ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5"

Transcript

1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι μηχανικός περιβάλλοντος με περισσότερα από δέκα πέντε χρόνια επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας με εξειδίκευση την αντιμετώπιση επικίνδυνων αποβλήτων και λυμάτων. Είναι επίτημο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Μηχανικών Περιβάλλοντος (Who s Who in Environmental Engineering) στα επικίνδυνα απόβλητα. Έχει μεγάλη πρακτική εμπειρία στην απορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του υπεδάφους από τοξικά βιομηχανικά απόβλητα με χαμηλή βιοαποδόμηση, αγροτικών χημικών όπως παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, βαριά μέταλλα (εξασθενές χρώμιο, αρσενικό, κα), νιτρορύπανση - πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά. Έχει εμπειρία στον σχεδιασμό φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία βιομηχανικών και αστικών λυματών, μελέτες συμπεριφοράς κατανομής ρύπων και μαθηματική προσομοίωση. Έχει ασχοληθεί με την τεχνική και οικονομική διαχείρηση και ποιοτικό έλεγχο έργων, προετοιμασία προυπολογισμών, προτάσεων και εισηγήσεων, προσφορών σε διαγωνισμούς, επίβλεψη κατασκευών και υπεργολάβων, μελέτες ανταποδοτικότητας κόστους, διαπραγματέυεσεις για την οριοθέτηση επιπέδων επεξεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και είναι άριστα καταρτισμένος με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Έχει σχεδιάσει μεγάλο αριθμό συστημάτων επεξεργασίας και καθαρισμού ρύπων από πετρελαιοειδή (βενζίνες, ντίζελ, λάδια), χλωριομένους οργανικούς διαλύτες και τοξικά βαριά μέταλλα. Έχει εκπονήσει μελέτες περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων, εκτίμησης επικινδυνότητας, εκπομπών και διασποράς ρύπων, μελέτες σκοπιμότητας και επιτευξιμότητας διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας, βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, πρακτικών και μεθόδων. Έχει εργαστεί ως τεχνικός σύμβουλος σε έρευνες αερίων ρύπων στο υπέδαφος, πιλοτικές δοκιμές άντλησης, γεωχημικές οξειδωαναγωγικές μελέτες σε υπόγεια ύδατα, καθώς και παρείσδυσης ατμών σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Έχει επιβλεψει τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και βελτιστοποίηση συστημάτων υπογείων και υπεργείων τεχνικών καθαρισμού όπως βιολογικός καθαρισμός, ελεγχόμενη φυσική εξασθένηση φορτίου, άντληση και αναρρόφηση πετρελαιοειδών, διφασική αναρρόφηση, άντληση υπογείων αερίων, χημική οξείδωση και αναγωγή, κ.α. Έχει δημοσιεύσει σειρά από τεχνικά άρθρα και μελέτες σε διεθνή συνέδρια, είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewed), και έχει διδάξει μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων επαγγελματικης αδειας. Ως ερευνητής έχει θεμελιώσει μια νέα μέθοδο παροχής αερίων αναγωγικών μέσων με βάση το υδρογόνο, για την αναερόβια βιοαποδόμηση πολυχλωριομένων οργανικών διαλυτών με κυριες εφαρμογές το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2001 Διδακτορικό, Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio Διατριβή: Anaerobic Bioventing for Treatment of Vadose Zone Soils Contaminated with Highly Chlorinated Organic Compounds Σύμβουλος Καθηγητής: M. T. Suidan 1995 Μεταπτυχιακές Σπουδές, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, University of Southern California, Los Angeles, California 1993 Δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Διατριβή: Μελέτη κινητικών μοντέλων απολύμανσης (χλωρίωση, θερμική και υπεριώδης ακτινοβολία) Sp. Pseudomonas Denitrificans Σύμβουλος Καθηγητής: Γ. Λυμπεράτος 1988 Απόφοιτος του Πρότυπου Γυμνασίου-Λυκείου Πατρών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Αρ. Μητρώου και ειδικότητα Χημικού Μηχανικού Επαγγελματική Άδεια Πολιτικού Μηχανικού στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας (Αρ. Μητρώου C67135) Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημíας Μηχανικών Περιβάλλοντος και ειδικότητα στα επικύνδυνα απόβλητα ( ) 40-ώρη Πιστοποιημένη Εκπαίδευση σε Υγειονομική Ασφάλεια Έργων OSHA (29 CFR ) και 8-ώρες ετήσιες ανανεώσεις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (2011-σήμερα) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΠΑΤΡΑ) 2011-ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜACTEC ENGINEERING AND CONSULTING, IRVINE, CA) Honeywell Specialty Materials (Fortune 100), El Segundo, CA: Υπεύθυνος και διευθύνων μηχανικός για σχεδιασμό, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αποκατάστασης εδαφών και υδροφόρου ορίζοντα από χλωριομένους (χλωροφόρμιο, τετραχλωρομεθάνιο, τριχλωροεθυλένιο) και πολυχλωροφλωριομένους διαλύτες (Η-CFCs). Λόγω της πτητικότητας και του χαμηλού συντελεστή απορρόφησης σε ενεργοποιημένο άνθρακα, επιλέχτηκε σύστημα συμπύνκωσης και ψύξης των αντλούμενων ατμών. Το σύστημα υπό εγκατάσταση έχει εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα και είναι το μεγαλύτερο σε παρόμοια εφαρμογή στην Καλιφόρνια. Προυπολογισμός έργου: $9,500,000. Olin Corporation, Lake Charles, Louisiana: Εμπειρογνώμονας σε ομάδα εκπόνησης μελέτης για μακροχρόνιο σχεδιασμό και προετοιμασία εναλλακτικών λύσεων σε υπό λειτουργία εργοστασιακή μονάδα. Οι ρύποι του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα περιλαμβάνουν σώνθετο μίγμα από χλωριομένους (χλωροφόρμιο, τετραχλωρομεθάνιο, τριχλωροεθυλένιο, κτλ) διαλύτες. Οι εναλλακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν θερμικές μεθέδους, χημικές, βιολογικές όσο και επί τόπου εκσκαφή και επεξεργασία. Προυπολογισμός μελέτης: $45,000. Los Angeles Unified School District, Los Angeles, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για επίβλεψη σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος αποκατάστασης εδαφών από ρύπους τριχλωροεθυλενίου. Το έργο περιλαμβάνει σύστημα άντλησης ατμών και επεξεργασία με ενεργό άνθρακα, και οξείδωσης του υδροφόρου ορίζοντα με υπερμανγγανικό κάλιο. Προυπολογισμός έργου: $2,500,000. Honeywell/Allied Signal, Los Angeles, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για εκπόνηση τεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για αποκατάσταση εδαφών απο υψηλά επίπεδα 1,1,1-τριχλωροεθανίου και 1,4-διοξάνιου και λοιπούς πολυχλωριομένους διαλύτες. John Wayne Airport, Irvine CA: Επίβλεψη (third party review) μελέτης και εγκατάστασης συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης (Selective Catalytic Reduction) σε υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (cogeneration plant). Το σύστημα χρησιμοποιεί αμμωνία για την εξουδετέρωση οξειδίων του αξώτου (NOx). Insurance Company Client, Los Angeles County, CA: Τεχνική υποστήριξη σε πολύπλοκο έργο αποκατάστασης εδαφών από πτητικούς διαλύτες και perchlorate. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (LINDMARK ENGINEERING, LONG BEACH, CA) Los Angeles Unified School District: Υπεύθυνος μηχανικός για την λειτουργεία συστήματος άντλησης και επεξεργασίας υπογείων υδάτων και εδαφών μολυσμένων με συνδυασμό χλωριομένων διαλυτών και πετρελαιοειδών. Shatto Investment Company, Los Angeles, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και βελτιστοποίηση συστήματος χημικής οξείδωσης με οζονισμό υπογείων υδάτων μολυσμένων με πετρελαιοειδή από διαρροή δεξαμενής καυσίμων. Τέως Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (Mobil), Newhall, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για την λειτουργεία και βελτιστοποίηση συστήματος εδαφικής αναρρόφησης, εκπόνηση μελέτης υγειονομικών επιπτώσεων και προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς ρύπων σε διαρροή πετρελαιοειδών από υπόγεια δεξαμενή καυσίμων. Η μόλυνση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των τριάντα μέτρων, και η υπόθεση έκλεισε από τις αρμόδιες αρχές μετά από επιτυχή καθαρισμό. Merry Go Round Cleaners, Los Angeles, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για την εγκατάσταση, λειτουργία και βελτιστοποίηση συστήματος διφασικής άντλησης υπογείων νερών και εδαφών μολυσμένων με τετραχλωροαιθυλένιο (πυκνό μη υδατοειδές υγρό) απο διαρροή στεγνοκαθαριστήριου. Το υπέδαφος χαρακτηρίζεται απο άργιλο και ίλυ χαμηλής διαπερατότητας και διπλό υδροφόρο ορίζοντα. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (NASA Oil), Santa Monica, CA: Υπεύθυνος και επιβλέπων μηχανικός για την λειτουργία και βελτιστοποίηση συστήματος διφασικής άντλησης και αερισμού του υδροφόρου ορίζοντα μολυσμένου με επιπλέοντα πετρελαιοειδή απο διαρροή δεξαμενής καυσίμων (βενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλια και μεθυλ-τετρ-βουτυλαιθέρα). Σχεδίασε και εγκατέστησε σύστημα οξυγόνωσης του υδροφόρου ορίζοντα με μεμβράνες από σπηλαιώδεις ίνες (hollow fiber) για την επιτάχυνση του ρυθμού βιοαποδόμησης. Η μόλυνση είχε επεκταθεί στον υδροφόρο ορίζοντα σε απόσταση της τάξεως των διακοσίων πενήντα μέτρων. CIP Real Estate, Northridge, CA: Υπέυθυνος και επιβλέπων μηχανικός για πιλοτικές δοκιμές, σχεδιασμό και λειτουργεία συστήματος εδαφικής άντλησης και χημικής οξείδωσης (με συνδυασμό όζοντος και υπεροξειδίου του υδρογόνου) του υδροφόρου ορίζοντα μολυσμένου με τετραχλωροαιθυλένιο απο διαρροή στεγνοκαθαριστήριου. Επεξεργασία Αποβλήτων για Διάφορες Βιομηχανικές, Δημοτικές και Πετρελαικές Εταιρίες (Los Angeles, Ventura, Orange & Riverside Counties: Υπεύθυνος και επιβλέπων, ή σύμβουλος μηχανικός σε σχεδιασμό συστημάτων

3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5 απορρύπανσης, έκδοση αδειών καθώς και διαπραγματεύσεις των επιπέδων καθαρισμού με τις αρμόδιες αρχές, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων, μοντελοποίηση διεργασιών, εμπειρογνώμονας σύμβουλος και διαχειριστής έργων. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ (TAIT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INC. SANTA ANA CA) Πρατήριο Καυσίμων, Yorba Linda, CA: Υπεύθυνος μηχανικός για την λειτουργία συστήματος διφασικής άντλησης και επεξεργασίας υπογείων νερών για καθαρισμό πετρελαιοειδών. Σύνταξη μελετών και έκδοση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Πρατήριο Καυσίμων, Los Angeles, CA: Υπεύθυνος για την εφαρμογή συστήματος χημικής οξείδωσεως με αντιδράσεις Fenton για επεξεργασία υπογείων νερών από υπόλοιπα πετρελαιοειδών. Βιομηχανική μονάδα, Sta-Lube, Rancho Dominguez, CA: Υπεύθυνος για την εκπόνηση μελέτης υγειονομικών επιπτώσεων και εκτίμηση επικινδυνότητας; προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς ρύπων, και εκτίμηση έκτασης ρύπων απο διαρροή διχλωρομεθανίου (πυκνό μη υδατοειδές υγρό). Los Angeles County Sheriff s Department, Santa Clarita, CA: Υπεύθυνος για πιλοτικές δοκιμές και σχεδιασμό συστήματος διφασικής άντλησης και επεξεργασίας υπογείων νερών και εδαφών για καθαρισμό επιπλεόντων πετρελαιοειδών (βενζίνες και ντίζελ) στον υδροφόρο ορίζοντα. Εκπόνησε μελέτη προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς και εισηγητική πρόταση στην ιθύνουσα αρχή. Πετρελαικός & Ενεργειακός Όμιλος (Kinder Morgan Energy Partners), Wilmington, CA: Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, λειτουργία και βελτιστοποίηση συστήματος άντλησης επιπλεόντων καυσίμων αεροπλάνων (JET-A) απο τον υδροφόρο ορίζοντα σε βάθος περίπου είκοσι μέτρων και πάχος ενός μέτρου. Εργολαβικός Όμιλος (Lennar Homes), Irvine, CA: Υπεύθυνος για την εκπόνηση μελέτης υγειονομικών επιπτώσεων και εκτίμηση επικινδυνότητας απο διαρροή πετρελαιοειδών και διασπορά με διήθηση καθώς και αέρια και υγρή διάχυση. Χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα μεταφοράς Johnson and Ettinger, VLEACH, ATRANS, και στατιστικής ProUCL. Central Utilities Facility, County of Orange, CA: Υπεύθυνος για μειοδοτικό διαγωνισμό σχεδιασμού συστήματος διφασικής άντλησης και επεξεργασίας υπογείων νερών και εδαφών για καθαρισμό πετρελαιοειδών (βενζίνες και ντίζελ). Τέως πρατήριο υγρών καυσίμων (Unocal 66), Huntington Beach, CA: Υπεύθυνος για την περιοδική λειτουργία συστήματος διφασικής άντλησης και επεξεργασίας υπογείων νερών και εδαφών για καθαρισμό πετρελαιοειδών. Εκπόνησε μελέτη επιτευξιμότητας και σχεδίασε σύστημα βιοαερισμού. Huntington Beach School District, Huntington Beach, CA: Υπεύθυνος για την εκπόνηση εκτιμήσεως ατμών μεθανίου από παλαιά χωματερή καθώς και υπόλοιπα πετρελαιοπηγών σε σχολική μονάδα. Σχεδίασε και επέβλεψε την εγκατάσταση συστήματος αδρανούς εξαερισμού. Διάφορες Βιομηχανικές, Αεροδιαστημικές, Πετρελαικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες: Υπεύθυνος για την εκτίμηση λειτουργίας, και εκτέλεση έργων απορρύπανσης εδαφών και υδροφόρου ορίζοντα. Εκπόνησε τεχνικές μελέτες για την λειτουργία των συστημάτων καθαρισμού, την μοντελοποίηση των διεργασιών και των φαινομένων μεταφοράς ρύπων, καθώς και μελέτες υγειονομικών επιπτώσεων και εκτίμησης επικινδυνότητας. Βοήθησε στην προετοιμασία προσφορών και στην επικοινωνία με τους πελάτες. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, UNIV. OF CINCINNATI, OHIO) Θεμελίωσε την μέθοδο αναερόβιου βιοαερισμού, μια νέα μέθοδο βιοαποδόμησης πολυχλωριομένων οργανικών διαλυτών με παροχή αερίων αναγωγικών μέσων (αέριο μείγμα υδρογόνου) στην ακόρεστη υπεδαφική ζώνη. Σχεδίασε πειραματικές στήλες αποχλωρίωσης τετραχλωροαιθυλενίου ως αποδεικτική αρχή. Επίσης έκανε πιλοτικά πειράματα, προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς, καθώς και πλάνα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας αποτελεσμάτων. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με τη Αμερικανική Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος (USEPA) και τον κρατικό ερευνητικό οργανισμό Battelle. Τα αποτελέσματα της έρευνας δοκιμάστηκαν από την USEPA σε μονάδα στεγνοκαθαριστήριου στο Salinas (Kansas). ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, UNIV. OF SOUTHERN CALIFORNIA) Μεταπτυχιακές Σπουδές, Χημική Μηχανική, University of Southern California. GPA: 3.65/4.0 Επίβλεψη εργαστηριακών πειραμάτων, βοηθός καθηγητών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Πέρασε επιτυχώς τις προδιδακτορικές εξετάσεις. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ (116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ, ΑΡΑΞΟΣ) Εχει εκπληρωσει τις στρατιωτικες υποχρεωσεις στην 116 Πτέρυγα Μάχης της Ελληνικής Πολεμικης Αεροπορίας, στον Άραξο Αχαίας.

4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Λογισμικά: Computer: Ξένες Γλώσσες: Modflow, Modpath, MT3D & RT3D, FEHM, UTCHEM, FLUENT/UNS, STORM, SWIMM, ASPEN, AQUESOLV, AUTOCAD, Tecplot, Mathematica, Vis5D, Sigma Plot, Surfer, MS Office, Project/Access, etc. Καταρτισμένος σε Fortran, C++, γνώση Unix, Matlab. Γνωρίζει ποικιλία υπολογιστικών μεθόδων, όπως πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, επαναληπτικές μεθόδους και μεθόδους αντιστροφής. Αγγλική (ως μητρική), γνώση Γερμανικής. ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ American Institute of Chemical Engineers (AICHE) International Water Association (IWA) Water Environment Federation (WEF) California Groundwater Association (GRA) American Geophysical Union (AGU) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Mihopoulos, P. G.; Suidan, M. T.; Sayles, G. D.; Kaskassian S. 'Numerical modeling of oxygen exclusion experiments of anaerobic bioventing' Journal of Contaminant Hydrology, 58 (2002), Mihopoulos, P. G.; Sayles, G. D.; Suidan, M. T.; Shah, J.; 'Vapor Phase Treatment of PCE in soil columns by lab-scale anaerobic bioventing' Water Research, v. 34 (2000), no. 12, pp Sayles, G.D.; Mihopoulos, P.G.; Suidan, M. T.; 'Anaerobic Bioventing of PCE'. In Situ and On Site Bioremediation: Vol. 1, B.C. Alleman and A. Leeson, Eds., 1997, Battelle Press, Mihopoulos, P. G.; Sayles, G. D.; Suidan, M. T.; Shah, J. 'Anaerobic Bioventing of PCE in the Unsaturated Zone'. Proc. of the WEF 70 th, Annual Conference & Exposition, Chicago, Illinois, U.S.A., October 18-22, 1997, 1, Mihopoulos, P. G.; Suidan, M. T.; Sayles, G. D.; 2001 'Complete remediation of PCE contaminated unsaturated soils by sequential anaerobic-aerobic bioventing', Water Science & Technology, Vol 43 No 5 pp Shah, J.; Suidan, M. T.; Sayles, G. D.; Mihopoulos, P. G.; 2001 'Anaerobic Bioventing of Unsaturated Zone contaminated with DNT and DDT', Water Science & Technology, Vol 43 No 2 pp Mihopoulos P. G., 'Disinfection of sp. Pseudomonas Denitrificans by chlorination, UV irradiation and thermal treatment', Diploma thesis, University of Patras, Greece, ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ In-well stripping/re-circulation and two-phase extraction methods: Applications and enhancements for Groundwater and Soil Remediation M. Pehlivan, J. Jacobs, P. Mihopoulos, 4-hr workshop presentation, 21 st Annual International Conference, Association for Environmental Health and Sciences Foundation, March 18, 2010, San Diego, CA Environmental aspects of wastewater and storm water P. G. Mihopoulos, invited talk, American Society of Plumbing Engineers, May 2005, Commerce, CA Stimulated in situ bioremediation of MTBE in a tight soil formation using two-phase extraction P. G. Mihopoulos, D. Li, M. Pehlivan, D. Carrier, NGWA MTBE Conference, June 2002, Orange CA. Source reduction and bioremediation of MTBE during two-phase extraction' M. Pehlivan, P. G. Mihopoulos, The Third Internationa Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, May , Monterey, CA. Modeling of two phase extraction, Workshop, M. Pehlivan, P. G. Mihopoulos, In Situ andonsite Bioremediation, The Sixth International Symposium, June 4-7, 2001 San Diego, CA Complete remediation of PCE contaminated unsaturated soils by sequential anaerobic-aerobic bioventing', 1st World Water Congress of the IWA, Paris, July 'Modeling of Anaerobic Bioventing Radius of Influence: Comparison with Experimental Measurements', Amer. Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, December 1999 'Anaerobic Bioventing of PCE: Transport mechanisms in the Unsaturated Zone', In Situ and On Site Bioremediation, The Fifth International Symposium, San Diego, U.S.A., April 1999.

5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, PHD, PE, BCEE ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 5 Anaerobic Bioventing: Transport and reaction mechanisms in the Unsaturated Zone", AICHE 70th, Annual Conference, Miami, Florida November 'Anaerobic Bioventing of PCE in the Unsaturated Zone', WEF 70th Annual Conference & Exposition, Chicago, Illinois, USA, Oct. 97. Anaerobic Bioventing of PCE'. In Situ and On-Site Bioremediation: The Third International Symposium, New Orleans, U.S.A., April 1997\ ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Journal of Contaminant Hydrology (Elsevier) Journal of Environmental Engineering (ASCE) Journal of Hazardous Materials (Elsevier) Bioremediation Journal (Battelle Press) Environmental Engineering Science (Mary Ann Liebert) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Διδασκαλία μαθημάτων προετοιμασίας επαγγελματικών διπλωμάτων (PE και EIT) σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής, υδατικών πόρων, χημείας και χημικής μηχανικής 2003-παρών Professional Engineering Cource Center, Irvine, CA Βοηθός σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα χημικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος , USC & UC. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ερευνητική Υποτροφεία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, University of Cincinnati, Ερευνητική Υποτροφεία, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, University of Southern California, Βραβείο, Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός, 1987 ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1970, είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Μπέκου, Χημικό Μηχανικό, και έχουν δύο κόρες, την Πολυξένη και την Κλειώ. Διεύθυνση: Φαρρών 13, Πάτρα, Σταθερό: (2611) Κινητό: (6985)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία/ Τόπος Γεννήσεως: 19/05/1978, Μεσολόγγι Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία/ Τόπος Γεννήσεως: 19/05/1978, Μεσολόγγι Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα / Επώνυμο: Βαρβάρα Συγγούνη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία/ Τόπος Γεννήσεως: 19/05/1978, Μεσολόγγι Επάγγελμα: Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 265 04 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610 996527, 2610 996534 -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Dr Διονύση Μαντζαβίνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Dr Διονύση Μαντζαβίνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Dr Διονύση Μαντζαβίνου Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EurIng Dr Διονύση Μαντζαβίνου Καθηγητή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Πάτρα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αναστάσιος Καπαγιαννίδης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 / 7 / 1981 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Ειδικότητα : Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ph.D. (κάτοχος µελετητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία Γεννήσεως: 19/05/1978 Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία Γεννήσεως: 19/05/1978 Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα / Επώνυμο: Βαρβάρα Συγγούνη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως: 19/05/1978 Επάγγελμα: Δρ. Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Phd Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Δημήτρης Κ. Φείδαρος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ Ενέργειας, PhD Διεύθυνση Κατοικίας: Δημ. Γεωργιάδου 135 Βόλος Τ.Κ. 382 21 Τηλέφωνο 24210 96758

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και επώνυμο: Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙΔΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΡΕΤΕΑ / ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' http://www.solar.demokritos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Xριστάκη A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Όνομα πατέρα: Αντώνης Όνομα μητέρας: Μαρία Ημερ. γέννησης: 7-6-1961 Τόπος γέννησης : Αμμόχωστος,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31.01.1965 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Έβρου Ιθαγένεια, υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα