Α. Παραδοτέο Π36. Συνολικός προϋπολογισμός που αφορά το παραδοτέο: ,20, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Παραδοτέο Π36. Συνολικός προϋπολογισμός που αφορά το παραδοτέο: 22.937,20, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : 12/3/2013 Αρ. Πρωτ.: 414 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια εξοπλισμού για το έργο HYDROFLIES Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας- Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, για τις ανάγκες του έργου ««Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών παραμέτρων σε υδροπονική καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού», ακρωνύμιο HYDROFLIES που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (INTRREG IV) με την από και αρ. σύμβασης Κ3_01_03 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Επικεφαλής εταίρος, καθώς και με την από συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας, πράξη που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ύστερα από την αριθμ. 398/ απόφαση του Δ/ντή του Ινστιτούτου, προτίθεται να προμηθευτεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, εξοπλισμό που θα αφορά τα παραδοτέα Π36 /6.2.2 «Σύγχρονα & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ (Ελλάδα)», Π26/4.1.3 «Έκθεση καλλιέργειας μαρουλιού σε υδροπονία στην Κρήτη» και Π27/4.2.1 «Προσομοίωση συγκεντρώσεων ΝΟ 3 σε φυτά»., όπως παρακάτω: Α. Παραδοτέο Π36. Συνολικός προϋπολογισμός που αφορά το παραδοτέο: ,20, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α1. Είδος: Κύριος εξοπλισμός θερμοκηπίου και υδροπονίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία και εκπαίδευση. Προϋπολογισμός: μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2 Α.1.1: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου θρεπτικών διαλυμάτων κλειστού συστήματος υδροπονίας (NFT, επιπλέουσα υδροπονία) Προδιαγραφές 1. Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή από τον οποίο θα προγραμματίζεται και ο οποίος δεν θα είναι απαραίτητος για την λειτουργία του συστήματος. 2. Να διορθώνει το θρεπτικό διάλυμα ως προς το ph και την ηλεκτρική αγωγιμότητα σε τουλάχιστον 6 ανεξάρτητα υδροπονικά συστήματα (δεξαμενές) με τη χρήση των ίδιων αισθητήρων ph και αγωγιμότητας. 3. Να έχει δυνατότητα τροφοδοσίας από τουλάχιστον επτά πυκνά διαλύματα επιπλέον του οξέος για την παρασκευή του θρεπτικού διαλύματος. 4. Να έχει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της συνταγής θρέψης με μοντέλα απορρόφησης στοιχείων. 5. Να διαθέτει ανοξείδωτη αντλία παροχής τουλάχιστον 4m 3 /h,3 bar 6. Η τροφοδοσία των πυκνών διαλυμάτων στο σύστημα να γίνεται με υποπίεση (venturi). 7. Να διαθέτει διπλούς αισθητήρες αγωγιμότητας και οξύτητας (ph). 8. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω υποδοχής BNC, 20 συνολικά αισθητηρίων τύπου πεχά (ISFET μεγάλης εσωτερικής αντίστασης) (πχ. νιτρικών ή οξυγόνου) με δυνατότητα παραμετροποίησης της ένδειξης εισόδου με εισαγωγή εξίσωσης βαθμονόμησης. 9. Να δέχεται προγραμματιζόμενα όρια ασφαλείας με ειδοποίηση του χρήστη ηχητικά και με SMS. 10. Να είναι επεκτάσιμο με δυνατότητα ανάπτυξης σε υψηλό επίπεδο για απλό χρήστη, εφαρμογής οποιουδήποτε αλγορίθμου ελέγχου και σύνδεσης αισθητήρων. Οι είσοδοι (μετρήσεις αναλογικές και ψηφιακές) να διαθέτουν ιδιαίτερο παραμετροποιημένο μαθηματικό μοντέλο βαθμονόμησης. 11. Να διαθέτει πιστοποίηση CE και όλα τα υλικά να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση. 12. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο με την οποία θα καλύπτονται τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα και η εργασία αποκατάστασης. 13. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω του διαδικτύου για απομακρυσμένο έλεγχο και επίβλεψη. 14. Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης στο θερμοκήπιο του Ινστιτούτου και εκπαίδευσης για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος. Α.1.2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου Προδιαγραφές 1. Να ρυθμίζει τη θέση των παραθύρων του θερμοκηπίου ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού, με ευελιξία να δεχτεί οποιοδήποτε επιθυμητό αλγόριθμο ελέγχου, και συστήματα ασφαλείας (παγετού, ανέμου κλπ). 2. Να θέτει σε λειτουργία το σύστημα δροσισμού όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από την μέγιστη οριζόμενη τιμή ή με κριτήρια έναρξης και τρόπου ελέγχου που να γίνονται εφικτοί οποιοιδήποτε επιθυμητοί αλγόριθμοι κατάστασης συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας. 3. Να διαθέτει ειδικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια πειραμάτων βαθμοωρών. 4. Να καταγράφει την εσωτερική θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία του εσωτερικού εκάστου χώρου του θερμοκηπίου (3 διακριτοί χώροι) κατά τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζονται από το χρήση, με αντίστοιχους αισθητήρες και να κρατά και στατιστικά στοιχεία. 5. Να διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό με τουλάχιστον Θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ανεμόμετρο. 6. Να έχει δυνατότητα επέκτασης με την εφαρμογή οποιουδήποτε αλγορίθμου ελέγχου και σύνδεσης αισθητήρων σε έκαστο από τους 3 χώρους χωριστά. 7. Να διαθέτει τουλάχιστον 16 εξόδους ελέγχου εξοπλισμού για τον έλεγχο της θέρμανσης, του δροσισμού και του αερισμού.

3 8. Να δέχεται σύνδεση αναλογικών και ψηφιακών αισθητήρων μέχρι τον συνολικό αριθμό των 32 μετρούμενων μεταβλητών για εξυπηρέτηση πειραμάτων σε διάφορους θερμοκηπιακούς πειραματικούς χώρους και με δυνατότητα βαθμονόμησης για κάθε είσοδο και καταγραφής. 9. Να ανταλλάσσει μεταβλητές με το Υδροπονικό σύστημα και με τον H/Y. 10. Να διασυνδέεται και ανταλλάσσει δεδομένα με άλλα συστήματα μέσω τυπικού πρωτοκόλλου modbus. 11. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω του διαδικτύου για απομακρυσμένο έλεγχο και επίβλεψη από εφαρμογές ιστού. 12. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο με την οποία θα καλύπτονται τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα και η εργασία αποκατάστασης. Α.1.3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψύξης υαλόφρακτου θερμοκηπίου εκτάσεως 500 τ.μ. Προδιαγραφές 1. Το σύστημα ψύξης θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία υγρού πάνελ (με διαμόρφωση υγρού πάνελ ανεμιστήρων ή αντίστοιχων ψυκτικών μονάδων ανεμιστήρων) 2. Να έχει δυναμικότητα παροχής m3/h ψυχρού αέρα τουλάχιστον με αντίστοιχης δυναμικότητας συνδυασμό υγρού πάνελ και ανεμιστήρων. 3. Να σχεδιαστεί σε διάταξη που να εξυπηρετεί όλους τους χώρους (3 χώροι) του θερμοκηπίου και να αποδεικνύεται η επάρκεια ψύξης. 4. Να διαθέτει ανεμιστήρες με περσίδες δυναμικότητας εκάστου τουλάχιστον 20,.00 m3/h 5. Να διαθέτει τους αναγκαίους ηλεκτρικούς πίνακες για την λειτουργία των μονάδων 6. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θερμοκηπίου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για έκαστο χώρο χωριστά σε συνεργασία με το σύστημα ρύθμισης κλίματος. 7. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο με την οποία θα καλύπτονται τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα και η εργασία αποκατάστασης. Α.2. Συμπληρωματικά και αναλώσιμα υλικά Α.2.1: Είδος: Υλικά αρδεύσεως. Προϋπολογισμός: μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Α.2.1.1: Υλικά σύνδεσης δοχείων (βαρελιών) νερού α. Παροχές βαρελιών πλαστικές διαμέτρου ½ ίντσας 30 τεμ. β. Πλωτήρες χρωμέ ½ ίντσας με φούσκα 24 τεμ. γ. Σωλήνα αρδεύσεως Φ16 πιέσεως 6 ατμ. 250 μέτρα δ. Σωλήνα αρδεύσεως Φ20 πιέσεως 6 ατμ. 100 μέτρα ε. Ρακόρ ½ σε Φ16 πλαστικά με βάνα 30 τεμ. στ. Ρακόρ ½ σε Φ16 πλαστικά 20 τεμ. ζ. Μούφες ½ πλαστικές 40 τεμ. η. Σωλήνα ελαστική κατάλληλη για βρύση ¾ 30 μέτρα θ. Ταφ πλαστικά αρδεύσεως Φ16 20 τεμ. ι. Γωνιές πλαστικές Φ16 40 τεμ. ια. Σωλήνα Φ32 6 Ατμ. 50 μέτρα ιβ. Σέλλες Φ32 σε ½ 30 τεμ. ιγ. Ρακόρ Φ32 σε ¾ ιδ. Δεξαμενή 1 τόνου πλαστική 1 τεμ ιε. Ταφ πλαστικό Φ20 σε Φ16 με βάνα 15 τεμ ιστ. Βάνα 1/2 ίντσα σφαιρική πλαστική 1 Α.2.1.2: Υλικά για κανάλια υδροπονίας

4 α. Κλειστή υδρορροή 6Χ10 εκ. PVC λευκή 180 μέτρα β. Γωνία 90 λευκή PVC 30 τεμ. (24) γ. Γωνίες 45 κάθετες PVC 30 τεμ. (24) δ. Κόλλα PVC 500 ml Α.2.2: Είδος: Υλικά για κατασκευή δεξαμενών επιπλέουσας υδροπονίας. Προϋπολογισμός: 650,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ α. Κισσηρότουβλα 19x19x39 cm 300 τεμ. β. Κισσηρότουβλα 9x19x39 cm 300 τεμ. γ. Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS (πυκνότητας 20kg/m 3 ) διαστάσεων 1,00x0,50μ και πάχους 5 εκ με πιστοποιητικό CE 100 τεμ. Α.2.3: Είδος: Αντλίες για ανακύκλωση διαλύματος υδροπονίας NFT. Προϋπολογισμός: 500,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ α. Αντλίες ενυδρείου Eheim Compact Pumps model τεμ. Α.2.4: Είδος: Αντλίες για ανακύκλωση διαλύματος επιπλέουσας υδροπονίας -. Προϋπολογισμός: μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ α. Αντλία επιφανείας φυγοκεντρική παροχής 2 κυβ. μ. /ώρα, τουλάχιστον 1 bar 1 Α.2.5: Είδος: Γεωργικά εφόδια. Προϋπολογισμός: 1.200,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ α. Πλαστικό φύλλο πολυαιθυλενίου ασπρόμαυρο για δεξαμενή πάχους 200 μικρά (πλάτος 8μ. μήκος 50 μ.) 1 τεμ. β. Δίκτυ σκίασης 50 τ.μ. 1 τεμ. γ. Τύρφη ξανθιά 200 λίτρων 5 τεμ. δ. Περλίτης σακί 100 λίτρων 5 τεμ. ε. Σπόροι μαρουλιού ποικιλίας «Ρωμάνα» θερμοκηπίου 200 γρ. στ. Δίσκος σποράς μαρουλιών 40 τεμ. θ. Ζυγαριά μεταλλική μέγιστου βάρους 10 κιλών 1 τεμ. ι. Γάντια δερμάτινα 4.τεμ ια. Γάντια νιτριλίου 4 τεμ ιβ. Γάντια μίας χρήσεως συσκευασία 100 τεμ. 4 τεμ. ιγ. Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης 400 τ.μ. ιδ. Δίχτυ εντομολογικό κατάλληλο για αφίδες 50 τ.μ. Α.2.6: Είδος: Σπορόφυτα μαρουλιού. Προϋπολογισμός: 120,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ α. Μαρούλια Ρωμάνα 1500 τεμ.

5 Β. Παραδοτέο Π26. Συνολικός προϋπολογισμός που αφορά το παραδοτέο: 2.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ B1. Είδος: Αναλώσιμα εργαστηρίου. Προϋπολογισμός 1.700,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Β.1.1: Κυψελίδες φασματοφωτόμετρου 10mm Ορατού Υπεριώδους Β.1.2: Αναγέννηση ιοντοανταλλακτικών στηλών Β.1.3: Λυχνίες ατομικής απορρόφησης HCL κατάλληλες για ΑΑ Perkin Elmer μοντέλο Analyst 600 για τα στοιχεία Mn 1 τεμ. Zn 1 τεμ. B2. Είδος: Αναλώσιμα καλλιέργειας. Προϋπολογισμός 700,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Λιπάσματα πλήρως υδατοδιαλυτά : 1. Νιτρικό Κάλιο 100 κιλά. 2. Νιτρικό Ασβέστιο 150 κιλά 3. Χηλικός σίδηρος 10 κιλά 4. Νιτρικό Μαγνήσιο 50 κιλά 5. Θειικό κάλι κρυσταλικό 150 κιλά 6. Πυκνό φωσφορικό οξύ 85% 35 κιλά 7. Πυκνό νιτρικό οξύ 68% 35 λίτρα 8. Χλωριούχο νάτριο (αλάτι) 40 κιλά Γ. Παραδοτέο Π27. Συνολικός προϋπολογισμός που αφορά το παραδοτέο: 1.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Γ.1. Είδος: Ένα φορητή συσκευή μέτρησης ph, αγωγιμότητας, mv και θερμοκρασίας. Προϋπολογισμός: 1.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ελάχιστες προδιαγραφές 1. Να έχει δυνατότητα μέτρησης: -ph, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας,tds (total Dissolved Solids),Αλατότητας, Ειδικής αντίστασης 2. Να έχει εύρος μέτρησης ph: 0,00 έως 14,00 Ακρίβεια μέτρησης :±0,01 Διαχωριστικότητα μέτρησης: 0,01 3. Εύρος μέτρησης διαφορά δυναμικού τουλάχιστον : ± 1999 mv. Ακρίβεια μέτρησης διαφορά δυναμικού: ± 1 mv. Διαχωριστικότητα μέτρησης διαφοράς δυναμικού: 1mV. 4. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας τουλάχιστον: -5,0 C έως 105,0 C Διαχωριστικότητα μέτρησης: 0,1 C Ακρίβεια μέτρησης : ±0,5 C 5. Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας τουλάχιστον : 0.01μS/cm έως 500mS/cm. Ακρίβεια μέτρησης: ±0.5%.

6 Διαχωριστικότητα: Εύρος μέτρησης TDS τουλάχιστον : 0.01 mg/l g/l Ακρίβεια μέτρησης: ±0.5%. Διαχωριστικότητα: Εύρος μέτρησης αλατότητας τουλάχιστον: ppt Ακρίβεια μέτρησης: ±0.5%. Διαχωριστικότητα: Η θερμοκρασία να δίδεται στην οθόνη μαζί με την κύρια ένδειξη. 9. Να διαθέτει ευκρινέστατη φωτεινή ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση των παραμέτρων. 10. Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση ph τριών (3) σημείων με επιλογή από τέσσερα (4) διαλύματα με αυτόματη αναγνώρισή τους. 11. Η αντιστάθμιση της θερμοκρασίας να γίνεται αυτόματα και χειροκίνητα. 12. Να έχει ένδειξη σταθεροποίησης της μέτρησης. 13. Να διαθέτει μνήμη χωρητικότητας 99 μετρήσεων τουλάχιστον 14. Η συσκευή να είναι ιδιαίτερα υδατοστεγής και ανθεκτική σε σκόνη. 15. O κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη σε λειτουργία με: -Κατάλληλο ηλεκτρόδιο ph με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. θερμοκρασίας. -Κατάλληλο ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας. -Αναλυτικότατο εγχειρίδιο λειτουργίας 17. Ο προμηθευτής να είναι απαραίτητα πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO Όροι του διαγωνισμού 1. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού, ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά, φάκελο σφραγισμένο που να γράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου ως και τον τίτλο του διαγωνισμού. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: α) Προσφορά (τεχνική με πλήρη περιγραφή των προσφερομένων ειδών και οικονομική) β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους όρους και αποδέχεται 2. Δεκτές θα γίνονται προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη εξοπλισμού. Τα είδη εξοπλισμού διαχωρίζονται στην παρούσα πρόσκληση με την επισήμανση ξεχωριστού προϋπολογισμού κατ είδος και περιλαμβάνουν: α) Είδος Α.1 (περιλαμβάνοντας τα υποείδη Α.1.1, Α.1.2 και Α.1.3), β) Είδος Α.2.1 (περιλαμβάνοντας τα υποείδη Α και Α.2.1.2), γ) Είδος Α.2.2, δ) Είδος Α.2.3, ε) Είδος Α.2.4, στ) Είδος Α.2.5, ζ) Είδος Α.2.6, η) Είδος Β.1 (περιλαμβάνοντας τα υποείδη Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3), θ) Είδος Β.2 και ι) Είδος Γ.1. Προσφορές για μέρος του εξοπλισμού που περιγράφεται σε καθένα από τα παραπάνω είδη δεν θα γίνουν δεκτές. Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερα από ένα είδη, θα πρέπει να αναγράφεται το κόστος για το κάθε είδος χωριστά και αν η προσφορά ισχύει και για την προμήθεια καθενός είδους χωριστά. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παρέχεται σχετικό υπόδειγμα προσφοράς το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν για όσα είδη επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά. 3. Για το είδος Α1 και τα υποείδη του κρίνεται επιθυμητό οι ενδιαφερόμενοι πριν την σύνταξη της προσφοράς να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης ώστε να έχουν ακριβή γνώση των απαιτούμενων εργασιών. 4. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 5. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σε θερμοκήπιο του

7 Ινστιτούτου το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 6. Η εξόφληση θα γίνει εντός 30 ημερών μετά την γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβών του Ινστιτούτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που επιβάλλει ο νόμος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την εξόφληση. 7. Τέλος οι προσφορές θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον ένα μήνα από την λήξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 27/3/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στη γραμματεία του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, τηλ υπόψη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Ινστιτούτου. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος αποφασίζει και για τυχόν ενστάσεις, μετά από σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου και στις ιστοσελίδες και Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο τηλέφωνο από τον κ. Κ. Τζεράκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ. Κων/νος Χαρτζουλάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου CIVILWATER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα