Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π. Βαϊτσούδης ΠΡΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111 Μεσογείων 85 Ταχ. Κώδ.: Λάρισα ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, προϋπολογισμού , στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις I. Tου Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/ ). II. Tου Ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 168 Α/ ). III. Tου Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»(ΦΕΚ 107 Α/ ). IV. Tου Ν. 2516/1997 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α/ ). V. Tου Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α/ ). VI. Του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση

2 θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286 Α/ ). VII. Tου Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α/ ). VIII. Του Ν.3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α/ ). IX. Του Ν.3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8 Α/ ). X. Του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α/ ). XI. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ ). XII. Του Π.Δ.1180/1981 περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών-διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει (ΦΕΚ 293 Α/ ). XIII. Της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ / Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής» (ΦΕΚ 766 Β/ ). XIV. της με Α.Π. Δ6/Φ1/2000/ Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 158/ ) όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. Δ6/Φ1/10200/ όμοια της. XV. Της με Α.Π /2332/ Κ.Υ.Α. «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022 Β/ ) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με Α.Π / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1002 Β/ ) και την με Α.Π. οικ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 435 Β/ ) των ιδίων και την με αρ. 1958/ Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 21 Β/ ). XVI. Της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ.18359/ Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης της με Α.Π. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κ.Υ.Α. «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 663 Β/ ). XVII. Της με Α.Π. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κ.Υ.Α. «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ 663 Β/ ). XVIII. Tης με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ.18359/ Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο» (ΦΕΚ 1442 Β/ ). XIX. Της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ. 5707/ Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 2

3 XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVIΙ. «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» (ΦΕΚ 448 Β/ ). Της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ / Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153 Β / ). Της με Α.Π / Κ.Υ.Α. «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464 Β/ ). Του Π.Δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α/ ). Της με αρ. 40 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» (ΦΕΚ 247 Α/ ). Του Ν.4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α 179/ ). Του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Την με Α.Π. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2007/οικ.15123/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με ΑΔΑ: Β4100-6Υ6. Του Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους..» (ΦΕΚ Α 210/ ). XXVIIΙ. Του Ν. 4062/2012 «Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α 70/ ). XXIX. Του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 235/ ). ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡ10-6Ο0 2. Την από (Α.Π. Δ.Τ.Ε. :2361/190156/ ) αίτηση της εταιρείας και τα με Α.Π. Δ.Τ.Ε. :2553/210161/ και 2787/238799/ συμπληρωματικά στοιχεία για χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον Αιολικό Σταθμό του θέματος με κωδικό αριθμό (Κ.Α.) 081& Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ΦΕΚ Δημοσίευσης Καταστατικoύ σύστασης ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/10476/ και πρακτικό ορισμού εκπροσώπου ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ/4659/ ). 4. Την με Α.Π. Δ6/Φ17.629/13014 π.ε./ Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης «Χορήγηση στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 30,6 MW, στη θέση «Καστρί-Κοκκάλια» του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας και του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος». 5. Την από Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) μεταβολής στοιχείων της υπ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.629/13014 π.ε./ Απόφασης ΥΠΑΝ Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ως προς τη μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 30,6 MW σε 18,9 MW,την μείωση από 34 σε 21 ανεμογεννήτριες και επαναχωροθέτηση αυτών εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου, που διαβιβάστηκε με το έγγραφο της της Ρ.Α.Ε. και κωδικό Ο

4 6. Την με Α.Π / Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 55,8 MW, στις θέσεις «Καστρί-Κοκκάλια» (18,9 MW), «Καράβι-Αλογοβούνι» (23,4 MW) και «Τύμπανο-Τρυπήρι» (13,5 MW) και Δικτύου Διασύνδεσης (Υποσταθμός Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης), Δήμου Καρπενησίου (τέως Δήμου Δομνίστας), Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 7. Την με Α.Π. 1436/85398/ Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Καρπενησίου, με την οποία διαπιστώνεται ότι η έκταση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού του θέματος έχει χαρακτηριστεί ως δασική. 8. Την με Α.Π. 4999/199729/ Βεβαίωση του Δασαρχείου Καρπενησίου, η οποία βεβαιώνει ότι η έκταση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού του θέματος, διοικείται, διαχειρίζεται και προστατεύεται ως Δημόσια έκταση σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν. 998/ Το με Α.Π. 871/74995 π.ε./ έγγραφο του Δασαρχείου Σπερχειάδας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η έκταση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού του θέματος, αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ 1. του Ν. 3208/2003 και το άρθ. 9 του Ν. 3818/ Το με Α.Π / έγγραφο του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την διατύπωση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου, καθώς και τα θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα από τον ίδιο φορέα. 11. Την από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Ευστρατίου Μπαρδάκα για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου του θέματος στον κ. Παναγιώτη Μάνο του Γεωργίου, διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». 12. Την από υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ηλεκτρολόγου μηχανικού Παναγιώτη Μάνο του Γεωργίου για την ανάληψη της μελέτης της άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου του θέματος. 13. Την από Βεβαίωση της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που βεβαιώνει την σχέση εργασίας του υπαλλήλου της διπλωματούχου ηλεκτρολόγο μηχανικό Παναγιώτη Μάνο με την εταιρεία, όπως και τον επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας Πίνακα Εργαζομένων της επιχείρησης. 14. Τα παραστατικά πληρωμής φόρων, κρατήσεων, τελών, κ.λ.π., που υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην Υπηρεσία μας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΣ 1. Την χορήγηση Άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, σε δασική έκταση δημοσίου χαρακτήρα εμβαδού 2.397,79 στρ., όπως περιγράφεται στα με αριθμούς (6), (7), (8) και (9) σχετικά σημεία του προοιμίου της παρούσας. 3. Το έργο, σύμφωνα με τις (4), (5) & (6) σχετικές του προοιμίου της παρούσας θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18,9 MW και θα αποτελείται από : 4

5 είκοσι μία (21) ανεμογεννήτριες με ονομαστική ισχύ 900 ΚW έκαστη, τύπου Ε- 44/900 ΚW, κατασκευής του οίκου ENERCON, με ενεργό έλεγχο βήματος, μεταβλητές στροφές λειτουργίας, αριθμού πτερυγίων 3, ύψους πυλώνα 55 m και διαμέτρου πτερωτής 44 m. Παράγουν τριφασικό ρεύμα τάσης 400 V συχνότητας 50 Hz. Εντός του πυλώνα κάθε ανεμογεννήτριας βρίσκεται Μετασχηματιστής ισχύος 1000 kva με σχέση ανύψωσης 0,4/20 kv. κτίριο ελέγχου εμβαδού 250 τ.μ., Υποσταθμός ανύψωσης τάσης εμβαδού τ.μ., με δύο (2) μετασχηματιστές 20/150 kv ονομαστικής ισχύος 40/50/MVA έκαστος, καθώς και λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις (ηλεκτρική πίνακες, κανάλια όδευσης ηλεκτρολογικού υλικού, γειώσεις, κ.λ.π). Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται: 1. Κατά την εγκατάσταση του σταθμού να τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται: στις (4) & (5) σχετικές του προοιμίου της παρούσας (Απόφαση άδειας παραγωγής του ΥΠ.ΑΝ. - Βεβαίωση περί Άδειας παραγωγής της ΡΑΕ). στην (6) σχετική του προοιμίου της παρούσας (Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου). 2. Να μεριμνά, για την έγκαιρη ανανέωση ή την παράταση του χρόνου ισχύος ή την τροποποίηση, των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας παραγωγής του έργου. 3. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία υποχρεούται εφόσον απαιτείται να διαθέτει άδεια οικοδομής ή/και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. 4. Για την επίβλεψη της εγκατάστασης του σταθμού, να απασχολεί πρόσωπα τα οποία να έχουν όλα τα από το νόμο οριζόμενα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Με την περάτωση των εργασιών εγκατάστασης να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας. 6. Για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση στη θέση του έργου πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. 7. Να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του. Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ο σταθμός θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσου νέου Υποσταθμού 150/20 kv, ο οποίος θα κατασκευαστεί από τον Παραγωγό στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο (10) σχετικό σημείο του προοιμίου της παρούσας. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος θα τοποθετήσει με δαπάνες του παραγωγού κατάλληλη μετρητική διάταξη καθώς και τον απαιτούμενο μηχανισμό τηλεμετάδοσης. Η λήψη των ενδείξεων των εν λόγω μετρητικών διατάξεων θα πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 3. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να κινήσει χωρίς καθυστέρηση την διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύνδεσης του σταθμού με τον Διαχειριστή του συστήματος και τον κύριο του δικτύου. 5

6 Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται: 1. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για: I. την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων στο σταθμό, των περιοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών, II. την προστασία του περιβάλλοντος, III. την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού και IV. την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 2. Να χρησιμοποιεί μέσα (συσκευές, εργαλεία, όργανα), συστήματα και εγκαταστάσεις που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου, σήματα, τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 3. Να μεριμνά για την τεχνική αρτιότητα και την άριστη κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να τηρεί τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 4. Να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α 67/1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 5. Να φροντίζει για την αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος για τα τμήματα του έργου που ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής και περαιώνονται οι αναγκαίες δοκιμές και μετρήσεις. 6. Να προβαίνει στην απομόνωση των επικίνδυνων, σημείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και χώρων, με την κατάλληλη περίφραξη και την τοποθέτηση μέσων προστασίας και σήμανσης, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα από την διακίνηση φορτίων, την ηλεκτροπληξία κ.τ.λ. Για τυχόν ατυχήματα και σοβαρές βλάβες πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, ήτοι έως 23/12/ Η παρούσα άδεια μπορεί να παρατείνεται, κατ ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον: (α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης, ή (β) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης (α), αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ή (γ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. 3. Για την τροποποίηση της παρούσας, ο κάτοχος υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα της Υ.Α.Δ6/Φ1/οικ.13310/ , όπως ισχύει. 4. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της, το αίτημα για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να υποβληθεί, πριν την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή την έκδοση βεβαίωσης από την ΡΑΕ ότι έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας. 5. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική εφημερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. 6

7 ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να κινήσει άμεσα την διαδικασία για την επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου εάν η εγκατεστημένη ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση με την αρχική άδεια, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του. Εφόσον επαναδιατυπωθούν οι όροι σύνδεσης τότε θα τροποποιηθεί και η παρούσα άδεια με σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου. Αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού η γνωστοποίηση αμελλητί στη Ρ.Α.Ε. και το Υ.Π.Ε.Κ.Α της επερχόμενης μεταβολής στην ισχύ του σταθμού. H υποχρέωση του παραγωγού περί γνωστοποίησης στη Ρ.Α.Ε. και το Υ.Π.Ε.Κ.Α υφίσταται και στην περίπτωση που μειωθεί η εγκατεστημένη ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ζ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και την διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας από τον κάτοχό της, εφαρμόζονται οι συνδυαζόμενες διατάξεις του Ν.2647/1998, της Υ.Α.13129/1996 και του Ν.3468/2006 όπως ισχύει. 2. Εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια παραγωγής, ανακαλείται υποχρεωτικά και η παρούσα άδεια με σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου. Η. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Η παρούσα άδεια καταχωρήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας μας με κωδικό αριθμό : 0 8 1& Εσωτερική Διανομή 1. Χρονολογικό αρχείο 2. Φ. ΑΣΠΗΕ Στ.Ε Π.Βαϊτσούδης Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κοινοποίηση 1. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΥΠ.Π.Ε.& Κ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.ΕΝΕΡΓ.& ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο κ. Περιφερειάρχη ΛΑΜΙΑ 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γραφείο Δημάρχου Υδρας , ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 4. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Γραφείο Δημάρχου Αφών Πάππα , ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 5. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 6. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δυρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 7. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης ΑΘΗΝΑ 8. ΚΑΠΕ 19 χλμ Λεωφ. Μαραθώνος ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 9. ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2 (ΔΥΠΟ-ΤΕΥ) Στρατόπεδο «Παπάγου» Λ.Μεσογείων Σ.Τ.Γ ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ 10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) Γεν. Δ/νση Αερομεταφορών Δ/νση Αερολιμένων Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων Τ.Θ ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ 11. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Γρ. Δασάρχη ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 12. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γρ. Δασάρχη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: 45Β87ΛΡ-Ω2Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 10-11 - 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα