Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων"

Transcript

1 Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Εισαγωγή. Η ασφαλής µεταφορά όλων των φορτίων και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων - αποτελεί θέµα ζωτικής σηµασίας τόσο για τους επαγγελµατίες των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα, καθώς συµβάλλει στην πρόληψη ατυχηµάτων, που κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, έχουν συνεπώς οικονοµικό και γενικότερο όφελος από την ασφαλή διεκπεραίωση της οδικής µεταφοράς των φορτίων. Η ασφάλεια στις µεταφορές είναι συνάρτηση ενός αριθµού παραµέτρων όπως η ποιότητα του οδοστρώµατος, το επίπεδο εκπαίδευσης του οδηγού, η κατάσταση του οχήµατος και ο τρόπος πρόσδεσης του φορτίου. Για δεδοµένη εµπειρία οδηγού, κατάσταση οδοστρώµατος και οχήµατος, η πρακτική ασφάλισης του φορτίου αναδεικνύεται σε παράγοντα καθοριστικής σηµασίας για την ασφάλεια της µεταφοράς. Γενικά, κάθε όχηµα που µεταφέρει εµπορεύµατα, πρέπει να είναι φορτωµένο και να οδηγείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για ανθρώπους ή περιουσίες. 2. Μέθοδοι ασφάλισης φορτίων. Ένα φορτίο πρέπει να στερεωθεί επάνω ή να εγκλωβιστεί µέσα σε ένα όχηµα κατά τέτοιο τρόπο, που να µπορεί να αντέξει σε µία δύναµη: Ιση µε το 80% του βάρους του προς τα εµπρός Ιση µε το 50% του βάρους του προς τα πλάγια και πίσω Ιση µε το 20% του βάρους του στην κάτακόρυφο. 1

2 Κατά την κίνηση ενός οχήµατος που µεταφέρει ένα φορτίο, εξασκούνται δυνάµεις επί του οχήµατος και του φορτίου. Οι δυνάµεις αυτές οφείλονται σε αυξοµειώσεις της ταχύτητας, σε αλλαγές κατεύθυνσης ή σε κίνηση σε δρόµο µε κλίση, ανωφέρειες και κατωφέρειες, ή ανωµαλίες του οδοστρώµατος. Ένα φορτίο µεταφέρεται µε ασφάλεια όταν: α) Επιλέγεται το κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά, β) Τοποθετείται σωστά το φορτίο πάνω στο όχηµα και γ) χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µέσα ασφάλισης του φορτίου. Ένα όχηµα που µεταφέρει φορτίο, πρέπει εκ κατασκευής να είναι κατάλληλο για το συγκεκριµένο είδος φορτίου. Οι προδιαγραφές του οχήµατος πρέπει να ανταποκρίνονται στο βάρος του φορτίου και ο χώρος φόρτωσης να επαρκεί για τον όγκο του. 2

3 Τυχόν λανθασµένη τοποθέτηση του φορτίου πάνω στο όχηµα µπορεί να συνεπάγεται σηµαντικό κίνδυνο ατυχήµατος. Το φορτίο θα πρέπει να τοποθετείται µε τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκή ευστάθεια, ευχερεια στην αλλαγή κατεύθυνσης και το φρενάρισµα και να µην υπερφορτώνει τους άξονες και τους τροχούς. 3

4 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν χαµηλότερα και να µην είναι τοποθετηµένο από τη µία πλευρά (µονόµπαντα). 4

5 Τα διάφορα µέσα πρόσδεσης, όταν είναι τεντωµένα, αυξάνουν τη σταθερότητα του φορτίου. Μπορούν να στερεωθούν απ ευθείας επάνω στο φορτίο για να αποφευχθεί η ανατροπή του. Προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, τα µέσα πρόσδεσης πρέπει να δένονται σε σηµείο που βρίσκεται στο πάνω µισό του φορτίου και η κάτω γωνία τους µε το οριζόντιο επίπεδο να µην ξεπερνά τις 60 µοίρες. Τα φορτία ασφαλίζονται µε έµµεσες ή άµεσες µεθόδους: Η έµµεση µέθοδος συνίσταται στην χρήση τεχνικών που συσφίγγουν το φορτίο πάνω στο πάτωµα της καρότσας, µε την εφαρµογή δυνάµεων προς τα κάτω, έχοντας έτσι σαν αποτέλεσµα την ακινητοποίησή του µέσω της αύξησης της τριβής. Στην άµεση µέθοδο, το φορτίο ακινητοποιείται άµεσα είτε από τον εγκιβωτισµό του µέσα στην καρότσα, τα όρια της οποίας το ακινητοποιούν, είτε µε µέσα ακινητοποίησης που το µπλοκάρουν κόντρα στις κάθετες σταθερές δοµές της καρότσας, είτε µε µέσα έµµεσης πρόσδεσης ενός σηµείου του φορτίου µε ένα σηµείο της καρότσας. 5

6 Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει συνοπτικά τις µεθόδους πρόσδεσης φορτίων: 3. Εξοπλισµός οχηµάτων. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται σήµερα στις µεταφορές, διαθέτουν πλήθος κατασκευαστικών χαρακτηριστικών που κατά κανόνα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στη στερέωση των διαφόρων φορτίων: Τα τοιχώµατα των αµαξωµάτων, οι δεξαµενές και άλλες παρόµοιες δοµές ασφάλισης φορτίων, έχουν συγκεκριµένα όρια αντοχής. Εάν τα όριά τους δεν αναγράφονται κάπου στο αµάξωµα, πρέπει να ζητήθούν οι προδιαγραφές από τον κατασκευαστή. 6

7 Κατασκευές που περιέχουν τµήµα του φορτίου (καρότσια, παλέτες, δίχτυα κλπ), πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες αντοχές για να συγκρατούν τα φορτία που έχουν τοποθετηθεί επάνω ή µέσα σε αυτές. Ο σχεδιασµός τους πρέπει να επιτρέπει την σωστή στερέωσή τους στο όχηµα. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για το µπλοκάρισµα ή τη στήριξη τµηµάτων του φορτίου, πρέπει να αντέχει το βάρος του φορτίου, ενώ οι ειδικές σφήνες ή τάκοι, πρέπει να είναι στερεωµένοι ξεχωριστά επάνω στο όχηµα ή το φορτίο. Οι περισσότερες µετώπες δεν έχουν την απαιτούµενη αντοχή για να συγκρατήσουν βαριά φορτία όταν το όχηµα φρενάρει απότοµα. Ωστόσο, εάν το φορτίο στερεωθεί µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα µετατοπιστεί προς τα πλάγια, πίσω ή επάνω, η µετώπη ή το κάθετο διαχωριστικό µπορούν σε πολλές περιπτώσεις να εξασφαλίσουν την πρόσθετη απαιτούµενη δύναµη για ακινητοποίηση του φορτίου, σε απότοµο φρενάρισµα. Για τη σωστή κατανοµή του βάρους στους άξονες του οχήµατος, τα φορτία συχνά χωρίζονται σε δύο τµήµατα. Για τη στερέωση του πίσω τµήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα κινητό διαχωριστικό δεµένο µε αλυσίδες, οι οποίες το συγκρατούν από ψηλά και από χαµηλά στερεωµένο στις βέργες, κάτω από την κουπαστή. Οι πλαϊνές πόρτες δεν έχουν συνήθως αντοχή για να συγκρατήσουν τα ψηλά µονοκόµµατα φορτία, ή ψηλές στοίβες φορτίων, εκτός αν δεθούν από την κορυφή τους χιαστί µε δέστρες στερεωµένες στις βέργες κάτω από την κουπαστή. Τα κινητά κάθετα χωρίσµατα που χρησιµοποιούνται για το µπλοκάρισµα του φορτίου, πρέπει να στερεώνονται στην καρότσα µε πίρους, αλυσίδες ή άλλα µέσα. 7

8 Τα καλύµµατα από µουσαµά χρησιµοποιούνται βασικά για την προστασία των φορτίων από τις καιρικές συνθήκες. Μπορούν επίσης να χρησιµεύσουν ως δευτερεύονται συστήµατα ασφαλείας για την περίπτωση που κάποιο αντικείµενο (µπουκάλι, κονσέρβα κ.α.) φύγει από τη θέση του, ή για τη συγκράτηση χύδην φορτίων που µπορούν να επηρεαστούν από τα ρεύµατα του αέρα. Οι µουσαµάδες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως το µοναδικό σύστηµα ασφάλισης του φορτίου, εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασµένοι για το σκοπό αυτό. Πολλές βέργες δεν είναι αρκετά ανθεκτικές για αλυσίδες ή δέστρες. Η δύναµη που ασκείται από τα µέσα αυτά, µπορεί να είναι µεγαλύτερη από όση αντέχουν οι βέργες, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται για την άµεση πρόσδεση του φορτίου. Τα πιο ανθεκτικά σηµεία της 8

9 βέργας είναι εκείνα, στα οποία ενώνεται µε την κουπαστή της καρότσας. Οι αλυσίδες και οι δέστρες πρέπει να αγκυρώνονται στα σηµεία στήριξης της βέργας ή κοντά σε αυτά. 4. Μέσα πρόσδεσης Τα συνηθέστερα µεσα πρόσδεσης είναι τα σχοινιά από συνθετικά υλικά, οι δέστρες και οι αλυσίδες µεγάλης αντοχής σε εφελκυσµό. Σε λίγες σχετικά περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν συρµατόσχοινα ή µεταλλικά τσέρκια. Τα σχοινιά δεν είναι αρκετά ανθεκτικά και δεν επαρκούν για την ασφάλιση φορτίων µεγάλου βάρους. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την έµµεση πρόσδεση σχετικά ελαφρών φορτίων. Τα σχοινιά που προορίζονται για τις µεταφορές, έχουν κωδικούς χρωµατισµούς που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ικανότητες πρόσδεσης. Τα συνηθισµένα µεγέθη είναι αυτά των 10 και 12 χιλιοστών. Τα σχοινιά µε µαύρη ρίγα έχουν ικανότητα πρόσδεσης 100 κιλών, ενώ αυτά µε την κίτρινη ρίγα, 300 κιλών. Οι δέστρες αποτελούν ένα σύνολο από ιµάντες, εξαρτήµατα και εντατήρες. Οι εντατήρες είναι τοποθετηµένοι είτε πάνω στο φορτηγό (βίντσι ή εργάτης), είτε εν σειρά στον ιµάντα (καστάνια χειρός). Στις οδικές µεταφορές χρησιµοποιούνται κυρίως δέστρες πλάτους 5 εκατοστών, µε ελάχιστη ικανότητα πρόσδεσης 2 τόνων. 9

10 Οι αλυσίδες είναι εξοπλισµένες µε γάντζους στα δύο άκρα και τεντώνονται µε έκκεντρους λεβιέδες (σκύλες). Η συχνότερα χρησιµοποιούµενη αλυσίδα είναι των 8 χιλιοστών, µε αντοχή σε εφελκυσµό και ικανότητα πρόσδεσης µέχρι 4 τόνους. 10

11 Τα τσέρκια είναι πλαστικά ή µεταλλικά και χρησιµοποιούνται για τη µοναδοποίηση φορτίων σε στοίβες ή σωρούς. Τεντώνονται µε ειδική τσερκοµηχανή και είναι κατάλληλα για τη στερέωση φορτίων µεγάλου βάρους, ιδιαίτερα πάνω σε παλέτες. Το πλαστικό περιτύλιγµα από φίλµ εκτατό ή συρρικνούµενο, χρησιµοποιείται για τη µοναδοποίηση φορτίων που αποτελούνται από πολλά µικρά αντικείµενα (παλετοποιηµένα φορτία). εν είναι κατάλληλο για βαριά φορτία, ή φορτία µε αιχµηρές γωνίες που µπορεί να το τρυπήσουν. 11

12 Τα συρµατόσχοινα χρησιµοποιούνται για την κάθετη σύσφιξη φορτίων, που είναι τοποθετηµένα εγκάρσια πάνω στην πλατφόρµα και τεντώνονται µε τανυστήρες καστάνιας ή περιστροφικούς. Τα λάστιχα (χταπόδια) είναι µέσα πρόσδεσης χαµηλής αντοχής, που διαθέτουν γάντζους στα άκρα τους και χρησιµοποιούνται για την ασφάλιση ελαφρών αντικειµένων. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τη µέση τάση που µπορεί να εφαρµόσει στο φορτίο ο µέσος χειριστής όταν σφίγγει τα µέσα πρόσδεσης µε τη µέθοδο της έµµεσης ακινητοποίησης: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΗΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΗ) Είδος µέσου Μέγεθος Μέσο τάνυσης Αποτέλεσµα σε δύναµη τάνυσης Σχοινί 10 χιλιοστών Μονός κόµπος 50 κιλά 12 χιλιοστών ιπλός κόµπος 100 κιλά 25 χιλιοστών Καστάνια χειρός 100 κιλά 35 χιλιοστών Καστάνια χειρός 250 κιλά έστρα Αλυσίδα 50 χιλιοστών Βίντσι (εργάτης) 300 κιλά 50 χιλιοστών Καστάνια χειρός (µε ώθηση επάνω) 300 κιλά 50 χιλιοστών Καστάνια χειρός (µε έλξη κάτω) 600 κιλά 7 χιλιοστών Λεβιές (σκύλα) 750 κιλά και άνω Τανυστήρας κιλά 12

13 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις χαρακτηριστικές τιµές ικανότητας άµεσης πρόσδεσης των πλέον συνηθισµένων µέσων πρόσδεσης: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΗΣ (ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΗ) Μέσο πρόσδεσης Ικανότητα πρόσδεσης Συνθετικό σχοινί 12 mm έστρα πλάτους 25 mm έστρα πλάτους 35 mm έστρα πλάτους 50 mm 300 κιλά 250 κιλά κιλά κιλά Με γάντζους (ασφάλειες) Με γάντζους (ασφάλειες) Αλυσίδες διχάλας ή εγκοπής απλούς 6 χιλιοστών 2300 κιλά 1700 κιλά 7,3 χιλιοστών 3000 κιλά 2300 κιλά 8 χιλιοστών 4000 κιλά 3000 κιλά 10 χιλιοστών 6000 κιλά 4500 κιλά 13 χιλιοστών 9000 κιλά 6700 κιλά 13 χιλιοστών (τύπου Τ) κιλά 7500 κιλά 16 χιλιοστών (τύπου Τ) κιλά κιλά 5. Καταµερισµός αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων στη φόρτωση ενός φορτηγού οχήµατος κατανέµονται ως εξής: Ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος και ο µεταφορέας έχουν την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου οχήµατος για το είδος του φορτίου που πρόκειται να µεταφερθεί. Ο αποστολέας του φορτίου (κάθε διαδοχικός, αν είναι περισσότεροι του ενός) έχει την ευθύνη του να παράσχει στον υπεύθυνο φόρτωσης και τον οδηγό του οχήµατος κάθε αναγκαία πληροφορία ή οποία αφορά τα βάρη των επιµέρους τµηµάτων του φορτίου, καθώς και τα στοιχεία για το κέντρο βάρους κάθε επιµέρους τµήµατος του φορτίου. Η σωστή τοποθέτηση του φορτίου πάνω στην πλατφόρµα του οχήµατος είναι ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου φόρτωσης και του οδηγού. Ο µεταφορέας, ο υπεύθυνος φόρτωσης και ο οδηγός, επιφορτίζονται µε την κατάλληλη επιλογή των µέσων στήριξης και των τάκων, την τοποθέτηση και την στερέωσή τους. 13

14 Ο υπεύθυνος για την εκφόρτωση στο σηµείο παράδοσης του φορτίου βαρύνεται µε την ευθύνη της αποφυγής ατυχηµάτων και βλαβών στα άτοµα που εµπλέκονται στη διαδικασία αυτή. 6. Βασικά σηµεία: Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα έχει αρκετό χώρο και πλατφόρµα κατάλληλη για το είδος και το µέγεθος του φορτίου. Ελέγχετε το βάρος του φορτίου που θα µεταφέρετε. Ελέγχετε την κατά µήκος τοποθέτηση του φορτίου. Μοιράζετε το φορτίο σωστά κατά πλάτος. Τοποθετείτε περισσότερα δεσίµατα στα ψηλά φορτία. Μην υπερφορτώνετε τον άξονα διεύθυνσης τοποθετώντας το φορτίο πολύ µπροστά, αλλά ούτε και πολύ πίσω. Μη στοιβάζετε το φορτίο σε µεγάλο ύψος. Μην τοποθετείτε τους ορθογώνιους τάκους µε τη στενή πλευρά να ακουµπάει στο φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα κάθετης (έµµεσης) σύσφιξης του φορτίου είναι, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατακόρυφο (στις 90 ) και τα µέσα άµεσης πρόσδεσης τροχοφόρων φορτίων δεν είναι κοντά στην κατακόρυφο (γωνία έως 60 ). Χρησιµοποιείτε προστατευτικά στις αιχµηρές γωνίες. είξτε µεγάλη προσοχή όταν απασφαλίζετε χταπόδια ή λεβιέδες (σκύλες). Πραγµατοποιείτε συχνούς ελέγχους της κατάστασης του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Να βεβαιώνεστε πάντα, ότι το ψαλίδι πιέζει τον κοτσαδόρο προς τα κάτω. Ο οδηγός µπορεί να χάσει τον έλεγχο του οχήµατος εάν το τρέϊλερ (ρυµούλκα) που τραβάει αρχίσει να µετακινείται δεξιά αριστερά επειδή είναι ακατάλληλα φορτωµένο. Να θυµάστε ότι το φορτίο µπορεί να καθήσει και να µετατοπιστεί κατά τη µεταφορά, µε συνέπεια να χαλαρώσουν τα µέσα πρόσδεσής του, και τέλος, Να θυµάστε ότι το µέγεθος, ο τύπος και η θέση του φορτίου επηρεάζουν το χειρισµό του οχήµατος. 14

15 Βοηθήµατα. Ειδική έκδοση του περιοδικού Αποθήκη Logistics Μεταφορές, (2003) «Ασφαλής Μεταφορά Φορτίων» Department for Transport, UK (2002), Code of Practice: Safety of loads on vehicles, Third edition. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ένα φορτίο πρέπει να στερεωθεί επάνω ή να εγκλωβιστεί µέσα σε ένα όχηµα κατά τέτοιο τρόπο, που να µπορεί να αντέξει σε µία δύναµη: a) Ιση µε το 80% του βάρους του προς τα εµπρός, 50% του βάρους του προς τα πλάγια και πίσω, και 20% του βάρους του προς τα πάνω. b) Ιση µε το 80% του βάρους του προς τα εµπρός, 20% του βάρους του προς τα πλάγια και πίσω, και 50% του βάρους του προς τα πάνω. c) Ιση µε το 50% του βάρους του προς τα εµπρός, 80% του βάρους του προς τα πλάγια και πίσω, και 20% του βάρους του προς τα πάνω. 2) Οι περισσότερες µετώπες (κούτελα) έχουν την απαιτούµενη αντοχή για να συγκρατήσουν βαριά φορτία σε απότοµο φρενάρισµα όταν: a) Το φορτίο έχει χαµηλό κέντρο βάρους και ισοκατανέµεται κατά πλάτος και µήκος της πλατφόρµας του οχήµατος. b) Οι προδιαγραφές του οχήµατος ανταποκρίνονται στο βάρος του φορτίου και ο χώρος φόρτωσης να επαρκεί για τον όγκο του. c) Το φορτίο στερεωθεί µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα µετατοπιστεί προς τα πλάγια, πίσω ή επάνω. 3) Τα συνθετικά σχοινιά των 12 χιλιοστών µε την κίτρινη ρίγα που προορίζονται για τις µεταφορές έχουν ικανότητα πρόσδεσης: a) 100 κιλών b) 200 κιλών 15

16 c) 300 κιλών 4) Η σωστή τοποθέτηση του φορτίου πάνω στην πλατφόρµα του οχήµατος είναι ευθύνη: a) Του οδηγού του οχήµατος b) Του υπεύθυνου φόρτωσης και του οδηγού του οχήµατος. c) Του ιδιοκτήτη του οχήµατος και του οδηγού d) Του µεταφορέα και του υπεύθυνου φόρτωσης. 5) Η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων µέσων πρόσδεσης του φορτίου αυξάνεται όταν: a) Τα µέσα κάθετης (έµµεσης) σύσφιξης του φορτίου βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατακόρυφο (στις 90 ) και τα µέσα άµεσης πρόσδεσης σχηµατίζουν γωνία µέχρι 60 ως προς το οριζόντιο επίπεδο. b) Τα µέσα κάθετης (έµµεσης) σύσφιξης του φορτίου σχηµατίζουν γωνία µέχρι 60 ως προς το οριζόντιο επίπεδο και τα µέσα άµεσης πρόσδεσης βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατακόρυφο (στις 90 ). c) Τόσο τα µέσα κάθετης (έµµεσης) σύσφιξης του φορτίου, όσο και τα µέσα άµεσης πρόσδεσης σχηµατίζουν µε το οριζόντιο επίπεδο γωνίες µικρότερες από

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο

Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο Επιλογή Πέδιλων Ski Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ : ΣΕ METRON10 1.64 = 1220 --- 1.71 = 1290 --- 1.78 = 1360 Τι είναι το κάρβινγκ? Ως

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ν 1176 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Το πρότυπό ΕΝ 1176 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας για τους εξοπλισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν Οδηγός Χρήστη Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης Wisper 805fe Ιούνιος 2011 1η έκδοση Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατό σας Wisper Wisper Limited Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα