ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg 13 C ουρία σε σκόνη για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα βάζο περιέχει 75 mg 13 C-ουρίας. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Λευκή, κρυσταλλική σκόνη για πόσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Helicobacter Test INFAI χρησιμοποιείται για την in vivo διάγνωση λοίμωξης στην περιοχή του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori σε: - ενήλικες, - εφήβους, που πιθανώς έχουν πεπτικό έλκος. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν προορίζεται μόνο για διαγνωστική χρήση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν πρέπει να χορηγείται από επαγγελματία υγείας και με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Δοσολογία Τρόπος χορήγησης Για να αποδώσει η διαδικασία της δοκιμασίας χρειάζονται 200 ml χυμού πορτοκαλιού 100 % ή 1g κιτρικού οξέος διαλυμένου σε 200 ml νερού (ως γεύμα χορηγούμενο πριν τη δοκιμασία), καθώς και κοινό νερό (για τη διάλυση της σκόνης 13 C-ουρίας). Ο ασθενής πρέπει να μείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες, κατά προτίμηση όλη την προηγούμενη νύχτα. Η διαδικασία της δοκιμασίας διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Εάν η δοκιμασία χρειαστεί να επαναληφθεί, αυτό δεν πρέπει να γίνει πριν την επόμενη ημέρα. Η καταστολή των βακτηριδίων Helicobacter pylori ενδέχεται να δώσει λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα. Γι αυτό, η δοκιμασία πρέπει να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες από συστηματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία και δύο εβδομάδες από την τελευταία δόση όξινων αντιεκκριτικών παραγόντων. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι δυνατό να επηρεαστεί η κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori. Η προφύλαξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter. Είναι σημαντικό να τηρηθούν επαρκώς οι οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην παράγραφο 6.6, διαφορετικά η εγκυρότητα του αποτελέσματος μπορεί να αμφισβητηθεί. 2

3 4.3 Αντενδείξεις Η δοκιμασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με τεκμηριωμένη ή υποπτευόμενη γαστρική λοίμωξη η οποία μπορεί να παρεμποδίσει την δοκιμασία αναπνοής με ουρία. Παρακαλούμε δείτε το τμήμα 4.2 (Δοσολογία και τρόπος χορήγησης). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη για θεραπεία εκρίζωσης. Διαφορετικές διαγνωστικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων και επεμβατικών ενδοσκοπικών μεθόδων, μπορούν να απαιτηθούν για να ελεγχθεί η ύπαρξη οποιωνδήποτε άλλων επιπλοκών, όπως έλκος, γαστρίτιδα από αυτοάνοση και όγκοι. Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα για τη διαγνωστική αξιοπιστία του Helicobacter Test INFAI για να συσταθεί η χρήση του σε ασθενείς με γαστρεκτομή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις Α-γαστρίτιδας (ατροφικής γαστρίτιδας), η δοκιμασία αναπνοής μπορεί να έχει ψευδές θετικό αποτέλεσμα και ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλες δοκιμασίες για την επιβεβαίωση της παρουσίας βακτηριδίων Helicobacter pylori. Στην περίπτωση εμετού κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας από τον ασθενή και ανάγκης επανάληψης της δοκιμασίας, αυτό πρέπει να γίνει με την προϋπόθεση της νηστείας και όχι πριν από την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το Helicobacter Test INFAI επηρεάζεται από όλες τις θεραπευτικές αγωγές που σχετίζονται με την κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori ή αυξάνουν τη δραστικότητα της ουρεάσης. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η δοκιμασία δεν αναμένεται να έχει βλαβερή επίδραση στη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού. Αν χρησιμοποιούνται θεραπευτικά προϊόντα εκρίζωσης στη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Helicobacter Test INFAI δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Καμία γνωστή επίδραση. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Λόγω του ότι παρέχονται μόνο 75 mg 13 C-ουρίας, δεν αναμένεται περίπτωση υπερδοσολογίας. 3

4 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Άλλος διαγνωστικός παράγοντας, ATC-code: VO4CX Για την ποσότητα των 75 mg 13 C-ουρίας, που χορηγείται ανά μονάδα στη διάρκεια της δοκιμασίας αναπνοής, δεν περιγράφεται φαρμακοδυναμική δραστηριότητα. Μετά τη λήψη από το στόμα η συγκεκριμένη ουρία φτάνει στο γαστρική βλεννώδη μεμβράνη. Με την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori η 13 C-ουρία μεταβολίζεται από το ένζυμο ουρεάση του Helicobacter pylori. 2H 2 N( 13 CO)NH 2 + 2H 2 O Ένζυμο ουρεάση 4NH CO 2 Το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται στα αιμοφόρα αγγεία. Από εκεί μεταφέρεται με δισανθρακική μορφή στους πνεύμονες και ελευθερώνεται στον εκπνεόμενο αέρα ως 13 CO 2. Με την παρουσία βακτηριακής ουρεάσης ο λόγος των ισοτόπων άνθρακα 13 C/ 12 C διαφοροποιείται σημαντικά. Η αναλογία των μορίων 13 CO 2 στα δείγματα αναπνοής προσδιορίζεται με τη μέθοδο της «φασματογραφίας μάζας λόγου ισοτόπων» (isotope-ratio-mass-spectrometry ή IRMS) και δηλώνεται ως απόλυτη διαφορά (τιμή δ) μεταξύ των τιμών «00 λεπτών» και «30 λεπτών». Η ουρεάση παράγεται στο στομάχι μόνο από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori. Άλλα βακτήρια που παράγουν ουρεάση σπάνια έχουν βρεθεί στο γαστρικό περιβάλλον. Το κρίσιμο σημείο για τη διάκριση αρνητικού και θετικού αποτελέσματος ως προς την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori, καθορίζεται στην τιμή 4 για τη διαφορά δ, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής δ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 4 δηλώνει λοίμωξη. Σε σύγκριση με βιοπτικές μεθόδους διάγνωσης λοίμωξης από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori, η δοκιμασία αναπνοής πέτυχε σε κλινικές δοκιμές σε 457 ασθενείς, ευαισθησία 96,5 %-97,9 % [95 %-CI: 94,05 %- 99,72 %] και ιδιαιτερότητα 96,7 %-100 % [95 %-CI: 94,17 %-103,63 %], ενώ σε κλινικές δοκιμές σε 93 εφήβους ηλικίας 12-17, καταγράφηκε επιτυχία με ευαισθησία 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] και ιδιαιτερότητα 96,0 % [90 %-CI: 89,7 %]. Σε περίπτωση απουσίας βακτηριακής ουρεάσης, όλη η ποσότητα της ουρίας που χορηγήθηκε θα μεταβολισθεί μετά την απορρόφησή της στη γαστρεντερική περιοχή, όπως και η ενδογενής ουρία. Η αμμωνία που παράγεται κατά τη βακτηριακή υδρόλυση που περιγράφεται παραπάνω συμμετέχει στο μεταβολισμό ως NH Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η στοματικά παρεχόμενη 13 C-ουρία μεταβολίζεται σε διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία ή ενσωματώνεται στον κύκλο ουρίας του οργανισμού. Κάθε αύξηση σε 13 CΟ 2 θα μετρηθεί με την ισοτοπική ανάλυση. Η απορρόφηση και κατανομή του 13 CO 2 είναι γρηγορότερη από την αντίδραση της ουρεάσης. Επομένως, το περιοριστικό βήμα σε όλη τη διαδικασία είναι η διάσπαση της 13 C-ουρίας από την ουρεάση του Helicobacter. Μόνο σε θετικούς ως προς Helicobacter pylori ασθενείς η χορήγηση 75 mg συγκεκριμένης ουρίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των μορίων 13 CO 2 στο δείγμα αναπνοής μέσα στα πρώτα 30 λεπτά. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Καμία ανησυχία σχετικά με την κλινική χρήση του προϊόντος. 4

5 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κανένα 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε πάνω από 25 C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κάθε συσκευασία της δοκιμασίας περιέχει τα εξής μέρη: α/α Στοιχείο Ποσότητα 1 Βάζο (όγκου 10 ml από πολυστυρένιο με πώμα από πολυαιθυλένιο) που περιέχει 75 mg 13 C-ουρίας κόνις για πόσιμο διάλυμα Γυάλινα ή πλαστικά δοχεία με ετικέτα για δειγματοληψία, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων αναπνοής για ανάλυση: Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 30 λεπτών Εύκαμπτο σωληνάριο για τη συλλογή των δειγμάτων αναπνοής στα αντίστοιχα δοχεία δειγμάτων 4 Φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς 1 5 Φφύλλο οδηγιών χρήσης 1 6 Σελίδα με ετικέτες και αυτοκόλλητο Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 1. Η δοκιμασία πρέπει να διεξάγεται με τη παρουσία ειδικευμένου ατόμου. 2. Τα στοιχεία κάθε ασθενή πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με το παρεχόμενο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Συνιστάται η διενέργεια της δοκιμασίας με τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. 3. Η δοκιμασία ξεκινά με τη συλλογή δειγμάτων για τον καθορισμό της αρχικής τιμής («τιμή 00 λεπτών»): Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το σωληνάριο και τα δύο δοχεία δείγματος με ετικέτα: «Sampling time: 00-minute-value» (Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών). Αφαιρέστε το επιστόμιο σε ένα από τα δύο δοχεία δείγματος, βγάλτε το περιτύλιγμα από το σωληνάριο και τοποθετήστε το σωληνάριο στο δοχείο. Ο ασθενής πρέπει στη συνέχεια να εκπνεύσει ομαλά μέσα από το σωληνάριο μέχρι να ανέβει η εσωτερική επιφάνεια του δοχείου δείγματος. Συνεχίζοντας να εκπνέει ο ασθενής, βγάλτε το σωληνάριο και αμέσως κλείστε το επιστόμιο στο δοχείο. (Αν το δοχείο δείγματος παραμείνει ανοικτό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κινδυνεύει να νοθευτεί.)

6 Κρατήστε το δοχείο δείγματος σε όρθια θέση και κολλήστε την ετικέτα με το γραμμωτό κώδικα (barcode) με ένδειξη «00-minute-value» (τιμή 00 λεπτών) κυκλικά στο δοχείο δείγματος, έτσι ώστε οι γραμμές του γραμμωτού κώδικα να είναι οριζόντιες. 4. Πάρτε δείγμα της εκπνοής στο δεύτερο δοχείο δείγματος με ετικέτα «Sampling time: 00- minute-value» (τιμή 00 λεπτών), ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 5. Τώρα πρέπει ο ασθενής να πιει χωρίς καθυστέρηση 200 ml χυμού πορτοκαλιού 100 % ή 1 g κιτρικού οξέος διαλυμένο σε 200 ml νερού. 6. Ακολουθεί η προετοιμασία του διαλύματος της δοκιμασίας: Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το βάζο με επιγραφή «13 C-ουρία powder» (σκόνη 13 C-ουρίας), ανοίξτε το και γεμίστε το μέχρι τα τρία τέταρτα του όγκου του με νερό από τη βρύση. Κλείστε το βάζο και ανακινήστε το προσεκτικά μέχρι να διαλυθεί τελείως η σκόνη. Αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι. Γεμίστε το βάζο 13 C-ουρίας μέχρι το χείλος με νερό για δεύτερη και τρίτη φορά και αδειάστε το νερό στο ποτήρι (ο συνολικός όγκος νερού πρέπει να είναι περίπου 30 ml). 7. Αυτό το διάλυμα της δοκιμασίας πρέπει τώρα να το πιει αμέσως ο ασθενής και να καταγράψετε το χρόνο που αυτό συμβαίνει. 8. Τριάντα λεπτά μετά τη λήψη του διαλύματος (βήμα 7), συλλέξτε τα δείγματα για την τιμή 30 λεπτών στα δύο δοχεία που απομένουν στη συσκευασία της δοκιμασίας και έχουν την ετικέτα «Sampling time: 30-minute-value» (τιμή 30 λεπτών), όπως περιγράφεται στα βήματα 3 ως 4. Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες με γραμμωτό κώδικα με ένδειξη «30-minute-value» για αυτά τα δείγματα. 9. Κολλήστε την αντίστοιχη ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Τελικά, σφραγίστε τη συσκευασία με το αυτοκόλλητο. 10. Τα δοχεία των δειγμάτων πρέπει να αποσταλούν μέσα στην αρχική συσκευασία για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Ανάλυση των δειγμάτων αναπνοής και προδιαγραφές δοκιμών για εργαστήρια Τα δείγματα αναπνοής που συλλέγονται σε γυάλινα ή πλαστικά δοχεία των 10 ml ή σε αναπνευστικές σακούλες των 100ml, αναλύονται με τη μέθοδο της φασματογραφίας μάζας λόγου ισοτόπων (Isotope Ratio Mass Spectrometry ή IRMS). Η ανάλυση του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του διαγνωστικής δοκιμασίας του Helicobacter Test INFAI. Η ακρίβεια της δοκιμασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα ανάλυσης των αερίων εκπνοής. Οι προδιαγραφές των παραμέτρων του φασματογράφου μάζας, όπως γραμμικότητα, σταθερότητα (ακρίβεια αερίου αναφοράς) και ακρίβεια μέτρησης είναι θεμελιώδη για την ακρίβεια του συστήματος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής έχει ως ακολούθως: Προετοιμασία δειγμάτων για IRMS Για τον προσδιορισμό του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής με φασματογράφο μάζας, το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να διαχωριστεί από τα αέρια εκπνοής και να εισαχθεί στο φασματογράφο μάζας. Το σύστημα αυτόματης προετοιμασίας για φασματογράφο μάζας ισοτόπων, σχεδιασμένο ειδικά για ανάλυση δειγμάτων αναπνοής, βασίζεται σε διαχωρισμό με αεριοχρωματογραφική τεχνική συνεχούς ροής. Το νερό απομακρύνεται από το δείγμα μέσω μιας παγίδας νερού Nafion ή μέσω αεριοχρωματογραφικού συστήματος προετοιμασίας που διαχωρίζει τα διαφορετικά αέρια σε μια χρωματογραφική στήλη αερίων με έκλουση με Ήλιο. Με τη διέλευσή τους από τη στήλη, τα διαχωρισθέντα είδη αερίων της αναπνοής ανιχνεύονται από έναν ανιχνευτή ιονισμού. Η ποσότητα του αερίου διοξειδίου του άνθρακα, που προσδιορίζεται από το χαρακτηριστικό χρόνο κατακράτησής του, εισάγεται στο φασματογράφο μάζας. 6

7 Ανάλυση φασματογράφου μάζας Για να γίνει ανάλυση του διαχωρισθέντος δείγματος αερίου διοξειδίου του άνθρακα, τα μόρια του δείγματος πρέπει να ιονισθούν, να σχηματίσουν μια δέσμη, να επιταχυνθούν σε ηλεκτρικό πεδίο, να παρεκτραπούν σε μαγνητικό πεδίο και τελικά να γίνει ανίχνευσή τους. Αυτές οι πέντε διαδικασίες συμβαίνουν στον αναλυτή του φασματογράφου μάζας, που αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα: την πηγή, το σωλήνα διέλευσης, και το συλλέκτη. Ο ιονισμός, η διαμόρφωση της δέσμης και η επιτάχυνση συμβαίνουν όλα στην πηγή, η μαγνητική παρεκτροπή συμβαίνει στο σωλήνα διέλευσης και η ανίχνευση συμβαίνει στο συλλέκτη. Εισαγωγή δείγματος Για την εισαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα στον αναλυτή, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά συστήματα εισαγωγής δείγματος. Για την ανάλυση δείγματος αναπνοής, είναι ουσιώδης η χωριστή ισοστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα του δείγματος ως προς ένα πρότυπο αέριο αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η υψηλή ακρίβεια του συστήματος αυτού, καθώς ο υπολογισμός του περιεχομένου ισοτόπων στο διοξείδιο του άνθρακα γίνεται σε σχέση με ένα ανεξάρτητο πρότυπο. Προδιαγραφές για τον προσδιορισμό του λόγου 13 C/ 12 C Η αρχή της δοκιμασίας αναπνοής βασίζεται στη χορήγηση από το στόμα μιας ειδικής ουρίας με άτομα 13 C της οποίας τα αποτελέσματα μεταβολισμού παρακολουθούνται με μέτρηση των μορίων 13 CO 2 στα αέρια της εκπνοής. Ο φασματογράφος μάζας πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: Πολλαπλή επαναληπτική ανάλυση: Τουλάχιστον 3 επαναληπτικές αναλύσεις στο ίδιο δείγμα κατά τη λειτουργία Ασφάλεια πρόσβασης: Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας και των αποτελεσμάτων με ασφάλεια πρόσβασης ώστε να αποφεύγεται τροποποίησή τους στη συνέχεια Ρύθμιση: Λόγος 13 C/ 12 C σε σχέση με PDB (Pee Dee Beliminate) Βρόχος δείγματος: < 200 µl Οι κύριες δοκιμές για την επαλήθευση των προδιαγραφών είναι γραμμικότητα, σταθερότητα (ακρίβεια αερίου αναφοράς) και ακρίβεια μέτρησης. Όλοι οι φασματογράφοι μάζας για ανάλυση των αερίων αναπνοής πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές: Γραμμικότητα: Σταθερότητα: Ακρίβεια μέτρησης: 0,5 για δείγματα αναπνοής με συγκέντρωση CO 2 μεταξύ 1 % και 7 % 0,2 σε 10 διαδοχικούς παλμούς 0,3 για 13 C σε φυσική ισοτοπική αφθονία χρησιμοποιώντας δοχείο δείγματος αναπνοής 10ml με συγκέντρωση CO 2 3 % στην αναπνοή Διαπιστώνεται λοίμωξη από βακτηρίδια Helicobacter pylori, αν η διαφορά του λόγου 13 C/ 12 C μεταξύ της αρχικής τιμής και της τιμής «30 λεπτών» υπερβαίνει το ποσοστό 4,0. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη έγκυρη μέθοδος, που εφαρμόζεται από ένα αντικειμενικά πιστοποιημένο εργαστήριο. 7

8 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142 D Bochum Γερμανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/97/045/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14, Αυγούστου, 1997 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14, Αυγούστου, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: 8

9 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg 13 C ουρία σε σκόνη για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα βάζο περιέχει 75 mg 13 C-ουρίας. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Λευκή, κρυσταλλική σκόνη για πόσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Helicobacter Test INFAI χρησιμοποιείται για την in vivo διάγνωση λοίμωξης στην περιοχή του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori σε: - ενήλικες, - εφήβους, που πιθανώς έχουν πεπτικό έλκος. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν προορίζεται μόνο για διαγνωστική χρήση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν πρέπει να χορηγείται από επαγγελματία υγείας και με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Δοσολογία Τρόπος χορήγησης Για να αποδώσει η διαδικασία της δοκιμασίας χρειάζονται 200 ml χυμό πορτοκαλιού 100 % ή 1 g κιτρικού οξέος διαλυμένο σε 200 ml νερού για ασθενείς από την ηλικία των 12 ετών και πάνω (ως γεύμα χορηγούμενο πριν την δοκιμασία), καθώς και νερό βρύσης (για τη διάλυση της σκόνης 13 C- ουρίας). Ο ασθενής πρέπει να μείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες, κατά προτίμηση όλη την προηγούμενη νύχτα. Η διαδικασία της δοκιμασίας διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Εάν η δοκιμασία χρειαστεί να επαναληφθεί, αυτό δεν πρέπει να γίνει πριν την επόμενη ημέρα. Η καταστολή των βακτηριδίων Helicobacter pylori ενδέχεται να δώσει λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα. Γι αυτό, η δοκιμασία πρέπει να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες από συστηματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία και δύο εβδομάδες από την τελευταία δόση όξινων αντιεκκριτικών παραγόντων. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι δυνατό να επηρεαστεί η κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori. Η προφύλαξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter. Είναι σημαντικό να τηρηθούν επαρκώς οι οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην παράγραφο 6.6, διαφορετικά η εγκυρότητα του αποτελέσματος μπορεί να αμφισβητηθεί. 9

10 4.3 Αντενδείξεις Η δοκιμασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με τεκμηριωμένη ή υποπτευόμενη γαστρική λοίμωξη η οποία μπορεί να παρεμποδίσει την δοκιμασία αναπνοής με ουρία. Παρακαλούμε δείτε το τμήμα 4.2 (Δοσολογία και τρόπος χορήγησης). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη για θεραπεία εκρίζωσης. Διαφορετικές διαγνωστικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων και επεμβατικών ενδοσκοπικών μεθόδων, μπορούν να απαιτηθούν για να ελεγχθεί η ύπαρξη οποιωνδήποτε άλλων επιπλοκών, όπως έλκος, γαστρίτιδα από αυτοάνοση και όγκοι. Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα για τη διαγνωστική αξιοπιστία του Helicobacter Test INFAI για να συσταθεί η χρήση του σε ασθενείς με γαστρεκτομή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις Α-γαστρίτιδας (ατροφικής γαστρίτιδας), η δοκιμασία αναπνοής μπορεί να έχει ψευδές θετικό αποτέλεσμα και ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλες δοκιμασίες για την επιβεβαίωση της παρουσίας βακτηριδίων Helicobacter pylori. Στην περίπτωση εμετού κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας από τον ασθενή και ανάγκης επανάληψης της δοκιμασίας, αυτό πρέπει να γίνει με την προϋπόθεση της νηστείας και όχι πριν από την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το Helicobacter Test INFAI επηρεάζεται από όλες τις θεραπευτικές αγωγές που σχετίζονται με την κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori ή αυξάνουν τη δραστικότητα της ουρεάσης. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η δοκιμασία δεν αναμένεται να έχει βλαβερή επίδραση στη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού. Αν χρησιμοποιούνται θεραπευτικά προϊόντα εκρίζωσης στη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Helicobacter Test INFAI δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Καμία γνωστή επίδραση. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Λόγω του ότι παρέχονται μόνο 75 mg 13 C-ουρίας, δεν αναμένεται περίπτωση υπερδοσολογίας. 10

11 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Άλλος διαγνωστικός παράγοντας, ATC-code: VO4CX Για την ποσότητα των 75 mg 13 C-ουρίας, που χορηγείται ανά μονάδα στη διάρκεια της δοκιμασίας αναπνοής, δεν περιγράφεται φαρμακοδυναμική δραστηριότητα. Μετά τη λήψη από το στόμα η συγκεκριμένη ουρία φτάνει στο γαστρική βλεννώδη μεμβράνη. Με την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori η 13 C-ουρία μεταβολίζεται από το ένζυμο ουρεάση του Helicobacter pylori. 2H 2 N( 13 CO)NH 2 + 2H 2 O Ένζυμο ουρεάση 4NH CO 2 Το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται στα αιμοφόρα αγγεία. Από εκεί μεταφέρεται με δισανθρακική μορφή στους πνεύμονες και ελευθερώνεται στον εκπνεόμενο αέρα ως 13 CO 2. Με την παρουσία βακτηριακής ουρεάσης ο λόγος των ισοτόπων άνθρακα 13 C/ 12 C διαφοροποιείται σημαντικά. Η αναλογία των μορίων 13 CO 2 στα δείγματα αναπνοής προσδιορίζεται με τη μέθοδο της φασματογραφία υπερύθρων μη-διασποράς (Non- Dispersive InfraRed spectrometry ή NDIR).και δηλώνεται ως απόλυτη διαφορά (τιμή δ) μεταξύ των τιμών «00 λεπτών» και «30 λεπτών». Η ουρεάση παράγεται στο στομάχι μόνο από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori. Άλλα βακτήρια που παράγουν ουρεάση σπάνια έχουν βρεθεί στο γαστρικό περιβάλλον. Το κρίσιμο σημείο για τη διάκριση αρνητικού και θετικού αποτελέσματος ως προς την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori, καθορίζεται στην τιμή 4 για τη διαφορά δ, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής δ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 4 δηλώνει λοίμωξη. Σε σύγκριση με βιοπτικές μεθόδους διάγνωσης λοίμωξης από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori, η δοκιμασία αναπνοής πέτυχε σε κλινικές δοκιμές σε 457 ασθενείς, ευαισθησία 96,5 %-97,9 % [95 %-CI: 94,05 %- 99,72 %] και ιδιαιτερότητα 96,7 %-100 % [95 %-CI: 94,17 %-103,63 %]. Σε περίπτωση απουσίας βακτηριακής ουρεάσης, όλη η ποσότητα της ουρίας που χορηγήθηκε θα μεταβολισθεί μετά την απορρόφησή της στη γαστρεντερική περιοχή, όπως και η ενδογενής ουρία. Η αμμωνία που παράγεται κατά τη βακτηριακή υδρόλυση που περιγράφεται παραπάνω συμμετέχει στο μεταβολισμό ως NH Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η στοματικά παρεχόμενη 13 C-ουρία μεταβολίζεται σε διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία ή ενσωματώνεται στον κύκλο ουρίας του οργανισμού. Κάθε αύξηση σε 13 CΟ 2 θα μετρηθεί με την ισοτοπική ανάλυση. Η απορρόφηση και κατανομή του 13 CO 2 είναι γρηγορότερη από την αντίδραση της ουρεάσης. Επομένως, το περιοριστικό βήμα σε όλη τη διαδικασία είναι η διάσπαση της 13 C-ουρίας από την ουρεάση του Helicobacter. Μόνο σε θετικούς ως προς Helicobacter pylori ασθενείς η χορήγηση 75 mg συγκεκριμένης ουρίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των μορίων 13 CO 2 στο δείγμα αναπνοής μέσα στα πρώτα 30 λεπτά. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Καμία ανησυχία σχετικά με την κλινική χρήση του προϊόντος. 11

12 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κανένα 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε πάνω από 25 C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Ένα τεστ περιέχει 1 βάζο με τα πρόσθετα εξαρτήματα: α/α Στοιχείο Ποσότητα 1 Βάζο (όγκου 10 ml από πολυστυρένιο με πώμα από πολυαιθυλένιο) που περιέχει 75 mg σκόνης 13 C-ουρίας για παρασκευή πόσιμου διαλύματος Περιέκτες αναπνοής για δειγματοληψία, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων αναπνοής για ανάλυση: Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 30 λεπτών Εύκαμπτος καλαμίσκος για τη συλλογή των δειγμάτων αναπνοής στους αντίστοιχους σάκκους αναπνοής 4 Φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς 1 5 Εσωτερική οδηγία 1 6 Σελίδα με ετικέτες και αυτοκόλλητο 1 Ένα σύστημα του τεστ περιέχει 50 βάζα με τα πρόσθετα εξαρτήματα: α/α Στοιχείο Ποσότητα 1 Βάζο (όγκου 10 ml από πολυστυρένιο με πώμα από πολυαιθυλένιο) που περιέχει 75 mg σκόνης 13 C-ουρίας για παρασκευή πόσιμου διαλύματος Περιέκτες αναπνοής για δειγματοληψία, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων αναπνοής για ανάλυση: Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 30 λεπτών Εύκαμπτος καλαμίσκος για τη συλλογή των δειγμάτων αναπνοής στους αντίστοιχους σάκκους αναπνοής 4 Φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς 50 5 Εσωτερική οδηγία 50 6 Σελίδα με ετικέτες και αυτοκόλλητο Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 1. Η δοκιμασία πρέπει να διεξάγεται με τη παρουσία ειδικευμένου ατόμου

13 2. Τα στοιχεία κάθε ασθενή πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με το παρεχόμενο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Συνιστάται η διενέργεια της δοκιμασίας με τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. 3. Η δοκιμασία ξεκινά με τη συλλογή δειγμάτων για τον καθορισμό της αρχικής τιμής («τιμή 00 λεπτών»): Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το σωληνάριο και ένα περιέκτη αναπνοής με ετικέτα: «Sampling time: 00-minute-value» (Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών). Βγάλτε το επιστόμιο από τον περιέκτη αναπνοής, βγάλτε το περιτύλιγμα από το σωληνάριο και τοποθετήστε το σωληνάριο στον περιέκτη αναπνοής. Ενώ ο ασθενής συνεχίζει να εκπνέει, βγάλτε το σωληνάριο από το περιέκτη αναπνοής και αμέσως σφραγίστε τον περιέκτη με το επιστόμιό του. (Αν ο περιέκτης αναπνοής παραμείνει ανοικτός για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κινδυνεύει να αλλοιωθεί.) Κρατήστε τον περιέκτη αναπνοής σε όρθια θέση και κολλήστε σε αυτόν την ετικέτα με το γραμμωτό κώδικα (barcode) με ένδειξη «00-minute-value» (τιμή 00 λεπτών). 4. Τώρα πρέπει ο ασθενής να πιει χωρίς καθυστέρηση 200 ml χυμού πορτοκαλιού 100 % ή 1 g κιτρικού οξέος διαλυμένο σε 200 ml νερού. 5. Ακολουθεί η προετοιμασία του διαλύματος της δοκιμασίας: Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το βάζο με επιγραφή «13 C-urea powder» (σκόνη 13 C-ουρίας), ανοίξτε το και γεμίστε το μέχρι τα τρία τέταρτα του όγκου του με νερό από τη βρύση. Κλείστε το βάζο και ανακινήστε το προσεκτικά μέχρι να διαλυθεί εντελώς όλη η σκόνη. Αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι. Γεμίστε το βάζο 13 C-ουρίας μέχρι το χείλος με νερό για δεύτερη και τρίτη φορά και αδειάστε το νερό στο ποτήρι (ο συνολικός όγκος νερού πρέπει να είναι περίπου 30 ml). 6. Αυτό το διάλυμα της δοκιμασίας πρέπει να το πιει αμέσως ο ασθενής και να σημειωθεί ο χρόνος λήψης. 7. Τριάντα λεπτά μετά τη λήψη του διαλύματος, συλλέξτε τα δείγματα για την τιμή 30 λεπτών στον περιέκτη αναπνοής που απομένει στη συσκευασία της δοκιμασίας και έχει την ετικέτα «Sampling time: 30-minute-value» (Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 30 λεπτών), όπως περιγράφεται στα βήματα 3 ως 4. Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες με γραμμωτό κώδικα με ένδειξη «30-minute-value» (τιμή 30 λεπτών) για αυτά τα δείγματα. 8. Κολλήστε την αντίστοιχη ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Τέλος, σφραγίστε τη συσκευασία με το αυτοκόλλητο. 9. Οι περιέκτες αναπνοής πρέπει να αποσταλούν μέσα στην αρχική συσκευασία για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Ανάλυση των δειγμάτων αναπνοής και προδιαγραφές δοκιμών για τα εργαστήρια Τα δείγματα αναπνοής που συλλέγονται σε αναπνευστικές σακούλες των 100 ml, αναλύονται από φασματογραφία υπερύθρων μη-διασποράς (Non- Dispersive InfraRed spectrometry ή NDIR). Η ανάλυση του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του διαγνωστικής δοκιμασίας του Helicobacter Test INFAI. Η ακρίβεια της δοκιμασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα ανάλυσης των αερίων εκπνοής. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων ανάλυσης της ανάπνοης, όπως γραμμικότητα, σταθερότητα (ακρίβεια αερίου αναφοράς) και ακρίβεια μέτρησης είναι θεμελιώδη για την ακρίβεια του συστήματος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Συνίσταται η μέτρηση να γίνεται μετά τη συλλογή των δειγμάτων αναπνοής το γρηγορότερο δυνατό και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από 4 εβδομάδες. 13

14 Η μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής έχει ως ακολούθως: Προετοιμασία δειγμάτων για φασματογράφο υπερύθρων Ο προσδιορισμός του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα των δειγμάτων αναπνοής γίνεται απευθείας στα αέρια αναπνοής. Τα αέρια αναπνοής εισάγονται από τις σακούλες δείγματος στο φασματογράφο NDIR μέσω μιας μεταβαλλόμενης αεραντλίας. Το νερό που εμπεριέχεται στο δείγμα αναπνοής κρατείται σταθερό κατά το μεγαλύτερο μέρος με χρήση μιας παγίδας νερού Nafion. Κατά τη ρύθμιση και τη μέτρηση απαιτείται η ύπαρξη ενός αερίου χωρίς CO 2 (μηδενικό αέριο ή zero-gas), το οποίο παράγεται με τη βοήθεια μιας ενσωματωμένης μονάδας απορρόφησης CO 2. Ανάλυση με φασματογράφο υπερύθρων Για την ανάλυση του διοξειδίου του άνθρακα στα αέρια αναπνοής, μια δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας ευρείας ζώνης παράγεται από πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η δέσμη αυτή με τη χρήση ενός οπτικού διαιρέτη στέλνεται εναλλακτικά διαμέσου των αερίων του θαλάμου μέτρησης και του θαλάμου αναφοράς. Οι διαμορφωμένες υπέρυθρες ακτίνες που προκύπτουν εισέρχονται στη συνέχεια στους ανιχνευτές υπερύθρων, που είναι ανιχνευτές μετάδοσης διπλού στρώματος με ένα εμπρός και ένα πίσω θάλαμο, που περιέχουν ένα από τα ισοτοπικά αμιγή αέρια ( 13 CO 2 και 12 CO 2, αντίστοιχα) προς μέτρηση. Η υπέρυθρη ακτινοβολία στο θάλαμο μέτρησης υφίσταται εξασθένηση από το αέριο. Έτσι διαταράσσεται η ισοδυναμία μεταξύ των ακτινοβολιών μέτρησης και αναφοράς. Σαν συνέπεια, εμφανίζεται μια διακύμανση της θερμοκρασίας που με τη σειρά της προκαλεί διακύμανση της πίεσης στον εμπρός θάλαμο του ανιχνευτή υπερύθρων. Σε αυτό το θάλαμο προσαρμόζεται ένας πυκνωτής μεμβράνης, που υποβάλλεται σε υψηλή συνεχή τάση και μετασχηματίζει αυτές τις διακυμάνσεις πίεσης σε μια μεταβαλλόμενη τάση, που αποτελεί και το μέτρο της ισοτοπικής σύνθεσης του διοξειδίου του άνθρακα της αναπνοής. Εισαγωγή δείγματος Με τη βοήθεια ενός ημι-αυτόματου συστήματος εισαγωγής δείγματος, το προς μέτρηση αέριο εισάγεται σε συγκεκριμένες ποσότητες στο μηδενικό αέριο που κυκλοφορεί στο κύκλωμα αερίων του φασματογράφου υπερύθρων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η μέτρηση του Προδιαγραφές για προσδιορισμό των λόγων 13 C/ 12 C Η αρχή της δοκιμασίας αναπνοής βασίζεται στη χορήγηση από το στόμα μιας ειδικής ουρίας με άτομα 13 C, της οποίας η ενζυματική υδρόλυση παρακολουθείται με μέτρηση των μορίων 13 CO 2 στα αέρια της εκπνοής με χρήση φασματογραφίας υπερύθρων μη-διασποράς. Οι φασματογράφοι υπερύθρων για ανάλυση των αερίων αναπνοής πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές: Πολλαπλές επαναληπτικές αναλύσεις: Τουλάχιστον τρεις επαναληπτικές αναλύσεις στο ένα και ίδιο δείγμα κατά τη λειτουργία Ασφάλεια πρόσβασης: Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας και των αποτελεσμάτων με ασφάλεια πρόσβασης ώστε να αποφεύγεται τροποποίησή τους στη συνέχεια Για την επαλήθευση των προδιαγραφών, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη γραμμικότητα, σταθερότητα και ακρίβεια μέτρησης. Ρύθμιση της μηδενικής ένδειξης των ανιχνευτών μέσω του «μηδενικού αερίου» που παράγεται στο φασματογράφο. Ρύθμιση της μέγιστης ένδειξης των ανιχνευτών μέσω των αερίων ρύθμισης με επακριβώς γνωστή συγκέντρωση. Γραμμικότητα: 0.5 για δείγματα αναπνοής με συγκέντρωση CO 2 μεταξύ 1% και 7% Σταθερότητα: 0.3 σε 10 διαδοχικούς παλμούς 14

15 Ακρίβεια μέτρησης: 0.5 για 13 C σε φυσική ισοτοπική αφθονία χρησιμοποιώντας σακούλα 100ml δείγματος αναπνοής με συγκέντρωση CO 2 3% Διαπιστώνεται λοίμωξη από βακτηρίδια Helicobacter pylori, αν η διαφορά του λόγου 13 C/ 12 C μεταξύ της αρχικής τιμής και της τιμής «30 λεπτών» υπερβαίνει το ποσοστό 4,0. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη έγκυρη μέθοδος, που εφαρμόζεται από ένα αντικειμενικά πιστοποιημένο εργαστήριο. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142 D Bochum Γερμανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/97/045/002 EU/1/97/045/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14, Αυγούστου, 1997 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14, Αυγούστου, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: 15

16 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Helicobacter Test INFAI για παιδιά ηλικίας 3-11 ετών, 45 mg, 13 C ουρία σε σκόνη για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα βάζο περιέχει 45 mg 13 C-ουρίας. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Λευκή, κρυσταλλική σκόνη για πόσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Helicobacter Test INFAI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 3-11 ετών για την in vivo διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από Helicobacter pylori - για την εκτίμηση της επιτυχίας της θεραπείας εκρίζωσης, ή - όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν επεμβατικές μέθοδοι για τη διάγνωση, ή - όταν προκύπτουν ασύμβατα αποτελέσματα από τις επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν προορίζεται μόνο για διαγνωστική χρήση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν πρέπει να χορηγείται από επαγγελματία υγείας και με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Δοσολογία Τρόπος χορήγησης Για να αποδώσει η διαδικασία της δοκιμασίας χρειάζονται 100 ml χυμού πορτοκαλιού 100 % (ως γεύμα χορηγούμενο πριν τη δοκιμασία), καθώς και κοινό νερό (για τη διάλυση της σκόνης 13 C-ουρίας). Ο ασθενής πρέπει να μείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες, κατά προτίμηση όλη την προηγούμενη νύχτα. Η διαδικασία της δοκιμασίας διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Εάν η δοκιμασία χρειαστεί να επαναληφθεί, αυτό δεν πρέπει να γίνει πριν την επόμενη ημέρα. Η καταστολή των βακτηριδίων Helicobacter pylori ενδέχεται να δώσει λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα. Γι αυτό, η δοκιμασία πρέπει να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες από συστηματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία και δύο εβδομάδες από την τελευταία δόση όξινων αντιεκκριτικών παραγόντων. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι δυνατό να επηρεαστεί η κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori. Η προφύλαξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter. Είναι σημαντικό να τηρηθούν επαρκώς οι οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην παράγραφο 6.6, διαφορετικά η εγκυρότητα του αποτελέσματος μπορεί να αμφισβητηθεί. 16

17 4.3 Αντενδείξεις Η δοκιμασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που πάσχουν από ατροφική γαστρίτιδα, πάθηση που μπορεί να επηρεάσει τη δοκιμασία αναπνοής με ουρία (συμβουλευθείτε την παράγραφο 4.2 Ποσολογία και μέθοδος εφαρμογής). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη για θεραπεία εκρίζωσης. Διαφορετικές διαγνωστικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων και επεμβατικών ενδοσκοπικών μεθόδων, μπορούν να απαιτηθούν για να ελεγχθεί η ύπαρξη οποιωνδήποτε άλλων επιπλοκών, όπως έλκος, γαστρίτιδα από αυτοάνοση και όγκοι. Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα για τη διαγνωστική αξιοπιστία του Helicobacter Test INFAI για παιδιά ηλικίας 3-11 ετών για να συσταθεί η χρήση του σε ασθενείς με γαστρεκτομή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις Α-γαστρίτιδας (ατροφικής γαστρίτιδας), η δοκιμασία αναπνοής μπορεί να έχει ψευδές θετικό αποτέλεσμα και ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλες δοκιμασίες για την επιβεβαίωση της παρουσίας βακτηριδίων Helicobacter pylori. Στην περίπτωση εμετού κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας από τον ασθενή και ανάγκης επανάληψης της δοκιμασίας, αυτό πρέπει να γίνει με την προϋπόθεση της νηστείας και όχι πριν από την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το Helicobacter Test INFAI για παιδιά ηλικίας 3-11 ετών επηρεάζεται από όλες τις θεραπευτικές αγωγές που σχετίζονται με την κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori ή αυξάνουν τη δραστικότητα της ουρεάσης. 4.6 Γονιμότητα, κγκυμοσύνη και γαλουχία Δεν ισχύει. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν ισχύει. 4.8 Ανεπιθύμητες επιδράσεις Καμία γνωστή επίδραση. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Λόγω του ότι παρέχονται μόνο 45 mg 13 C-ουρίας, δεν αναμένεται περίπτωση υπερδοσολογίας. 17

18 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Άλλος διαγνωστικός παράγοντας, ATC-code: VO4CX Για την ποσότητα των 45 mg 13 C-ουρίας, που χορηγείται ανά μονάδα στη διάρκεια της δοκιμασίας αναπνοής, δεν περιγράφεται φαρμακοδυναμική δραστηριότητα. Μετά τη λήψη από το στόμα η συγκεκριμένη ουρία φτάνει στο γαστρική βλεννώδη μεμβράνη. Με την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori η 13 C-ουρία μεταβολίζεται από το ένζυμο ουρεάση του Helicobacter pylori. 2H 2 N( 13 CO)NH 2 + 2H 2 O Ένζυμο ουρεάση 4NH CO 2 Το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται στα αιμοφόρα αγγεία. Από εκεί μεταφέρεται με δισανθρακική μορφή στους πνεύμονες και ελευθερώνεται στον εκπνεόμενο αέρα ως 13 CO 2. Με την παρουσία βακτηριακής ουρεάσης ο λόγος των ισοτόπων άνθρακα 13 C/ 12 C διαφοροποιείται σημαντικά. Η αναλογία των μορίων 13 CO 2 στα δείγματα αναπνοής προσδιορίζεται με τη μέθοδο της «φασματογραφίας μάζας λόγου ισοτόπων» (isotope-ratio-mass-spectrometry ή IRMS) και δηλώνεται ως απόλυτη διαφορά (τιμή δ) μεταξύ των τιμών «00 λεπτών» και «30 λεπτών». Η ουρεάση παράγεται στο στομάχι μόνο από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori. Άλλα βακτήρια που παράγουν ουρεάση σπάνια έχουν βρεθεί στο γαστρικό περιβάλλον. Το κρίσιμο σημείο για τη διάκριση αρνητικού και θετικού αποτελέσματος ως προς την παρουσία του βακτηριδίου Helicobacter pylori, καθορίζεται στην τιμή 4 για τη διαφορά δ, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής δ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 4 δηλώνει λοίμωξη. Σε σύγκριση με βιοπτικές μεθόδους διάγνωσης λοίμωξης από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori, η δοκιμασία αναπνοής πέτυχε, σε κλινικές δοκιμές σε 168 ασθενείς ηλικίας 3 11 ετών, ευαισθησία 98,4% [90%- CI: 93,9%] και ιδιαιτερότητα 98,1% [90%-CI: 95,1%]. Σε περίπτωση απουσίας βακτηριακής ουρεάσης, όλη η ποσότητα της ουρίας που χορηγήθηκε θα μεταβολισθεί μετά την απορρόφησή της στη γαστρεντερική περιοχή, όπως και η ενδογενής ουρία. Η αμμωνία που παράγεται κατά τη βακτηριακή υδρόλυση που περιγράφεται παραπάνω συμμετέχει στο μεταβολισμό ως NH Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η στοματικά παρεχόμενη 13 C-ουρία μεταβολίζεται σε διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία ή ενσωματώνεται στον κύκλο ουρίας του οργανισμού. Κάθε αύξηση σε 13 CΟ 2 θα μετρηθεί με την ισοτοπική ανάλυση. Η απορρόφηση και κατανομή του 13 CO 2 είναι γρηγορότερη από την αντίδραση της ουρεάσης. Επομένως, το περιοριστικό βήμα σε όλη τη διαδικασία είναι η διάσπαση της 13 C-ουρίας από την ουρεάση του Helicobacter. Μόνο σε θετικούς ως προς Helicobacter pylori ασθενείς η χορήγηση 45 mg συγκεκριμένης ουρίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των μορίων 13 CO 2 στο δείγμα αναπνοής μέσα στα πρώτα 30 λεπτά. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Καμία ανησυχία σχετικά με την κλινική χρήση του προϊόντος 18

19 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κανένα 6.2 Ασυμβατότητες Δεν ισχύει 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε πάνω από 25 C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κάθε συσκευασία της δοκιμασίας περιέχει τα εξής μέρη: α/α Στοιχείο Ποσότητα 1 Βάζο (όγκου 10 ml από πολυστυρένιο με πώμα από πολυαιθυλένιο) που περιέχει 45 mg σκόνης 13 C-ουρίας για παρασκευή πόσιμου διαλύματος Γυάλινα ή πλαστικά δοχεία με ετικέτα για δειγματοληψία, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων αναπνοής για ανάλυση: Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 30 λεπτών Εύκαμπτο σωληνάριο για τη συλλογή των δειγμάτων αναπνοής στα αντίστοιχα δοχεία δειγμάτων 4 Φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς 1 5 Φυλλάδιο ασθενή 1 6 Σελίδα με ετικέτες και αυτοκόλλητο Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 1. Η δοκιμασία πρέπει να διεξάγεται με τη παρουσία ειδικευμένου ατόμου. 2. Τα στοιχεία κάθε ασθενή πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με το παρεχόμενο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Συνιστάται η διενέργεια της δοκιμασίας με τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. 3. Η δοκιμασία ξεκινά με τη συλλογή δειγμάτων για τον καθορισμό της αρχικής τιμής («τιμή 00 λεπτών»): Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το σωληνάριο και τα δύο δοχεία δείγματος με ετικέτα: «Sampling time: 00-minute-value» (Χρόνος δειγματοληψίας: τιμή 00 λεπτών). Αφαιρέστε το επιστόμιο σε ένα από τα δύο δοχεία δείγματος, βγάλτε το περιτύλιγμα από το σωληνάριο και τοποθετήστε το σωληνάριο στο δοχείο. Ο ασθενής πρέπει στη συνέχεια να εκπνεύσει ομαλά μέσα από το σωληνάριο μέχρι να ανέβει η εσωτερική επιφάνεια του δοχείου δείγματος. Συνεχίζοντας να εκπνέει ο ασθενής, βγάλτε το σωληνάριο και αμέσως κλείστε το επιστόμιο στο δοχείο. (Αν το δοχείο δείγματος παραμείνει ανοικτό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κινδυνεύει να νοθευτεί.)

20 Κρατήστε το δοχείο δείγματος σε όρθια θέση και κολλήστε την ετικέτα με το γραμμωτό κώδικα (barcode) με ένδειξη «00-minute-value» (τιμή 00 λεπτών) κυκλικά στο δοχείο δείγματος, έτσι ώστε οι γραμμές του γραμμωτού κώδικα να είναι οριζόντιες. 4. Πάρτε δείγμα της εκπνοής στο δεύτερο δοχείο δείγματος με ετικέτα «Sampling time: 00- minute-value» (τιμή 00 λεπτών), ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 5. Ο ασθενής πρέπει τώρα να πιει 100 ml χυμού πορτοκαλιού 100% χωρίς καθυστέρηση. 6. Ακολουθεί η προετοιμασία του διαλύματος της δοκιμασίας: Βγάλτε από τη συσκευασία της δοκιμασίας το βάζο με επιγραφή «13 C-ουρία powder» (σκόνη 13 C-ουρίας), ανοίξτε το και γεμίστε το μέχρι τα τρία τέταρτα του όγκου του με νερό από τη βρύση. Κλείστε το βάζο και ανακινήστε το προσεκτικά μέχρι να διαλυθεί τελείως η σκόνη. Αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι. Γεμίστε το βάζο 13 C-ουρίας μέχρι το χείλος με νερό για δεύτερη και τρίτη φορά και αδειάστε το νερό στο ποτήρι (ο συνολικός όγκος νερού πρέπει να είναι περίπου 30 ml). 7. Αυτό το διάλυμα της δοκιμασίας πρέπει τώρα να το πιει αμέσως ο ασθενής και να καταγράψετε το χρόνο που αυτό συμβαίνει. 8. Τριάντα λεπτά μετά τη λήψη του διαλύματος (βήμα 7), συλλέξτε τα δείγματα για την τιμή 30 λεπτών στα δύο δοχεία που απομένουν στη συσκευασία της δοκιμασίας και έχουν την ετικέτα «Sampling time: 30-minute-value» (τιμή 30 λεπτών), όπως περιγράφεται στα βήματα 3 ως 4. Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες με γραμμωτό κώδικα με ένδειξη «30-minute-value» για αυτά τα δείγματα. 9. Κολλήστε την αντίστοιχη ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο φύλλο δεδομένων για τεκμηρίωση του ασθενούς. Τελικά, σφραγίστε τη συσκευασία με το αυτοκόλλητο. 10. Τα δοχεία των δειγμάτων πρέπει να αποσταλούν μέσα στην αρχική συσκευασία για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Ανάλυση των δειγμάτων αναπνοής και προδιαγραφές δοκιμών για εργαστήρια Τα δείγματα αναπνοής που συλλέγονται σε γυάλινα ή πλαστικά δοχεία των 10 ml ή σε αναπνευστικές σακούλες των 100 ml, αναλύονται με τη μέθοδο της φασματογραφίας μάζας λόγου ισοτόπων (Isotope Ratio Mass Spectrometry ή IRMS). Η ανάλυση του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του διαγνωστικής δοκιμασίας του Helicobacter Test INFAI για παιδιά ηλικίας 3-11 ετών. Η ακρίβεια της δοκιμασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα ανάλυσης των αερίων εκπνοής. Οι προδιαγραφές των παραμέτρων του φασματογράφου μάζας, όπως γραμμικότητα, σταθερότητα (ακρίβεια αερίου αναφοράς) και ακρίβεια μέτρησης είναι θεμελιώδη για την ακρίβεια του συστήματος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής έχει ως ακολούθως: Προετοιμασία δειγμάτων για IRMS Για τον προσδιορισμό του λόγου 13 C/ 12 C στο διοξείδιο του άνθρακα της εκπνοής με φασματογράφο μάζας, το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να διαχωριστεί από τα αέρια εκπνοής και να εισαχθεί στο φασματογράφο μάζας. Το σύστημα αυτόματης προετοιμασίας για φασματογράφο μάζας ισοτόπων, σχεδιασμένο ειδικά για ανάλυση δειγμάτων αναπνοής, βασίζεται σε διαχωρισμό με αεριοχρωματογραφική τεχνική συνεχούς ροής. Το νερό απομακρύνεται από το δείγμα μέσω μιας παγίδας νερού Nafion ή μέσω αεριοχρωματογραφικού συστήματος προετοιμασίας που διαχωρίζει τα διαφορετικά αέρια σε μια χρωματογραφική στήλη αερίων με έκλουση με Ήλιο. Με τη διέλευσή τους από τη στήλη, τα διαχωρισθέντα είδη αερίων της αναπνοής ανιχνεύονται από έναν ανιχνευτή ιονισμού. Η ποσότητα του αερίου διοξειδίου του άνθρακα, που προσδιορίζεται από το χαρακτηριστικό χρόνο κατακράτησής του, εισάγεται στο φασματογράφο μάζας. 20

21 Ανάλυση φασματογράφου μάζας Για να γίνει ανάλυση του διαχωρισθέντος δείγματος αερίου διοξειδίου του άνθρακα, τα μόρια του δείγματος πρέπει να ιονισθούν, να σχηματίσουν μια δέσμη, να επιταχυνθούν σε ηλεκτρικό πεδίο, να παρεκτραπούν σε μαγνητικό πεδίο και τελικά να γίνει ανίχνευσή τους. Αυτές οι πέντε διαδικασίες συμβαίνουν στον αναλυτή του φασματογράφου μάζας, που αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα: την πηγή, το σωλήνα διέλευσης, και το συλλέκτη. Ο ιονισμός, η διαμόρφωση της δέσμης και η επιτάχυνση συμβαίνουν όλα στην πηγή, η μαγνητική παρεκτροπή συμβαίνει στο σωλήνα διέλευσης και η ανίχνευση συμβαίνει στο συλλέκτη. Εισαγωγή δείγματος Για την εισαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα στον αναλυτή, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά συστήματα εισαγωγής δείγματος. Για την ανάλυση δείγματος αναπνοής, είναι ουσιώδης η χωριστή ισοστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα του δείγματος ως προς ένα πρότυπο αέριο αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η υψηλή ακρίβεια του συστήματος αυτού, καθώς ο υπολογισμός του περιεχομένου ισοτόπων στο διοξείδιο του άνθρακα γίνεται σε σχέση με ένα ανεξάρτητο πρότυπο. Προδιαγραφές για τον προσδιορισμό του λόγου 13 C/ 12 C Η αρχή της δοκιμασίας αναπνοής βασίζεται στη χορήγηση από το στόμα μιας ειδικής ουρίας με άτομα 13 C της οποίας τα αποτελέσματα μεταβολισμού παρακολουθούνται με μέτρηση των μορίων 13 CO 2 στα αέρια της εκπνοής. Ο φασματογράφος μάζας πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: Πολλαπλή επαναληπτική ανάλυση: Τουλάχιστον 3 επαναληπτικές αναλύσεις στο ίδιο δείγμα κατά τη λειτουργία Ασφάλεια πρόσβασης: Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας και των αποτελεσμάτων με ασφάλεια πρόσβασης ώστε να αποφεύγεται τροποποίησή τους στη συνέχεια Ρύθμιση: Λόγος 13 C/ 12 C σε σχέση με PDB (Pee Dee Beliminate) Βρόχος δείγματος: < 200 µl Οι κύριες δοκιμές για την επαλήθευση των προδιαγραφών είναι γραμμικότητα, σταθερότητα (ακρίβεια αερίου αναφοράς) και ακρίβεια μέτρησης. Όλοι οι φασματογράφοι μάζας για ανάλυση των αερίων αναπνοής πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές: Γραμμικότητα: Σταθερότητα: Ακρίβεια μέτρησης: 0,5 για δείγματα αναπνοής με συγκέντρωση CO 2 μεταξύ 1% και 7% 0,2 σε 10 διαδοχικούς παλμούς 0,3 για 13 C σε φυσική ισοτοπική αφθονία χρησιμοποιώντας δοχείο δείγματος αναπνοής 10ml με συγκέντρωση CO 2 3% στην αναπνοή Διαπιστώνεται λοίμωξη από βακτηρίδια Helicobacter pylori, αν η διαφορά του λόγου 13 C/ 12 C μεταξύ της αρχικής τιμής και της τιμής «30 λεπτών» υπερβαίνει το ποσοστό 4,0. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη έγκυρη μέθοδος, που εφαρμόζεται από ένα αντικειμενικά πιστοποιημένο εργαστήριο. 21

22 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142 D Bochum Γερμανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/97/045/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14, Αυγούστου, 1997 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14, Αυγούστου, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: 22

23 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg 13 C ουρία σε σκόνη για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα βάζο περιέχει 75 mg 13 C-ουρίας. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Λευκή, κρυσταλλική σκόνη για πόσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Helicobacter Test INFAI χρησιμοποιείται για την in vivo διάγνωση λοίμωξης στην περιοχή του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου από το βακτηρίδιο Helicobacter pylori σε: - ενήλικες, - εφήβους, που πιθανώς έχουν πεπτικό έλκος. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν προορίζεται μόνο για διαγνωστική χρήση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν πρέπει να χορηγείται από επαγγελματία υγείας και με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Δοσολογία Τρόπος χορήγησης Για να αποδώσει η διαδικασία της δοκιμασίας χρειάζονται 200 ml χυμό πορτοκαλιού 100 % ή 1 g κιτρικού οξέος διαλυμένο σε 200 ml νερού για ασθενείς από την ηλικία των 12 ετών και πάνω (ως γεύμα χορηγούμενο πριν την δοκιμασία), καθώς και νερό βρύσης (για τη διάλυση της σκόνης 13 C- ουρίας). Ο ασθενής πρέπει να μείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες, κατά προτίμηση όλη την προηγούμενη νύχτα. Η διαδικασία της δοκιμασίας διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Εάν η δοκιμασία χρειαστεί να επαναληφθεί, αυτό δεν πρέπει να γίνει πριν την επόμενη ημέρα. Η καταστολή των βακτηριδίων Helicobacter pylori ενδέχεται να δώσει λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα. Γι αυτό, η δοκιμασία πρέπει να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες από συστηματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία και δύο εβδομάδες από την τελευταία δόση όξινων αντιεκκριτικών παραγόντων. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι δυνατό να επηρεαστεί η κατάσταση των βακτηριδίων Helicobacter pylori. Η προφύλαξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter. Είναι σημαντικό να τηρηθούν επαρκώς οι οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην παράγραφο 6.6, διαφορετικά η εγκυρότητα του αποτελέσματος μπορεί να αμφισβητηθεί. 23

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg Κόνις για πόσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg Κόνις για πόσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Helicobacter Test INFAI 75 mg Κόνις για πόσιμο διάλυμα l3 C-oυρία Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. -Φυλάξτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 53 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Helicobacter Test INFAI 75 mg Κόνις για πόσιμο διάλυμα 13 C-ουρία Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΠΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΠΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΠΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TON ΧΡΗΣΤΗ Helicobacter Test INFAI 75 mg Κόνις για πόσιμο διάλυμα l3 C-oυρία Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 2. Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση Δραστικό συστατικό Cypermethrin high cis 2% (w/v) Έκδοχα Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ URPEM monodose Ketotifen eye drops, 0.025% 0.25mg/ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα σε περιέκτες μιας δόσης. 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣIΑ ΤΟΥ ΦΑΡMAKEYTIΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ Pylοbactell 100 mg, διαλυτό δισκίο 2. ΠΟIΟΤIΚΗ ΚΑI ΠΟΣΟΤIΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε διαλυτό δισκίο περιέχει 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε.Μ. (HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN, I.M.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TETAGAM P 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CORTAVANCE 0,584 mg/ml διάλυμα σε εκνέφωμα για τοπική εξωτερική χρήση στους σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AIR SALONPAS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 100 ml του αερολύµατος για τοπική χρήση περιέχουν: Methyl salicylate 1.75g

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙII. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών

Παράρτημα ΙII. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών Παράρτημα ΙII Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών Σημείωση: Όπου εφαρμόζεται, η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUTAMOL, Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIOPAN 400 mg μασώμενο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 μασώμενο δισκίο περιέχει 444-500 mg magaldrate (μαγαλδράτη)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVINEW 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ζωντανός ιός ψευδοπανώλης, στέλεχος VG/GA κατ ελάχιστον.5.5 log

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑLCID (Hydrotalcite)

ΤΑLCID (Hydrotalcite) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑLCID (Hydrotalcite) 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή: TALCID, μασώμενα δισκία. 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Hydrotalcite Έκδοχα: Mannitol DAB,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, οτι όλοι οι όροι ή περιορισμοί που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Gripovac 3 ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση των 2 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι μεταβολές στη ΠΧΠ και το φύλλο οδηγιών χρήσης θα είναι εν ισχύ κατά την έκδοση της Κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HIDRASEC ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 10 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και Milpro 16 mg/40 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIMYCEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κλινδαµυκίνη φωσφορική 23,800mg που ισοδυναµεί µε 20mg κλινδαµυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

Mometasone/Target Mometasone furoate

Mometasone/Target Mometasone furoate Mometasone/Target Mometasone furoate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Mometasone/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Mometasone furoate. Έκδοχα: α) Κρέµα: White

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης βακτήρια Lawsonia intracellularis (MS B3903) Μια δόση του εµβολίου (2 ml) περιέχει µετά την ανασύσταση :

Σύνθεση Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης βακτήρια Lawsonia intracellularis (MS B3903) Μια δόση του εµβολίου (2 ml) περιέχει µετά την ανασύσταση : Φύλλο οδηγιών χρήσης Μόνο για κτηνιατρική χρήση Enterisol Ileitis Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης εµβόλιο Lawsonia intracellularis Για χοίρους Λυοφιλοποιηµένο εµβόλιο για εναιώρηση στο νερό και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Iron proteinsuccinylate + calcium folinate

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους του Φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους του Φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους του Φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι παρούσες πληροφορίες προϊόντος αποτελούν την έκβαση της διαδικασίας παραπομπής με την οποία σχετίζεται η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. -ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIGNOSPAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε 1 ml λάκας περιέχει 55,740 mg amorolfine hydrochloride που αντιστοιχεί σε 50 mg amorolfine (5%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε 1 ml λάκας περιέχει 55,740 mg amorolfine hydrochloride που αντιστοιχεί σε 50 mg amorolfine (5%) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LOCERYL 5%, λάκα ονύχων 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 1 ml λάκας περιέχει 55,740 mg amorolfine hydrochloride που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Locatim Πόσιμο διάλυμα για νεογέννητους μόσχους ηλικίας μικρότερης των 12 ωρών. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ. Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ. Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 1 38 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 1 ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO; Σκόνη Oλανζαπίνης και ιαλύτης για Ενέσιµο Εναιώρηµα Παρατεταµένης Αποδέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 1. Επικαλυμμένα δισκία 200mg/Τab Kάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg levocetirizine dihydrochloride.

Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg levocetirizine dihydrochloride. Xozal 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Xozal 5 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Ievocetiiizine dihydrochloride Έκδοχα: microcrystalline cellulose,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TARDYFERON GYNO-TARDYFERON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 7 Επιστημονικά πορίσματα Η κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Solu-Medrol 40 mg (στο εξής «Solu-Medrol») περιέχει μεθυλπρεδνιζολόνη και, ως έκδοχο, μονοένυδρη λακτόζη

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Συνδυασμός ποιότητας και οικονομικής απόδοσης Το νέο φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS παρέχει κορυφαία απόδοση στις εργαστηριακές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Cosumix Plus 12% SPC April 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COSUMIX PLUS

Cosumix Plus 12% SPC April 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COSUMIX PLUS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COSUMIX PLUS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό (ά) συστατικό (ά) Sulfachlorpyridazine Sodium 10 g/

Διαβάστε περισσότερα

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μεσαίου μεγέθους σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Equilis Te ενέσιμο εναιώρημα για ίππους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Carbosylane (140+45) mg καψάκια, σκληρά Carbosylane (140+45) mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Ενεργός άνθρακας & σιμεθικόνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFER 800 (40 Fe +3 ) mg/15ml VIAL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε φιαλίδιο FYSIOFER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία του οξέος πόνου (βλ. παράγραφο 4.2). Συµπτωµατική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Πειραματική διάταξη τροφή + Οξυγόνο Διοξείδιο του άνθρακα + ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αντίδραση Κυτταρικής αναπνοής Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.4 Σελ. 88-89 Γ

Διαβάστε περισσότερα