαρτηριακή αγγειογραφία σπλαχνικών αγγείων 4. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών κάτω άκρων 5. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών άνω άκρων 6. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων σπλαχνικών αγγείων 7. Εμβολισμός περιφερικών αγγείων 8. Εμβολισμός σπλαχνικών αγγείων 9. Επεμβάσεις τοποθέτησης ενδοαυλικών μοσχευμάτων σε περιφερικά αγγεία είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 10. Επεμβάσεις τοποθέτησης ενδοαυλικών μοσχευμάτων στην αορτή 11. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων αρτηριών του τραχήλου (π.χ. καρωτίδες) 12. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την εφαρμογή μεταλλικών ενδοπροθέσεων περιφερικών φλεβών είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 13. Τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας 14. Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, συμπεριλαμβανόμενων καθετήρων με τύμπανο, μόνιμων και προσωρινών καθετήρων για αιμοκάθαρση κ.α. 15. Θρομβώλυση φλεβικών μοσχευμάτων αιμοκάθαρσης 16. Θρομβώλυση, είτε φαρμακευτική είτε μηχανική είτε συνδυασμός αυτών, σε περιπτώσεις οξείας ισχαιμίας περιφερικών αρτηριών είτε των κάτω είτε των άνω άκρων 17. Χημειοεμβολισμός όγκων ήπατος

12 Προεγχειρητικός ή παρηγορητικός εμβολισμός όγκων άλλων οργάνων π.χ. εμβολισμός έξω καρωτίδας για όγκους γλώσσας 19. Άλλες αγγειακές επεμβάσεις. Στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις των λοιπών συστημάτων (μη αγγειακού συστήματος) περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Διαδερμική παροχέτευση συλλογών 2. Διαδερμική βιοψία αλλοιώσεων 3. Διαδερμική τοποθέτηση νεφροστομίας 4. Διαδερμική τοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών ενδοπροθέσεων στον ουρητήρα 5. Διαδερμική χολοκυστοστομία 6. Διαδερμική εξωτερική παροχέτευση χοληφόρων 7. Διαδερμική αντιμετώπιση στενώσεων χοληφόρων είτε με απλή διαστολή με μπαλόνι είτε με τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων 8. Τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων για την αντιμετώπιση στενώσεων του γαστρεντερικού (είτε στον οισοφάγο, είτε στον δωδεκαδάκτυλο, είτε στο κόλον) 9. Διαδερμική Θερμοκαυτηρίαση συμπαγών όγκων π.χ. όγκων ήπατος, όγκων πνεύμονα, όγκων νεφρού κ.α. είτε με Radiofrequency Ablation είτε με νεότερες μεθόδους π.χ. μικροκύματα κ.α. 10. Θερμοκαυτηρίαση συμπαγών όγκων μετά από χειρουργική κινητοποίηση 11. Διαδερμική σπονδυλοπλαστική 12. Διαδερμική έγχυση αναλγητικών 13. Άλλες μη αγγειακές επεμβάσεις Ορισμός εξειδικευμένων εκπαιδευτών στην Επεμβατική Ακτινολογία: (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) Δικαίωμα αναγνώρισης τίτλου Επεμβατικού Ακτινολόγου και, συνεπώς, δικαίωμα να διατελούν ως εκπαιδευτές και να χορηγούν πιστοποιητικά εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία έχουν όσοι Ακτινολόγοι διαθέτουν αποδεδειγμένα: Εργασιακή εμπειρία ως Επεμβατικοί Ακτινολόγοι σε Ακτινολογικά Εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια,

13 13 καθώς και ακαδημαϊκό έργο το οποίο να τεκμηριώνεται με σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά είτε ξενόγλωσσα είτε ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί Ακτινολόγοι προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο της Εξειδίκευσης βάσει της μεταβατικής διατάξεως πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Υγείας στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος της εργασιακής εμπειρίας καθώς και ο αριθμός των διαγνωστικών και επεμβατικών θεραπευτικών πράξεων. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΣΥ. Πρόταση Ορισμού Εκπαιδευτικών Κέντρων Προτεινόμενα κέντρα για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία με προϋπόθεση τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, το εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στα Νοσοκομεία της χώρας (Πανεπιστημιακά και ΕΣΥ), καθώς και τις συνυπάρχουσες ή συνεργαζόμενες κλινικές, είναι τα ακόλουθα: Νοσοκομεία Διετούς Πλήρους Εξειδίκευσης 1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πλήρης (2 έτη) Αλεξανδρούπολης 2 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πλήρης (2 έτη) Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 3 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πλήρης (2 έτη) 4 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Πλήρης (2 έτη) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 5 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πλήρης (2 έτη) «ΑΤΤΙΚΟΝ» 6 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πλήρης (2 έτη) «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» 7 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πλήρης (2 έτη)

14 14 8 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ Πλήρης (2 έτη) ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 9 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Πλήρης (2 έτη) 10 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» Πλήρης (2 έτη) Νοσοκομεία Επικουρικής Μονοετούς Εξειδίκευσης 11 Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1 έτος (μη αγγειακά) 12 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1 έτος (μη αγγειακά) 13 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 1 έτος (μη αγγειακά) 14 Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 1 έτος (μη αγγειακά) 15 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1 έτος (μη αγγειακά) 16 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1 έτος (αγγειακά) 17 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 έτος (αγγειακά) 18 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1 έτος (αγγειακά) Εκτός των αναφερομένων, όσα κέντρα πληρούν τις προϋποθέσεις εφεξής, μπορούν να αναγνωρισθούν μετά από σχετική έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ. Εσωτερική Διανομή Για το ΚΕ.Σ.Υ. 1) Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας Ο Πρόεδρος και Κοιν. Αλληλεγγύης 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας 4) Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ. Τμήμα Α (2) Ανδρέας Σερέτης Αποδέκτης προς ενέργεια Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Α

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 Σάββατο, 10/09/2016 09:00-13:00 Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών από ΜΦ ακαδημαϊκού έτους 2015-16 13:00-14:00 Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα 14:00-16:00 Εισαγωγή νέων ΜΦ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015-2016 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δώμα Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Νοέμβριος 2015 - Μάιος 2016 Κάθε Τρίτη: ώρα 15:00-17:00 Ενότητες Ομιλητές Ημερομηνίες 1 2 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 27/10/2011 15:00-18:00 Γενική παρουσίαση προγράμματος Ε. Ευσταθόπουλος 3 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας ΜΑ01: Βασικές αρχές Εισαγωγή στους υπερήχους (10 ώρες) Υπεύθυνος Καθηγητής: Διδάσκοντες:, Α. Κουτσιαρής,, Μ. Ξένος, Παρασκευή, 02/10/2015 16:00 18:00 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική Μ. Ξένος 18:00 20:00 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2014-15 1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2014-15 1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2014-15 1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ A1 30/10/2014 15:00-18:00 Γενική παρουσίαση προγράμματος Ε. Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δ. Ρούντας Ημερομηνία Γέννησης: 10/09/1967 Τόπος Γέννησης: Φωτεινό Τρικάλων Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (Δύο Παιδιά) Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 08:30-08:45 Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου Θεωρητικό Mέρος 08:45-10:20 Ενότητα Α Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ Ε. Ο. ημερ. λήψεως.!! φ INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY DA,E:. Μ - Ι Γ Λ 2015.10.02 12:28:59 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΦΗ465ΦΥΟ-ΥΨ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-03 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 20300 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π.οικ.109854 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-09 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 70926 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου IOYNΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου IOYNΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-05 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 40638 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 Ε. Ο ΑΡΙΘ. προτοχ. ημερ, ληψεος DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY ΑΔΑ: 6ΦΡΖ465ΦΥ0-05 Μβ: 201507 28 12:43:46 EEST Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου AΠΡΙΛΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου AΠΡΙΛΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 9857 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 16/11/2015 Αρ. Πρωτ :Α2α/79825

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 16/11/2015 Αρ. Πρωτ :Α2α/79825 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433 Πληροφορίες:Ε.Κοκλώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοττούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοττούλου 2132161523 INFORMATICS BOSKS* DEVELOPMEN Τ AGENCY DEVELOPMENT AGENCY ΑΔΑ: 63ΙΤ465ΦΥΟ-ΤΙ3 gf "»"'»«"*«Reason- Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Ο. Ο. ΑΡΙΘ. ΠΡΩ'ΓΟΚ. W &. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 22033 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/ :00-09:00 Εγγραφές. 09:00-10:00 Ελεύθερες ανακοινώσεις A. ΤΑΧΤΑΡΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/ :00-09:00 Εγγραφές. 09:00-10:00 Ελεύθερες ανακοινώσεις A. ΤΑΧΤΑΡΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/2016 08:00-09:00 Εγγραφές 09:00-10:00 Ελεύθερες ανακοινώσεις A. ΤΑΧΤΑΡΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 10:00-11:30 Βιοψίες-παροχετεύσεις Ι. ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Μ. ΓΛΥΝΟΣ a. Πνεύμονας-μεσοθωράκιο βιοψία Α. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.56997 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.38663 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-03 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 21565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-07 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 68591 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ οικ.13475 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π/ 42262 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 88406 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΙΨΨΘ-ΩΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 4441 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 1989-1995 Απολυτήριο λυκείου:αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια 1995-1997 Ιατρική Σχολή Commenius University of Bratislava(Σλοβακία) 1997-2004 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 17.30-18.00 Προσέλευση Εγγραφές 18.00-19.30 Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου στο έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόεδροι: Χ. Λιόλιος, Σ. Φούσας 1. Λιπίδια - Κάπνισμα - Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

A.K. (m) Api8u0c 2662/2014

A.K. (m) Api8u0c 2662/2014 A.K. (m) Api8u0c 2662/2014 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Φεβρουάριου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναττλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3.1. Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) - Σκοπός/Στόχοι: Η εκπαίδευση του φοιτητή στην διάγνωση και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 60709 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 46322 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

10 o Σεμινάριο Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Απεικονιστικές και Παρεμβατικές Μέθοδοι 2013 ΑΡΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 o Σεμινάριο Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Απεικονιστικές και Παρεμβατικές Μέθοδοι 2013 ΑΡΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οργάνωση: Νεφρολογική Κλινική Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.100333 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-01 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 4858 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016».

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-06 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 55950 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/06/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8144 «Η Ε Λ Π Ι Σ» ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΛΗΡ: Πέρρου Χρηστίνα ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξεν. PORTO PALACE Συγχρονα Θέματα Αγγειοχειρουργικής Current issues in vascular surgery Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Κυριάκος Δ. Κτενίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ A1 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ A1 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2016-2017 1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ A1 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 18/10/2016 15:00-18:00 Γενική παρουσίαση προγράμματος Ε. Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2014-2015

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας.

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /3/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 22470 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου INFORMATICS XWic1 by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY gff»» '«ι* Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Παχέος εντέρου

Καρκίνος Παχέος εντέρου Διοργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Xορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/6/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ.8633 «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Ταχ.Δ/νση:Β.Σοφίας 80 και Λούρου Ταχ.Κωδ.:11528-Αθήνα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση 18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE Διοργάνωση ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Σε συνεργασία με τα Ογκολογικά Νοσοκομεία «ΑΓΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 Γ.Ν.Π.Α. "Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47 0001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 0104 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘ/ΣΜΟ: ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ανά όργανο 52,82 ΕΥΡΩ) 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 0078 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.202 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιθηλιακά νεοπλάσματα με επικρατούσα νευροενδοκρινική διαφοροποίηση Συχνότητα εμφάνισης NET 1,9-5,76/100,000/

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα