ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κύπρος

2 Πρόλογος Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου θερμοκηπίου του ΤΕΠΑΚ- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εγκατάσταση σύγχρονων δομών π.χ. την εγκατάσταση συστήματος δυναμικού αερισμού υποπίεσης με ανεμιστήρες και συστήματος δροσισμού υγρού πάνελ, σύστημα σκίασης, κεντρική εγκατάσταση αντλιοστασίου άρδευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και κεφαλή υδρολίπανσης θρεπτικού διαλύματος ώστε να λειτουργήσει ως πιλοτική θερμοκηπιακή μονάδα με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα θρέψης και ελέγχου μικροκλίματος συνδυάζοντας την χρήση φυσικών εχθρών για φυτοπροστασία. 2

3 Σύγχρονο και λειτουργικό θερμοκήπιο στο ΤΕΠΑΚ Για τις ανάγκες του Έργου HYDROFLIES επιλέχθηκε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 1982 τ.μ. στην περιοχή Καλέ Βουνάρι, όπου ισοπεδώθηκε και επιχωματώθηκε με την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, και οριοθετήθηκε ο χώρος κατασκευής του θερμοκηπίου. Συστάθηκε 3μελής επιτροπή προδιαγραφών του ΤΕΠΑΚ και αντίστοιχα ανεξάρτητη 3μελής επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του ΤΕΠΑΚ, έγινε ανοιχτός διαγωνισμός στην υπηρεσία Διαγωνισμών της Κύπρου. Έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών του θερμοκηπίου στην Υπηρεσία προσφορών του ΤΕΠΑΚ προς έγκριση και εν συνεχεία έγινε αποστολή για έγκριση στην νομική υπηρεσία του Κράτους. Ο διαγωνισμός (ανοιχτός) υλοποιήθηκε, έγινε αξιολόγηση και κατοχύρωση στον ανάδοχο κατασκευής και λειτουργίας του θερμοκηπίου. Εικόνες 1-2. Ισοπέδωση και επιχωμάτωση αγροτεμαχίου. Περίφραξη αγροτεμαχίου και θερμοκηπίου Πραγματοποιήθηκε διάνοιξη λάκκων διαμέτρου 30 εκ και βάθους 50 εκ για την εγκατάσταση των στύλων για την υποστύλωση 3

4 Εικόνες 3-5. Εκσκαφή, υποστύλωση και περίφραξη θερμοκηπίου. Ο κύριος εξοπλισμός του θερμοκηπίου και υδροπονίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω: 4

5 Κατασκευή πολύρρικτου θερμοκηπίου Κατασκευή πολύρρικτου θερμοκηπίου εκτάσεως 461 τ.μ. με δυο αψίδες, με πλαστικό υλικό κάλυψης και εντομοστεγών σιτών σε όλα τα ανοίγματα του θερμοκηπίου, με εντομοστεγή προθάλαμο. Εικόνες 6-8. Στάδια κατασκευής θερμοκηπίου Τοποθέτηση συστήματος δροσισμού και ανακυκλοφορίας του αέρα Η ψύξη του θερμοκηπίου επιτυγχάνεται με την εξάτμιση νερού που προκαλείται από την είσοδο αέρα από τα υγρά πάνελ με την βοήθεια ανεμιστήρων που μετακινούν τον αέρα του 5

6 θερμοκηπίου προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από την κεντρική μονάδα κλιματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά μπορεί να ελεχθεί και ανεξάρτητα ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη. Εικόνα 9. Υγρό πάνελ συστήματος ψύξης Εικόνες Ανεμιστήρες για τη λειτουργία του συστήματος ψύξης Τοποθέτηση παράθυρων οροφής και πλαινά Κατά την κατασκευή του θερμοκηπίου, τοποθετήθηκαν δυο παράθυρα οροφής με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ανοίγματος, η οποία ελέγχεται τόσο από τον χειριστή όσο και αυτόματα από το σύστημα ελέγχου μικροκλίματος. Σε όλα τα ανοίγματα του θερμοκηπίου έχουν τοποθετηθεί εντομοστεγές δίχτυ. 6

7 Εικόνα 12. Παράθυρα οροφής τοποθετημένα σε κάθε αψίδα Εικόνα 13. Παράθυρα πλαινά και εντομοστεγές δίχτυ Τοποθέτηση σύστημα σκίασης- θερμοκουρτίνα αλουμινίου Το σύστημα σκίασης περιλαμβάνει θερμοκουρτίνα αλουμινίου τύπου 54% σκίαση και 57% θερμική οικονομία, και τοποθετήθηκε στην μια από τις δύο αψίδες του θερμοκηπίου (στο μισό θερμοκήπιο, κατά μήκος). 7

8 Εικόνες Σύστημα σκίασης θερμοκουρτίνα Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την κεφαλή υδροπονίας. Το σύστημα ελέγχου κλίματος λαμβάνει μετρήσεις της θερμοκρασίας, υγρασία και ηλιοφάνεια του εσωτερικού και του εξωτερικού του θερμοκηπίου και ανάλογα ρυθμίζει το άνοιγα ή κλείσιμο των παραθύρων οροφής και τη λειτουργία του συστήματος ψύξης. Εικόνα 16. Πίνακας ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου θρεπτικών διαλυμάτων Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου θρεπτικών διαλυμάτων (κεφαλή υδροπονίας), με δυνατότητα υποστήριξης έως και 6 διαφορετικών θρεπτικών συνταγών ή και συστημάτων. Το σύστημα παρασκευής του θρεπτικού διαλύματος χρησιμοποιεί πυκνά θρεπτικά διαλύματα 8

9 (6 πυκνά σε ανεξάρτητα δοχεία και σε χωριστό δοχείο είναι το οξύ) σε συνδυασμό με τον έλεγχο του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας για την παρασκευή του τελικού θρεπτικού διαλύματος που θα δοθεί στα φυτά μέσου του συστήματος άρδευσης. Ο προγραμματισμός του γίνεται με Η/Υ ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για την μετέπειτα λειτουργία του. Εικόνες Σύστημα παρασκευής και ελέγχου θρεπτικού διαλύματος Εικόνα 20. Μεταλλικές κατασκευές στήριξη των καναλιών και δοχείων 9

10 Εικόνα 21. Μεταλλική κατασκευή για προστασία εισόδου εντόμων Εικόνα 22. Κατασκευή σπορείου για την ανάπτυξη σπορόφυτων 10

11 Εικόνα 23. Πάγκος ανάπτυξης σπορόφυτων με υδρονέφωση Ηλεκτρική εγκατάσταση θερμοκηπίου Εικόνα 24. Πίνακας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου 11

12 Η γενική άποψη του θερμοκηπίου έπειτα από την κατασκευή Εικόνες Γενική άποψη του θερμοκηπίου 12

13 Υδροπονικά συστήματα που λειτουργούν Επιπλέουσα υδροπονία Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία επιπλέουσας υδροπονίας 13

14 Σύστημα Πυραμίδας Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία Πυραμίδας 14

15 Σύστημα ΝFT για φυλλώδη λαχανικά Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία συστήματος ΝFT για φυλλώδη λαχανικά 15

16 Σύστημα ΝFT για καλλιέργεια τομάτας Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία συστήματος ΝFT για καλλιέργεια τομάτας 16

17 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε περλίτη Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία συστήματος καλλιέργειας αρωματικών σε περλίτη σε γλάστρες 17

18 Καλλιέργεια τομάτας σε κοκοφοίνικα σε σάκους Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία συστήματος καλλιέργειας τομάτας σε κοκοφοίνικα σε σάκους 18

19 Καλλιέργεια τομάτας σε πετροβάμβακα σε σάκους Εικόνες Κατασκευή και λειτουργία συστήματος καλλιέργειας τομάτας σε πετροβάμβακα σε σάκους 19