Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά"

Transcript

1 Οδηγός εγκατάστασης

2 Οδηγίες για την ασφάλεια Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται με τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχει αυτός ο οδηγός, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βάση στήριξης ή να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης σε μέρος όπου να μπορείτε να τον βρίσκετε εύκολα, για τυχόν μελλοντική παραπομπή. Διαβάστε τα έγγραφα "Εγχειρίδιο χρήσης" και "Οδηγίες για την ασφάλεια" που συνοδεύουν το βιντεοπροβολέα σας και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα. Επεξήγηση συμβόλων Τα προειδοποιητικά σύμβολα που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης για την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτές τις προειδοποιήσεις, όταν διαβάζετε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης. Προειδοποίηση Προσοχή Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σχετικές ή χρήσιμες. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκτελεστεί Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση Προειδοποίηση Η βάση στήριξης είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά και μόνο για τη στερέωση ενός βιντεοπροβολέα στον τοίχο. Εάν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εκτός του βιντεοπροβολέα, μπορεί να προκληθούν ζημιές εξαιτίας του βάρους του αντικειμένου. Εάν πέσει η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Οι εργασίες εγκατάστασης (στερέωση στον τοίχο) θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες. Ελλιπής ή εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της βάσης στήριξης, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Κατά την εγκατάσταση της βάσης στήριξης, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες, η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας. Λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης: Μην χειρίζεστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή τροποποιημένα καλώδια τροφοδοσίας. Κατά την όδευση του καλωδίου μέσα από τη βάση στήριξης, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη. Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε κραδασμούς ή χτυπήματα. Τυχόν κραδασμοί ή χτυπήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο βιντεοπροβολέα ή στην επιφάνεια στερέωσης. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της βάσης στήριξης ή του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 2

3 Προειδοποίηση Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος της και το βάρος του βιντεοπροβολέα, καθώς και να μπορεί να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M8, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται από δύο τουλάχιστον εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρειαστεί να χαλαρώσετε τις βίδες, προσέξτε να μην πέσει η βάση στήριξης. Εάν πέσει η βάση στήριξης ή ο βιντεοπροβολέας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με τη χρήση της βάσης στήριξης, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε για το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης πριν την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά τη βάση στήριξης, για να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα ή χαλαρωμένες βίδες. Εάν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη βάση στήριξης. Εάν πέσει η βάση στήριξης ή ο βιντεοπροβολέας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Ποτέ μην τροποποιείτε τη βάση στήριξης. Μην κρεμιέστε εσείς οι ίδιοι και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη βάση στήριξης. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. Σφίξτε καλά όλες τις βίδες μετά τη ρύθμιση. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Προσοχή Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία όπου είναι πιθανό να σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας που προβλέπεται για το συγκεκριμένο μοντέλο βιντεοπροβολέα που διαθέτετε. Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης σε σημεία προφυλαγμένα από υπερβολική σκόνη και υγρασία, προκειμένου να μη λερώνεται ο φακός ή τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης μπορεί να σπάσει, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό. 3

4 Θέση εγκατάστασης βάσης στήριξης Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία στη θέση εγκατάστασης, πριν εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης. Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως λαμπτήρες φθορισμού ή συσκευές κλιματισμού. Ορισμένα είδη λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου του βιντεοπροβολέα. Σάς συνιστούμε να περιορίζετε το μήκος του καλωδίου σύνδεσης σε λιγότερο από 20 m, για τη μείωση του εξωτερικού θορύβου. Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ή επίπεδων οθονών. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Easy Interactive Function, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τον βιντεοπροβολέα. Η οθόνη έχει ορθογώνιο σχήμα χωρίς καμία παραμόρφωση. Ο βιντεοπροβολέας δεν έχει κλίση μεγαλύτερη από ±3 στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα σε σχέση με την οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρύθμισης Τραπέζιο, το βήμα της διόρθωσης για Κάθετο τραπέζιο και Οριζόντιο τραπέζιο δεν είναι μεγαλύτερο από ±6. Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία στερέωσης του βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας EB- 485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 σε τοίχο με χρήση της ειδικής βάσης στήριξης. 4

5 1 Περιεχόμενα συσκευασίας s σ. 7 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά s σ. 9 3 Σύνδεση συσκευών s σ Πίνακας αποστάσεων s σ Διαδικασία εγκατάστασης s σ. 22 (1) Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων (2) Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων (3) Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο (4) Προσδιορισμός της απόστασης και τράβηγμα του ολισθητήρα προς τα έξω (5) Όδευση των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης (6) Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου (7) Ρύθμιση κατακόρυφης ολίσθησης για ευθυγράμμιση με την κανονική θέση (8) Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης (9) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια στο βιντεοπροβολέα 6 Ρύθμιση της οθόνης s σ. 34 (1) Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα (2) Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (3) Προβολή του δοκιμαστικού μοτίβου (4) Ρύθμιση της εστίασης (5) Χρήση του αριστερού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας κύλισης (6) Χρήση του δεξιού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας περιστροφής (7) Χρήση του επάνω περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της κατακόρυφης κλίσης (8) Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (9) Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) (10) Ρύθμιση της κατακόρυφης ολίσθησης (11) Απενεργοποίηση της του δοκιμαστικού μοτίβου 5

6 7 Τοποθέτηση των καλυμμάτων s σ. 41 (1) Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου και του ακραίου καπακιού (2) Στερέωση του καλύμματος καλωδίων στο βιντεοπροβολέα 6

7 1. Περιεχόμενα συσκευασίας Βάση στήριξης Πλάκα τοίχου Μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων Βάση ανάρτησης * Κατά την παράδοση, η βάση ανάρτησης ασφαλίζεται στη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Κάλυμμα πλάκας τοίχου Ακραίο καπάκι Κλειδί για κοχλία εξαγωνικού κοιλώματος (για M4) Ανοιχτό κλειδί 13 mm (για M8 και M6) x 6 mm (για εξαγωνικό άξονα) Καθοδηγητικό πρότυπο (για την εγκατάσταση της πλάκας τοίχου) Σχήμα Ονομασία Ποσότητα Εφαρμογή Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης 6 Για τη συναρμολόγηση της πλάκας τοίχου 4 Για τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων/ τοποθέτηση βάσης στήριξης 4 Για την τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης/βιντεοπροβολέα 2 Για την τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης/μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων (κατά την παράδοση είναι ασφαλισμένο) 1 Για την τοποθέτηση της βάσης στήριξης/πλάκας τοίχου Κοχλίας σύσφιξης M6 x 20 mm με πλαστική ροδέλα 3 7

8 Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια ή τις βίδες που παρέχονται μαζί με τη βάση στήριξης για την τοποθέτησή της, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Μην χρησιμοποιήσετε άλλου τύπου μπουλόνια εκτός από τα παρεχόμενα. Χρησιμοποιήστε ούπα M8 x 50 mm (τουλάχιστον 3) που διατίθενται στο εμπόριο για τη στερέωση της πλάκας τοίχου στον τοίχο. Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 8

9 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχείο Βάρος βάσης στήριξης (με τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων, τη βάση ανάρτησης, την πλάκα τοίχου, το κάλυμμα της πλάκας τοίχου και το ακραίο καπάκι) Μέγιστο φορτίο Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας κύλισης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας περιστροφής Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης κλίσης Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης Τεχνικό χαρακτηριστικό Παρατήρηση Περίπου 7,4 κιλά Βάση στήριξης (2,8 κιλά), μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων (1,1 κιλά), βάση ανάρτησης (0,7 κιλά), πλάκα τοίχου (2,5 κιλά), κάλυμμα της πλάκας τοίχου και το ακραίο καπάκι (0,3 κιλά) 7 κιλά 0 έως 310 mm Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης: 0 έως 248 mm Ρύθμιση για τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων: 62 mm Σελίδα παραπομπής Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα ± 38 mm Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ± 3 Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης s σ. 36 s σ. 37 s σ. 38 ± 45 mm Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα Πλάκα τοίχου Κατά την παράδοση, το προϊόν αποτελείται από τρία τεμάχια. Πριν από τη χρήση, χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια M4 x 12 mm (x6) που παρέχονται για να συνδέσετε τα τρία τεμάχια. [Μονάδα: mm] 9

10 Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης 38 mm 38 mm Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης 45 mm 45 mm 10

11 Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης 248 mm Ρύθμιση για τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων Αλλάζοντας τη θέση τοποθέτησης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα. Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι μικρότερο από 70 ίντσες, τοποθετήστε την στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι 70 ίντσες ή άνω, τοποθετήστε την στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. 62 mm 11

12 3. Σύνδεση συσκευών Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα καλώδια, όπως είναι το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο του υπολογιστή και το καλώδιο USB, στη θέση όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η βάση στήριξης. Προετοιμάστε όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τις συσκευές, όπως π.χ. κάμερα εγγράφων ή μικρόφωνο, που θα συνδέσετε στο βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης στο Document CD-ROM. Παράδειγμα σύνδεσης Εξωτερικά ηχεία Συσκευή LAN Καλώδιο LAN (προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο) Καλώδιο ήχου (προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο) Καλώδιο υπολογιστή (για έξοδο βίντεο υπολογιστή) Μικρόφωνο Υπολογιστής Κάμερα εγγράφων Καλώδιο USB (για δέκτη Easy Interactive Function) Ειδικό καλώδιο USB (παρέχεται μαζί με την κάμερα εγγράφων) Κατά τη χρήση του δέκτη Easy Interactive Function (μόνο σε EB-485Wi/480i/475Wi) Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή, απαιτείται καλώδιο USB. Ωστόσο, κατά τη σύνδεση με την ενσωματωμένη λειτουργία του βιντεοπροβολέα, δεν απαιτείται καλώδιο USB. 12

13 4. Πίνακας αποστάσεων Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και εγκαταστήστε τη βάση στήριξης και το βιντεοπροβολέα για την προβολή των εικόνων σε κατάλληλο μέγεθος στην επιφάνεια. Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές. Το συνιστώμενο εύρος για την απόσταση (a) είναι 62 έως 311 mm. Όταν το μέγεθος της οθόνης (S) είναι 70 ίντσες ή περισσότερο, οι αριθμοί του μέτρου του ολισθητήρα (b) είναι οι ίδιοι με την απόσταση (a). Επειδή η θέση τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα αλλάζει όταν η επιφάνεια S είναι μικρότερη από 70 ίντσες, οι αριθμοί του a και του b διαφέρουν. 70,5 mm Τιμή απόκλισης μεταξύ του κέντρου της οθόνης και του κέντρου της πλάκας τοίχου 218 mm Πλάκα τοίχου Επιφάνεια Απόσταση από τον τοίχο 13

14 Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι μικρότερο από 70 ίντσες Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη. Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα (b) διαφέρουν από αυτούς της απόστασης (a). Η απόσταση (c) από την οθόνη στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η οριζόντια ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση. Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου. Κανονική θέση EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 17,4 80,8 57" 115,8 x 86,9 9,1-23,1 15,3-29,3 18,6 86,9 PolyVision TS410 60" 122,0 x 91,4 11,2-25,9 17,4-32,1 19,5 91,4 HitachiCambridge board60 RM Classboard 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board " 128,0 x 96,0 13,3-28,8 19,5-35,0 20,4 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63 64" 130,0 x 97,5 14,0-29,7 20,2-35,9 20,7 97,5 SmartBoard660 ActivBoard " 134,2 x 100,6 15,4-30,7 21,6-36,9 21,3 100,6 TeamBoard RT TMWM5422CL/EM 69" 140,3 x 105,2 17,5-30,7 23,7-36,9 22,2 105,2 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 53". 14

15 EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος [Μονάδα: cm] Διαδραστικός λευκοπίνακας 56" 113,9 x 85,3 6,3-19,3 12,5-25,5 15,2 85,3 57" 115,8 x 86,9 6,9-20,2 13,1-26,4 15,4 86,9 PolyVision TS410 60" 122,0 x 91,4 8,9-22,9 15,1-29,1 16,1 91,4 HitachiCambridge board60 RM Classboard 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board " 128,0 x 96,0 10,9-25,6 17,1-31,8 16,9 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63 64" 130,0 x 97,5 11,6-26,5 17,8-32,7 17,1 97,5 SmartBoard660 ActivBoard " 134,2 x 100,6 12,9-28,3 19,1-34,5 17,6 100,6 TeamBoard RT TMWM5422CL/EM 69" 140,3 x 105,2 14,9-30,7 21,1-36,9 18,3 105,2 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 56". EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 60" 129,3 x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 17,4 80,8 69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 18,0-33,0 19,8 92,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 60". EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 53" 114,1 x 71,3 6,4-19,5 12,6-25,7 22,3 71,3 60" 129,3 x 80,8 11,3-26,1 17,5-32,3 25,1 80,8 69" 148,6 x 92,9 17,7-30,7 23,9-36,9 28,7 92,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 53". 15

16 EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 59" 130,7 x 73,5 6,6-19,8 12,8-26,0 21,7 73,5 60" 132,8 x 74,7 7,3-20,7 13,5-26,9 22,0 74,7 69" 152,9 x 85,9 13,0-28,4 19,2-34,6 25,1 85,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 59". EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρ α Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 52" 115,2 x 64,8 6,7-19,9 12,9-26,1 26,1 64,8 60" 132,8 x 74,7 12,5-27,7 18,7-33,9 29,9 74,7 69" 152,9 x 85,9 19,0-30,7 25,2-36,9 34,2 85,9 Το μικρότερο μέγεθος οθόνης είναι 52". Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε τον εκτυπωτή. Κατά την προβολή σε λειτουργία "Tele", η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί. Κατά τη χρήση του EB-485Wi/485W/475Wi/475W για την προβολή εικόνων με λόγο διαστάσεων 4:3, οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα μέγεθος και η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων ενδέχεται να μειωθεί. 16

17 Όταν το μέγεθος της οθόνης είναι 70 ίντσες ή άνω Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη. Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα (b) είναι ίδιοι με αυτούς της απόστασης (a). Η απόσταση (c) από την οθόνη στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η οριζόντια ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση. Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου. Κανονική θέση EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 22,5 106,7 77" 156,4 x 117,3 23,1-31,1 24,7 117,3 HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SmartBoard680 SmartBoardX880 INTERWRITE BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/EM 77,5" 157,4 x 118,1 23,5-31,1 24,8 118,1 RM Classboard " 158,5 x 118,9 23,8-31,1 25,0 118,9 PolyVision eno2610 PolyVision TS610 ActivBoard " 160,6 x 120,4 24,5-31,1 25,3 120,4 INTERWRITE Dual board " 162,5 x 121,9 25,2-31,1 25,6 121,9 88" 178,9 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 88". 17

18 EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 4:3) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 142,2 x 106,7 15,6-31,1 18,6 106,7 77" 156,4 x 117,3 20,2-31,1 20,3 117,3 HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SmartBoard680 SmartBoardX880 INTERWRITE BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/EM 77,5" 157,4 x 118,1 20,6-31,1 20,4 118,1 RM Classboard " 158,5 x 118,9 20,9-31,1 20,6 118,9 PolyVision eno2610 PolyVision TS610 ActivBoard " 160,6 x 120,4 21,6-31,1 20,8 120,4 INTERWRITE Dual board " 162,5 x 121,9 22,2-31,1 21,1 121,9 89" 180,9 x 135,6 28,2-31,1 23,3 135,6 INTERWRITE Dual board " 182,9 x 137,2 28,9-31,1 23,5 137,2 93" 189,1 x 141,7 30,9-31,1 24,2 141,7 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 93". EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 150,7 x 94,2 12,4-27,6 20,1 94,2 75" 161,5 x 101,0 15,5-31,1 21,4 101,0 PolyVision eno ,8" 167,5 x 104,7 17,3-31,1 22,2 104,7 PolyVision TS600/TS620/ TSL620 80" 172,3 x 107,7 18,7-31,1 22,7 107,7 85" 183,1 x 114,4 21,8-31,1 24,1 114,4 TeamBoard RT TMWM7450EM 18

19 S a b c h Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 87" 187,3 x 117,1 23,0-31,1 24,6 117,1 SmartBoard685 SmartBoardX885 ActivBoard 387 ActivBoard 587 pro 88" 189,5 x 118,5 23,6-31,1 24,9 118,5 Hitachi Starboard FX DUO- 88W 90" 193,9 x 121,2 24,9-31,1 25,4 121,2 100" 215,4 x 134,6 31,1 * 28,1 134,6 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 100". * Αριθμός για "Wide" (μέγιστο ζουμ). EB-480i/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:10) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 150,7 x 94,2 18,4-31,1 29,1 94,2 75" 161,5 x 101,0 21,9-31,1 31,0 101,0 PolyVision eno ,8" 167,5 x 104,7 23,9-31,1 32,1 104,7 PolyVision TS600/TS620/ TSL620 80" 172,3 x 107,7 25,4-31,1 33,0 107,7 85" 183,1 x 114,4 28,9-31,1 35,0 114,4 TeamBoard RT TMWM7450EM 87" 187,3 x 117,1 30,4-31,1 35,8 117,1 SmartBoard685 SmartBoardX885 ActivBoard 387 ActivBoard 587 pro 88" 189,5 x 118,5 31,1 * 36,2 118,5 Hitachi Starboard FX DUO- 88W Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 88". * Αριθμός για "Wide" (μέγιστο ζουμ). 19

20 EB-485Wi/485W/475Wi/475W (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 155,0 x 87,2 13,7-29,3 25,4 87,2 71" 157,1 x 88,4 14,3-30,1 25,8 88,4 INTERWRITE BOARD " 170,6 x 95,9 18,1-31,1 27,8 95,9 INTERWRITE Dual board " 177,0 x 99,6 20,0-31,1 28,9 99,6 RM Classboard 85 82" 181,5 x 102,1 21,3-31,1 29,6 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide 85" 188,1 x 105,8 23,2-31,1 30,6 105,8 INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board " 199,3 x 112,1 26,4-31,1 32,3 112,1 94" 208,2 x 117,1 29,0-31,1 33,7 117,1 SmartBoard690 95" 210,4 x 118,3 29,6-31,1 34,0 118,3 INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual board 1295 ActivBoard 395 ActivBoard 595 pro 97" 214,8 x 120,8 30,9-31,1 34,7 120,8 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 97". EB-480T/480/470 (λόγος διαστάσεων 16:9) S a b c h [Μονάδα: cm] Μέγεθος οθόνης απόσταση (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.) Οι αριθμοί στο μέτρο του ολισθητήρα Απόσταση μεταξύ και πλάκας τοίχου Ύψος Διαδραστικός λευκοπίνακας 70" 155,0 x 87,2 19,7-31,1 34,7 87,2 71" 157,1 x 88,4 20,5-31,1 35,1 88,4 INTERWRITE BOARD " 170,6 x 95,9 24,8-31,1 38,0 95,9 INTERWRITE Dual board " 177,0 x 99,6 27,0-31,1 39,4 99,6 RM Classboard 85 82" 181,5 x 102,1 28,4-31,1 40,4 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide 85" 188,1 x 105,8 30,6-31,1 41,8 105,8 INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285 Το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης είναι 85". 20

21 Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε τον εκτυπωτή. Κατά την προβολή σε λειτουργία "Tele", η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί. Κατά τη χρήση του EB-485Wi/485W/475Wi/475W για την προβολή εικόνων με λόγο διαστάσεων 4:3, οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα μέγεθος και η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων ενδέχεται να μειωθεί. 21

22 5. Διαδικασία εγκατάστασης Φροντίστε οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης. Εάν αγνοήσετε αυτά τα βήματα, η βάση στήριξης ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Προειδοποίηση Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με τη χρήση της βάσης στήριξης, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε για το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης πριν την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Το συνολικό βάρος του βιντεοπροβολέα μαζί με τη βάση στήριξης είναι 14,5 κιλά. Μην κρεμάτε το υπόλοιπο του καλωδίου στη βάση στήριξης. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος της και το βάρος του βιντεοπροβολέα, καθώς και να μπορεί να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M8, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. a Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων Αφαιρέστε τη βάση ανάρτησης από τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Αφαιρέστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) ( ). Αφαιρέστε τη βάση ανάρτησης από τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων ( ). Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) Βάση ανάρτησης 22

23 b Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων (1) Συναρμολόγηση της πλάκας τοίχου. Συναρμολογήστε τις τρεις πλάκες σε μία μονάδα και ασφαλίστε τις με τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x6). Ροδέλα Δακτύλιος ασφάλισης Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (2) Τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης στο βιντεοπροβολέα. Τοποθετήστε τη βάση ανάρτησης στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x4). Βάση ανάρτησης Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα (3) Τοποθετήστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη βάση στήριξης. Αποφασίστε σε ποια θέση θα θέλατε να τοποθετηθεί η μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Στερεώστε την στην ένδειξη όταν η οθόνη είναι μικρότερη από 70 ίντσες, ή στην ένδειξη όταν η οθόνη είναι 70 ίντσες ή άνω. : Μικρότερη από 70 ίντσες : 70 ίντσες ή άνω 23

24 Σφίξτε τα παρεχόμενα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x4) για να τοποθετήσετε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα Θέση τοποθέτησης μπουλονιών Όταν το μέγεθος της οθόνης του βιντεοπροβολέα είναι μικρότερη από 70 ίντσες Όταν το μέγεθος της οθόνης του βιντεοπροβολέα είναι 70 ίντσες ή άνω 24

25 c Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο (1) Προσδιορίστε τη θέση του καθοδηγητικού προτύπου. Από τον πίνακα αποστάσεων, επιβεβαιώστε το μέγεθος οθόνης (S) και την απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια και την πλάκα τοίχου (c). Ευθυγραμμίστε τη γραμμή του Image Center (κατακόρυφη) καθοδηγητικού προτύπου με τον κεντρικό άξονα (κατακόρυφο) της. Επαληθεύστε τη θέση των δοκαριών στο εσωτερικό του τοίχου και μετατοπίστε τη θέση τοποθέτησης του καθοδηγητικού προτύπου αριστερά ή δεξιά, όπως απαιτείται. (Η θέση μπορεί να μετατοπιστεί οριζόντια, αριστερά ή δεξιά, ως προς τον κεντρικό άξονα της κατά μέγιστο έως 45 mm.) Ευθυγραμμίστε τη γραμμή (οριζόντια) του προτύπου με το ύψος του (c). 70,5 mm Γραμμή του Image Center καθοδηγητικού προτύπου Γραμμή καθοδηγητικού προτύπου Κεντρικός άξονας (2) Στερεώστε το καθοδηγητικό πρότυπο στον τοίχο. 25

26 (3) Αποφασίστε τη θέση για τις οπές τοποθέτησης της πλάκας τοίχου. Χρησιμοποιήστε τρεις οπές τοποθέτησης. Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τέσσερα σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα Α ή Β στην εικόνα. Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τρία σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα C στην εικόνα. Τέσσερις οπές τοποθέτησης Τρεις οπές τοποθέτησης (4) Δημιουργήστε οπές με τις παρακάτω διαστάσεις και βάθη. Διάμετρος οπής Βάθος οπής-οδηγού Βάθος οπής ούπα 8,5 mm 40 mm 35 mm (5) Αφαιρέστε το καθοδηγητικό πρότυπο. (6) Καθαρίστε τη σκόνη από το άνοιγμα της οπής με μια συσκευή, όπως μια ηλεκτρική σκούπα. 26

27 (7) Τοποθετήστε την πλάκα στον τοίχο και βάλτε τα ούπα M8 x 50 mm στις οπές που ανοίξατε. Βάλτε το παξιμάδι και χτυπήστε το μπουλόνι με ένα σφυρί μέχρι να μπει καλά μέσα στο ούπα. (8) Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί για να στερεωθεί καλά η πλάκα στον τοίχο. d Προσδιορισμός της απόστασης και τράβηγμα του ολισθητήρα προς τα έξω (1) Στον πίνακα αποστάσεων, ελέγξτε τον αριθμό του μέτρου του ολισθητήρα (b). (2) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον ολισθητήρα προς τα έξω στη βάση στήριξης. Ευθυγραμμίστε τον ολισθητήρα με το μέτρο (b+x) που ισούται με το μέτρο του ολισθητήρα (b) συν το πάχος της οθόνης (x). Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) Μέτρο ολισθητήρα 27

28 e Όδευση των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης Περάστε τα απαραίτητα καλώδια μέσα από τη βάση στήριξης. f Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου (1) Εισαγάγετε τον εξαγωνικό άξονα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου ( ). (2) Εισαγάγετε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου ( ). Προσοχή Προσέξτε ώστε να μην "πιαστούν" τα καλώδια ανάμεσα στη βάση στήριξης και την πλάκα τοίχου. 28

29 Εξαγωνικός άξονας Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (3) Ασφαλίστε τη βάση στήριξης στην πλάκα τοίχου σφίγγοντας τους παρεχόμενους κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm (x3) χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο αρ. 3 ( ). Κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm (x3) 29

30 (4) Σφίξτε ελαφρά τον παρεχόμενο κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm ( ). Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm Δακτύλιος ασφάλισης Ροδέλα 30

31 g Ρύθμιση κατακόρυφης ολίσθησης για ευθυγράμμιση με την κανονική θέση (1) Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης, ή τον εξαγωνικό άξονα στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης. Ευθυγραμμίστε με την κανονική θέση ( ). Η σύσφιγξη του κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την ανυψώνει. Η σύσφιγξη του εξαγωνικού άξονα ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την χαμηλώνει. Εξαγωνικός άξονας Κανονική θέση Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (2) Σφίξτε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης ( ). Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm 31

32 h Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης (1) Χαλαρώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων από το βιντεοπροβολέα. Βίδες (x2) Κάλυμμα καλωδίων (2) Περάστε τη βάση ανάρτησης στη βάση στήριξης από την πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα ( ). Ευθυγραμμίστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων με την κανονική θέση της βάσης ανάρτησης ( ). (3) Σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) ( ). Βάση ανάρτησης Πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα Θέσεις μπουλονιών Ροδέλα Δακτύλιος ασφάλισης Κανονική θέση Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. 32

33 i Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια στο βιντεοπροβολέα Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα καλώδια, όπως π.χ. το καλώδιο υπολογιστή και το καλώδιο USB, στο βιντεοπροβολέα. Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο υπολογιστή Καλώδιο USB 33

34 6. Ρύθμιση της οθόνης Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη ποιότητα της οθόνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση της οθόνης. Μην εκτελείτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης τραπεζίου του βιντεοπροβολέα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εικόνας. a Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου b Αλλαγή των αναλογιών εικόνας Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Aspect] του τηλεχειριστηρίου, εμφανίζεται στην οθόνη η ονομασία της επιλεγμένης ρύθμισης αναλογιών εικόνας και οι αναλογίες εικόνας αλλάζουν. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση, ανάλογα με το σήμα που αντιστοιχεί στον εκάστοτε συνδεδεμένο εξοπλισμό. Τηλεχειριστήριο Αναλογίες εικόνας 4:3 Εναλλακτικά, ορίστε τη ρύθμιση αναλογιών εικόνας που θέλετε από το μενού [Σήμα] - [Λόγος διαστάσεων] του μενού "Διαμόρφωση". s "Μενού Διαμόρφωση" στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα 34

35 c Προβολή του δοκιμαστικού μοτίβου (1) Πατήστε το κουμπί [Help]. Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου (2) Στο τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί [ ], ή στον πίνακα ελέγχου πατήστε το κουμπί [Wide]. Εμφανίζεται το δοκιμαστικό μοτίβο. Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου d Ρύθμιση της εστίασης (1) Μετακινήστε το μοχλό του καλύμματος φίλτρου αέρα ( ), για να ανοίξει το κάλυμμα φίλτρου αέρα ( ). (2) Χρησιμοποιήστε το μοχλό εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση ( ). Μοχλός εστίασης Κάλυμμα φίλτρου αέρα (3) Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, κλείστε το φίλτρο αέρα. 35

36 e Χρήση του αριστερού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας κύλισης Επαναλάβετε τα βήματα e έως j όπως απαιτείται. (1) Ξεβιδώστε τη βίδα στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την οριζόντια κύλιση ( ). Βίδα (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τη βίδα που χαλαρώσατε στο βήμα. 36

37 f Χρήση του δεξιού περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της οριζόντιας περιστροφής (1) Ξεβιδώστε τις βίδες (x2) στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την οριζόντια περιστροφή ( ). Βίδες (x2) (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τις βίδες (x2) που χαλαρώσατε στο βήμα. 37

38 g Χρήση του επάνω περιστροφικού χειριστηρίου ρύθμισης για τη ρύθμιση της κατακόρυφης κλίσης (1) Ξεβιδώστε τη βίδα στο παρακάτω σχήμα ( ) (2) Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης ( ), για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κλίση ( ). Βίδα (3) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τη βίδα που χαλαρώσατε στο βήμα. h Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (1) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ολισθητήρα ανάλογα με τη βάση ανάρτησης. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) (2) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2). 38

39 i Ρύθμιση της οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω) (1) Χαλαρώστε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ολισθητήρα ανάλογα με τη βάση στήριξης. Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2) (2) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις των βημάτων e έως j, σφίξτε τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x2). j Ρύθμιση της κατακόρυφης ολίσθησης (1) Χαλαρώστε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm ( ). (2) Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης, ή τον εξαγωνικό άξονα στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης ( ). Η σύσφιγξη του κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M8 χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την ανυψώνει. Η σύσφιγξη του εξαγωνικού άξονα ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωσή του την χαμηλώνει. Εξαγωνικός άξονας Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M8 (3) Σφίξτε τον κοχλία εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm που χαλαρώσατε στο βήμα (1) ( ). 39

40 k Απενεργοποίηση της του δοκιμαστικού μοτίβου Πατήστε το κουμπί [Esc] του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε το δοκιμαστικό μοτίβο. Προειδοποίηση Σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 40

41 7. Τοποθέτηση των καλυμμάτων a Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου και του ακραίου καπακιού (1) Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου ( ). Ανάλογα με τον τρόπο συνδεσμολογίας των καλωδίων, μπορεί να χρειαστεί να κόψετε κάποια τμήματα του καλύμματος της πλάκας τοίχου, προκειμένου να είναι δυνατή η όδευση των καλωδίων μέσα από αυτό. Κατά το κόψιμο της λεπτής μεμβράνης στο κάλυμμα της πλάκας τοίχου και την όδευση των καλωδίων μέσα από αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις ανωμαλίες στην επιφάνειά της για να μην υπάρχουν αιχμηρές άκρες προκειμένου να αποτραπεί η φθορά των καλωδίων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε το εργαλείο κοπής με ασφάλεια. (2) Τοποθετήστε το ακραίο καπάκι με την κοίλη πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω ( ). Κάλυμμα πλάκας τοίχου Ακραίο καπάκι 41

42 b Στερέωση του καλύμματος καλωδίων στο βιντεοπροβολέα Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων και σφίξτε τις βίδες (x2) για να ασφαλίσετε το κάλυμμα καλωδίων. Βίδες (x2) Κάλυμμα καλωδίων Προσοχή Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας για οδηγίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Προειδοποίηση Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες, ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην κρεμιέστε εσείς οι ίδιοι και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη βάση στήριξης. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή η βάση στήριξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. 42

43 8. Παράρτημα Χρήση δέκτη Easy Interactive Function Αφού εγκαταστήσετε ένα συμβατό μοντέλο δέκτη Easy Interactive Function (EB-485Wi/480i/475Wi), πρέπει να εκτελέσετε βαθμονόμηση για ευθυγράμμιση των θέσεων του δρομέα και του Easy Interactive Pen. Κατά τη χρήση των εργαλείων Easy Interactive Tools, στον υπολογιστή σας πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό Easy Interactive Tools Ver.2. Επίσης, κατά την εκτέλεση λειτουργιών του ποντικού ή σχεδίασης στα Mac OS X, πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή το Εγχειρίδιο χρήσης που περιέχεται στο Document CD-ROM. Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας Εάν ο βιντεοπροβολέας πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο όπου θα παραμείνει χωρίς επιτήρηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντικλεπτικό καλώδιο με λουκέτο, για να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα σε ένα στύλο ή άλλο αντικείμενο, ώστε να μην τον πάρουν. Περάστε το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια μέσα από το σημείο εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κλειδώματος της ασφάλειας του καλωδίου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια EL

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) Αυτή η συσκευή ΕΝ προορίζεται για χρήση από άτομα (όπως παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Χρήση του κάθε εγχειριδίου Εγχειρίδιο χρήσης Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό Χρήση του κάθε εγχειριδίου Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Πριν ξεκινήσετε 1. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με παροχή ρεύματος 12 V και αρνητική γείωση. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης συσκευής echo

Οδηγίες εγκατάστασης συσκευής echo πίνακα ενδείξεων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κιτ χωνευτής τοποθέτησης (πωλείται ξεχωριστά). Οδηγίες εγκατάστασης συσκευής echo Προειδοποίηση Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοσμένα ακουστικά

Προσαρμοσμένα ακουστικά Προσαρμοσμένα ακουστικά Insio binax Οδηγός Χρήστη www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε 4 Τα ακουστικά σας 5 Τύπος ακουστικού 5 Εξοικείωση με τα ακουστικά σας 5 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες για την ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ace binax. Οδηγός Χρήστη. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace binax. Οδηγός Χρήστη. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace binax Οδηγός Χρήστη www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε 4 Τα ακουστικά σας 5 Τύπος ακουστικού 5 Εξοικείωση με τα ακουστικά σας 5 Εξαρτήματα και ονομασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα