ΠΟΛ.: * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ.: 1307. - 49 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86"

Transcript

1 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 86 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ. ΤΜΗΜΑ Β' - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16Η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α' 3.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.Δ.Ε.Α.Δ. 4.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΕΙΣ:- ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (30Η) -ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (32Η). Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2000 Αρ.Πρωτ /1295/Τ & Ε.Φ. ΠΟΛ.: 1307 ΘΕΜΑ : Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας, έτους Ενόψει της έναρξης διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2001 και των ρυθμίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή θέτουμε υπόψη σας τα εξής : Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων που καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος δεν μεταβάλλονται για το έτος 2001, πλην του ποσού που καταβάλλεται για την προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, το οποίο, με τις νέες διατάξεις, μειώνεται από δύο χιλιάδες (2.000) σε χίλιες (1.000) δραχμές. Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου από το έτος 2001 καθιερώνεται ενιαίο ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας για τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα που αποτελεί ένδειξη καταβολής χωρίς να αναγράφεται σ' αυτό η αξία. Για τη χορήγηση του, όμως, θα καταβάλλονται τα κατά περίπτωση οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, γίνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν σε θέματα επιβολής προστίμων, τα οποία αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθούν, κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, προβλέπεται, όπως και για τα ειδικά σήματα έτους 2000, η ανάθεση της διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτους 2001 στις Τράπεζες Αγροτική, Εθνική και ALPHA BANK και καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σημάτων αυτών. Για διευκρινίσεις υπενθυμίζομε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2001, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Α. ΕΤΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ α. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. β.τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά. γ. Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης. δ. Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα). ε. Με την παρ. 4 του αρθ. 16 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α 249) από οφείλουν να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια ειδικού σήματος και τα επιβατικά IX αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ & ΕΥΥ). Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα. μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: - Όταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας,

2 Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2367/1953, όπως ισχύει και του π.δ. 351/ «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας: α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ. β)»» Διπλωματικού Σώματος»» Δ. Σ. γ)»» Προξενικού Σώματος»» Π. Σ. δ)»» Ξένων Αποστολών»» Ξ.Α. ε)» αναπήρων πολέμου»» ΑΝ.Π. Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ. διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλλουν Τ.Κ. και να προμηθευτούν ειδικό σήμα. - Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.τ.λ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος. Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.τ.λ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα. Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος. Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ., δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (παρ.1, άρθρο 40, ν.2214/1994 σχετ. διαταγή μας /5748/0014/8.6.94, ΠΟΛ.1147). - Όταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή). Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988-ΦΕΚ 195/Β/88, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989-ΦΕΚ 90/Α/89) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας οι κάτοχοι τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα το 1/12 των οριζομένων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας. Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση εφοδιασμού με το ειδικό σήμα. Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη, θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική με το θέμα διαταγή /248/Α0012/ ΠΟΛ. 1064/ της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται στο παρόν) και ειδικότερα ο κοινοποιούμενος μ αυτήν πίνακας, στον οποίο φαίνονται ενδεικτικά, αυτοκίνητα τύπου JEEP, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

3 Επισημαίνουμε, ότι δε θεωρούνται τύπου JEEP τα Φ.Ι.Χ. στα οποία ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από το χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός (σχετική διαταγή μας /147Γ & ΕΦ/ ΠΟΛ 1048). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωση του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής, τα διοικητικά δικαστήρια. 2. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά ορίζονται στην απόφαση αυτή. Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. 3. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που καταβάλλονται με τη προμήθεια ειδικού σήματος ανέρχονται ως εξής: α. Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι 300 κυβικά εκατοστά, δραχμές β. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 301 μέχρι 785 κυβικά εκατοστά, δραχμές γ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβικά εκατοστά, καθώς και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα), δραχμές δ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 κυβικά εκατοστά και άνω, δραχμές ε. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κυβικά εκατοστά, δραχμές στ. Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 2358 κυβικά εκατοστά και άνω, δραχμές Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας), δραχμές Όπως, όμως, προαναφέρθηκε για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος. Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ.ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3 5 από δρχ 6-9» » 10-13» » 14-16» » 17 και άνω» 2358 και άνω » 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο βασικός χρωματισμός του σήματος είναι σιέλ. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι μπλε σκούρο.

4 Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ. - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους θα υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στο τριπλότυπο απογραφικό δελτίο, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, θα αποκόπτεται και θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος. Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος. Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών. Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα. Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των προεκτυπωμένων ειδοποιητηρίων (αποδείξεις πληρωμής), των τριπλοτύπων απογραφικών δελτίων (υπεύθυνες δηλώσεις) και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001 θα διατεθούν από 02/1/2001 και μέχρι 16/2/ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2001, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ), και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υπόχρεους. Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ALPHA BANK. Ύστερα από τα ανωτέρω τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2001 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες και από τις ΔΟΥ. Ειδικότερα: Ι. Οι Τράπεζες θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα από 2/1/2001 μέχρι 16/2/2001 ή μέχρι την παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί για τη διάθεση αυτών, πλην των περιπτώσεων που σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις Δ.Ο.Υ. II. Οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα όλων των κατηγοριών στις κατωτέρω -περιπτώσεις: α) Όταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος. β) Όταν ο κάτοχος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι ή το έχει απωλέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει. γ) Όταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητο του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες, και για να μην επαναληφθούν τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. στην οποία βρίσκεται ο φάκελος του αυτοκινήτου, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εμπρόθεσμης διάθεσης των σημάτων. δ) Όταν στο ειδοποιητήριο έχει εκτυπωθεί η ένδειξη «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ» και ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το στοιχείο αυτό. ε) Όταν ο κάτοχος δηλώνει ότι έχει απωλέσει το ειδοποιητήριο ή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το σήμα αργότερα (και δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο) για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κλπ.). στ) Όταν όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 2001 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε) οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγούν σήματα από 2/1/2001.

5 Επίσης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ), καθώς και για την περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι ή το έχει απωλέσει και το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην οποία βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος), Αν η Δ.Ο.Υ. αυτή δεν είναι γνωστή, το σήμα θα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η διεύθυνση που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας, ανεξάρτητα εάν εκεί υπάρχει φάκελος του αυτοκινήτου ή όχι. Για την περίπτωση (στ) η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το κλιμάκιο της Δ.Ο.Υ, κατά περίπτωση. Στις λοιπές περιπτώσεις χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία το μήνα Δεκέμβριο του 2000 ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά το μήνα αυτό ως επιβατικό ιδιωτικής χρήσης από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 2000, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.2093/92, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, ως ανωτέρω (παρ.1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του σήματος του 2001 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι από τη Δ.Ο.Υ. Εφόσον, βέβαια, επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 2001 μαζί με το σήμα του 2000 κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας χορηγείται δωρεάν σήμα. Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται: - Από την ενοποιημένη Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Α, Β, Γ ), εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής. - Από τη Δ.Ο.Υ. έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων Δ.Ο.Υ. από την Α' Δ.Ο.Υ. για τη λοιπή Ελλάδα. Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό χορήγησης. Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Τελών & Ε.Φ.-Τμήμα Β (Σίνα 2-4, ΑΘΗΝΑ), Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις Δ.Ο.Υ. θα καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεση τους, σε ειδική κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων. Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες Δ.Ο.Υ. αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1363 «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και στον ΚΑΕ 2415 «Έσοδο από τη χορήγηση «ειδικού σήματος» τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ν.2052/92, αρθρ.3, παρ.4)» (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού δραχμών). Για τις Δ.Ο.Υ. TAXIS θα δοθούν οδηγίες από τη Γ.Γ.Π.Σ. πριν την έναρξη της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος. 8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - Το σήμα κατ αρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος. Μπορεί όμως να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ αυτούς, εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.

6 Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται: α) Το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο-απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από το ΚΕΠΥΟ στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν το λάβει μέχρι 1/2/2001 ή το απωλέσει, το ειδικό σήμα θα χορηγείται μόνο από τη Δ.Ο.Υ. Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον ΑΦΜ, τον αριθμό του οχήματος και το έτος για το οποίο χορηγείται το σήμα. Εάν ο κάτοχος του οχήματος στερείται για οποιοδήποτε λόγο ΑΦΜ, οι Δ.Ο.Υ. θα του χορηγούν πρώτα ΑΦΜ και ύστερα ειδικό σήμα. β) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωτικός για τις ως άνω Τράπεζες. 9. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Κ.Τ.Λ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Με βάση τις νέες διατάξεις, κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή προστίμου δρχ. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη, όμως, της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω). Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απολεσθέντος ή κλαπέντος. Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, καθορίζεται η κατωτέρω διαδικασία: α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη Δ.Ο.Υ.,από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής. β. Η Δ.Ο.Υ. από την σύνδεση της με το ΚΕΠΥΟ (μέσω PC) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος. γ. Εάν η Δ.Ο.Υ. δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Δ/νση του ΚΕΠΥΟ, είτε τηλεφωνικά ( , ) είτε με FAX ( ) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του FAX της. Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΥΟ έχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών από τον ΜΑΡΤΙΟ μήνα και μετά (δηλαδή μετά την παραλαβή - επεξεργασία στοιχείων και την ενημέρωση του αρχείου του). Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής. 10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι κάτοχοι των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι Από τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του Αντίθετα, μέχρι την μπορούν να κυκλοφορούν με το ειδικό σήμα του 2000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 36 του ν.2093/1992. Δηλαδή για να κυκλοφορεί το όχημα κατά τον Ιανουάριο του 2001, θα πρέπει να έχει επικολληθεί σ'αυτό σήμα ή του 2000 ή του Υπενθυμίζεται ότι εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2001, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2001, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το

7 όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την ). προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2001) καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής: (α) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβ.εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. (β) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κυβ.εκατ. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος. Δηλαδή, εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβ. εκατ. το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβ.εκατ. ή για μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 κυβ. εκατ. και άνω, το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κυβ. εκατ. το πρόστιμο είναι δρχ. Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 2358 κυβ. εκατ. και άνω το πρόστιμο είναι δρχ. (γ) Για τα ρυμουλκούμενα - ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα), το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. (δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κυβ. εκατ., οπότε το πρόστιμο όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται σε δραχμές. Έτσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα κυβ.εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή δρχ.) το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους δρχ. επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση. Υπενθυμίζεται, ότι με τις νέες διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο δραχμών και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την προβλεπόμενη από τις νέες διατάξεις απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών. Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε «πρόστιμα εμμέσων φόρων». 11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Στην περίπτωση που για κάποιο από τα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών αποσταλεί προεκτυπωμένο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2001, με βάση τις παλαιές διατάξεις, ο κάτοχος του οχήματος αυτού δεν οφείλει να καταβάλει το αναγραφόμενο στο διπλότυπο αυτό ποσό, γιατί οφείλει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα. Εξάλλου, στην περίπτωση που θα καταβληθεί το ποσό του διπλοτύπου για τα ανωτέρω οχήματα, τούτο θα επιστραφεί από τη Δ.Ο.Υ. με ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), που θα συνταχθεί με απόφαση του

8 Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ-, ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 του Π.Δ. 16/89. Σημειώνεται, όμως, ότι εφόσον για φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα τύπου JEEP αποστέλλονται μέχρι τώρα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις και οι κάτοχοι των οχημάτων καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει αυτών, υποχρεούνται μεν να προμηθευτούν ειδικό σήμα, για τυχόν όμως εκπρόθεσμη προμήθεια του δεν θα επιβληθεί πρόστιμο, ακόμα και αν αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών από τις Αστυνομικές Αρχές. Και τούτο, διότι, τυχόν επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις αυτές θα αποτελούσε επιβάρυνση για τους κατόχους των οχημάτων για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται, αφού η μη εμπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και κατά συνέπεια και η μη επικόλληση του στο όχημα, οφείλεται στο γεγονός της λανθασμένης εφαρμογής των περί τελών κυκλοφορίας διατάξεων, από τις Υπηρεσίες. Για τους ίδιους λόγους, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο και στην περίπτωση που για τα ανωτέρω οχήματα δεν απεστάλησαν μεν μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, οι κάτοχοί τους όμως κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση τις παλαιές διατάξεις, ύστερα όμως από υπολογισμό της Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν βεβαίωση). (Σχετικές διαταγές μας /5763/0014/ , ΠΟΛ.1286 και /6534/0014/ , ΠΟΛ.1326). - Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.2093/1992, όπως ισχύουν, εάν γίνει αλλαγή κινητήρα οχήματος, με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλονται με ειδικό σήμα, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος. - Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί η διαπίστωση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου του ΚΕΠΥΟ ή της Δ.Ο.Υ. (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 9). Εφόσον, όμως, ο έλεγχος διενεργηθεί το μήνα Ιανουάριο του 2001, αρκεί να έχει επικολληθεί το σήμα του έτους ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ Αποστολή - Παραλαβή Η ΥΔΕΑΔ θα προμηθεύσει κάθε (υπο)κατάστημα Τράπεζας (με βάση τους πίνακες υποκατ/των και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τις Τράπεζες) και κάθε Δ.Ο.Υ. (που κάνει βεβαίωση Τ.Κ.), με σήματα, με μια αποστολή που θα ικανοποιεί το 100% των αναγκών διάθεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της περσινής διάθεσης κάθε (υπο)καταστήματος και κάθε Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια, θα αποστέλλει συμπληρωματικές ποσότητες σημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σημείου διάθεσης, παρακολουθώντας αυτές από την ανελλιπή ενημέρωση που θα έχει για τις διαθέσεις των σημάτων. Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο. Επισημαίνεται ότι τα δέματα περιέχουν 20 τεμάχια. Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις Τράπεζες ο Διευθυντής του υποκαταστήματος, για δε τις Δ.Ο.Υ. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αναπληρωτής του. Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει nα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο. Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμοδίους. Σε κάθε αποστολή σημάτων από την ΥΔΕΑΔ θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις 2πλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια. Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (Ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην: ΥΔΕΑΔ Κλεομήδους ΑΘΗΝΑ (υπόψη κας Κουλουβάρη) Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ με FAX, που θα στέλνεται στους αριθμούς

9 , χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο Ενημέρωση για τη διάθεση Από Τράπεζες (Δεκαπενθήμερη ενημέρωση) Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας και ώρα 9η π.μ., υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ θα περνάει από τις Μηχανογραφικές Υπηρεσίες των Τραπεζών και θα παραλαμβάνει σε μαγνητική δισκέτα τη διάθεση των σημάτων, της προηγούμενης ημέρας, για όλα τα υποκαταστήματα. Η πρώτη ημέρα συλλογής των δισκετών είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της 1ης ημέρας διάθεσης. Στη μαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα υποκαταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραμμογράφηση του Record, έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες. Μαζί με τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ - ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΥΝΟΛΑ Στοιχεία Παραλαβής- Υπογραφής. Οι διευθύνσεις που θα γίνεται η παραλαβή των μαγνητικών δισκετών είναι: για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζησιμοπούλου 2 για την ALPHA BANK Λ. Αθηνών 77 για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κρήτης Από Δ.Ο.Υ Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 2/01/2001 μέχρι 28/2/2001. Κάθε Δευτέρα όλες οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν την ΥΔΕΑΔ για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από όλους τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση θα γίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως με το αν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από το Internet Explorer. Διαφορετικά, θα γίνεται με το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο «FAX» (Επισυνάπτεται υπόδειγμα). Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «web» και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται «FAX» α. Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. Εάν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS), η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά μέσα από το σύστημα Ο.Π.Σ.Α.(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών) και μέσω του Internet Explorer. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τη Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών (2334), η οποία θα προμηθεύει το κλιμάκιο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Ν. Αχαΐας, για το τρίμηνο Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2001 βάσει της υπ. αριθμ. 2992/ απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντη Νομού Αχαίας. Στην ενημέρωση που θα αποστέλλει η Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών θα συνυπολογίζει και τις ποσότητες διάθεσης του κλιμακίου. Η σύνδεση κάθε Δ.Ο.Υ. με το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρμόδιος χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στο Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση: login Μόλις γίνει η σύνδεση εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α1) στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το «Όνομα χρήστη» και το «Συνθηματικό» (τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε Δ.Ο.Υ.). Το «Όνομα χρήστη» θα είναι το ελληνικό Κεφαλαίο γράμμα Δ μαζί με τον κωδικό της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα η Δ.Ο.Υ. με κωδικό 1101 θα βάλει Όνομα χρήστη Δ 1101). Το προκαθορισμένο «Συνθηματικό» θα είναι ο κωδικός της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα η Δ.Ο.Υ με κωδικό 1101 θα βάλει συνθηματικό 1101). Συνιστάται στις Δ.Ο.Υ., για λόγους ασφαλείας, να αλλάξουν στη συνέχεια το συνθηματικό αυτό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Πατώντας το πλήκτρο «login» εξασφαλίζεται από το σύστημα η πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που αφορούν στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο χρήστης. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Ονόματος Χρήστη ή του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.

10 Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λανθασμένο Όνομα Χρήστη ή Συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α1α) που παρέχει το μήνυμα «Άγνωστος Χρήστης ή Λανθασμένο Συνθηματικό -Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά». Ο χρήστης πρέπει να επανέλθει στην αρχική συνημμένη οθόνη (Α1) μέσω της επιλογής «Πίσω» που εμφανίζεται στο άνω αριστερά μέρος της οθόνης και να καταχωρήσει την ορθή πληροφορία. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α2) με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές : - Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων - Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας - Πωλήσεις Σημάτων Τεχνικών Παιγνίων - Έξοδος - Αλλαγή Συνθηματικού Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε το αντικείμενο με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί, οπότε και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη, είτε «Έξοδος» οπότε και αποσυνδέεται, είτε «Αλλαγή Συνθηματικού». Εάν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη «Αλλαγή Συνθηματικού» (Α2α). Στην οθόνη αυτή ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει αρχικά το τρέχον Συνθηματικό και κατόπιν το Νέο Συνθηματικό εις διπλούν. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει. Από τις υπόλοιπες επιλογές αυτή που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας». Αρχικά εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α5), της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ημερομηνία) είναι ήδη συμπληρωμένα. Εκτός από την «Υπηρεσία», η οποία δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί, η «Ημερομηνία» μπορεί να μεταβληθεί εάν απαιτείται. Η «Οικονομική χρήση» πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη με μεγάλη προσοχή διότι πιθανόν να αφορά διαφορετικές Οικονομικές Χρήσεις. Επιλέγοντας «Επόμενη Σελίδα» εμφανίζεται η επόμενη συνημμένη οθόνη (Α6) στην οποία ο χρήστης θα καταχωρήσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήματα Τελών Κυκλοφορίας. Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά μία από τις «κατηγορίες των σημάτων». Η επιλογή γίνεται από το κουμπί με το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό. Η «Αξία» των σημάτων «κάθε κατηγορίας» είχε προβλεφθεί να υπολογίζεται αυτόματα μετά από την εισαγωγή της ποσότητας. Δεδομένης, όμως, της ενοποίησης όλων των κατηγοριών των σημάτων σε μία μοναδική κατηγορία, που επιβάλλεται στη χρήση του έτους 2001, η αξία θα πληκτρολογείται υποχρεωτικά από το χρήστη. Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σημάτων που διατέθηκαν. Στο πεδίο «Δωρεάν» καταχωρείται η ποσότητα των δωρεάν σημάτων που τυχόν διατέθηκαν. Στο πεδίο «Άκυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σημάτων. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων επιλέγει «Καταχώρηση» οπότε εμφανίζεται η συνημμένη οθόνη (Α9), μέσα από την οποία μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία με την οποία επιθυμεί να συνεχίσει. - Νέα Καταχώρηση - Μενού Επιλογών - Έξοδος Επιλέγοντας - «Νέα Καταχώρηση» επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη οθόνη σε αναμονή επόμενης καταχώρησης. - «Μενού Επιλογών» εμφανίζει την οθόνη του αρχικού μενού (Α2) ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο. - «Έξοδος» επιστρέφει στην αρχική οθόνη (Α1) και στη συνέχεια βγαίνει από το Internet Explorer. Από το Internet Explorer μπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Έξοδος είτε κλείνοντας το παράθυρο με το γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο μεγάλο παράθυρο).

11 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1. Για να επιτευχθεί η σύνδεση του PC που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ. στο σύστημα Ο.Π.Σ.Α μέσω του Internet Explorer, όπως περιγράφηκε αναλυτικά ανωτέρω, είναι απαραίτητο να εισαχθεί στο Αρχείο C:\WINDOWS\Hosts η ακόλουθη καταχώρηση: opsa_mail opsa_mail.opsa.gr Εάν στο PC που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δεν υπάρχει το προαναφερόμενο αρχείο C:\WINDOWS\Hosts, αλλά υπάρχει το αρχείο C:\WINDOWS\Hosts.sam, τότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει αντιγραφή του αρχείου αυτού σε ένα νέο αρχείο C:\WINDOWS\Hosts και να ακολουθηθεί η προηγούμενη διαδικασία όπως περιγράφηκε αναλυτικά. 2. Για να εμφανίζονται οι ελληνικοί χαρακτήρες στις οθόνες θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Από τις Επιλογές (Menu) του Internet Explorer επιλέγουμε: VIEW ENCODING GREEK ALPHABET(ISO) β. Χειρόγραφες Δ.Ο.Υ Συμπλήρωση του FAX Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι: 1. Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης «Δ.Ο.Υ.». 2. Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ. σας. 3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, της προηγούμενης εβδομάδας. 4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Έως» με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας ή της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημ/νία Διάθεσης και η Ημ/νία «Έως» της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημ/νίας Διάθεσης. Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα «FAX» με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας), μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημ/νία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του «FAX» η ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ. Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο «FAX» θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης, για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1. ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX» (Αποστολή 12/01/01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 11/01/01 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 8/01/01 έως 11/01/01 2. ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX» (Αποστολή 15/01/01 ΔΕΥΤΕΡΑ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 12/01/01 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 12/01/01 έως 12/01/01 5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη Δ.Ο.Υ. σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα). 6. Στη στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ θα συμπληρώνεται η αξία σε δραχμές του συνόλου των διατεθέντων σημάτων. 7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών γ. Αποστολή του FAX. To «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα «FAX» ( ) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο. Τονίζεται ότι, απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να μην αποστέλλεται 2η φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία τους. Όπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδομαδιαίων διαθέσεων των σημάτων, θα υπολογίζονται μηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήματα της κάθε Δ.Ο.Υ. και η ΥΔΕΑΔ θα τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. με νέα αποστολή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. ΕΙΔΙΚΑ, για τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ., που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ.Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ.Δημητρίου, Ελευσίνας και τη Δ.Ο.Υ. Γεν. Εσόδων θεσ/νίκης προκειμένου να αποστέλλουν «FAX» με την εβδομαδιαία διάθεση των

12 σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η ΥΔΕΑΔ έχουν δοθεί οι κωδικοί Δ.Ο.Υ.: Κλιμάκιο Χολαργού: 9901 Κλιμάκιο Αγ.Παρασκευής: 9902 Κλιμάκιο Περιστερίου: 9903 Κλιμάκιο Αγ. Δημητρίου: 9904 Κλιμάκιο Γεν. Εσόδων Θεσ.: 9905 Κλιμάκιο Ελευσίνας: 9906 Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 1/3/2001) Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και της τυχόν παράτασης που θα δοθεί για τη διάθεση των ειδικών σημάτων Τ.Κ.Α., έτους 2001, τα στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται από την ΥΔΕΑΔ μόνο για ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων για τις πραγματοποιηθείσες διαθέσεις σημάτων. Δηλαδή, δεν θα υπολογίζονται μηχανογραφικά και δεν θα αποστέλλονται συμπληρωματικά ποσότητες σημάτων για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις Δ.Ο.Υ. Επειδή η ενημέρωση αυτή προς την ΥΔΕΑΔ πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την ημερομηνία καταστροφής των ειδικών σημάτων 2001, η ενημέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από το Μάρτιο, σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα α.Ενημέρωση μέσω «WEB» Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω «WEB» δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα β. Συμπλήρωση και αποστολή του «FAX» Θα συμπληρώνετε ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλετε στην ΥΔΕΑΔ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μετά από το «FAX» που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε τη Δευτέρα 26/2/2001 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Δευτέρα 19/2/2001 έως Παρασκευή 23/2/2001, θα συμπληρώσετε ένα «FAX» με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Δευτέρα 26/2/2001 έως Παρασκευή 30/3/2001, το οποίο θα αποστείλετε στην ΥΔΕΑΔ την Δευτέρα 2/4/2001. Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο εχρησιμοποιείτο για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων γ. Προμήθεια σημάτων Όπως σας αναφέραμε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, με όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, δεν θα χρησιμοποιούνται από την ΥΔΕΑΔ για τον μηχανογραφικό υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (Κα.Κουλουβάρη ή ) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η ΥΔΕΑΔ σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη Δ.Ο.Υ., τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2001», που χρησιμοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ», θα αναγράφετε τη λέξη «Δ.Ο.Υ.» (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας Δ.Ο.Υ., η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων. Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ., θα αποστέλλεται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ, με ευθύνη της παραλάμβανουσας Δ.Ο.Υ., στο fax , υπόψη κας Κουλουβάρη Διόρθωση λαθών Η ΥΔΕΑΔ θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών και των Δ.Ο.Υ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε Τράπεζα ή Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΔΕΑΔ, της Δ.Ο.Υ. και της

13 Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης της Τράπεζας πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωση του, όσο το δυνατόν ταχύτερα. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Για τις Τράπεζες: Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους Τράπεζας, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωση του θα γίνεται με RECORD Αντιλογισμού. η μορφή του οποίου έχει ήδη δοθεί στις Τράπεζες. Για τις ΔΟΥ: Αν μετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, επειδή δεν υπάρχει διαδικασία διόρθωσης (αντιλογισμού), με ευθύνη των Δ.Ο.Υ. οι ποσότητες διάθεσης και η συνολική αξία των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας), θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ να είναι σωστή Παράδοση - Παραλαβή αδιάθετων σημάτων. Ι. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων/άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά, κατά το 10ήμερο που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης (περιλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης). 2. Το κάθε (υπο)κατάστημα Τράπεζας θα συμπληρώσει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σ'αυτό, θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής εις τριπλούν. Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την ΥΔΕΑΔ και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής-Παραλαβής για την κάθε αποστολή, ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η ΥΔΕΑΔ, με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής-Παραλαβής ή με FAX για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια. Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των τραπεζών μέσω δισκετών. Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα. Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα. Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων. Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου της Τράπεζας και του καταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής. 3. To Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται χωρικά το (υπο)κατάστημα. Οι Τράπεζες έχουν ενημερωθεί με κατάσταση των (υπο)καταστημάτων τους, στην οποία εμφανίζεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της αρμόδιας για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων. Ο Τίτλος και ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. θα συμπληρωθεί από την παραλσμβάνουσα ΔΟΥ υποχρεωτικά. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι Δ.Ο.Υ. που δεν χορήγησαν σήματα Τ.Κ Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα (υπο)καταστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ'συτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε δραχμές στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. 5. Η παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ. θα καταμετρήσει τα σήματα θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης/ Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα. Τα Σύνολα Παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων. Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛ.ΤΑ (και όχι με εκπρόσωπο της Τράπεζας), σαν ημερομηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής. 6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το (υπο)κατάστημα θα αποστείλει το ένα (1) αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστημένο στην ΥΔΕΑΔ. 7. Η ΥΔΕΑΔ μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των (υπο)καταστημάτων των Τραπεζών θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της

14 Παράδοσης των σημάτων και τις τυχόν διαφορές, τις οποίες θα στείλει σε κάθε (υπο)κατάστημα, σε κάθε Δ.Ο.Υ. και συγκεντρωτικά στην Δ/νση Τελών και Ειδ. Φορολογιών και σε κάθε Τράπεζα (Δ/νση Οργάνωσης) Κατάσταση απογραφής σημάτων Η ΥΔΕΑΔ, από τα στοιχεία που διαθέτει και αμέσως μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα έχουν περιέλθει σ'αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σημάτων από τράπεζες σε Δ.Ο.Υ. και από Δ.Ο.Υ. σε Δ.Ο.Υ. και στοιχεία διάθεσης σημάτων μέσω «FAX» ή «WEB»), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ., για ενημέρωση και έλεγχο, «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την ΥΔΕΑΔ, των παραλαβών από τις τράπεζες και Δ.Ο.Υ. των παραδόσεων σε Δ.Ο.Υ., των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Δ.Ο.Υ. τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή Τέλος χρήσης - Καταστροφή σημάτων Μετά το τέλος της χρήσης των σημάτων του 2001, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την οποία, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ, θα σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με νεότερο έγγραφο μας. Προτού σας δοθούν οδηγίες δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των σημάτων αυτών. 14. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ -ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Γενικές οδηγίες Όπως έχει προαναφερθεί, οι Τράπεζες θα χορηγούν το ειδικό σήμα ΜΟΝΟ όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο. Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτηση τους και δεν είναι δεσμευτική. Το χρονικό διάστημα από έχει κατανεμηθεί ενδεικτικά στις παρακάτω περιόδους: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο απόκομμα 2 του ειδοποιητηρίου-απόδειξης πληρωμής, υπάρχει προεκτυπωμένη η ένδειξη: «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΦΜ ΚΑΤΟΧΟΥ» Κατά τη χορήγηση του σήματος οι Τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν, ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ, αν έχει συμπληρωθεί το ζητούμενο στοιχείο. Αν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ΑΦΜ θα πρέπει να παραπέμπεται ο υπόχρεος για την προμήθεια του σήματος στη Δ.Ο.Υ Ενέργειες από Τράπεζες. α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου. β) Παρουσία του υπόχρεου θα καταχωρούνται τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο. γ) Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2001 και την πρώτη εργάσιμη μετά την ημερομηνία λήξης της διάθεσης, θα στείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. μαγνητικές ταινίες που θα περιέχουν τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων των αντιστοίχων περιόδων με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί (Δ/νση: Χανδρή 1 & θεσ/νίκης Μοσχάτο, κα Γκύζη -ΤΗΛ ). Οι ταινίες θα συνοδεύονται από σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται η Τράπεζα, ο μήνας διάθεσης των ειδικών σημάτων και το πλήθος των εγγραφών. δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν Ενέργειες από Δ.Ο.Υ Δ.Ο.Υ. όπου λειτουργεί το σύστημα TAXIS

15 Για τις Δ.Ο.Υ. TAXIS η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος θα γίνεται μέσω του συστήματος, με διαδικασία που θα ενεργοποιηθεί πριν την έναρξη διάθεσης αυτού. Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης θα σταλούν από το Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με τα σχετικά προγράμματα Χειρόγραφες Δ.Ο.Υ Οδηγίες για τον Α.Φ.Μ. Οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ελέγχουν με μεγάλη προσοχή τον ΑΦΜ που θα συμπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο ΑΦΜ αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήματος. Για τον έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ μπορεί να χρησιμοποιείται το αλφαβητικό ευρετήριο των φορολογουμένων της Γ.Γ.Π.Σ. Ειδικότερα για τις παντρεμένες γυναίκες: Ι. αν έχουν ΑΦΜ δικό τους θα αναγράφουν στο πλαίσιο τον δικό τους ΑΦΜ. ΙΙ. αν δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ, θα τους αποδίδεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση και την εγκύκλιο που αναφέρθηκαν παραπάνω και στη συνέχεια θα αναγράφεται ο ΑΦΜ τους στο αντίστοιχο πλαίσιο Επιλογή και συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για την προμήθεια του Ειδικού Σήματος προσκομίζει προεκτυπωμένο ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παραπάνω ειδοποιητηρίου με το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή, ΣΩΣΤΑ και ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης χορήγησης του σήματος, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται χωριστά το ποσό του Ειδικού Σήματος και χωριστά το πρόστιμο π.χ. ποσό τελών κυκλοφορίας : Το ποσό του προστίμου ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ στα συγκεντρωτικά δελτία (ΗΜΕΡΗΣΙΟ και ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ). 3. Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «έτους... θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που αφορά το χορηγούμενο σήμα, ώστε να μη γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρηση τους από τη Γ.Γ.Π.Σ., με τα τέλη κυκλοφορίας των προηγουμένων ετών σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί. 4. Στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, καθώς η μη συμπλήρωση του ή η λανθασμένη ή μη ευανάγνωστη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναμία καταχώρησης της πληρωμής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις: 1. που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήμα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο λόγος της απαλλαγής στο επάνω δεξιό τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης. για τα οχήματα Δημοσίου κ.λ.π., θα αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ» για τα αναπηρικά η λέξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ» 2. που χορηγείται σήμα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τμήμα η λέξη «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ» και στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντας αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να μην καλύπτει το ποσό τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται (κωδικός 69) Δεματοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων Για τη δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιμοποιούνται δύο έντυπα: (1) Το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ όπως στο υπόδειγμα Α και (2) Το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ... όπως στο υπόδειγμα Β. Συμπλήρωση του ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Κάθε μέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (που έχουν συμπληρωθεί από τις Δ.Ο.Υ.) θα συγκεντρώνονται σε δέματα κατά ποσό κλιμακίου τελών κυκλοφορίας. Κάθε δέμα του ιδίου κλιμακίου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του ιδίου κλιμακίου, δημιουργείται δεύτερο, τρίτο, κ.λ.π. δέμα.

16 Για κάθε τέτοιο δέμα θα συμπληρώνεται ένα «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» (όπως στο Υπόδειγμα Α) με τα παρακάτω στοιχεία: Ι. τον τετραψήφιο κωδικό της Δ.Ο.Υ. II. την ημερομηνία διάθεσης του σήματος III. τον αριθμό δέματος IV. την αξία που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο δέμα V. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαμβάνονται στο δέμα VI. τη συνολική αξία του δέματος Ο αριθμός δέματος είναι τετραψήφιος και θα συμπληρώνεται ως εξής: Στις δύο πρώτες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αριθμός 20. Στις δύο επόμενες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του δέματος, που μας δείχνει το πλήθος των δεμάτων ανά ημέρα Προσοχή: Ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και κατ' έτος θα δημιουργούνται στις περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών. Συμπλήρωση του ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ που συμπληρώθηκαν για τη δημιουργία των αντιστοίχων δεμάτων, θα δημιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Υπόδειγμα Β), με τα παρακάτω στοιχεία: Ι. το σύνολο των δεμάτων της ημέρας II. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας III. τη συνολική αξία των δεμάτων ανά ημέρα Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. και η ημερομηνία της διάθεσης των σημάτων και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Συσκευασία και Αποστολή (1) Κάθε δέμα θα συνοδεύεται με το ημερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέματα της ίδιας ημέρας θα επισυνάπτονται στο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελλο. (2) Οι πέντε υποφάκελλοι θα τοποθετούνται σε ένα φάκελο και θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε εβδομάδας (Δ/νση: Τ.θ. 1075, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ) με την ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» (3) Στο φάκελο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. τύπου Jeep Ε.I.X. και Φ.Ι.Χ., επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέττες Ι.Χ. και, τροχόσπιτα Ι.Χ.) Στα κατωτέρω οχήματα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας Ζ' κατηγορίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτά φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες, από τις οποίες και προκύπτει η απαλλαγή (πινακίδες με ένδειξη Κ.Υ., Δ.Σ., Π.Σ., Ξ.Λ. και ΑΝ.Π. προσωπικού (μόνο 1 Ε.Ι.Χ.) 4 στους αρχηγούς των ξένων Διπλωματικών Αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, στο επίσημο Διπλωματικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών που βρίσκονται στην Ελλάδα και στους ξένους έμμισθους Γεν. Πρόξενους (Ε.Ι.Χ.). Επίσης στους Προξένους, Υποπρόξενους στους προξενικούς πράκτορες και στο μη διπλωματικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών, με τον όρο της, αμοιβαιότητας. (Ε.Ι.Χ.) 5 στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους, σταθμούς πρώτων βοηθειών, στα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, στο ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κοινής ωφελείας και στο Εθνικό Ίδρυμα (Τύπου JEEP Φ.I.X) α/α Απαλλασσόμενα οχήματα Σχετικές διατάξεις Α. Οχήματα που ανήκουν: 1. στο Ελληνικό Δημόσιο περ.β. παρ.1, αρ.17 ν.2367/53 2. στους Λιμενικούς Οργανισμούς και στα Λιμενικά Ταμεία (φορτηγά περ. ε. παρ.1, αρ.17 τύπου JEEP). ν.2367/ σε μέλος της δυνάμεως των Ηνωμένων Πολιτειών ή του πολιτικού παρ. 6, αρ.ιι παραρτήματος ν.1893/90. περ. δ, παρ.1. αρ.17 ν.2367/53.όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 236/67 περ.στ.-παρ.1. αρ.17 ν.2367/53, όπως ισχύει 6 στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων παρ.3. αρ.51. ν. 1947/91 Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε) 7 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως αποκεντρωμένη Δημόσια Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 465/72 Υπηρεσία που λειτουργεί υπό μορφή ειδικού ταμείου Β. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ 1 στους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και, οπλίτες παρ.1 και 2 αρ.1 ν.490/76 2 στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, των τριών κλάδων των Ε- νόπλων Δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου. παρ.3, αρ.1 ν.490/76. 3 στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κάτω το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. παρ.4 αρ. 1. ν.490/76 4 στους αναπήρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης αρ.34 ν.1731/87 5 στους αναπήρους Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού. παρ. 4 αρ.23 ν. 1882/90 6. στους αναπήρους Έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών οι οποίοι: Α.α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή εδ. Αα παρ.1 αρ.16 ν. 1798/88, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ.1 αρ.23 ν.1882/90 β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα.) του ενός ή και των δύο κάτω ακρών με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ)του ενός ή και των δύο κάτω ακρών με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. εδ. Αβ παρ.1 αρ.16 Ν.1798/88

18 α/α Απαλλασσόμενα οχήματα Σχετικές διατάξεις Β. έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό εδ. Β παρ. 1 αρ.16 αναπηρίας 100% ν.1798/88 Γ. είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% εδ. Γ, παρ.1 αρ. 16 ή ν.17/98/88 όπως β) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις η πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι προστέθηκε με την παρ.2 αρ.23 ν.1882/90. εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθεια ή γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ε) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) Οι ως άνω απαλλαγές ισχύουν εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση για την απαλλαγή του σχήματος, στα πλαίσια των οριζομένων από τις προαναφερόμενες κατά περίπτωση διατάξεις και εφόσον ο κυλινδρισμός του κινητήρα του οχήματος είναι μέχρι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές όριο. Γ. Λοιπές περιπτώσεις 1. Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα και αυτοκίνητα τύπου JEEP αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (καταλυτικά) που ετέθησαν σε κυκλοφορία ύστερα από απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας (πενταετή απαλλαγή) 2. Τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα ή υβριδικά με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Σημείωση Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίζονται ότι το όχημα για το οποίο ζητούν το ειδικό σήμα δεν υπόκεινται σε τέλη κυκλοφορίας, η περίπτωση όμως δεν αναγράφεται στο πίνακα αυτό, θα πρέπει να προσκομίζουν στοιχεία που αποδεικνύουν την απαλλαγή προστέθηκε με την απόφ Υπ. Οικον. και Υγείας Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων Γ4α/Φ.15/ 921/2.4.90, που κυρώθηκε με το ν.1914/90 αρ.46 παρ.1 περ. κστ. αρ.40 ν. 1882/90 αρ. 20 ν. 1921/91 παρ. 9 αρ. 2 ν.2052/92 ******************************************************************************************* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 16 Φεβρουαρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : /248/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΠΟΛ.: 1064 ΤΜΗΜΑ Α' Θέμα: Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτου τύπου JΕΕP. Mε αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ Α' 181/ ) στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 (που αναφέρονται όπως είναι γνωστό στον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης), προστέθηκαν δύο εδάφια, που έχουν ως εξής:

19 «Επίσης, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα τύπου JEEP. Για καθένα από αυτά τα οχήματα λαμβάνεται υπόψη κατ' επιλογή του φορολογουμένου: α) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της περίπτωσης, μειωμένο κατά είκοσι στα εκατό (20%) ή β) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα στα εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί, λαμβάνεται υπόψη η τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, του ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος». 2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για όλα τα αυτοκίνητα τύπου JEEP, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), καθόσον δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός στα παραπάνω αυτοκίνητα με βάση την κατηγορία (επιβατικά, φορτηγά), στις διατάξεις αυτές. 3. Εξάλλου με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (άρθρο 22 ν.2093/92) ορίσθηκε ότι στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955 μετά τη λέξη «αεροσκάφος» προστίθενται οι λέξεις «ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής». Κατά συνέπεια, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση: οι κύριοι ή οι κάτοχοι αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής, καθώς και όσοι έχουν στην διάθεση τους για τις ατομικές, οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγο τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι και ασκούν πραγματική διοίκηση ή ως διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι. 4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν από , για τις δαπάνες που κατά περίπτωση, πραγματοποιούνται ή τεκμαίρονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. 5. Τέλος για τη ενημέρωση σας, σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται αυτοκίνητα τύπου JEEP που κυκλοφορούν στnv Ελληνική Αγορά: Εργοστάσιο Asia Motors Chrysler Chrysler Chrysler Grund Daihatsu Daihatsu Lada Land Rover Land Rover Land Rover Land Rover Land Rover Mitsubishi Mitsubishi Nissan Nissan Opel Suzuki Suzuki Suzuki Toyota Toyota Τύπος Rock Star 3Θ Wrangler 3Θ Cherokee 3Θ Cherokse 5Θ Cherokee 5Θ Feroza 3Θ Rocky 3Θ Niva 3Θ Defender 3Θ Defender 5Θ Discovery 3Θ Discovery 5Θ Range Rover 5Θ Pajero 3Θ Pajero 5Θ Patrol 3Θ Patrol 5Θ Frontera 5Θ Sumurai 3Θ Vitara 3Θ Vitara 5Θ Land Cruiser 3Θ Land Cruiser 5Θ Σημειώνεται ότι η ένδειξη 3Θ και 5 Θ σημαίνει 3 πόρτες και 5 πόρτες αντίστοιχα. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Γραμματείας Με Ε.Υ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: ΠΟΛ.1282/19.11.1998 Διάθεση Ειδικού Σήματος Τ ελών Κυκλοφορίας, έτους 1999 Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας, έτους 1999 1128734/1438/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1282/19.11.1998 Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΙΙ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΙ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει με σήματα κάθε κατάστημα των φορέων διάθεσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004.

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004. ΠΟΛ.1114/22.10.2003 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2003 Αριθμ.Πρωτ.: 1094433/ 1101/Τ & Ε.Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ:- ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ

1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1130031/10940/0014 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. 1262 Δ/ΝΣΕΙΣ : - ΦΠΑ & Ε.Φ. (14η) ΤΜΗΜΑ Δ και - ΕΙΣΠΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ 2.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006.

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006. ΠΟΛ.1133/21.10.2005 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: 1099613/681/Τ & Ε. Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΠΡΟΘΕΣΜΙ Α ΠΡΟΣ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ).

Κ ΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΠΡΟΘΕΣΜΙ Α ΠΡΟΣ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΠΟΛ Κ ΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΠΡΟΘΕΣΜΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2004.

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2004. - 889 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΕΙΣ:-ΤΕΛΩΝ & ΕΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΣΠΡ. ΗΜ.ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1069235 / 693 / Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ. 1093 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ: Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 ΠΟΛ. 1149 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2008.

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2008. - 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΕΙΣ:- ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τέγα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /08/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /08/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των άρθρων 32 και 33 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21.7.2009) σχετικά με τον ειδικό φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-ΞΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-ΞΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Απριλίου 2011 ΠΟΛ. 1074 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 1. Δ/ΝΣΗ 30 η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδικας :10672 Αθήνα Πληροφορίες :Β. Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδικας :10672 Αθήνα Πληροφορίες :Β. Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ: Αθήνα, 12/6/2017 ΠΟΛ. 1084 Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες - Τηλέφωνα.Τ.&Ε.Φ. :2103642570-2103644781 Υ..Ε.Α.. :2105140436-2105152183

Πληροφορίες - Τηλέφωνα.Τ.&Ε.Φ. :2103642570-2103644781 Υ..Ε.Α.. :2105140436-2105152183 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ..Ε.Α..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1097919/8087/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛ. 1206/12. Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ι.Χ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ι.Χ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ JEEP, ΔΙΚΥΚΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 2000 KAT. ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ. εκ.) ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ. εκ.) ΠΟΣΟ (δρχ.) ΠΡΟΣΤΙΜΟ (δρχ.) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επιβατικά Ι.Χ. Μοτοσικλέτες Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου Πίνακας περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-παραβόλου: ΠΛΗΡΩΜΗ e-παραβόλου: ΚΑΤΑΘΕΣΗ e-παραβόλου ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ e-παραβόλου ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.».

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.». Αθήνα, 18.4.2013 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1117719/9944/1445/Β0014 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ: Β «Παροχή Υπηρεσιών ΠΟΛ.: 1144 & Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16) Β)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012. ΠΟΛ. 1220-31/10/2011 - Ανάθεση διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 1994, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1039 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών. -- 1219 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Νοεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1121150/706/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1309 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 03/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 119 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α (ΦΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΦΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1005 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ο.Α.Ε.Ε. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 30.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β 2. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ Γ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.Δ/ΝΣΗ 30 η ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1025 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

ΠΟΛ: 1025 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ

ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. Δ/ΝΣΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Α) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πριν την έναρξη της πρακτικής προηγείται η δημοσιοποίηση της στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1495 - * Φ.Π.Α. * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α' 2.Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε' Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075 2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1049996

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.

Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994. ΠΟΛ.1199/17.8.1994 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011» C:\Documents and Settings\Fotiadiso\Desktop\F15_26_Διαβιβαστικό οδηγιών εκτύπωσης.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16.08.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α II. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ. : Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΘΗΡΑΣ για τεχνικό έλεγχο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ. : Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΘΗΡΑΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 04 04 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2423/37592 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: (α) ΠΟΛ.1143/ (β) Έγγραφο ΔΠΦΥ A / με οδηγίες για τον υπολογισμό τελών κυκλοφορίας έτους 2017

Σχετ.: (α) ΠΟΛ.1143/ (β) Έγγραφο ΔΠΦΥ A / με οδηγίες για τον υπολογισμό τελών κυκλοφορίας έτους 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 H διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αθήνα 19/6/2002 ΘΕΜΑΤΑ: Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα