ΠΟΛ.: * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ.: 1307. - 49 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86"

Transcript

1 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ. ΤΜΗΜΑ Β' - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16Η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α' 3.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.Δ.Ε.Α.Δ. 4.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΕΙΣ:- ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (30Η) -ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (32Η). Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2000 Αρ.Πρωτ /1295/Τ & Ε.Φ. ΠΟΛ.: 1307 ΘΕΜΑ : Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας, έτους Ενόψει της έναρξης διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2001 και των ρυθμίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή θέτουμε υπόψη σας τα εξής : Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων που καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος δεν μεταβάλλονται για το έτος 2001, πλην του ποσού που καταβάλλεται για την προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, το οποίο, με τις νέες διατάξεις, μειώνεται από δύο χιλιάδες (2.000) σε χίλιες (1.000) δραχμές. Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου από το έτος 2001 καθιερώνεται ενιαίο ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας για τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα που αποτελεί ένδειξη καταβολής χωρίς να αναγράφεται σ' αυτό η αξία. Για τη χορήγηση του, όμως, θα καταβάλλονται τα κατά περίπτωση οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, γίνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν σε θέματα επιβολής προστίμων, τα οποία αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθούν, κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, προβλέπεται, όπως και για τα ειδικά σήματα έτους 2000, η ανάθεση της διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτους 2001 στις Τράπεζες Αγροτική, Εθνική και ALPHA BANK και καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σημάτων αυτών. Για διευκρινίσεις υπενθυμίζομε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2001, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Α. ΕΤΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ α. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. β.τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά. γ. Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης. δ. Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα). ε. Με την παρ. 4 του αρθ. 16 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α 249) από οφείλουν να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια ειδικού σήματος και τα επιβατικά IX αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ & ΕΥΥ). Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα. μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: - Όταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας,

2 Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2367/1953, όπως ισχύει και του π.δ. 351/ «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας: α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ. β)»» Διπλωματικού Σώματος»» Δ. Σ. γ)»» Προξενικού Σώματος»» Π. Σ. δ)»» Ξένων Αποστολών»» Ξ.Α. ε)» αναπήρων πολέμου»» ΑΝ.Π. Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ. διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλλουν Τ.Κ. και να προμηθευτούν ειδικό σήμα. - Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.τ.λ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος. Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.τ.λ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα. Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος. Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ., δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (παρ.1, άρθρο 40, ν.2214/1994 σχετ. διαταγή μας /5748/0014/8.6.94, ΠΟΛ.1147). - Όταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή). Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988-ΦΕΚ 195/Β/88, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989-ΦΕΚ 90/Α/89) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας οι κάτοχοι τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα το 1/12 των οριζομένων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας. Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση εφοδιασμού με το ειδικό σήμα. Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη, θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική με το θέμα διαταγή /248/Α0012/ ΠΟΛ. 1064/ της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται στο παρόν) και ειδικότερα ο κοινοποιούμενος μ αυτήν πίνακας, στον οποίο φαίνονται ενδεικτικά, αυτοκίνητα τύπου JEEP, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

3 Επισημαίνουμε, ότι δε θεωρούνται τύπου JEEP τα Φ.Ι.Χ. στα οποία ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από το χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός (σχετική διαταγή μας /147Γ & ΕΦ/ ΠΟΛ 1048). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωση του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής, τα διοικητικά δικαστήρια. 2. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά ορίζονται στην απόφαση αυτή. Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. 3. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που καταβάλλονται με τη προμήθεια ειδικού σήματος ανέρχονται ως εξής: α. Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι 300 κυβικά εκατοστά, δραχμές β. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 301 μέχρι 785 κυβικά εκατοστά, δραχμές γ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβικά εκατοστά, καθώς και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα), δραχμές δ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 κυβικά εκατοστά και άνω, δραχμές ε. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κυβικά εκατοστά, δραχμές στ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 2358 κυβικά εκατοστά και άνω, δραχμές Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας), δραχμές Όπως, όμως, προαναφέρθηκε για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος. Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ.ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3 5 από δρχ 6-9» » 10-13» » 14-16» » 17 και άνω» 2358 και άνω » 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο βασικός χρωματισμός του σήματος είναι σιέλ. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι μπλε σκούρο.

4 Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ. - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους θα υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στο τριπλότυπο απογραφικό δελτίο, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, θα αποκόπτεται και θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος. Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος. Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών. Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα. Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των προεκτυπωμένων ειδοποιητηρίων (αποδείξεις πληρωμής), των τριπλοτύπων απογραφικών δελτίων (υπεύθυνες δηλώσεις) και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001 θα διατεθούν από 02/1/2001 και μέχρι 16/2/ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2001, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ), και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υπόχρεους. Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ALPHA BANK. Ύστερα από τα ανωτέρω τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες και από τις ΔΟΥ. Ειδικότερα: Ι. Οι Τράπεζες θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα από 2/1/2001 μέχρι 16/2/2001 ή μέχρι την παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί για τη διάθεση αυτών, πλην των περιπτώσεων που σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις Δ.Ο.Υ. II. Οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα όλων των κατηγοριών στις κατωτέρω -περιπτώσεις: α) Όταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος. β) Όταν ο κάτοχος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι ή το έχει απωλέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει. γ) Όταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητο του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες, και για να μην επαναληφθούν τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. στην οποία βρίσκεται ο φάκελος του αυτοκινήτου, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εμπρόθεσμης διάθεσης των σημάτων. δ) Όταν στο ειδοποιητήριο έχει εκτυπωθεί η ένδειξη «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ» και ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το στοιχείο αυτό. ε) Όταν ο κάτοχος δηλώνει ότι έχει απωλέσει το ειδοποιητήριο ή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το σήμα αργότερα (και δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο) για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κλπ.). στ) Όταν όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 2001 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε) οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγούν σήματα από 2/1/2001.

5 Επίσης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ), καθώς και για την περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι ή το έχει απωλέσει και το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην οποία βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος), Αν η Δ.Ο.Υ. αυτή δεν είναι γνωστή, το σήμα θα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η διεύθυνση που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας, ανεξάρτητα εάν εκεί υπάρχει φάκελος του αυτοκινήτου ή όχι. Για την περίπτωση (στ) η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το κλιμάκιο της Δ.Ο.Υ, κατά περίπτωση. Στις λοιπές περιπτώσεις χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία το μήνα Δεκέμβριο του 2000 ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά το μήνα αυτό ως επιβατικό ιδιωτικής χρήσης από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 2000, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.2093/92, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, ως ανωτέρω (παρ.1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του σήματος του 2001 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι από τη Δ.Ο.Υ. Εφόσον, βέβαια, επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 2001 μαζί με το σήμα του 2000 κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας χορηγείται δωρεάν σήμα. Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται: - Από την ενοποιημένη Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Α, Β, Γ ), εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής. - Από τη Δ.Ο.Υ. έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων Δ.Ο.Υ. από την Α' Δ.Ο.Υ. για τη λοιπή Ελλάδα. Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό χορήγησης. Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Τελών & Ε.Φ.-Τμήμα Β (Σίνα 2-4, ΑΘΗΝΑ), Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις Δ.Ο.Υ. θα καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεση τους, σε ειδική κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων. Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες Δ.Ο.Υ. αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1363 «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και στον ΚΑΕ 2415 «Έσοδο από τη χορήγηση «ειδικού σήματος» τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ν.2052/92, αρθρ.3, παρ.4)» (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού δραχμών). Για τις Δ.Ο.Υ. TAXIS θα δοθούν οδηγίες από τη Γ.Γ.Π.Σ. πριν την έναρξη της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος. 8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - Το σήμα κατ αρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος. Μπορεί όμως να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ αυτούς, εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.

6 Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται: α) Το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο-απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από το ΚΕΠΥΟ στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν το λάβει μέχρι 1/2/2001 ή το απωλέσει, το ειδικό σήμα θα χορηγείται μόνο από τη Δ.Ο.Υ. Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον ΑΦΜ, τον αριθμό του οχήματος και το έτος για το οποίο χορηγείται το σήμα. Εάν ο κάτοχος του οχήματος στερείται για οποιοδήποτε λόγο ΑΦΜ, οι Δ.Ο.Υ. θα του χορηγούν πρώτα ΑΦΜ και ύστερα ειδικό σήμα. β) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωτικός για τις ως άνω Τράπεζες. 9. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Κ.Τ.Λ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Με βάση τις νέες διατάξεις, κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή προστίμου δρχ. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη, όμως, της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω). Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απολεσθέντος ή κλαπέντος. Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, καθορίζεται η κατωτέρω διαδικασία: α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη Δ.Ο.Υ.,από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής. β. Η Δ.Ο.Υ. από την σύνδεση της με το ΚΕΠΥΟ (μέσω PC) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος. γ. Εάν η Δ.Ο.Υ. δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Δ/νση του ΚΕΠΥΟ, είτε τηλεφωνικά ( , ) είτε με FAX ( ) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του FAX της. Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΥΟ έχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών από τον ΜΑΡΤΙΟ μήνα και μετά (δηλαδή μετά την παραλαβή - επεξεργασία στοιχείων και την ενημέρωση του αρχείου του). Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής. 10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι κάτοχοι των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι Από τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του Αντίθετα, μέχρι την μπορούν να κυκλοφορούν με το ειδικό σήμα του 2000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 36 του ν.2093/1992. Δηλαδή για να κυκλοφορεί το όχημα κατά τον Ιανουάριο του 2001, θα πρέπει να έχει επικολληθεί σ'αυτό σήμα ή του 2000 ή του Υπενθυμίζεται ότι εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2001, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2001, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το

7 όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την ). προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2001) καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής: (α) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβ.εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. (β) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κυβ.εκατ. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος. Δηλαδή, εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβ. εκατ. το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβ.εκατ. ή για μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 κυβ. εκατ. και άνω, το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κυβ. εκατ. το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 2358 κυβ. εκατ. και άνω το πρόστιμο είναι δρχ. (γ) Για τα ρυμουλκούμενα - ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα), το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. (δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κυβ. εκατ., οπότε το πρόστιμο όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται σε δραχμές. Έτσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα κυβ.εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή δρχ.) το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους δρχ. επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση. Υπενθυμίζεται, ότι με τις νέες διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο δραχμών και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την προβλεπόμενη από τις νέες διατάξεις απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών. Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε «πρόστιμα εμμέσων φόρων». 11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Στην περίπτωση που για κάποιο από τα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών αποσταλεί προεκτυπωμένο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2001, με βάση τις παλαιές διατάξεις, ο κάτοχος του οχήματος αυτού δεν οφείλει να καταβάλει το αναγραφόμενο στο διπλότυπο αυτό ποσό, γιατί οφείλει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα. Εξάλλου, στην περίπτωση που θα καταβληθεί το ποσό του διπλοτύπου για τα ανωτέρω οχήματα, τούτο θα επιστραφεί από τη Δ.Ο.Υ. με ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), που θα συνταχθεί με απόφαση του

8 Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ-, ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 του Π.Δ. 16/89. Σημειώνεται, όμως, ότι εφόσον για φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα τύπου JEEP αποστέλλονται μέχρι τώρα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις και οι κάτοχοι των οχημάτων καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει αυτών, υποχρεούνται μεν να προμηθευτούν ειδικό σήμα, για τυχόν όμως εκπρόθεσμη προμήθεια του δεν θα επιβληθεί πρόστιμο, ακόμα και αν αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών από τις Αστυνομικές Αρχές. Και τούτο, διότι, τυχόν επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις αυτές θα αποτελούσε επιβάρυνση για τους κατόχους των οχημάτων για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται, αφού η μη εμπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και κατά συνέπεια και η μη επικόλληση του στο όχημα, οφείλεται στο γεγονός της λανθασμένης εφαρμογής των περί τελών κυκλοφορίας διατάξεων, από τις Υπηρεσίες. Για τους ίδιους λόγους, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο και στην περίπτωση που για τα ανωτέρω οχήματα δεν απεστάλησαν μεν μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, οι κάτοχοί τους όμως κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση τις παλαιές διατάξεις, ύστερα όμως από υπολογισμό της Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν βεβαίωση). (Σχετικές διαταγές μας /5763/0014/ , ΠΟΛ.1286 και /6534/0014/ , ΠΟΛ.1326). - Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.2093/1992, όπως ισχύουν, εάν γίνει αλλαγή κινητήρα οχήματος, με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλονται με ειδικό σήμα, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος. - Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί η διαπίστωση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου του ΚΕΠΥΟ ή της Δ.Ο.Υ. (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 9). Εφόσον, όμως, ο έλεγχος διενεργηθεί το μήνα Ιανουάριο του 2001, αρκεί να έχει επικολληθεί το σήμα του έτους ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ Αποστολή - Παραλαβή Η ΥΔΕΑΔ θα προμηθεύσει κάθε (υπο)κατάστημα Τράπεζας (με βάση τους πίνακες υποκατ/των και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τις Τράπεζες) και κάθε Δ.Ο.Υ. (που κάνει βεβαίωση Τ.Κ.), με σήματα, με μια αποστολή που θα ικανοποιεί το 100% των αναγκών διάθεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της περσινής διάθεσης κάθε (υπο)καταστήματος και κάθε Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια, θα αποστέλλει συμπληρωματικές ποσότητες σημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σημείου διάθεσης, παρακολουθώντας αυτές από την ανελλιπή ενημέρωση που θα έχει για τις διαθέσεις των σημάτων. Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο. Επισημαίνεται ότι τα δέματα περιέχουν 20 τεμάχια. Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις Τράπεζες ο Διευθυντής του υποκαταστήματος, για δε τις Δ.Ο.Υ. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αναπληρωτής του. Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει nα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο. Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμοδίους. Σε κάθε αποστολή σημάτων από την ΥΔΕΑΔ θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις 2πλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια. Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (Ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην: ΥΔΕΑΔ Κλεομήδους ΑΘΗΝΑ (υπόψη κας Κουλουβάρη) Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ με FAX, που θα στέλνεται στους αριθμούς

9 , χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο Ενημέρωση για τη διάθεση Από Τράπεζες (Δεκαπενθήμερη ενημέρωση) Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας και ώρα 9η π.μ., υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ θα περνάει από τις Μηχανογραφικές Υπηρεσίες των Τραπεζών και θα παραλαμβάνει σε μαγνητική δισκέτα τη διάθεση των σημάτων, της προηγούμενης ημέρας, για όλα τα υποκαταστήματα. Η πρώτη ημέρα συλλογής των δισκετών είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της 1ης ημέρας διάθεσης. Στη μαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα υποκαταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραμμογράφηση του Record, έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες. Μαζί με τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ - ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΥΝΟΛΑ Στοιχεία Παραλαβής- Υπογραφής. Οι διευθύνσεις που θα γίνεται η παραλαβή των μαγνητικών δισκετών είναι: για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζησιμοπούλου 2 για την ALPHA BANK Λ. Αθηνών 77 για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κρήτης Από Δ.Ο.Υ Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 2/01/2001 μέχρι 28/2/2001. Κάθε Δευτέρα όλες οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν την ΥΔΕΑΔ για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από όλους τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση θα γίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως με το αν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από το Internet Explorer. Διαφορετικά, θα γίνεται με το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο «FAX» (Επισυνάπτεται υπόδειγμα). Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «web» και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται «FAX» α. Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. Εάν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS), η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά μέσα από το σύστημα Ο.Π.Σ.Α.(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών) και μέσω του Internet Explorer. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τη Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών (2334), η οποία θα προμηθεύει το κλιμάκιο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Ν. Αχαΐας, για το τρίμηνο Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2001 βάσει της υπ. αριθμ. 2992/ απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντη Νομού Αχαίας. Στην ενημέρωση που θα αποστέλλει η Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών θα συνυπολογίζει και τις ποσότητες διάθεσης του κλιμακίου. Η σύνδεση κάθε Δ.Ο.Υ. με το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρμόδιος χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στο Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση: login Μόλις γίνει η σύνδεση εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α1) στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το «Όνομα χρήστη» και το «Συνθηματικό» (τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε Δ.Ο.Υ.). Το «Όνομα χρήστη» θα είναι το ελληνικό Κεφαλαίο γράμμα Δ μαζί με τον κωδικό της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα η Δ.Ο.Υ. με κωδικό 1101 θα βάλει Όνομα χρήστη Δ 1101). Το προκαθορισμένο «Συνθηματικό» θα είναι ο κωδικός της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα η Δ.Ο.Υ με κωδικό 1101 θα βάλει συνθηματικό 1101). Συνιστάται στις Δ.Ο.Υ., για λόγους ασφαλείας, να αλλάξουν στη συνέχεια το συνθηματικό αυτό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Πατώντας το πλήκτρο «login» εξασφαλίζεται από το σύστημα η πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που αφορούν στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο χρήστης. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Ονόματος Χρήστη ή του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.

10 Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λανθασμένο Όνομα Χρήστη ή Συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α1α) που παρέχει το μήνυμα «Άγνωστος Χρήστης ή Λανθασμένο Συνθηματικό -Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά». Ο χρήστης πρέπει να επανέλθει στην αρχική συνημμένη οθόνη (Α1) μέσω της επιλογής «Πίσω» που εμφανίζεται στο άνω αριστερά μέρος της οθόνης και να καταχωρήσει την ορθή πληροφορία. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α2) με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές : - Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων - Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας - Πωλήσεις Σημάτων Τεχνικών Παιγνίων - Έξοδος - Αλλαγή Συνθηματικού Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε το αντικείμενο με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί, οπότε και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη, είτε «Έξοδος» οπότε και αποσυνδέεται, είτε «Αλλαγή Συνθηματικού». Εάν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη «Αλλαγή Συνθηματικού» (Α2α). Στην οθόνη αυτή ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει αρχικά το τρέχον Συνθηματικό και κατόπιν το Νέο Συνθηματικό εις διπλούν. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει. Από τις υπόλοιπες επιλογές αυτή που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας». Αρχικά εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α5), της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ημερομηνία) είναι ήδη συμπληρωμένα. Εκτός από την «Υπηρεσία», η οποία δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί, η «Ημερομηνία» μπορεί να μεταβληθεί εάν απαιτείται. Η «Οικονομική χρήση» πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη με μεγάλη προσοχή διότι πιθανόν να αφορά διαφορετικές Οικονομικές Χρήσεις. Επιλέγοντας «Επόμενη Σελίδα» εμφανίζεται η επόμενη συνημμένη οθόνη (Α6) στην οποία ο χρήστης θα καταχωρήσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήματα Τελών Κυκλοφορίας. Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά μία από τις «κατηγορίες των σημάτων». Η επιλογή γίνεται από το κουμπί με το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό. Η «Αξία» των σημάτων «κάθε κατηγορίας» είχε προβλεφθεί να υπολογίζεται αυτόματα μετά από την εισαγωγή της ποσότητας. Δεδομένης, όμως, της ενοποίησης όλων των κατηγοριών των σημάτων σε μία μοναδική κατηγορία, που επιβάλλεται στη χρήση του έτους 2001, η αξία θα πληκτρολογείται υποχρεωτικά από το χρήστη. Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σημάτων που διατέθηκαν. Στο πεδίο «Δωρεάν» καταχωρείται η ποσότητα των δωρεάν σημάτων που τυχόν διατέθηκαν. Στο πεδίο «Άκυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σημάτων. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων επιλέγει «Καταχώρηση» οπότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α9), μέσα από την οποία μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία με την οποία επιθυμεί να συνεχίσει. - Νέα Καταχώρηση - Μενού Επιλογών - Έξοδος Επιλέγοντας - «Νέα Καταχώρηση» επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη οθόνη σε αναμονή επόμενης καταχώρησης. - «Μενού Επιλογών» εμφανίζει την οθόνη του αρχικού μενού (Α2) ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο. - «Έξοδος» επιστρέφει στην αρχική οθόνη (Α1) και στη συνέχεια βγαίνει από το Internet Explorer. Από το Internet Explorer μπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Έξοδος είτε κλείνοντας το παράθυρο με το γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο μεγάλο παράθυρο).

11 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1. Για να επιτευχθεί η σύνδεση του PC που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ. στο σύστημα Ο.Π.Σ.Α μέσω του Internet Explorer, όπως περιγράφηκε αναλυτικά ανωτέρω, είναι απαραίτητο να εισαχθεί στο Αρχείο C:\WINDOWS\Hosts η ακόλουθη καταχώρηση: opsa_mail opsa_mail.opsa.gr Εάν στο PC που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δεν υπάρχει το προαναφερόμενο αρχείο C:\WINDOWS\Hosts, αλλά υπάρχει το αρχείο C:\WINDOWS\Hosts.sam, τότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει αντιγραφή του αρχείου αυτού σε ένα νέο αρχείο C:\WINDOWS\Hosts και να ακολουθηθεί η προηγούμενη διαδικασία όπως περιγράφηκε αναλυτικά. 2. Για να εμφανίζονται οι ελληνικοί χαρακτήρες στις οθόνες θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Από τις Επιλογές (Menu) του Internet Explorer επιλέγουμε: VIEW ENCODING GREEK ALPHABET(ISO) β. Χειρόγραφες Δ.Ο.Υ Συμπλήρωση του FAX Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι: 1. Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης «Δ.Ο.Υ.». 2. Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ. σας. 3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, της προηγούμενης εβδομάδας. 4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Έως» με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας ή της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημ/νία Διάθεσης και η Ημ/νία «Έως» της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημ/νίας Διάθεσης. Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα «FAX» με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας), μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημ/νία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του «FAX» η ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ. Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο «FAX» θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης, για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1. ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX» (Αποστολή 12/01/01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 11/01/01 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 8/01/01 έως 11/01/01 2. ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX» (Αποστολή 15/01/01 ΔΕΥΤΕΡΑ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 12/01/01 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 12/01/01 έως 12/01/01 5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη Δ.Ο.Υ. σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα). 6. Στη στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ θα συμπληρώνεται η αξία σε δραχμές του συνόλου των διατεθέντων σημάτων. 7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών γ. Αποστολή του FAX. To «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα «FAX» ( ) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο. Τονίζεται ότι, απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να μην αποστέλλεται 2η φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία τους. Όπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδομαδιαίων διαθέσεων των σημάτων, θα υπολογίζονται μηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήματα της κάθε Δ.Ο.Υ. και η ΥΔΕΑΔ θα τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. με νέα αποστολή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. ΕΙΔΙΚΑ, για τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ., που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ.Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ.Δημητρίου, Ελευσίνας και τη Δ.Ο.Υ. Γεν. Εσόδων θεσ/νίκης προκειμένου να αποστέλλουν «FAX» με την εβδομαδιαία διάθεση των

12 σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η ΥΔΕΑΔ έχουν δοθεί οι κωδικοί Δ.Ο.Υ.: Κλιμάκιο Χολαργού: 9901 Κλιμάκιο Αγ.Παρασκευής: 9902 Κλιμάκιο Περιστερίου: 9903 Κλιμάκιο Αγ. Δημητρίου: 9904 Κλιμάκιο Γεν. Εσόδων Θεσ.: 9905 Κλιμάκιο Ελευσίνας: 9906 Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 1/3/2001) Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και της τυχόν παράτασης που θα δοθεί για τη διάθεση των ειδικών σημάτων Τ.Κ.Α., έτους 2001, τα στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται από την ΥΔΕΑΔ μόνο για ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων για τις πραγματοποιηθείσες διαθέσεις σημάτων. Δηλαδή, δεν θα υπολογίζονται μηχανογραφικά και δεν θα αποστέλλονται συμπληρωματικά ποσότητες σημάτων για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις Δ.Ο.Υ. Επειδή η ενημέρωση αυτή προς την ΥΔΕΑΔ πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την ημερομηνία καταστροφής των ειδικών σημάτων 2001, η ενημέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από το Μάρτιο, σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα α.Ενημέρωση μέσω «WEB» Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω «WEB» δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα β. Συμπλήρωση και αποστολή του «FAX» Θα συμπληρώνετε ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλετε στην ΥΔΕΑΔ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μετά από το «FAX» που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε τη Δευτέρα 26/2/2001 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Δευτέρα 19/2/2001 έως Παρασκευή 23/2/2001, θα συμπληρώσετε ένα «FAX» με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Δευτέρα 26/2/2001 έως Παρασκευή 30/3/2001, το οποίο θα αποστείλετε στην ΥΔΕΑΔ την Δευτέρα 2/4/2001. Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο εχρησιμοποιείτο για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων γ. Προμήθεια σημάτων Όπως σας αναφέραμε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, με όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, δεν θα χρησιμοποιούνται από την ΥΔΕΑΔ για τον μηχανογραφικό υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (Κα.Κουλουβάρη ή ) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η ΥΔΕΑΔ σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη Δ.Ο.Υ., τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2001», που χρησιμοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ», θα αναγράφετε τη λέξη «Δ.Ο.Υ.» (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας Δ.Ο.Υ., η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων. Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ., θα αποστέλλεται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ, με ευθύνη της παραλάμβανουσας Δ.Ο.Υ., στο fax , υπόψη κας Κουλουβάρη Διόρθωση λαθών Η ΥΔΕΑΔ θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών και των Δ.Ο.Υ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε Τράπεζα ή Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΔΕΑΔ, της Δ.Ο.Υ. και της

13 Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης της Τράπεζας πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωση του, όσο το δυνατόν ταχύτερα. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Για τις Τράπεζες: Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους Τράπεζας, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωση του θα γίνεται με RECORD Αντιλογισμού. η μορφή του οποίου έχει ήδη δοθεί στις Τράπεζες. Για τις ΔΟΥ: Αν μετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, επειδή δεν υπάρχει διαδικασία διόρθωσης (αντιλογισμού), με ευθύνη των Δ.Ο.Υ. οι ποσότητες διάθεσης και η συνολική αξία των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας), θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ να είναι σωστή Παράδοση - Παραλαβή αδιάθετων σημάτων. Ι. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων/άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά, κατά το 10ήμερο που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης (περιλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης). 2. Το κάθε (υπο)κατάστημα Τράπεζας θα συμπληρώσει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σ'αυτό, θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής εις τριπλούν. Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την ΥΔΕΑΔ και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής-Παραλαβής για την κάθε αποστολή, ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η ΥΔΕΑΔ, με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής-Παραλαβής ή με FAX για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια. Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των τραπεζών μέσω δισκετών. Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα. Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα. Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων. Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου της Τράπεζας και του καταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής. 3. To Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται χωρικά το (υπο)κατάστημα. Οι Τράπεζες έχουν ενημερωθεί με κατάσταση των (υπο)καταστημάτων τους, στην οποία εμφανίζεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της αρμόδιας για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων. Ο Τίτλος και ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. θα συμπληρωθεί από την παραλσμβάνουσα ΔΟΥ υποχρεωτικά. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι Δ.Ο.Υ. που δεν χορήγησαν σήματα Τ.Κ Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα (υπο)καταστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ'συτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε δραχμές στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. 5. Η παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ. θα καταμετρήσει τα σήματα θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης/ Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα. Τα Σύνολα Παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων. Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛ.ΤΑ (και όχι με εκπρόσωπο της Τράπεζας), σαν ημερομηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής. 6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το (υπο)κατάστημα θα αποστείλει το ένα (1) αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστημένο στην ΥΔΕΑΔ. 7. Η ΥΔΕΑΔ μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των (υπο)καταστημάτων των Τραπεζών θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της