Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά"

Transcript

1 Οδηγός εγκατάστασης

2 Οδηγίες για την ασφάλεια Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται με τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχει αυτός ο οδηγός, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βάση στήριξης ή να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης σε μέρος όπου να μπορείτε να τον βρίσκετε εύκολα, για τυχόν μελλοντική παραπομπή. Διαβάστε τα έγγραφα "Εγχειρίδιο χρήσης" και "Οδηγίες για την ασφάλεια" που συνοδεύουν το βιντεοπροβολέα σας και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα. Επεξήγηση συμβόλων Τα προειδοποιητικά σύμβολα που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης για την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτές τις προειδοποιήσεις, όταν διαβάζετε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης. Προειδοποίηση Προσοχή Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σχετικές ή χρήσιμες. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκτελεστεί Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση Προειδοποίηση Η βάση στήριξης είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά και μόνο για τη στερέωση ενός βιντεοπροβολέα στον τοίχο. Εάν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εκτός του βιντεοπροβολέα, μπορεί να προκληθούν ζημιές εξαιτίας του βάρους του αντικειμένου. Εάν πέσει η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Οι εργασίες εγκατάστασης (στερέωση στον τοίχο) θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες. Ελλιπής ή εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της βάσης στήριξης, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Κατά την εγκατάσταση της βάσης στήριξης, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες, η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας. Λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης: Μην χειρίζεστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή τροποποιημένα καλώδια τροφοδοσίας. Κατά την όδευση του καλωδίου μέσα από τη βάση στήριξης, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη. Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε κραδασμούς ή χτυπήματα. Τυχόν κραδασμοί ή χτυπήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο βιντεοπροβολέα ή στην επιφάνεια στερέωσης. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της βάσης στήριξης ή του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 2

3 Προειδοποίηση Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος της και το βάρος του βιντεοπροβολέα, καθώς και να μπορεί να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M8, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται από δύο τουλάχιστον εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρειαστεί να χαλαρώσετε τις βίδες, προσέξτε να μην πέσει η βάση στήριξης. Εάν πέσει η βάση στήριξης ή ο βιντεοπροβολέας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με τη χρήση της βάσης στήριξης, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε για το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης πριν την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά τη βάση στήριξης, για να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα ή χαλαρωμένες βίδες. Εάν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη βάση στήριξης. Εάν πέσει η βάση στήριξης ή ο βιντεοπροβολέας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Ποτέ μην τροποποιείτε τη βάση στήριξης. Μην κρεμιέστε εσείς οι ίδιοι και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη βάση στήριξης. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. Σφίξτε καλά όλες τις βίδες μετά τη ρύθμιση. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Προσοχή Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία όπου είναι πιθανό να σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας που προβλέπεται για το συγκεκριμένο μοντέλο βιντεοπροβολέα που διαθέτετε. Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης σε σημεία προφυλαγμένα από υπερβολική σκόνη και υγρασία, προκειμένου να μη λερώνεται ο φακός ή τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης μπορεί να σπάσει, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό. 3

4 Θέση εγκατάστασης βάσης στήριξης Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία στη θέση εγκατάστασης, πριν εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης. Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως λαμπτήρες φθορισμού ή συσκευές κλιματισμού. Ορισμένα είδη λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου του βιντεοπροβολέα. Σάς συνιστούμε να περιορίζετε το μήκος του καλωδίου σύνδεσης σε λιγότερο από 20 m, για τη μείωση του εξωτερικού θορύβου. Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ή επίπεδων οθονών. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Easy Interactive Function, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τον βιντεοπροβολέα. Η οθόνη έχει ορθογώνιο σχήμα χωρίς καμία παραμόρφωση. Ο βιντεοπροβολέας δεν έχει κλίση μεγαλύτερη από ±3 στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα σε σχέση με την οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρύθμισης Τραπέζιο, το βήμα της διόρθωσης για Κάθετο τραπέζιο και Οριζόντιο τραπέζιο δεν είναι μεγαλύτερο από ±6. Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία στερέωσης του βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας EB- 485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 σε τοίχο με χρήση της ειδικής βάσης στήριξης. 4

5 1 Περιεχόμενα συσκευασίας s σ. 7 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά s σ. 9 3 Σύνδεση συσκευών s σ Πίνακας αποστάσεων s σ Διαδικασία εγκατάστασης s σ. 22 (1) Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων (2) Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων (3) Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο (4) Προσδιορισμός της απόστασης και τράβηγμα του ολισθητήρα προς τα έξω (5) Όδευση των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης (6) Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου (7) Ρύθμιση κατακόρυφης ολίσθησης για ευθυγράμμιση με την κανονική θέση (8) Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης (9) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια στο βιντεοπροβολέα 6 Ρύθμιση της οθόνης s σ. 34 (1) Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα (2) Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (3) Προβολή του δοκιμαστικού μοτίβου (4) Ρύθμιση της εστίασης (5) Χρήση του αριστερού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας κύλισης (6) Χρήση του δεξιού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας περιστροφής (7) Χρήση του επάνω περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της κατακόρυφης κλίσης (8) Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (9) Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) (10) Ρύθμιση της κατακόρυφης ολίσθησης (11) Απενεργοποίηση της του δοκιμαστικού μοτίβου 5

6 7 Τοποθέτηση των καλυμμάτων s σ. 41 (1) Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου και του ακραίου καπακιού (2) Στερέωση του καλύμματος καλωδίων στο βιντεοπροβολέα 6

7 1. Περιεχόμενα συσκευασίας Βάση στήριξης Πλάκα τοίχου Μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων Βάση ανάρτησης * Κατά την παράδοση, η βάση ανάρτησης ασφαλίζεται στη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Κάλυμμα πλάκας τοίχου Ακραίο καπάκι Κλειδί για κοχλία εξαγωνικού κοιλώματος (για M4) Ανοιχτό κλειδί 13 mm (για M8 και M6) x 6 mm (για εξαγωνικό άξονα) Καθοδηγητικό πρότυπο (για την εγκατάσταση της πλάκας τοίχου) Σχήμα Ονομασία Ποσότητα Εφαρμογή Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης 6 Για τη συναρμολόγηση της πλάκας τοίχου 4 Για τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων/ τοποθέτηση βάσης στήριξης 4 Για την τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης/βιντεοπροβολέα 2 Για την τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης/μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων (κατά την παράδοση είναι ασφαλισμένο) 1 Για την τοποθέτηση της βάσης στήριξης/πλάκας τοίχου Κοχλίας σύσφιξης M6 x 20 mm με πλαστική ροδέλα 3 7

8 Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια ή τις βίδες που παρέχονται μαζί με τη βάση στήριξης για την τοποθέτησή της, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Μην χρησιμοποιήσετε άλλου τύπου μπουλόνια εκτός από τα παρεχόμενα. Χρησιμοποιήστε ούπα M8 x 50 mm (τουλάχιστον 3) που διατίθενται στο εμπόριο για τη στερέωση της πλάκας τοίχου στον τοίχο. Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 8

9 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχείο Βάρος βάσης στήριξης (με τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων, τη βάση ανάρτησης, την πλάκα τοίχου, το κάλυμμα της πλάκας τοίχου και το ακραίο καπάκι) Μέγιστο φορτίο Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας κύλισης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας περιστροφής Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης κλίσης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης Τεχνικό χαρακτηριστικό Παρατήρηση Περίπου 7,4 κιλά Βάση στήριξης (2,8 κιλά), μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων (1,1 κιλά), βάση ανάρτησης (0,7 κιλά), πλάκα τοίχου (2,5 κιλά), κάλυμμα της πλάκας τοίχου και το ακραίο καπάκι (0,3 κιλά) 7 κιλά 0 έως 310 mm Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης: 0 έως 248 mm Ρύθμιση για τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων: 62 mm Σελίδα παραπομπής Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα ± 38 mm Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης s σ. 36 s σ. 37 s σ. 38 ± 45 mm Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα Πλάκα τοίχου Κατά την παράδοση, το προϊόν αποτελείται από τρία τεμάχια. Πριν από τη χρήση, χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια M4 x 12 mm (x6) που παρέχονται για να συνδέσετε τα τρία τεμάχια. [Μονάδα: mm] 9

10 Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης 38 mm 38 mm Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης 45 mm 45 mm 10

11 Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης 248 mm Ρύθμιση για τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων Αλλάζοντας τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα. Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι μικρότερο από 70 ίντσες, τοποθετήστε την στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι 70 ίντσες ή άνω, τοποθετήστε την στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. 62 mm 11

12 3. Σύνδεση συσκευών Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα καλώδια, όπως είναι το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο του υπολογιστή και το καλώδιο USB, στη θέση όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η βάση στήριξης. Προετοιμάστε όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τις συσκευές, όπως π.χ. κάμερα εγγράφων ή μικρόφωνο, που θα συνδέσετε στο βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης στο Document CD-ROM. Παράδειγμα σύνδεσης Εξωτερικά ηχεία Συσκευή LAN Καλώδιο LAN (προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο) Καλώδιο ήχου (προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο) Καλώδιο υπολογιστή (για έξοδο βίντεο υπολογιστή) Μικρόφωνο Υπολογιστής Κάμερα εγγράφων Καλώδιο USB (για δέκτη Easy Interactive Function) Ειδικό καλώδιο USB (παρέχεται μαζί με την κάμερα εγγράφων) Κατά τη χρήση του δέκτη Easy Interactive Function (μόνο σε EB-485Wi/480i/475Wi) Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή, απαιτείται καλώδιο USB. Ωστόσο, κατά τη σύνδεση με την ενσωματωμένη λειτουργία του βιντεοπροβολέα, δεν απαιτείται καλώδιο USB. 12

13 4. Πίνακας αποστάσεων Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και εγκαταστήστε τη βάση στήριξης και το βιντεοπροβολέα για την προβολή των εικόνων σε κατάλληλο μέγεθος στην επιφάνεια. Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές. Το συνιστώμενο εύρος για την απόσταση (a) είναι 62 έως 311 mm. Όταν το μέγεθος της οθόνης (S) είναι 70 ίντσες ή περισσότερο, οι αριθμοί του μέτρου του ολισθητήρα (b) είναι οι ίδιοι με την απόσταση (a). Επειδή η θέση τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα αλλάζει όταν η επιφάνεια S είναι μικρότερη από 70 ίντσες, οι αριθμοί του a και του b διαφέρουν. 70,5 mm Τιμή απόκλισης μεταξύ του κέντρου της οθόνης και του κέντρου της πλάκας τοίχου 218 mm Πλάκα τοίχου Επιφάνεια Απόσταση από τον τοίχο 13

14 Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι μικρότερο από 70 ίντσες Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη. Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα (b) διαφέρουν από αυτούς της απόστασης (a). Η απόσταση (c) από την οθόνη στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η οριζόντια ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση. Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου. Κανονική θέση EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 17,4 80,8 57" 115,8 x 86,9 9,1-23,1 15,3-29,3 18,6 86,9 PolyVision TS410 60" 122,0 x 91,4 11,2-25,9 17,4-32,1 19,5 91,4 HitachiCambridge board60 RM Classboard 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board " 128,0 x 96,0 13,3-28,8 19,5-35,0 20,4 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63 64" 130,0 x 97,5 14,0-29,7 20,2-35,9 20,7 97,5 SmartBoard660 ActivBoard " 134,2 x 100,6 15,4-30,7 21,6-36,9 21,3 100,6 TeamBoard RT TMWM5422CL/EM 69" 140,3 x 105,2 17,5-30,7 23,7-36,9 22,2 105,2 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 53". 14

15 EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος [Μονάδα: cm] Διαδραστικός λευκοπίνακας 56" 113,9 x 85,3 6,3-19,3 12,5-25,5 15,2 85,3 57" 115,8 x 86,9 6,9-20,2 13,1-26,4 15,4 86,9 PolyVision TS410 60" 122,0 x 91,4 8,9-22,9 15,1-29,1 16,1 91,4 HitachiCambridge board60 RM Classboard 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board " 128,0 x 96,0 10,9-25,6 17,1-31,8 16,9 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63 64" 130,0 x 97,5 11,6-26,5 17,8-32,7 17,1 97,5 SmartBoard660 ActivBoard " 134,2 x 100,6 12,9-28,3 19,1-34,5 17,6 100,6 TeamBoard RT TMWM5422CL/EM 69" 140,3 x 105,2 14,9-30,7 21,1-36,9 18,3 105,2 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 56". EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 60" 129,3 x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 17,4 80,8 69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 18,0-33,0 19,8 92,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 60". EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 53" 114,1 x 71,3 6,4-19,5 12,6-25,7 22,3 71,3 60" 129,3 x 80,8 11,3-26,1 17,5-32,3 25,1 80,8 69" 148,6 x 92,9 17,7-30,7 23,9-36,9 28,7 92,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 53". 15

16 EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 59" 130,7 x 73,5 6,6-19,8 12,8-26,0 21,7 73,5 60" 132,8 x 74,7 7,3-20,7 13,5-26,9 22,0 74,7 69" 152,9 x 85,9 13,0-28,4 19,2-34,6 25,1 85,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 59". EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρ α Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 52" 115,2 x 64,8 6,7-19,9 12,9-26,1 26,1 64,8 60" 132,8 x 74,7 12,5-27,7 18,7-33,9 29,9 74,7 69" 152,9 x 85,9 19,0-30,7 25,2-36,9 34,2 85,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 52". Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε τον εκτυπωτή. Κατά την προβολή σε λειτουργία "Tele", η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί. Κατά τη χρήση του EB-485Wi/485W/475Wi/475W για την προβολή εικόνων με λόγο διαστάσεων 4:3, οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα μέγεθος και η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων ενδέχεται να μειωθεί. 16

17 Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι 70 ίντσες ή άνω Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη. Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα (b) είναι ίδιοι με αυτούς της απόστασης (a). Η απόσταση (c) από την οθόνη στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η οριζόντια ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση. Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου. Κανονική θέση EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 22,5 106,7 77" 156,4 x 117,3 23,1-31,1 24,7 117,3 HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SmartBoard680 SmartBoardX880 INTERWRITE BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/EM 77,5" 157,4 x 118,1 23,5-31,1 24,8 118,1 RM Classboard " 158,5 x 118,9 23,8-31,1 25,0 118,9 PolyVision eno2610 PolyVision TS610 ActivBoard " 160,6 x 120,4 24,5-31,1 25,3 120,4 INTERWRITE Dual board " 162,5 x 121,9 25,2-31,1 25,6 121,9 88" 178,9 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 88". 17

18 EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 142,2 x 106,7 15,6-31,1 18,6 106,7 77" 156,4 x 117,3 20,2-31,1 20,3 117,3 HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SmartBoard680 SmartBoardX880 INTERWRITE BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/EM 77,5" 157,4 x 118,1 20,6-31,1 20,4 118,1 RM Classboard " 158,5 x 118,9 20,9-31,1 20,6 118,9 PolyVision eno2610 PolyVision TS610 ActivBoard " 160,6 x 120,4 21,6-31,1 20,8 120,4 INTERWRITE Dual board " 162,5 x 121,9 22,2-31,1 21,1 121,9 89" 180,9 x 135,6 28,2-31,1 23,3 135,6 INTERWRITE Dual board " 182,9 x 137,2 28,9-31,1 23,5 137,2 93" 189,1 x 141,7 30,9-31,1 24,2 141,7 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 93". EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 150,7 x 94,2 12,4-27,6 20,1 94,2 75" 161,5 x 101,0 15,5-31,1 21,4 101,0 PolyVision eno ,8" 167,5 x 104,7 17,3-31,1 22,2 104,7 PolyVision TS600/TS620/ TSL620 80" 172,3 x 107,7 18,7-31,1 22,7 107,7 85" 183,1 x 114,4 21,8-31,1 24,1 114,4 TeamBoard RT TMWM7450EM 18

19 S a b c h Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 87" 187,3 x 117,1 23,0-31,1 24,6 117,1 SmartBoard685 SmartBoardX885 ActivBoard 387 ActivBoard 587 pro 88" 189,5 x 118,5 23,6-31,1 24,9 118,5 Hitachi Starboard FX DUO- 88W 90" 193,9 x 121,2 24,9-31,1 25,4 121,2 100" 215,4 x 134,6 31,1 * 28,1 134,6 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 100". * Αριθμός για "Wide" (μέγιστο ζουμ). EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 150,7 x 94,2 18,4-31,1 29,1 94,2 75" 161,5 x 101,0 21,9-31,1 31,0 101,0 PolyVision eno ,8" 167,5 x 104,7 23,9-31,1 32,1 104,7 PolyVision TS600/TS620/ TSL620 80" 172,3 x 107,7 25,4-31,1 33,0 107,7 85" 183,1 x 114,4 28,9-31,1 35,0 114,4 TeamBoard RT TMWM7450EM 87" 187,3 x 117,1 30,4-31,1 35,8 117,1 SmartBoard685 SmartBoardX885 ActivBoard 387 ActivBoard 587 pro 88" 189,5 x 118,5 31,1 * 36,2 118,5 Hitachi Starboard FX DUO- 88W Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 88". * Αριθμός για "Wide" (μέγιστο ζουμ). 19

20 EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 155,0 x 87,2 13,7-29,3 25,4 87,2 71" 157,1 x 88,4 14,3-30,1 25,8 88,4 INTERWRITE BOARD " 170,6 x 95,9 18,1-31,1 27,8 95,9 INTERWRITE Dual board " 177,0 x 99,6 20,0-31,1 28,9 99,6 RM Classboard 85 82" 181,5 x 102,1 21,3-31,1 29,6 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide 85" 188,1 x 105,8 23,2-31,1 30,6 105,8 INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board " 199,3 x 112,1 26,4-31,1 32,3 112,1 94" 208,2 x 117,1 29,0-31,1 33,7 117,1 SmartBoard690 95" 210,4 x 118,3 29,6-31,1 34,0 118,3 INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual board 1295 ActivBoard 395 ActivBoard 595 pro 97" 214,8 x 120,8 30,9-31,1 34,7 120,8 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 97". EB-480T/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 155,0 x 87,2 19,7-31,1 34,7 87,2 71" 157,1 x 88,4 20,5-31,1 35,1 88,4 INTERWRITE BOARD " 170,6 x 95,9 24,8-31,1 38,0 95,9 INTERWRITE Dual board " 177,0 x 99,6 27,0-31,1 39,4 99,6 RM Classboard 85 82" 181,5 x 102,1 28,4-31,1 40,4 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide 85" 188,1 x 105,8 30,6-31,1 41,8 105,8 INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 85". 20

21 Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε τον εκτυπωτή. Κατά την προβολή σε λειτουργία "Tele", η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί. Κατά τη χρήση του EB-485Wi/485W/475Wi/475W για την προβολή εικόνων με λόγο διαστάσεων 4:3, οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα μέγεθος και η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων ενδέχεται να μειωθεί. 21

22 5. Διαδικασία εγκατάστασης Φροντίστε οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης. Εάν αγνοήσετε αυτά τα βήματα, η βάση στήριξης ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Προειδοποίηση Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με τη χρήση της βάσης στήριξης, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε για το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης πριν την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Το συνολικό βάρος του βιντεοπροβολέα μαζί με τη βάση στήριξης είναι 14,5 κιλά. Μην κρεμάτε το υπόλοιπο του καλωδίου στη βάση στήριξης. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος της και το βάρος του βιντεοπροβολέα, καθώς και να μπορεί να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M8, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. a Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων Αφαιρέστε τη βάση ανάρτησης από τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Αφαιρέστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) ( ). Αφαιρέστε τη βάση ανάρτησης από τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων ( ). Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) Βάση ανάρτησης 22

23 b Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων (1) Συναρμολόγηση της πλάκας τοίχου. Συναρμολογήστε τις τρεις πλάκες σε μία μονάδα και ασφαλίστε τις με τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x6). Ροδέλα Δακτύλιος ασφάλισης Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (2) Τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης στο βιντεοπροβολέα. Τοποθετήστε τη βάση ανάρτησης στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x4). Βάση ανάρτησης Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα (3) Τοποθετήστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη βάση στήριξης. Αποφασίστε σε ποια θέση θα θέλατε να τοποθετηθεί η μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Στερεώστε την στην ένδειξη όταν η οθόνη είναι μικρότερη από 70 ίντσες, ή στην ένδειξη όταν η οθόνη είναι 70 ίντσες ή άνω. : Μικρότερη από 70 ίντσες : 70 ίντσες ή άνω 23

24 Σφίξτε τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x4) για να τοποθετήσετε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα Θέση τοποθέτησης μπουλονιών Όταν το μέγεθος της οθόνης του βιντεοπροβολέα είναι μικρότερη από 70 ίντσες Όταν το μέγεθος της οθόνης του βιντεοπροβολέα είναι 70 ίντσες ή άνω 24

25 c Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο (1) Προσδιορίστε τη θέση του καθοδηγητικού προτύπου. Από τον πίνακα αποστάσεων, επιβεβαιώστε το μέγεθος οθόνης (S) και την απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια και την πλάκα τοίχου (c). Ευθυγραμμίστε τη γραμμή του Image Center (κατακόρυφη) καθοδηγητικού προτύπου με τον κεντρικό άξονα (κατακόρυφο) της. Επαληθεύστε τη θέση των δοκαριών στο εσωτερικό του τοίχου και μετατοπίστε τη θέση τοποθέτησης του καθοδηγητικού προτύπου αριστερά ή δεξιά, όπως απαιτείται. (Η θέση μπορεί να μετατοπιστεί οριζόντια, αριστερά ή δεξιά, ως προς τον κεντρικό άξονα της κατά μέγιστο έως 45 mm.) Ευθυγραμμίστε τη γραμμή (οριζόντια) του προτύπου με το ύψος του (c). 70,5 mm Γραμμή του Image Center καθοδηγητικού προτύπου Γραμμή καθοδηγητικού προτύπου Κεντρικός άξονας (2) Στερεώστε το καθοδηγητικό πρότυπο στον τοίχο. 25

26 (3) Αποφασίστε τη θέση για τις οπές τοποθέτησης της πλάκας τοίχου. Χρησιμοποιήστε τρεις οπές τοποθέτησης. Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τέσσερα σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα Α ή Β στην εικόνα. Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τρία σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα C στην εικόνα. Τέσσερις οπές τοποθέτησης Τρεις οπές τοποθέτησης (4) Δημιουργήστε οπές με τις παρακάτω διαστάσεις και βάθη. Διάμετρος οπής Βάθος οπής-οδηγού Βάθος οπής ούπα 8,5 mm 40 mm 35 mm (5) Αφαιρέστε το καθοδηγητικό πρότυπο. (6) Καθαρίστε τη σκόνη από το άνοιγμα της οπής με μια συσκευή, όπως μια ηλεκτρική σκούπα. 26

27 (7) Τοποθετήστε την πλάκα στον τοίχο και βάλτε τα ούπα M8 x 50 mm στις οπές που ανοίξατε. Βάλτε το παξιμάδι και χτυπήστε το μπουλόνι με ένα σφυρί μέχρι να μπει καλά μέσα στο ούπα. (8) Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί για να στερεωθεί καλά η πλάκα στον τοίχο. d Προσδιορισμός της απόστασης και τράβηγμα του ολισθητήρα προς τα έξω (1) Στον πίνακα αποστάσεων, ελέγξτε τον αριθμό του μέτρου του ολισθητήρα (b). (2) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον ολισθητήρα προς τα έξω στη βάση στήριξης. Ευθυγραμμίστε τον ολισθητήρα με το μέτρο (b+x) που ισούται με το μέτρο του ολισθητήρα (b) συν το πάχος της οθόνης (x). Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) Μέτρο ολισθητήρα 27

28 e Όδευση των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης Περάστε τα απαραίτητα καλώδια μέσα από τη βάση στήριξης. f Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου (1) Εισαγάγετε τον εξαγωνικό άξονα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου ( ). (2) Εισαγάγετε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου ( ). Προσοχή Προσέξτε ώστε να μην "πιαστούν" τα καλώδια ανάμεσα στη βάση στήριξης και την πλάκα τοίχου. 28

29 Εξαγωνικός άξονας Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (3) Ασφαλίστε τη βάση στήριξης στην πλάκα τοίχου σφίγγοντας τους παρεχόμενους κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm (x3) χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο αρ. 3 ( ). Κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm (x3) 29

30 (4) Σφίξτε ελαφρά τον παρεχόμενο κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm ( ). Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα 30

31 g Ρύθμιση κατακόρυφης ολίσθησης για ευθυγράμμιση με την κανονική θέση (1) Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης, ή τον εξαγωνικό άξονα στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης. Ευθυγραμμίστε με την κανονική θέση ( ). Η σύσφιγξη του κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την ανυψώνει. Η σύσφιγξη του εξαγωνικού άξονα ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την χαμηλώνει. Εξαγωνικός άξονας Κανονική θέση Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (2) Σφίξτε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης ( ). Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm 31

32 h Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης (1) Χαλαρώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων από το βιντεοπροβολέα. Βίδες (x2) Κάλυμμα καλωδίων (2) Περάστε τη βάση ανάρτησης στη βάση στήριξης από την πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα ( ). Ευθυγραμμίστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων με την κανονική θέση της βάσης ανάρτησης ( ). (3) Σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) ( ). Βάση ανάρτησης Πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα Θέσεις μπουλονιών Ροδέλα Δακτύλιος ασφάλισης Κανονική θέση Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. 32

33 i Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια στο βιντεοπροβολέα Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα καλώδια, όπως π.χ. το καλώδιο υπολογιστή και το καλώδιο USB, στο βιντεοπροβολέα. Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο υπολογιστή Καλώδιο USB 33

34 6. Ρύθμιση της οθόνης Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη ποιότητα της οθόνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση της οθόνης. Μην εκτελείτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης τραπεζίου του βιντεοπροβολέα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εικόνας. a Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου b Αλλαγή των αναλογιών εικόνας Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Aspect] του τηλεχειριστηρίου, εμφανίζεται στην οθόνη η ονομασία της επιλεγμένης ρύθμισης αναλογιών εικόνας και οι αναλογίες εικόνας αλλάζουν. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση, ανάλογα με το σήμα που αντιστοιχεί στον εκάστοτε συνδεδεμένο εξοπλισμό. Τηλεχειριστήριο Αναλογίες εικόνας 4:3 Εναλλακτικά, ορίστε τη ρύθμιση αναλογιών εικόνας που θέλετε από το μενού [Σήμα] - [Λόγος διαστάσεων] του μενού "Διαμόρφωση". s "Μενού Διαμόρφωση" στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα 34

35 c Προβολή του δοκιμαστικού μοτίβου (1) Πατήστε το κουμπί [Help]. Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου (2) Στο τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί [ ], ή στον πίνακα ελέγχου πατήστε το κουμπί [Wide]. Εμφανίζεται το δοκιμαστικό μοτίβο. Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου d Ρύθμιση της εστίασης (1) Μετακινήστε το μοχλό του καλύμματος φίλτρου αέρα ( ), για να ανοίξει το κάλυμμα φίλτρου αέρα ( ). (2) Χρησιμοποιήστε το μοχλό εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση ( ). Μοχλός εστίασης Κάλυμμα φίλτρου αέρα (3) Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, κλείστε το φίλτρο αέρα. 35

36 e Χρήση του αριστερού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας κύλισης Επαναλάβετε τα βήματα e έως j όπως απαιτείται. (1) Ξεβιδώστε τη βίδα στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την οριζόντια κύλιση ( ). Βίδα (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τη βίδα που χαλαρώσατε στο βήμα. 36

37 f Χρήση του δεξιού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας περιστροφής (1) Ξεβιδώστε τις βίδες (x2) στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την οριζόντια περιστροφή ( ). Βίδες (x2) (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τις βίδες (x2) που χαλαρώσατε στο βήμα. 37

38 g Χρήση του επάνω περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της κατακόρυφης κλίσης (1) Ξεβιδώστε τη βίδα στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κλίση ( ). Βίδα (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τη βίδα που χαλαρώσατε στο βήμα. h Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (1) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ολισθητήρα ανάλογα με τη βάση ανάρτησης. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) (2) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2). 38

39 i Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) (1) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ολισθητήρα ανάλογα με τη βάση στήριξης. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) (2) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2). j Ρύθμιση της κατακόρυφης ολίσθησης (1) Χαλαρώστε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm ( ). (2) Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης, ή τον εξαγωνικό άξονα στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης ( ). Η σύσφιγξη του κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την ανυψώνει. Η σύσφιγξη του εξαγωνικού άξονα ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την χαμηλώνει. Εξαγωνικός άξονας Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (3) Σφίξτε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm που χαλαρώσατε στο βήμα (1) ( ). 39

40 k Απενεργοποίηση της του δοκιμαστικού μοτίβου Πατήστε το κουμπί [Esc] του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε το δοκιμαστικό μοτίβο. Προειδοποίηση Σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 40

41 7. Τοποθέτηση των καλυμμάτων a Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου και του ακραίου καπακιού (1) Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου ( ). Ανάλογα με τον τρόπο συνδεσμολογίας των καλωδίων, μπορεί να χρειαστεί να κόψετε κάποια τμήματα του καλύμματος της πλάκας τοίχου, προκειμένου να είναι δυνατή η όδευση των καλωδίων μέσα από αυτό. Κατά το κόψιμο της λεπτής μεμβράνης στο κάλυμμα της πλάκας τοίχου και την όδευση των καλωδίων μέσα από αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις ανωμαλίες στην επιφάνειά της για να μην υπάρχουν αιχμηρές άκρες προκειμένου να αποτραπεί η φθορά των καλωδίων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε το εργαλείο κοπής με ασφάλεια. (2) Τοποθετήστε το ακραίο καπάκι με την κοίλη πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω ( ). Κάλυμμα πλάκας τοίχου Ακραίο καπάκι 41

42 b Στερέωση του καλύμματος καλωδίων στο βιντεοπροβολέα Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων και σφίξτε τις βίδες (x2) για να ασφαλίσετε το κάλυμμα καλωδίων. Βίδες (x2) Κάλυμμα καλωδίων Προσοχή Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας για οδηγίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Προειδοποίηση Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην κρεμιέστε εσείς οι ίδιοι και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη βάση στήριξης. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. 42

43 8. Παράρτημα Χρήση δέκτη Easy Interactive Function Αφού εγκαταστήσετε ένα συμβατό μοντέλο δέκτη Easy Interactive Function (EB-485Wi/480i/475Wi), πρέπει να εκτελέσετε βαθμονόμηση για ευθυγράμμιση των θέσεων του δρομέα και του Easy Interactive Pen. Κατά τη χρήση των εργαλείων Easy Interactive Tools, στον υπολογιστή σας πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό Easy Interactive Tools Ver.2. Επίσης, κατά την εκτέλεση λειτουργιών του ποντικού ή σχεδίασης στα Mac OS X, πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή το Εγχειρίδιο χρήσης που περιέχεται στο Document CD-ROM. Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας Εάν ο βιντεοπροβολέας πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο όπου θα παραμείνει χωρίς επιτήρηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντικλεπτικό καλώδιο με λουκέτο, για να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα σε ένα στύλο ή άλλο αντικείμενο, ώστε να μην τον πάρουν. Περάστε το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια μέσα από το σημείο εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κλειδώματος της ασφάλειας του καλωδίου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια EL

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης

Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τον οδηγό Quick Setup Guide και ότι θα ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο κατά την εγκατάσταση του Interactive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) Αυτή η συσκευή ΕΝ προορίζεται για χρήση από άτομα (όπως παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43973

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Πριν ξεκινήσετε 1. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με παροχή ρεύματος 12 V και αρνητική γείωση. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Χρήση του κάθε εγχειριδίου Εγχειρίδιο χρήσης Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό Χρήση του κάθε εγχειριδίου Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U. USB Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT # 43335 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα