Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Χαράλαμπος Μουζάκης Παναγιώτα Οικονόμου Όλγα Βενιζέλου Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Προς : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτικής Μακεδονία και Αττική 2. Τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω αντίστοιχων Περιφ. Δ/νσεων Εκπαίδευσης) 3. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτικής Μακεδονία και Αττική) 4. Δ/ντές Δημοτικών Σχολείων των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου (μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Π.Ε.) Κοιν. 1. Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Π.Ε.) Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) 1/44

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΕΡΓΟ... 7 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»... 8 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ για τον Άξονα Προτεραιότητας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΔΠΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (αφορά στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ /44

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ ΔΠΕ ΔΣΠΕ ΔΠΠΕ Άξονας Προτεραιότητας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΤ ΕΠ ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ ΕΥΕ ΕΔ ΚΥΑ ΟΠΣΔ ΠΕ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ ΥΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Κοινή Υπουργική Απόφαση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων της Πράξης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργική Απόφαση ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 3/44

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ως δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί την Πράξη «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Άξονας Προτεραιότητας 2» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/EKT. Φορέας Λειτουργίας της Πράξης είναι η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Διορισμών) του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου είναι: Κεντρική Μακεδονία, Δυτικής Μακεδονία και Αττική. Η παρούσα Πράξη εντάσσεται στο πνεύμα της Πρόσκλησης για το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα), η οποία συμβάλει στον κοινό και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 σχετικό ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση », μέσα από συνδυασμένες δράσεις που αναφέρονται και αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ειδικός στόχος είναι: 1.1 Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών. Στόχος της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» είναι η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της δεξιότητας εκμάθησης 4/44

5 γλωσσών, την προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, αμβλύνοντας συγχρόνως εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται και οφείλονται στο γεγονός ότι δεν παρέχεται σε όλους τους μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας αποτελεσματική ξενόγλωσση εκπαίδευση με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός εξ αυτών από οικογένειες με σχετική οικονομική άνεση να καταφεύγουν σε ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης θα επιτευχθεί με τα νέα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου που εισάγονται πιλοτικά από το Σεπτέμβριο 2011 και επεκτείνονται στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία. Μέχρι την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων σπουδών και καθώς εισάγεται πρόγραμμα διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε πρώιμη ηλικία (Πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία») όπως επίσης και παράλληλα με την ποιοτική αναβάθμιση των ολοήμερων δημοτικών απαιτείται η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με παρεμβάσεις εντός του ωρολογίου προγράμματος των δημοτικών σχολείων και με ενίσχυση της στελέχωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Με την παρούσα πράξη χρηματοδοτούνται σχετικές παρεμβάσεις καθώς και η στελεχιακή ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού όλων των δημοτικών σχολείων. Αναλυτικότερα, η Πράξη «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με παρεμβάσεις εντός του ωρολογίου προγράμματος των δημοτικών σχολείων και με ενίσχυση της στελέχωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Η Πράξη επομένως περιλαμβάνει: α) Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες δράσεις, όπως είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο τόσο για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου μάθησης των ξένων γλωσσών. β) Δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και στην υποστήριξή τους από δίκτυο πολλαπλασιαστών επιμορφωτών οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί σε ειδικά σεμινάριαημερίδες. γ) Δράσεις που αποσκοπούν στη αξιολόγηση της Πράξης και στην ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και του ευρύτερου κοινού ως προς την εκμάθηση ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία και στο δημοτικό σχολείο μέσα από ενέργειες προβολής και δημοσιότητας και τη διεξαγωγή συνεδρίου. δ) Δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης της Πράξης. 5/44

6 Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με παρεμβάσεις εντός του ωρολογίου προγράμματος των δημοτικών σχολείων, η Πράξη περιλαμβάνει συνολικά τις ακόλουθες δράσεις: - Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο. - Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων (με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα και όλων των λοιπών Δημοτικού Σχολείων στο κανονικό πρόγραμμα ή και στην απογευματινή προαιρετική ζώνη) με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα. - Επιμορφωτικά σεμινάρια - ημερίδες - Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας - Διεξαγωγή Συνεδρίου - Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης 6/44

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΕΡΓΟ Η Πράξη εξειδικεύεται στα παρακάτω Υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής: 7/44

8 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Α. Αντικείμενο Αντικείμενο του Υποέργου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης, καθώς και η παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. Περιλαμβάνει ενέργειες διοίκησης και οριζόντιας διαχείρισης της Πράξης, τη συγγραφή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για το Δημοτικό και την παραγωγή του Δημιουργικού του, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας σε ότι αφορά σε ανακοινώσεις στον τύπο, σε δικτυακούς τόπους υψηλής δημοσιότητας, στην αποστολή προσκλήσεων, κ.τ.λ. και γενικά δράσεις που αφορούν στη διοίκηση και οριζόντια διαχείριση του έργου υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης. Για τα Υποέργα που θα υλοποιηθούν με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο θα συνταχθούν οι σχετικές Αποφάσεις και τα τεύχη Προκήρυξης, ενώ θα συσταθούν και οι σχετικές επιτροπές (αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού, ενστάσεων και προσφυγών), ενώ για τα Υποέργα που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα θα συνταχθούν οι σχετικές αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). Για όλα τα Υποέργα θα συσταθούν οι προβλεπόμενες επιτροπές παραλαβής. Το παρόν Υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.-ΕΥΕ ΕΔ, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο. Β. Εφαρμογή 1. Δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης της Πράξης Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με την ευθύνη της ΕΥΕ ΕΔ (Φορέας Υλοποίησης), και σε συνεργασία με τη ΔΣΠΕ και τη ΔΠΠΕ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. (Φορείς Λειτουργίας) καταγράφονται ακολούθως: Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης, όπως η σύνταξη του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης, η σύνταξη των αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) για τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα, κλπ. Συγγραφή Ευρωπαϊκού Portfolio ξένων γλωσσών και παραγωγή Δημιουργικού Σύνταξη σχεδίων τευχών Προκηρύξεων για την επιλογή αναδόχου για τα Υποέργα που θα υλοποιηθούν με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο (Υποέργο 2: Αναπαραγωγή και Διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποέργο 5: Αναπαραγωγή Έντυπου Υλικού, Υποέργο 6: Οργάνωση και Διεξαγωγή Συνεδρίου και Υποέργο 7: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης), διεκπεραίωση διαδικασιών και εγγράφων για τη δημοσίευση, διενέργεια, αξιολόγηση και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών, σύνταξη Συμβάσεων καθώς και αποφάσεις απευθείας 8/44

9 ανάθεσης (όπου κριθεί απαραίτητο) στο πλαίσιο του Υποέργων 1: Οργάνωσης, Διοίκησης και Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης και του Υποέργου 4: Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Ημερίδες). Σύνταξη σχεδίων Αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης Επιτροπών όπως: Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών ή Προσκλήσεων, Επιτροπές Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, Επιτροπές παρακολούθησης ή/και παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων. Διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων παρακολούθησης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν την Πράξη και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Συγκέντρωση, έλεγχος επιλεξιμότητας, νομιμότητας και πληρότητας των παραστατικών για τις πληρωμές των δαπανών της Πράξης. Σύνταξη, έκδοση και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και υποχρεώσεων της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ως Δικαιούχου προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σύνταξη εντολής πληρωμής για κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης. Παρακολούθηση του συνόλου της Πράξης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της. 2. Δομές για την υποστήριξη των δράσεων Για την υλοποίηση της Πράξης είναι διαθέσιμες όλες οι υπάρχουσες δομές της ΕΥΕ ΕΔ και της Δημόσιας Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Συγκεκριμένα, συγκροτείται Ομάδα Έργου, με συμμετοχή στελεχών του Φορέα Υλοποίησης (ΕΥΕ ΕΔ) και εκπροσώπου των Φορέων Λειτουργίας (ΔΣΠΕ και ΔΠΠΕ), ενώ θα οριστούν Υπεύθυνοι για τα Υποέργα της παρούσας Πράξης. Για τα Υποέργα τα οποία θα υλοποιηθούν με προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο, θα συγκροτηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού και Ενστάσεων. Επίσης, για όλα τα Υποέργα (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα) θα συγκροτηθούν Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής. Πλέον αυτών, για τις ανάγκες της Πράξης προβλέπονται και οι συγκεκριμένοι ρόλοι: 2.1 Υπεύθυνοι της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία Υπεύθυνοι της μισθοδοσίας και εκκαθαριστές των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία 9/44

10 στο πλαίσιο των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ), έως την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, ορίζονται οι αντίστοιχοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τον ορισμό τους εκδίδεται σχετική Απόφαση και ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4327/ (1387/Β) ΚΥΑ περί «Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης». Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως υπεύθυνος της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπογράφει με τους εκπαιδευτικούς συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και πληρότητα των στατιστικών στοιχείων της Διεύθυνσής του και τον έλεγχο των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που καταχωρούνται (μέσω των καταχωριστών) στο ΟΠΣΔ της Πράξης καθώς και για την επικοινωνία με την ΕΥΕ ΕΔ για θέματα των εκπαιδευτικών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Πράξης. 2.2 Καταχωριστές Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης στο ΟΠΣΔ, καθώς και της συνολικής διαχείρισης της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Πράξη «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» αλλά και της έκδοσης όλων των σχετικών εγγράφων για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, θα ανατεθεί από τον Διευθυντή κάθε ΔΠΕ, με σχετικές Αποφάσεις, σε υπαλλήλους των ΔΠΕ (καταχωριστές) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι ΔΠΕ που απασχολούν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών για την Πράξη πρέπει να ορίσουν ικανό αριθμό ατόμων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προθεσμίες για τον υπολογισμό και υποβολή των μισθοδοτικών καταστάσεων των απασχολούμενων εκπαιδευτικών και την καταχώριση των λοιπών οικονομικών αλλά και στατιστικών στοιχείων. 3. Εργαλεία παρακολούθησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου Στο πλαίσιο των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) θα τροποποιηθεί και στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του 10/44

11 Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ ΚΠΣ και συνεχίζει να λειτουργεί στην Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη μισθοδοσία του προγράμματος και την παρακολούθηση των σχετικών με την Πράξη δεικτών. Η επέκταση της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης. Το πληροφοριακό σύστημα θα λειτουργεί σε περιβάλλον web, προκειμένου να είναι διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ενδεικτικά, τα Υποσυστήματα που συνθέτουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣΔ) είναι: Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Προσωπικού Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Σχολικών Μονάδων Υποσύστημα Υπολογισμού Μισθοδοσίας Υποσύστημα Δημιουργίας Τυποποιημένων Εγγράφων και Διασυνδέσεων Υποσύστημα Υποστήριξης Χρηστών Για το χρονικό διάστημα που το ΟΠΣΔ πιθανόν να μην έχει τεθεί σε εφαρμογή τα απαιτούμενα έγγραφα θα συμπληρώνονται χειρόγραφα ή με χρήση των λογισμικών μισθοδοσίας που διαθέτουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία (ΑΠΔ, βεβαιώσεις, κλπ) να εκπληρώνονται πλήρως και στα χρονικά όρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Πέραν του ΟΠΣΔ για την παρακολούθηση της Πράξης, θα χρησιμοποιούνται και όλα τα λοιπά εργαλεία, όπως η κοινοποίηση του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων και εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης. Επίσης, θα πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολεία που εφαρμόζουν την Πράξη και θα παρέχεται υποστήριξη στους εμπλεκόμενους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας, κλπ. 4. Καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών Ο προϋπολογισμός του παρόντος Υποέργου 1, το οποίο εκτελείται με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 1. Έξοδα μετακίνησης (μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις) στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων για επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν την Πράξη. 11/44

12 2. Δαπάνες δημοσίευσης Προκηρύξεων, Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.α. που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης 3. Γενικά έξοδα (δαπάνες που αφορούν στον Φορέα Υλοποίησης, έντυπα, γραφική ύλη κ.α.). 4. Δημιουργικό Portfolio ξένων γλωσσών 5. Οικονομική Διαχείριση 5.1 Μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων για επιτόπιες επισκέψεις-ελέγχους σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν την Πράξη Η ΕΥΕ ΕΔ θα καλύψει τα έξοδα για τις μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και ημερήσιες αποζημιώσεις των στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ και στελεχών άλλων εμπλεκόμενων Δ/νσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν την Πράξη. Πιο συγκεκριμένα: - Για τους Δημοσίους υπαλλήλους η εκκαθάριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Ν. 2685/1999 (35Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3833/10 (40Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». - Για τα στελέχη της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ, οι δαπάνες μετακίνησης καθορίζονται σύμφωνα με την υπ αρ /ΕΥΣΑΠ663/ ΥΑ (ΦΕΚ 370Β/ ) «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής», όπως και το άρθρο 2 «Καθορισμός ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης» της υπ αρ /ΓΔΑΠΠΠΔΕ 60/ ΥΑ (ΦΕΚ/760/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ /ΕΥΣ 5460/ ΥΑ (ΦΕΚ 1499Β/2002) και με την υπ αρ. 2/44421/0022 (ΦΕΚ 1444/ ) που εφαρμόζεται για τις μετακινήσεις των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α). Η αποζημίωση για τις παραπάνω κατηγορίες εξόδων καταβάλλεται απολογιστικά, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών στοιχείων. Τα όρια των δαπανών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, τη διαμονή και τη διατροφή για τους δημοσίους υπαλλήλους και τα στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ είναι αυτά που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του Ειδικού 12/44

13 Λογαριασμού της ΕΥΕ ΕΔ, όπως κάθε φορά ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση Τεχνικής Βοήθειας. Η αποζημίωση για τις παραπάνω κατηγορίες εξόδων καταβάλλεται απολογιστικά, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Απόφαση μετακίνησης (όπου θα αναφέρεται το σχετικό νομικό πλαίσιο, τα στοιχεία των μετακινούμενων, ο τόπος και ο χρόνος μετακίνησής τους καθώς και το μέσο μετακίνησης). Παρουσιολόγιο για τους σχολικούς συμβούλους. Πρόγραμμα της ημερίδας (όπου θα πιστοποιείται η συμμετοχή των μελών του Π.Ι. του ΥΠΔΒΜΘ ή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ως ομιλητών η συντονιστών). Αποδεικτικά δαπανών (διόδια, εισιτήρια μεταφορικών μέσων κάθε κατηγορίας) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, Ατομικά στοιχεία Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) Έκθεση παρακολούθησης για τα στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ.3 Αλληλογραφία). Σημειώνεται ότι οι μετακινούμενοι μεριμνούν οι ίδιοι για τη μετακίνηση και διαμονή τους με βάση τις παραπάνω Αποφάσεις. Για την αποζημίωση θα κατατίθεται από την ΕΥΕ ΕΔ το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό του δικαιούχου στελέχους στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος θα πρέπει να έχει δηλωθεί στα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου. 5.2 Δαπάνες Δημοσιεύσεων Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων για όλα τα Υποέργα της Πράξης βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Παρόντος Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης». Τα απαραίτητα παραστατικά για την πληρωμή είναι: Η Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κλπ. Η περίληψη της Προκήρυξης Διαγωνισμού, της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κλπ. Διαβιβαστικό-πρόσκληση προς την εφημερίδα για δημοσίευση της Περίληψης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). Ένα φύλλο της εφημερίδας που περιέχει τη δημοσίευση της Περίληψης. 13/44

14 Τιμολόγιο (έκδοση στον Ειδικό Λογαριασμό/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, Δημόσιο, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Αμαρουσίου). 5.3 Γενικά έξοδα (δαπάνες που αφορούν στον Φορέα Υλοποίησης, έντυπα, γραφική ύλη κ.α.). Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα υπάρξουν άμεσα έξοδα τα οποία περιλαμβάνουν έξοδα γραφικής ύλης, αναλωσίμων υλικών, ταχυμεταφορών, συντήρηση ή επέκταση λογισμικού Ειδικού Λογαριασμού, συντήρηση εξοπλισμού και συναφή έξοδα και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 της Πράξης σύμφωνα με τον Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ. 5.4 Δημιουργικό Portfolio ξένων γλωσσών Το δημιουργικό του Portforlio ξένων γλωσσών θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και το οικονομικό αντικείμενό του καθορίζεται στη σχετική Σύμβαση (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΑΥ 141/ΦΕΚ 269τΒ/2004). 14/44

15 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α. Αντικείμενο Το παρόν Υποέργο θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η αναπαραγωγή και η διανομή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: Την αναπαραγωγή και διάθεση του Portfolio Γλωσσών (μαθητές 9-12 ετών) και τον Οδηγό εφαρμογής για τον καθηγητή σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Την αναπαραγωγή και διάθεση του Portfolio Γλωσσών (μαθητές 6-9 ετών) και τον Οδηγό εφαρμογής για τον καθηγητή σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Επίσης, θα αναλάβει την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάθεση επιμορφωτικού υλικού με τη μορφή Πρακτικών. Το επιμορφωτικό υλικό θα διατίθεται στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε ηλεκτρονική μορφή για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην Πράξη. Επίσης, το υλικό που θα παραχθεί θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τις οποίες η παρούσα Πράξη βρίσκεται σε συνέργεια. Η αναπαραγωγή και η διανομή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για το Δημοτικό Σχολείο, καθώς και η διανομή του λοιπού υλικού προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Β. Εφαρμογή Για την υλοποίηση του συνόλου του Υποέργου 2, η ΕΥΕ ΕΔ καθορίζει τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία, με στόχο την επιλογή εξωτερικού αναδόχου για το έργο. Με τον ανάδοχο υπογράφεται σχετική Σύμβαση. Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη Σύμβαση, καθώς και με όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΥΕ ΕΔ και τις τροποποιήσεις αυτού. ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» Α. Αντικείμενο 15/44

16 Το Υποέργο 3 «Απασχόληση Εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας» περιλαμβάνει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και καταβολής μηναίων αποδοχών στους εκπαιδευτικούς (εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί) για την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας της ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης. Το Υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ ΕΔ), χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. Β. Εφαρμογή Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η κάλυψη της δαπάνης για τις μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίοι θα προσληφθούν με χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, μετά την κάλυψη των αναγκών από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και από το πλεονάζον προσωπικό της ειδικότητας αυτής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς μπορεί να ανατεθούν μέχρι 24 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα για απασχόληση μειωμένου ωραρίου ή μέχρι 4 ώρες για απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατ αντιστοιχία της απασχόλησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το παραπάνω ωράριο μπορεί να καλυφθεί με ανάθεση διδακτικών ωρών σε ένα ή περισσότερα δημοτικά σχολεία μετά από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνος για την υπογραφή των Συμβάσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με τους εκπαιδευτικούς, εκ μέρους του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. είναι ο Διευθυντής της οικείας ΔΠΕ. Το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Συνεπώς, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους είναι ανάλογες των μηνιαίων μεικτών αποδοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας στο σχολείο (ΠΕ 06). Στις μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται αλλά και αφαιρούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο που επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ή άλλες κρατήσεις. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, η παρακράτηση φόρου, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και ο υπολογισμός των δώρων, της αδείας και της αποζημίωσης θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων που διδάσκουν στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. 16/44

17 Σε περίπτωση που προβλέπεται η κάλυψη εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων των εκπαιδευτικών αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (35Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3833/10 (40Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» ή νεότερων τροποποιήσεων αυτών. 1. Διαδικασία υλοποίησης Στην υλοποίηση του Υποέργου εμπλέκονται : α) Τα Δημοτικά Σχολεία όπου ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας είναι υπεύθυνος για: τον προσδιορισμό των τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας που θα λειτουργήσουν στη σχολική μονάδα, την τήρηση παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και την έγκαιρη διαβίβασή τους στην οικεία ΔΠΕ, μετά την συνυπογραφή τους από τον ίδιο και τους εκπαιδευτικούς, την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή της ΠΕ για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Στα Δημοτικά Σχολεία τηρείται αρχείο πράξης με τα αντίγραφα των παρουσιολογίων των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών. β) Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο οικονομικά υπεύθυνος με αρμοδιότητες: τα θέματα των εκπαιδευτικών (υπογραφή συμβάσεων και τροποποιήσεων, έκδοση βεβαιώσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης (ΟΠΣΔ) που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες της Πράξης), τις μισθοδοτικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους εκπαιδευτικούς και τους ασφαλιστικούς φορείς, τη συγκέντρωση και πληρότητα των στοιχείων της Διεύθυνσής του και την καταχώριση των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (μέσω των καταχωριστών) στο ΟΠΣΔ της Πράξης, 17/44

18 την επικοινωνία με τη ΔΣΠΕ και την ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ για θέματα των εκπαιδευτικών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Πράξης. Στην κάθε ΔΠΕ τηρείται αρχείο της Πράξης όπου περιλαμβάνονται: οι Συμβάσεις των εκπαιδευτικών και οι τροποποιήσεις τους (εφόσον υπάρχουν), τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των διδακτικών ωρών, οι μισθοδοτικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών, αντίγραφα των παραστατικών εξόφλησης των εκπαιδευτικών και των ασφαλιστικών εισφορών, αντίγραφα των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας, τα δικαιολογητικά εκτός έδρας μετακινήσεων εκπαιδευτικών (όπου απαιτούνται), τα λοιπά έγγραφα προς τους εκπαιδευτικούς (βεβαιώσεις αποδοχών, προϋπηρεσίας, απόλυσης κλπ). γ) Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ η οποία είναι υπεύθυνη: για τη συγκέντρωση των αναγκών της κάθε ΔΠΕ σε εκπαιδευτικούς και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ενεργειών, την έκδοση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών. δ) Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ η οποία είναι υπεύθυνη: για την έκδοση εγκυκλίων σχετικών με το πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, για την έκδοση εγκυκλίων για την αντιμετώπιση θεμάτων των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ε) Η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για: την έκδοση αποφάσεων για χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον ορισμό των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως οικονομικών υπευθύνων, την κεντρική διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣΔ της Πράξης, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των συνολικών στοιχείων της Πράξης, την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολούμενων εκπαιδευτικών, την παρακράτηση και απόδοση του προβλεπόμενου φόρου και κρατήσεων, 18/44

19 τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο του Υποέργου. Στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. τηρούνται οι Αποφάσεις χρήσης του ενιαίου πίνακα, τοποθέτησης εκπαιδευτικών και ορισμού των Διευθυντών ως Οικονομικών Υπεύθυνων, οι μισθοδοτικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών, τα παραστατικά εξόφλησης των εκπαιδευτικών και των ασφαλιστικών εισφορών και οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας. Το αρχείο της Πράξης τηρείται για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του ΕΠΕΔΒΜ και τουλάχιστον μέχρι το Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ένδικων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ. 2. Καταβολή μηνιαίων αποδοχών στους εκπαιδευτικούς Οικονομικά υπεύθυνοι για τη μισθοδοσία των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών καθώς και της καταβολής των εισφορών στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, έως την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, ορίζονται οι αντίστοιχοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος Για τον ορισμό τους εκδίδεται σχετική Απόφαση και ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4327/ (1387/Β) ΚΥΑ περί «Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ως υπευθύνου για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπογράφει με τους εκπαιδευτικούς συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 3. Διαδικασία εκκαθάρισης δεδουλευμένων 1. Μέσα στις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα από το μήνα παροχής των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου συντάσσει τις καταστάσεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) με τις ημέρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα από κάθε εκπαιδευτικό, (π.χ. για τις ημέρες που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, η κατάσταση θα είναι έτοιμη εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών του Φεβρουαρίου). Στην κατάσταση εκπαιδευτικών: 19/44

20 i. Στη στήλη είδος απασχόλησης συμπληρώνεται το αν ο εκπαιδευτικός έχει προσληφθεί ως πλήρους ωραρίου (ΠΩ), ως μειωμένου ωραρίου (ΜΩ) ή ως ωρομίσθιος (Ω). ii. στη στήλη «Σύνολο Ημερών Μήνα» συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών που ασχολήθηκε κάθε εκπαιδευτικός τον προηγούμενο μήνα. Ως ημέρα εργασίας θεωρείται κάθε μέρα απασχόλησης του εκπαιδευτικού ακόμα και αν είχε μια ώρα μάθημα (επισημαίνεται ότι ειδικά για τους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου η συγκεκριμένη στήλη δεν επηρεάζει τις μηνιαίες αποδοχές του είναι υποχρεωτικό όμως να συμπληρώνεται για λόγους που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των δαπανών της Πράξης). 2. Οι εκπαιδευτικοί, αφού ελέγξουν τις ημέρες που δηλώνονται στις καταστάσεις, οφείλουν να τις υπογράψουν. Η υπογραφή τους έχει την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Καμιά αλλαγή δεν είναι δυνατή στη συνέχεια επί των καταστάσεων αυτών. 3. Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΠΕ μέχρι και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μήνα. Την πρώτη φορά που οι καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία ΔΠΕ συνυποβάλλεται και το έντυπο με τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6). Το έντυπο υποβάλλεται για κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα και συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα. 4. Σε κάθε σχολική μονάδα τηρείται αρχείο με τα παραπάνω έγγραφα. 5. Στη Διεύθυνση, όπου διαβιβάζονται τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγράφων, ελέγχονται οι ημέρες που δηλώνονται από κάθε σχολείο, με βάση τα εγκεκριμένα από τα αρμόδια όργανα ωρολόγια προγράμματα, εντός το πολύ πέντε εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια η ΔΠΕ συντάσσει την κατάσταση μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς εις διπλούν. Οι καταστάσεις μισθοδοσίας υπογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα από τον Δ/ντη της ΔΠΕ. 6. Σε κάθε κατάσταση μισθοδοσίας, ο Δ/ντης της ΔΠΕ βεβαιώνει υπεύθυνα ότι πραγματοποιήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας για το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα και ότι στην περίπτωση εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι μηνιαίες αποδοχές τους υπολογίσθηκαν με βάση τις ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν. 7. Οι παραπάνω καταστάσεις μισθοδοσίας υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ.3 Αλληλογραφία) μέχρι και την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα του μήνα. 20/44

21 4. Εξόφληση μηνιαίων αποδοχών εκπαιδευτικών και ασφαλιστικών ταμείων Κάθε ΔΠΕ υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό έντοκο λογαριασμό με τα στοιχεία της ΔΠΕ και υπόλογο τον εκάστοτε Διευθυντή της ΔΠΕ στην Εθνική Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της παρούσας Πράξης. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει τα στοιχεία της Πράξης: «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ1» ή «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ2» ή «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ3» και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης Πράξης και μόνο. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. πιστώνει τον συγκεκριμένο λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποιείται η εξόφληση των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών από τον Διευθυντή της κάθε ΔΠΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 1. Ο Διευθυντής της ΔΠΕ αποστέλλει κάθε μήνα το ένα πρωτότυπο αντίτυπο της μισθοδοτικής κατάστασης στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3 Αλληλογραφία) (με σφραγίδες και υπογραφές του Δ/ντη της ΔΠΕ και του καταχωριστή σε κάθε σελίδα). Στην κατάσταση αυτή θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύει. Με την αποστολή της πρώτης μισθοδοτικής κατάστασης αποστέλλονται, τα πλήρη στοιχεία του λογαριασμού που θα χρησιμοποιείται από τη ΔΠΕ. 2. Η ΕΥΕ ΕΔ, μετά από έλεγχο των παραστατικών καταθέτει στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της ΔΠΕ το πληρωτέο ποσό αφού γίνει η παρακράτηση φόρου. Η απόδοση των φόρων θα γίνει από την ΕΥΕ ΕΔ. 3. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία και οι μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών εξοφλούνται από τον Διευθυντή της ΔΠΕ με κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό που οι εκπαιδευτικοί έχουν ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα. Ο Διευθυντής ΔΠΕ υποχρεούται και στην πληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων. 4. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών και την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) του κάθε μήνα, ο Διευθυντής της ΔΠΕ αποστέλλει στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3 Αλληλογραφία) την πρωτότυπη αναλυτική κατάσταση (ΟΠΣΔ) ή την αναλυτική κατάσταση καταθέσεων της τράπεζας η οποία βεβαιώνει ότι έγινε η κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Μαζί με την κατάσταση αυτή υποβάλλονται τα πρωτότυπα των αποδεικτικών εξόφλησης εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία. 5. Επίσης, στην ΕΥΕ ΕΔ ο Δ/ντης της ΔΠΕ αποστέλλει αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού που έχει ανοίξει η Δ/νση στην Εθνική Τράπεζα για τους σκοπούς της Πράξης μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών κάθε μήνα. 21/44

22 6. Ο Δ/ντης της ΔΠΕ εκδίδει τη μισθοδοτική κατάσταση σε δύο πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο της μισθοδοτικής κατάστασης κάθε μήνα, μαζί με αντίγραφα της κατάστασης της Τράπεζας καθώς και τα καταθετήρια στους δικαιούχους ή αντίγραφα των αποδεικτικών εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, φυλάσσονται στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αρχείο της Πράξης. 5. Άλλες υποχρεώσεις του Διευθυντή της ΔΠΕ σχετικά με τη μισθοδοσία: Υποβάλλει τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στις προθεσμίες που θέτει το ΙΚΑ. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12) εκδίδει τις βεβαιώσεις αποδοχών για όλους τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μηνιαίες αποδοχές. Αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο ΚΕ.Π.Υ.Ο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΚΒΣ για τις μηνιαίες αποδοχές κάθε διαχειριστικής χρήσης. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την έκδοση οποιαδήποτε άλλης βεβαίωσης ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 6. Υποστήριξη του έργου της εκκαθάρισης: ΟΠΣΔ και Καταχωριστές 6.1 ΟΠΣΔ Το έργο της εκκαθάρισης διευκολύνεται και υποστηρίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων της Πράξης (ΟΠΣΔ). Στο σύστημα αυτό καταχωρούνται άπαξ τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, οι συμβάσεις τους και τα ωρολόγια προγράμματα, ώστε α) να είναι εύκολη και ταχύτατη η καταχώριση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών β) να γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός και η έκδοση κάθε είδους μισθοδοσίας και γ) να εκδίδονται αυτόματα όλα τα σχετικά έντυπα της οικονομικής διαχείρισης, όπως οι ΑΠΔ και οι βεβαιώσεις αποδοχών. Κωδικοί πρόσβασης για το ΟΠΣΔ αποστέλλονται από την ΕΥΕ ΕΔ στον Δ/ντη κάθε ΔΠΕ για χρήση μόνο από τον ίδιο και από τον/τους καταχωριστή/ές του. Για το χρονικό διάστημα που το ΟΠΣΔ πιθανόν να μην έχει τεθεί σε εφαρμογή τα απαιτούμενα έγγραφα θα συμπληρώνονται χειρόγραφα ή με χρήση των λογισμικών μισθοδοσίας που διαθέτουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία (ΑΠΔ, βεβαιώσεις, κλπ) να εκπληρώνονται πλήρως και στα χρονικά όρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 22/44

23 6.2 Καταχωριστές Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος μισθοδοσίας του προγράμματος και για να διευκολυνθούν οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο έργο τους, ο Δ/ντης της ΔΠΕ θα αναθέσει σε υπάλληλο της ΔΠΕ (καταχωριστή), την έκδοση της μισθοδοσίας σε ένα ή περισσότερα άτομα (καταχωριστές στοιχείων). Ο καταχωριστής θα υποστηρίζει την εκκαθάριση καθώς το έργο που θα αναλάβει περιλαμβάνει: 1. την ηλεκτρονική καταχώρηση σε καθορισμένη ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο ΟΠΣΔ και αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στοιχεία εκπαιδευτικών, στοιχεία συμβάσεων εκπαιδευτικών, ώρες που εργάστηκαν, άδειες, κλπ.), 2. τη μηχανογραφική έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις αντίστοιχες αναφορές προς την Τράπεζα για πίστωση των λογαριασμών τους με τα κατάλληλα ποσά, 3. την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσα σε ημερομηνίες που προβλέπονται μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4. την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αποδοχών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα για τη ΔΟΥ, 5. τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου με τις μηνιαίες αποδοχές που καταβλήθηκαν σε κάθε εκπαιδευτικό, που συμμετέχει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να το υποβάλει η τελευταία στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ, 6. την έκδοση κάθε άλλης αιτούμενης βεβαίωσης από εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. αποφάσεων απόλυσης, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κλπ), εφόσον το απαιτούμενο έντυπο προβλέπεται στο ΟΠΣΔ, 7. την τήρηση για όλα τα ανωτέρω σε αρχείο στην οικεία ΔΠΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου. 23/44

24 Για το χρονικό διάστημα που το ΟΠΣΔ πιθανόν να μην έχει τεθεί σε εφαρμογή τα απαιτούμενα έγγραφα θα συμπληρώνονται χειρόγραφα ή με χρήση των λογισμικών μισθοδοσίας που διαθέτουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία (ΑΠΔ, βεβαιώσεις, κλπ) να εκπληρώνονται πλήρως και στα χρονικά όρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 6.3 Ενέργειες για την επιτάχυνση εκκαθάρισης των μισθοδοτικών καταστάσεων Προκειμένου να εκδίδονται εγκαίρως οι μισθοδοτικές καταστάσεις και να καταβάλλονται τα χρήματα των εκπαιδευτικών το συντομότερο δυνατό, έχουν καθοριστεί προθεσμίες: α) για την αποστολή των απαραίτητων καταστάσεων από τους Δ/ντες των Δημοτικών Σχολείων στη ΔΠΕ και β) για την έκδοση και αποστολή της μισθοδοτικής κατάστασης. Οι παραπάνω ημερομηνίες θα καταχωρούνται στο ΟΠΣΔ για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκκαθάρισης της μισθοδοσίας. Σε περίπτωση καθυστερήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων από τους Δ/ντες των σχολείων θα τους γίνονται συστάσεις από τον Δ/ντη της ΔΠΕ με κοινοποίηση και στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. 24/44

25 ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ» Α. Αντικείμενο Αντικείμενο του Υποέργου 4 είναι η υλοποίηση δύο επιμορφωτικών ημερίδων για τους Σχολικούς Συμβούλους της Αγγλικής Γλώσσας σχετικά με τη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio γλωσσών. Η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί εντός του σχολικού έτους και η δεύτερη εντός του σχολικού έτους Το παρόν Υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.-ΕΥΕ ΕΔ. Β. Εφαρμογή 1. Δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης της Πράξης Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, με την ευθύνη της ΕΥΕ ΕΔ (Φορέας Υλοποίησης), και σε συνεργασία με τη ΔΣΠΕ και τη ΔΠΠΕ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. είναι: 1. Διοργάνωση δύο (2) επιμορφωτικών ημερίδων για τους Σχολικούς Συμβούλους της Αγγλικής Γλώσσας, για το Ευρωπαϊκό Portfolio γλωσσών: i. Η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί εντός του σχολικού έτους και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του portfolio ξένων γλωσσών ως εργαλείου για την ενίσχυση της Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (μαθητές 9-12 ετών) σε συνέργεια με την πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ii. Η δεύτερη επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί εντός του σχολικού έτους και αποσκοπεί αφενός στην αξιοποίηση του Portfolio ξένων γλωσσών ως εργαλείου για την ενίσχυση της Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (μαθητές 6-9 ετών) το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης και αφετέρου, στην παρουσίαση των δεδομένων από την εφαρμογή της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία». 2. Έντυπο υλικό για διανομή στους συμμετέχοντες: Στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους κατά τις δύο επιμορφωτικές ημερίδες οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα λάβουν, πέραν από το Φάκελο της Επιμορφωτικής Ημερίδας: i. Ένα αντίτυπο του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών (σε ηλεκτρονική μορφή) ii. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών (σε ηλεκτρονική μορφή) 3. Κατά τόπους παιδαγωγικές ημερίδες: 25/44

26 Μετά από κάθε επιμορφωτική ημερίδα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Αγγλικής θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης στην αξιοποίηση του Portfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές όπου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα διεξάγουν παιδαγωγικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας με θέμα την ένταξη του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην παιδαγωγική Πράξη. 2. Καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών Ο προϋπολογισμός του παρόντος Υποέργου 4 περιλαμβάνει: 1. Διοργάνωση των δύο επιμορφωτικών ημερίδων. 2. Έξοδα μετακίνησης (μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις) των Σχολικών Συμβούλων, των στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜΘ και των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τη συμμετοχή τους στις επιμορφωτικές ημερίδες. 3. Έξοδα μετακίνησης των Σχολικών Συμβούλων (μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις) στις κατά τόπους παιδαγωγικές ημερίδες (όπου αυτό απαιτείται). 4. Δαπάνες έντυπου υλικού και γραφικής ύλης για την κάλυψη των σχετικών αναγκών που προκύπτουν από τις επιμορφωτικές ημερίδες. 3. Οικονομική Διαχείριση 3.1 Διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων Η διοργάνωση των δύο επιμορφωτικών ημερίδων θα υλοπιηθεί με απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο και το οικονομικό αντικείμενό του καθορίζεται στη σχετική Σύμβαση (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΑΥ 141/ΦΕΚ 269τΒ/2004). 3.2 Μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις των σχολικών συμβούλων, των στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜΘ και των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τη συμμετοχή τους στις επιμορφωτικές ημερίδες Η ΕΥΕ ΕΔ θα καλύψει τα έξοδα για τις μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και ημερήσιες αποζημιώσεις των σχολικών συμβούλων, των στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜΘ και των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τη συμμετοχή τους στις επιμορφωτικές ημερίδες ή και στις παιδαγωγικές ημερίδες σύμφωνα με το Ν. 2685/1999 (35Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3833/10 (40Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 26/44

27 Η αποζημίωση για τις παραπάνω κατηγορίες εξόδων καταβάλλονται απολογιστικά, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Απόφαση μετακίνησης που εκδίδεται από τον Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ. Παρουσιολόγιο για τους σχολικούς συμβούλους Πρόγραμμα της ημερίδας όπου θα φαίνεται η συμμετοχή των μελών του Π.Ι. του ΥΠΔΒΜΘ ή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ως ομιλητών η συντονιστών. Αποδεικτικά δαπανών (διόδια, εισιτήρια μεταφορικών μέσων κάθε κατηγορίας) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, Ατομικά στοιχεία Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ.3 Αλληλογραφία). Σημειώνεται ότι οι μετακινούμενοι μεριμνούν οι ίδιοι για τη μετακίνηση και διαμονή τους με βάση τις παραπάνω Αποφάσεις. Για την αποζημίωση θα κατατίθεται από την ΕΥΕ ΕΔ το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό του δικαιούχου στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος θα πρέπει να έχει δηλωθεί στα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου. 3.3 Μετακινήσεις των σχολικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις κατά τόπους παιδαγωγικές ημερίδες Η ΕΥΕ ΕΔ θα καλύψει τα έξοδα για τις μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και ημερήσιες αποζημιώσεις των σχολικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις κατά τόπους παιδαγωγικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης τους. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται έκδοση αποφάσεων μετακίνησης από την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται κάθε σχολικός σύμβουλος (οι μετακινούμενοι μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης). Η κάλυψη των δαπανών θα γίνει σύμφωνα Ν. 2685/1999 (35Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3833/10 (40Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». Η αποζημίωση καταβάλλεται απολογιστικά με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών στοιχείων όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 3.2 του παρόντος Υποέργου και υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ.3 Αλληλογραφία). 27/44

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β2 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΒΖ9-5ΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. των Πράξεων

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Μαρούσι, 28.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραµµατέας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραµµατέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Α, Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 10/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 11156 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 12/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφ/κές Δ/νσεις Π. & Δ. Εκπ/σης Ιστοσελίδα :

1. Περιφ/κές Δ/νσεις Π. & Δ. Εκπ/σης Ιστοσελίδα : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 10:24:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΓΧΩ9-3ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 03/12/2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης @ Εξξαττομιικευμένα εκπαιιδευττιικά μέττρα γιια μαθηττέςς με αναπηρίίεςς με ττη χρήση Νέων Τεχνολογιιών καιι Ψηφιιακού Εκπαιιδευττιικού Υλιικού Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ089-9ΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ089-9ΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.01 13:50:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΞΧ9-ΥΞ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΜΛΥ9-7Χ6 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 14:36:46 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ9-ΝΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ9-ΝΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 16:26:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΝΗ9-ΝΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.17 16:31:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω20Ι9-Ι9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.09 17:22:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΦΩΓ9-ΠΘΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ««Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας 2» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 --- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.10 13:32:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛΟΖ9-37Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας. 1. Το N.4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

Ο Γενικός Γραμματέας. 1. Το N.4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ B1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Μέρος 1 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου & Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Μέρος 1 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου & Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν απευθύνεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αποτελεί συμπλήρωμα του Οδηγού Αρχειοθέτησης Μισθοδοσίας Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013. Στους ακόλουθους πίνακες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ελέγχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 11:57:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΥΜ9-ΛΟΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι,9-9-2016 Αρ. πρωτ.:2841 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ9-ΟΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ9-ΟΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78ΜΦ9-ΚΕ1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 12:33:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα