Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.anistor.gr/index.html"

Transcript

1 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο (1862) (Πατριαρχείο-Οθωμανοί-Σάμος) Η σχέση των σταυροπηγιακών μονών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διαδρομή της ύπαρξής τους αναμφίβολα μπορεί να φωτίσει πτυχές της ιστορικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Οι φαινομενικά ενδοεκκλησιαστικές αυτές πραγματικότητες, δηλαδή, υπακούουν σε πυκνότερα συμφραζόμενα και μπορούν να ιδωθούν υπό το πρίσμα ευρύτερων εννοιολογήσεων. Πρόκειται, με άλλα λόγια για γόνιμες αναγωγές που δεν μπορούν παρά να υπακούουν στη λογική μίας βαθύτερης ερμηνευτικής των φαινομένων διαδικασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, επιμέρους ζητήματα που με την πρώτη ανάγνωση εμπίπτουν σε ένα περιορισμένο ενδιαφέρον, αποκτούν με τη διατύπωση κατάλληλων ερωτημάτων νέα δυναμική και εμπλουτίζονται με δυναμικά ιστορικά φορτία, η συνισταμένη των οποίων καθιστά την όποια μαρτυρία μία ελκυστική δυνατολογία. Στο σημείωμα που ακολουθεί, με χρονικό σημείο αναφοράς που τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα και γεωγραφική αφετηρία το νησί της Σάμου, τμήμα μίας ευρύτερης οθωμανικής επαρχίας του κατακτημένου ιστορικού ελληνικού χώρου, θα επιχειρήσουμε μία άλλη ανάγνωση των ζητημάτων που προσδιόρισαν τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις υπαγόμενες σε αυτό σταυροπηγιακές μονές στο ιστορικό ανάπτυγμα. Η απόπειρα αυτή εκκινεί από μία μεθοδολογική πρόταση που χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ίδρυσης ενός ναού (του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου) ως πρίσμα ιστορίας και, εν προκειμένω, προτείνει μία εναλλακτική ερμηνεία των τεκμηρίων θεωρώντας ότι αυτά δεν μπορούν να εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο υπό τον - συχνά παραμορφωτικό- καθρέπτη της θρησκευτικής - λατρευτικής ή ενδο-εκκλησιαστικής σφαίρας. 1 Στην περίπτωση της Σάμου και μάλιστα σε μία μακρά διάρκεια που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως τον 20 ο αιώνα, η ύπαρξη πατμιακών μετοχίων σε αρκετά σημεία του νησιού αποτελεί μία συχνότατη και σταθερά διαχρονική πραγματικότητα, ήδη από τον 17 ο αιώνα. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν το μετόχι της Κολώνας, του Αγίου Γεωργίου Μαραθοκάμπου, της Αγίας Τριάδας στην Καστανιά. Επίσης πατμιακά μετόχια ελάσσονος σημασίας μπορεί κανείς να βρει στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκονται τα ημιορεινά χωριά των Μύλων, του Πύργου και στην περιοχή της Φανερωμένης. Η τύχη των μετοχίων αυτών ήταν μάλλον στατική, δηλαδή παρέμειναν μετόχια της μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Άλλοτε πάλι εκποιήθηκαν σε ιδιώτες ή έγιναν αφορμή για διενέξεις ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού και τη σταυροπηγιακή μονή του Αγίου Ιωάννου. Αναφορικά δε με το ιδιαίτερο καθεστώς διακατοχής των μετοχίων αυτών και, κατ επέκταση, της όποιας εκμετάλλευσής τους πρέπει να διευκρινιστεί ότι βρίσκονταν αδιάλειπτα υπό την άμεση δικαιοδοσία της μονής Πάτμου και όχι του 1 Σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής του ναού Αγίου Νικολάου από μετόχι της σταυροπηγιακής μονής Αγίας Ζώνης σε ενοριακό ναό που θα μας απασχολήσει στο παρόν σημείωμα, πρβλ: «Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, πέρα από την αξία τους για την εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου, αποτελούν και αποτύπωση μιας δράσης συχνά ομαδικής, εντασσόμενης στα όρια της θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού, υπό την άποψη της ψυχολογικής σύνδεσης του λαού με τα ναϊκά κτίσματα υπό το πρίσμα αυτό μελετήθηκε το όλο ζήτημα, επιδεχόμενο επίσης αναλύσεις και ερμηνείες διαφορετικής επιστημονικής θεωρήσεως», Μανόλης Βαρβούνης, «Εξωγενείς παράγοντες για τη μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Σάμου. Η περίπτωση των πατμιακών μετοχίων», Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμ. Α, έκδοση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ν. Σάμου, Αθήνα 2001, σ. 541, απ όπου και οι πληροφορίες που ακολουθούν. Για την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, βλ. του ιδίου, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, (διδ. διατριβή), Αθήνα 1991.

2 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ανάλογες περιπτώσεις γνωρίζουμε 2 και επί της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους, της σταυροπηγιακής μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική καθώς και της σταυροπηγιακής μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη. Στη Σάμο, η μονή Αγίας Ζώνης είναι επίσης σταυροπηγιακή (ή πατριαρχική) και βρίσκεται στην περιοχή Βλαμαρής, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Σύμφωνα με πατριαρχικό σιγίλλιο 3 του 1779, τα κτήματα και τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν «ασύδοτα και ακαταπάτητα και μηδενί ετέρω υποκείμενα». Ανήκαν ως ψιλή κυριότητα απευθείας στον πατριαρχικό θρόνο «υπ αυτού δεσποζόμενα, διεξαγόμενα τε και διακυβερνώμενα». Η μονή είχε γίνει δε πατριαρχική μετά από αίτηση του ιδρυτή της Μελετίου με σιγίλλιοτου πατριάρχη Καλλινίκου Β το 1696 και η ανεξαρτησία της εξασφαλιζόταν από το ρητό και αυστηρό «γράμμα» του εν λόγω σιγιλλίου. 4 Όταν το 1854 η πρωτεύουσα της Σάμου μεταφέρθηκε επισήμως από την παλαιά της έδρα (Χώρα) στον λιμένα του Βαθέος, ο οποίος εξελισσόταν οικονομικά και οικιστικά σε όλη την περίοδο της Σαμιακής Ηγεμονίας ( ) 5, ανάμεσα στα ναϊκά κτίσματα της νέας τοποθεσίας βρισκόταν και το μικρό ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου. Κατά τον 18 ο αιώνα ο τότε επίσκοπος Σάμου και μέλος της διοικούσας Ιεράς Συνόδου, Ακάκιος ο Πάτμιος, «καταχρώμενος» την πνευματική του εξουσία, αφιέρωσε αυθαίρετα το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στη σταυροπηγιακή μονή της Αγίας Ζώνης, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα κυριότητας επ αυτού. Η αφιέρωση του επισκόπου, ο οποίος προέβαλε τον ισχυρισμό της ιδιοκτησίας, επισημοποιήθηκε μάλιστα και με πατριαρχικό σιγίλλιο του οικουμενικού πατριάρχη Σοφρωνίου Β το Κατ αυτόν τον τρόπο η ενέργεια του Ακάκιου επικυρώθηκε λαμβάνοντας πατριαρχική έγκριση και νομιμοποιήθηκε. Ωστόσο, τούτη η ενέργεια δημιουργούσε στο εξής και μία νέα πραγματικότητα σχετικά με το μέλλον του ναού - οποιαδήποτε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της μονής Αγίας Ζώνης χρειαζόταν και αντίστοιχη επικύρωση από τον οικουμενικό θρόνο. 7 Παρά ταύτα, το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου μετεξελίχθηκε από τα μέσα του 19 ου αιώνα σε μητροπολιτικό ναό. Η πρακτική ίδρυσης ενός ενοριακού ναού, όπως παρατηρεί ο Μανόλης Βαρβούνης, συνήθως συνδυάζεται με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη ενός οικισμού ή μίας κοινωνικής ομάδας. Θα προσθέταμε εδώ ότι η ίδρυση ενός ναού και συνακόλουθα η πνευματική και διοικητική του υπαγωγή πρέπει να ιδωθούν και με όρους πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς, δηλαδή μέσα από ένα ευρύτερο και πολυπαραγοντικό σχήμα που ενδεχομένως να φωτίσει ενδιαφέρουσες και φαινομενικά αθέατες πτυχές των γεγονότων. Η ίδρυση του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου Σάμου στα μέσα του 19 ου αιώνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μετατροπής ενός μετοχίου (εν προκειμένω, της σταυροπηγιακής μονής Αγίας Ζώνης) σε ενοριακό ναό. Είναι προφανές ότι η συγκυρία μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα τούτη η εξέλιξη είναι σαφώς διαφορετική από τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής του 2 Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, ό.π. 3 Επαμεινώνδας Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Σάμου από των παναρχαίων χρόνων μέχρι των καθ ημάς, Εν Σάμω , τ. 4, σ Ιωάννης Παπάλης (μητροπολίτης Σιδηροκάστρου), Η εκκλησία της Σάμου, Σάμος 1967, σ Βλ. Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου , ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα Επ. Σταματιάδης, ό.π., σ Τα κυριαρχικά δικαιώματα της μονής επί του ναού επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια και μάλιστα επισφραγίστηκαν με πατριαρχικά σιγίλλια (1797,1816), τα οποία ανανέωναν τα δικαιώματα αυτά.

3 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ επισκόπου Ακάκιου και των όποιων υπολογισμών του πατριάρχη Σοφρωνίου στα τέλη του 18 ου αιώνα. Ως εκ τούτου, οι πραγματικότητες μέσα στις οποίες ιδρύεται ο μητροπολιτικός ναός Βαθέος θέτουν ενδιαφέροντα ερωτήματα, που θα επιχειρήσουμε να επεξεργαστούμε στη συνέχεια. Ένα από τα ελκυστικότερα αυτών, όπως θα δείξουμε, προκύπτει από το γεγονός ότι το λαϊκό αίτημα της ίδρυσης του μητροπολιτικού ναού επικαιροποίησε τα προβλήματα ερμηνείας που δημιουργούσε το πατριαρχικό σιγίλλιο του 1779 και έθεσε επιτακτικά πλέον το ζήτημα απαγκίστρωσης του ναού από την ασφυκτική μοναστηριακή κηδεμονία. Οι ερμηνευτικές προκλήσεις πολλαπλασιάζονται, αν λάβουμε υπόψη μας ότι, στα ιστορικά συμφραζόμενα που τίθεται εκ νέου το ζήτημα, η μετεπαναστατική Σάμος, το οικουμενικό πατριαρχείο και βέβαια η συρρικνωμένη οθωμανική αυτοκρατορία αντιμετωπίζουν επιπλέον τις ιστορικές προκλήσεις που δημιουργούσε για όλους η εποχή των επαναστάσεων. Σε ό, τι αφορά την περίπτωση ίδρυσης του ναού, το αίτημα αυτό, όπως θα δούμε, σήμαινε την εμπλοκή του δήμου Βαθέος καθώς και του ενοριακού συμβουλίου, συλλογικά υποκείμενα που διεκδικούσαν σε αυτή τη συγκυρία έναν αυξημένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν την ίδια την ενορία. Οι προσπάθειες, όμως, για επέκταση και οικοδόμηση του εν λόγω ναού συνάντησαν την αντίδραση των πατέρων της μονής Αγίας Ζώνης, οι οποίοι έχοντας παλαιόθεν κυριαρχικά δικαιώματα επί του ναού ήθελαν να εξακολουθήσουν να ασκούν και στον υπό ανέγερση μητροπολιτικό ναό οικονομικό και διοικητικό έλεγχο. Το αίτημα για την ανέγερση του ναού στην περιοχή μετοχίου του Αγίου Νικολάου ετέθη αρχικά προς την πρώτη ηγεμονική διοίκηση του νησιού 8 (Στέφανος Βογορίδης) από τον δήμο Στεφανουπόλεως (Βαθέος). Στην αναφορά των κατοίκων του δήμου διευκρινιζόταν ότι ο ναός θα τιμούσε στο εξής τη μνήμη των Αγίων Νικολάου και Στεφάνου του πρωτομάρτυρος. 9 Η μονή έπρεπε να πάρει θέση και να απαντήσει στο αίτημα. Η ικανοποίηση, όμως, του συγκεκριμένου λαϊκού αιτήματος από το συμβούλιο της μονής προσέκρουε σε ποικίλους υπολογισμούς. Για τη μονή το διακύβευμα ήταν σοβαρό. Εμπεριείχε οικονομικές και ταυτόχρονα πολιτικές προεκτάσεις, στο βαθμό μάλιστα που το εν λόγω αίτημα απευθυνόταν εμμέσως και προς την προϊσταμένη διοικητική Αρχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συνεπώς, η διαχείριση του ζητήματος από τη μονή και το Πατριαρχείο μπορεί να αποκαλύψει και τους τρόπους με τους οποίους η εθναρχούσα εκκλησία με έδρα την Κωνσταντινούπολη προσλαμβάνει, ερμηνεύει και διαμορφώνει τη στάση της στην ευρύτερη πολιτική, οικονομική πραγματικότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και σε συνάρτηση με τις νέες προκλήσεις της συγκυρίας, οι οποίες αναδύονται σε διεθνές επίπεδο. Στην έγγραφη απάντηση του συμβουλίου της μονής (8 Σεπτεμβρίου 1846) αναφέρονται συνοπτικά τα εξής: (α) το λαϊκό αίτημα του δήμου Στεφανουπόλεως γίνεται κατ αρχήν δεκτό, (β) ορίζονται οι προϋποθέσεις για την ανέγερση του ναού ως εξής: 1. καταβολή ενοικίου από τον δήμο προς τη μονή ύψους 300 γροσίων το χρόνο, 2. από τα κελιά που θα κτίζονταν ένα θα προοριζόταν για να «καταλύη» ο ηγούμενος της μονής ή όποιος αδελφός της μονής επρόκειτο να διανυκτερεύσει στην περιοχή, 8 Ι. Βακιρτζής, ό.π., σσ Η λατρεία του Αγίου Στεφάνου σύμφωνα με τον Επ. Σταματιάδη, πρέπει να αποτέλεσε παραχώρηση προς τον ηγεμόνα Σάμου Στέφανου Βογορίδη, η οποία και εγκαταλείφθηκε μετά από την αντικατάστασή του από την ηγεμονία της Σάμου. Επ. Σταματιάδης, ό.π., τ. 3, σ

4 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ δινόταν η προθεσμία δύο ετών (1848) ως την έναρξη της ανοικοδόμησης, αλλιώς το παραχωρητήριο θα θεωρείτο άκυρο. 10 Το συγκεκριμένο έγγραφο επιδόθηκε στον δήμο Στεφανουπόλεως (Βαθέος), καταχωρήθηκε στον κώδικα της μονής, επικυρώθηκε από τον δήμαρχο Α. Μαυρομάτη, τη βουλή του νησιού και τον αντιπρόσωπο του ηγεμόνα, Γ. Κρεστίδη. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η, ως άνω, διευθέτηση δεν καθιστούσε τον ναό ακηδεμόνευτο και πλήρως ανεξάρτητο από τη μονή. Συνεπώς, η αποφάσεις συνέχιζαν να προσκρούουν στο επίμονο λαϊκό αίτημα για πλήρη διαχείριση του ναού από ενοριακό συμβούλιο με την ισχυρή παρουσία λαϊκών. Πάντως, το έργο της ανοικοδόμησης του νέου ναού Αγίου Νικολάου προχωρούσε με αργούς ρυθμούς, κυρίως με δωρεές και εισφορές ιδιωτών. Ο νέος ηγεμόνας της Σάμου Μιλτιάδης Αριστάρχης ( ), έδειξε αποφασισμένος να επιλύσει το πρόβλημα που εξακολουθούσε να υφίσταται, δεδομένου ότι το λαϊκό αίτημα εκφραζόταν σθεναρά υπέρ της πλήρους απεξάρτησης του ναού από την κηδεμονία της μονής Αγίας Ζώνης και την ουσιαστική αυτονόμησή του. Τα μέλη της επιτροπής τού υπό ανέγερση μητροπολιτικού ναού απευθυνόμενα στον ηγεμόνα πρόβαλαν το επιχείρημα της «αυταρχικής» συμπεριφοράς και «αυθαίρετης» πρωτοβουλίας του επισκόπου Ακάκιου. Επιπλέον, έθεταν και άλλα ζητήματα δικαιωμάτων λόγω μακροχρόνιας διακατοχής του ναού. Ο ηγεμόνας ανταποκρινόμενος στο λαϊκό αίτημα και, προτού προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση, απευθύνθηκε τελικά με αναφορά του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεδομένου ότι η μονή Αγίας Ζώνης εξακολουθούσε να αποτελεί σταυροπήγιο. Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Β ( ) απάντησε με το παρακάτω σιγιλλιώδες γράμμα 11 του τον Μάιο του 1862: Ιωακείμ ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Και προς πάσαν μεν εύλογον και του δικαίου εχομένην αίτησιν ίδοι τις αν την εκκλησιαστικήν ευμένειαν πρόχειρον, ένθα δε και λόγοι πρόκεινται απαραίτητοι, και προς πνευματικήν αφορώντες οικοδομήν και ωφέλειαν των ευσεβών χριστιανών, τότε δε προθυμοτέραν την καθ οφειλήν αξιόχρεων καταβάλλεσθαι πρόνοιαν η κοινή αύτη πνευματική Μήτηρ αγία του Χριστού Εκκλησία, όπως συν τω δικαίω και την κατά ψυχήν ωφέλειαν απεργάσηται τοις την μητρικήν αυτής αντίληψιν εξαιτουμένοις ευσεβέσι τέκνοις αυτής, ως έξιν ιδείν και επί του παρόντος. Επειδή γαρ από αναφορών των τιμιωτάτων επιτρόπων του κατά την Νήσου Σάμον εν τη πόλει Λιμήν Βαθέος κειμένου Ιερού Ναού του αγίου Νικολάου, αποτεινομένων μεν προς τον υφηλότατον Πρίγγιπα της Σάμου Κύριον Μιλτιάδην Αριστάρχην, υιόν υμίν εν πνεύματι περισπούδαστον, εμφανισθεισών δε ήδη τη Εκκλησία παρά της αυτού υψηλότητος, εγνώσθη τη ημών Μετριότητι, προκαθημένη Συνοδικώς, διατρέχουσα προ πολλού διένεξις και διαφορά μεταξύ του δήμου της ρηθείσης πόλεως, και των οσιωτάτων πατέρων την εν τη αυτή Νήσω κειμένης Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της αγίας Ζώνης ένεκα του ρηθέντος Ιερού Ναού του αγίου Νικολάου, ου της κυριότητος εκάτερον αντιποιείται μέρος η μεν γαρ αυτών Οσιότης στηρίζουσι το δικαίωμα αυτών εις ο 10 Πρβλ. δημοσιευμένο αντίγραφο του απαντητικού εγγράφου της μονής Αγίας Ζώνης προς τον δήμο Στεφανουπόλεως στο: Μ.Γ. Βαρβούνης, «Εξωγενείς παράγοντες μελέτης θρησκευτικής συμπεριφοράς», Σαμιακά Λαογραφικά και Εκκλησιαστικά Σύμμικτα, ό.π., σ Μ. Βαρβούνης, «Εξωγενείς παράγοντες για τη μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Σάμου. Η περίπτωση των πατμιακών μετοχίων», α δημοσίευση στο: Δωδεκανησικά Χρονικά 15 (1994). Βλ., επίσης, Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σάμου, δημοσίευση στο: Σαμιακά Λαογραφικά και Εκκλησιαστικά Σύμμικτα, ό.π., σσ

5 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ έχουσι αρχαίον Σιγγιλιώδες Γράμμα του αοιδίμου Πατριάρχου Κυρού Σωφρονίου εκδεδομένον κατά το αψοθ ον σωτήριον έτος (ου το ίσον ενεφανίσθη ήδη και ημίν) εν ω εμπεριελήφθη ο ρηθείς Ιερός Ναός, εξωκκλήσιον τότε υπάρχων ενοριακόν, ως αφιερωθείς τη ρηθείση Ιερά Μονή της αγίας Ζώνης υπό του τηνικαύτα αρχιερατεύοντος Σάμου Ακακίου, οι δε κάτοικοι δημόται χριστιανοί αναιρούντες την αρχιερατικήν εκείνην αφιέρωσιν ως παράλογον, και εν ουδενί δικαιώματι βασιζομένην, και την επί του Ιερού Ναού αρχαίαν κυριότητα αυτών διαβεβαιούντες, υποστηρίζουσι τον της διακατοχής λόγον και δια της ης εποιήσατο πρότινων χρόνων εκ βάθρων ανοικοδομής αυτού, συνδρομή και δαπάνη της Κοινότητος αυτών, αναδείξαντες από εκκλησιδίου μικρού ημελημένου τε και ετοιμορρόπου εις Ναόν περικαλλή, και μεγέθει και κάλλει διαφέροντα, και περιποιούμενοι μέχρι του νυν ιδίαις αυτών δαπάναις, και κόποις ατρύτοις. Συγχρόνως δε ενεφανίσθη ημίν και ίσον Γράμματος συντελεσθέντος μεν μεταξύ της ολομελείας των πατέρων της ρηθείσης Μονής περί της αυτής υποθέσεως του Ιερού Ναού τούτου κατά το αωμζ ον σωτήριον έτος, ότε προκειμένης της ανοικοδομής αυτού όρους τινάς εξέθεντο, εν οις και το πληρούσθαι τη Μονή υπό των δημοτών χριστιανών γρόσια τριακόσια κατ έτος λόγω ενοικίου, μη διατηρηθέντος μέντοι ύστερον, μηδέ ενεργηθέντος υπό των δημοτών χριστιανών, άτε εν δεινώ ποιουμένων την τοιαύτην του Ιερού Ναού δουλωσύνην και υποταγήν. Τοιαύτης τοίνυν διενέξεως και διαφοράς γνωσθείσης ημίν από των ειρημένων αναφορών, επειδή η αυτού υψηλότης ηγεμονική φροντίδι και ευλαβεία χριστιανική αναθεμένη τη καθ ημάς του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία τα της υποθέσεως, ηξίωσε διατηθήναι ταύτην δι αποφάσεως εκκλησιαστικής προς κατάπαυσιν των επιφερομένων τοις ρηθείσι χριστιανοίς ενοχλήσεων των Μοναστηριακών πατέρων, άλλως τε και ανάγκης υπαγουρεύουσης διεξάγεσθαι ανεξαρτήτως των του Ιερού Ναού, εξ ότου μάλιστα χάριτι Θεού το μέρος τούτο λιμήν Βαθέος επικληθέν, πληθύι κατοίκων λόγου αξίων ανδρών συνεκροτήθη, και οιονεί κέντρον και πόλις πρωτεύουσα της Νήσου και Ηγεμονίας ταύτης αναδειχθέν, έσχεν εις Μητροπολιτικήν Εκκλησίαν τον Ναόν τούτον, ανοικοδομηθέντα κοινή των κατοίκων χριστιανών προθυμία. Ταύτη τοι συσκεψάμενοι μετά της περί ημάς Ιεράς και αγίας Συνόδου, και άμα μεν το εύλογον και αναγκαίον κατιδόντες της των ειρημένων χριστιανών αιτήσεως, ανθ ων τε ες δεύρο αφειδώς κατεβάλοντο χρηματικών θυσιών και αγώνων, και εφ οις ες τουπιόν ζήλου περιουσία προτίθενται, θεάρεστα διαπράξοντες και ανάλογα τη ευκλεία της πόλεως αυτών υπέρ του Ιερού Ναού, αθλίως το πρότερον, και εν ερειπιώδει καταστάσει διακειμένου εξ αμελείας των πατέρων, άμα δε και τοις Μοναστηριακοίς τούτοις πατράσι μηδεμίαν παραλειπείαν ζημίας και αδικίας πρόφασιν ανεχόμενοι, σεβασμώ προς το Σιγγιλιώδες Πατριαρχικόν εκείνο Γράμμα, οπώς ποτέ και αν έφθασεν απολυθήναι αυτοίς αναγνωσθέντος γαρ Συνοδικώς του αντιγράφου αυτού, ει και κατεφάνη εκ μόνης της θελήσεως του μακαρίτου εκείνου Σάμου Ακακίου προαχθείσα ή εν σχήματι του εξωκκλησίου παραχώρησις του Ναού, καίτοι ως ενοριακού της Επαρχίας υπάρχοντος, καθά εν τω αυτώ Σιγγιλίω αναφέρεται, και ουκ ιδιοκτήτου, μηδέν έχοντος του μακαρίτου δικαίωμα επί του υλικού αυτού, φθάσαν όμως παραδεχθήναι υπό της Εκκλησίας την πνευματικήν αυτού μεταποίησιν, δέον ωήθημεν παν αιτίαμα βλάβης τινός τη Μονή άραι εκ μέσου, άλλως τε και της υπό των πατέρων προεγκριθείσης χορηγίας των τριακοσίων γροσίων υποσχεθείσης εν αρχή παρά των δημοτών χριστιανών, ως έγνωμεν. Εκατέρω γουν μέρει κατάλληλον απονείμαι την θεραπείαν διασκεπτόμενοι, και ανάλογον των καιρώ και ταις των πραγμάτων περιστάσεσι την οικονομίαν, ενεκρίναμεν και απεφηνάμεθα ομοφώνω Συνοδική γνώμη χορηγηθήναι μεν εφάπαξ δια παντός τη Ιερά Μονή παρά των χριστιανών κατοίκων του λιμένος Βαθέος γρόσια εξ χιλιάδας λόγω αποζημιώσεως αυτής αντί παντός δικαιώματος, και πάσης και παντοίας αντιποιήσεως επί του Ιερού Ναού, επανελθείν δε και μένειν αυτόν ες αεί εις ενοριακήν κατάστασιν υπό την

6 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ αρχιερατικήν δικαιοδοσίαν του κατά καιρόν Μητροπολίτου Σάμου, και την κυριότητα του δήμου της πόλεως του λιμένος Βαθέος, μηδεμιάς τουντεύθεν περί τούτου διενέξεως χώραν εχούσης λαβείν εις το παντελές. Και ταύτην την Εκκλησιαστικήν και Συνοδικήν απόφασιν και ευθύδικον διαίτησιν κατασφαλίζοντες και εμπεδούντες δια τούδε Πατριαρχικού ημών και Συνοδικού Συγγιλιώδους εν Μεμβράναις Γράμματος, Γράφομεν και αποφαινόμεθα Συνοδικώς μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Αρχιερέων και υπερτίμων, των εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, ίνα ο ρηθείς Ιερός Ναός του εν αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, ο κατά την πόλιν λιμένα Βαθέος της Νήσου Σάμου κείμενος, άτε δια της καταβολής των εγκριθέντων εκκλησιαστικώς δοθήναι εφάπαξ τη Ιερά εκείσε Μονή της αγίας Ζωνής δια παν οιονδήποτε αυτής δικαίωμα γροσίων εξ χιλιάδων ενώτερος διαμείναν από της οπώς ποτε χώραν λαβούσης μοναστηριακής εξουσίας και αντιποιήσεως, υπάρχη από του νυν και εις τον εξής άπαντα χρόνου και λέγηται μετά πάντων των κτημάτων και αφιερωμάτων αυτού των τε ήδη όντων, και των εισέπειτα προσγενησομένων, και περί πάντων γινώσκηται Εκκλησία Ενοριακή των χριστιανών κατοίκων του δήμου της πόλεως λιμήν Βαθέος, υπαγομένη εις την πνευματικήν δικαιοδοδίαν των κατά καιρούς Αρχιερέων Σάμου, επιστατουμένη δε και διεξαγομένη υπό των κατά καιρούς Επιτρόπων αυτής, ον τρόπον και αι λοιπαί εν τη Νήσω και Επαρχία ταύτη Εκκλησίαι, μηδένα ποτέ λόγον ή δικαίωμα διακατοχής ή μετοχής πολλής ή ολίγης επί της Εκκλησίας ταύτης και των κτημάτων αυτής και αφιερωμάτων εχούσης της ρηθείσης Ιεράς Μονής της αγίας Ζώνης, μήτε τινός των κατά καιρούς Ηγουμένων και μοναζόντων εν αυτή δυναμένου επιμιχθήναι όλως εν αυτή, ή απαίτησιν τινά ποτέ προβαλλείν, ή ενόχλησιν εμποιήσαι τοις κατά καιρούς Επιτρόποις αυτού επί μηδεμιά αιτία. Ταύτα απεφάνθη και κεκύρωται Συνοδικώς. Ος δ αν και οποίος των απάντων Ιερωμένος ή λαϊκός γνώμης σκαιότητι και αλαζονεία νικώμενος τολμήση ποτέ κρυφίως ή φανερώς ανατρέψαι και διασείσαι τα εν τω παρόντι Συνοδικώς εκπεφασμένα, οποίας αν είη τάξεως και βαθμού, αφωρισμένος υπάρχη παρά της αγίας και ομοουσίου και Ζωοποιού Μακαρίας Τριάδος, του ενός τη φύσει μόνου Θεού, και κατηραμένος, και ασυγχώρητος, και άλυτος μετά θάνατον, και πάσαις ταις πατρικαίς και Συνοδικαίς αραίς υπεύθυνος, και ένοχος του πυρός της γεέννης, και τω αιωνίω αναθέματι υπόδικος. Όθεν εις ένδειξιν και διηνεκή την ασφάλειαν εγένετο και το παρόν Ημέτερον Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Σιγγιλιώδες εν Μεμβράναις Γράμμα, καταστρωθέν κάν τω Κώδηκι της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και εδόθη τοις κατά καιρούς Επιτρόποις της ρηθείσης Ιεράς Εκκλησίας του εν αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, της κειμένης κατά την Νήσον Σάμον εν τη πόλει Λιμήν Βαθέος. Εν έτει Σωτηρίω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εξηκοστώ δεύτερω κατά Μήνα Μάιον Επινεμήσεως Εης. Ιωακείμ ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Η ερμηνεία της απάντησης του Πατριαρχείου αποτελεί μία πολύ ελκυστική πρόκληση, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα ιστορικό τεκμήριο δεν μπορεί να αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο που το συνδέει οργανικά με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται. Ιδιαιτέρως δε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, επιπλέον, ως η συμπυκνωμένη κειμενική αποτύπωση της θέσης ενός θεσμού με μακραίωνη ιστορία (του Πατριαρχείου), η οποία λεξικοποιείται αναπνέοντας στη συγχρονικότητα της ιστορικής συγκυρίας που το παράγει. Στη δεδομένη στιγμή (1862), λοιπόν, η Εκκλησία, και εν προκειμένω η κεφαλή αυτής, ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Β κατά τη διάρκεια της πρώτης

7 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ πατριαρχίας του ( ), εκφράζει την επίσημη εκκλησιαστική άποψη σχετικά με το αίτημα των Σαμίων. Εξηγεί δηλαδή τις επιλογές του Πατριαρχείου, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εγγράψει ή να απορροφήσει «λογικά» τους νεοτερικούς τριγμούς που επισυμβαίνουν στην οθωμανική αυτοκρατορία στη δεδομένη ιστορική φάση. Η θέση αυτή, ωστόσο, αποτελεί τομή σε σχέση με το παρελθόν τού οικουμενικού θεσμού και συνιστά, ως προς αυτό, ασυνέχεια. Η εσωτερική κρίση της οθωμανικής αυτοκρατορίας αναγκάζει και το ίδιο το Πατριαρχείο να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο του ως εθναρχούσα ηγεσία του χριστιανικού μιλέτ, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Η ιστορικότητα των επιλογών του Οικουμενικού Πατριαρχείου συμβαδίζει με τη μεταβατικότητα και τη ρευστότητα της εποχής ή, με άλλα λόγια, τις προκλήσεις που η ίδια η οθωμανική αυτοκρατορία καλείται να αντιμετωπίσει σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται νέοι όροι και νέα ενδεχόμενα στο εσωτερικό της τόσο σε επίπεδο άσκησης της κοσμικής εξουσίας απέναντι στους υπηκόους της, όσο και αναφορικά με το μέλλον μακραίωνων θεσμών, όπως το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι αντιφάσεις σε σχέση με τις κανονικότητες που είχε δημιουργήσει μία μακραίωνη παράδοση αναδύονται δυναμικά και στιγματίζουν το ιστορικό παρόν με δράσεις και ρήξεις, οι οποίες, εν συνεχεία, θα θέσουν σε κίνηση ευρύτερες αλλαγές και, μόνο μερικώς, ελεγχόμενες συνέπειες 12. Οι ρωγμές στο οθωμανικό εποικοδόμημα και η διάχυση των νεοτερικών προταγμάτων, τα οποία επικαιροποιήθηκαν με επαναστατικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, αναγκάζουν την Εκκλησία να αναζητήσει μία νέα νομιμοποίηση. Το διακύβευμα πλέον για την αυτοκρατορία αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η προσαρμογή και αναδιαμόρφωση του επίσημου λόγου τους - αναγκαιότητες που τίθενται αμείλικτα και ανεξάρτητα από τις προθέσεις προσώπων και θεσμών. 13 Ο ίδιος ο σουλτάνος, ως νομιμοποιητικός φορέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υποχρεώνει την Εκκλησία (ηγεσία και λαϊκό στοιχείο), αφενός, στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου πολιτικής νοηματοδότησης και, αφετέρου, σε μία νέα σχέση τόσο με το παρόν όσο και με το παρελθόν. Έτσι, ακόμη και σε περιπτώσεις που η πρώτη ανάγνωση του κειμένου δεν φαίνεται να απαιτεί μεγεθυντικό φακό, μία προσεκτική διερεύνηση, τόσο υφολογικά όσο και σημασιολογικά, αποκαλύπτει ρήξεις με το παρελθόν και ασυνέχειες. Δηλαδή, δυνάμει της ανασύστασης του ιστορικού πλαισίου στο οποίο εγγράφεται το πατριαρχικό σιγίλλιο, είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τις σημασιολογικές διολισθήσεις του λεξιλογίου και δι αυτών τα αδήριτα διλήμματα των φορέων της εξουσίας, τόσο της κοσμικής όσο και της θρησκευτικής (εν προκειμένω, του Οικουμεικού Πατριαρχείου. Κατά συνέπεια το κέιμενο αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, 12 Αναφορικά με τις συνθήκες διάχυσης των νεοτερικών ιδεών στην οθωμανική αυτοκρατορία και την επίσημη διαχείριση των νέων προκλήσεων, βλ. ενδεικτικά μόνο: Pamuk, S., The Ottoman Empire and European Capitalism, Trade, Investment and Production, London 1987 Quataert, D., Social Disintegration and Popular Resistance in the ottoman Empire Reactions to European Economic Penetration, New York Univercity Press 1983 Stamatopoulos, D., Orthodoxy versus Nationalism? The Condemnation of the Ethnophyletism as a nationalist undertaking and the strategies of hegemony in the Greek-Orthodox Community of Istanbul, Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο: Local and Imperial Approaches to Greek-Ottoman History, Βαθύ, Σάμος, Σεπτεμβρίου Ειδικότερα για τον τρόπο που οι ελληνορθόδοξες κοινότητες δεξιώθηκαν εν τέλει τον τουρκικό εκσυγχρονισμό, βλ. επίσης, Αναγνωστοπούλου Σία, Μικρά Ασία 19 ος αι.-1919, Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, και, της ιδίας, Τουρκικός εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη δαιδαλώδη διαδρομή του Κεμαλισμού, Αθήνα Βλ. σχετικά, Σταματόπουλος, Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μία ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19 ο αιώνα, έκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα Επίσης, του ιδίου, «Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β μισό του 19 ου αιώνα) «Μνήμων», τ. 23 (2002), σ

8 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ στον βαθμό που εκφράζει την επίσημη θέση ενός ιστορικού θεσμού σε μία εποχή μεταβατική τόσο για τον ίδιο τον θεσμό όσο και για την οθωμανική αυτοκρατορία. Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, που εκκινούν από τις εξαγγελίες του Gülhane το 1839 (Χάττ-ι Σερίφ) από τον Αμπντούλ Μετζίτ και αποκτούν ευρύτερη νομιμοποίηση από τον Αμπντούλ Χαμίτ μετά το Χάττ-ι Χουμαγιούν 14 το 1856 και το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου ( ), αποτελούν για την οθωμανική αυτοκρατορία επιτακτική ανάγκη και ταυτόχρονα μία νέα πρόκληση. Η εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη με τα επαναστατικά κινήματα που ακολούθησαν την ελληνική επανάσταση του 21 και τις διεκδικήσεις των εθνοτήτων για εδαφική και πολιτική ανεξαρτησία θέτουν άμεσα υπό αμφισβήτηση το μέλλον παραδοσιακών δομών και κρατικών οντοτήτων, όπως και η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τριγμοί στα θεμέλια του οθωμανικού συστήματος, ο εθνικισμός ως πολιτικό παράγωγο και οργανικό σύμφυμα της εθνικοποίησης των συλλογικοτήτων κι ο επιθετικός οικονομικός ιμπεριαλισμός των Μεγάλων Δυνάμεων, επιβάλλουν στο οθωμανικό καθεστώς αλλαγές και αναθεωρήσεις. Το οθωμανικό κράτος σε όλη αυτή την περίοδο και συμβατικά ως το 1909 (κίνημα Νεοτούρκων) φαίνεται να είναι μία αυτοκρατορία που προσπαθεί να μείνει ζωντανή μέσα στη νεοτερικότητα που τη διαπερνά σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ η διοίκηση γίνεται πιο συγκεντρωτική, η οικονομία προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που επιβάλλουν οι οικονομικές ατμομηχανές της Ευρώπης και το κράτος «φιλελευθεροποιείται» δίνοντας τη δυνατότητα ευρύτερων οριζόντων για τους ευρωπαίους κεφαλαιούχους και τους οθωμανούς υπηκόους ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Με το Χάττ-ι Χουμαγιούν (1856) η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων επεκτάθηκε και στο εσωτερικό των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων (millet). Στην περίπτωση του ορθόδοξου millet η Υψηλή Πύλη, αφού έστειλε «Οδηγίες» χαράσσοντας το γενικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, εν συνεχεία το κείμενο εγκρίθηκε από μία Μικτή Εθνοσυνέλευση (λαϊκών-κληρικών) και τελικά έγινε αποδεκτό το 1862 από την Πύλη με την ονομασία «Εθνικοί» ή «Γενικοί Κανονισμοί». Αυτοί οι «Γενικοί Κανονισμοί» ήταν ουσιαστικά το Σύνταγμα με βάση το οποίο διοικήθηκε η ορθόδοξη κοινότητα της αυτοκρατορίας ως το Η διαχείριση των υποθέσεων της ορθόδοξης κοινότητας θα γινόταν πλέον από τη Σύνοδο και το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο, στο οποίο το λαϊκό στοιχείο πλέον υπερίσχυε και ο ρόλος του καθίστατο αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των μητροπόλεων και των κατά τόπους θρησκευτικών ηγεσιών. Στο σημείο αυτό δε πρέπει να σημειωθεί ότι ο πατριάρχης Ιωακείμ Β 16 κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του πολέμησε το νέο καθεστώς που θεσπίστηκε με τους Εθνικούς Κανονισμούς. Ταυτόχρονα, ήταν ο πρώτος πατριάρχης, ο οποίος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο (1860) με τη νέα διαδικασία, η οποία προσδιοριζόταν από τους Γενικούς Κανονισμούς. 14 Για το πλήρες μεταφρασμένο κείμενο των εξαγγελιών του Χάττ-ι Χουμαγιούν, βλ.: Νικολαΐδης, Δ., Οθωμανικοί κώδικες ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαταγμάτων, κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων, μτφρ. Φωτιάδου, Εν Κωνσταντινουπόλει Βλ., σχετικά: Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 148 κι εξής. 16 Σχετικά με τον Ιωακείμ Β, βλ. Μανουήλ Γεδδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Ειδήσεις Ιστορικαί Βιογραφίαι, περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Εν Κωνσταντινουπόλει, Lorenz & Keil, σ Γενικότερα, για την πνευματική κίνηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα, βλ. του ίδιου, Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα, επιμ. Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού, Ερμής, Αθήνα 1976.

9 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ Οι Γενικοί Κανονισμοί ως αποτέλεσμα προσαρμογής αφενός της οθωμανικής εξουσίας και αφετέρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη νεοτερικότητα έθεσαν έμπρακτα υπό επαναπροσδιορισμό κανονικότητες και αδιαπραγμάτευτες πραγματικότητες για αιώνες. Η ενθρόνιση του πατριάρχη, η εκλογή του με τη διαδικασία που συνοδευόταν, το ζήτημα των «προνομίων» και των «δοσιμάτων», η νομική/πολιτική υπόσταση του θεσμού και των ορθοδόξων ετέθησαν υπό αίρεση, αναπροσαρμόστηκαν. Οι προσθήκες, οι απαλειφές ή οι προσεκτικές οριοθετήσεις, στις οποίες προέβη η οθωμανική εξουσία, ανακλαστικά προκάλεσαν αντιδράσεις και αναδιατάξεις. Ο πολιτικός ρόλος της θρησκευτικής εξουσίας μέσα στη νεοτερικότητα αποτελεί διακύβευμα αλλά και πρόταγμα. Από την άλλη, ο σουλτάνος χρησιμοποιώντας έναν προνεοτερικό θεσμό (Εκκλησία) επιχειρεί να διαχειριστεί το παρόν επιστρατεύοντας εν πολλοίς νεοτερικά (sic.πολιτικά) «εργαλεία». Η οριστική ψήφιση και η κύρωση των Γενικών Κανονισμών γίνεται στα 1862 δηλαδή, κατά την χρονική στιγμή που ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Β απαντάει στο αίτημα των Σαμίων και τον ηγεμόνα της Σάμου Μιλτιάδη Αριστάρχη, τον οποίο μάλιστα δεν παραλείπει να χαρακτηρίσει ως «υιόν υμίν εν πνεύματι περισπούδαστον». Η αναθεώρηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μίας προηγούμενης κατάστασης, η οποία είχε πλέον αποκτήσει προϊόντος του χρόνου ισχυρή νομιμοποίηση, δεν μπορεί παρά να ιδωθεί μέσα από το, ως άνω διαγεγραμμένο, γενικότερο ρεφορμιστικό πλαίσιο. Η ενεργητικότερη παρουσία του λαϊκού στοιχείου στο Διαρκές Μικτό Συμβούλιο και, κατ επέκταση, ο αποφασιστικός πλέον ρόλος των «συντεχνιών» της Κωνσταντινούπολης στην ανάρρηση του πατριάρχη στον οικουμενικό θρόνο, δεν μπορεί παρά να οδήγησαν την Εκκλησία και τους προκαθημένους του ορθόδοξου millet στην επιδίωξη μίας άλλης σχέσης με αυτό ακριβώς το ισχυρό λαϊκό στοιχείο. Άλλωστε, η εκκοσμίκευση της θρησκείας ως μία από τις πολλαπλές συνέπειες της προσπάθειας της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ώστε να προσαρμοστεί στα δεδομένα των νέων καιρών, ήταν ένας από τους κεντρικούς στόχους των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ. Συνεπώς, αφού ο οριζόμενος πλέον από την Πύλη οικουμενικός πατριάρχης εκλέγεται από τη Σύνοδο και τους «προκρίτους του έθνους» (1860) ή του «γένους» (1884, 1887, 1901) σύμφωνα με τα οθωμανικά βεράτια, είναι προφανές ότι οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, οι «πρόκριτοι του έθνους», δηλαδή τα μέλη της νεοφαναριώτικης αριστοκρατίας, θα είχαν έναν σημαντικότατο ρόλο. Ο ρόλος αυτός δε δεν εξαντλείτο στη σφαίρα της οικονομικής ζωής της αυτοκρατορίας αλλά και στη σημασία που αποκτούσε μέσα στο υπό διαμόρφωση εθνοθρησκευτικό πρόπλασμα, στο οποίο έτειναν να μετεξελιχθούν τα ίδια τα millet. Ο Μιλτιάδης Αριστάρχης, όπως νωρίτερα και ο βουλγαρικής καταγωγής Στέφανος Βογορίδης αλλά και γενικότερα μία σειρά διατελεσάντων ηγεμόνων της Σάμου, ήταν σημαίνοντα μέλη αυτής της νεοφαναριώτικης ελίτ της Κωνσταντινούπολης με ειδική σχέση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι προφανές ότι η συμμετοχή στο Διαρκές Μικτό Συμβούλιο λαϊκών μελών αποτελουμένων από υπαλλήλους του Πατριαρχείου, ορθόδοξους στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης, του ηγεμόνα της Σάμου, αντιπροσώπους των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, επιστήμονες, εμπόρους, τραπεζίτες και άλλους, εισάγει το Πατριαρχείο σε μία νέα μεταβατική φάση κατά την οποία καλείται με επιτακτικό τρόπο να αποκριθεί στην νεοτερική πρόκληση της εκκοσμίκευσης. Με άλλα λόγια, το Πατριαρχείο έπρεπε να ερμηνεύσει τα νεοτερικά προτάγματα και να χαράξει τη στρατηγική για τη νέα του πορεία στη βάση ενός

10 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ πλαισίου, τα όρια του οποίου καθορίζονται πια με γνώμονα πολιτικές και νομικές αρχές, δηλαδή κοσμικές ορίζουσες. Το διακύβευμα ήταν άμεσο: η διάσπαση της οθωμανικής αυτοκρατορίας δημιουργούσε μείζον θέμα για την ύπαρξη και τον ρόλο του Πατριαρχείου στο εξής. Συνεπώς, ο στόχος τόσο για το Πατριαρχείο όσο και για τον ίδιο τον σουλτάνο ήταν κοινός: η διατήρηση της ενότητας για τον σουλτάνο, η ενότητα των Οθωμανών υπηκόων, μουσουλμάνων και μη, για το Πατριαρχείο, η ενότητα των ορθοδόξων. Με βάση το κείμενο της πατριαρχικής απάντησης του Ιωακείμ Β προς τον ηγεμόνα Σάμου Μιλτιάδη Αριστάρχη και αναφορικά με το αίτημα των Σαμίων, πληροφορούμαστε τα εξής: Ο ναός Αγίου Νικολάου (α) ανεξαρτητοποιείται από την σταυροπηγιακή μονή Αγίας Ζώνης, (β) θα διοικείται από ενοριακό συμβούλιο, (γ) θα ανήκει στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του επισκόπου Σάμου με την παράλληλη επιστασία των επιτρόπων του ναού, (δ) θα παραχωρούταν οριστικά στο δήμο Στεφανουπόλεως με την εφ άπαξ καταβολή στη μονή ποσού ύψους γροσίων και (ε) θα περνούσαν στην κατοχή του δήμου τα κτήματα και τα αφιερώματα του ναού. Στο πατριαρχικό σιγίλλιο ο οικουμενικός πατριάρχης υπογράφοντας ως «Ιωακείμ ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης» αναδεικνύει, αφενός, την αντίληψη της οικουμενικότητας του θεσμού και, αφετέρου, «την μητρικήν αντίληψιν» περί της Εκκλησίας, που προνοεί για το «ποίμνιό της» και το προστατεύει. Ο έλεγχος του ποιμνίου από τον ανώτατο εκκλησιαστικό θεσμό εξασφαλίζει συνακόλουθα και την υποταγή των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας στον σουλτάνο, ο οποίος αναγνωρίζει στον πατριάρχη το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια του οθωμανικού συστήματος διοίκησης και στην επικράτεια η οποία οριζόταν από το χριστιανικό millet. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με έδρα την Κωνσταντινούπολη-Νέα Ρώμη ως θεσμός αναγνωρισμένος από την οθωμανική αυτοκρατορία εξακολουθεί να διεκδικεί το οικουμενικό αίτημα, ακόμη κι όταν αυτό δεν φαίνεται να διασφαλίζεται πια από μία αυτοκρατορία σε κρίση, συνεχίζει δε να εδρεύει σε έναν ιστορικό χώρο διατηρώντας απευθείας σύνδεση με ρίζες τόσο μακρινές ως το Βυζάντιο. Με αυτές τις ρυθμίσεις και με τη ρητή ομολογία του οικουμενικού πατριάρχη για το «εύλογον και αναγκαίον της των ειρημένων χριστιανών αιτήσεως» ο πατριάρχης Ιωακείμ Β στρέφεται εναντίον των συμφερόντων της σταυροπηγιακής μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τάσσεται υπέρ του λαϊκού αιτήματος και αναγνωρίζει «την αρχιερατικήν εκείνην αφιέρωσιν [sic. του επισκόπου Ακάκιου] ως παράλογον, και εν ουδενί δικαιώματι βασιζομένην». Ταυτόχρονα, αίρει την ισχύ που είχε το σιγιλλιώδες Γράμμα «του αοιδίμου Πατριάρχου Κυρού Σοφρωνίου εκδεδομένον κατά το αψοθ σωτήριον έτος» και με το οποίο γινόταν αποδεκτή η προσφορά του επισκόπου Ακάκιου. Οι νεοτερικές ρωγμές και τα διακυβεύματα που υπαινιχθήκαμε νωρίτερα τόσο στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και για το μέλλον της οθωμανικής αυτοκρατορίας μπορούν εν μέρει να γίνουν αντιληπτές στη συγκεκριμένη πατριαρχική απάντηση προς τον ηγεμόνα της Σάμου. Η σποραδική εμφάνιση στο ίδιο το κείμενο λέξεων, των οποίων τα σημαινόμενα εγγράφουν πλέον τα νεοτερικά προτάγματα, μαρτυρεί την προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προσαρμοστεί πλέον σε μία εποχή κατά την οποία η νομιμοποίηση της εξουσίας του πατριάρχη από τον σουλτάνο δεν φαίνεται να είναι πλέον αρκετή σε αυτό, όπως κατά το παρελθόν.

11 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Β αναγνωρίζει ως «εύλογον και του δικαίου εχομένην» την «αίτησιν» χρησιμοποιώντας όρους με πολιτικό και νομικό περιεχόμενο. Επιπλέον, επικαλείται τον ορθό λόγο, ο οποίος εκπορεύεται από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, οριοθετείται πλέον από την κοσμική εξουσία, συμπορεύεται «εν δυνάμει» με τη θρησκευτική και αποτελεί τη μήτρα των εθνικών διεκδικήσεων των νέων καιρών. Κατά τη σύντομη έκθεση του ζητήματος ο πατριαρχικός λόγος χαρακτηρίζει την «αρχιερατικήν εκείνην αφιέρωσιν» του επισκόπου Ακακίου «ως παράλογον, και εν ουδενί δικαιώματι βασιζομένην». Και αλλού, αναφερόμενος στην πάλαι εγκριθείσα με πατριαρχικό σιγίλιο του πατριάρχη Σοφρωνίου ενέργεια του επισκόπου Ακακίου, προβαίνει σε κρίσεις καταδικαστικές και ευθέως απορριπτικές τής κατά το παρελθόν στάσης και των επιλογών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως «ουκ ιδιοκτήτου, μηδέν έχοντος δικαίωμα επί του υλικού αυτού». Είναι προφανές ότι, στην παρούσα πια φάση και στο ζήτημα διακατοχής του ναού του Αγίου Νικολάου του δήμου Βαθέος, αναζητούνται ερείσματα νομικά και πολιτικά κάτι εντελώς καινοφανές σε σύγκριση με τις αποφάσεις του Πατριαρχείου κατά το παρελθόν. Αυτά τα εμπράγματα ερείσματα μπορούν να έχουν αναφορά μόνο στη σχέση τους με την ίδια την τοπική κοινωνία και τα αιτήματα του λαού, στον βαθμό που αυτά αποτελούν δεσμευτικούς όρους της πολιτικής εξουσίας ή, αλλιώς, μία «υλική» διαχείριση της πραγματικότητας. Στο διαμορφωμένο αυτό πλαίσιο, όπου η λαϊκή βούληση αποκτά με την έγκριση της κεντρικής εξουσίας έναν περισσότερο δυναμικό και διευρυμένο ρόλο και στα ζητήματα του Πατριαρχείου, δεν μπορεί παρά τα αιτήματά της να αντιμετωπίζονται με όρους πολιτικούς και σε πλαίσιο ορθολογικό, όπως αυτό προσδιορίζεται πλέον από εκκοσμικευμένους φορείς της εξουσίας. Η διατύπωση στο εν λόγω κείμενο δεν αφήνει περιθώρια για τα ελατήρια, που ώθησαν το Πατριαρχείο στην αναθεώρηση προηγούμενων και «οριστικών» αποφάσεων: «διασκεπτόμενοι, και ανάλογον των καιρώ και ταις των πραγμάτων περιστάσεσι την οικονομίαν, ενεκρίναμεν και απεφηνάμεθα ομοφώνω Συνοδική γνώμη επανελθείν δε και μένειν αυτόν ες αεί εις ενοριακήν κατάστασιν υπό την αρχιερατικήν δικαιοδοσίαν του κατά καιρόν Μητροπολίτου Σάμου επιστατουμένη δε και διεξαγομένη υπό των κατά καιρούς Επιτρόπων αυτής, ον τρόπον και αι λοιπαί εν τη Νήσω και Επαρχία ταύτη Εκκλησίαι». Η ανάθεση της επιτροπείας του ναού Αγίου Νικολάου στο ενοριακό συμβούλιο υπό την επίβλεψη του μητροπολίτη Σάμου ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα των Γενικών Κανονισμών και τις Οδηγίες προς την ηγεσία της Εκκλησίας. Στο πατριαρχικό σιγίλλιο αποτυπώνεται η προσπάθεια του Πατριαρχείου να εφαρμόσει το νέο Σύστημα, να συμπλεύσει με τις κατευθύνσεις που χαράσσει η οθωμανική κεντρική διοίκηση και ταυτόχρονα να διατηρήσει έναν εθναρχικό-μητρικό ρόλο, όπως κατά το παρελθόν: «Ταύτη τοι συσκεψάμενοι μετά της περί ημάς Ιεράς και αγίας Συνόδου, και άμα μεν το εύλογον και αναγκαίον κατιδόντες της των ειρημένων χριστιανών αιτήσεως». Ο τρόπος διαχείρισης της λαϊκής βούλησης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναδεικνύει μία στροφή όχι μόνο ως προς τα σημαίνοντα (λέξεις) αλλά και ως προς τα σημαινόμενα (σημασίες). Όσον αφορά τον ρόλο του ίδιου του σουλτάνου, γίνεται αντιληπτό ότι αυτός δεν δείχνει πια να μπορεί να εξασφαλίσει, όπως στο παρελθόν, τη νομιμοποίηση του Πατριαρχείου ως αποκλειστικός φορέας εξουσίας. Επομένως, το Πατριαρχείο νιώθει την επιτακτική ανάγκη να αναζητήσει νέα ερείσματα νομιμοποίησης. Υπό αυτούς τους όρους, λοιπόν, αναζητά νομιμοποίηση σε εκκολαπτόμενες εκκοσμικευμένες εξουσίες και τελικά αναγκάζεται να εκφράσει

12 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ πλέον φανερά τη λαϊκή βούληση νομιμοποιώντας την και σε τελευταία ανάλυση ικανοποιώντας το αίτημα των Σαμίων. Είναι η στιγμή που οι θρησκευτικές Αρχές αρχίζουν βαθμιαία να λειτουργούν ως πολιτικοθρησκευτικές εξουσίες, οι οποίες πρέπει να ανταποκριθούν και σε «δικαιώματα» ή «αιτήματα πολιτών». Κωνσταντίνος Μπέλσης, Διδ. Διπλ. (Ιστορία) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Αναγνωστοπούλου, Σία, Τουρκικός εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη δαιδαλώδη διαδρομή του Κεμαλισμού, Αθήνα Αναγνωστοπούλου, Σία, Μικρά Ασία 19 ος αι.-1919, Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Αρβελέρ, Ελένη, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Ψυχογιός, Αθήνα Βακιρτζής, Ι., Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου , ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2007 Βαρβούνης, Μ., Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, Αθήνα 1991 (διδακτορική διατριβή). Βαρβούνης, Μ., Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμ. Α και Β, έκδοση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ν. Σάμου, Αθήνα 2001 και 2002 αντίστοιχα. Γεδδεών, Μ., Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα, επιμ. Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού, Ερμής, Αθήνα Γεδδεών, Μ., Μνεία των προ εμού , Αθήνα Κιουσοπούλου, Τόνια, «Βασιλεύς ή οικονόμος» - Πολιτική εξουσία και Ιδεολογία πριν την Άλωση, Πόλις, Αθήνα Νικολαΐδης, Δ., Οθωμανικοί κώδικες ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαταγμάτων, κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων, μτφρ. Φωτιάδου, Εν Κωνσταντινουπόλει Σκοπετέα, Έλλη, Η Δύση της Ανατολής, εκδ. Γνώση, Αθήνα Σταματόπουλος, Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μία ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19 ο αιώνα, έκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα Σταματόπουλος, Δ., «Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β μισό του 19 ου αιώνα) «Μνήμων», τ. 23 (2002), σσ

13 Ανιστόρητον, τόμος 11 (2014) αρ Anderson, M., The Eastern Question A study in International Relations, London Pamuk, S., The Ottoman Empire and European Capitalism, Trade, Investment and Production, London Quataert, D., Social Disintegration and Popular Resistance in the ottoman Empire Reactions to European Economic Penetration, New York Univercity Press Stamatopoulos, D., Orthodoxy versus Nationalism? The Condemnation of the Ethnophyletism as a nationalist undertaking and the strategies of hegemony in the Greek-Orthodox Community of Istanbul, Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο: Local and Imperial Approaches to Greek-Ottoman History, Βαθύ, Σάμος, Σεπτεμβρίου 2001.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των ΚΕΦ. 5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (726 843) πρωτεργάτες: Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε (Ίσαυροι) ιδεολογική βάση: ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων Ανατολικών επαρχιών επιχείρημα: η απεικόνιση του θείου δε συμβιβάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Εκκλησία τελειότητα μακραίωνο Ναός

Εισαγωγή Εκκλησία τελειότητα  μακραίωνο  Ναός Εισαγωγή Η Εκκλησία κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική θεώρηση είναι «Σώμα Χριστού» (Α Κορ. Κεφ.12), η εν Αγίω Πνεύματι ένωση και ενότητα των πιστών στη θεωμένη ανθρωπότητα του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κλήρος - Εκκλησία. Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Κλήρος - Εκκλησία. Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Κλήρος - Εκκλησία Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Ο Κληρός ήταν µία από τις παραδοσιακές άρχουσες κοινωνικές κατηγορίες (µαζί µε τους Πρόκριτους και τους Αρµατολούς) των ελλήνων/χριστιανών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ : Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος... υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας, Ανακριτικού υπαλλήλου και όλων των αστυνομικών οργάνων. http://ieridilosi.blogspot.gr/

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ : Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος... υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας, Ανακριτικού υπαλλήλου και όλων των αστυνομικών οργάνων.  http://ieridilosi.blogspot.gr/ Καταγγελία εφαρμογή του Άρθρου 12ο (απειλητικό) κατά παντός υπευθύνου και των διαπραχθέντων. α)της εν μέσω κατοχής απόπειρας κατασκευής Τεμενών -Τζαμιών, καθώς της επίσης εν μέσο κατοχής απόπειρας εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Ιστορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα