10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΝ 1 CS /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΝ 1 CS 1 2499 2/06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Περιοχή Ψαθάκι, Τ.Κ , ΠΡΕΒΕΖΑ Τηλ , κι Fax: innovation of epirus.yolasite.com ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ: «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» Σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης τω αιτήσεω τω υποψήφιω συεργατώ συγκετρώθηκα, στη αίθουσα της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου στη Άρτα, σύμφωα με τη με αρ. πρωτ. 2248/ , πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροτος της Επιτροπής Ερευώ του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, προκειμέου α προβού στη αξιολόγηση τω αιτήσεω τω υποψήφιω συεργατώ. Οι υποψήφιοι είαι οι εξής κατά α/αριθ. πρωτ.: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΠΡΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΝ 2,3, /05/2015 COYRIER 2 ΜΠΟΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝ 1,2,3,4, /05/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙΝ /05/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 4 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙΝ /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 5 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙΝ 1,2,3,4, /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ CS 1,2 6 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙΝ /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 7 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝ /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 8 ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΝ 4 CS /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 9 ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΝ 1,2,3,4, /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ CS 1,2 10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΝ 1 CS /06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ Παρότες κατά τη συεδρίαση της επιτροπής είαι οι εξής: 1. Κυρίτσης Κω/ος ως Πρόεδρος 2. Μπέζα Παρασκευή ως μέλος 3. Ναξάκης Χαρίλαος ως μέλος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Επιτροπή εξέτασε τα ελάχιστα απαιτούμεα τυπικά προσότα τα οποία ήτα: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝ 1,2,3,4,5,6 (C.S.) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Επαγγελματική εμπειρία 50%- 5 ΕΤΗ Πτυχίο 20%

2 Μεταπτυχιακό 10% Γώση χειρισμού Η-Υ 10% Αγγλικά 10% Σύολο 100% Στη συέχεια η Επιτροπή καταστρώει το παρακάτω πίακα με τα προσότα τω υποψηφίω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (CASE STUDIES) «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ 1 ΜΠΡΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 1/11/ /6/2008 ΣΔΕ:3/12/ /6/2009 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:3/6/ /6/2013 ΠΤΥ ΧΙΑ ΠΑΝ ΕΠ.Ι ΩΑΝ ΝΙΝ ΩΝ - ΟΙΚ ΟΝΟ ΜΙΚ ΩΝ ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΑ ΠΑΝΕ Π.ΙΩΑ ΝΝΙΝ ΩΝ - ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΩΝ Η/ Υ V E U M ΑΓΓ ΛΙΚ Α PRO FICI ENC Y Σύολο συαφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας = 3 ΕΤΗ, 6 ΜΗΝΕΣ

3 2 ΜΠΟΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:(ΤΕΧ/ΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 30/4/ /12/ /01/ /6/ /1/2011-ΣΗΜΕΡΑ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΠΑΝ ΕΠ.Α ΙΓΑΙ ΟΥ ΟΧΙ Π Α Ν Ε Π. ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ First certif icate ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 10 ΕΤΗ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 8,5 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 11/9/ /6/2014 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 13/10/2014-ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 12/2/2015- ΤΕΙ ΗΠΕΙ ΡΟΥ- ΤΜ.Α ΝΘΟ ΚΟΜ ΙΑΣ ΠΑΝ ΕΠ.Ι ΩΑΝ ΝΙΝ ΩΝ ΠΑΝΕ Π.ΙΩΑ ΝΝΙΝ ΩΝ E C D E C D PRO FICI ENC Y PRO FICI ENC Y

4 5 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 240 ΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ 1/3/ /6/2013 Σύολο συαφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας = 5 ΕΤΗ Σύολο συαφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας = 0 ΕΤΗ ΑΡΙΣ ΤΟΤ ΕΛΕΙ Ο ΑΡΙΣΤ ΟΤΕΛ ΕΙΟ 6 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩ Π.ΠΑ ΝΕΠ Σύολο συαφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας = 0 ΕΤΗ 7 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984-ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΜΠ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 29ΕΤΗ 8 ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 22 ΕΤΗ ΚΑΠ ΟΔΙΣ ΤΡΙΑ ΚΟ- ΦΙΛ ΟΛΟ ΓΙΑΣ ΠΑΝΕ Π.ΜΑΣ ΣΑΛΙΑ Σ- ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΑΣ Ο ΧΙ ΠΑΝ ΕΠ. ΜΑΣ ΣΑΛΙ ΑΣ- ΦΙΛ ΟΣΟ ΦΙΑ Σ 9 ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/2/2008-ΣΗΜΕΡΑ: ΕΛΚΕΠΑ 6/2/2008-ΣΗΜΕΡΑ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 1/10/ /2/2011:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 5 ΕΤΗ ΠΑΝ. ΙΩΑΝ ΝΙΝ ΩΝ- ΟΙΚ ΟΝΟ ΜΙΚ ΩΝ ΠΑΝ.Π ΑΤΡΩ Ν- ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΑ E C D ΚΕΜ ΠΡΙΤ Ζ

5 10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ 11/07/ /01/2014 Υπεύθυος του έργου με κωδικό 44NEWE200 9 και τίτλο «Σύστημα προβολής έξυπω εδείξεω για τη προστασία από τη ηλιακή ακτιοβολία (ΑΛΕΞΗΛΙΟ )» στη πράξη «Υποστήριξη Νέω Επιχειρήσεω για δραστηριότητ ες Έρευας & Τεχολογικής Αάπτυξης» της Δράσης εθικής εμβέλειας «Είσχυση Νέω και μικρομεσαίω Επιχειρήσεω» που χρηματοδοτεί ται από το Επιχειρησιακ ό Πρόγραμμα «Αταγωιστ ικότητα και Επιχειρηματι κότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). Το έργο παρουσιάζετ Πτυ χίο Φυσι κής, Τμή μα Φυσι κής Πα επισ τημί ου Διδάκ τωρ Ιατρικ ής Σχολή ς Παεπ ιστημί ου ω α ί ω μ ε θ έ μ α : «Α ά λ υ σ η ε ι κ ό ω Τ μ ή μ α Π λ η ρ ο φ ο ρι κ ή ς

6 αι στις καλές πρακτικές του ΕΠΑΝ ΙΙ, ως έα από τα πιο επιτυχημέα έργα της δράσης. ntagonistikoti ta.gr/greek/w orksresultsf ull.asp?id=85 [12] 02/06/2014-Σήμερα Εργασία στο έργο με τίτλο «Μέτρηση κολλαγόου σε βιοψίες ήπατος ασθεώ με χρόια ηπατίτιδα C προ έαρξης θεραπείας. Διερεύηση συσχέτισης με παρατεταμέ η ιολογική αταπόκριση (SVR) αάπτυξη έου λογισμικού προγράμματο ς μέτρησης κολλαγόου.» και α/α «01», της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7 ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞ ΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ» που ετάσσεται στο Ε.Π. «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » με κωδικό ΟΠΣ Το έργο υλοποιείται σε συεργασία με τη Επιτροπή Ερευώ του Παεπιστημί ου Ιωαίω. [33] ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 5 ΕΤΗ Στη συέχεια η Επιτροπή καταστρώει το παρακάτω πίακα τω υποψηφίω, με τα

8 προσότα τα οποία απαιτούται από τη πρόσκληση : ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Βάσει της βαθμοόμησης οι υποψήφιοι κατατάσσοται ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΑ Η/Υ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΝ ΟΛΟ 1 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Σύμφωα με τα παραπάω και βάσει της υποβολής προτάσεω στις θέσεις η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωα και προτείει τη πρόσληψη τω: MENTORING KAIN 1 KAIN 2 KAIN 3 KAIN 4 KAIN 5 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ CASE STUDIES KAIN 1 KAIN 2 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο Πρόεδρος Κυρίτσης Κω/ος Τα μέλη 1. Μπέζα Παρασκευή 2. Ναξάκης Χαρίλαος

9