ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι περιορισμένοι πόροι μιας κοινωνίας αξιοποιούνται προκειμένου να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό αποτελεί το λεγόμενο «Κύριο ή Βασικό Οικονομικό Πρόβλημα». Παράδειγμα : η Ελλάδα παράγει προϊόν (Α.Ε.Π.) περίπου 190 δις ευρώ (Α.Ε.Π. = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Πώς αυτό το προϊόν μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ώστε να μεγιστοποιηθεί η ευημερία των Ελλήνων πολιτών ; Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Πρέπει να δούμε κατ αρχήν από τι αποτελείται αυτό το συνολικό προϊόν ; Τι θα πει ευημερία και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται ; Πώς γίνεται η διανομή του προϊόντος στα μέλη της κοινωνίας ; Χρησιμοποιείται η πιο ενδεδειγμένη τεχνολογία για την παραγωγή αυτού του προϊόντος ; Ποιες είναι τελικά οι παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας ; ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Ανάγκες : Είναι η αίσθηση της έλλειψης που ικανοποιείται με την απόκτηση ενός αγαθού. Η ικανοποίησή τους δημιουργεί ευχαρίστηση που στα οικονομικά ονομάζεται χρησιμότητα. Είδη αναγκών : Φυσιολογικές (βιολογικές), κοινωνικές, οικονομικές. Ιδιότητες αναγκών : εξέλιξη, πολλαπλασιασμός, προσωρινός κορεσμός. Αγαθά : Είναι τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών. Υπάρχουν ελεύθερα (μη οικονομικά) αγαθά, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία όπως αέρας, ήλιος κτλ και οικονομικά αγαθά (προϊόντα, εμπορεύματα, υπηρεσίες), τα οποία βρίσκονται σε πεπερασμένες ποσότητες και το άτομο οφείλει να καταβάλλει τίμημα για αυτά. Κατηγορίες αγαθών : υλικά ή άυλα, καταναλωτά ή διαρκή, καταναλωτικά ή κεφαλαιουχικά. Παραγωγικοί Συντελεστές : Είναι οι απαραίτητοι παράγοντες για την παραγωγή των οικονομικών αγαθών. Είναι κατά κανόνα τρεις : 1. Η γη και οι φυσικοί πόροι, 2. Η εργασία και 3. το κεφάλαιο (τα παραχθέντα μέσα

3 παραγωγής, δηλαδή αγαθά που έχω παράγει για να παράγω άλλα αγαθά). Το κεφάλαιο διακρίνεται σε πάγιο υλικό κεφάλαιο, κυκλοφορούν κεφάλαιο και ανθρώπινο κεφάλαιο. Επισήμανση : Πολλοί θεωρούν ως τέταρτο παραγωγικό συντελεστή, την επιχειρηματικότητα, η οποία επικουρεί την αποτελεσματική παραγωγή αγαθών και συντονίζει τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας. Οι περισσότεροι όμως την θεωρούν μέρος του συντελεστή εργασία. Παραγωγική διαδικασία : Η ενσυνείδητη προσπάθεια των ανθρώπων να συνδυάσουν τους παραγωγικούς συντελεστές ώστε να μεταμορφώσουν την ύλη και να τη δώσουν μορφές τέτοιες που να είναι χρήσιμες για την ικανοποίηση των αναγκών. Τομείς παραγωγείς : 1. Πρωτογενής Τομέας : γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, ορυχεία κτλ 2. Δευτερογενής Τομέας : βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποίηση κτλ 3. Τριτογενής Τομέας : Υπηρεσίες παντός είδους, τουρισμός, μεταφορές, εμπόριο, τράπεζες, ασφάλειες, υγεία κτλ Στην Ελλάδα πάνω από το 70% του προϊόντος που παράγεται κάθε χρόνο ανήκει στον τριτογενή τομέα.. Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Κάθε οικονομία έχει συγκεκριμένες παραγωγικές δυνατότητες. Αυτές προσδιορίζονται από το μέγεθος της αγοράς, την ποσότητα και ποιότητα παραγωγικών συντελεστών, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, την εξειδίκευση, τις υποδομές, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κ.α. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία οικονομία η οποία : α. παράγει μόνο δύο αγαθά Χ (π.χ. τηλεοράσεις) και Υ (π.χ. όπλα) β. οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά γ. η τεχνολογία είναι σταθερή Αν όλοι απασχοληθούν στην παραγωγή των τηλεοράσεων, τότε το μέγιστο που μπορεί να παραχθεί είναι μονάδες (σημείο Α). Αντίστοιχα για όπλα είναι μονάδες (σημείο Ζ). Βέβαια υπάρχουν και ενδιάμεσες

4 επιλογές, όπου μπορούν ταυτόχρονα να παράγονται και τα δύο αγαθά (βλ. παρακάτω διάγραμμα) : Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) δείχνει τη μέγιστη ποσότητα του ενός προϊόντος που μπορεί να παραχθεί για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου. Οι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των δύο αγαθών επάνω στην Κ.Π.Δ. (π.χ. το σημείο Γ) είναι άριστοι συνδυασμοί, οι συνδυασμοί κάτω από την Κ.Π.Δ. (το σημείο Θ) είναι εφικτοί αλλά όχι άριστοι συνδυασμοί και οι συνδυασμοί πάνω από την Κ.Π.Δ. (το σημείο Η) είναι ανέφικτοι συνδυασμοί. Έννοια του κόστους ευκαιρίας : Μας δείχνει πόσες μονάδες του Χ πρέπει να θυσιάσουμε ώστε να πάρουμε μία επιπλέον μονάδα του Υ. Ταυτίζεται με την κλίση της Κ.Π.Δ. σε κάθε σημείο αναφοράς. Δηλαδή : Κ.Ε. = ΘΥΣΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ε.(Υ σε όρους Χ) = Μονάδες Χ που θυσιάζονται / Μονάδες Υ που παράγονται Κ.Ε.(Χ σε όρους Υ) = Μονάδες Υ που θυσιάζονται / Μονάδες Χ που παράγονται Σημαντικές επισημάνσεις :

5 Η Κ.Π.Δ. είναι κοίλη, λόγω του ότι όλοι οι συντελεστές δεν είναι το ίδιο αποδοτικοί στην παραγωγή και των δύο προϊόντων. Αν ήταν το ίδιο αποδοτικοί, τότε η καμπύλη θα ήταν ευθεία. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι κοίλη, τότε το κόστος ευκαιρίας αλλάζει όσο μετακινούμαστε πάνω στην καμπύλη και βαίνει αυξανόμενο (νόμος του αυξανόμενου κόστους ευκαιρίας). Όταν η οικονομία παράγει μέσα (ή κάτω) από την Κ.Π.Δ. σημαίνει πως υπάρχουν αναπασχόλητοι παραγωγικοί συντελεστές (ανεργία) Τα σημεία έξω από την Κ.Π.Δ. είναι ανέφικτα με τις συγκεκριμένες παραγωγικές δυνατότητες (εξήγηση στην τάξη). ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Μέχρι τον 18 ο αιώνα η Πολιτική Οικονομία ήταν απλό παρακλάδι της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας. Ιδρυτής της Πολιτικής Οικονομίας ήταν ο Adam Smith με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών». ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΚΡΑΤΙΑ (16 Ος ΚΑΙ 17 Ος αιώνας) ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΕΣ (18 ος αιώνας). Μια χώρα πρέπει να προστατεύει το εξωτερικό της εµπόριο (επιβολή περιορισµών στις εισαγωγές και προώθηση των εξαγωγών) + για συσσώρευση πολύτιµων µετάλλων + δηµιουργία πλεονάσµατος στο ισοζύγιο των εξωτερικών της συναλλαγών. 18ος αιώνας - Quesnay : Η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρεµβαίνει στην οικονοµία. Ο πλούτος µιας χώρας προέρχεται από την παραγωγή και συγκεριµένα από την αγροτική τάξη. ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( ) Το Κλασικό υπόδειγµα διατυπώθηκε εναντίον της τότε µερκαντιλιστικής αντίληψης περιορισµού του διεθνούς εµπορίου µε την επιβολή περιορισµών. Εποχή Α' Βιοµηχανικής Επανάστασης : θα πρέπει να κυριαρχεί ελευθερία εµπορίου. Κυριότεροι εκπρόσωποι : A.Smith ( , 1776: «Ο Πλούτος των Εθνών»), D. Ricardo( ), J.S.Mill( ), κ.α. Κρίσιμα ζητήματα :

6 Η θεωρία του οικονομικού φιλελευθερισμού - Πώς αυξάνει ο πλούτος µιας χώρας - Πώς διανέµεται το Εισόδηµα; - Με την ύπαρξη της ατοµικής ιδιοκτησίας, το ατοµικό κίνητρο ερµηνεύει και προσδιορίζει τις οικονοµικές πράξεις των ατόµων. - Ισχύει ο Νόµος του Say : ''Η Προσφορά δηµιουργεί την ζήτηση της" ==> όχι ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης, όχι προβλήµατα υπερπαραγωγής ή υποκατανάλωσης (όχι οικονοµικές κρίσεις) και η οικονοµία ισορροπεί πάντα στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης. - Υπάρχει Τέλειος Ανταγωνισµός σε όλες τις αγορές Υπάρχει Πλήρης Ευκαµψία Τιµών και Μισθών(προς τα πάνω και κάτω). Η προσφορά και η ζήτηση προσδιορίζουν τις τιµές στις αγορές. Υπάρχει Τέλεια Πληροφόρηση Το χρήμα θεωρείται απλά ως ένα πέπλο που καλύπτει τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας Το περίφημο «αόρατο χέρι» της Αγοράς (κατά τον Α.Smith) είναι αυτό που θα οδηγήσει στην αυτορρύθμιση (ισορροπία).σημαντικός παράγοντας για την συσσώρευση κεφαλαίου και την παραγωγή πλούτου είναι ο καταμερισμός της εργασίας και η εξειδίκευση. Η Μαρξιστική Σχολή : Η αγορά αποτελεί το κύριο μέσο για την συσσώρευση πλούτου. Χώρισε την κοινωνία στους ιδιοκτήτες κεφαλαίου και στους εργαζομένους, που ουσιαστικά «πουλάνε» εργασία τους προκειμένου να ζήσουν. Ένας εργάτης μπορεί να παράγει περισσότερο προϊόν από αυτό που είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του. Η διαφορά αυτή αποτελεί την «υπεραξία», την οποία απολαμβάνουν οι κεφαλαιούχοι ως κέρδος. Αναπόφευκτο είναι το καπιταλιστικό σύστημα να δημιουργεί κρίσεις ως συνέπεια της υπερσυσώρευσης κερδών και της πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους. ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( ) Διατυπώνεται στο β µισό 19αι. (οριακή ανάλυση). Βασικοί εκπρόσωποι : Jevons, Walras, Menger, Marshall κ.α.

7 Βασικά σημεία νεοκλασικής θεωρίας : η συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων διέπεται από την αρχή της μεγιστοποίησης (ισο οριακή αρχή) µικροοικονοµικά θέµατα (µελέτη αντιδράσεων των οικονοµικών δρώντων) ανάλυση οικονοµίας από την σκοπιά της γενικής ισορροπίας (Walras). Υφίσταται τάση της οικονοµίας της αγοράς να αυτορρυθµίζεται στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, µέσω του επιτοκίου και της ευκαμψίας τιµών και αµοιβών, όσο δεν υπάρχει παρεμβατική κρατική πολιτική. Συμπέρασμα : «Το ανταγωνιστικό σύστηµα αγορών, µέσω του µηχανισµού των τιµών, οδηγεί την οικονοµία σε άριστη (αποτελεσµατική) κατά Pareto κατάσταση» (1ο θεµελιώδες θεώρηµα ευηµερίας) : Τα περιορισµένα µέσα παραγωγής που διαθέτει η κοινωνία χρησιµοποιούνται µε τρόπο ώστε να παράγονται τα αγαθά που προτιµούν οι καταναλωτές, στις ποσότητες που τα προτιµούν και µε το ελάχιστο κόστος, µε αποτέλεσµα να µεγιστοποιείται η κοινωνική ευηµερία (άριστη κατανοµή των πόρων). Τα παραπάνω τα πετυχαίνει η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς µέσω του µηχανισµού των τιµών. Οι Μονεταριστές : Αποτελούν μια μορφή αναβίωσης της νεοκλασικής σχολής με βασικό αντιπρόσωπο τον Milton Friedman, στη δεκαετία του Υποστηρίζουν την ανάγκη για ένα «ελάχιστο» κράτος (minimal State) και για ελεύθερη λειτουργίας της αγοράς. Δίνουν έμφαση στον έλεγχο της προσφοράς του χρήματος, στην ανεξαρτητοποίηση των κεντρικών τραπεζών και στην ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση στην οικονομία. Σήμερα, οι κρατούσες οικονομικές πολιτικές στις δυτικές οικονομίες της αγοράς και όχι μόνο, είναι αποτέλεσμα των προσεγγίσεων των νεοκλασικών και των μονεταριστών. Οι πολιτικές ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων και η προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, σκοπεύουν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των κανόνων της αγοράς που πιστεύεται από πολλούς ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ KEYNES ( ) Το μεγάλο Κραχ του 1929 (Ανεργία, φτώχεια, κλείσιμο επιχειρήσεων, Μεγάλη Ύφεση) οδήγησε στην αμφισβήτηση των νεοκλασικών θεωριών. Ο μεγάλος οικονομολόγος J.M.Keynes με το βιβλίο του «Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος» (1936), προσπάθησε να εντοπίσει τα μειονεκτήματα του μηχανισμού της αγοράς και την ανάγκη για

8 το κράτος να παρεμβαίνει ενεργά ώστε να διορθώνει τις ατέλειες (αποτυχίες της αγοράς) και να επαναφέρει την οικονομία σε μια ισορροπία που θα ωφελεί τη μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Το σύστημα δεν είναι δεδομένο ότι θα ισορροπεί σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης και συνεπώς ο νόμος του SAY δεν ισχύει. Υπάρχει ακαμψία μισθών προς τα κάτω και άρα η οικονομία με μέτρα τόνωσης της ενεργούς ζήτησης (όταν υπάρχει ύφεση και ανεργία, Υισ < Υf) ή με μέτρα μείωσης της ενεργούς ζήτησης (όταν υπάρχει υπερθέρμανση και πληθωρισμός, Υισ > Υf ) μπορεί να επαναφέρει το προϊόν στα επίπεδα του προϊόντος πλήρους απασχόλησης και να αντιμετωπίσει τις έντονες οικονομικές διακυμάνσεις. Επίσης, η έκδοση χρήματος θα μπορούσε να τονώσει τη ζήτηση και να αυξήσει την απασχόληση χωρίς να δημιουργήσει πληθωρισμό. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα μέσα του 20 ου αιώνα με βασικό θεμελιωτή τον Galbraith. Άσκησαν έντονη κριτική στη νεοκλασική θεωρία, κυρίως λόγω της μαθηματικής μοντελοποίησης που οι τελευταίοι εισήγαγαν στην οικονομική επιστήμη προσπαθώντας να εξηγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι θεσμικοί θεωρούσαν ότι το γεγονός αυτό υποβίβαζε την οικονομική επιστήμη σε απλή τεχνικοφανή μαθηματική επιστήμη. Επιπλέον θεωρούσαν ότι η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των θεσμών είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της οικονομίας και συνεπώς αποτελεί και αυτή ένα μέρος του όλου κοινωνικού συστήματος. Ερωτήσεις κατανόησης : 1. Ποια η βασική διαφορά μεταξύ της νεοκλασικής θεωρίας και της κεϋνσιανής θεωρίας ; 2. Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκουν : α) τα εργαλεία, β) τα αυτοκίνητα γ) οι υπηρεσίες γιατρού ; 3. Τι σημαίνει κόστος ευκαιρίας στα οικονομικά και ποια η σημασία του ; 4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει το αποκλειστικό προνόμιο για την έκδοση του ευρώ είναι τελείως ανεξάρτητη από κυβερνήσεις όταν καθορίζει τη νομισματική πολιτική. Με ποια θεωρία είναι σύμφωνη αυτή η πραγματικότητα ;

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία

Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1.2 Από τους κλασικούς στον Marx: Ο επιχειρηµατίας ως καπιταλιστής 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου. Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου. Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφέας: Κατερίνα Νικολακοπούλου ΘΕΜΑΤΑ [11906-13485] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη τάσης των τιμών των μετοχών σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων. Το μοντέλο PATSOS. Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης

Πρόβλεψη τάσης των τιμών των μετοχών σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων. Το μοντέλο PATSOS. Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης 2009 Πρόβλεψη τάσης των τιμών των μετοχών σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων Το μοντέλο PATSOS Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης 0 Τμήμα μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόβλεψη τάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου.

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ανάπτυξη εν γένει και περιβάλλον* Η θέση που θα υποστηρίξουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι τόσο η ανάπτυξη γενικά όσο και η εξαρτημένη ανάπτυξη ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα