ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 του έτους 2011, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ύστερα από την 3924/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε κάθε έναν εκ των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, με παρόντες : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) κος Σακελλαρίου Ιωάννης (Πρόεδρος Οικ.Επ.) 2) κος Αθανασόπουλος Ιωάννης (κανείς) 3) κος Γόντικας Τρύφωνας 4) κα Διαμαντοπούλου Τρουπή Μαρίνα 5) κος Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος 6) κος Αλβενιώτης Κωνσταντίνος 7) κος Αποσκίτης Ηλίας 8) κος Κουντάνης Κωνσταντίνος 9) κος Βογιαντζής Χρήστος Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας και της εκτός ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Περί εισήγησης Τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2011 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/ Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών και Κοινοτικών Κτημάτων έργων, η υπηρεσιών, ο Δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη η δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 1080/80 ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για την συντήρηση η βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν 2539/97 οι νέοι δήμοι μπορούν να επιβάλλουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών. Το τέλος χρήσεως των ανωτέρω τελών ορίζεται ετήσιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παράγραφος ζ, του Ν 3852/ ). Ως εκ τούτων προτείνω να εισηγηθούμε το Τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2011 Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του νόμου:

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εισηγείται τον καθορισμό τέλους ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2011 και προτείνεται να είναι ως κάτωθι. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ 1573 Σε οικίες, καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου ισχύει το εξής τιμολόγιο με χρέωση εξαμήνου. Μέτρηση εξαμήνου (1-5 έως 31-11) ΤΙΜΗ/ΠΑΡΟΧΗ 45 σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες (χωρίς υδρόμετρο) Κατανάλωση οικιακού ποιμνιοστασίων και καταστήματα πλην καφετεριών και εστίασης Ύδρευση /κυβικό πάγιο 25,00 Κατανάλωση Ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια καφετέριες καταστήματα εστίασης σχιστήρια μαρμάρων ασβεστοποιϊα πλυντήρια αυτοκινήτων βιοτεχνίες εργαστήρια Μέτρηση εξαμήνου (1-5 έως 31-11) εργοστάσια 0-40 κυβικά 0, κυβικά 0, κυβικά 0,8 >200 0,9 πάγιο 20,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Τ.Κ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 1191 Οικίες Καφενεία - Μπάρ - Ψησταριές 150,00 Εστιατόρια 300,00 Τουριστικά καταλύματα 30,00 / δωμάτιο Απλά καταστήματα, παντοπωλεία, φαρμακεία, κομμωτήρια κ.λ.π. 100,00 Φούρνοι 300,00 Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 300,00 Βενζινάδικα 300,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ,00 /παροχή

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ,00 /παροχή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ,00 /παροχή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ,00 /παροχή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥΘΟΑ Καφενεία - Μπάρ - Ψησταριές 100,00 Εστιατόρια 200,00 Τουριστικά καταλύματα 20,00 / δωμάτιο Απλά καταστήματα, παντοπωλεία, φαρμακεία, κομμωτήρια κ.λ.π. 70,00 Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 200,00 Βενζινάδικα 200,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 990 Τ.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ Παροχή ύδρευσης οικίας Παροχή ύδρευσης καταστημάτων (εστιατορίων καφενείων, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής) 100,00 Για κάθε παροχή ύδρευσης ξενοδοχείου Τρικολώνιον 300,00 Για κάθε παροχή ύδρευσης ξενοδοχείου Δ.Δ. Ελληνικού 250,00 Για κάθε παροχή ύδρευσης σχολής Δ.Ε.Η. Ελληνικού 600,00 Για κάθε παροχή ύδρευσης τυροκομείου 100,00 Για κάθε παροχή ύδρευσης εγκαταστάσεων εναλλακτικού τουρισμού (καγιάκ) 150,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ,00 /παροχή

4 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 100 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 50 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 200 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 500 ΚΛΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΡΟΥΝΟΥΣ 200 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 300 ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 60 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ 50 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 45 / Παροχή 25 / παροχή και μέτρηση εξαμήνου (1-5 έως 31-11) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σε οικίες, καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις όπου έχει τοποθετηθεί υδρόμετρο και σε αυτές που έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου ισχύει το εξής τιμολόγιο με χρέωση ανά εξάμηνο Αποχέτευση /κυβικό 0-50 κυβικά 0, κυβικά 0,2 >100 κυβικά 0,3 πάγιο 3,00 Κατανάλωση Ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια καφετέριες καταστήματα εστίασης σχιστήρια μαρμάρων ασβεστοποιϊα πλυντήρια αυτοκινήτων βιοτεχνίες εργαστήρια εργοστάσια Αποχέτευση /κυβικό 0-40 κυβικά 0, κυβικά 0, κυβικά 0,6 >200 0,7 πάγιο 15,00 Τέλος χρήσης αποφρακτικού μηχανήματος και χρήσης βιολογικού καθαρισμού 40 (πάγιο) + 0,80 ανά χιλιόμετρο απόστασης από τον βιολογικό Με την παρατήρηση όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα τοποθετηθούν υδρομετρητές σε όλες τις παροχές ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

5 Μειοψηφούντος του κ. Κουντάνη Κωνσταντίνου ο οποίος καταψήφισε συνολικά το θέμα για την εισήγηση τελών ύδρευση ενώ για την επιβολή τελών αποχέτευσης πρότεινε στα καταστήματα να επιβληθεί διπλάσιο τιμολόγιο από ότι οι οικίες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α.α.): 41/2011, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη Σακελλαρίου Ιωάννης Αντιδήμαρχος Γορτυνίας