Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού"

Transcript

1 Διδάσκων: Παπαδόπουλος Ηλίας 1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής: Υποπρογράμματα 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Υποπρογράμματα 1.3 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής Γενικός Σκοπός Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναλύουν ένα σύνθετο πρόγραμμα σε απλά υποπρογράμματα διακρίνουν τις συναρτήσεις από τις διαδικασίες ορίζουν υποπρογράμματα επιλέγουν τη χρήση διαδικασίας ή συνάρτησης προκειμένου να υλοποιήσουν ένα υποπρόγραμμα χρησιμοποιούν πραγματικές και τυπικές παραμέτρους για την επικοινωνία των υποπρογραμμάτων 1.4 Εκτιμώμενη Χρονική Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 2.1 Γενική Περιγραφή της διδακτικής πρακτικής Α. Το πλαίσιο Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές πολλές φορές στη ζώη τους θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα ή να πάρουν αποφάσεις που απαιτούν ανάλυση της κατάστασης που τους τίθεται. Κάθε εκπιαδευτικός πρέπει να έχει στυη σκέψη του ότι οι πολίτες του αύριο πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στην επίλυση προβλημάτων και άτομα που μπορούν να κάνουν καλές επιλογές, προκειμένου να δώσουν εκείνες τις λύσεις που είναι προς το καλό του συνόλου. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, θα πρέπει οι μαθητές να εξασκηθούν να αναλύουν προβλήματα και να παρουσιάζουν λύσεις για αυτά τα επιμέρους τμήματα προκειμένου τελικά να δώσουν και την τελική λύση. Γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν ό,τι έχει να κάνει με τη σύνταξη ενός προγράμματος σύμφωνα με τους συντακτικούς κανόνες του περιβάλλοντος ΓΛΩΣΣΑ. Επιπλέον είναι γνώστες των δομών ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης που χρησιμοποιεί ο δομημένος προγραμματισμός.

2 Θεωρητικό παιδαγωγικό πλαίσιο Θα γίνει προσπάθεια, μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, αφενός να συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις εμπειρίες του στον προγραμματισμό, αφετέρου να συναντηθούν όλοι μέσω της συλλογικής εργασίας και της επίλυσης προβλήματος. Επίσης μέσω των ερωταποκρίσεων και της συζήτησης αποκαλύπτονται τα γνωστικά κενά και οι παρανοήσεις και προκαλούνται γνωστικές συγκρούσεις. Το σενάριο τοποθετείται στο πλαίσιο της θεωρίας του κοινωνικού οικοδομισμού, όπου οι μαθητές οικοδομούν το προσωπικό τους μαθησιακό νόημα ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες στις ομάδες. Διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις Θα χρησιμοποιηθούν: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης, πρακτική άσκηση σε ομάδες εργασίας. Περιγραφή: Τμηματικός Προγραμματισμός, Υποπρογράμματα, Πλεονεκτήματα Τμηματικού Προγραμματισμού, Παράμετροι, Συναρτήσεις Διαδικασίες, Πραγματικές Τυπικές Παράμετροι. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Γενικού Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Κεφάλαιο 10. Εκτιμώμενη Χρονική Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Επίπεδο δυσκολίας: Γ' Λυκείου Λέξεις κλειδιά: Τμήμα προγράμματος, διαδικασία, συνάρτηση, παράμετρος, όρισμα Β. Αναλυτική Περιγραφή 1η διδακτική ώρα Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να ανατρέξουν στις θεωρητικές γνώσεις τους σε σχέση με την ανάλυση ενός προβλήματος. Θέτει σύνθετα προβλήματα σ' αυτούς και τους ζητά να τα αναλύσουν σε απλούστερα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δραστηριότητα Α1. Η επίλυση ενός προβλήματος διευκολύνεται με τη διαίρεσή του σε μικρότερα υποπροβλήματα, η επίλυση των οποίων έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απάντηση στο αρχικό πρόβλημα. Ο τμηματικός προγραμματισμός, με τη βοήθεια των υποπρογραμμάτων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ, είναι η τεχνική που υλοποιεί αυτή την ιδέα. Η δραστηριότητα Α2 ελέγχει αν οι μαθητές κατανοούν στην πράξη τις 3 βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα υποπρόγραμμα. Στη συνέχεια, η δραστηριότητα Α3 τους καλεί να μελετήσουν τους όρους διαδικασία και συνάρτηση και να κατανοήσουν πως και πότε χρησιμοποιείται η καθεμιά. Τέλος, η δραστηριότητα Α4 καλεί τους μαθητές να μελετήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνεργάζεται με υποπρογράμματα και οι ερωτήσεις Σωστού/Λάθους που ακολουθούν τους καλούν να εστιάσουν σε βασικά σημεία προκειμένου και αυτοί στη συνέχεια του σεναρίου να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες λύσεις με χρήση τμηματικού προγραμματισμού.

3 2η διδακτική ώρα Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες των πέντε ατόμων προκειμένου να δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει ανατεθεί στην ομάδα τους. Ιδανικά καθέ μαθητής σε μια ομάδα αναλαμβάνει τη σύνταξη ενός εκ των υποπρογραμμάτων που θα καλέσει το πρόγραμμα που θα συντάξουν. Όλοι μαζί συζητούν για τη δομή του κυρίως προγράμματος και στη συνέχεια ο καθένας αναλαμβάνει τον ορισμό ενός εκ των υποπρογραμμάτων. Η τελική λύση συνοδεύεται απο αναλυτική περιγραφή για τους σκοπούς της δραστηριότητας Γ1. 3η διδακτική ώρα Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να προβληματιστούν για την ορθότητα των λύσεων που δόθηκαν. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει τη λύση ενός προβλήματος που απασχόλησε μια από τις άλλες ομάδες. Με ένα κουίζ (δραστηριότητα Γ1) προσπαθεί να διαπιστώσει το επίπεδο κατανόησης και το πόσο είναι σε θέση να διακρίνουν πιθανά λάθη των συμμαθητών τους. Η δραστηριότητα Γ2 προσφέρεται για ανατροφοδότηση, ενώ η δραστηριότητα Γ3 προσφέρεται για αυτοαξιολόγηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού, ο οποίος από τις απαντήσεις των μαθητών σχηματίζει εικόνα για το πόσο το παρόν διδακτικό σενάριο πέτυχε τους σκοπούς του.

4 2.2. Δραστηριότητες / Φύλλα Εργασίας Δραστηριότητα Α1 Αναλύστε το πρόβλημα της εκλογής ενός σχολικού 15μελούς συμβουλίου. Θεωρείστε ότι κάθε τμήμα του προβλήματος που προέκυψε είναι ένα τμήμα προγράμματος (υποπρόγραμμα) που καλείται από το συνολικό πρόγραμμα. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα με την εργασία που επιτελεί το κάθε υποπρόγραμμα (οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν τα κενά κάτω από τα Υποπρόγραμμα_1, Υποπρόγραμμα_2 και Υποπρόγραμμα_3). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ_15ΜΕΛΟΥΣ (Το πρόγραμμα καλεί ξεχωριστά με τη σειρά τα παρακάτω υποπρογράμματα και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματά τους για να εμφανίσει τα ονόματα των μαθητων του 15μελούς συμβουλίου) Έξοδος από το Υποπρόγραμμα_1 για επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα Έξοδος από το Υποπρόγραμμα_2 για επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα Έξοδος από το Υποπρόγραμμα_3 για επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα Είσοδος στο Υποπρόγραμμα_1 για εκτέλεση εντολών του Υποπρόγραμμα_ Υποπρόγραμμα_2 Είσοδος στο Υποπρόγραμμα_2 για εκτέλεση εντολών του Είσοδος στο Υποπρόγραμμα_3 για εκτέλεση εντολών του Υποπρόγραμμα_ Δραστηριότητα Α2 Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω απαντήστε γιατί πιστεύετε ότι: 1. κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μια είσοδο και μια έξοδο 2. κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα

5 3. κάθε υποπρόγραμμα δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο; Δραστηριότητα Α3 (Είδη Υποπρογραμμάτων) Ανατρέξτε στη διεύθυνση %20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή//ch10.pdf και μελετήστε τις σελίδες 210 (παραγράφους που κάνουν λόγο για τις διαδικασίες και συναρτήσεις) και το παράδειγμα των σελίδων 211 και 212 του αρχείου που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα παρακάτω κενά με τη λέξη Διαδικασία ή Συνάρτηση: : Κάνει οποιαδήποτε εργασία. Το κυρίως πρόγραμμα την καλεί με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ, η οποία συνοδεύεται από το όνομα της διαδικασίας και τη λίστα των παραμέτρων* μέσα σε παρένθεση (π.χ ΚΑΛΕΣΕ Διαδ_1(παραμ_1, παραμ_2,..., παραμ_ν)**) : Έχει πάντα ως αποτέλεσμα μια τιμή (Ακέραια, Πραγματική, Χαρακτήρας, Λογική). Το κυρίως πρόγραμμα την καλεί με εντολή εκχώρησης ή μέσα σε εντολή ΓΡΑΨΕ, όταν θέλουμε απευθείας να εμφανίσουμε το αποτέλεσμά της χωρίς να το δώσουμε τιμή σε μεταβλητή. (π.χ Αποτέλεσμα <-- Συναρτ_1(παραμ_1, παραμ_2,..., παράμ_κ)). *Μεταβλητές που επιτρέπουν πέρασμα τιμών από ένα τμήμα του προγράμματος σε άλλο ** Οι παράμετροι κατά την κλήση υποπρογραμμάτων λέγονται πραγματικές ενώ κατά τον ορισμό τυπικές ή ορίσματα Δραστηριότητα Α4 (Παράδειγμα Προγράμματος που χρησιμοποιεί υποπρογράμματα): Δείτε τον τρόπο επίλυσης του παρακάτω προβλήματος: Εταιρεία διοδίων χρησιμοποιεί πίνακα Π[3] για το πλήθος των Επιβατικών (θέση 1), των Φορτηγών (θέση 2) και Δικύκλων (θέση 3). Το κόστος για κάθε κατηγορία είναι 2, 3, 1 ευρώ αντίστοιχα. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα: 1. δέχεται επαναληπτικά τον τύπο ενός διερχόμενου οχήματος. Να θεωρήσετε γνωστή τη διαδικασία (δε χρειάζεται να την υλοποιήσετε) «Διέλευση_οχήματος» που επιστρέφει τον τύπο του οχήματος, που μπορεί να είναι "Ε", "Φ" ή "Δ". 2. Εμφανίζει το κόστος διέλευσης του οχήματος αυτού. Ο υπολογισμός του κόστους θα πραγματοποιείται με υποπρόγραμμα που θα υλοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 3. Ενημερώνει τον πίνακα Π καταμετρώντας με υποπρόγραμμα το κάθε όχημα. Όταν δοθεί "Πέρας ημέρας" ως τύπος οχήματος, σταματά η επαναληπτική διαδικασία. 4. Εμφανίζεται με χρήση υποπρογράμματος το πλήθος των οχημάτων κάθε κατηγορίας.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διόδια ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, Π[3], κόστος ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: τύπος ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 Π[i] < 0 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΛΕΣΕ Διέλευση_οχήματος(τύπος)!μια παράμετρος εξόδου ΟΣΟ (τύπος <> 'πέρας ημέρας') ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ κόστος < Πόσο_πληρώνει(τύπος) ΓΡΑΨΕ κόστος ΚΑΛΕΣΕ Καταμέτρηση(τύπος, Π) ΚΑΛΕΣΕ Διέλευση_οχήματος(τύπος) ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΛΕΣΕ Έξοδος(Π) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διόδια ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πόσο_πληρώνει(τ): ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χρ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: τ ΑΡΧΗ ΑΝ (τ = 'Ε') ΤΟΤΕ χρ < 2 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (τ = 'Φ') ΤΟΤΕ χρ < 3 ΑΛΛΙΩΣ χρ < 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Πόσο_πληρώνει < χρ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Καταμέτρηση (τ, Π) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: τ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[3] ΑΡΧΗ ΑΝ (τ = 'Ε') ΤΟΤΕ Π[1] < Π[1] + 1 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (τ = 'Φ') ΤΟΤΕ Π[2] < Π[2] + 1 ΑΛΛΙΩΣ Π[3] < Π[3] + 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Έξοδος (Μ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, Μ[3] ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΡΑΨΕ Μ[i] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο παράδειγμα σημειώστε με Σ όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με Λ όσες είναι λανθασμένες: 1. Η παράμετρος τύπος στη διαδικασία Διέλευση_οχήματος χρησιμοποιείται για το πέρασμα του τύπου οχήματος που θα διαβάσει στο κυρίως πρόγραμμα. 2. Η κλήση της συνάρτησης γίνεται μέσα σε εντολή εκχώρησης. 3. Η συνάρτηση τελειώνει με εντολή εκχώρησης αριστερά της οποίας βρίσκεται το όνομα της συνάρτησης και δεξιά της η τιμή που επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα. 4. Η διαδικασία Καταμέτρηση χρησιμοποιεί την τιμή της παραμέτρου τ για να υπολογίσει τις τιμές του πίνακα Π και να τις επιστρέψει στο πρόγραμμα. 5. Μια διαδικασία επιστρέφει αποτελέσματα στο πρόγραμμα μέσα από τις παραμέτρους. 6. Οι παράμετροι στην κλήση και στον ορισμό των διαδικασιών ή συναρτήσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν το ίδιο όνομα. 7. Όταν ένας πίνακας τίθεται παράμετρος σ' ένα υποπρόγραμμα πρέπει μέσα στην παρένθεση να

7 δηλώνονται οι θέσεις του. 8. Η διαδικασία Καταμέτρηση θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με συνάρτηση. 9. Η συνάρτηση Πόσο_πληρώνει θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με διαδικασία. 10. Η διαδικασία Έξοδος παίρνει τις τιμές του πίνακα Μ από το κυρίως πρόγραμμα και δεν του επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωσή της. 2η διδακτική ώρα (Ομαδική Εργασία) Δραστηριότητα Β1 Χωρισμός σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και παρουσίαση ανάλυσης προβλήματος σε απλούστερα και στη συνέχεια προγράμματος που θα επικοινωνεί με υποπρογράμματα προκειμένου να επιτύχει την επίλυση ενός προβλήματος. Για το σκοπό της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον ΓΛΩΣΣΑ που παρέχεται ως εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Πρόβλημα Ομάδας Α: Η Βαθμολογία των 16 ομάδων ποδοσφαίρου της Ελληνικής Superleague στο τέλος του πρωταθλήματος. Θα συνταχθεί πρόγραμμα που σε συνεργασία με κατάλληλα υποπρογράμματα θα διαβάζει τα ονόματα των ομάδων και θα δέχεται τα αποτελέσματά τους (Αρ. τερμάτων που πέτυχε Αρ. Τερμάτων που δέχτηκε) με καθεμία από τις 15 αντιπάλους της. Τελικά, το πρόγραμμα θα εμφανίζει το όνομα της πρωταθλήτριας ομάδας, της ομάδας που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Europa League και των ομάδων που υποβιβάζονται στη Football League. Τέλος, θα διαβάζει αριθμό που θα αντιστοιχεί σε θέση ομάδας στην κατάταξη και θα εμφανίζει τον αριθμό νικών, ισοπαλιών και ηττών της. Θεωρείστε ότι κάθε ομάδα παίζει μια φορά με κάθε αντίπαλη ομάδα. Πρόβλημα Ομάδας Β: Η τελική κατάταξη στο διαγωνισμό Eurovision 25 χωρών. Θα συνταχθεί πρόγραμμα που σε συνεργασία με κατάλληλα υποπρογράμματα θα δέχεται το όνομα και τη βαθμολογία κάθε χώρας από αυτές από τις υπόλοιπες 24 που της δίνουν βαθμούς (από 8 έως και 12). Τελικά, το πρόγραμμα θα εμφανίζει τις 3 πρώτες χώρες, τη χώρα που έλαβε τα περισσότερα 12-άρια και τη χώρα που έδωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ελλάδα.

8 Πρόβλημα Ομάδας Γ: Η πληρότητα ενός πολύ-κινηματογράφου 15 αιθουσών. Θα συνταχθεί πρόγραμμα που σε συνεργασία με κατάλληλα υποπρογράμματα θα ρωτά κάθε πελάτη ποια ταινία θέλει να δει και θα τον τοποθετεί στην πρώτη ελεύθερη αίθουσα που παίζει τη συγκεκριμένη ταινία. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα, θα τον ενημερώνει ότι όλες οι αίθουσες που παίζουν την ταινία που επιθυμεί να δει, είναι κατηλειμμένες. Αν για όνομα ταινίας δοθεί η τιμή ΤΕΛΟΣ σταματά η επαναληπτική διαδικασία. Τελικά το πρόγραμμα θα εμφανίζει την πληρότητα της κάθε αίθουσας καθώς και του κινηματογράφου (%). Οι χωρητικότητες των αιθουσών είναι καταχωρημένες σε πίνακα ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ[15] και οι διαθέσιμες θέσεις σε πίνακα ΔΙΑΘ_ΘΕΣΕΙΣ[15]. Πρόβλημα Ομάδας Δ: Η σχολή όπου εισήχθη επιτυχών υποψήφιος κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Θα συνταχθεί πρόγραμμα που σε συνεργασία με κατάλληλα υποπρογράμματα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία όλων (50000) των (ονόματα, μόρια και σχολή) και στη συνέχεια θα αναζητά για έναν συγκεκριμένο μαθητή σε ποια σχολή πέρασε, με ποια σειρά επιτυχίας και τη βάση της συγκεκριμένης σχολής. Δραστηριότητα Β2 (Ομαδική Εργασία) Η κάθε ομάδα καταγράφει αναλυτικά τη λύση που έδωσε στο πρόβλημα που της ανατέθηκε (περιγράφει τη λειτουργία κάθε υποπρογράμματος). Στη συνέχεια, γίνεται κλήρωση για το ποιας ομάδας λύση θα μελετήσει η κάθε ομάδα (εξαιρείται η δική της) προκειμένου να προχωρήσει με το ερωτηματολόγιο της δραστηριότητας Γ κατά την 3η διδακτική ώρα. Ο διδάσκων μελετά όλες τις λύσεις πριν την 3η διδακτική ώρα και απαντά για όλες το ερωτηματολόγιο της δραστηριότητας Γ1 προκειμένου να είναι έτοιμος να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων των μαθητών. 3η διδακτική ώρα (Αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση) Δραστηριότητα Γ1 (Ομαδική Εργασία) Απαντήστε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν πιστεύετε ότι είναι αληθείς ή ψευδείς οι παρακάτω προτάσεις για τη λύση που δόθηκε (σε ορισμένα υποερωτήματα καλείστε να δώσετε απάντηση πλήρους ανάπτυξης) : 1. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα υποπρογράμματα. 2. Κάθε υποπρόγραμμα ήταν ανεξάρτητο και δεν παρουσιάστηκαν τμήματα υποπρογραμμάτων ή υποπρογράμματα που να έχουν ίδιες λειτουργίες. 3. Η κλήση των υποπρογραμμάτων έγινε με ορθό τρόπο. 4. Κάθε υποπρόγραμμα επιτελεί το σκοπό που αναφέρεται στην περιγραφή που δόθηκε στη δραστηριότητα Β2.

9 α. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ αναφέρετε ποια υποπρογράμματα δεν επιτελούν τον σκοπό που περιγράφεται β. Δικαιολογείστε την απάντησή σας 5. Οι παράμετροι σε κάθε υποπρόγραμμα αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους α. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ αναφέρετε από ποιες παράμετροι ποιων υποπρογραμμάτων ήταν περιττές β. Δικαιολογείστε την απάντησή σας 6. Έλειπαν κάποιες παράμετροι Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε από ποιες διαδικασίες έλειπαν ποιες παράμετροι 7. Χρησιμοποιήθηκε ο μέγιστος αριθμός συναρτήσεων. Δραστηριότητα Γ2 (ομαδικά) Μελέτη απαντήσεων που διανέμει ο διδάσκοντας για το ερωτηματολόγιο της δραστηριότητας Γ1 της κάθε ομάδας για ανατροφοδότηση. Δραστηριότητα Γ3 (ατομικά) Απαντήστε με έναν αριθμό της κλίμακα από 1 έως και 5 πόσο τα παρακάτω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: 1. Κατανοώ τους λόγους για τους οποίους ένα μεγάλο πρόγραμμα είναι χρήσιμο να καλεί υποπρογράμματα. 2. Κατανοώ τη διαφορά διαδικασιών και συναρτήσεων. 3. Κατανοώ το ρόλο των παραμέτρων ενός υποπρογράμματος. 4. Είμαι σε θέση να συντάξω πρόγραμμα που να καλεί υποπρογράμματα αν μου ζητηθεί σε άσκηση. 5. Είμαι σε θέση να ορίζω υποπρογράμματα που καλεί ένα πρόγραμμα. 6. Μπορώ να μετατρέψω ένα σχετικά μεγάλο πρόγραμμα που δε χρησιμοποιεί υποπρογράμματα σε ισοδύναμο που συνεργάζεται με υποπρογράμματα. 7. Μπορώ να λύσω προβλήματα με χρήση υποπρογραμμάτων.

10 2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή και διδακτικά μέσα Βιντεοπροβολέας, υπολογιστές και πίνακας. Χρησιμοποιείται το διαδίκτυο και βασικές υπηρεσίες του (πλοήγηση), δραστηριότητες και φύλλα εργασίας. Πηγές http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C101/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο %20Μαθητή//ch10.pdf Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ' Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (βιβλίο μαθητή)