241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ"

Transcript

1 241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να ασχολούνται με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και την εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικής επιλογής και προαιρετικά. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Μεταλλειολόγου Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τ.Ε.Ε. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες των υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας) σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων, ΙΓΜΕ), σε τράπεζες, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκμεταλλεύσεις των ορυκτών πόρων, σε λατομεία, σε ορυχεία, σε μεταλλεία, σε μεταλλουργίες και σε μεταλλοτεχνίες, στη βιομηχανία, στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναλάβουν τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών σε δικό τους Τεχνικό Γραφείο ή συστήσουν εργοληπτική επιχείρηση. Για την ανάληψη μελετών του δημοσίου είναι απαραίτητο το Μελετητικό Πτυχίο (4 χρόνια μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως Επαγγέλματος) και για εργολαβίες δημοσίων έργων στον τομέα που χρειάζεται Εργοληπτικό Πτυχίο (3 χρόνια αφού λάβει την άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος). Και τα 2 πτυχία χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Πρόγραμμα Σπουδών Η διάρθρωση του νέου προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών προβλέπει τα εξής: Απονέμεται ενιαίος τίτλος διπλώματος Μηχανικού Μεταλλείων -Μεταλλουργού. Τα επτά (7) πρώτα εξάμηνα σπουδών αποτελούν βασικό κορμό, ο οποίος περιλαμβάνει 49 υποχρεωτικά κοινά μαθήματα. Από το 8ο εξάμηνο σπουδών λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών. Οι 5 κατευθύνσεις είναι: (α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον. (β) Μεταλλευτική Τεχνολογία. (γ) Γεωτεχνολογία. (δ) Μεταλλουργικές Διεργασίες. (ε) Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2 Μαθηµατικά Ι ( ) Τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων α και β τάξης µε σταθερούς συντελεστές. Ακολουθίες και σειρές. Διαφορικός λογισµός (διαφορικό, ανάπτυγµα Taylor, προσεγγίσεις). Ολοκληρωτικός λογισµός (αόριστο, ορισµένο και γενικευµένο ολοκλήρωµα, εφαρµογές). Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, ολοκληρωτικό λογισµό και στην Αναλυτική Γεωµετρία. Διανυσµατικός λογισµός, ευθείες, επίπεδα, καµπύλες και επιφάνειες στον χώρο. Πίνακες, διανυσµατικοί χώροι, ορίζουσες, γραµµικά συστήµατα. Διδάσκ. Χ. Φίλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσική Ι ( ) Διανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. Νόµοι του Νεύτωνα. Δυνάµεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, µαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήµατα αναφοράς. Διατήρηση ορµής. Κρούσεις. Συστήµατα µε µεταβλητή µάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάµεις. Δυναµική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστηµάτων σωµατιδίων. Ροπή δύναµης. Στροφορµή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορµής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώµατος. Αρµονικός ταλαντωτής. Αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση. Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. Διδάσκ. : Μ. Μακροπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Χηµεία ( ) Δοµή Ατόµου (Ατοµικά πρότυπα, περιοδικός πίνακας). Χηµικοί Δεσµοί (Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες περί ιοντικού, οµοιοπολικού και µεταλλικού δεσµού, διαµοριακές δυνάµεις). Χηµική Θερµοδυναµική (Ορισµοί βασικών θερµοδυναµικών µεγεθών, Δθούσες δυνάµεις χηµικών αντιδράσεων). Χηµικές αντιδράσεις (Μελέτη οξειδοαναγωγικών και µη- οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων). Χηµεία υδατικών διαλυµάτων (Χηµεία του νερού, Θεωρίες περί οξέων και βάσεων). Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύµατα (Αυτοδιάσταση νερού, Ιονισµός ασθενών οξέων-βάσεων, διαλυτότητα αερίων, Υδρόλυση ιόντων, συµπλοκοποίηση µεταλλοϊόντων, Γινόµενο διαλυτότητας, Ισορροπίες που περιλαµβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήµατα). Γίνεται εργαστήριο που περιλαµβάνει 18 εργαστηριακές ασκήσεις που σχετίζονται όλες µε τη Χηµεία υδατικών διαλυµάτων. Διδάσκ. : Π. Νέου Συγκούνα, Καθηγήτρια Δ. Πάνιας, Λέκτορας Ορυκτολογία ( ) Θεµελιώδεις βάσεις της κρυσταλλικής δοµής, νόµος της σταθερότητας των γωνιών, στερεογραφική προβολή, νόµοι παραµέτρων, ζωνών, διδυµίας, περιγραφή των 32 κρυσταλλικών τάξεων, νόµος συµµετρίας, στοιχεία συµµετρίας, πλέγµατα Bravais, κρυσταλλική δοµή και οµάδες συµµετρίας χώρου. Οπτική Ορυκτολογία. Μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης. Κρυσταλλοχηµεία. Συνθετική παρασκευή ορυκτών. Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Συστηµατική ταξινόµηση και περιγραφή των ορυκτών. Χρήσεις των ορυκτών. Διδάσκ.: A. Bγενόπουλος, Καθηγητής Ν. Κονισπολιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Ορφανουδάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Θ. Περράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωλογία Ι ( ) Εισαγωγή (δοµή, σύσταση, βαρύτητα, πυκνότητα, θερµοκρασία και πίεση στο εσωτερικό της γης, γήϊνος µαγνητισµός). Γεωλογικός χρόνος, σύσταση του στερεού φλοιού της γης, κατηγορίες πετρωµάτων. Στοιχεία γεωµορφολογίας: η ανάγλυφη επιφάνεια της γης, µεταβαλλόµενη όψη της γης, εξωγενείς µορφογενετικές διεργασίες. Αποσάθρωση των πετρωµάτων, µεταφορά, απόθεση, ιζηµατογένεση. Στρωµατογραφική διάταξη ιζηµάτων. Εδαφος, υδρογεωλογικός κύκλος, υπόγεια και επιφανειακά νερά. Κατολισθήσεις. Καρστική διάβρωση, καρστικοί σχηµατισµοί. Ποτάµιος µορφογενετικός κύκλος. Μορφογενετική δράση του ανέµου. Διαφοροποίηση των γεωµορφών σε σχέση µε το κλίµα. Ακτές, µεταβολές της στάθµης της θάλασσας. Ανθρωπογενής επίδραση στο γεωλογικό περιβάλλον. Ανάγνωση και χρήση τοπογραφικών χαρτών, τοπογραφικές µηκοτοµές. Προσδιορισµός υδρογραφικών δικτύων. Διδάσκ. : A. Λειβαδίτη, Καθηγήτρια Μ. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό ( ) Εισαγωγή στους Η/Υ. Το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS. Το περιβάλλον MS-Windows και τα προγράµµατά του. Επεξεργασία κειµένου. Υπολογιστικά φύλλα. Βάσεις δεδοµένων. Σχεδίαση µε Η/Υ. Εφαρµογές. Διδάσκ. : Γ. Στασινόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήµης και Τεχνολογίας ( )

3 Ιστορία των επιστηµονικών και φιλοσοφικών ιδεών από την αρχαιότητα ως τον 17ο αιώνα. Μύθος, Φιλοσοφία, Επιστήµη. Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης. Ελληνιστικοί Χρόνοι. Η φυσική από τον Αριστοτέλη και το Μεσαίωνα ως το Γαλιλαίο και το Νεύτωνα. Ενότης επίγειας και ουράνιας Φυσικής. Η Αστρονοµία από τον Εύδοξο και τον Πτολεµαίο ως τον Κοπέρνικο και τον Κέπλερ. Η αλληλεπίδραση Φυσικής και Αστρονοµίας. Διδάσκ. : Κ. Αντωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογία ( ) Αντικείµενο και µέθοδοι της Κοινωνιολογίας (τι είναι Κοινωνιολογία, η σπουδή της κοινωνίας, η κοινωνιολογική θεώρηση, κοινωνιολογικές µέθοδοι, οι κοινωνικές επιστήµες). Πληθυσµός και κοινωνικές οµάδες (το άτοµο και η οµάδα, πληθυσµός και κοινωνία, τύποι κοινωνικών οµάδων - συγκρότηση, πρότυπα και παραλλαγές). Κοινωνικοί θεσµοί (κοινωνική δοµή, κοινωνίες και πολιτισµοί, οικονοµικοί και πολιτικοί θεσµοί, κοινωνική στρωµάτωση, οικογένεια και συγγένεια). Κοινωνική µεταβολή (µεταβολή, ανάπτυξη, πρόοδος). Σύγχρονα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, µετανάστευση). Διδάσκ. : Μ. Λοίζου, Λέκτορας Ιστορία της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας ( ) Ο άνθρωπος χωρίς µέταλλα: Εποχή του λίθου. Ο άνθρωπος και τα µέταλλα: Εποχή χαλκού - Εποχή σιδήρου. Αρχαία µεταλλεία. Προετοιµασία µεταλλευµάτων: Θραύση-Λειοτρίβηση. Εµπλουτισµός. Τήξη. Χρυσός: Τεχνική επεξεργασία. Άργυρος: Παραγωγή αργύρου στο Αρχαίο Λαύριο. Χαλκόςκρατέρωµα: Παραγωγή κασσιτέρου κατά τον 9ο-7ο αιώνα π.χ. στον Ελλαδικό χώρο. Σίδηρος-χάλυβας: Μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα κατά τον 5ο αιώνα π.χ. στην Ελλάδα. Χρήσεις των µετάλλων. Νοµίσµατα. Κατεργασία των µετάλλων στην αρχαιότητα.: Η τεχνική της σφυρηλασίας. Η τεχνική της χύτευσης. Διδάσκ. : Κ. Τσάιµου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηµατικά ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, Γραµµική Άλγεβρα ΙΙ) ( ) Ευκλείδειος χώρος Rn, όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Διαφορικός λογισµός: Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Διαφορικό συνάρτησης. Διαφορικοί τελεστές grad, div, rot. Ανάπτυγµα Taylor. Πεπλεγµένες συναρτήσεις. Ακρότατα. Ολοκληρωτικός λογισµός: Διπλά, τριπλά, επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα και εφαρµογές. Διανυσµατική ανάλυση. Διανυσµατικοί χώροι µε εσωτερικό γινόµενο, ορθοκανονικοποίηση. Χαρακτηριστικά ποσά και διαγωνοποίηση πίνακα, τετραγωνικές µορφές και εφαρµογές. Εισαγωγή στο γραµµικό προγραµµατισµό. Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις. Διδάσκ. : Χ. Φίλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός) ( ) Ηλεκτρικό φορτίο. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόµος του Gauss. Ηλεκτροστατικό δυναµικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί, Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούµενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύµα, νόµος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Συµπεριφορά της ύλης στο µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο. Δύναµη Lorentz. Νόµοι του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή, νόµος του Faraday. Ρεύµα µετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, διάδοση, πόλωση, συµβολή, περίθλαση. Γεωµετρική οπτική. Βασικοί νόµοι της οπτικής, ανάκλαση, διάθλαση. Φακός, πρίσµα. Διασπορά, οπτικό φάσµα. Οπτικά όργανα. Φασµατοσκόπια, φασµατογράφοι. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. Διδάσκ. : Σ. Μαλτέζος, Λέκτορας Γεωλογία ΙΙ ( ) Ενδογενείς διεργασίες, γεωτεκτονική (τεκτονική λιθοσφαιρικών πλακών). Τεκτονικές διεργασίες (ορογένεση-ηπειρογένεση), τεκτονικές µορφές (πτυχές, ρήγµατα, διακλάσεις). Ενεργός τεκτονική, σεισµικότητα-σεισµοί, γεωτεκτονική δοµή και σεισµικότητα του ελληνικού χώρου. Γεωλογικοί χάρτες. Γεωλογικές χαρτογραφήσεις (στο εργαστήριο και στο ύπαιθρο). Διδάσκ. : Α. Λειβαδίτη, Καθηγήτρια Μ. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Πετρολογία ( )

4 Αντικείµενο της Πετρολογίας. Δοµή και σύσταση της γης. Πετρογενετικά ορυκτά. Πετρολογία µαγµατικών πετρωµάτων. Σχηµατισµός, ιδιότητες, άνοδος, κρυστάλλωση και διαφοροποίηση του µάγµατος. Ιστολογικά χαρακτηριστικά των πλουτωνίων και ηφαιστειακών πετρωµάτων. Ταξινόµηση, περιγραφή και φυσικές ιδιότητες των µαγµατικών πετρωµάτων. Πετρολογία ιζηµατογενών πετρωµάτων: Σχηµατισµός, ταξινόµηση, περιγραφή και φυσικές ιδιότητες των ιζηµάτων και ιζηµατογενών πετρωµάτων. Πετρολογία µεταµορφωµένων πετρωµάτων: Είδη µεταµόρφωσης, µετασωµάτωση. Ιστολογικά χαρακτηριστικά, ονοµατολογία, περιγραφή και φυσικές ιδιότητες των µεταµορφωµένων πετρωµάτων. Διδάσκ. : Ε. Μπόσκος, Καθηγητής Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών ( ) Ιστορική εξέλιξη υπολογιστών και δοµή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προδιαγραφές, σχεδίαση, κωδικοποίηση, επαλήθευση, τεκµηρίωση και συντήρηση προγραµµάτων. Χρήση λογικών διαγραµµάτων στην επίλυση προβληµάτων. Βασικές δοµές δεδοµένων, δοµές ελέγχου, αντικατάσταση, αναδροµή, διαδικασίες εισόδου/εξόδου, χρήση υποπογραµµάτων. Εφαρµογές στη γλώσσα προγραµµατισµού FORTRAN. Διδάσκ. : Γ. Καµπουράκης, Λέκτορας Οικονοµία ( ) Έννοια και περιεχόµενο οικονοµικής επιστήµης. Χρησιµότητα του µαθήµατος για τους µηχανικούς. Ικανοποίηση των αναγκών και ποιότητα ζωής. Παραγωγικοί συντελεστές. Αγορά, κρατική παρέµβαση και κατανοµή των οικονοµικών πόρων. Διαµόρφωση των τιµών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών. Οικονοµία, τεχνολογία και περιβάλλον. Το πληθυσµιακό πρόβληµα. Εξελίξεις στις χώρες της µικτής οικονοµίας και τις σοσιαλιστικές. Χρήµα. Διαµόρφωση του µεγέθους και διανοµή του εθνικού εισοδήµατος. Διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Ιδιοµορφίες και ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Διδάσκ. : Α. Ροµπόλη, Λέκτορας Τεχνικές Σχεδιάσεις, Παραστάσεις, Μηχανολογικό σχέδιο- CAD ( ) Εισαγωγή. Γεωµετρικές κατασκευές δύο διαστάσεων. Όψεις. Γεωµετρικές κατασκευές τριών διαστάσεων. Τοµές. Αναπτύγµατα. Γραφικές παραστάσεις. Διαγράµµατα. Γενικά περί µηχανολογικού σχεδίου. Βασικά στοιχεία του σχεδίου. Κατασκευή µηχανολογικού σχεδίου. Σχεδίαση τυποποιηµένων στοιχείων. Είδη σχεδίου. Computer-Aided Design (CAD). Διδάσκ. : Π. Τσαλαπάτης, Λέκτορας 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηµατικά ΙΙΙ (Σειρές Συναρτήσεων, Διαφορικές Εξισώσεις) ( ) Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων. Δυναµοσειρές. Σειρές Fourier. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης. Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων µε χρήση δυναµοσειράς στη περιοχή ενός συνήθους σηµείου. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς συντελεστές. Διδάσκ. : Β. Βλασσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Tεχνική Μηχανική (Στατική) ( ) Βασικές έννοιες. Συνθήκες ισορροπίας δυνάµεων στο χώρο. Αναλυτικός, γραφικός υπολογισµός συνισταµένης. Κέντρα βάρους, θεωρήµατα Πάππου. Τριβή: αίτια, νόµοι. Τριβή ολίσθησης, κύλισης. Φορείς, φορτία, στηρίξεις, αντιδράσεις. Δικτυωτοί φορείς: επίπεδοι, στο χώρο. Μόρφωση, υπολογισµός. Ολόσωµοι φορείς: διαγράµµατα M, Q, N. Δοκός αµφιέρειστη, προέρχουσα, πρόβολος, αρθρωτή. Δοκός µε έµµεση φόρτιση. Σύνθετοι φορείς: πλαίσια, τριαρθρωτοί φορείς, µικτοί φορείς. Εύκαµπτα καλώδια. Έργο, ισορροπία: αρχή των δυνατών έργων. Δυνητική ενέργεια, είδη ισορροπίας. Εργαστηριακές επιδείξεις σε οµοιώµατα κατασκευών. Διδάσκ. : Μ. Καττής, Επίκουρος Καθηγητής Θερµοδυναµική ( ) Βασικές έννοιες και ορισµοί. Μορφές ενέργειας. Διάγραµµα φάσεων και ογκοµετρική συµπεριφορά καθαρών ουσιών. Καταστατικές εξισώσεις. Πρώτο και δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα. Αντιστρεπτές και αναντίστρεπτες διεργασίες. Εντροπία. Θερµικές και ψυκτικές µηχανές. Οµοιογενή µείγµατα. Βασικές σχέσεις θερµοδυναµικών ιδιοτήτων. Ισορροπία και ευστάθεια. Ισορροπία φάσεων. Ισορροπία χηµικών αντιδράσεων. Διδάσκ. : Η. Χαλικιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

5 Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική Τεχνολογία ( ) Θεωρία: Στοιχεία κυκλωµάτων, ενεργά και παθητικά στοιχεία, συνδεσµολογίες κυκλωµάτων. Κυκλώµατα Α & Β τάξης, συντονισµός και εφαρµογές συντονισµού. Θεωρήµατα δικτύων, αντιστάσεις εισόδου εξόδου µεταφοράς, ισοδύναµα κυκλώµατα. Εξαρτηµένες πηγές, στρεφόµενο πεδίο και τριφασικά συστήµατα. Απόκριση συχνότητας, συνάρτηση µεταφοράς και θεωρία τετραπόλων. Ηµιαγώγιµες διατάξεις & υλικά, ενισχυτικές βαθµίδες και λογικά κυκλώµατα. Εργαστήριο: Στοιχεία κυκλωµάτων. Κυκλώµατα Α & Β τάξης. Θεωρήµατα δικτύων. Απόκριση συχνότητας. Ενισχυτικές βαθµίδες. Εργασία: Πειραµατική εφαρµογή και γραπτή παρουσίαση εφαρµογής. Διδάσκ. : Ε. Χριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Αριθµητική Ανάλυση ( ) Αριθµητικά σφάλµατα υπολογιστή. Γραµµικά συστήµατα. Μέθοδος απαλοιφής Gauss. Νόρµες διανυσµάτων και πινάκων. Ευστάθεια γραµµικών συστηµάτων. Γενική επαναληπτική µέθοδος. Μέθοδοι Jacobi και Gauss-Seidel. Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων: Μέθοδος των δυνάµεων και µέθοδος QR. Παρεµβολή Lagrange, Hermite και µε συναρτήσεις splines. Αριθµητική ολοκλήρωση. Μέθοδοι τραπεζίου και Simpson. Μη- γραµµικές εξισώσεις και συστήµατα. Μέθοδοι διχοτόµησης, Newton-Raphson και τέµνουσας. Διαφορικές εξισώσεις. Μέθοδοι Euler, Taylor και Runge-Kutta. Μέθοδοι πρόβλεψης και διόρθωσης. Εισαγωγή στις µεθόδους αριθµητικής επίλυσης προβληµάτων συνοριακών τιµών. Πεπερασµένες διαφορές και πεπερασµένα στοιχεία. Εξάσκηση σε υπολογιστικά πακέτα αριθµητικής ανάλυσης. Διδάσκ. : Ι. Κιουστελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής ( ) 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κοιτασµατολογία ( ) Γενικές έννοιες. Μορφολογικοί τύποι κοιτασµάτων. Ιστός-υφή µεταλλευµάτων. Υδροθερµικές εξαλλοιώσεις. Γεωθερµόµετρα. Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και κοιτασµατογένεση. Γενετικοί τύποι κοιτασµάτων (µαγµατογενή, ιζηµατογενή, ατµιδοϊζηµατογενή, µεταµορφωσιγενή, κοιτάσµατα από χηµική αποσάθρωση). Μεταλλογενετικές επαρχίες και εποχές. Χηµισµός, ορυκτολογική σύσταση, ιστός-υφή, παραγένεση, γενετικοί τύποι, οριακή περιεκτικότητα, αποθέµατα των παρακάτω µεταλλευµάτων : Fe, Mn, Cr, Al, Ni, Co, Cu, Pb-Zn, Au, Ag, P.G.E., Sn. Διδάσκ. : Α. Ορφανουδάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ( ) Περιγραφική Στατιστική. Ορισµοί πιθανότητας, νόµοι και ιδιότητές της. Υπό συνθήκη πιθανότητα. Ανεξαρτησία ενδεχοµένων. Ολική πιθανότητα. Τύπος Βayes. Τυχαία µεταβλητή και κατανοµή της. Μέση τιµή, διασπορά και ιδιότητές τους. Ειδικές κατανοµές. Διµεταβλητές τυχαίες µεταβλητές. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Δειγµατικές κατανοµές χ2, t και F. Εκτίµηση κατά σηµείο, διαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων. Γραµµικό µοντέλο: εκτίµηση και έλεγχοι παραµέτρων, συντελεστής προσαρµογής, πρόβλεψη. Eφαρµογές µε Η/Υ. Εργαστηριακές ασκήσεις. Διδάσκ. : Χ. Καρώνη-Ρίτσαρντσον, Επίκουρος Καθηγήτρια Αναλυτική Χηµεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης ( ) Εισαγωγή. Δείγµα και δειγµατολειψία. Διαλυτότητα. Ιοντική ισχύς. Συντελεστές ενεργότητας. Θεωρία σταθµικής ανάλυσης, ογκοµετρικής και συµπλοκοµετρικής ανάλυσης. Θεωρία οξειδοαναγωγής. Σφάλµα µέτρησης και εκτίµηση αποτελεσµάτων. Εισαγωγή στις φυσικές µεθόδους ανάλυσης. Ηλεκτροσταθµική ανάλυση. Εφαρµογές: ανάλυση µεταλλικών κραµάτων και ορυκτών. Εισαγωγή. Ηλεκτροµετρία (ποτενσιοµετρία, αγωγιµοµετρία, πολαρογραφία, ηλεκτροφόρηση). Οπτικές µέθοδοι (χρωµατοµετρία, φασµατοφωτοµετρία (ορατού, υπεριώδους), φλογοφωτοµετρία, φασµατοµετρία υπερύθρου, φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης, φασµατογραφία εκποµπής). Χρωµατογραφία (αέριος χρωµατογραφία, υγρή χρωµατογραφία). Μέθοδοι ιονεναλλαγής. Θερµική ανάλυση. Ανάλυση αερίων. Ανάλυση µε ενεργοποίηση. Εφαρµογές των διαφόρων µεθόδων στον αυτόµατο έλεγχο των χηµικών διεργασιών και στο περιβάλλον. Eργαστηριακή άσκηση αναλυτικής χηµείας, Eργαστηριακή άσκηση Φ.Μ.Α. (περιθλασιµετρία ακτίνων-χ), Eργαστηριακή άσκηση Φ.Μ.Α. (θερµική ανάλυση). Διδάσκ. : Ν. Τζαµτζής, Επίκουρος Καθηγητής Α. Βγενόπουλος, Καθηγητής Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θ. Περράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

6 Φαινόµενα Μεταφοράς Ι ( ) Μηχανική των ρευστών: Ιξώδες και ιξώδης ροή. Μη-νευτονικά ρευστά. Εξίσωση της συνέχειας. Εξίσωση της κίνησης. Συµπεριφορά των ιδανικών ρευστών. Τυρβώδης ροή: Αριθµός Reynolds. Εξισώσεις της συνέχειας και της κίνησης σε τυρβώδη ροή. Οριακό στρώµα. Οπισθέλκουσα δύναµη. Μακροσκοπικό ισοζύγιο µάζας. Μακροσκοπικό ισοζύγιο ορµής. Μακροσκοπικό ισοζύγιο ενέργειας. Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Δ. Πάνιας, Λέκτορας Διαχείριση Ενέργειας Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας ( ) Ενεργειακές ανάγκες στη µεταλλευτική και στη µεταλλουργική βιοµηχανία, καθώς και στην τεχνολογία υλικών. Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης. Ενέργεια και θερµοδυναµική. Ισοζύγια µάζας και ενέργειας. Χρήση Η/Υ στην επίλυση ισοζυγίων µάζας και ενέργειας. Στοιχεία από τη θεωρία της καύσης. Εξοικονόµηση ενέργειας κατά την παραγωγή θερµότητας από καύση και κατά τη µεταφορά θερµότητας. Ανάκτηση αποβαλλόµενης ενέργειας. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Μεταλλευτική Έρευνα ( ) Φύση της µεταλλευτικής έρευνας. Φάσεις και κίνδυνος αποτυχίας τους. Μεταβλητότητα. Κατηγορίες αποθεµάτων και βιοµηχανική τους αξία. Εφαρµογές της κλασικής στατιστικής στη µεταλλευτική έρευνα. Δειγµατοληψία των κοιτασµάτων. Διδασκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταλλογνωσία Ι ( ) Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητες των µεταλλικών υλικών. Ατοµικοί δεσµοί και κρυσταλλική δοµή. Στερεοποίηση των µετάλλων. Τεχνικές µεταλλογραφίας. Οπτική και ηλεκτρονική µικροσκοπία και µικροανάλυση. Διερεύνηση της δοµής µε περίθλαση ακτίνων Χ. Θεωρία των ελαττωµάτων της κρυσταλλικής δοµής και των διαταραχών. Ενδοτράχυνση, αποκατάσταση και ανακρυστάλλωση, µετακίνηση των ορίων των κόκκων, σφαιροποίηση και σύµφυση. Μηχανισµοί σκλήρωσης των µετάλλων. Ελαστική και πλαστική συµπεριφορά των µετάλλων. Μηχανικές ιδιότητες. Θραύση και στοιχεία µηχανικής των θραύσεων. Στοιχεία θραυστογραφίας. Δυσθραυστότητα και αντοχή στην κρούση, θερµοκρασία µετάπτωσης. Κόπωση. Ερπυσµός. Διάβρωση και Οξείδωση υψηλής θερµοκρασίας. Τριβή και Λίπανση. Διδάσκ. : Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι ( ) Εισαγωγή. Συσσωµάτωση. Μηχανισµός, τεχνική και τεχνολογία της ξήρανσης. Χηµισµός, τεχνική και τεχνολογία της πύρωσης, φρύξης, τήξης. Σκουριές. Matte. Μεταλλαγή. Απόσταξη. Ασκήσεις: Θερµοδυναµικοί και άλλοι υπολογισµοί στις διάφορες µεταλλουργικές διεργασίες. Διδάσκ. : Π. Νέου-Συγκούνα, Καθηγήτρια Εκµετάλλευση Μεταλλείων Ι ( ) Εισαγωγή: Γενικά επί της εκµετάλλευσης του ορυκτού πλούτου και του ρόλου του στην εξέλιξη και πρόοδο του ανθρώπινου γένους. Εξέλιξη, χαρακτήρες, προβλήµατα και προοπτικές της µεταλλευτικής τεχνολογίας και βιοµηχανίας. Η Ελληνική µεταλλευτική βιοµηχανία και η εκβιοµηχάνιση της χώρας. Θεµελιώδεις αρχές και χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης των µεταλλείων. Προσπέλαση-Ανάπτυξη: Παράγοντες επιδρώντες επί της θέσης, του τύπου και της διάταξης των κυρίων µεταλλευτικών έργων προσπέλασης στις υπόγειες εκµεταλλεύσεις. Τεχνική, εξοπλισµός και µέθοδοι όρυξης στοών, κεκλιµένων και φρεάτων. Σύγχρονες επιτεύξεις. Γενική διάταξη και σχεδίαση των έργων ανάπτυξης για την προετοιµασία του κοιτάσµατος προς εκµετάλλευση. Προσπέλαση (διάνοιξη) του κοιτάσµατος στις επιφανειακές εκµεταλλεύσεις. Οικονοµικά στοιχεία. Ασκήσεις. Μηχανική Προπαρασκευή και Εµπλουτισµός Μεταλλευµάτων Ι ( ) Κατάτµηση: Θραύση, λειοτρίβηση. Νόµοι κατάτµησης, σχέσεις ειδικής ενέργειας µε µέγεθος τεµαχίων. Μηχανές κατάτµησης: θραυστήρες, µύλοι κυλιόµενου φορτίου. Αρχές λειτουργίας, υπολογισµοί: δυναµικότητα, ισχύς. Συναρτήσεις κατανοµής µεγέθους τεµαχίων, ιδιότητες. Ταξινόµηση: Μαθηµατική έκφραση αποτελεσµάτων ταξινόµησης, βιοµηχανικά κόσκινα. Αρχές λειτουργίας, υπολογισµός δυναµικότητας κοσκίνων. Κυκλώµατα κατάτµησης. Κλειστά κυκλώµατα. Εισαγωγή στον εµπλουτισµό των µεταλλευµάτων: Αποδέσµευση. Μέθοδοι διαχωρισµού, κυκλώµατα. Μέθοδοι εµπλουτισµού: υδροαυτοκαθαρισµός, έκπλυση. Χειροδιαλογή, οπτική ηλεκτροµηχανική διαλογή. Βαρέα διάµεσα. Υδροσυγκέντρωση, αεροσυγκέντρωση. Μαγνητικός και ηλεκτροστατικός

7 διαχωρισµός. Διάφορες µέθοδοι. Υπολογιστικές ασκήσεις. Διδάσκ. : Κ. Τσακαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Αναστασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Φαινόµενα Μεταφοράς ΙΙ ( ) Μετάδοση θερµότητας: Βασικοί τρόποι µετάδοσης θερµότητας. Η γενική εξίσωση της αγωγής. Μεταφορά θερµότητας εξ επαφής. Μεταφορά µε φυσική και βεβιασµένη κυκλοφορία. Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία. Ο νόµος του Planck. Ο νόµος του Stefan-Boltzmann. Μεταφορά Μάζας: Η εξίσωση διάχυσης του Fick. Ο συντελεστής διάχυσης. Γενική εξίσωση διάχυσης µάζας σε στάσιµο περιβάλλον. Διάχυση σε µη-στάσιµο περιβάλλον. Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Δ. Πάνιας, Λέκτορας Τεχνική Μηχανική (Αντοχή των Υλικών) ( ) Συντελεστής ασφαλείας. Επιτρεπόµενες τάσεις. Εφελκυσµός-Θλίψη: όλκιµα, ψαθυρά υλικά. Ανάλυση της έντασης: τριαξονική, διαξονική. Κάµψη: επίπεδη, λοξή. Διάτµηση: τµήση, καθαρή, κάµψη µε τέµνουσα. Στρέψη: Σύνθετη κάµψη. Πυρήνας. Αδρανής περιοχή. Έργο παραµόρφωσης. Ελαστική γραµµή. Υπερστατικά συστήµατα. Θερµική ένταση. Λυγισµός. Αντοχή σε σύνθετη ένταση: κριτήρια αστοχίας. Σύνθετες καταπονήσεις. Κελυφωτοί φορείς. Σύνθετες δοκοί. Κόπωση. Συνθήκες και προβλήµατα ελαστικότητας. Εργαστήριο: πειράµατα απλών, σύνθετων καταπονήσεων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών. Μετρήσεις τάσεων- παραµορφώσεων. Μέθοδοι έρευνας. Πειραµατική ανάλυση της έντασης. Όργανα, µηχανές µετρήσεων. Διδάσκ. : Χ. Γιούνης, Επίκουρος Καθηγητής Θ. Κατσάνος, Επιστηµονικός Συνεργάτης 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταλλογνωσία ΙΙ ( ) Φάσεις στα µεταλλικά συστήµατα κράµατα. Ηλεκτρονική δοµή, Κρυσταλλική δοµή, µικρογραφική δοµή και φυσικές ιδιότητες. Διαγράµµατα των φάσεων. Διάχυση στα µέταλλα. Τεχνικές παραγωγής µεταλλικών υλικών και κραµάτων. Μετασχηµατισµοί των φάσεων. Το σύστηµα σιδήρου άνθρακα. Χάλυβες και χυτοσίδηροι. Μετασχηµατισµοί εκτός ισορροπίας, τα διαγράµµατα ΤΤΤ, CCT. Αντιδράσεις κατακρήµνισης, παραδείγµατα από τα κράµατα του αλουµινίου. Μελέτη διαφόρων κραµάτων. Διδάσκ. : Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Επιχειρησιακή Έρευνα ( ) Αντικείµενο και Μεθοδολογία: Ιστορικό, φύση και ορισµός της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ), βασικά χαρακτηριστικά, µεθοδολογία, κατηγορίες προβληµάτων, συγγενείς επιστηµονικοί κλάδοι, η πρακτική εξάσκηση της ΕΕ. Προβλήµατα Κατανοµής - Γραµµικός Προγραµµατισµός (ΓΠ): Εισαγωγή, το πρόβληµα κατανοµής, διατύπωση του γενικού προτύπου του ΓΠ, µέθοδος Σίµπλεξ, θεωρία δυαδικότητας, ανάλυση ευαισθησίας, το πρόβληµα µεταφοράς, το πρόβληµα αντιστοίχισης, αρχή της αποσύνθεσης. Μη-Γραµµικός Προγραµµατισµός: Εισαγωγή, αλγόριθµοι αδέσµευτου ακροτάτου, αλγόριθµοι δεσµευµένου ακροτάτου. Δυναµικός Προγραµµατισµός (ΔΠ): Εισαγωγή, µονοδιάστατες διαδικασίες ΔΠ και εφαρµογές, πολυδιάστατες διαδικασίες ΔΠ, ΔΠ υπό αβεβαιότητα. Ανάλυση Επενδύσεων: Εισαγωγή, πρόβληµα επενδύσεων, αναγωγή χρηµατορροών, στάδια προετοιµασίας σχεδίου επενδύσεων, κριτήρια επιλογής επενδύσεων, ανάλυση κόστους - ωφελειών. Ανάλυση Αποφάσεων : Εισαγωγή. Δένδρα αποφάσεων. Θεωρία χρησιµότητας. Διδάσκ. : Η. Τατσιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Παναγιώτου, Λέκτορας Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ ( ) Θέρµανση µεταλλουργικών αντιδραστήρων. Ισοζύγια µάζας και θερµότητας. Καθαρισµός καπναερίων. Πυρίµαχες επενδύσεις. Υδροµεταλλουργικές διεργασίες. Καθαρισµός των µετάλλων. Ηλεκτρανάκτηση των µετάλλων. Ανακύκλωση των µετάλλων. Ασκήσεις: Θερµοδυναµικοί και άλλοι υπολογισµοί στις διάφορες µεταλλουργικές διεργασίες. Διδάσκ. : Π. Νέου-Συγκούνα, Καθηγήτρια Εκµετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ ( ) Αερισµός: Ατµόσφαιρα και κλίµα µεταλλείου. Ροή αέρα στα µεταλλεία. Μετρήσεις και υπολογισµοί αερισµού. Ανεµιστήρες µεταλλείων. Φωτισµός: Γενικές αρχές και στοιχεία µελέτης φωτισµού των µεταλλείων. Συστήµατα και εξοπλισµός. Υπόγεια ύδατα - άντληση: Προέλευση, σηµασία και άντληση των υδάτων των µεταλλείων. Δεξαµενές, αντλιοστάσια και δίκτυα. Συστήµατα και εξοπλισµός. Προστασία έναντι εισροών. Οικονοµικά στοιχεία. Ασφάλεια: Μελέτη των ατυχηµάτων στη µεταλλευτική βιοµηχανία. Ανάλυση των ατυχηµάτων και µέτρα προστασίας. Μεγάλοι κίνδυνοι κατά την εκµετάλλευση των µεταλλείων.

8 Μεταλλευτική υγιεινή. Οργάνωση της υπηρεσίας ασφαλείας των µεταλλείων. Εξοπλισµός ασφαλείας. Κανονισµός των µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών. Μηχανική Προπαρασκευή και Εµπλουτισµός Μεταλλευµάτων ΙΙ ( ) Μαγνητικός και ηλεκτροστατικός εµπλουτισµός. Επίπλευση, πύκνωση, διήθηση, σφαιροποίηση και µορφοποίηση. Μέσα τροφοδοσίας και διακίνησης υλικών. Αντλίες. Δειγµατοληψία, έλεγχος µηχανών. Διαγράµµατα ροής. Απόθεση απορριµµάτων εργοστασίου εµπλουτισµού. Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Εργαστηριακές Ασκήσεις: ταξινόµηση, δειγµατοληψία, αποδέσµευση, υδροσυγκέντρωση, υδροµηχανικός εµπλουτισµός (παλλόµενη τράπεζα), βαρέα υγρά, µαγνητικός διαχωρισµός, επίπλευση, πύκνωση, διήθηση. Διδάσκ. : Κ. Τσακαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Αναστασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Οικονοµική των Επιχειρήσεων ( ) Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής - Έλεγχος παραγωγής - Στοιχεία λογιστικής κόστους - Προϋπολογισµός παραγωγής - Διοικητική οργάνωση βιοµηχανικών εκµεταλλεύσεων - Περιγραφές θέσεων εργασίας - Μελέτη εργασίας - Διαχείριση και έλεγχος αποθεµάτων - Αρχές διοίκησης - Διοίκηση µε στόχους. Διάρθρωση επιχειρήσεων, ανταγωνισµός και επιχειρηµατικοί στόχοι. Αρχές λογιστικής και κοστολόγησης. Αποδοτικότητα και χρηµατική ρευστότητα. Αρχές προγραµµατισµού και τεχνικές προβλέψεων. Προϋπολογισµός. Τιµολογιακή πολιτική και στρατηγική προσφοράς. Τεχνολογικές επιλογές. Ανάλυση επιχειρηµατικού κινδύνου. Αναπτυξιακά κίνητρα. Διδάσκ. : Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήµη και Τεχνολογία του Περιβάλλοντος) ( ) Οικοσυστήµατα. Η φύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Μαθηµατικές σχέσεις εξέλιξης πληθυσµών. Τα κυριώτερα οικοσυστήµατα του πλανήτη. Οι κυριώτεροι φυσικοί κύκλοι. Η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ο ρόλος των µικροοργανισµών. Διδάσκ. : Μ. Τσέζος, Καθηγητής 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τεχνική Γεωλογία Ι ( ) Φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των πετρωµάτων. Τα πετρώµατα ως υλικά κατασκευής. Μέθοδοι ερευνών υπεδάφους για κατασκευή τεχνικών έργων. Κατολισθήσεις - ευστάθεια πρανών - µέτρα προστασίας. Καθιζήσεις. Μέθοδοι βελτιώσεως του υπεδάφους. Γενικές αρχές γεωλογίας τεχνικών έργων µε έµφαση στη γεωλογία σηράγγων. Η σηµασία της στρωµατογραφίας και της τεκτονικής δοµής στα τεχνικά έργα. Διδάσκ. : Ι. Κουµαντάκης, Καθηγητής Οπλισµένο Σκυρόδεµα - Μεταλλικές Κατασκευές ( ) Οπλισµένο σκυρόδεµα: Δεδοµένα για το σκυρόδεµα και τον οπλισµό, κάµψη και αξονική στοιχείων µε ορθογωνική διατοµή (δοκοί, πλάκες), κάµψη πλακοδοκών, διάτµηση, στρέψη, λυγισµός υποστυλωµάτων. Σιδηρές Κατασκευές: Δεδοµένα για τους δοµικούς χάλυβες και τα µέσα σύνδεσης, αντοχή µελών σε εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη, διάτµηση και συνδυασµός αυτών, αντοχή κοχλιώσεων και συγκολλήσεων, ευστάθεια θλιβοµένων µελών και πλαισίων. Διδάσκ. : Γ. Ιωαννίδης, Καθηγητής Εξόρυξη Πετρωµάτων Ι (Εκρηκτικές Ύλες) ( ) Ιδιότητες πετρωµάτων που επηρεάζουν την εξόρυξη. Χαρακτηριστικοί συντελεστές των προϊόντων εξόρυξης. Εξόρυξη µε εκρηκτικές ύλες. Τύποι και ιδιότητες εκρηκτικών υλών. Μηχανισµός αντίδρασης εκρηκτικής ύλης, θραύση πετρώµατος µε εκρηκτικές ύλες. Μέσα έναυσης και πυροδότησης. Μεταφορά και αποθήκευση εκρηκτικών υλών. Είδη γοµώσεων - Ηλεκτρική πυροδότηση - Μέτρα ασφάλειας. Παραγόµενες δονήσεις από εκρήξεις. Διδάσκ. : Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία) ( ) Α. Επιπτώσεις της µεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 1. Eισαγωγή - Mεταλλευτική δραστηριότητα και περιβάλλον: Ιστορική αναδροµή, Η σηµερινή σχέση µεταλλευτικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Διεθνείς τάσεις.

9 2. Περιβαλλοντικά προβλήµατα λατοµικών εκµεταλλεύσεων (βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών). Αισθητική ρύπανση- Θόρυβος - Σκόνη. Μελέτη περίπτωσης. 3. Περιβαλλοντικά προβλήµατα εκµεταλλεύσεων µαρµάρου. Απορρίµµατα της µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας. Μελέτη περίπτωσης. 4. Περιβαλλοντικά προβλήµατα άλλων εκµεταλλεύσεων (χρυσός, κλπ.). Η όξινη απορροή. Μελέτη περίπτωσης. 5. Περιβαλλοντικά προβλήµατα λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων. Η αποκατάσταση των µεταλλευτικών χώρων. Μελέτη περίπτωσης. 6. Μεταλλευτική δραστηριότητα και αειφόρος ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προοπτικές. Β. Η σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη µεταλλουργία και τεχνολογία των υλικών. Απαέρια. Καθαρισµός απαερίων. Τεχνολογίες αποµάκρυνσης στερεών τεµαχιδίων. Αποµάκρυνση αερίων αποβλήτων (SO2, φθοριούχες και χλωριούχες ενώσεις, κλπ). Υγρά απόβλητα. Καθαρισµός υγρών αποβλήτων. Συγκράτηση στερεών (πάχυνση, διήθηση). Συγκράτηση βαρέων µετάλλων (φυσικές, χηµικές και βιολογικές µέθοδοι). Όξινες απορροές. Εξουδετέρωση, αντίστροφη ώσµωση. Στερεά απόβλητα. Διάθεση στερεών (βιοµηχανικών, αστικών και τοξικών) αποβλήτων. Ανακύκλωση µετάλλων, κραµάτων και υλικών. Το δίληµµα: Προστασία περιβάλλοντος ή Μεταλλουργική βιοµηχανία. Εφαρµογές από την προστασία του περιβάλλοντος στη µεταλλουργία και τεχνολογία υλικών. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Μεταλλουργία Σιδήρου Ι ( ) Πρώτες ύλες. Σιδηροµεταλλεύµατα, παλαιοσίδηροι, καύσιµα. Ηλεκτρική ενέργεια. Συλλιπάσµατα. Προσθήκες. Σιδηροκράµατα. Νερό. Οξυγόνο. Η εφαρµογή των κυριότερων θερµοδυναµικών συστηµάτων στους αντιδραστήρες της σιδηροµεταλλουργίας. Δυναµικό οξυγόνου στην υψικάµινο. Παραγωγή χυτοσιδήρου, υψικάµινος. Εισαγωγή. Περιγραφή της µεθόδου, βοηθητικές εγκαταστάσεις και συναφής εξοπλισµός. Τα προϊόντα της υψικαµίνου και η διάθεσή τους. Χηµικές αντιδράσεις. Ανταλλαγή θερµότητας. Αµεση αvαγωγή των σιδηροµεταλλευµάτων. Φυσικοχηµεία της άµεσης αναγωγής. Μέθοδοι παραγωγής σπoγγώδoυς σιδήρoυ. Καύσιµα και αναγωγικά µέσα κατά την άµεση αναγωγή. Συµβoλή της περιστρoφικής καµίvoυ στηv εξέλιξη τωv µεθόδωv παραγωγής πρoϊόvτωv σιδήρoυ και οι προοπτικές της. Παραγωγή χάλυβα. Η µετάβαση από το χυτοσίδηρο στο χάλυβα. Δυναµικό οξυγόνου στις καµίνους χαλυβοποίησης. Μέθοδοι εµφύσησης. Βασική αρχή και σηµασία. Περιγραφή των µεταλλακτών και των αναµικτών. Εργοστασιακή συγκρότηση. Μέθοδος S M. Μέθοδος LD. Μέθοδος OBM. Πλεονεκτήµατα των µεθόδων εµφύσησης. Αποθείωση, αποφωσφωρίωση, αποξείδωση. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής Η. Βαζαρλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ασφάλεια - Υγιεινή - Δίκαιο ( ) Μελέτη των ατυχηµάτων στη µεταλλουργία και τεχνολογία υλικών. Ανάλυση των ατυχηµάτων και µέτρα προστασίας. Συστηµατική κατάταξη των µεθόδων προστασίας. Κατάταξη κινδύνων ατυχηµάτων. Το έµµεσο κόστος από ατυχήµατα. Μετρολογία ατυχηµάτων. Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. Πρόγραµµα ασφάλειας στον τοµέα συναρµολόγησης επισκευών και λειτουργίας (παραγωγής) στην περιοχή της µεταλλευτικής, της µεταλλουργίας και τεχνολογίας υλικών. Ανάλυση αιτίων των ατυχηµάτων. Κατανοµή ευθυνών. Πυρασφάλεια. Κίνδυνοι ηλεκτρικού ρεύµατος και µέτρα προστασίας. Ειδικά µέτρα ασφάλειας στη µεταλλευτική και µεταλλουργική βιοµηχανία. Διαχείριση των βιοµηχανικών κινδύνων (ανθρώπινος παράγοντας, πρόληψη και αντιµετώπιση των ατυχηµάτων, εγγενής, ασφάλεια, εκτίµηση κινδύνου, σχεδιασµός ασφαλών εγκαταστάσεων και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία). Πρώτες βοήθειες. Υγιεινή της εργασίας. Δίκαιο. Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Κανονισµός των µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών. Λοιπή νοµοθεσία. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής Δ. Δαµίγος, Λέκτορας Στοιχεία Μηχανολογίας ( ) Συνδέσεις (ήλοι, κοχλίες, σφήνες). Μέσα κίνησης (άτρακτοι, άξονες, στροφείς, σύνδεσµοι, έδρανα κύλισης - ολίσθησης). Μετάδοση κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, καλώδια - συρµατόσχοινα, αλυσίδες, ελατήρια). Μετατροπή κίνησης (έµβολα, διωστήρες, στροφαλοφόροι άξονες). Στυπιοθλίπτες. Σωλήνες. Μηχανές εσωτερικής καύσης. Αεροσυµπιεστές. Αντλίες. Ταινιόδροµοι. Μέθοδος υπολογισµού. Επιλογή εξοπλισµού. Διδάσκ. : Π. Τσαλαπάτης, Λέκτορας Πρακτική Άσκηση Ι ( ) Η Πρακτική Άσκηση Ι υπάγεται στα υποχρεωτικά µαθήµατα του 7ου εξαµήνου και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους µεταξύ 6ου και 7ου εξαµήνου. Κατά τη διάρκεια του 6ου εξαµήνου πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές σε εργοτάξια αναφερόµενα σε αντικείµενα των Τοµέων Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστηµών. Διδάσκ : Κ. Τσάιµου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Χριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας

10 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατευθύνσεις Ι. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία ( ) Υδρολογικός κύκλος στη φύση. Υδρολογικό ισοζύγιο. Διείσδυση και διήθηση του νερού στο υπέδαφος. Πορώδες, Διαπερατότητα, Υδαταγωγιµότητα, Συντελεστής αποθήκευσης. Σχηµατισµός και είδη υδροφόρων οριζόντων. Ζώνες τροφοδοσίας και εκτόνωσης. Νόµοι υπόγειας υδραυλικής. Πιεζοµετρία και διακυµάνσεις στάθµης ως περιβαλλοντικές παράµετροι. Υπεραντλήσεις και συνέπειες. Παραθαλάσσιοι υδροφορείς και διείσδυση της θάλασσας σ αυτούς. Ρυπαντική επιδεκτικότητα και τροτότητα των υδροφόρων οριζόντων. Κύριες πηγές ποιοτικής υποβάθµισης των υπόγειων υδροφόρων και νερών. Διάδοση των ρύπων. Προστασία υδροφόρων οριζόντων, πηγών και υδροληπτικών έργων έναντι ρύπανσης-µόλυνσης και εξάντλησης. Ειδικά υδρογεωλογικά θέµατα συνδεόµενα µε τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία των νερών. Αποκατάσταση υδροφόρων οριζόντων (ποιοτική και ποσοτική): αφαίρεση ρύπων µε αντλήσεις, αποκλεισµός-εγκλωβισµός, υδραυλική παγίδα, έκπλυση, χηµικές µέθοδοι, τεχνητός εµπλουτισµός, κ.α. Καταλληλότητα των νερών για διάφορες χρήσεις. Αλληλεπιδράσεις υπόγειων νερών-τεχνικών έργων. Διδάσκ.: Ι. Κουµαντάκης, Καθηγητής Περιβαλλοντική Γεωχηµεία ( ) Γεωχηµεία Περιβαλλόντων. Απελευθέρωση κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στην ξηρά (εδάφη, πετρώµατα, γεωλογικοί σχηµατισµοί) στη θάλασσα (νερό, ιζήµατα) και στον αέρα. Αποσάθρωση. Προϊόντα χηµικής αποσάθρωσης. Κύρια στοιχεία - ιχνοστοιχεία στα βιολογικά συστήµατα. Σχέση εδάφουςφυτών-ζώων-ανθρώπου. Ρύπανση Περιβάλλοντος, Πηγές ρύπων. Τα ιζήµατα ως τελικός αποδέκτης των ρύπων. Τρόποι ενσωµάτωσης των ιχνοστοιχείων στα ιζήµατα. Γεωχηµική χαρτογράφηση. Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος. Γεωχηµικοί κύκλοι στοιχείων. Περιβαλλοντική Γεωχηµεία και άνθρωπος. Διδάσκ. : Ν. Κονισπολιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατοµική Τεχνολογία (Ειδικά θέµατα) ( ) Oι επιπτώσεις της µεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον: Eισαγωγή, Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, Eπιπτώσεις στον άνθρωπο, Kοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, Οι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος και την ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Oπτική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Συστήµατα εκτίµησης της ποιότητας του τοπίου, Σχεδιασµός των µεταλλευτικών έργων µε στόχο την ελάχιστη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου. Δονήσεις εδάφους και πίεση αέρα (airblast): Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Monitoring και συστήµατα µέτρησης των δονήσεων από τις ανατινάξεις, Mέτρα µείωσης των εδαφικών δονήσεων και της πίεσης αέρα, Δονήσεις και ανθρώπινη όχληση. Hχητική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης θορύβου στις εκµεταλλεύσεις, Monitoring και συστήµατα µέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα αντιµετώπισης, Eλληνικά και διεθνή όρια. Aέρια ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης των αέριων ρύπων σε λατοµεία και µεταλλεία, Monitoring και συστήµατα µέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα αντιµετώπισης. Σχεδιασµός εκµετάλλευσης µε στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία. Η BATNEEC στη µεταλλευτική δραστηριότητα. Αποκατάσταση µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων: Eισαγωγή, Παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση, Νέες χρήσεις γης, Kριτήρια αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδίων. Το πρόβληµα των ανενεργών µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων. Διδάσκ. : Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Αποκατάσταση Ρυπασµένων Εδαφών ( ) Μέρος Ι. Εισαγωγικά στοιχεία: Ρύπανση εδαφών διαστάσεις του προβλήµατος, Κατηγορίες ρυπαντών, Χαρακτηριστικά των ρυπασµένων εδαφών, Ανάλυση επικινδυνότητας. Μέρος ΙΙ. Τεχνολογίες αποκατάστασης: Τεχνικές αποµόνωσης των πηγών ρύπανσης, Φυσικοχηµικές διεργασίες απορρύπανσης εδαφών, Τεχνικές χηµικής κατεργασίας, Μέθοδοι σταθεροποίησης στερεοποίησης, Θερµικές µέθοδοι κατεργασίας εδαφών, Βιολογικές µέθοδοι κατεργασίας εδαφών, Αλλες τεχνολογίες εξυγίανσης εδαφών. Μέρος ΙΙΙ. Σχέδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασης: Ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου αποκατάστασης ρυπασµένων περιοχών. Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων ( ) Το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη δραστηριότητα της µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας. Τύποι και προέλευση των

11 ατµοσφαιρικών (βιοµηχανικών και αστικών) ρυπαντών. Αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκράτηση ρυπαντών. Νοµοθετικά, Διοικητικά και Χωροταξικά µέτρα. Θεωρία και Τεχνολογία (γενικά µέτρα και ειδικές τεχνολογίες) αποµάκρυνσης ρυπαντών από αέρια απόβλητα. Διαστασιολόγηση αποκονιωτών. Μέθοδοι αποµάκρυνσης αερίων ρυπαντών από αέρια απόβλητα. Συγκράτηση SO2. Παραγωγή H2SO4 και στοιχειακού θείου. Συγκράτηση φθοριούχων, χλωριούχων και αζωτούχων ενώσεων. Δύσοσµες πτητικές οργανικές ουσίες, CH4 και CO. Κατανάλωση ενέργειας των µονάδων αντιρρύπανσης. Διασκορπισµός αερίων αποβλήτων στην ατµόσφαιρα από καµινάδες. Υπολογισµός καµινάδας. Υπολογισµοί συγκέντρωσης εδάφους. Μοντέλα διασποράς ατµοσφαιρικών ρυπαντών. Οξινη βροχή. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης βιοµηχανίας. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερίων ρύπων. Σηµασία της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έναντι της ρύπανσης των υδάτων ή της ρύπανσης της ξηράς. Σύγκριση των ξηρών και υγρών µεθόδων καθαρισµού, των αερίων αποβλήτων. Επιλογή µεθόδου καθαρισµού αερίων αποβλήτων. Ανακύκλωση δυσκατέργαστων κόνεων από αέρια απόβλητα στη µεταλλουργική βιοµηχανία. Παραδείγµατα από τη µεταλλευτική και µεταλλουργική βιοµηχανία, τη βιοµηχανία εµπλουτισµού, τη βιοµηχανία τσιµέντου, ασβέστη, πυριµάχων, αδρανών, κλπ. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής ΙΙ. Μεταλλευτική Τεχνολογία Υποστήριξη Υπόγειων Έργων ( ) Μελέτη της συµπεριφοράς των περιβαλλόντων πετρωµάτων στις υπόγειες εκσκαφές. Εντατική κατάσταση γύρω από υπόγεια ανοίγµατα. Λειτουργία πλατειάς αψίδας σε στρωσιγενές πέτρωµα. Πέτρωµα τεµαχισµένο από τρία επίπεδα ασυνεχειών. Συνθλιβόµενο πέτρωµα - Αποτόνωση του πετρώµατος κατά την αλληλεπίδρασή του µε την αντιστήριξη. Κατακερµατισµένο πέτρωµα. Διογκούµενο πέτρωµα. Ενεργειακή εκτόνωση κατά τη διάνοιξη. Μέθοδοι αντιστήριξης των υπογείων εκσκαφών. Ορθοστάτες. Χαλύβδινα πλαίσια και µέσα σύνδεσης - Δικτυωτοί φορείς. Σκυρόδεµα - Πρόσθετα - Χάλυβας οπλισµού - Ινες. Ηλωση του πετρώµατος. Φυσική υποστήριξη. Λιθογόµωση. Αντιστήριξη των πετρωµάτων σε µεγάλα βάθη. Οικονοµικά στοιχεία. Ασκήσεις. Διδάσκ. : Α. Σοφιανός, Καθηγητής Μηχανική Πετρωµάτων ( ) Το πέτρωµα και οι ασυνέχειές του. Γεωτεχνικές ταξινοµήσεις πετρωµάτων. Ελαστική συµπεριφορά πετρώµατος. Διαγράµµατα τάσεων - παραµορφώσεων - θεωρίες αστοχίας. Ερπυσµός - Ρεολογικά µοντέλα. Εντατική κατάσταση του επί τόπου πετρώµατος. Προσδιορισµός µηχανικών ιδιοτήτων στο εργαστήριο και in situ. Διδάσκ. : Α. Σοφιανός, Καθηγητής Εξόρυξη Πετρωµάτων ΙΙ (Διάτρηση - Ανατίναξη) ( ) Κρουστική διάτρηση. Μηχανήµατα διάτρησης. Μηχανισµός κρουστικής διάτρησης. Διατρητική στήλη - Στελέχη διάτρησης - Κοπτικά άκρα και φθορά αυτών. Πεπιεσµένος αέρας. Διατάξεις διατρηµάτων. Υπολογισµός γόµωσης. Διδάσκ. : Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας Τεχνολογία Γεωτρήσεων ( ) Περιστροφική διάτρηση - Περιγραφή γεωτρυπάνου - Σχεδιασµός διατρητικής στήλης. Επιλογή και βελτιστοποίηση κοπτικών άκρων Δειγµατοληψία- Ρευστά διάτρησης - Υδραυλικό πρόγραµµα διάτρησης - Ορυξη κατακόρυφων και κεκλιµένων γεωτρήσεων - Οριζόντια διάτρηση - Σχεδιασµός σωλήνωσης - Τσιµέντωση - Ελεγχος πιέσεων - Ολοκλήρωση γεωτρήσεων - Ενεργοποίηση γεωτρήσεων - Ανάλυση κόστους - Υπολογιστικά προβλήµατα και εφαρµογές. Διδάσκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια Μηχανικός Εξοπλισµός και Συστήµατα Μεταφοράς Μεταλλείων ( ) Στοιχεία Μηχανολογίας: Κινητήρες, συστήµατα µετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήµατα- αντλίες, συστήµατα διεύθυνσης και πορείας, βοηθητικά συστήµατα. Μηχανικός Εξοπλισµός Υπογείων Εργοταξίων: Εξοπλισµός µηχανικής όρυξης ολοµέτωπης και σηµειακής προσβολής. Μηχανήµατα φόρτωσης και αποκοµιδής. Βοηθητικός εξοπλισµός. Μηχανικός εξοπλισµός Υπαιθρίων Εργοταξίων: Εξοπλισµός µηχανικής εξόρυξης (εκσκαφείς µονού κάδου, εκσκαφείς πολλαπλών κάδων, προωθητές, µηχανικά άροτρα, αποξεστήρες). Φορτωτές. Εξοπλισµός µεταφοράς και απόθεσης (χωµατουργικά αυτοκίνητα, ταινιόδροµοι, αποθέτες). Βοηθητικός εξοπλισµός. Αρχές διαχείρισης του εξοπλισµού. Επιλογή, διάταξη, συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισµού. Μεταφορά: Διάρθρωση των επιφανειακών και υπογείων µεταφορών στα µεταλλεία. Συνεχής και ασυνεχής µεταφορά. Συστήµατα και εξοπλισµός. Οργάνωση

12 της µεταφοράς. Μεταφορά προσωπικού. Οικονοµικά στοιχεία. Ασκήσεις. Ανέλκυση: Ανέλκυση δια φρεάτων και κεκλιµένων. Συστήµατα και εξοπλισµός. Τροφοδότηση του µεταλλείου µε ηλεκτρική ενέργεια. Οικονοµικά στοιχεία. Ασκήσεις. Διδάσκ. : Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας Μάρµαρα και Βιοµηχανικά Ορυκτά ( ) Ο κλάδος µαρµάρου στην Ελλάδα - Ιστορική αναδροµή - Είδη µαρµάρων και διακοσµητικών λίθων - Κοιτάσµατα µαρµάρων στον Ελλαδικό χώρο - Ιδιότητες και προδιαγραφές µαρµάρων - Έρευνα µαρµαρικών κοιτασµάτων - Εκµετάλλευση λατοµείων µαρµάρου (αποκάλυψη - µέθοδοι εξόρυξης και ορθογωνισµού ογκοµαρµάρων) - Επεξεργασία µαρµάρων (σχίσιµο, κοπή, λείανση) - Παραγωγή υποπροϊόντων. Βιοµηχανικά Ορυκτά. Διδάσκ. : Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΙΙΙ. Γεωτεχνολογία Τεχνική Γεωλογία ΙΙ ( ) Συµπεριφορά των υγειών, αποσαθρωµένων και διερρηγµένων πετρωµάτων. Ταξινόµηση της βραχοµάζας. Γεωλογία σηράγγων και λοιπών υπόγειων έργων. Υπόγεια νερά-θερµοκρασίες- φυσικά αέρια σε σχέση µε υπόγεια έργα. Μέθοδοι έρευνας προ και κατά την κατασκευή. Γεωλογία φραγµάτων και τεχνητών ταµιευτήρων. Γεωλογία συγκοινωνιακών έργων. Η Γεωλογία στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό. Διδάσκ. : Ι. Κουµαντάκης, Καθηγητής Εδαφοµηχανική και Στοιχεία Θεµελιώσεων ( ) Δοµή των εδαφών. Φυσικά χαρακτηριστικά, κοκκοµετρική διαβάθµιση, όρια Atterberg, συστήµατα κατάταξης. Αρχή των ενεργών τάσεων, επί τόπου εντατική κατάσταση. Διαπερατότητα, προβλήµατα υπογείου ροής. Διανοµή των τάσεων, παραµορφωσιµότητα υπό αστράγγιστες και στραγγιζόµενες συνθήκες, θεωρία στερεοποιήσεως. Προβλήµατα διατµητικής αντοχής και εργαστηριακή προσοµοίωση. Ευστάθεια εδαφικών πρανών. Διδάσκ. : Α. Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής IV. Μεταλλουργικές Διεργασίες Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ ( ) Υπολογισµοί στην υψικάµινο. Προϊόντα της υψικαµίνου και διάθεσή τους. Ανταλλαγή θερµότητας και χηµικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις εντός του φρέατος, εντός της βάσεως και εντός του χωνευτηρίου. Τεχνική λειτουργίας. Εκκίνηση. Κανονική πορεία. Προσωρινή διακοπή και επανάληψη της λειτουργίας. Σταµάτηµα. Επίδραση διαφόρων παραµέτρων και µελλοντικές τάσεις. Θερµοκρασία και υγρασία αέρος. Προσθήκη υδρογονανθράκων. Εµπλουτισµός σε οξυγόνο. Πίεση κορυφής. Πυρίµαχα της υψικαµίνου. Υπολογισµοί της υψικαµίνου. Παραγωγή χάλυβα. Μέθοδοι KMS, ηλεκτρικής καµίνου τόξου (συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος) και Κ ES. Θεωρία και τεχνολογία. Τεχνολογία κάδου. Τεχνολογία χύτευσης. Χύτευση σε κόκκους, σε καλούπια και συνεχής χύτευση. Παραγωγή σιδηρoκραµάτωv και αvoξείδωτoυ χάλυβα. Θεωρία και τεχvoλoγία. Ηλεκτρική κάµιvoς αναγωγικής τήξης. Παραγωγή FeSi, FeMn, SiMn, FeNi, FeCr, κλπ. Παραγωγή αvoξείδωτoυ χάλυβα. Μέθοδοι ηλεκτρικής καµίνου, AOD, VOD και OBM. Παραγωγή σιδηροκραµάτων και ανοξείδωτου χάλυβα στην Ελλάδα. Τεχνολογία πλάσµατος στη µεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα. Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα, βιοµηχανικές εφαρµογές. Πυρηνική χαλυβουργία. Τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στη µεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα. Διδάσκ. : Ε. Ζευγώλης, Καθηγητής Η. Βαζαρλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Υδροµεταλλουργία ( ) Εισαγωγή. Πρώτες ύλες υδροµεταλλουργικών διεργασιών. Εκχύλιση. Θερµοδυναµική προσέγγιση της εκχύλισης. Ηλεκτροχηµικός χαρακτήρας αντιδράσεων εκχύλισης. Κινητική εκχύλισης. Τεχνικές εκχύλισης και χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Εκχύλιση επί τόπου. Εκχύλιση σε σωρούς. Εκχύλιση σε δεξαµενές. Εκχύλιση µε ανάδευση σε ατµοσφαιρική πίεση και υπό πίεση. Εκχύλιση µε µικροοργανισµούς. Μέθοδοι διαχωρισµού µετάλλων και ανάκτησης από διαλύµατα εκχύλισης. Χηµική καταβύθιση. Θερµοδυναµική της καταβύθισης. Συγκαταβύθιση και µηχανισµοί της. Ιονοεναλλαγή. Διαχωρισµός και ανάκτηση µετάλλων µε οργανικούς διαλύτες. Ρόφηση µε ενεργό άνθρακα. Βιορρόφηση. Ανάλυση βιοµηχανικών διαγραµµάτων ροής υδροµεταλλουργικών διεργασιών. Επιλογή υλικών για υδροµεταλλουργικά εργοστάσια. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα υδροµεταλλουργικών διεργασιών - Σύγκριση µε πυροµεταλλουργία. Διδάσκ. : Στ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Tεχνολογία Παραγωγής Τσιµέντου και Σκυροδέµατος ( )

13 Η ελληνική βιοµηχανία παραγωγής τσιµέντου. Πρώτες ύλες παραγωγής τσιµέντου-µέθοδοι παραγωγής. Εξισώσεις Bogue και µέθοδος Rietveld. Μαθηµατικές µέθοδοι προσδιορισµού της κατάλληλης σύνθεσης πρώτων υλών στην τσιµεντοβιοµηχανία. Οι διεργασίες ελάττωσης µεγέθους στην τσιµεντοβιοµηχανία. Μέθοδοι παραγωγής τσιµέντου, τύποι τσιµέντων και χρήσεις. Οι µεταλλουργικές διεργασίες στη διαδικασία παραγωγής τσιµέντου. Η χηµική συµπεριφορά του τσιµέντου στην παραγωγή και χρήση του σκυροδέµατος. Μέθοδοι παραγωγής αδρανών υλικών σκυροδέµατος. Μέθοδοι ελέγχου καταλληλότητας αδρανών υλικών σκυροδέµατος (κοκκοµετρική σύνθεση, σχήµα, ορυκτολογικά χαρακτηριστικά, αντοχή κλπ.). Ελληνικά και διεθνή πρότυπα ελέγχου καταλληλότητας αδρανών (Aggregate testing Standards). Περιβαλλοντική θεώρηση των διαδικασιών παραγωγής και χρήσης του τσιµέντου και του σκυροδέµατος. Σχεδιασµός και οικονοµοτεχνική ανάλυση µονάδων παραγωγής αδρανών υλικών. Διδάσκ. : K. Τσακαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χηµική Κινητική ( ) Βασικές έννοιες χηµικής κινητικής. Μαθηµατικός χαρακτηρισµός κινητικών συστηµάτων. Πειραµατικές τεχνικές στις κινητικές µελέτες. Ερµηνεία πειραµατικών αποτελεσµάτων. Κατάλυση. Κινητική συστηµάτων στερεού-ρευστού, στερεού-στερεού, υγρού-υγρού, υγρού- αέριου. Εφαρµογή στη µεταλλουργία. Διδάσκ. : Η. Χαλικιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας ( ) Εργαστηριακές Ασκήσεις στα παρακάτω αντικείµενα: Τήξη και µέτρηση υψηλών θερµοκρασιών. Οξειδωτική φρύξη. Αναγωγική φρύξη. Διαφορική θερµική ανάλυση. Εκχύλιση φρύγµατος χαλκοπυρίτη. Βιοεκχύλιση. Εξαγωγή µετάλλου µε οργανικό διαλύτη. Μέτρηση ιοντοεναλλακτικής ικανότητας ζεολίθου. Προσδιορισµός χηµικά και βιολογικά διασπώµενου οξυγόνου (COD, BOD). Διδάσκ. : (Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου) V. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Μεταλλουργία, Τεχνολογία και Έλεγχος Συγκολλήσεων ( ) Οι συγκολλήσεις και οι εφαρµογές τους. Τεχνικές συγκολλήσεων και η ταξινόµησή τους. Το ηλεκτρικό τόξο και οι πηγές συγκόλλησης. Συγκόλληση τόξου µε καταναλισκόµενα ηλεκτρόδια. Θερµικά φαινόµενα κατά τη συγκόλληση. Μεταλλουργία των συγκολλήσεων. Υπολειπόµενες τάσεις και παραµορφώσεις κατά τη συγκόλληση. Συγκολλήσεις µε προστασία αερίου, TIG, MIG, MAG, συγκόλληση µε πλάσµα. Τεχνική βυθισµένου τόξου και σκληρές επικαλύψεις. Συγκόλληση µε ηλεκτρική αντίσταση. Συγκόλληση µε δέσµη ηλεκτρονίων και µε ακτίνες λέϊζερ. Θερµοχηµική συγκόλληση. Κοπή. Συγκόλληση σε στερεά κατάσταση. Η συγκόλληση κοινών, κραµατωµένων, και ανοξειδώτων χαλύβων. Η συγκόλληση χυτοσιδήρων. Η συγκόλληση αλουµινίου, χαλκού και άλλων µη-σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων. Στοιχεία επιθεώρησης και ελέγχου των συγκολλήσεων. Στοιχεία σχεδιασµού των συγκολλήσεων. Προστασία για την ασφάλεια και την υγεία των συγκολλητών. Διδάσκ. : Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Κεραµικά, Πυρίµαχα και Ύαλος ( ) Κεραµική βιοµηχανία: Πρώτες ύλες, κατεργασίες, προϊόντα. Διαγράµµατα ισορροπίας φάσεων στα κεραµικά συστήµατα. Ανακρυστάλλωση, µεγέθυνση κρυσταλλιτών, πυροσυσσωµάτωση. Μετασχηµατισµοί φάσεων στα κεραµικά συστήµατα. Σχηµατισµός και δοµή της υάλου. Πορσελάνη. Πρώτες ύλες, κατάταξη, µορφές των πυριµάχων υλικών. Μικροδοµή, ιδιότητες και δοκιµές των πυριµάχων. Μαγνησιακά, χρωµιούχα, δολοµιτικά, αργιλοπυριτικά, πυριτικά, ανθρακούχα, ειδικά και µονωτικά πυρίµαχα. Διδάσκ. : Η. Χαλικιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά ( ) Εισαγωγή στη δοµή των πολυµερών. Χηµεία µακροµορίων. Κρυσταλλικότητα. Μηχανική και θερµοµηχανική συµπεριφορά των πολυµερών. Ιξωδοελαστικότητα. Ρεολογία. Παραµόρφωση και θραύση. Πολυµερισµός, τύποι πολυµερών, πλαστικά, ελαστοµερή, ίνες, εφαρµογές. Σύνθετα υλικά. Ενισχυµένα σύνθετα υλικά. Σύνθετα υλικά µε ινώδη ενίσχυση. Δεσµός µεταξύ ίνας και πολυµερούς µήτρας. Σύνθετα υλικά µε µεταλλική ή µε κεραµική µήτρα. Σύνθετα υλικά άνθρακα-άνθρακα. Διδάσκ. : Ε. Μητσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

14 Στερεοποίηση, Χύτευση και Μη Καταστροφικός Έλεγχος ( ) Τηγµένα µεταλλικά υλικά και περιβάλλον, οµογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση, στερεοποίηση στερεού διαλύµατος, διαφορισµός, ευτηκτική και περιτηκτική στερεοποίηση, άµορφα µεταλλικά υλικά, θερµική ανάλυση, χύτευση µε άµµο, χύτευση υπό πίεση, συνεχής χύτευση, φυγόκεντρος χύτευση, χύτευση µονοκρυστάλλου υπερθέρµανση, φλογιση ρωγµάτωση και συρρίκνωση. Ποιοτικός έλεγχος των χυτών µεταλλικών υλικών µε τεχνικές µηκαταστρεπτικού ελέγχου (ραδιογραφία, υπέρηχοι) Διδάσκ. : Χρ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Ηλεκτρονικά Υλικά ( ) Θεωρία: Ηµιαγώγιµες διατάξεις και υλικά. Αγώγιµες και υπεραγώγιµες διατάξεις και υλικά. Μαγνητικές διατάξεις και υλικά. Τεχνικές κατασκευής µητρικών κραµάτων και υποστρωµάτων. Τεχνικές προσµίξεων και οξειδώσεων. Τεχνικές ανάπτυξης υµενίων και ινών. Τεχνικές λιθογραφίας και χάραξης. Τεχνικές πακεταρίσµατος. Η ηλεκτρονική βιοµηχανία στην Ελλάδα. Εργαστήριο: Εφαρµογές ηµιαγώγιµων υλικών. Εφαρµογές αγώγιµων υλικών. Εφαρµογές µαγνητικών υλικών. Εργασία: Πειραµατική εφαρµογή και γραπτή παρουσίαση εφαρµογής. Διδάσκ. : Ε. Χριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Μαθήµατα Δεξαµενής Επιστήµη και Τεχνολογία Γεωθερµικών Πεδίων ( ) Θερµότητα του εσωτερικού της γης και θερµική ροή. Κατηγορίες περιοχών µε αυξηµένη θερµική ροή. Γεωθερµική ενέργεια και δυναµικό. Γεωθερµικά πεδία και διεργασίες σε αυτά. Γεωθερµία υψηλής-µέσης-χαµηλής ενθαλπίας και σύσταση ρευστών. Μέθοδοι έρευνας και εντοπισµού γεωθερµικών πεδίων. Εκτίµηση συµπεριφοράς γεωθερµικών πεδίων. Ανάπτυξη γεωθερµικών πεδίων. Η γεωθερµία στην Ελλάδα. Εφαρµογές Χρήσεις γεωθερµικης ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προστασία. Ανάλυση Κόστους. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ο ρόλος της γεωθερµίας. Νοµοθετικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Διδάσκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια Ι. Κυρούσης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωστατιστική ( ) Εισαγωγή στη γεωστατιστική. Γεωστατιστικές υποθέσεις. Δοµική ανάλυση. Εκτίµηση. Διακύµανση εκτίµησης. Kriging. Γενικευµένο Kriging. Διακύµανση διασποράς. Σχέση περιεκτικότητας αποθεµάτων. Ανακτήσιµα αποθέµατα. Προσοµοίωση κοιτάσµατος. Εφαρµογές της γεωστατιστικής στην µεταλλευτική έρευνα. Παραδείγµατα. Εφαρµογές της γεωστατιστικής στην εκµετάλλευση των µεταλλείων. Παραδείγµατα. Εξελίξεις στη γεωστατιστική. Μεταλλευτική Οικονοµία ( ) Ο ρόλος της µεταλλευτικής βιοµηχανίας στην Ελληνική οικονοµία. Παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγή και κατανάλωση των ορυκτών πρώτων υλών. Υποκατάσταση και ανακύκλωση µετάλλων, κλπ. Εµπορία και διαµόρφωση των τιµών των µεταλλευµάτων και λοιπών ορυκτών πρώτων υλών. Μονοπώλια, ολιγοπώλια, καρτέλ παραγωγών και καταναλωτών ορυκτών πρώτων υλών. Ορυκτοί πόροι και αποθέµατα ορυκτών πρώτων υλών. Γεωπολιτική κατανοµή της παραγωγής και κατανάλωσης των κυριοτέρων ορυκτών πρώτων υλών. Σηµασία του οικονοµικού παράγοντα στην εκµετάλλευση. Εκτίµηση ποιότητας και ποσότητας αποθεµάτων. Διαχρονική αξία του χρήµατος. Εκτίµηση αξίας µεταλλείου. Διδάσκ. : Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Δαµίγος, Λέκτορας Γλώσσες Προγραµµατισµού ( ) Visual Basic: Μεταβλητές, εντολές, βρόγχοι αποφάσεων, φόρµες, αντικείµενα ελέγχου, διάλογοι, σύνδεση συµβάντων µε εκτέλεση κώδικα, εισαγωγή δεδοµένων και παρουσίαση αποτελεσµάτων, αποθήκευση σε αρχεία και ανάκτηση δεδοµένων, γραφικά, δηµιουργία εκτελέσιµων αρχείων (ΕΧΕ), δηµιουργία δυναµικών βιβλιοθηκών (DLL). Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Ρυθµίσεις και Αυτόµατος Έλεγχος ( ) Εισαγωγή. Βασικές αρχές. Μαθηµατικές µέθοδοι για συστήµατα αυτόµατου ελέγχου. Δυναµική συµπεριφορά συστηµάτων. Μετρήσεις. Όργανα ελέγχου και σχεδιασµός τους. Μέθοδοι εκτίµησης σταθερότητας συστηµάτων. Εφαρµογές αυτόµατου ελέγχου και ρύθµισης στο σχεδιασµό συστηµάτων αυτόµατου

15 ελέγχου. Διδάσκ. : Ε. Μητσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογία και Κοιτασµατολογία της Ελλάδας ( ) Ευρύτερο γεωλογικό πλαίσιο του ελλαδικού χώρου. Οργάνωση και εξέλιξη του αλπικού συστήµατος της Τηθύος και θέση της Ελλάδας εντός αυτού. Προαλπική-αλπική Ελλάδα. Γεωλογική διάρθρωση του ελλαδικού χώρου σε εσωτερικές και εξωτερικές ελληνίδες µε τις επιµέρους γεωτεκτονικές ζώνες. Γεολογικοί χαρακτήρες και παλαιογεωγραφική εξέλιξη αυτών. Κοιτασµατογένεση στις εσωτερικές ελληνίδες. Περιγραφή των σηµαντικοτέρων κοιτασµάτων: χρωµίτες-λευκόλιθοι-σιδηρονικελιούχα λατεριτικά κοιτάσµατα-µικτά θειούχα-µάρµαρα. Κοιτασµατογένεση στις εξωτερικές ελληνίδες. Περιγραφή των σηµαντικοτέρων κοιτασµάτων: βωξιτικά κοιτάσµατα-εβαπορίτες. Μεταλπικοί σχηµατισµοί: µολασσικοί, νεογενείς και τεταρτογενείς σχηµατισµοί. Κοιτασµατογένεση στους µεταλπικούς σχηµατισµούς. Περιγραφή των σηµαντικοτέρων κοιτασµάτων. Κοιτασµατογενετικές επαρχίες και εποχές. Προοπτικές ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας. Διδάσκ. : Π. Αντωνιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα ( ) Χηµισµός, ορυκτολογική σύσταση, ιστός-υφή, παραγένεση, γενετικοί τύποι, οριακή περιεκτικότητα, παγκόσµια παραγωγή και αποθέµατα, κύριες χρήσεις των παρακάτω βιοµηχανικών ορυκτών και πετρωµάτων: Μπεντονίτης, Καολίνης, Αργιλοχώµατα, Ζεόλιθοι, Βαρύτης-Βιθερίτης, Φθορίτης, Αµίαντος, Μαγνησίτης, Τάλκης, Άστριοι, Εβαπορίτες, Κίσσηρις, Σµύριδα-Κορούνδιο, Περλίτης, Φωσφάτα, Χαλαζίας, Ασβεστόλιθοι, Δολοµίτες, Μάρµαρα, Αδρανή, Δοµικά υλικά. Διδάσκ. : Θ. Περράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στοιχεία Μηχανουργικών Κατεργασιών ( ) Εισαγωγή. Βασικά στοιχεία θεωρίας (σχηµατισµός αποβλήτου, δυνάµεις/ισχύς κοπής, ποιότητα επιφάνειας, φθορά εργαλείων, υγρά κοπής). Εργαλεία κοπής. Συµβατικές µηχανουργικές κατεργασίες (τόρνος, δράπανο, πλάνη, φρέζα, γραναζοκόπτες, φρεζοδράπανα, µηχανές αυλακώσεων, πρέσσα κοπής, λειαντικές µηχανές). Μη-συµβατικές µηχανουργικές κατεργασίες (ηλεκτροδιάβρωση, υπέρηχοι, υδατοκοπή, ηλεκτρικός σπινθήρας, ηλεκτροχηµική κατεργασία, χρήση δέσµης ηλεκτρονίων, χρήση laser, άλλες µέθοδοι). Συστήµατα ελέγχου εργαλειοµηχανών. Κατεργασιµότητα διαφόρων υλικών. Εφαρµογές στην παραγωγή (σχεδιασµός προϊόντος / επιλογή υλικού, επιλογή µεθόδου / επιλογή εργαλειοµηχανής, επιλογή εργαλείων κοπής, προσδιορισµός παραµέτρων κατεργασίας). Μηχανουργικές µετρήσεις. Διδάσκ. : Π. Τσαλαπάτης, Λέκτορας Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων ( ) Εισαγωγή στη γεωδαισία. Σχήµα και µέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς. Γεωειδές. Ελλειψοειδές αναφοράς. Οριζόντιο επίπεδο αναφοράς. Συστήµατα αναφοράς στη γεωδαισία και τοπογραφία. Ορθογώνιο σύστηµα αναφοράς. Αποτυπώσεις γηπέδων - ευρύτερων εκτάσεων. Μέθοδοι αποτυπώσεων. Ταχυµετρία. Όργανα µέτρησης γωνιών - αποστάσεων. Υπολογισµοί στο ορθογώνιο σύστηµα αναφοράς. Σηµεία αναφοράς. Πολυγωνοµετρία. Τριγωνισµός. Οργάνωση µετρήσεων. Όργανα. Το δορυφορικό σύστηµα GPS (Global Positioning System). Μέθοδοι πύκνωσης τριγωνοµετρικών σηµείων. Εµπροσθοτοµία. Οπισθοτοµία. Υψοµετρία. Μέθοδοι, όργανα. Μέση στάθµη θάλασσας. Σχεδίαση - απόδοση τοπογραφικού σχεδίου. Υπολογισµός εµβαδών - όγκων. Αποτυπώσεις στοών - σπηλαίων. Υπόγειες αποτυπώσεις. Μεθοδολογία - Οργανα. Χαράξεις αξόνων (ευθειών, καµπύλων τόξων). Χάρτες: ανάγνωση - χρήση. Διδάσκ. : Χ. Μπιλλήρης, Καθηγητής Μ. Τσακίρη, Λέκτορας Τεχνολογία Στερεάς Κατάστασης ( ) Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας Άµορφα στερεά υλικά Εισαγωγή στη θεωρία των ζωνών. Ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, θερµοηλεκτρικές, µαγνητικές, οπτικές και θερµικές ιδιότητες των στερεών υλικών. Μαγνητικά κράµατα ηµιαγώγιµες διατάξεις οπτοηλεκτρονικά υλικά. Διάχυση στη στερεά κατάσταση. Μεταλλουργικές εφαρµογές διάχυσης. Διδάσκ. : Χρ. Παναγόπουλος, Καθηγητής 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

16 Ι. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ( ) Φυσικές και βιολογικές τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σχεδιασµός των αντιστοίχων εγκαταστάσεων. Ανάλυση βιολογικών αντιδραστήρων. Διδάσκ. : Μ. Τσέζος, Καθηγητής Διάθεση Στερεών Αποβλήτων Ανακύκλωση Υλικών ( ) Εισαγωγή (κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές διαστάσεις), Πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων, Σύνθεση, χαρακτηρισµός και δειγµατοληψίες αποβλήτων, Θεσµικό πλαίσιο για στερεά απόβλητα, Συλλογή, µεταφορά,αποθήκευση, µεταφόρτωση, Διαλογή στην πηγή (µέθοδοι, µηχανήµατα κλπ.), Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υλικών, Αρχές σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων-ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης, Επεξεργασία στερεών αποβλήτων, Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων, Εκτίµηση κινδύνων από χώρους διάθεσης, Στερεά απορρίµµατα από µεταλλευτικές δραστηριότητες, Στερεά απορρίµµατα από µεταλλουργικές διεργασίες και διεργασίες εµπλουτισµού. Διδάσκ. : Γ. Αναστασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντική Χηµεία και Μηχανισµοί Κινητικότητας Ρύπων ( ) Εισαγωγή: Περιβαλλοντική χηµεία. Ρύπανση περιβάλλοντος. Η κινητικότητα των ρύπων και οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τους «τύχη» στο περιβάλλον. Yδατική χηµεία κινητικότητα ρύπων στην υδατική φάση Οξέα και βάσεις,το ph ως κύρια µεταβλητή, Το διοξείδιο του άνθρακα στο νερό, ιοντικά ισοζύγια, Διαλυτότης Διαγράµµατα. Μετάλλα στο νερό. Διαγράµµατα υδρόλυσης. Η συνύπαρξη των φάσεων στην ισορροπία. Μεταλλικά ιόντα σε υδατικά διαλύµατα. Συµπλοκοποίηση. Σηµασία φαινοµένων οξειδοαναγωγής. Εξίσωση Nernst και χηµική ισορροπία. Ορια του pe στο νερό. Τιµές pe σε φυσικά νερά. Διαγράµµατα pe-ph. Συµπεράσµατα : Φυσικο-χηµικοί µηχανισµοί κινητικότητας- ακινητοποίησης ρύπων στην υδατική φάση Βιοχηµικές περιβαλλοντικές διεργασίες: Υδατικές βιοχηµικές διεργασίες. Βιοαποικοδόµηση οργανικής ύλης. Μικροβιακές µεταβολές αζώτου, φωσφόρου, θείου, µετάλλων και µεταλλοειδών, Μικροβιακή «διάβρωση», Μικροβιακή γένεση οξύτητας, Μικροβιακές µετατροπές αλογονούχων και οργανοαλογονωµένων ενώσεων, Οι βιοχηµικές διεργασίες ως µηχανισµοί κινητικότητας ακινητοποίησης ρύπων. Ατµοσφαιρική χηµεία-µηχανισµοί κινητικότητας ρύπων στην ατµόσφαιρα: Σύσταση και δυναµική της ατµόσφαιρας, Χηµικές και φωτοχηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα το οξειδωτικό περιβάλλον, Οξεο-βασικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα, Το ατµοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα, Το νερό στην ατµόσφαιρα, Σωµατίδια στην ατµόσφαιρα, Ανόργανοι αέριοι ρύποι, Οργανικοί αέριοι ρύποι, Μηχανισµοί µετατροπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, Μηχανισµοί αποχωρισµού ρύπων από την ατµόσφαιρα Χηµεία εδαφώνκινητικότητα ρύπων στα εδάφη: Αντιδράσεις οξέων βάσεων και ιοντοεναλλαγής στα εδάφη, Μακροθρεπτικά στα εδάφη Αζωτο, φωσφόρος και κάλιο, Μικροθρεπτικά, Λιπάσµατα, Απορρίµµατα και ρύποι στα εδάφη, Κινητικότητα οργανικών ρύπων, Κινητικότητα ανόργανων ρύπων, Απώλεια εδαφών και υποβάθµιση. (Αλληλεπιδράσεις µεταξύ φάσεων) Χηµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ νερού, αερίων και στερεών, Σηµασία και σχηµατισµός ιζηµάτων, Διαλυτότητς αερίων στο νερό Μεταφορά αερίων στα υγρά, Κατανοµές ρύπων µεταξύ φάσεων, Συσσωµάτωση σωµατιδίων, Επιφανειακή ρόφηση από στερεά, Ιοντοεναλλαγή µε ιζήµατα, Προσρόφηση αερίων-αέρια στο νερό των πόρων των στερεών. Διδάσκ. : Μ. Τσέζος, Καθηγητής Διαχείριση Περιβάλλοντος Νοµοθεσία ( ) Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Εισαγωγή, Περιβάλλον και Βιοµηχανική δραστηριότητα, Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Ορισµοί, Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO, Εφαρµογή των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Γενικά και Eιδικά ζητήµατα. Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Εισαγωγή, Συστήµατα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment EIA), Βασικά Κεφάλαια ενός Συστήµατος ΕΙΑ, Εξειδικευµένα Συστήµατα Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Βιοτικό και Αβιοτικό, Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Σχεδίων. Ανάλυση Κόστους Οφέλους: Βασικές αρχές, Ορισµοί, Κόστος Εφαρµογής, Άµεσα και Έµµεσα Κόστη Κατασκευής και Λειτουργίας, Οικονοµικά Κριτήρια Αξιολόγησης (NPV, IRR, κ.λπ.), Ανάλυση Ευαισθησίας. Περιβαλλοντική Οικονοµία: Η Οικονοµική Αποτίµηση του Περιβάλλοντος, Ιστορική Αναδροµή, Ορισµοί, Μέθοδοι Άµεσης και Έµµεσης Αποτίµησης του Περιβάλλοντος, Πεδία Εφαρµογής Μεθόδων. Πολυκριτηριακή Ανάλυση: Βασικές αρχές, Εφαρµογές των Πολυκριτηριακών Μεθόδων, Εκτίµηση των Συντελεστών Βαρύτητας, Μησυνεχείς Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης, Συνεχείς Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης, Ειδικά Ζητήµατα. Ανάλυση Επικινδυνότητας: Βασικές αρχές, Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Επικινδυνότητας, Η Μέθοδος Monte Carlo, Διαχείριση ασαφών δεδοµένων (Fuzzy Data), Κατασκευή ενός Μοντέλου Ανάλυσης Επικινδυνότητας, Δηµιουργία Κατανοµών από τα Δεδοµένα και από τη Γνώµη Ειδικών, Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα. Περιβαλλοντική Πολιτική: Εισαγωγή, Ορισµοί, Περιβάλλον και Παγκοσµιοποίηση, Διεθνείς Τάσεις, Εργαλεία Ελέγχου και Εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Πράσινοι Φόροι. Περιβαλλοντική Νοµοθεσία: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Στάδια Έγκρισης ΜΠΕ, Αποτελεσµατικότητα των ΜΠΕ, Περιβάλλον και

17 Μεταλλεία: Ειδικές νοµοθετικές διατάξεις. Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Δαµίγος, Λέκτορας ΙΙ. Μεταλλευτική Τεχνολογία Εφαρµοσµένη Γεωφυσική ( ) Θεµελιώδεις αρχές, δυνατότητες και πεδία εφαρµογής της εφηρµοσµένης γεωφυσικής έρευνας. Γεωφυσικές µέθοδοι διασκόπησης: Βαρυτοµετρική. Μαγνητικές. Ηλεκτρικές. Ηλεκτροµαγνητικές. Σεισµικές. Ραδιοµετρικές. Γεωφυσικές καταγραφές εντός γεωτρήσεων. Άλλες ειδικές µέθοδοι. Όργανα µετρήσεων. Τεχνική διεξαγωγής των γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επεξεργασία των γεωφυσικών µετρήσεων και απεικόνιση των αποτελεσµάτων δια σχετικών διαγραµµάτων και γεωφυσικών χαρτών. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη γεωφυσική έρευνα. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Πρακτικές εφαρµογές. Παραδείγµατα. Στατιστικά και οικονοµικά δεδοµένα. Διδάσκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια Σχεδιασµός Υπαιθρίων Εκµεταλλεύσεων ( ) Ορισµοί. Χαρακτηριστικά υπαιθρίων εκµεταλλεύσεων. Σχέση αποκάλυψης. Μέθοδοι εφαρµοζόµενες στις βασικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εξόρυξη, φόρτωση, µεταφορά, απόθεση). Οικονοµική επίπτωση κλίσης πρανών. Ευστάθεια πρανών. Σχεδιασµός υπαιθρίων εκµεταλλεύσεων. Προγραµµατισµός παραγωγής. Ειδικές περιπτώσεις υπαιθρίων εκµεταλλεύσεων: λιγνιτορυχεία, λατοµεία µαρµάρου, εξόρυξη προσχωµατικών κοιτασµάτων. Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων ( ) Είδη σηράγγων, γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Γεωτεχνική έρευνα, ποιοτικός χαρακτηρισµός πετρώµατος. Διαµόρφωση στοµίων. Διάνοιξη σε µαλακό πέτρωµα - όργανα παρακολούθησης της συµπεριφοράς, προπασάλωση, ενέσεις, ασπίδα. Διάνοιξη σε σκληρό πέτρωµα - Μικτές διατοµές. Μηχανική εξόρυξη σηράγγων. Μηχανική διάτρηση φρεάτων. Ανοικτή εκσκαφή και επίχωση σήραγγας. Στεγάνωση, υδροµάστευση. Τελική επένδυση. Μεγάλα υπόγεια ανοίγµατα. Μικροσήραγγες. Ποντιζόµενες σήραγγες. Στατική λειτουργία κάθε τεχνικής. Ασκήσεις. Διδάσκ. : Α. Σοφιανός, Καθηγητής Μέθοδοι Υπόγειας Εκµετάλλευσης ( ) Θεµελιώδεις αρχές της εκµετάλλευσης. Μέθοδοι εκµετάλλευσης µε κενά µέτωπα: Κατά µέτωπο προσβολή, µέθοδος των βαθµίδων, διαδοχικοί όροφοι. Μέθοδοι γοµουµένων µετώπων: Συµπτυσσόµενο µέτωπο, εναλλασσόµενες κοπές και λιθογοµώσεις και παραλλαγές της µεθόδου, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες. Μέθοδοι εκµετάλλευσης µε κατακρηµνιζόµενα µέτωπα: Ευθύγραµµο επίµηκες µέτωπο, θάλαµοι και στύλοι. Μέθοδος διαδοχικών ορόφων, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες, κατακρήµνιση πατώµατος. Μηχανική Πετρελαίων ( ) Ταµιευτήρες υδρογονανθράκων, Χαρακτηριστικά αποθήκευτρων πετρωµάτων, Ιδιότητες ρευστών ταµιευτήρα, Ογκοµετρική συµπεριφορά µιγµάτων υδρογονανθράκων, Αλληλεπίδραση πετρώµατος-ρευστών στον ταµιευτήρα, Εκτίµηση επιτόπου και απολήψιµων αποθεµάτων, Ανάλυση απόδοσης ταµιευτήρα, Δευτερογενής παραγωγή υδρογονανθράκων, Μέθοδοι επαύξησης της απόληψης του πετρελαίου, Συστήµατα παραγωγής, Επεξεργασία παραγόµενων υδρογονανθράκων, Αποθήκευση (επιφανειακή και υπεδαφική)- Διακίνηση. Διδάσκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια ΙΙΙ. Γεωτεχνολογία Εφαρµοσµένη Υδρογεωλογία ( ) Αρχές εκπόνησης υδρογεωλογικών ερευνών. Τεχνική των υδρογεωτρήσεων. Λοιπά υδροµαστευτικά έργα. Συµβατικά τεύχη - Τεχνικές προδιαγραφές. Αρχές της καρστικής υδρογεωλογίας. Καρστικά νερά και αξιοποίησή τους. Ποιότητα - Μόλυνση και προστασία των υπόγειων νερών. Διαχείριση υδατικών πόρων. Τεχνητός εµπλουτισµός. Υπόγεια νερά και αντιµετώπισή τους στα τεχνικά έργα. Διδάσκ. : Ι. Κουµαντάκης, Καθηγητής Υπόγεια Έργα ( )

18 Θεµελιώδεις αρχές της εκµετάλλευσης. Μέθοδοι εκµετάλλευσης µε κενά µέτωπα: Κατά µέτωπο προσβολή, µέθοδος των βαθµίδων, διαδοχικοί όροφοι. Μέθοδοι γοµουµένων µετώπων: Συµπτυσσόµενο µέτωπο, εναλλασσόµενες κοπές και λιθογοµώσεις και παραλλαγές της µεθόδου, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες. Μέθοδοι εκµετάλλευσης µε κατακρηµνιζόµενα µέτωπα: Ευθύγραµµο επίµηκες µέτωπο, θάλαµοι και στύλοι. Μέθοδος διαδοχικών ορόφων, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες, κατακρήµνιση πατώµατος. Διδάσκ. : Δ. Καλιαµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Δαµίγος, Λέκτορας Μέθοδοι Βελτίωσης Υπεδάφους ( ) Αποστράγγιση. Στερεοποίηση. Σταθεροποίηση. Συµπύκνωση. Στεγανοποίηση. Σφράγιση. Μεταβολή Περατότητας. Ενέσεις - ενέµατα. Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Πάσσαλοι. Γεωυφάσµατα - γεωµεµβράνες. Πάγωµα. Διδάσκ. : Ι. Κουµαντάκης, Καθηγητής Δ. Ρόζος, Λέκτορας Πρακτική Άσκηση ΙΙ ( ) Το θέρος µεταξύ 8ου και 9ου εξαµήνου κάθε σπουδαστής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών µεταβαίνει σε ένα µεταλλείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όπου παραµένει εργαζόµενος για ελάχιστο διάστηµα ενός µηνός. Κατά την εκεί παραµονή του, συγκεντρώνει στοιχεία για την εκπόνηση της Μ.Μ.Α. Αυτή συνίσταται από µία εργασία, που περιγράφει γενικά το υπόψη µεταλλείο και παράλληλα αντιµετωπίζει σε βάθος ένα ειδικό σχετικό θέµα. Η άσκηση βαθµολογείται ως µάθηµα του 9ου εξαµήνου. Διδάσκ. : Σ. Σταµατάκη, Καθηγήτρια Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΙV. Μεταλλουργικές Διεργασίες Σχεδιασµός Αντιδραστήρων ( ) Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου. Αντιδραστήρας πλήρους ανάµιξης. Αντιδραστήρας εµβολικής ροής. Αντιδραστήρας ανακύκλωσης. Σύγκριση µεγέθους αντιδραστήρων. Συστήµατα πολλαπλών αντιδραστήρων. Επίδραση της θερµοκρασίας και της πίεσης στο βαθµό µετατροπής. Βέλτιστη στρατηγική θερµοκρασίας. Αντιδράσεις στερεού-ρευστού. Πρότυπο µη-αντιδράσαντος πυρήνα. Προσδιορισµός βραδύτερου σταδίου. Αντιδραστήρας ρευστοστερεής κλίνης. Αποκλίσεις από την ιδανική ροή. Κατανοµή χρόνων παραµονής. Βηµατική - παλµική επιβολή ιχνηθέτη. Μοντέλα για τη µη-ιδανική ροή. Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Σχεδιασµός και Τεχνικοοικονοµική Aνάλυση Μεταλλουργικών Bιοµηχανιών ( ) Στάδια σχεδιασµού: Βασικός λεπτοµερής σχεδιασµός. Τα δεδοµένα του σχεδιασµού. Οικονοµική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων. Το διάγραµµα ροής. Βαθµοί ελευθερίας, µεταβλητές σχεδιασµού. Ισοζύγια µάζας και ενέργειας. Προσοµοιωτές. Αριστοποίηση σχεδιασµού. Ενεργειακή αριστοποίηση. Διδάσκ. : Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής Μελέτη και Σχεδιασµός Εργοστασίων Εµπλουτισµού ( ) Μελέτη κατάτµησης και ταξινόµησης. Διαγράµµατα ροής εργοστασίων εµπλουτισµού. Αξιολόγηση δοκιµών, λειτουργίας και µηχανηµάτων εµπλουτισµού. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης. Προκαταρκτική οικονοµική ανάλυση. Υπολογισµός κυκλωµάτων (διαγράµµατα ροής-ισοζύγια βαρών και όγκων). Υπολογισµός µηχανηµάτων και κατασκευών εµπλουτισµού. Ανέγερση εργοστάσιου εµπλουτισµού. Σχεδιασµός εργοστάσιου. Επιλογή µηχανηµάτων. Αρχιτεκτονικά σχέδια εργοστάσιου. Μηχανολογικά-κατασκευαστικά σχέδια. Υδραυλική µελέτη εργοστάσιου. Ηλεκτρολογική µελέτη εργοστάσιου. Βοηθητικά κτίρια - υπηρεσίες. Αποτύπωση εκσκαφών. Περιβαλλοντική µελέτη. Άδεια εγκατάστασης. Μελέτη σκοπιµότητας. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής. Θέση σε λειτουργία. Παραλαβή εργοστασίου. Παραγωγική διαδικασία. Θέµατα: Υπολογισµός συγκροτήµατος κατάτµησης - ταξινόµησης εργοστασίων εµπλουτισµού και µονάδων παραγωγής αδρανών υλικών, Υπολογισµός εργοστασίων εµπλουτισµού επεξεργασίας διαφόρων µεταλλευµάτων. Σχεδιασµός εργοστασίων µε προγράµµατα CAD. Διδάσκ. : Κ. Τσακαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Αναστασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Μεταλλουργία µη-σιδηρούχων Μετάλλων ( ) Μεταλλουργία των θειούχων µεταλλευµάτων: Χαλκός, µόλυβδος, ψευδάργυρος. Πυροµεταλλουργικές, υδροµεταλλουργικές και βιο-υδροµεταλλουργικές

19 µέθοδοι, περιβαλλοντική διαχείριση. Μεταλλουργία αλουµίνας και αλουµινίου: µέθοδοι Bayer, Hall- Heroult. Μεταλλουργία του µαγνησίου, τιτανίου. Μεταλλουργία του νικελίου: υδρο- και πυροµεταλλουργικές µέθοδοι. Μεταλλουργία του χρυσού: κατεργασία των δυσκατέργαστων µεταλλευµάτων, κυάνωση, CIP. Διδάσκ. : Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια V. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Επιφανειών ( ) Η φυσική και η χηµεία της επιφάνειας των στερεών υλικών. Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για τη µελέτη της επιφάνειας διάφορων τεχνολογικών υλικών. Τριβή, φθορά, εκτριβή, λίπανση και λιπαντικά. Μέθοδοι κατεργασίας των επιφανειών. Διάφορες τεχνικές απόθεσης των επιστρωµάτων, τεχνολογικές ιδιότητες των επιστρωµάτων. Διδάσκ. : Χρ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Μεταλλοτεχνία ( ) Βασικές αρχές της µαθηµατικής θεωρίας της πλαστικότητας. Μέθοδοι υπολογισµού. Βασικές αρχές της διαµόρφωσης µε πλαστική παραµόρφωση. Δυναµική ανακρυστάλλωση και δυναµική αποκατάσταση. Σχηµατισµός ιστού. Σφυρηλασία. Έλαση. Διέλαση. Ολκή. Διαµόρφωση ελασµάτων. Διδάσκ. : Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Μορφοποίηση Πολυµερών και Σύνθετων υλικών ( ) Η σηµασία της ρεολογίας στη µορφοποίηση πλαστικών. Ρεοµετρία, ρεολογικές ιδιότητες πολυµερών και µέτρησή τους. Ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις. Διεργασίες µορφοποίησης πολυµερών (εκβολή, κυλίνδρωση, επικάλυψη καλωδίων, εκβολή µε φύσηµα, εκβολή ινών, χύτευση µε έγχυση, κλπ.). Διεργασίες µορφοποίησης σύνθετων υλικών (εκβολή, χύτευση µε έγχυση, επίστρωση, κλπ.). Αριθµητικές µέθοδοι στην µορφοποίηση πολυµερών και σύνθετων υλικών. Ανάλυση και σχεδιασµός στη µορφοποίηση πολυµερών µε την προσεγγιστική µέθοδο λίπανσης. Διδάσκ. : Ε. Μητσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα ( ) Μελέτη καταστάσεων εκτός ισορροπίας. Περλιτικός, Μπαινιτικός και µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός. Επίδραση των κραµατικών στοιχείων στους χάλυβες. Βαφή του χάλυβα, εµβαπτότητα, µέτρηση της εµβαπτότητας. Ελαφρά κραµατωµένοι χάλυβες. Χάλυβες εργαλείων και Ταχυχάλυβες. Χάλυβες ανθεκτικοί σε υψηλές θερµοκρασίες και στον ερπυσµό. Ενανθράκωση Εναζώτωση. Χάλυβες ανθεκτικοί στην οξείδωση σε υψηλές θερµοκρασίες. Ισχυρά κραµατωµένοι χάλυβες. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Επιφανειακές κατεργασίες των χαλύβων και επιφανειακές επικαλύψεις. Διδάσκ. : Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Βιοµηχανικά Κράµατα ( ) Ειδικοί κραµατωµένοι χάλυβες, ανοξοίδωτοι χάλυβες, ειδικοί χυτοσίδηροι, κράµατα κασσιτέρου και µολύβδου, κράµατα χαλκού και ψευδαργύρου, διάφορα κράµατα του αλουµινίου, κράµατα και υπερκράµατα του νικελίου, κράµατα τιτανίου και πυρίµαχα µεταλλικά υλικά. Διδάσκ. : Χρ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Πρακτική Άσκηση ΙΙ ( ) Διδάσκ. : Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθήµατα Δεξαµενής (Επιλογή το ανώτατο µέχρι 3 µαθήµατα) Διαχείριση έργου ( ) Εισαγωγή στη Διαχείριση Εργων. Χαρακτηριστικές φάσεις του έργου. Χρονικός προγραµµατισµός. Διαχείριση µέσων παραγωγής. Ελεχγος χρονικής προόδου και κόστους εκτέλεσης. Προγραµµατισµός γραµµικών έργων. Ολική ποιότητα έργου. Ασκήσεις µε χρήση λογισµικού. Διδάσκ. : Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας

20 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ( ) Eισαγωγή στις µεθόδους ανάλυσης, καταγραφής, και απεικόνισης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που αφορούν στο σχεδιασµό του χώρου µε τη χρήση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. Εισαγωγή στη θεωρία των προγραµµάτων της γεωγραφικής πληροφορίας, στην οργάνωση, χρήση και λειτουργία τους και τη σύνδεσή τους µε τις αντίστοιχες βάσεις γεωγραφικών δεδοµένων. Πρακτική εξάσκηση σε θέµατα χρήσης και εφαρµογής των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών σε θέµατα που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα µηχανικού και στα επιστηµονικά και επαγγελµατικά του ενδιαφέροντα. Το µάθηµα διδάσκεται στο εργαστήριο γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων και περιλαµβάνει 5 ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας, από τις οποίες 2 καλύπτουν θέµατα θεωρίας και 3 ασκήσεις εφαρµογής. Διδάσκ. : Δ. Γεωργουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Προσοµοίωση Μεταλλευτικών Συστηµάτων ( ) Προσοµοίωση µεταλλευτικών συστηµάτων. Στοιχεία της γλώσσας προσοµοίωσης GPSS/H. Ανάπτυξη µοντέλων µεταλλευτικών συστηµάτων. Ασκήσεις. Διδάσκ. : Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος, Λέκτορας Εφαρµογές Η/Υ στη Γεωλογία ( ) Εφαρµογές Η/Υ σε θέµατα: α) Γεωλογίας, β) Υδρογεωλογίας, και γ) Τεχνικής Γεωλογίας. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται αφορά στα εξής: Στατιστική επεξεργασία τεκτονικών στοιχείων µε τη χρήση του δικτύου SCHMIDT. Αρχειοθέτηση, επεξεργασία και παρουσίαση υδροµετεωρολογικών δεδοµένων. Υπολογισµός παραµέτρων για τη σύνταξη του υδρολογικού ισοζυγίου. Επεξεργασία δεδοµένων αντλητικών δοκιµασιών µε διάφορες µεθόδους. Προσοµοίωση της συµπεριφοράς διαφόρων τύπων υδροφόρων οριζόντων. Αρχειοθέτηση, επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων χηµικών αναλύσεων νερού. Διδάσκ. : Ι. Κυρούσης, Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα και την Παραγωγή ( ) Εισαγωγή. Γενικοί παραγοντικοί σχεδιασµοί πειραµάτων και σχεδιασµοί µε µεταβολή των παραγόντων σε δύο επίπεδα. Βασικές αρχές. Ονοµατολογία και συµβολισµοί. Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις. Μέθοδοι υπολογισµού επιδράσεων σε σχεδιασµούς δύο επιπέδων. Πρακτική σηµασία των παραγοντικών σχεδιασµών δύο επιπέδων. Κλασµατικοί παραγοντικοί σχεδιασµοί δύο επιπέδων. Στατιστικές εκτιµήσεις. Δοκιµές σηµαντικότητας. Στατιστικές υποθέσεις και έλεγχος υποθέσεων. Η ανάγκη για τυχαιοποίηση. Διαστήµατα εµπιστοσύνης. Ανάλυση διακύµανσης. Σύνθετοι σχεδιασµοί δευτέρας τάξης. Κατασκευή σύνθετων σχεδιασµών. Ορθογώνιος σύνθετος σχεδιασµός. Μη-ορθογώνιος συµµετρικός σύνθετος πειραµατικός σχεδιασµός. Διαµόρφωση εµπειρικών µοντέλων (εξισώσεων). Προσδιορισµός των άριστων συνθηκών. Διδάσκ. : Στ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρµοσµένη Ορυκτολογία ( ) Βασικές µέθοδοι µελέτης ορυκτών, πετρωµάτων και µεταλλευµάτων (οπτική µικροσκοπία, περιθλασιµετρία ακτίνων-χ, ηλεκτρονική µικροσκοπία, µικροανάλυση). Πετρογενετικά ορυκτά. Μαγµατικά, ιζηµατογενή, µεταµορφωµένα πετρώµατα. Βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα: χηµισµός, χαρακτηριστικά, γένεση, χρήση, κοιτάσµατα στον Ελλαδικό χώρο. Μεταλλεύµατα: γενετική ταξινόµηση (µαγµατογενή, ιζηµατογενή µεταµορφωσιγενή). Ορυκτολογικές φάσεις και ιστολογικά χαρακτηριστικά των µεταλλευµάτων και η σηµασία τους στον εµπλουτισµό και την µεταλλουργική κατεργασία. Εφαρµογή στα κυριότερα µεταλλεύµατα του Ελλαδικού χώρου (χρωµίτες, Fe-Ni-ούχοι λατερίτες, βωξίτες, µεταλλεύµατα Cu, µεικτά θειούχα, µεταλλεύµατα Au-Ag, σιδηροπυρίτες, ιλµενίτες-ti-ούχοι µαγνητίτες, µεταλλεύµατα σιδήρου). Διδάσκ. : Ε. Μπόσκος, Καθηγητής Η. Χατζηθεοδωρίδης, Λέκτορας Κονιοµεταλλουργία ( ) Εισαγωγή, µέθοδοι παραγωγής µεταλλικών κόνεων, ιδιότητες των κόνεων (κατανοµή του µεγέθους των σωµατιδίων, ειδική επιφάνεια, προσµείξεις), θερµική κατεργασία των κόνεων. Συµπίεση και διαµόρφωση του σχήµατος των κόνεων, πυροσυσσωµάτωση (ενός συστατικού, πολλών συστατικών). Προϊόντα της κονιοµεταλλουργίας: σίδηρος και χάλυβας, χαλκός και κράµατα, νικέλιο και υπερκράµατα, σκληρά µέταλλα, µέταλλα υψηλού σηµείου τήξης, σύνθετα µεταλλικά υλικά. Διδάσκ. : Χ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Διαχείριση Ποιότητας Πιστοποίηση ( )

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

«Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» Έχοντας υπόψη : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 20.3. 2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Αρ ιθμ.πρω τ.: 333 0 Αθήνα, 06/06 /2012 Προς τους Διδάσκοντες του Ιδρύματος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Προγραμμάτων Τελικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια Φυσική Α' Γενικού Λυκείου (Α' Τάξη Εσπερινού) Ευθύγραμμες Κινήσεις: Ομαλή Ομαλά μεταβαλλόμενη Μεγέθη κινήσεων Χρονική στιγμή χρονική διάρκεια Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα (μέση στιγμιαία) Επιτάχυνση Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕ 1/9 Φυσική /ΑΒΓ Ε Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία /ΑΒΓ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων /ΒΓ Σελίδα 1 από 5 ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Εµβιοµηχανική /Α ΠΑ 2/9 Στατιστική /ΑΒΓ Ε Αεροδυναµική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix Περιεχόμενα Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix 1. Εισαγωγή...1 1. Επιστήμη, Φυσική και Βιολογία...1 2. Μια Συνοπτική Περιγραφή του Βιβλίου...3 3. Δύο Παραδείγματα Βιοφυσικών Συστημάτων: Το Μονοκυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 7 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών..................... 7 1.2 Προθέματα φυσικών μεγεθών.............................. 13 1.3 Αγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ 31/8 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑ 1/9 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Μετάδοση Θερμότητας /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ.

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ Μ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σεπτέμβριος 2007 ii Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής Μ. Καββαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Πανταζίδου, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η εφαρμογή των γεωλογικών πληροφοριών σε ολόκληρο το φάσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού τους περιβάλλοντος Η περιβαλλοντική γεωλογία είναι εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. (κατ. Φυσικού. Εφαρμογών) Μαθηματικού Εφαρμογών) και Σχεδιασμοί Αμφ. 1, Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού αμφ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. (κατ. Φυσικού. Εφαρμογών) Μαθηματικού Εφαρμογών) και Σχεδιασμοί Αμφ. 1, Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Πρόλογος i Κατάλογος Σχημάτων και Εικόνων v Ενότητα 1: Εισαγωγή 1-1 1.1 Το μαθηματικό πρότυπο: ισοζύγια και άλλες σχέσεις. 1-1 1.2 Αριστοποίηση 1-2 1.3 Αλλαγή κλίμακας (scale

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/ 27/8/2018 Μηχανική του Στερεού Σώματος Γκ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 15.00 Κατασκευή Οδών 18.00 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 18.00 Πειραματική Υδραυλική 28/8/2018 29/8/2018 Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΛ. 6945-9435 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας &

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Οδηγός επαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη, 30/6/2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη, 30/6/2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη, 30/6/2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Δ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας στην υπ αριθμ. 171/28-6-2010 συνεδρίασή του, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» http://www.buildnet.gr Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Msc, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος, Τμηματάρχης Γ Τμήματος της ΕΥΕΠ 27 και 28 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Φυσική 'Ωρες Μαθήματος : 4 Ελεύθερες ταλαντώσεις. Απλή αρμονική κίνηση. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση: φθίνουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΘΝΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ ΚΑ ΦΥΣΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΗΜ/ΝΑ 1ο-2ο 3ο-4ο 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία μαθήματος: Εξάμηνο διδασκαλίας: 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ διδασκαλίας εβδομαδιαίως:

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία μαθήματος: Εξάμηνο διδασκαλίας: 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ διδασκαλίας εβδομαδιαίως: Γενικές πληροφορίες Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πιστωτικές μονάδες: 6 Κωδικός Φόρτος εργασίας (ώρες): CE09_G05 Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες Γεωτεχνική Μηχανική Μελετά το έδαφος (και το βράχο) ως µέσο στήριξης θεµελιώσεις κατασκευών µέσο που χρειάζεται (εκσκαφή και) στήριξη τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, πρανή υλικό κατασκευής φράγµατα, επιχώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 17 1. Εισαγωγή 17 2. Πραγματικές συναρτήσεις διανυσματικής μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ 7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εργαστήριο Τριβολογίας Ιούνιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-01 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: Πρώτο (1 ο ) Τύπος μαθήματος Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Προγραμματισμός Η/Υ (Τμήμα Α) (Τμήμα B) Φυσική Ι (Πρακτική Τμήμα Β) Α. Κουτσελίνης Χημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦ ΑΡΜ ΟΣΜ ΕΝΩΝ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ ΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο 3ο-4ο 5ο-6ο 5ο-6ο Μαθηματικού 7ο-8ο Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη Γεωλογία

Γνωριμία με τη Γεωλογία Γνωριμία με τη Γεωλογία 16 Δεκεμβρίου 2010 Επιστήμη της Γεωλογίας Γεωλογία (Ελληνικές λέξεις γαία γέα-γα-γη και λόγος ): Ηεπιστήμηπουμελετάτηλογική της Γης Η λέξη Γεωλογία" χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 21/1/201 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1/2016 ΤΡΙΤΗ 19/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός 1 Τι είναι: Περίγραμμα Μαθήματος Επιλογής Μάθημα Επιλογής στο 9ο Εξάμηνο του ΤΜΕΥ Με τι ασχολείται: Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες, Συχνότητα κατανομής των χημικών στοιχείων Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Εισαγωγή Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία μετεξέλιξης σε ένα σύγχρονο Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας 493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Χριστίνα Στουραϊτη

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Χριστίνα Στουραϊτη 1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χριστίνα Στουραϊτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 1 η Τετ 22/2/17 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1ο-2ο 3ο-4ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 1o - 2ο 3o - 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ. από Η/Υ (CIM) ΔΕ 31/8 12:00 H 364 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ )

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ ) Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 152499/Γ2/24 09 2014) ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Εισαγωγικό Ένθετο. 2 δ.ω. 1.1 Ο Νόμος του Coulomb 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ : πώς γίνεται αντιληπτή στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. Βουτσά Δ. Γεωργιάδης Π. Γρηγοριάδου M. Διαμαντόπουλος Ι. Ευσταθίου K. Κάλφας Α. 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2/2015 ΠΕΜΠΤΗ 5/2/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2015 ΤΡΙΤΗ 3/2/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/2/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα