Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ"

Transcript

1 Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008

2 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του ΕΜΠ Μαθήματα Τηλε-εκπαίδευσης Αγγλική Τεχνική Ορολογία (ΑΤΟ) Εφαρμογή στο ΕΜΠ και Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Ιταλική Τεχνική Ορολογία (ΙΤΟ) Εμβάθυνση της ύλης στην ΑΤΟ ανά Σχολή Υποστήριξη ενσωμάτωσης εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού Διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων - παρουσιάσεων Διαδικτυακό Εγγραφολόγιο Σπουδαστών Οργάνωση & διεξαγωγή σεμιναρίων γενικού ενδιαφέροντος Δράσεις του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων του ΕΜΠ Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων CCMS 2

3 Μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης για την ΑΤΟ Δρα συμπληρωματικά του παραδοσιακού μαθήματος Εστιάζει στην αξιολόγηση Εφαρμόζεται από το 2005 έως σήμερα για το σύνολο των φοιτητών του ΕΜΠ του 4ου εαρινού εξαμήνου Αντικατέστησε την γραπτή εργασία Υλοποίηση έγινε με LMS: IBM Lotus Learning Management System που διαχειρίζεται το ΚΗΥ ΑναπτύχθηκεσεσυνεργασίαμετοΚέντροΞένωνΓλωσσώντου ΕΜΠ (Καθ. Ε. Κολέθρα, Λ. Πετριανίδη, Γ. Χάρη) Συγγραφή του ηλεκτρονικού μαθήματος από τις καθηγήτριες των Αγγλικών με το IBM Workplace Collaborative Learning Authoring Tool Διεύθυνση: 3

4 Επικρατούσα Κατάσταση του μαθήματος ΑΤΟ στο ΕΜΠ 2200 φοιτητές εγγεγραμμένοι στο μάθημα ΑΤΟ με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας 9 διαφορετικές σχολές 3 διδάσκοντες της Αγγλικής Γλώσσας 13 εβδομάδων δίωρο μάθημα συμπληρώνεται με μία γραπτή εργασία Επιβαρημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των φοιτητών Χαμηλή θέση της ξένης γλώσσας σε Τεχνολογικό Ίδρυμα 4

5 Το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης της ΑΤΟ στο ΕΜΠ 5

6 Στατιστική Ανάλυση Αξιολόγηση των Βαθμών των φοιτητών (απόδοση φοιτητών) στο μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης το έτος 2005 στις γραπτές εξετάσεις το έτος 2005 στις γραπτές εξετάσεις των 3 προηγουμένων ετών (2002, 2003, 2004) Αξιολόγηση του Ερωτηματολόγιου (άποψη των φοιτητών) Επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητών με την πληροφορική Αξιολόγηση λογισμικού Αξιολόγηση περιεχομένου 6

7 Αποτελέσματα της Στατιστικής Ανάλυσης 1.. Συμμετοχή φοιτητών στην γραπτή εργασία / στο μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης Συμμετοχή φοιτητών 100% 80% 60% 40% 20% 0% 28,2% 71,8% 24,2% 75,8% 53,0% 47,0% 19,3% 80,7% Δεν συμμετείχαν στο πρόσθετο έργο Συμμετείχαν στο πρόσθετο έργο Έτος 7

8 Αποτελέσματα της Στατιστικής Ανάλυσης Άποψη των φοιτητών για το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης 2. Δείκτης αξιολόγησης λογισμικού 81,43% 3. Δείκτης αξιολόγησης περιεχομένου (όγκος-δυσκολία) 58% 8

9 Αποτελέσματα της Στατιστικής Ανάλυσης Άποψη των φοιτητών για το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης 4. Αποκτηθείσες γνώσεις από το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης Μετρίως Χρήσιμες 11,9% Ελάχιστα Χρήσιμες 4,8% Άχρηστες 0,0% Πολύ Χρήσιμες 17,6% Πολύ Χρήσιμες Χρήσιμες Μετρίως Χρήσιμες Ελάχιστα Χρήσιμες 63,5% Χρήσιμες Άχρηστες 9

10 Αποτελέσματα της Στατιστικής Ανάλυσης Βαθμοί φοιτητών 5. Οι φοιτητές που έχουν κάνει την γραπτή εργασία ή το μάθημα τηλεεκπαίδευσης 2005 μεγαλύτερη Μέση Βαθμολογία 2002 στις γραπτές εξετάσεις Οι φοιτητές που έκαναν μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης καλύτερη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις 7. Το επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητών με την πληροφορική δεν επηρεάζει βαθμούς στο μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης 10

11 Συμπεράσματα από την εφαρμογή του μαθήματος Τηλε-εκπαίδευσης ΑΤΟ στο ΕΜΠ Οι φοιτητές αποδέχτηκαν το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης Οι φοιτητές έχουν θετική άποψη για το ηλεκτρονικό μάθημα (περιεχόμενο και λογισμικό) Το μάθημα τηλε-εκπαίδευσης είχε θετική εκπαιδευτική επίδραση στους φοιτητές Οι καθηγήτριες των Αγγλικών αποφορτίστηκαν από την διόρθωση 2200 γραπτών εργασιών 11

12 Μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης ΙΤΟ Δρα συμπληρωματικά του παραδοσιακού μαθήματος Εστιάζει στην αυτόνομη μάθηση Εφαρμόζεται πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του 2008 Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΕΜΠ (Καθ. Maria-Angela Rapacciouolo) Η υλοποίηση έγινε με LCMS: Moodle που διαχειρίζεται το ΚΗΥ Διεύθυνση: 12

13 Το μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης της ΙΤΟ στο ΕΜΠ 13

14 Μαθήματα Τηλε-εκπαίδευσης εμβάθυνσης στην ΑΤΟ Δύο εξειδικευμένα μαθήματα ΑΤΟ, ένα για τη σχολή ΗΜ & ΜΥ και ένα για τις σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δρουν συμπληρωματικά του παραδοσιακού μαθήματος ΑΤΟ των αντίστοιχων σχολών Εστιάζουν στην αυτόνομη μάθηση Εφαρμόζονται πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του 2008 Η υλοποίηση έγινε με LMS: IBM Lotus Learning Management System Αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΕΜΠ (Καθ. Ε. Κολέθρα, Λ. Πετριανίδη) Συγγραφή του ηλεκτρονικού μαθήματος από τις καθηγήτριες των Αγγλικών με το IBM Workplace Collaborative Learning Authoring Tool Διεύθυνση: 14

15 Μάθημα Τηλε-εκπαίδευσης εμβάθυνσης στην ΑΤΟ 15

16 Υποστήριξη ενσωμάτωσης εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό για Εξειδικευμένα Λογισμικά Το Κέντρο Η/Υ ανέπτυξε και παρέχει διαδικτυακά (ή και σε cd) ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό εκμάθησης των εξειδικευμένων λογισμικών που είναι διαθέσιμα στα συστήματα του Κέντρου Η/Υ (Διεύθυνση: MSC Patran Mathematica Mathcad Mathematica Abaqus 16

17 Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό για το MSC Patran 17

18 Υποστήριξη ενσωμάτωσης εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία Σεμινάρια για Εξειδικευμένα Λογισμικά Το Κέντρο Η/Υ οργανώνει την διεξαγωγή σεμιναρίων προς τους φοιτητές του ΕΜΠ για εξειδικευμένα λογισμικά (Διεύθυνση: MSC Patran Nastran Fatigue ANSYS ANSYS CFX Fluent Abaqus Arc GIS 18

19 Δημοσιεύσεις σχετικές με τις εφαρμογές Τηλε-εκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ Μαθήματα Τηλε-εκπαίδευσης 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια Antwerp CALL 2008, Βέλγιο (Selected plenary) AELFE 2007, Πορτογαλία ICEL-2007, Πανεπιστήμιο Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ EuroCALL-2006, Ισπανία SP Teaching 2005, Θεσσαλονίκη EuroCALL-2005, Πολωνία 1 δημοσίευση στο ελληνικό περιοδικό (με κριτές) «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», Τεύχος 122 Α, 2007 Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα 1 δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο στη Χαϊδελβέργη Γερμανίας το 2003 σχετικό με τεχνολογικές εφαρμογές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 19

20 Διαδικτυακό Εγγραφολόγιο Σπουδαστών Παρέχει στο φοιτητή πλήρη εικόνα της κατάστασής του Εμφανίζει τη διαχρονική πορεία του φοιτητή σε μια σελίδα (μαθήματα, βαθμοί, απαλλαγές κ.λπ.) Διαμορφώνει τη δήλωση μαθημάτων ανάλογα με τη προϊστορία του κάθε φοιτητή και τους κανόνες του προγράμματος σπουδών Προστατεύει τον φοιτητή από λάθη στη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων 20

21 Διαδικτυακό Εγγραφολόγιο Σπουδαστών Χρησιμοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία στο εαρινό εξάμηνο στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θα χρησιμοποιηθεί και στις 9 Σχολές για τις εγγραφές του χειμερινού εξαμήνου Επιπλέον δυνατότητες που έχουν υλοποιηθεί Αιτήσεις για πιστοποιητικά μέσω internet για όλες τις Σχολές Κατάλογοι εγγραφέντων σε μαθήματα για τα μέλη ΔΕΠ 21

22 Οργάνωση & διεξαγωγή σεμιναρίων γενικού ενδιαφέροντος Δύο κύκλοι σεμιναρίων γενικού ενδιαφέροντος για τους φοιτητές του ΕΜΠ Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), με χρήση του προγράμματος AutoCAD της Autodesk Αναλύσεις-Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με τη βοήθεια του πακέτου Matlab της Mathworks, και των εργαλείων του (Toolboxes) 22

23 Το Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων CCMS Κυριάκος Διακονικολάου Τεχνικός Υπεύθυνος του Περιβάλλοντος CCMS, Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου

24 Το Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων CCMS Αναπτύχθηκε στα πλαίσια των «Δράσεων Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΜΠ» από την ομάδα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων του ΕΜΠ Έχει στόχο να διευκολύνει τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος να δημιουργήσουν δικτυακούς τόπους για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Δικτυακούς τόπους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Επιστημονικούς οδηγούς. Δικτυακούς τόπους προβολής διπλωματικών ή διδακτορικών διατριβών. Ιστοσελίδες συνεδρίων, ημερίδων, κλπ Ιστοσελίδες εργαστηρίων ή ερευνητικών ομάδων Οι λειτουργικές προδιαγραφές του CCMS βασίστηκαν στην ανάλυση: Συστημάτων ανάπτυξης online μαθημάτων (Course Management Systems) Συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems) Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων Υποέργο Κεντρικών Δράσεων ΠΕ3 Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Ε.Μ.Π. 24

25 Δικτυακοί Τόποι Μαθημάτων με βάση το CCMS Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων Υποέργο Κεντρικών Δράσεων ΠΕ3 Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Ε.Μ.Π

26 Δομή και περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ενός Μαθήματος Ο Δικτυακός Τόπος ενός Μαθήματος μπορεί να περιλάβει: Τα στοιχεία ταυτότητας του μαθήματος (Σχολή, Τομέας, Τίτλος, Διδάσκοντες, κλπ). Οποιοδήποτε υλικό που περιγράφει το μάθημα: σε μορφή άμεσα αναγνώσιμη από τις web σελίδες (HTML format) σε επισυναπτόμενα έγγραφα (WORD documents, PDF documents, κλπ) σε μορφή συνδέσμων διαδικτύου (αναφορές σε άλλες web σελίδες) Ανακοινώσεις ή λίστες από χρονολογικά ταξινομημένα γεγονότα. Αρχεία έγγραφα (ασκήσεις, εργασίες, βιβλιογραφικό υλικό του μαθήματος) Διδάσκοντες και βοηθούς διδασκαλίας του μαθήματος Οργάνωση ενός Δικτυακού Τόπου ενός Μαθήματος: Το υλικό του μαθήματος οργανώνεται σε φακέλους υλικού. Οι φάκελοι υλικού τοποθετούνται σε ιστοσελίδες. Μία ιστοσελίδα, εκτός από φακέλους υλικού, μπορεί να έχει υπο-σελίδες. Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων Υποέργο Κεντρικών Δράσεων ΠΕ3 Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Ε.Μ.Π. 26

27 Πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο Μαθημάτων του ΕΜΠ Για την ταυτοποίηση καθηγητή ή φοιτητή στο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το username και password που έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του ΕΜΠ. Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ αποκτούν αυτόματα τη δυνατότητα να δημιουργούν μαθήματα, χωρίς κάποια έγκριση από τον γενικό διαχειριστή, δηλαδή: H απόδοση του ρόλου «Δημιουργός Μαθήματος» γίνεται αυτόματα με τη διαδικασία εισόδου, εφόσον ανιχνευτεί ότι ο χρήστης που έκανε login είναι Μέλος ΔΕΠ του ΕΜΠ Όταν ένα Μέλος ΔΕΠ δημιουργήσει ένα νέο μάθημα, αυτόματα αποκτά το ρόλο «διαχειριστή» του μαθήματος αυτού. Ο διαχειριστής ενός μαθήματος έχει τη δυνατότητα: Να αναθέσει το ρόλο «διαχειριστή» για το μάθημα αυτό, σε οποιονδήποτε χρήστη έχει κάνει σχετική αίτηση (συνήθως, άλλα μέλη ΔΕΠ). Να επιτρέψει το ρόλο «θεατή» για το μάθημα αυτό, σε οποιονδήποτε χρήστη έχει κάνει σχετική αίτηση (συνήθως, φοιτητές). Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων Υποέργο Κεντρικών Δράσεων ΠΕ3 Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Ε.Μ.Π. 27

28 Δυνατότητες του CCMS Δυνατότητες διαλειτουργικότητας στο CCMS: Εξαγωγή του περιεχομένου και του υλικού ενός μαθήματος σε XML αρχείο με καλά καθορισμένο XML σχήμα. Δημιουργία νέου μαθήματος, με την εισαγωγή XML αρχείου που ακολουθεί συμβατό σχήμα με αυτό που καθορίζει το περιβάλλον CCMS. Δημιουργία πλήρους λειτουργικού αντιγράφου ενός μαθήματος, σε μορφή HTML σελίδων, που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε διακομιστή διαδικτύου (web server). Αντιγραφή μαθήματος Με την αντιγραφή ενός μαθήματος δημιουργείται ένα νέο Μάθημα πανομοιότυπο με το πρωτότυπο (περιέχει αντίγραφα όλου του υλικού του πρωτοτύπου). Η αντιγραφή μαθήματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν ο διδάσκον θέλει να δημιουργήσει τις Web Σελίδες για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ενός μαθήματος. Αντίγραφα ασφαλείας και διαδικασία επαναφοράς (STAGING) Ένας διδάσκον μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας (BACKUP) ενός Μαθήματος, το οποίο περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε με βάση μόνο αυτό, να μπορέσει να επαναφέρει το μάθημα (RESTORE) ακριβώς όπως ήταν τη στιγμή της λήψης του αντιγράφου. Περιβάλλον Ανάπτυξης Web Σελίδων Μαθημάτων Υποέργο Κεντρικών Δράσεων ΠΕ3 Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Ε.Μ.Π. 28

29 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 29

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπος Σ. Στεφάνου 1, Άννα Μοσχά 2 stefanou@byte.gr, annamos@central.ntua.gr 1 Σύμβουλος ηλεκτρονικής μάθησης 2 Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Φοιτητολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Πίνακας περιεχομένων. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 153/16.5.2014 Αθήνα, 16/5/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 32 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα