Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την"

Transcript

1 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος. Ο τομέας είναι πολλά υποσχόμενος τόσο από πλευράς ανάπτυξης τεχνολογίας αιχμής όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος για βιομηχανική εκμετάλλευση, ειδικά στα περιβάλλοντα Tabletυπολογιστών (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για ανάπτυξη μπορεί να είναι ένας νέος σχεδιασμός ή ένα υπάρχον παιχνίδι. Η ανάπτυξή του θα γίνει σε Java και θα υποστηρίζει σύνδεση clientserver πολλών χρηστών. Η αρχιτεκτονική λογισμικού θα πρέπει να παρέχει διεπαφή για υλοποίηση λογισμικού τεχνητής ευφυΐας, το οποίο ωστόσο δεν είναι μέρος της ανάπτυξης. 32 Ανάπτυξη λογισμικού Τεχνητής Ευφυϊας για δικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισμικού Τεχνητής Ευφυϊας για δικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος. Ο τομέας είναι πολλά υποσχόμενος τόσο από πλευράς ανάπτυξης τεχνολογίας αιχμής όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος για βιομηχανική εκμετάλλευση, ειδικά στα περιβάλλοντα Tabletυπολογιστών (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την ανάπτυξη του λογισμικού τεχνητής ευφυίας μπορεί να είναι ένας νέος σχεδιασμός ή ένα υπάρχον παιχνίδι. Η ανάπτυξή του θα γίνει σε Java. 33 Σχεδίαση Τυπωμένης Κεραίας σε Υφασμάτινο Υπόστρωμα για Εφαρμογές ISM 2.4GHz Σ.Μυτιληναίος Η πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με την σχεδίαση μιας μικροκυματικής τυπωμένης κεραίας στην συχνότητα 2.4GHz, και με την ανάπτυξή της σε υφασμάτινο υπόστρωμα. Για την σχεδίαση θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός στοχαστικών μεθόδων βελτιστοποίησης και προγραμμάτων ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης για κεραίες. Θα εξαχθούν συμπεράσματα και κατασκευαστικές οδηγίες για κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων κεραιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα. 34 Σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραίας ESPAR με χρήση γενετικών αλγορίθμων Σ.Μυτιληναίος Η διπλωματική θα ασχοληθεί με την σχεδίαση και βελτιστοποίηση μιας κεραίας ESPAR για εφαρμογές ISM στα 2.4GHz, με χρήση γενετικών αλγορίθμων

2 35 Εντοπισμός περιοχής μέσω συνδυασμού γεωπληροφοριών από κινητές συσκευές χρηστών Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό τον εντοπισμό περιοχής από πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεχθεί από χρήστες κινητών συσκευών. Στόχος είναι ο συνδυασμός πληροφοριών θέσης (GPS) και κατεύθυνσης (azimuth), καθώς και φωτογραφιών και κειμένου χρηστών για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό συμβάντων στο χώρο (geotagging). Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής η οποία θα μπορεί να παρουσιάζει πάνω σε χάρτη (π.χ. Googlemaps) κάποιο γεγονός όπως πυρκαγιά, μέσα από το συνδυασμό φωτογραφιών χρηστών οι οποίες έχουν επιπλέον πληροφορίες θέσης και κατεύθυνσης, καθώς και χαρακτηρισμό από χρήστες. 36 Εφαρμογή άμεσης βοήθειας οδηγού σε ανάγκη μέσω κινητών συσκευών Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας θα αναπτυχθεί εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, η οποία θα μπορεί να ενεργοποιείται μετά από την αναγνώριση βίαιης κίνησης (η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε ατύχημα οδηγού, και η οποία θα μπορεί να δέχεται σήματα πάνω από Bluetooth για την άμεση ενημέρωση ενός συνόλου επαφών του χρήστη της μέσα από διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας (SMS, MMS, κλήση, μήνυμα πάνω από κοινωνικά δίκτυα). Η ενεργοποίηση θα μπορεί να γίνει από διαφορετική συσκευή και μόνο μέσω της αποστολής της ταυτότητας του χρήστη ο οποίος την ενεργοποιεί για λογαριασμό αυτού που βρίσκεται σε ανάγκη, και θα επιτρέπει την επανάκληση (call back) με σκοπό τη βοήθεια αυτού που βρίσκεται σε ανάγκη.

3 37 Διαχείριση και μετάδοση πολυμεσικών ροών σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο με χρήση καινοτόμων τεχνικών για τη διαπροσωπεία χρήστη. Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός συστήματοςδιαχείρισης και μετάδοσης πολυμεσιής πληροφορίας με χρήση καινοτόμων user interfaces( δηλαδή μη συμβατικών μεθόδων επικοινωνίας με τη μηχανή - ποντίκι, πληκτρολόγιο, τηλεχειριστήριο, αλλά μίας κάμερας τύπου Time of Flight για την αναγνώριση της θέσης, των κινήσεων και των χειρονομιών του χρήστη). Το αντικείμενο θα είναι ο χειρισμός ενός συστήματος μετάδοσης και αναπαραγωγής video από το Internet (με τεχνικές video streaming), καθώς και η παράλληλη μετάδοση πληροφοριών, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση αθλητικών αγώνων όπως ποδόσφαιρο, στίβος, κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί μία κάμερα τύπου Kinect, ενώ όσον αφορά τη διανομή και αναπαραγωγή του video, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ανοικτού κώδικα και τα αποτελέσματα ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου στο χώρο του networked multimedia 38 Ανάλυση λειτουργίας και χαρακτηριστικών οπτικών πολυστρωματικών διατάξεων με χρήση μη γραμμικών υλικών Ν.Σταθόπουλος Σκοπός της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθόδου για την ανάλυση των χαρακτηριστικών οπτικών πολυστρωματικών διατάξεων λαμβανομένης υπ' όψη της μη γραμμικής συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων υλικών. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η κατανομή του οπτικού ηλεκτρικού πεδίου στο φωτοενεργό στρώμα καθώς και η οπτική ανακλαστικότητα διάταξης οργανικού φωτοανιχνευτή σε συνάρτηση με την οπτική ένταση πρόσπτωσης. Ως μη γραμμικά υλικά θεωρούμε εκείνα, των οποίων ο δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται με την αύξηση της οπτικής έντασης την οποία δέχονται. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλές πολυστρωματικές οπτικές διατάξεις, εντονότερα όμως στα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τους διηλεκτρικούς ανακλαστήρες λόγω της αυξημένης οπτικής έντασης πρόσπτωσης.

4 Τεχνολογίες στερεοσκοπικής προβολής Σχεδιασμός ψηφιακής πολυκάμερης μονάδας Αντικειμενική αξιολόγηση πιστότητας video Ν.Α.Τάτλας Ν.Α.Τάτλας Αντικειμενο της εργασίας είναι η μελέτη τεχνολογιών τρισδιάστατης προβολής στερεοσκοπικής εικόνας, με έμφαση στο οικιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν διατάξεις που βασίζονται σε χρήση ενεργών/παθητικών οπτικών βοηθημάτων καθώς και αυτοστερεοσκοπικές. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός μονάδας κινητής καταγραφής ψηφιακής εικόνας/ήχου από πολλαπλές πηγές καταγραφής. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων της μετάδοσης video μέσω δικτύου στην πιστότητά του, μέσω εξαγωγής αντικειμενικών παραμέτρων. 42 Υποκειμενική αξιολόγηση πιστότητας video Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων της μετάδοσης video μέσω δικτύου στην πιστότητά του, με υποκειμενική αξιολόγηση και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 43 Κατασκευή συστήματος ψηφιακής μετατροπής σημάτων ήχου Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο έλεγχος διάταξης μετατροπής ψηφιακών ηχητικών σημάτων πολλαπλών καναλιών από/σε οπτικές/ομοαξονικές εισόδους/εξόδους Ανάπτυξη λογισμικού για τη χωρική διαμόρφωση διαγράμματος κατευθυντικότητας ηχητικής πηγής (beamforming) Προσομοίωση Περιβάλλοντος Διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών. Αρχές Λειτουργίας και Αξιολόγηση Επιδόσεων του Πρωτόκολλου των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων Zigbee Σ. Σαββαϊδης Σ. Σαββαϊδης-Σ. Μυτιληναίος Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικών σημάτων σε περιβάλλον matlab με σκοπό την μεταβολής της κατευθυντικότητας πηγής αποτελούμενης από συστοιχία μεγαφώνων. Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας αφορά: Α) στην θεωρητική περιγραφή των βασικών λειτουργιών και διαδικασιών διαχείρισης των μονάδων μεταγωγής (switching) και δρομολόγησης (routing) σε δίκτυα ΗΥ. Και Β) στην προσομοίωση του περιβάλλοντος διαχείρισης σε περιβάλλον ΗΥ. Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας αφορά: Α) στη θεωρητική περιγραφή των αρχών λειτουργίας του MAC πρωτόκολλου των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων Zigbee. Β) στην εργαστηριακή μελέτη των επιδόσεων του με τη χρήση αναπτυξιακής πλατφόρμας υλοποίησης του πρωτοκόλλου.

5 47 Υλοποίηση αλγορίθμων στον επεξεργαστή IBM Cell BE (IBM Cell Broadband Engine) Δ.Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη υλοποίησης αλγορίθμων μεγάλης πολυπλοκότητας (από το πεδίο της τεχνητής ευφυίας ή/και της βιοιατρικής), στον επεξεργαστή υπερυπολογιστή IBM Cell Broadband Engine. Ο IBM Cell processor είναι ο πρώτος εμπορικός επεξεργαστής πολλαπλών πυρήνων (multiprocessor on a chip) και χρησιμοποιείται στο SONY Playstation 3. Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτομίες όπως static instruction scheduling, extensive support for vectorization, scratch pad memories, explicit programming of DMAs, mailbox communication, multiple cores κ.α.

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: Μεθοδολογία και τεχνολογία μετρήσεων κάλυψης και μελέτη περίπτωσης. Ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009

Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου email: p.m.papazoglou@hotmail.com Τίτλος : Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Σημείωση προς τους φοιτητές: Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας»

Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας» Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας e-mail: iliasaridis@gmail.com τηλ: 6942794855 Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Γ` Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων & Ελέγχου Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάιος 2011 1 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr

Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ A.M. : 133/2008/019/2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ηλεκτρονικός τουριστικός Οδηγός σε έκδοση για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες GPS, HTML5 και Android"

Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες GPS, HTML5 και Android ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στο μάθημα "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" με θέμα "Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα