Κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών τους, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών τους, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:"

Transcript

1 Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση» Στην εγκύκλιο, με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/16756/ (ΑΔΑ: Β41ΙΧ-Ξ9Δ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α') και του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α') καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, είτε κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου είτε υποχρεωτικά. Πρωταρχικός στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η απεμπλοκή των πολιτών από την αναζήτηση ενδιάμεσων δικαιολογητικών, δηλαδή εκείνων που είναι απαραίτητα για την έκδοση άλλων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους από τη Δημόσια Διοίκηση. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις της αυτεπάγγελτης αναζήτησης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α ) έχουν ρητά επεκταθεί και σε διοικητικές διαδικασίες που αφορούν σε επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη από το 2004 έως σήμερα, έχουν ενταχθεί μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων σαράντα (40) δικαιολογητικά στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και εκατόν ογδόντα δύο (182) στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την ένταξη των προαναφερθέντων δικαιολογητικών στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και την εφαρμογή του μέτρου της αυτεπάγγελτης αναζήτησης γενικότερα, η υπηρεσία μας καλεί τους φορείς στους οποίους προωθείται το παρόν έγγραφο να ελέγξουν εκ νέου την ορθότητα του καταλόγου των δικαιολογητικών για την έκδοση των οποίων είναι αρμόδιοι, προκειμένου να προβούμε από κοινού στην επικαιροποίησή του μέσω της τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών τους, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τα παρακάτω: 1) Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα οφείλουν να

2 ελέγξουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, την ορθότητά τους προκειμένου τα δικαιολογητικά αυτά να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση. Για παράδειγμα, είναι πιθανό κάποια πιστοποιητικά να μην εκδίδονται πλέον από την ίδια υπηρεσία ή να μην εκδίδονται πλέον, λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης των φορέων που τα εξέδιδαν στο παρελθόν (όπως συμβαίνει με ορισμένα ασφαλιστικά Ταμεία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 2) Ορισμένα πιστοποιητικά τα οποία αναζητούνται κυρίως με συναίνεση του ενδιαφερομένου και τα οποία είχαν ενταχθεί στο μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, είναι πιθανόν να πρέπει να διαγραφούν από τον πίνακα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, καθώς συμπεριλαμβάνονται σε άλλη ευρύτερη κατηγορία δικαιολογητικών τα οποία αναζητούνται υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, στον πίνακα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου περιλαμβάνονται πιστοποιητικά υπαλληλικής ιδιότητας και πιστοποιητικά βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 587/Β'/2006) ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πρώην μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 488 Β'/2005) του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Τα προαναφερόμενα όμως επί μέρους πιστοποιητικά έχουν συμπεριληφθεί σε μία ευρύτερη κατηγορία πιστοποιητικών η οποία περιλαμβάνει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, τη βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας τα οποία εκδίδονται από το σύνολο των Υπουργείων, αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα οποία έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση (ΦΕΚ 1171 Β'/2007). 3) Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των δικαιολογητικών τα οποία στην παρούσα φάση αναζητούνται αυτεπάγγελτα κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου οφείλουν να τροποποιήσουν τις σχετικές κανονιστικές πράξεις σε συνεργασία με την υπηρεσία μας προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των συγκεκριμένων δικαιολογητικών στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ρητή συναίνεση του ενδιαφερομένου. Κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης βάσει του ισχύοντος τότε θεσμικού πλαισίου τέθηκε ως προϋπόθεση η ρητή συναίνεση του ενδιαφερομένου κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μέτρο αυτό ήταν νέο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και για τους πολίτες γενικότερα. Μετά την παρέλευση της πρώτης περιόδου εφαρμογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και αφού διαπιστώθηκε ότι το μέτρο έγινε αποδεκτό από τους πολίτες τροποποιήθηκε το τότε θεσμικό πλαίσιο και καθιερώθηκε η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση

3 πιστοποιητικών χωρίς να απαιτείται ρητή συναίνεση του ενδιαφερομένου. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων παροτρύνουν τους πολίτες να προσκομίσουν μόνοι τους απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του μέτρου, προβάλλοντας ως επιχείρημα την προηγούμενη ρητή συναίνεση του ενδιαφερομένου και παραβλέποντας ουσιαστικά το γεγονός ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η τυπική έγκρισή της από τον πολίτη και σε εκείνες που δεν απαιτείται. 4) Στο πλαίσιο της συνολικής επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα, οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται, επιπροσθέτως, να επικαιροποιήσουν και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων υπαλλήλων για την έκδοση των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση (ονόματα υπαλλήλων, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Δ/νσεις Απλούστευσης και Παραγωγικότητας ή οι Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργείων οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων επικοινωνίας και να ενημερώσουν την υπηρεσία μας σχετικά. 5) Δεδομένου ότι πάγιος στόχος της υπηρεσίας μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση του μέτρου της αυτεπάγγελτης αναζήτησης με την οποία προωθείται η ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καλούνται να προτείνουν την ένταξη νέων δικαιολογητικών στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση, τα οποία θεωρούν ότι ζητούνται συχνότερα ως ενδιάμεσα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση σύνθετων διοικητικών διαδικασιών. 6) Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων/Γενικών Γραμματειών που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντάξει δικαιολογητικά αρμοδιότητάς τους στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση (Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

4 και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) παρακαλούνται να υποβάλλουν προτάσεις στην υπηρεσία μας για την ένταξη δικαιολογητικών που εκδίδουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση, τα οποία αποτελούν ενδιάμεσα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο να αποστείλουν στο Τμήμα Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών, Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις προτάσεις τους όσον αφορά στα σημεία 1-6 το αργότερο έως την 9 η Αυγούστου Νέα ημερομηνία παράτασης για την υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, δόθηκε παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, έως και Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Έναρξη χορήγησης δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού της «Αγροτικής Εστίας» για το 2012

5 Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής για τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών Έτους 2012 της Αγροτικής Εστίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕΠ και η διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα. Η διαδικασία χορήγησης των δελτίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Ιουλίου Οι κληρωθέντες δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα δελτία μέσω των ΚΕΠ της Χώρας. Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινά από την παραλαβή τους και διαρκεί μέχρι τις Τα δελτία ισχύουν έως Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: ΣΕΠΕ: Εγκύκλιος για την πρόληψη μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου Εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη της μόλυνσης των εργαζομένων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εξέδωσε ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Μιχάλης Χάλαρης. Στην εν λόγω εγκύκλιο, ο κ. Χάλαρης καλεί τους επιθεωρητές των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, να διεξάγουν ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται εργαζόμενοι που ενδέχεται να εκτεθούν στον ιό. Όπως εξήγησε στο ΑΜΠΕ, ο Ειδικός Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, η εγκύκλιος απευθύνεται τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους, λαμβάνει υπόψη της όλα τα γνωστά σενάρια για την πρόληψη του ιού και είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται ένα τέτοιο μέτρο στη χώρα μας. Στην εγκύκλιο αναφέρεται, ότι παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν σχετίζονται με το χώρο εργασίας, εντούτοις υπάρχουν

6 κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης όπως είναι: αγρότες, γεωπόνοι, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, μηχανικοί, κηπουροί, δασολόγοι, φύλακες, εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε βιολογικούς καθαρισμούς, εργαζόμενοι σε πτηνοτροφεία και φάρμες κ.α. Κίνδυνο διατρέχουν και εργαζόμενοι που εργάζονται σε εργαστήρια όπου χειρίζονται ιστούς ή υγρά που έχουν μολυνθεί με τον ιό. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, απευθύνει τις παρακάτω συστάσεις προς τους εργοδότες: 1. Παροχή ενημέρωσης προς τους εργαζομένους σχετικά με τις πιθανές πηγές έκθεσης, τον τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης από τον ιό, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, τα συμπτώματα της μόλυνσης κ.λ.π. 2. Εφόσον παρέχονται στους εργαζομένους στολές, να περιλαμβάνονται πουκάμισα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια ως επιλογές. Διαφορετικά να προτρέπονται οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους να φορούν πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και κάλτσες. 3. Παροχή εντομοαπωθητικών και ενημέρωση για τη χρήση τους. 4. Λήψη μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στα κουνούπια. Ακόμη, μέριμνα για την εξάλειψη των πηγών στάσιμου νερού σε εξωτερικούς χώρους εργασίας, όσο είναι δυνατό, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών: - Αδειασμα των δοχείων με λιμνάζοντα ύδατα κάθε 4 έως 5 ημέρες, καθώς και αναποδογύρισμα, κάλυψη, ή αποθήκευση δοχείων όπως καλύμματα, κουβάδες, βαρέλια, καροτσάκια, κ.λ.π. που ενδέχεται να λιμνάζουν νερά. Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν. - Καθάρισμα των υδρορροών βροχής και αφαίρεση υπολειμμάτων (φύλλα, κλαδιά, σκουπίδια) από χαντάκια και φρεάτια. - Αποφυγή εργασίας, εάν είναι εφικτό, σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (πιο συχνά από το

7 σούρουπο έως το ξημέρωμα). Αντίστοιχα προς τους εργαζόμενους συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα προστασίας: 1. Χρήση προστατευτικού ρουχισμού, όπως πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και κάλτσες. 2. Χρήση εντομοαπωθητικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: - Αποφυγή εφαρμογής της αντλίας ή των προϊόντων αεροζόλ απευθείας στο πρόσωπο. Αντ αυτού προτείνεται ψεκασμός των προϊόντων πάνω στα χέρια και προσεκτική επάλειψη στο πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας. - Αποφυγή εφαρμογής των εντομοαπωθητικών στο δέρμα που καλύπτεται από ρούχα. - Ψεκασμό των ενδυμάτων με εντομοαπωθητικά προϊόντα, καθώς τα κουνούπια μπορούν να διεισδύσουν τα λεπτά ρούχα. - Ανανέωση του εντομοαπωθητικού όταν απαιτείται. - Πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά το πέρας της εργασίας. - Πλύσιμο των ρούχων που έχουν ψεκαστεί με εντομοαπωθητικά πριν χρησιμοποιηθούν ξανά. Ο ιός του Δυτικού Νείλου (West Nile Virus-WNV) μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Η κύρια δεξαμενή του ιού στη φύση είναι τα πτηνά, ενώ οι άνθρωποι και τα θηλαστικά θεωρούνται ως αδιέξοδοι ξενιστές. Τα κουνούπια συχνά αναπτύσσονται σε νερά που λιμνάζουν για περισσότερες από 4 ημέρες και είναι πιο δραστήρια από το σούρουπο έως το ξημέρωμα. Πισίνες, λίμνες, στέρνες, τάφροι άρδευσης, βαρέλια βροχής, αλλά και θαμνώδεις και δασικές εκτάσεις ευνοούν την ανάπτυξή τους. Οι περισσότερες λοιμώξεις συμβαίνουν από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Το κείμενο της εγκυκλίου είναι αναρτημένο και στο Διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: Β41ΙΛ-8ΞΡ.

8 Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Αξιολόγησης Αιτήσεων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., σχολικού έτους , σύμφωνα με την υπ αριθμ. Β119707/ Προκήρυξη. Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Υποβολή ενστάσεων γίνεται από έως στην Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στην ταχ. Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier). Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σχολικού έτους Το υπουργείο παιδείας απέστειλε την αριθ. πρωτ /Δ3/ εγκύκλιο (με ΑΔΑ: Β41Γ9-ΣΑΡ) για την πραγματοποίηση προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους Υποχρέωση συμμετοχής: Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά: α) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους , καθώς και οι νεοδιόριστοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Επίσης, την παρακολουθούν οι διορισθέντες σε τακτικές θέσεις κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει

9 την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για αναπληρωτές, εφόσον το επιθυμούν. Κατ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που για τεκμηριωμένους λόγους δεν παρακολούθησαν ή παρακολούθησαν ελλιπώς σχετικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια. γ) Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται κατά το σχολικό έτους μπορούν να παρακολουθήσουν την Α Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8). δ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άδεια κύησης λοχείας η ανατροφής τέκνου δικαιούνται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, εφόσον το επιθυμούν, στο πλησιέστερο Π.Ε.Κ. του τόπου διαμονής τους, με σχετική αίτηση, χωρίς όμως να δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες μετακίνησης. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης: Η Α' Φάση του Προγράμματος : α) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 45 ώρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες. Το πρόγραμμα της Α Φάσης θα πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε ώρες εντός του σχολικού ωραρίου. Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α Φάσης οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο. β) Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση του προγράμματος είναι προαιρετική, διαρκεί 30 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου. Αρχίζει από την 1/11/2012 και ολοκληρώνεται στις 14/12/2012. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. της περιοχής τους 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με ευελιξία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες και το κοινοποιούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους. Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του

10 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον προγραμματισμό τους εγκαίρως, πριν από την επίσημη έναρξη της Α Φάσης. Αιτήσεις από εκπαιδευτικούς για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση- Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 16/07/2012 μέχρι 27/07/2012. Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου. Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αιτήσεις από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

11 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε εφαρμογή της αρ /Δ2/ (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ), ανακοίνωσε ότι καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, σχολικού έτους Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων- Δηλώσεων ορίζεται από 17/07/2012 μέχρι 27/07/2012. Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου. Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

12 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση του πίνακα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα Π. Π.Σ. για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος , σύμφωνα με το άρθρο 329, παρ. 4α του ν. 4072/2012 (Α 86), με βάση τις εισηγήσεις αξιολόγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ο πίνακας όσων εκπαιδευτικών αποσπώνται είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: Υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Ι.Π. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοίνωσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου με το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough (LU). Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι 36 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής της διατριβής. Το πρόγραμμα προβλέπει διαμονή 18 μηνών στο Πανεπιστήμιο του Loughborough και 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη δύο (2) θέσεων στην ερευνητική περιοχή «Συστήματα φορετών κεραιών για ασύρματες επικοινωνίες με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα (Wearable antenna systems for body-centric wireless

13 communications)» με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις: «Ανάλυση και Σχεδίαση Εύκαμπτων Υφασμάτινων Κεραιών (Analysis and Design of Flexible Textile Antennas)» «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός του τηλεπικοινωνιακού καναλιού για επικοινωνίες με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα (Modeling and characterization of body-centric communications channel)» Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν : α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. β) φοιτητές, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του 2012 και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα. Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για τρία έτη. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 20/08/2012 με έναν από τους παρακάτω τρόπους: i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00) ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και Νεαπόλεως, Τ.Θ , Αγία Παρασκευή Αττικής (Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 20/08/2012 δεν θα γίνουν δεκτές) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 20/08/2012 τα εξής: Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών Αναλυτική βαθμολογία. Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της. Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία. Όσον αφορά τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough (βλ.

14 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικό σημείωμα με τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα. Διαδικασία Επιλογής: Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 30/08/2012. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν για τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο στις 03-04/09/2012. Μετά από την κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη. Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά κατεύθυνση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 6,5 / 10. Περιγραφή της θεματικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (ενότητα «θέσεις εργασίας»): Πληροφορίες: Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: , ) Περισσότερες πληροφορίες, σχετικ λο υλικό και φόρμα αίτησης στην ιστοσελίδα: =52&Itemid=84&lang=el Αιτήσεις για εκπαιδευτικό προσωπικό στα καλλιτεχνικά σχολεία Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την αριθ. πρωτ /Γ7/ εγκύκλιο (ΑΔΑ:Β41Γ9-Ζ6Ν), με θέμα : «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος » καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση

15 από την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 έως και την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012, για την πρόσληψη στα καλλιτεχνικά σχολεία, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 12-prosklisi-ypobolis-aitiseon-kai-epilogis-ypopsifion-gia-tin-proslipsiekpaideytikoy-prosopikoy-me-sxesi-ergasias-orismenoy-xronoy.html, όπου είναι αναρτημένη η εγκύκλιος και το προσχέδιο της αίτησης. Ανανεώσεις και νέες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας για το έτος Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι διαδικασίες που αφορούν στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών (ανανεώσεις και νέες) στην Κεντρική Υπηρεσία (κτήριο Ανδρ. Παπανδρέου) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, για το διδακτικό έτος Ο συνολικός αριθμός των αποσπάσεων είναι κατά 8% μικρότερος από τον αντίστοιχο του περασμένου διδακτικού έτους (Ανανεώσεις Αποσπάσεων 560, Νέες Αποσπάσεις 95, Σύνολο 655). Οι Πίνακες με τα ονόματα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα: Τροποποίηση κριτηρίων για την εγγραφή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποφάσισε την τροποποίηση κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς για την περίοδο Συγκεκριμένα και αναφορικά με το πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς για την περίοδο , αποφάσισε να συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ωφελουμένων γυναικών το δηλωθέν εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 (δηλ. το

16 εισόδημα που αποκτήθηκε από 1/1/2010 έως 31/12/2010) ή το οικονομικό έτος 2012 (δηλ. τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011). Επειδή, δε, το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη, παρέχονται εναλλακτικές δυνατότητες με την υποβολή άλλων ισοδύναμων εγγράφων. Επίσης, όσες εκ των μητέρων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με βάση τα εισοδήματα του 2010 έχουν τη δυνατότητα, εφόσον τα εισοδήματα του έτους 2011 είναι χαμηλότερα, να ζητήσουν τροποποίηση της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ωφελούμενες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Αθήνα - Τηλ: , Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ θεωρεί θέμα άμεσης προτεραιότητας την ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους του, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα ενημέρωσής τους για θέματα ενδιαφέροντός τους, όσο και η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται μια σειρά ενεργειών όπως: - επικαιροποίηση στοιχείων από τις Υπηρεσίες μας, σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ταμείο - ενημέρωση μετά από τη συνεργασία με τους φορείς των ασφαλισμένων, καθώς και μέσω μηνύματος στις ταχυπληρωμές - συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα στοιχεία ασφαλισμένων, κατά τις επισκέψεις κλιμακίων του ΟΑΕΕ στους χώρους εργασίας των ασφαλισμένων - δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας επικαιροποίησης στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων επικοινωνίας του Οργανισμού αποτελεί κοινή βασική επιδίωξη, καλούνται οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

17 Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατεβάσουν τη «φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων ασφαλισμένων» από την ιστοσελίδα: c=3. Οι νέοι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων Ανακοινώθηκαν από το Γραφείο του Πρωθυπουργού τα ονόματα των γενικών γραμματέων που τοποθετούνται σε 14 υπουργεία. Σύμφωνα με την τελική λίστα, η κατανομή των θέσεων είναι αναλογική με τη δύναμη των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Αναλυτικά: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Κασκαρέλης Βασίλης 2. Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Μίχαλος Παναγιώτης 3. Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Καλογερόπουλος Αριστείδης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Μέργος Γιώργος 2. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Θεοχάρης Χάρης 3. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Παπακωνσταντίνου Χριστίνα 4. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γούναρης Αβραάμ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ιωαννίδης Γιάννης 2. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Συρίγος Άγγελος 3. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Ζέτα Μακρή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στεφάνου Δημήτρης 2. Γενική Γραμματεία Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Αναγνωστοπούλου Άννα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Τσόκας Σεραφείμ 2. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γιαννούσης Γιάννης 3. Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Δασκαλάκης Μενέλαος

18 4. Γενική Γραμματεία Εμπορίου Κομνηνός Στέφανος 5. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Ευσταθόπουλος Σπύρος 6. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Στεργίου Γιώργος 7. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Σιμόπουλος Στράτος 8. Γενική Γραμματεία Μεταφορών Σταθόπουλος Νίκος 9. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Μάγκλαρης Βασίλης 10. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Σελέκος Πέτρος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Κυριαζής Θανάσης 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Καλαϊτζής Γιώργος 3. Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Μενδώνη Στέλλα 4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Γιαννακίδου Κυριακή 5. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Καράτζολα Ελένη 6. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Κανελλόπουλος Παναγιώτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ευαγγελίδου Μάρω 2. Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Αλεξιάδης Σωκράτης 3. Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μαθιουδάκης Κώστας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Στρατινάκη Άννα 2. Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Μπέκου Ευθυμία 3. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοκκόρης Παναγιώτης 4. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Δελαπόρτα Άννα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Καλλίρης Πελοπίδας 2. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Παπανικολάου Χριστίνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Κορασίδης Μόσχος 2. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων Μελάς Δημήτρης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Κανελλόπουλος Νικόλας 2. Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σούρλας Γιώργος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1.Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανδρεουλάκος Θανάσης

19 2.Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Γεωργιάδης Πάτροκλος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Λιάσκος Τάσος 2. Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης Πυργιώτης Γιάννης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Μπούσιος Θανάσης 2. Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Μουτζούρης Κώστας 3. Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Χριστόπουλος Θανάσης 4. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Σπιλάνης Γιάννης Νέα ιστοσελίδα για την Αλιεία από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή Από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας ανακοινώνεται η δημιουργία ιστοσελίδας σχετικά με την αλιεία. Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι κυριότερες ενότητες του συνδέσμου είναι οι εξής: Νομοθεσία (εθνική κοινοτική - εγκύκλιοι), Παρουσίαση των κυριότερων αλιευμάτων που ζουν στην ελληνική θάλασσα και νομοθεσία σχετική με αυτά, Απαγορεύσεις (ανά αλιευτικό εργαλείο - περίοδο - περιοχή κλπ), Στατιστικά (παραβάσεις επιθεωρήσεις - θαλάσσια θηλαστικά), Γενικές πληροφορίες για την ενημέρωση του πολίτη, Βοηθήματα (έντυπα οδηγίες) προς τις Λιμενικές Αρχές. Παρατηρήσεις και απόψεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας, σε κάθε επίπεδο, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, τηλεφωνικά ( ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Βασ. Σοφίας 15. Θέμα: «Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση»

Βασ. Σοφίας 15. Θέμα: «Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές. Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΚΣΠΟ/Φ.2/οικ.15990/11-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της με αριθμ. πρωτ. 81870/Δ3/17-7-2012 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 252. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 252. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη: Ολοκληρωμένη διεκπεραίωση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία... 2 Εγκύκλιος για την αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πίνακας περιεχομένων Το 2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών... 3 Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου ΚΥΑ με θέμα: «Ρύθμιση Διαδικασιών και Εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 181 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 181 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»... 2 Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος... 4 Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμορφο σχέδιο αντίδρασης στα κυβερνητικά μέτρα «ταφόπλακα» για τους εργαζόμενους. Συνέχεια στη σελίδα 11

Πολύμορφο σχέδιο αντίδρασης στα κυβερνητικά μέτρα «ταφόπλακα» για τους εργαζόμενους. Συνέχεια στη σελίδα 11 MHNIAIA EΦHMEPIΔA για την TOΠΙΚΗ AYTOΔIOIKHΣH K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 6 4 ο Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 12 K Ω Δ I K O Σ E Λ. T A. 0 1 3 7 4 4 T I M H Φ Y Λ Λ O Y 0. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/12/2013 Αρ.πρωτ. 14283/Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-7ΟΖ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-7ΟΖ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1023 «Η ΕΣΤΙΑ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1023 «Η ΕΣΤΙΑ» Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κεντρικοί άξονες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντοπίζονται σε τρία βασικά σημεία στρατηγικής:

Οι κεντρικοί άξονες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντοπίζονται σε τρία βασικά σημεία στρατηγικής: 1 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ταχ. Διεύθυνση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 253. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 253. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Συλλογή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015... 3 Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 03/01/2012 Αρ.πρωτ. 25 /Φ.234.03 Προς: α. Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς β. Ανεξάρτητες Αρχές γ. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα