ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Δ 7.1 Εμπλουτισμός Μαθημάτων με Βιομηχανικό Λογισμικό (Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Π. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΛΟΥΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, ΜΑΪΟΣ 2006

2 Πακέτο Εργασίας 7 Εισαγωγή ομάδας εξειδικευμένων μαθημάτων Πληροφορικής και εμπλουτισμό περιεχομένου με βιομηχανικό λογισμικό 1. Εισαγωγή Ενδεικτικός κατάλογος δημοφιλούς τεχνικού λογισμικού στην παραγωγική διαδικασία εντός Ελλάδας Βασικές δράσεις που υλοποιούνται Καταγραφή λογισμικού στο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

3 ΠΕ.7 - Εισαγωγή ομάδας εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής και εμπλουτισμός περιεχομένου με βιομηχανικό λογισμικό 1.Εισαγωγή Παραδοτέο: Εμπλουτισμός μαθημάτων με βιομηχανικό λογισμικό (πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση) Τα τελευταία δέκα χρόνια μεγάλος αριθμός οργανισμών, φορέων, βιομηχανικών μονάδων και τεχνικών γραφείων υποστηρίζουν σημαντικό εύρος των δραστηριοτήτων τους με συστήματα πληροφορικής που περιλαμβάνουν μηχανοργάνωση υπηρεσιών, βάσεις δεδομένων, τεχνικό και βιομηχανικό λογισμικό, βελτιστοποίηση αποθεμάτων και διεργασιών, κ.τ.λ.. Επίσης η διαδεδομένη χρήση λογισμικού στην παραγωγική διαδικασία έχει συντελέσει στην ίδρυση και ανάπτυξη εταιριών ανάπτυξης, υποστήριξης και εμπορίας σε θέματα πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού λογισμικού. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι νέοι μηχανολογικοί μηχανικοί ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες, να έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και τέλος να έχουν γνώσεις εξειδικευμένου τεχνικού και βιομηχανικού λογισμικού. Με βάση τα παραπάνω στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ΠΠΣ, στη δράση ΠΕ7, γίνεται α) προσπάθεια καταγραφής του υπάρχοντος τεχνικού λογισμικού στην παραγωγική διαδικασία, β) συστηματική καταγραφή του λογισμικού που εφαρμόζεται ή διδάσκεται στα μαθήματα του ΠΠΣ του ΤΜΜΒ και τέλος γ) πιλοτική εφαρμογή εισαγωγής εξειδικευμένου λογισμικού σε σειρά μαθημάτων. 2. Ενδεικτικός κατάλογος δημοφιλούς τεχνικού λογισμικού στην παραγωγική διαδικασία εντός Ελλάδας Ολοκληρώθηκε έρευνα αγοράς για την καταγραφή του τεχνικού και βιομηχανικού λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται από ελληνικές τεχνικές εταιρίες και μηχανικούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από δύο 3

4 τεχνικές ημερίδες του ΤΕΕ που έχουν γίνει για το τεχνικό λογισμικό στην Ελλάδα και με την βοήθεια του διαδικτύου η ομάδα εργασίας κατέληξε στον ενδεικτικό κατάλογο του Πίνακα 1. Α/Α Λογισμικό Αντικείμενο Περιγραφή 1 Adina R&D, Inc. Ανάλυση τάσεων Εμπορικός κώδικας Μετάδοση θερμότητας πεπερασμένων στοιχείων Υπολογισμός ροών 2 FEMLAB Διαδραστικό πρόγραμμα Μοντελοποίηση και επίλυση πεπερασμένων στοιχείων φυσικών προβλημάτων 3 DIANA Ανάλυση κατασκευών Κώδικας πεπερασμένων Προβλημάτων ροών στοιχείων Γεωτεχνικά προβλήματα Διαχείριση μεγάλων 4 AutoDesk Inventor Τρισδιάστατο πρόγραμμα συναρμολογημάτων Professional 8 μηχανολογικής σχεδίασης Κινηματική εποπτεία μηχανισμών Σχεδιασμός σύνθετων μερών 5 AutoPOL Κατεργασίες διαμόρφωσης που προκύπτουν από ελασματουργικές εργασίες CAD τρισδιάστατης 6 StruCad Μεταλλικές κατασκευές σχεδίων μοντελοποίησης και αυτόματης παραγωγής Πρόγραμμα ανάλυσης και 7 INSTANT 2000 Μεταλλικές κατασκευές διαστασιολόγησης (κατά Ευρωκώδικα 3) μεταλλικών κατασκευών 8 ANSYS Κώδικας ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία 9 Design Space Στατική, θερμική και Ανάλυση και μελέτη της δυναμική ανάλυση, μηχανικής συμπεριφοράς επιτρέποντας στο μηχανικόσχεδιαστή να βελτιώσει την ενός ή περισσότερων συνεργαζόμενων σχεδίαση του εξαρτήματος σε εξαρτημάτων κρίσιμα σημεία του Ανάλυση και διαστασιολόγηση 10 SOFISTIK μεταλλικών κατασκευών, γεφυροποιίας, θεμελιώσεων, φραγμάτων Μηχανολογικό σχεδιασμό 11 Pro/Engineer νέων προϊόντων Λογισμικό στερεάς Βελτιστοποίησης των μοντελοποίησης σχεδιαζόμενων εξαρτημάτων (CAD/CAM/CAE). προσομοιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας τους 12 CFX Λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής 13 FLUENΤ Λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής Πίνακας 1: Δημοφιλές Τεχνικό Βιομηχανικό Λογισμικό στην Ελλάδα. 4

5 3. Βασικές δράσεις που υλοποιούνται Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ΠΠΣ και ειδικότερα στο Π.Ε.7 υλοποιούνται οι εξής δράσεις στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Σε όλα σχεδόν τα βασικά μαθήματα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ύπαρξη βιομηχανικού / τεχνικού λογισμικού. Η προσπάθεια αυτή μεθοδεύεται με συστηματικές αναφορές στις σύγχρονες υπολογιστικές δυνατότητες, και με έμφαση στην κατάστρωση δύσκολων προβλημάτων που η επίλυσή τους παραπέμπεται στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Επειδή η προσπάθεια αυτή αφορά το σύνολο πρακτικά των μαθημάτων, δεν γίνεται ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα μαθήματα. Εξετάζεται η δυνατότητα και η σκοπιμότητα διδασκαλίας συγκεκριμένου βιομηχανικού / τεχνικού λογισμικού σε μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Η εισαγωγή βιομηχανικού λογισμικού γίνεται καταρχάς σε πιλοτική κλίμακα και με τακτική ανασκόπηση της πορείας των αντίστοιχων μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πιθανές αρνητικές παρενέργειες όπως: Υπερβολική έμφαση στη διδασκαλία του λογισμικού, που αποβαίνει σε βάρος της επαρκούς έκθεσης και αφομοίωσης από τους φοιτητές των βασικών αρχών του μαθήματος. Ενθάρρυνση της άσκοπης χρήσης λογισμικού και της άκριτης υιοθέτησης των αποτελεσμάτων. Πρόσδεση σε συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού Οι ενότητες μαθημάτων που εμπλουτίζονται με βιομηχανικό λογισμικό είναι οι εξής τρεις: (1) Μαθήματα προγραμματισμού, εφαρμοσμένων μαθηματικών και εισαγωγικά μαθήματα μηχανολογίας. Στον προγραμματισμό και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά εισάγεται λογισμικό υπολογιστικών μαθηματικών με ευρεία αποδοχή στη μηχανολογία, όπως Matlab, Mathematica. Το λογισμικό χρησιμοποιείται σε ποικιλία εφαρμογών και ακολουθεί την αναλυτική λύση. Επίσης το προχωρημένο μάθημα σχεδίου γίνεται αποκλειστικά με βάση λογισμικό γενικής αποδοχής στη βιομηχανία (Autocad). 5

6 (2) Επιλεγμένα τεχνολογικά μαθήματα των τελευταίων εξαμήνων. Εισάγεται πιλοτικά λογισμικό σε τεχνολογικά μαθήματα επιλογής των τελευταίων εξαμήνων του ΠΠΣ. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η «Επιλογή Υλικών» όπου χρησιμοποιείται το λογισμικό CES4 EDU, και η «Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός» όπου χρησιμοποιείται το λογισμικό psycalc. (3) Προχωρημένα υπολογιστικά μαθήματα. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν τα προχωρημένα υπολογιστικά μαθήματα όπου θα δοκιμαστεί πιλοτικά στις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας των μαθημάτων η προκαταρκτική εξοικείωση με το βιομηχανικό λογισμικό. Τα μαθήματα αυτά ειναι οι «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή» και τα «Πεπερασμένα Στοιχεία». Τα αντίστοιχα λογισμικά είναι το Fluent και το Abaqus. Τεχνικό λογισμικό χρησιμοποιείται επίσης συστηματικά κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών. Το λογισμικό αυτό συχνά είναι πολύ εξειδικευμένο ή απαιτητικό στην εκμάθηση ώστε να μπορεί να διδαχθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων. 4. Καταγραφή λογισμικού στο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών Μετά τον εμπλουτισμό μαθημάτων με τεχνικό και βιομηχανικό λογισμικό έγινε καταγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιείται στα προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Η υλοποίηση της καταγραφής βασίστηκε στις απαντήσεις του συνημμένου ερωτηματολογίου (βλέπε συν. 1) το οποίο στάλθηκε στους διδάσκοντες κάθε μαθήματος. Μετά από επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει ότι σε σύνολο 82 μαθημάτων λογισμικό χρησιμοποιείται συστηματικά σε 17 μαθήματα, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Τα μαθήματα αυτά και το αντίστοιχο λογισμικό απαριθμούνται στον Πίνακα 2. 6

7 Α/Α Μάθημα Λογισμικό Σχόλια 1 Μηχανολογικό σχέδιο με Η/Υ AutoCAD Υπολογιστικές μέθοδοι στην 2 Ενεργειακή περιοχή Διαφορικές εξισώσεις με 3 Μερικές Παραγώγους Μηχανουργικές κατεργασίες 4 με ψηφιακή καθοδήγηση 5 Φυσική Μεταλλουργία Microsoft Office (Excel) Visual Fortran FLUENT CFX Mathematica EdgeCam Thermo-Calc DICTRA 6 Επιλογή Υλικών CES4 EDU 7 Φυσικές Διεργασίες 8 Μετάδοση Θερμότητας Ι Συμπιεστή & Ασυμπίεστη 9 Αεροδυναμική 10 Τεχνικές Μετρήσεων COMPUTER-AIDED THERMODYNAMIC TABLES ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Java Foil CFX Psd, Cross psd Photo-anal 11 Εισαγωγή στους Η/Υ COMPAQ FORTRAN 12 Προγραμματισμός με Η/Υ COMPAQ FORTRAN 13 Αριθμητική Ανάλυση 14 Υπολογιστικές μέθοδοι Η μέθοδος των 15 Πεπερασμένων στοιχείων Matlab Fortran COMSOL Multiphysics Mathematica Matlab Fortran ABAQUS Elastic (in-house) 16 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης engine.f 17 Θέρμανση-Κλιματισμός psycalc Πίνακας 2: Λογισμικό που χρησιμοποιείται στα μαθήματα του ΠΠΣ 7

8 5. Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ΠΠΣ ολοκληρώθηκε η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει περίπου 4 χρόνια νωρίτερα με την εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής. Τώρα τα μαθήματα αυτά αναδιοργανώνονται και εμπλουτίζονται όπως και άλλα μαθήματα με τεχνικό και βιομηχανικό λογισμικό. Τα πρώτα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η εξοικείωση και η γνώση των φοιτητών σε θέματα πληροφορικής, εφαρμογής αλλά και ανάπτυξης λογισμικού και γενικότερα η ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά σε υπολογιστικό περιβάλλον. Επίσης οι φοιτητές, εφαρμόζοντας την υπολογιστική προσέγγιση μπορούν να υλοποιήσουν σύνθετα προβλήματα μηχανολογίας στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών ή άλλων εκπαιδευτικών έργων που αναλαμβάνουν. Σημειώνεται ότι η φοιτητική κοινότητα του τμήματος, έχει αποδεχθεί με θετικά σχόλια τις αλλαγές αυτές. Θεωρούμε ότι με τον επιχειρούμενο εμπλουτισμό μαθημάτων με τεχνικό και βιομηχανικό λογισμικό υποβοηθείται σημαντικά η ευκολότερη προσαρμογή των αποφοίτων μας στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 7: Εισαγωγή ομάδας εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής και εμπλουτισμός περιεχομένου με βιομηχανικό λογισμικό Ερωτηματολόγιο καταγραφής λογισμικού στο ΠΠΣ Στοιχεία μαθήματος Κατεύθυνση: Μάθημα:... Εξάμηνο: Διδάσκων:. Καταγραφή του λογισμικού Ονομασία λογισμικού:... Περιβάλλον λειτουργίας (Windows, Linux, Unix): Είναι ανοικτός κώδικας ή εμπορικό πακέτο:... Απαιτήσεις λογισμικού (μνήμη, επεξεργαστής κτλ):.. Πόσες άδειες λειτουργίας υπάρχουν από το συγκεκριμένο λογισμικό:. Κόστος αγοράς του λογισμικού:. Προαπαιτούμενες γνώσεις λειτουργίας του λογισμικού:. 9

10 Η διδασκαλία του λογισμικού αφορά περισσότερο την εξοικείωση στη χρήση του ή την εφαρμογή του;:. Η εισαγωγή του λογισμικού στο μάθημα στοχεύει: (α) Στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών του μαθήματος NAI. OXI.. (β) Στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεθοδολογιών του μαθήματος σε πρακτικά προβλήματα (case studies, κλπ.) NAI. OXI. (γ) Στην παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών (φυσικοχημικά δεδομένα κλπ.) NAI OXI (δ) Σε τίποτε από τα παραπάνω (διευκρινίστε) 10

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Μανόλης Γ. Σφακιανάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr) Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ 2008-2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΪΟΝΤΩΝ CAD Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Νίκος Μπιλάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2001 Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα (ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 3.1.α) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)

ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών ΜΜΥ424 και ΜΜΥ425 ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ 2010-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ www.amc.edu.gr Η πρώτη ιδιωτική Πολυτεχνική Σχολή στην Ελλάδα! Η Σχολή Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων

Διαβάστε περισσότερα