ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: /1/05.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05."

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: /1/ ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2 2. Προϋπολογισμός του Σχεδίου 3 3. Ποιο είναι το ποσό που δικαιούμαι για χρηματοδότηση 3 4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση 4 5. Ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι να υποβάλω την Πρόταση μου 5 6. Για ποιες δαπάνες δικαιούμαι χρηματοδότηση; 6 7. Για ποιες δαπάνες δεν δικαιούμαι χρηματοδότηση; 8 8. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω την Πρόταση μου; Πώς υποβάλλω και παρουσιάζω την Πρόταση μου; Με ποια διαδικασία αξιολογείται η Πρόταση μου και εγκρίνεται για χρηματοδότηση; Τροποποίηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης Λόγοι αποκλεισμού των Προτάσεων Ενστάσεις Πότε και πως παίρνω τη χρηματοδότηση; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων; Ειδικές Διατάξεις που αφορούν τους Δικαιούχους Νομοθεσία Παραρτήματα 25 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 1

3 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Άξονα Προτεραιότητας 4, υλοποιείται, μέσα από το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας Αμμοχώστου, της Ομάδας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ», η Δράση 4.1.1/3, που αφορά την ποιοτική αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής με έμφαση στους απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο. Το Σχέδιο Χορηγιών επικεντρώνεται στη Δράση 4.1.1/3 «Ποιοτική Αναβάθμιση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής, για Προσαρμογή σε Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας». Σκοπός του Σχεδίου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Ομάδας1, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εστιατόρια που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα αλιευτικά προϊόντα και χαρακτηρίζονται ως «Ψαροταβέρνες». Ειδικότερα, το Σχέδιο στοχεύει στην αναβάθμιση των προδιαγραφών ποιότητας στις υφιστάμενες ψαροταβέρνες, στην αξιοποίηση φρέσκων προϊόντων, στην προώθηση οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, φιλικών προς το περιβάλλον και στη βελτίωση της παρεχομένης πληροφόρησης, της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τον καταναλωτή. Η εφαρμογή ποιοτικών προδιαγραφών από τις ψαροταβέρνες αποτελεί ένα πιλοτικό σχέδιο, που αναμένεται να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, να βελτιώσει την ελκυστικότητα της περιοχής και να αυξήσει την επισκεψιμότητα της. Τα έργα υλοποίησης εντάσσονται στην πιο κάτω δραστηριότητα: Δραστηριότητα 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούν να υλοποιηθούν επενδυτικές προτάσεις που θα δίνουν την ευκαιρία σε υφιστάμενα κέντρα εστίασης και αναψυχής (Ψαροταβέρνες) που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης της Ομάδας να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να προσεγγίσουν μέρος των «προδιαγραφών ποιότητας» που έχει καταδείξει σχετική μελέτη που εκπόνησε η Ομάδα, καθώς και άλλα στοιχεία που τεκμηριωμένα αναβαθμίζουν τις «προδιαγραφές ποιότητας» των παρεχομένων υπηρεσιών. 1 Την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας Αμμοχώστου συναποτελούν οι Δήμοι Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και τα Κ.Σ. Μαρί, Ζύγι, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου και Λιοπέτρι. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 2

4 Τα κέντρα εστίασης και αναψυχής θα αποτελούν συνέχεια της παραδοσιακής φιλοξενίας των κατοίκων της περιοχής και θα διασφαλίζουν μέσω προδιαγραφών ποιότητας, επιπλέον παροχές από τις συμβατικές του κλάδου, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, μενού σε διάφορες γλώσσες κ.α. 2. Προϋπολογισμός του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της ΕΕ στα πλαίσια του ΕΠΑΛ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου, ο οποίος αφορά τον εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής, ανέρχεται στο ποσό των Από το ποσό αυτό το 50% ( ) καλύπτεται από την κοινοτική συμμετοχή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) και το υπόλοιπο 50% ( ) από την εθνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι δυνατό να τροποποιηθεί αναλόγως του ενδιαφέροντος και των διαθέσιμων πιστώσεων του Τοπικού Προγράμματος. 3. Ποιο είναι το ποσό που δικαιούμαι για χρηματοδότηση; Για τις Προτάσεις που εντάσσονται στο Σχέδιο, τα ποσοστά δημόσιας δαπάνης και ιδιωτικής συμμετοχής φαίνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Ποσοστά Χρηματοδότησης Δραστηριότητα 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής Ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής Φυσικά πρόσωπα, Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 2 Δημόσια Ιδιωτική 40% 60% Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια (1) δόση με την πραγματοποίηση του 100% των προβλεπομένων και εγκεκριμένων εργασιών. Η συνολική μέγιστη και ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) επί της οποίας θα χορηγείται η χρηματοδότηση, καταγράφεται στον Πίνακα 2 (ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη). 2 Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/Ε. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 3

5 Πίνακας 2. Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη (Ιδιωτική και Δημόσια) Μέγιστη: Ελάχιστη: Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Πρόταση; Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής και εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 3. Σημειώνεται ότι, τα υφιστάμενα κέντρα εστίασης και αναψυχής που επιθυμούν να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα αλιευτικά προϊόντα και να χαρακτηρίζονται ως «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ». Ο χαρακτηρισμός «Ψαροταβέρνες» αποδεικνύεται από τις υφιστάμενες πινακίδες του καταστήματος και το περιεχόμενο του υφιστάμενου μενού τους, στο όποιο η πλειοψηφία των προϊόντων θα πρέπει να αφορά ψάρια / θαλασσινά. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω δεν επαρκούν, θα ζητούνται επιπρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κέντρο εστίασης και αναψυχής λειτουργεί ως ψαροταβέρνα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα είναι ανοικτή για τρεις (3) μήνες. Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων ανάλογα με τη δυναμικότητα και τον ετήσιο κύκλο εργασιών Κατηγοριοποίηση Επιχειρήσεων Πολύ μικρές επιχειρήσεις <10 άτομα και 2 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ετήσιου ισολογισμού Μικρές Επιχειρήσεις <50 άτομα και 10 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ετήσιου ισολογισμού Μεσαίες Επιχειρήσεις <250 άτομα και 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού Άλλη κατηγορία < 750 άτομα ή < 200 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 4

6 5. Ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι να υποβάλω την Πρότασή μου; Οι Δικαιούχοι για να μπορούν να υποβάλουν την πρόταση τους για χρηματοδότηση, πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα πιο κάτω κριτήρια/προϋποθέσεις (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Κριτήρια και προϋποθέσεις για υποβολή Πρότασης α/α α/α Προϋποθέσεις Η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο, ψυγείο βιτρίνα στο οποίο παρουσιάζονται τα αλιευτικά προϊόντα με σχετική πληροφόρηση, όπως αυτή καταγράφεται στο Παράρτημα 4. Η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο, μονόχρωμες ή δίχρωμες τέντες, χωρίς αυτές να περιλαμβάνουν εμπορικές διαφημίσεις που αφορούν τρίτους. Ο όρος μονόχρωμες ή δίχρωμες αφορά σε χρωματισμούς των αποχρώσεων του άσπρου και των αποχρώσεων του μπλε. Σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα καταγράφονται δυο περιπτώσεις: (Α) Η περίπτωση όπου η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο ξύλινα τραπεζοκαθίσματα και (Β) Η περίπτωση όπου η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο, μονόχρωμο ή δίχρωμο εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς σε αυτόν να περιλαμβάνονται εμπορικές διαφημίσεις που αφορούν τρίτους. Ο όρος μονόχρωμος ή δίχρωμος αφορά σε χρωματισμούς των αποχρώσεων του άσπρου και των αποχρώσεων του μπλε. Η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο, μονόχρωμα ή δίχρωμα τραπεζομάντηλα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν εμπορικές διαφημίσεις που αφορούν τρίτους. Ο όρος μονόχρωμα ή δίχρωμα αφορά σε χρωματισμούς των αποχρώσεων του άσπρου και των αποχρώσεων του μπλε. Αντί αυτών η Ψαροταβέρνα δύναται να διαθέτει και να χρησιμοποιεί χάρτινη επικάλυψη μιας χρήσης στα τραπέζια, η προμήθεια της οποίας δεν είναι επιλέξιμη από το παρόν Σχέδιο. Η Ψαροταβέρνα διαθέτει ή θα προμηθευτεί μέσα από το Σχέδιο, Μενού σε τουλάχιστον 4 γλώσσες. Κριτήρια 1 Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την πρόσκληση προθεσμίας. 2 3 Η πρόταση περιέχει όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τον Πίνακα 5. Η αίτηση για την υποβολή πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. 4 Ο αιτητής εμπίπτει στους δυνητικούς Δικαιούχους που καθορίζονται στο Σχέδιο. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 5

7 Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης 3 Προγράμματος του Τοπικού Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2011. Εισήγηση της Ομάδας είναι η πραγματοποίηση δαπανών αφού πρώτα οι Δικαιούχοι ενημερωθούν επισήμως για την έγκριση της Πρότασής τους. Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Έργου μπορεί να καλυφθεί από τους οικονομικούς πόρους του Σχεδίου και είναι μέσα στα καθορισμένα όρια. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των για κάθε Πρόταση και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις Τα υπό εκσυγχρονισμό κέντρα εστίασης και αναψυχής πρέπει να είναι άμεσα συσχετιζόμενα με τα αλιευτικά προϊόντα και να χαρακτηρίζονται ως ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ. Ο χαρακτηρισμός της ψαροταβέρνας προκύπτει από τις υφιστάμενες πινακίδες του καταστήματος και από το περιεχόμενο του μενού τους στο όποιο η πλειοψηφία των προϊόντων θα πρέπει να αφορά ψάρια / θαλασσινά. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω δεν επαρκούν, θα ζητούνται επιπρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κέντρο εστίασης και αναψυχής λειτουργεί ως ψαροταβέρνα. Κατά την περίοδο εξέτασης της Πρότασης μέχρι και την καταβολή της σχετικής χορηγίας, ο Δικαιούχος πρέπει να κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 5 και 6 του εν λόγω Σχεδίου. Οι δαπάνες προβολής / πληροφόρησης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των επιλέξιμων δαπανών της κάθε πρότασης. Οι δαπάνες εξοπλισμού αναψυχής (π.χ τηλεόραση, βίντεο) δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των επιλέξιμων δαπανών της κάθε πρότασης. α/α Επιλεξιμότητα 1 Η πρόταση είναι συμβατή με το αντικείμενο και τους στόχους του Σχεδίου. 2 Η πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών του Σχεδίου. Η πρόταση είναι συμβατή με τους όρους επιλεξιμότητας, όπως περιγράφονται στο Κεφ.9 3 του Σχεδίου. α/α Πληρότητα 1 Πλήρης και σαφής τεκμηριωμένη περιγραφή του προτεινομένου έργου. 2 Βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου. Σαφής καταγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (χρονικού προγραμματισμού) 3 του προτεινομένου έργου. 4 Σαφής καταγραφή κόστους υλοποίησης ανά φάση. 5 Σαφής τεκμηρίωση αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 6 Σαφής και τεκμηριωμένη περιγραφή του τρόπου διοίκησης του Δικαιούχου. 3 Την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας Αμμοχώστου συναποτελούν οι Δήμοι Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και τα Κ.Σ. Μαρί, Ζύγι, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου και Λιοπέτρι. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 6

8 6. Για ποιες δαπάνες δικαιούμαι χρηματοδότηση; Πίνακας 5: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Ι. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ειδικοί, βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων και χώρων αποθήκευσης προϊόντων Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (π.χ. παιδότοπου) και οδοποιίας ΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Η αγορά μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού της μονάδας μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. * Οι δαπάνες εξοπλισμού αναψυχής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των επιλέξιμων δαπανών της κάθε πρότασης. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Φωτοαντιγραφικά, Φαξ, Τηλεφωνικά κέντρα Συστήματα ασφάλειας και ηλεκτρονικής παρακολούθησης Εξοπλισμός κέντρων εστίασης και αναψυχής, όπως τραπεζοκαθίσματα, τέντες, τραπεζομάντηλα, μενού σε 4 γλώσσες τουλάχιστον κ.α. Αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεόραση, βίντεο, κλπ.)* ΙΙΙ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Οι δαπάνες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ή/και υγιεινής των προϊόντων μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αγορά ψυγείων, καταψυκτών και μηχανημάτων παρασκευής πάγου Εξοπλισμός από ανοξείδωτο υλικό (εξοπλισμός κουζίνας) Κατασκευές ή αγορά εξοπλισμού που αποσκοπούν στη μείωση των εστιών βακτηρίων Μηχανήματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των προϊόντων ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 7

9 ΙV. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Εξοπλισμός και λογισμικά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με το σχετικό έργο είναι επιλέξιμα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης Εξοπλισμός πληροφορικής V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Έξοδα τα οποία αφορούν δαπάνες προβολής από τις δράσεις δημοσιότητας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πινακίδα (ταμπέλα) προβολής επί της επιχείρησης Οι δαπάνες προβολής / πληροφόρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου. Δημιουργία Ιστοσελίδας στο διαδίκτυο Πινακίδες Ενημέρωσης στο ψυγείο βιτρίνα Για τις δαπάνες προβολής / πληροφόρησης πρέπει να τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 498/ Για ποιες δαπάνες δεν δικαιούμαι χρηματοδότηση; Πίνακας 6: Κατηγορίες Μη Επιλέξιμων Δαπανών ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την αναφερόμενη ημερομηνία αναδρομικότητας και επιλεξιμότητας, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες. Για την 1 η πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/01/2011. Για τις επόμενες προσκλήσεις, ανάλογα με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στην αντίστοιχη πρόσκληση. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 8

10 ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ Δεν θεωρούνται επιλέξιμα τα ακόλουθα ποσά (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή): Ποσό επιλέξιμων δαπανών μεγαλύτερο των ανά Πρόταση. Ποσό επιλέξιμων δαπανών μικρότερο των ανά Πρόταση. Τα πιο πάνω ποσά είναι μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Επεκτάσεις εγκαταστάσεων Μεταχειρισμένα μηχανήματα και εξοπλισμός Ενοικίαση υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής έργων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση. Κόστος προσωρινών έργων (π.χ. προσωρινά υπόστεγα), εκτός των περιπτώσεων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες κατασκευής έργων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση. Εργασίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον Δικαιούχο Αγορά αναλώσιμων υλικών Διαφημιστικές εκστρατείες που έχουν ως στόχο εμπορικές ταυτότητες ή που παραπέμπουν σε συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή ΙΙ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΤΟΚΟΙ / ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών, απαλλοτριώσεων, εκκρεμότητες κλπ. Φ.Π.Α., λοιποί φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις (όπως οι έμμεσοι φόροι και οι κοινωνικές, και ασφαλιστικές εισφορές, τόκοι επί των χρεών) Χρηματοοικονομικές δαπάνες (οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος, οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα) Κοινωνικές Ασφαλίσεις αμοιβών προσωπικού. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 9

11 ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αμοιβές προσωπικού, εκτός αν η πρόσληψη γίνει αποκλειστικά για υλοποίηση εργασίας που αφορά την επένδυση και το/α άτομο/α θα απολυθεί/ουν με την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Σύσταση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογράφος, ταξίδια Απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Δικαιούχου Δαπάνες λειτουργίας Προχρηματοδότηση ή σύσταση φακέλου για τη λήψη δανείου και σύσταση κεφαλαίου κίνηση. Μεταβίβαση κυριότητας επιχείρησης Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους αιτητές σε τρίτους για απαλλοτριώσεις εκκρεμότητες. 8. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω την Πρότασή μου; Η Ομάδα προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση υποβολής Προτάσεων με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Σχεδίου απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα σταματήσει και οι αιτητές θα ενημερωθούν αναλόγως. Επίσης, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προϋπολογισμό στο Τοπικό Πρόγραμμα, δύναται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Σχεδίου. Στην πρόσκληση καθορίζεται η χρονική περίοδος υποβολής Προτάσεων, οι δραστηριότητες που εμπίπτουν σε αυτή, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιλέξιμης δαπάνης, ο αριθμός των δόσεων χρηματοδότησης, η μέγιστη χρονική περίοδος για την υλοποίηση των έργων, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας. Κατά την πρόσκληση υποβολής Προτάσεων, η αναδρομικότητα δαπανών θα ισχύει από την 01/01/ Πως υποβάλλω και παρουσιάζω την Πρότασή μου; Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πίνακας 7). Κατά την παραλαβή τους από την Ομάδα, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται και παραδίδεται στον αιτητή ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου και η απόδειξη παραλαβής (Παράρτημα 3). Η αίτηση υπογράφεται από τους Δικαιούχους ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του αιτητή επισυνάπτεται το Παράρτημα 2α/2β ή άλλο επίσημο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 10

12 έγγραφο όπως πληρεξούσιο ή καταστατικό για πιστοποίηση της νόμιμης εκπροσώπησης από πιστοποιών υπάλληλο. Πίνακας 7: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης α/α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Υποβολή Πρότασης (όπου εφαρμόζονται) 1 Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Δικαιούχου για φυσικά πρόσωπα. 2 Καταστατικό ίδρυσης εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις για νομικά πρόσωπα. 3 Πιστοποιητικό μετόχων της εταιρείας για νομικά πρόσωπα Για τις «Ψαροταβέρνες» προσκομίζεται φωτογραφία από την εξωτερική όψη της επιχείρησης όπου φαίνεται η εμπορική της επωνυμία με την ένδειξη ψαροταβέρνα και το μενού της επιχείρησης που υποδηλώνει το σαφή προσανατολισμό της επιχείρησης ως προς την προμήθεια και διάθεση αλιευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω δεν επαρκούν, θα ζητούνται επιπρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κέντρο εστίασης και αναψυχής λειτουργεί ως ψαροταβέρνα. Βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. (Παράρτημα 2 α /2 β ) Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο οικοπέδου ή υποστατικού. Στην περίπτωση ενοικιαστηρίου εγγράφου, να φαίνεται η διάρκεια ισχύος του, καθώς και η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ενοικιαστήριο έγγραφο πρέπει να είναι για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον μετά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (Παράρτημα 9). Στην περίπτωση μη ύπαρξης του απαιτούμενου χρόνου μίσθωσης, απαιτείται επιστολή στην οποία θα αναφέρεται η θετική πρόθεση του ενοικιαστή για ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης ή άλλο ανάλογο έγγραφο. Βεβαίωση από τον ελεγκτικό οργανισμό του Δικαιούχου που να πιστοποιείται για το έτος 2012 ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται. Αντίγραφα ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών για τα έτη 2011 και Σε περίπτωση που υπάρχουν ελεγμένοι οικονομικοί λογαριασμοί για το 2013 να υποβληθούν. Σε αντίθετη περίπτωση για το 2013 να υποβληθεί τελικό προσχέδιο οικονομικών λογαριασμών. Προβλέψεις από τον ελεγκτικό οργανισμό για τα έτη του Ισολογισμού (Balance Sheet), Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Profit and loss A/c) και Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statement). Σημειώνεται ότι το 2013 θα βασίζεται στο τελικό προσχέδιο εκτός εάν υπάρχουν ελεγμένοι οικονομικοί λογαριασμοί. Προσφορές από τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές και τεχνικές προδιαγραφές για μηχανήματα, εξοπλισμούς και εκσυγχρονισμούς κτιριακών εγκαταστάσεων. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκαταστημένη η επιχείρηση, στο οποίο να φαίνονται οι οποιεσδήποτε γειτνιάζουσες κοινότητες και δραστηριότητες στην περιοχή. Αντίγραφα σχεδίων αποτύπωσης οικοδομής/χώρου. Τα σχέδια αναφέρονται σε κατόψεις, όψεις και τομές (εις διπλούν). 13 Πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής ΦΠΑ (εάν Δικαιούχος είναι ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 11

13 εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ ) ή Βεβαίωση από την Υπηρεσία ΦΠΑ ότι δεν απαιτείται. Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής για αναδρομικές δαπάνες 14 (τιμολόγια αποδείξεις πληρωμής). Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του Δικαιούχου να εξασφαλίσει 15 το απαιτούμενο κεφάλαιο για την ολοκλήρωση του έργου για προτάσεις που oο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τις α/α Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά 1 Άδεια Λειτουργίας ΚΟΤ Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Επιχειρήσεις Τροφίμων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 2 του Υπουργείου Υγείας Δικαιολογητικά που αφορούν στις Προϋποθέσεις του Πίνακα 4. Τα συγκεκριμένα 3 δικαιολογητικά δύναται να είναι φωτογραφίες που πιστοποιούν το κάθε ένα ξεχωριστά. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά ζητηθούν από τον αρμόδιο φορέα και είναι 4 απαραίτητα για την αξιολόγηση της πρότασης. 10. Με ποια διαδικασία αξιολογείται η Πρότασή μου και εγκρίνεται για χρηματοδότηση; Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτείται στα πλαίσια της Ομάδας με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον άτομα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο επικεφαλής της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή θα υποστηριχθεί από άτομα με κατάλληλες ειδικότητες για εξειδικευμένα θέματα, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να διαμορφώσει πλήρη άποψη για το εξεταζόμενο έργο (π.χ. ιχθυολόγος, οικονομολόγος, πολιτικός μηχανικός κλπ.). Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελεχιακό δυναμικό της Ομάδας κατάλληλων ειδικοτήτων ή και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή η κάθε Πρόταση θα αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της και ανεξάρτητα από τις άλλες προτάσεις. Λόγω του ότι εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης, μία Πρόταση για να εγκριθεί θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ακολούθως, γίνεται έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά της αίτησης, η πρόταση μπαίνει σε κατάσταση «αναμονής» και ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς με διπλοσυστημένη επιστολή και του χορηγείται προθεσμία μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για την προσκόμιση τους από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. Το κατάλληλο αποδεικτικό παραλαβής της επιστολής από τον αιτητή, μπαίνει στο φάκελο της πρότασης.. Η Ομάδα δύναται να ενημερώσει το Δικαιούχο και με άλλους τρόπους, π.χ. τηλεφωνικά, με φαξ ή δια χειρός με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση ότι ενημερώθηκε ο αιτητής, στο φάκελο της πρότασης. Με την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων, η πρόταση προχωρεί στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 12

14 Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η πρόταση μπαίνει σε κατάσταση «αναστολής» και πλέον δεν ισχύει η ημερομηνία υποβολής της. Ως νέα ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες και έπαυσε η αναστολή της πρότασης. Η πρόταση παραμένει σε κατάσταση αναστολής μέχρι την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης πρόσκλησης ή του αντιστοίχου χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης της πρότασης και ακολούθως η πρόταση απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση το Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ), που συμπληρώνεται από την Ομάδα, (Παράρτημα 5) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής των ολοκληρωμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προτάσεων. Όσες προτάσεις πληρούν τα σχετικά κριτήρια προωθούνται για έγκριση στον ΕΦ, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους, με τη συμπλήρωση του έντυπου Προώθησης Ένταξης / Απόρριψης Έργου (Παράρτημα 6Α). Συνοπτικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ομάδας προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 1. Ταξινόμηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Δικαιούχους με βάση την ημερομηνία υποβολής τους. 2. Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και κριτηρίων αποκλεισμού. 3. Μελέτη των αιτήσεων και συζήτηση μεταξύ των αξιολογητών για τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας για την κάθε αίτηση. 4. Επισκέψεις στους χώρους των προτάσεων, εφόσον εκτιμηθεί ότι απαιτείται. 5. Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών και του κόστους των προτεινόμενων προϋπολογισμών. 6. Κατάταξη των προτάσεων σε πίνακες: Πίνακας προτάσεων προς έγκριση και Πίνακας προτάσεων προς απόρριψη Σημείωση: Σε περίπτωση που προκύψουν διαθέσιμες πιστώσεις στη Δράση του Τοπικού Προγράμματος σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την τελευταία έγκριση πρότασης, η Ομάδα μπορεί να εντάξει προτάσεις που έλαβαν θετική αξιολόγηση, αλλά δεν εγκρίθηκαν λόγω μη διαθεσίμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και μέχρι του ποσού των διαθέσιμων πιστώσεων, μετά από έγκριση του ΕΦ. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) λαμβάνοντας υπόψη: Τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, Την εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του παρόντος Σχεδίου, Τους στόχους σε σχέση με τους ποσοτικούς δείκτες του προγράμματος, προβαίνει στην οριστική κατάρτιση των παραπάνω πινάκων και λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τις προτάσεις που προωθούνται για έγκριση στο Τοπικό Πρόγραμμα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της κάθε πρότασης. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος αποστέλλει τους οριστικοποιημένους πίνακες στον ΕΦ για οριστική έγκριση ή απόρριψη μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (Παράρτημα 5, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 13

15 Έκθεση Αξιολόγησης, Παράρτημα 6Α και Πρακτικά ΕΔΠ για την απόφαση προώθησης των προτάσεων για έγκριση στον ΕΦ). Επισημαίνεται πως οι αποφάσεις της Ομάδας υπόκεινται στην έγκριση του ΕΦ, συνεπώς η τελική έγκριση για την υλοποίηση των έργων θα δίνεται στους Δικαιούχους, αφού οι προτάσεις εγκριθούν από τον ΕΦ. Ο ΕΦ προχωρεί στην εξέταση των αξιολογήσεων των προτάσεων από την Ομάδα και στην τελική έγκριση ή απόρριψη των προτάσεων, με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης / Απόρριψης Έργου (Παράρτημα 6Β). Oι αιτητές που έχουν απορριφθεί ενημερώνονται από την Ομάδα με διπλοσυστημένη επιστολή ή με άλλο τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει το κατάλληλο αποδεικτικό στο φάκελο της πρότασης, ότι ο αιτητής έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τους λόγους της απόρριψης. Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. Η Ομάδα ενημερώνει τους Δικαιούχους που έχουν εγκριθεί και τους καλεί με διπλοσυστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση στο φάκελο της πρότασης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 7). Εάν παρέλθουν οι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Δικαιούχος ενημερώνεται τηλεφωνικά και του δίνεται προθεσμία επιπλέον πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση ακυρώνεται και η αίτηση απορρίπτεται. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η πιο πάνω προθεσμία προσαρμόζεται ανάλογα. Με την ανταπόκριση του Δικαιούχου ετοιμάζονται δυο έντυπα Συμφωνιών, τα οποία αφού υπογραφούν από το Δικαιούχο αποστέλλονται στον ΕΦ και προωθούνται στο Διευθυντή του ΤΑΘΕ για υπογραφή τους. Ένα εκ των δυο πρωτότυπων αντιτύπων της Συμφωνίας χαρτοσημαίνεται. Στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου και δεσμεύεται το Δημόσιο για την καταβολή της πληρωμής, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή. Πριν την υπογραφή, η Ομάδα και ο ΕΦ μεριμνούν ώστε ο Δικαιούχος να κατανοεί τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη Συμφωνία. Παράλληλα, ο Δικαιούχος υπογράφει το Παράρτημα 13: Δήλωση Δικαιούχου για την αντίληψη των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων. Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι: Η δημόσια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους. Η πρόσκληση ανακοινώνεται δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Η εξέταση των προτάσεων από την Ομάδα και τον Ενδιάμεσο Φορέα Αλιείας (ΕΦ το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών), οι οποίοι ελέγχουν κατά πόσο αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πληρότητας ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 14

16 και κανονικότητας του Έργου και τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Η έγκριση/απόρριψη των υποβαλλομένων προτάσεων και η σχετική ενημέρωση των αιτητών/τριων. Η υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του ΕΦ και των Δικαιούχων, που τελικά εγκρίθηκαν για ένταξη στο Σχέδιο. Υλοποίηση Έργου από τους Δικαιούχους και επιτόπιος έλεγχος. Καταβολή χρηματοδότησης 11. Τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης Για τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης υποβάλλεται από το Δικαιούχο, Αίτηση Τροποποίησης Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 8) στην Ομάδα, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τεκμηρίωση ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη της. Σε διαφορετική περίπτωση δε γίνεται αποδεκτή και ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσης της Πρότασης. Η Ομάδα εξετάζει την τροποποίηση και αποστέλλει στον ΕΦ την προσχέδια τροποποιημένη Συμφωνία μαζί με σχετική έκθεση. Εάν ο ΕΦ εγκρίνει την τροποποίηση, τότε η τροποποιημένη Συμφωνία σε 2 αντίγραφα αποστέλλεται υπογραμμένη από το Διευθυντή του ΤΑΘΕ, στην Ομάδα για να υπογραφεί και από το Δικαιούχο. Συγκεκριμένα, για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το ποσό που υπογράφτηκε στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης πέραν του 10% ή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, τις εγκριμένες εργασίες ή την αλλαγή του Δικαιούχου απαιτείται τροποποίηση Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 8), υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται ο αρχικός στόχος, η αποδοτικότητα και η αυτοτέλεια του έργου. Κατά παρέκκλιση, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αλλαγή του ποσού της Συμφωνίας μικρότερη του 10%, ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει την Ομάδα και η Ομάδα τον ΕΦ, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση και υποβολή του Παραρτήματος 8. Στην περίπτωση αύξησης του ποσού δεν δεσμεύεται ο ΕΦ για την καταβολή του επιπλέον ποσού. Όταν κατά τον έλεγχο του έργου από την Ομάδα ή τον ΕΦ διαφανεί ότι απαιτείται τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, τότε δεν απαιτείται η υποβολή του Παραρτήματος 8 από το Δικαιούχο, αλλά ετοιμάζεται σχετικό σημείωμα τεκμηρίωσης από την Ομάδα ή τον ΕΦ ανάλογα με την περίπτωση και η Ομάδα ή ο ΕΦ προχωρεί στην τροποποίηση. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, η Ομάδα ή ο ΕΦ ανάλογα με την περίπτωση ετοιμάζει σχετικό σημείωμα με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν τροποποιείται ο αρχικός στόχος, η αποδοτικότητα και η αυτοτέλεια του έργου. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 15

17 Επιτρεπόμενες τροποποιήσεις: Μείωση του κόστους χωρίς όμως να τροποποιείται ο αρχικός στόχος, η αποδοτικότητα και η αυτοτέλεια της Πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται ανάλογη μείωση της χρηματοδότησης. Η μείωση του κόστους δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση δεν καθιστά τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) μικρότερο από Αύξηση του εγκεκριμένου κόστους χωρίς όμως να τροποποιείται ο αρχικός στόχος, η αποδοτικότητα και η αυτοτέλεια της Πρότασης. Αλλαγή του Δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία. Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πρότασης, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια. Τροποποιήσεις που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές: Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές, που δεν τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα τους ή που επηρεάζουν τη διάρκεια της Πρότασης ή την αποδοτικότητα ή βρίσκονται σε αντίθεση με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 12. Λόγοι Αποκλεισμού Προτάσεων Η Πρόταση δύναται να αποκλειστεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας) εάν ο αιτητής (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), κατά την κρίση της Ομάδας ή/και του ΕΦ εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης της Πρότασης. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία. 4 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το φόρο εισοδήματος και το φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία Ενστάσεις Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν όλοι οι αιτητές των οποίων η πρόταση έχει απορριφθεί, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής επιστολής. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν 4, 4 Η ύπαρξη των σχετικών βεβαιώσεων είναι απαραίτητη και θα ελέγχεται κατά το στάδιο πριν την καταβολή της χορηγίας ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 16

18 έπρεπε να απορριφθεί, να είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που η ένσταση είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενστάσεων γίνεται από Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από τρία άτομα, δύο από τον ΕΦ και ένα από την Ομάδα που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα στην αρχική αξιολόγηση της πρότασης. Κατά την εξέταση των ενστάσεων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση επαρκούς διάκρισης καθηκόντων. Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η πρόταση έτυχε ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στα γραφεία της Ομάδας, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Στις υποβαλλόμενες ενστάσεις θα δίνεται απόδειξη παραλαβής. Εκπρόθεσμες υποβολές ενστάσεων, δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποφασίσει και τα αιτιολογημένα αποτελέσματα, θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι θετικό για το Δικαιούχο, η πρόταση εγκρίνεται και προωθείται στον αρμόδιο λειτουργό της Ομάδας για τη δρομολόγηση της ένταξης του έργου. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων που τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. 14. Πότε και πως παίρνω την χρηματοδότηση; Με την ολοκλήρωση του Έργου αποστέλλεται η αίτηση και υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης (Παράρτημα 9) από το Δικαιούχο προς την Ομάδα συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης (Πίνακας 8). Η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται με την πραγματοποίηση του 100% των προβλεπόμενων και εγκεκριμένων εργασιών και εντός του χρονοδιαγράμματος και των όρων καταβολής της χρηματοδότησης που αναφέρονται στη Συμφωνία. Πίνακας 8: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χρηματοδότηση α/α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Χρηματοδότηση Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης (Παράρτημα 2 α /2 β ) για την αίτηση χρηματοδότησης ή άλλο επίσημο έγγραφο όπως πληρεξούσιο ή καταστατικό για πιστοποίηση της νόμιμης εκπροσώπησης, από πιστοποιών υπάλληλο. Φορολογική εκκαθαριστική βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για σκοπούς χορηγίας από το ΤΑΘΕ του ΥΠΓΦΠΠ - Έντυπο αρ.ε.πρ. 93 ή Βεβαίωση ότι δεν απαιτείται. Εκκαθαριστική βεβαίωση από Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Έντυπο ΦΠΑ 105 ή Βεβαίωση ότι δεν απαιτείται. 4 Βεβαίωση τακτοποίησης εισφορών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5 Εξοφλημένα τιμολόγια και λοιπά νόμιμα παραστατικά έγγραφα, που εκδόθηκαν στο όνομα του Δικαιούχου. Τα τιμολόγια πρέπει να είναι κατανεμημένα στις διάφορες εργασίες ανά ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 17

19 6 κατηγόρια και να καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε Πίνακα Παραστατικών. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο αφορά περισσότερες από μια εργασίες, πρέπει να επισυνάπτεται φωτοτυπία του τιμολογίου σε όλες τις εργασίες. Σε περίπτωση που ένα τιμολόγιο περιέχει μερικώς επιλέξιμες δαπάνες, να υπογραμμίζονται οι επιλέξιμες και το τιμολόγιο να επισυνάπτεται με την εργασία την οποία αφορά. Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Επιχειρήσεις Τροφίμων από το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών. 7 Άδεια Λειτουργίας από ΚΟΤ. Διευκρινίζεται ότι, για κάθε επιλέξιμη δαπάνη πρέπει να υποβάλλονται από τους Δικαιούχους εξοφλημένα νόμιμα τιμολόγια και αποδείξεις. Τα τιμολόγια πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν τα στοιχεία όπως φαίνονται στον Πίνακα 9, ενώ τα τιμολόγια για τις οικοδομικές εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από σχετική πιστοποίηση του επιβλέποντα αρχιτέκτονα ή/και πολιτικού μηχανικού του έργου. Πίνακας 9: Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια α/α Απαραίτητα Στοιχεία Τιμολογίων Τιμολόγια Τοις Μετρητοίς & Τιμολόγια Επί Πιστώσει 1 Όνομα Πωλητή ή Επωνυμία Εταιρείας 2 Διεύθυνση Πωλητή ή Εταιρείας & τηλέφωνο επικοινωνίας 3 Ημερομηνία 4 Αριθμός ΦΠΑ Πωλητή ή Εταιρείας 5 Πλήρης περιγραφή και στοιχεία εξοπλισμού /μηχανημάτων/εργασιών 6 Ποσότητα εξοπλισμού/μηχανημάτων 7 Τιμή χωρίς ΦΠΑ 8 Τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9 Όνομα Αγοραστή 10 Απόδειξη Πληρωμής Τιμολόγια για αγορές από χώρες εκτός της ΕΕ Παραστατικά πληρωμής της Τράπεζας (εντολή είσπραξης / πληρωμής) μέσω της οποίας έγινε ο διακανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο στο οποίο παραστατικό πρέπει να αναγράφεται σαφώς το τιμολόγιο και η δαπάνη την οποία αφορούν. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών) θα πρέπει αυτή να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Όσα δεν έχουν εκδοθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ή από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους με δικαίωμα επικύρωσης της μετάφρασης. Στην περίπτωση οικοδομικών εργασιών 1 Πιστοποίηση του επιβλέποντα αρχιτέκτονα ή/και πολιτικού μηχανικού ότι όλες οι εργασίες/προμήθειες τις οποίες αφορούν τα ανωτέρω τιμολόγια έχουν εκτελεστεί/αγοραστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την ανάλυση εργασιών. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 18

20 Μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από το Δικαιούχο, η Ομάδα διενεργεί τους ελέγχους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου και συμπληρώνεται το Παράρτημα 10 (Α και Β μέρος): Βεβαίωση Υλοποίησης Εργασιών και το Παράρτημα 11: Κατάλογος Ελέγχου Αίτησης Χρηματοδότησης. Η Ομάδα, αφού ενημερώσει το Δικαιούχο προχωρεί στη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις γίνονται σε όλα τα έργα που υλοποιούνται και για τα οποία οι Δικαιούχοι αιτούνται καταβολής χορηγίας και επαληθεύεται το 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η λειτουργικότητα του έργου. Με την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης, συμπληρώνεται το έντυπο της βεβαίωσης υλοποίησης εργασιών για το φυσικό αντικείμενο Παράρτημα 10 (Μέρος Α), στο οποίο επισυνάπτεται πίνακας με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν και έναντι των οποίων συστήνεται η χρηματοδότηση από τον ΕΦ και ο αντίστοιχος κατάλογος επαλήθευσης. Ταυτόχρονα (ή ακολούθως στα γραφεία της Ομάδας), διενεργείται επαλήθευση του οικονομικού αντικειμένου του μέρους του έργου για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση ο Δικαιούχος, συμπληρώνεται το έντυπο της βεβαίωσης υλοποίησης εργασιών για το οικονομικό αντικείμενο Παράρτημα 10 (Μέρος Β) και επισυνάπτεται αντίστοιχος πίνακας με τον οποίο επιβεβαιώνεται η αξία των εργασιών που υλοποιήθηκαν, μέσω δικαιολογητικών παραστατικών πληρωμής του Δικαιούχου. διοικητικής επαλήθευσης του 100% των Πρόσθετα, επί τόπου επιβεβαιώνεται η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας /κωδικοποίησης/ αρχείου από το Δικαιούχο και γενικά επαληθεύεται ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Σχέδιο για την καταβολή της χρηματοδότησης στους Δικαιούχους. Στην περίπτωση που η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ο Δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς με επιστολή ή με άλλο τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση στο φάκελο του έργου, για προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να αποσταλούν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από το Δικαιούχο. Εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα τόσο στο φυσικό αντικείμενο όσο και στο οικονομικό, η Ομάδα αποστέλλει τα έντυπα του έργου στον ΕΦ, μαζί με την πρωτότυπη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και εξοφλημένα τιμολόγια και αποδείξεις του Δικαιούχου. Ο ΕΦ, αφού παραλάβει τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά από την Ομάδα προχωρεί σε πρόσθετες διοικητικές επαληθεύσεις πριν από την καταβολή της χρηματοδότησης στο Δικαιούχο. Ο ΕΦ επαληθεύει και επιβεβαιώνει την ορθότητα των δαπανών του Δικαιούχου στη βάση των παραστατικών που υποβλήθηκαν και τις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενέργησε η Ομάδα, επιβεβαιώνει την ορθότητα της διαδρομής ελέγχου και συμπληρώνει τον κατάλογο επαλήθευσης και το έντυπο της Απόφασης Χρηματοδότησης (Παράρτημα 12). Ακολούθως, ο φάκελος προωθείται στο Λογιστήριο του ΤΑΘΕ για τη διενέργεια της πληρωμής (καταβολή χρηματοδότησης). ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 19

21 Το δελτίο πληρωμής που εκδίδεται από το Λογιστήριο του ΕΦ θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο ολοκλήρωσης του Έργου. Τα αποδεικτικά πληρωμής καταχωρούνται στο σχετικό φάκελο και φέρουν την ειδική σφραγίδα για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 15. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων Ο Δικαιούχος κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Υποβολή ορθών και αξιόπιστων δηλώσεων δαπανών, στοιχείων και πληροφοριών. Καταγραφή και κοινοποίηση λαθών και παραλήψεων που τυχόν εντοπιστούν. Εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο και στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Αποστολή στην Ομάδα των πρωτότυπων τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ανάλογης αποδεικτικής αξίας. Κοινοποίηση στην Ομάδα όλων των εγγράφων που αφορούν την υλοποίηση του Έργου και σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση του. Να θέτει εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Ομάδας, της Διαχειριστικής Αρχής, του Ενδιάμεσου Φορέα, της Αρχής Πιστοποίησης, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ενημερώνει άμεσα την Ομάδα και τον ΕΦ για οποιαδήποτε αλλαγή της Συμφωνίας του και να υποβάλει αίτηση τροποποίησης στις περιπτώσεις που απαιτείται όπως αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 11. Να δέχεται επιτόπιους σε κάθε περίπτωση ελέγχους από την Ομάδα και τον ΕΦ, καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως για παράδειγμα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις. Να τηρεί ξεχωριστό φάκελο για το Έργο και να αρχειοθετεί σε αυτόν όλα τα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ο Δικαιούχος (Ανάδοχος Φορέας) έχει υποχρέωση να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια μετά το κλείσιμο του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 87 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006. Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα φυλάσσονται και καταστρέφονται μόνο μετά από συνεννόηση με το ΤΑΘΕ. Δέσμευση για διατήρηση του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού στην επιχείρηση για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την απόφαση της χρηματοδότησης. Να τηρεί τις διατάξεις των Νομών και Κανονισμών που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο. Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΚ) 498/2007 (Παράρτημα 15). Να τηρεί όλες τις πρόνοιες και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ισότητα των δυο φύλων, κατά την υλοποίηση του Έργου, βάσει της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 20

22 Να παρουσιάσει για την άδεια λειτουργίας τα απαραίτητα στοιχεία για το διευθυντή του εν λόγω κέντρου εστίασης και αναψυχής (ψαροταβέρνα), μαζί με τα δικαιολογητικά για τα υποχρεωτικά προσόντα τα οποία πρέπει να κατέχει βάση του άρθρου 16 του περί Κέντρων αναψυχής Νόμου του 1985 (29/1985). Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων καθορίζονται λεπτομερέστερα, σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχή, με βάση το ΣΔΕ του ΕΠΑΛ και τις Οδηγίες της ΔΑ για τις Διαδικασίες Υλοποίησης των έργων του Άξονα 4 προς τον ΕΦ και την Ομάδα. 16. Ειδικές Διατάξεις που αφορούν τους Δικαιούχους Ο Δικαιούχος διατηρεί τη συνεισφορά, μόνον εάν, εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης χρηματοδότησης (ημερομηνία υπογραφής Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης), το εν λόγω Έργο δεν υποστεί σημαντική τροποποίηση: α) η οποία επηρεάζει τη φύση του ή τους όρους υλοποίησής του ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα και β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας ενός στοιχείου υποδομής ή την παύση ή την μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας. Κατά την περίοδο εξέτασης της Πρότασης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες τις οποίες προβλέπει η Κυπριακή νομοθεσία. Ο Δικαιούχος δεν πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για χρηματοδότηση της ίδιας επένδυσης. Η Πρόταση θα πρέπει να είναι ώριμη και βιώσιμη βάσει των σχετικών κριτηρίων. Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την υποβολή όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που προβλέπονται από το παρόν Σχέδιο, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των δικαιολογητικών που προβλέπονται βάσει του ΕΠΑΛ Νομοθεσία Αλιευτικός Τομέας Τα έργα θα πρέπει να συνάδουν με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία που διέπει τον αλιευτικό τομέα, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κοινοτική Νομοθεσία: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 21

23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2004 για τους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων [Επίσημη Εφημερίδα L 379 της ]. Απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2000 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2000 για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για τη χορήγηση ειδικής αναγνώρισης σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2318/2001 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2001 για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009,περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής Εθνική Νομοθεσία: Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόμος του 1985 (Ν. 29/1985). Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 1968 (80/1968). ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕΛ. 22

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα