ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/ ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης Κουκουναριών Τρούλου, στη νήσο Σκιάθο, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Την Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 129/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κ. Αλεξόπουλου ηµητρίου και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλτσογιάννη Γεωργίου και κας Μαµάρα Μαρίας. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική η οποία ήταν απούσα και Γραµµατέας ο κ. Χρουµπ Γιουσεφ. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης ηµήτριος Απών 2 Αδαµάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάµου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Απών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Απών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Απούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Απών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Απών

2 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 11 εσπόπουλος Κων/νος Απών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Απών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 13 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Απών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Απούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη ωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας ηµήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Απών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέµας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουµπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Απών 26 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής ηµήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης Κουκουναριών Τρούλου, στη νήσο Σκιάθο, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Το λόγο πήρε ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Βορείων Σποράδων, κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1.-Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2.-Το Π.. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/ ) Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 3.-Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/ ), σχετικό µε την εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και ισχύει σήµερα. 4.-Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ ) σχετ. µε Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία

3 περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. 5.-Την µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/ ) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετ. µε Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του του Ν.4014/ Την µε αριθµ /2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τροποποίησης της 1958/ απόφασης του Υπ. ΠΕ.Κ.Α. «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ Β 1565/ ). 7.-Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/ ) σχετ. µε την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 8.-Την Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ) περί «Κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/86». 9.-Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π /2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/2003), σχετική µε τον καθορισµό τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/ Την Κ.Υ.Α /549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Β/ ) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της Ευρωπ. Ένωσης της 21ης Μαϊου Την Κ.Υ.Α /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ ), Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης. 12.-Την µε αριθµό 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ ) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα Μέτρα, 'Όροι και Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

4 13.-Την µε αρ. πρωτ. 4192/ (Φ.Ε.Κ.2520/Β/ ) Απόφαση του Νοµάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριµµάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Ν. Μαγνησίας». 14.-Την ΚΥΑ µε αριθµ /725/2006 (ΦΕΚ383 B/ ) µε θέµα «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθµ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604)» 15.-Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α/ ) σχετικά µε τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 16.-Το Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84 Α / ) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων». 17.-Το Νόµο 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α περί προστασίας δασών) άρθρο 51 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4030/2011 και το Ν. 4062/ Την µε αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1077 Β/ ) απόφαση ΥΠΕΚΑ µε θέµα «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» 19.-Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ285/Β/2001) «Αιγιαλός, Παραλία &άλλες διατάξεις» 20.-Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/ ) ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις 21.-Το Π.. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον Eναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει. 22.-Την Κ.Υ.Α /3028/ (ΦΕΚ 1289/Β/ ) που αναφέρεται στον Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. 23.-Την Κ.Υ.Α. µε αριθµ. Η.Π /1807/Ε.103/ Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας

5 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 24.-Την Κ.Υ.Α. µε αριθµ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ) Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθµ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ» (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ Την µε αριθµό 25292/2003 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων σχετ. µε την έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 1484/Β/ ). 26.-Την ΚΥΑ µε αριθµ. οικ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» 27.-Την ΚΥΑ µε αριθµ /1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/ ) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» (Β 192) Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής» 28.-Την ΚΥΑ µε αριθµ /939/2002 (ΦΕΚ 405Β/ ) «Συµπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης... κ.λπ.» (Β 192) Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής (Β 1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παράγ. Β) αυτής» 29.-Το Π..51/2007 (ΦΕΚ 54Α/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τηθέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 30.-Την ΚΥΑ µε αριθµ οικ./2011 (ΦΕΚ 354 Β/ ) µε θέµα «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε

6 µεταγενέστερα µε την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220 Β/ ) και ισχύει σήµερα. 31.-Την Εγκύκλιο µε α.π. οικ / (Α Α: 4Α3ΥΟ-4) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) "Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις"». 32.-Την υπ αριθµ. πρωτ. 8440/1996 (ΦΕΚ 53Β/ ) Απόφαση Νοµάρχη Μαγνησίας µε θέµα «Όροι διάθεσης λυµάτων και υγρών αποβλήτων στον Παγασητικό Κόλπο και λοιπούς υδάτινους αποδέκτες του Νοµού Μαγνησίας» 33.-Την υπ αριθµ. πρωτ. οικ.5137/ Απόφαση Νοµάρχη Μαγνησίας, Καθορισµού αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των αστικών λυµάτων περιοχής Κουκουναριών νήσου Σκιάθου Νοµού Μαγνησίας 34.-Την υπ αριθµ. πρωτ. 2710/ Απόφαση Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισµός Κουκουναριών» του ήµου Σκιάθου 35.-Την υπ αριθµ. πρωτ. 3029/87601/ Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ανανέωσης ισχύος της υπ αριθµ. πρωτ. 2710/ Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισµός Κουκουναριών» στη θέση Αγία Ελένη του ήµου Σκιάθου 36.-Το µε αριθµ. πρωτ. 3088/189055/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Γενική /νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας, Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού, το οποίο πρωτοκολ. στην Υπηρεσία µας στις Σας γνωρίζουµε τα εξής : Α. ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΕΡΓΟΥ : Πρόκειται για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης Κουκουναριών Τρούλου, στη νήσο Σκιάθο, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Η επέκταση των αποχετευτικών δικτύων στην παραλιακή ζώνη Κουκουναριών και Τρούλου µε παράλληλη κατάργηση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Κουκουναριών, αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυµάτων και την προστασία του υγροτοπου

7 Κουκουναριών από την υποβάθµιση λόγω της διάθεσης αστικών λυµάτων. Ακόµα η επέκταση της υφιστάµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) θα γίνει στον διαθέσιµο χώρο της εγκατάστασης, από τη σηµερινή δυναµικότητα ΙΑ σε ΙΑ, που καλύπτει πλήρως τις θερινές ανάγκες όλης της εξυπηρετούµενης περιοχής µε χρονικό ορίζοντα 20-ετίας. Παράλληλα µε την επέκταση της Ε.Ε.Λ. θα κατασκευαστούν τα πλήρη εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της παραλιακής περιοχής Τρούλου και Κουκουναριών µαζί µε τα απαραίτητα αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς µεταφοράς των λυµάτων προς την Ε.Ε.Λ. Οι οδεύσεις των αγωγών µεταφοράς εκτός οικιστικών περιοχών προβλέπεται να γίνουν κατά µήκος υφιστάµενων δηµοτικών και επαρχιακών δρόµων στο άκρο αυτών ή στο έρεισµα. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Το δίκτυο αποχέτευσης της τουριστικής οικιστικής περιοχής Τρούλου θα αποτελείται από συλλεκτήρες βαρύτητας κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου και του δηµοτικού δρόµου προς βορρά, οι οποίοι καταλήγουν σε ένα τοπικό αντλιοστάσιο ΑΣ-6 και ένα κεντρικό αντλιοστάσιο ΑΣ-5 στο χαµηλότερο σηµείο πλησίον της παραλίας. Το δίκτυο αποχέτευσης θα συµπληρωθεί µε δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας σε υφιστάµενους δρόµους οι οποίοι καταλήγουν στους κεντρικούς συλλεκτήρες για την πληρέστερη αποχέτευση της περιοχής. Ακόµα θα αποχετευθεί η περιοχή νότια του κεντρικού δρόµου (περιοχή Τσιρµοκόκκαλο) µε αγωγούς βαρύτητας που καταλήγουν πλησίον της θάλασσας σε τοπικό αντλιοστάσιο ΑΣ-7 απ όπου οδηγούνται προς τον Συλλεκτήρα Σ5-2. Από το ΑΣ-5 τα λύµατα ανυψώνονται µέσω καταθλιπτικού αγωγού κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου προς Κουκουναριές µέχρι το υψηλότερο σηµείο (φρεάτιο ΦΦ2) και συνεχίζει αγωγός βαρύτητας µέχρι το ΑΣ-4 στην παραλία Μάραθα. Από το ΑΣ-4 µε καταθλιπτικό αγωγό τα λύµατα ανυψώνονται µέχρι τη θέση του ξενοδοχείου SKΙATHOS PALACE και συνεχίζει αγωγός βαρύτητας κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου προς Κουκουναριές. Η περιοχή των Κουκουναριών θα αποχετεύεται µε αγωγούς βαρύτητας κατά µήκος του κεντρικού δρόµου καθώς και µε δευτερεύοντες τοπικούς αγωγούς για την πλήρη αποχέτευση της περιοχής. Ακόµα θα κατασκευαστούν 2 αντλιοστάσια ΑΣ-2 στο δυτικό άκρο και ΑΣ-3 στο ανατολικό άκρο της περιοχής καθώς και το κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΣ-1 στη διασταύρωση προς Αγία Ελένη. Από εκεί τα λύµατα οδηγούνται µέσω νέου καταθλιπτικού αγωγού προς τον Βιολογικό Καθαρισµό. Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία των αγωγών φαίνονται στον κάτωθι πίνακα από όπου προκύπτει ότι το συνολικό µήκος των αγωγών (βαρύτητας και καταθλιπτικών) ανέρχεται σε ,00 µ.

8 Πίνακας: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ (µ) 1 Σ1.1 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ1.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ1(ΑΣ1- ΒΙΟΚΑ) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Σ2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ2 (ΑΣ2προς ΑΣ1) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Σ3.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ3 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ3 (ΑΣ3προς ΑΣ1) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Σ4.1 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ4.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ4(ΑΣ4 προς ΦΦ1) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Σ5.1 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ5.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ5.3 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ5(ΑΣ5 προς ΦΦ2) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Σ6.1 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Σ6.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ Κ6(ΑΣ6προς ΦΦ3) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ Κ7(ΑΣ7προς ΦΦ4) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Φ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΥΛΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Φ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Οι απαιτούµενες διάµετροι των αγωγών, όπως προέκυψαν από τους υδραυλικούς υπολογισµούς, είναι Φ200 Φ355 για τους αγωγούς βαρύτητας και Φ για τους καταθλιπτικούς αγωγούς. Το συνολικό µήκος των αγωγών (κύριοι και δευτερεύοντες) ανέρχεται σε ,00 µ., εκ των οποίων τα 2.710,00 µ. αφορούν τους κύριους αγωγούς βαρύτητας κατά µήκος κεντρικών δρόµων, τα 5.200,00 µ. αφορούν δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας και τα 3.060,00 µ. αφορούν καταθλιπτικούς αγωγούς. Τέλος, όσον αφορά στα αντλιοστάσια προτείνεται η κατασκευή πλαστικών προκατασκευασµένων θαλάµων από χυτό πολυαιθυλένιο για λόγους καλλίτερης στεγάνωσης, µείωσης των οσµών καθώς και για λόγους ευκολίας στην τοποθέτηση και έδρασή τους σε συνθήκες χαλαρών εδαφών και εντός του υδροφόρου ορίζοντα. Ακόµα τα κεντρικά Α/Σ Κουκουναριών και Τρούλου (ΑΣ-1, ΑΣ-3, ΑΣ-4 και ΑΣ-5), θα διαθέτουν εφεδρική ισχύ µε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για αδιάλειπτη λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος.

9 Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των έργων αποχέτευσης βρίσκεται εκτός της ζώνης Α απολύτου προστασίας των Κουκουναριών, ενώ παράλληλα θα καταργηθούν τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης που διέρχονται µέσα από την ζώνη Α του υγροτόπου και λόγω της κακής κατασκευής αυτών ή της διέλευσης µέσω ιδιοκτησιών αλλά και των ελλείψεων σε εφεδρική ισχύ των αντλιοστασίων. Στα αντλιοστάσια θα εγκατασταθούν δύο (2) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα (το 1 εφεδρικό) που θα καλύπτουν τις ανάγκες της 20ετίας και θα οδηγούν τα λύµατα µέσω του καταθλιπτικού αγωγού. Τα προκατασκευασµένα αντλιοστάσια θα είναι υπόγεια κυκλικής διατοµής µε οικίσκο άνωθεν. Ο υπόγειος θάλαµος των αντλιοστασίων θα περιέχει κλειστό υγρό θάλαµο λυµάτων, σύστηµα συγκράτησης στερεών, τις φυγοκεντρικές αντλίες ξηρού τύπου, τις σωληνώσεις, βάνες, κ.λπ. καθώς και σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. Στον υπερκείµενο οικίσκο θα εγκατασταθούν ο ηλεκτρικός Πίνακας µε το σύστηµα αυτοµατισµών, και όπου προβλέπεται το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος µε το δοχείο πετρελαίου. ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Η εξυπηρετούµενη περιοχή της παραλίας Κουκουναριών και Τρούλου είναι κατ εξοχήν τουριστική, µε ελάχιστο µόνιµο χειµερινό πληθυσµό και κυρίως τουριστικά καταλύµατα και εξοχικές κατοικίες που λειτουργούν το 5µηνο από µέσα Μαίου µέσα Οκτωβρίου µε αιχµή λειτουργίας τον Ιούλιο-Αύγουστο. Με βάση τον αριθµό κλινών, όπως αναλύεται στο Κεφ της Μ.Π.Ε., ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός αιχµής αποτελείται από τον µόνιµο & παραθεριστικό πληθυσµό σε ιδιόκτητες κατοικίες, τον πληθυσµό στα πάσης φύσεως τουριστικά καταλύµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, βίλλες, κλπ) καθώς και τον διερχόµενο πληθυσµό (σε ποσοστό περίπου 20%) που επισκέπτεται εστιατόρια, αναψυκτήρια και µπαρ της περιοχής. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Οι επί µέρους µονάδες της υφιστάµενης µονάδας και των έργων επέκτασης καθώς και η λειτουργία τους φαίνονται συνοπτικά στα συνηµµένα, στη Μ.Π.Ε.: (α) διάγραµµα ροής (Σχέδιο 1) και (β) Σχέδιο γενικής διάταξης του έργου (Σχέδιο 2). Συνοπτικά, η νέα εγκατάσταση µετά την επέκταση θα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήµατα : (1) Πιεζοθραστικό φρεάτιο άφιξης λυµάτων (υφιστάµενη µονάδα) (2) Μηχανική εσχάρωση και απλή παρακαµπτήρια εσχάρα (υφιστάµενη µονάδα) (3) Αεριζόµενος εξαµµωτής-λιποσυλλέκτης και αγωγός παράκαµψης (υφιστάµενη µονάδα)

10 (4) Αεριζόµενη δεξαµενή εξισορρόπησης (υφιστάµενη µονάδα) (5) Αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων (νέα µονάδα επέκτασης) (6) εξαµενή ανοξική (απονιτρικοποίησης) (επέκταση υφιστάµενης µε νέα µονάδα ) (7) ίδυµη ορθογωνική δεξαµενή αερισµού µε υποβρύχιο σύστηµα αερισµού µε διαχυτήρες επί του πυθµένα παρεχόµενο από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (επέκταση υφιστάµενης µε νέα µονάδα) (8) εξαµενές τελικής καθίζησης κωνικού πυθµένα (επέκταση υφιστάµενης µε νέα µονάδα ) (9) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απόρριψης λάσπης (επέκταση υφιστάµενης µε νέα µονάδα) (10) Αντλιοστάσιο µικτού υγρού από την δεξαµενή αερισµού στην ανοξική δεξαµενή (νέα µονάδα επέκτασης) (11) Μονάδα απολύµανσης µε υποχλωριώδες νάτριο (επέκταση υφιστάµενης µε νέα µονάδα) (12) Σύνδεση µε υφιστάµενο φρεάτιο εξόδου καθαρών (νέος αγωγός επέκτασης) (13) Παχυντής λάσπης (νέα µονάδα για το σύνολο του έργου) (14) Αφυδάτωση λάσπης µε φυγοκεντρητή (νέα µονάδα για το σύνολο του έργου) (15) Συµπληρωµατικά κτιριακά έργα όπως στέγαση έργων εισόδου, κεντρικός αποσµητής, οικίσκος φυσητήρων, κτίριο αφυδάτωσης µε υπόστεγο αφυδατωµένης λάσπης, επέκταση ηλεκτρικού πίνακα, εφεδρική ισχύς µε Η/Ζ. Ο καταθλιπτικός ΚΑΑ από το τελικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης καταλήγει στο πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα για παραµονή των υγρών επί τουλάχιστον 30 sec. Μετά το φρεάτιο αυτό, τα λύµατα περνούν διαδοχικά µε φυσική ροή από την υφιστάµενη εγκατάσταση εσχάρωσης µε αυτόµατη τοξωτή εσχάρα ανοιγµάτων 15 χιλ. και πλάτους 0,40 µ και απλή παρακαµπτήριο παρόµοιου µεγέθους, και τον υφιστάµενο αεριζόµενο εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη, όπου συγκρατούνται τα ανόργανα στερεά µεγέθους άνω των 0,2 χιλ., που θα καθιζάνουν στον πυθµένα, ενώ τα λίπη θα επιπλέουν σε παράπλευρο κανάλι ηρεµίας. Τα εσχαρίσµατα, η άµµος και τα λίπη θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία αποκοµιδής. Μετά την προεπεξεργασία τα λύµατα υπερχειλίζουν σε φρεάτιο εξόδου απ' όπου οδηγούνται στην υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης. Η δεξαµενή εξισορρόπησης προσφέρει εξοµάλυνση των έντονων ηµερήσιων διακυµάνσεων του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου και είναι επαρκούς χωρητικότητας ώστε να εξοµαλύνει τις πρωϊνές και απογευµατινές αιχµές. Η

11 δεξαµενή είναι αεριζόµενη µε σύστηµα υποβρύχιου αερισµού χονδρής φυσαλλίδας που παρέχεται από λοβοειδή φυσητήρα και είναι καλυµµένη. Εντός της δεξαµενής έχει εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών σταθερής παροχής για την τροφοδοσία της υφιστάµενης βιολογικής βαθµίδας µέσω φρεατίου µερισµού µε συρτοθυρίδες ενώ θα εγκατασταθούν και νέες αντλίες για την τροφοδοσία της νέας βιολογικής βαθµίδας. Ο µεριστής διανέµει τα λύµατα σε δύο παράλληλες δεξαµενές αερισµού και απονιτρικοποίησης, πρώτα στο ανοξικό διαµέρισµα και κατόπιν στο αερόβιο. Οι δεξαµενές παρατεταµένου αερισµού (υφιστάµενες και νέες) έχουν σχεδιαστεί για ογκοµετρική φόρτιση 0,3 kgbod5/kg MLSS και µέσο χρόνο παραµονής των λυµάτων της τάξης των 24 ωρών, ενώ η ανοξική ζώνη αποτελεί το 30% του αερισµού µε χρόνο παραµονής των υγρών 7,0 ώρες. Στην ανοξική ζώνη η ανάδευση θα παρέχεται από υποβρύχιους αναµικτήρες τύπου έλικας, ενώ στη µονάδα αερισµού ο αέρας παρέχεται από τρεις λοβοειδείς φυσητήρες, (ο ένας εφεδρικός) και δίκτυο διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας εγκατεστηµένων επί του πυθµένα. Στην έξοδο κάθε δεξαµενής αερισµού θα υπάρχει υποβρύχιο αντλιοστάσιο του µικτού υγρού προς το διαµέρισµα απονιτρικοποίησης. Στη συνέχεια τα υγρά αφού υποστούν βιολογική επεξεργασία υπερχειλίζουν σε αγωγό απ' όπου θα οδηγούνται στις δεξαµενές τελικής καθίζησης. Οι δεξαµενές θα είναι ορθογωνικής κάτοψης µε κωνικό πυθµένα για τη συλλογή της λάσπης. Η καθιζάνουσα λάσπη µέσω αεραντλιών ανακυκλοφορείται στο φρεάτιο µερισµού παροχής µε ξεχωριστές διατάξεις για κάθε δεξαµενή καθίζησης, για να διατηρείται σταθερό το ποσοστό ενεργού ιλύος στη βιολογική επεξεργασία, ενώ η πλεονάζουσα λάσπη από τις υφιστάµενες και νέες δεξαµενές θα οδηγείται µε χειρισµό δικλείδων προς τον παχυντή λάσπης. Ο παχυντής θα είναι τετράγωνη δεξαµενή κωνικού πυθµένα µε περιστροφικό σύστηµα αναµόχλευσης για την πάχυνση της λάσπης, η οποία στη συνέχεια θα αντλείται προς τον φυγοκεντρικό διαχωριστή προκειµένου να γίνει αφυδάτωση. Κατά την αφυδάτωση θα προστίθεται και πολυηλεκτρολύτης, ενώ η αφυδατωµένη λάσπη θα αποθηκεύεται προσωρινά σε container αποκοµιδής. Μετά τις δεξαµενές τελικής καθίζησης τα διαυγασµένα υγρά περνούν στο σύστηµα απολύµανσης µε προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου από ζεύγος δοσοµετρικών αντλιών και από εκεί στο φρεάτιο εξόδου των καθαρών απ όπου οδηγούνται προς τον υφιστάµενο αγωγό εκβολής στη θάλασσα µε βαρύτητα. Η λειτουργία της υφιστάµενης εγκατάστασης µέχρι σήµερα εξασφαλίζει πλήρως τα ποιοτικά όρια εκροής, όπως αυτό ελέγχεται συστηµατικά µε αναλύσεις που εκτελεί η ΕΥΑ Σκιάθου.

12 Η ΕΕΛ ακόµα θα εφοδιαστεί µε εφεδρική ισχύ µέσω ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και τους απαραίτητους αυτοµατισµούς λειτουργίας για τις νέες µονάδες. Ακόµα προβλέπεται η κάλυψη των υφιστάµενων έργων προεπεξεργασίας και παράλληλα η εγκατάσταση µονάδας απόσµησης. Τέλος, θα παράγονται µικρές ποσότητες στερεών αποβλήτων αποτελούµενων από εσχαρίσµατα, άµµο, λίπη και αερόβια χωνευµένες λάσπες, τα οποία θα διατίθενται µετά από πάχυνση και µηχανική αφυδάτωση στον Χ.Υ.Τ.Α. του νησιού. ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Αποδέκτης των καθαρών θα είναι η θαλάσσια περιοχή στο δυτικό άκρο του νησιού της Σκιάθου, σε θέση βόρεια της παραλίας της Αγ. Ελένης. Ο αγωγός τελικής διάθεσης αποτελούµενος από χερσαίο τµήµα διατοµής D300 από αµιαντοτσιµεντοσωλήνα µήκους περίπου 620,00 µ και από υποθαλάσσιο τµήµα διατοµής D280 από ελικοειδές πολυαιθυλένιο µήκους 360,00 µ., θεωρείται επαρκής για την πρόσθετη παροχή υγρών και έτσι δεν θα γίνει καµία επέµβαση. Τα επεξεργασµένα λύµατα θα µεταφέρονται µε βαρύτητα από την εγκατάσταση επεξεργασίας προς τη θάλασσα, λόγω της σηµαντικής υψοµετρικής διαφοράς, ενώ προ της αρχής του υποθαλάσσιου τµήµατος υπάρχει φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο υποθαλάσσιος αγωγός είναι τοποθετηµένος επί του πυθµένα και στο σηµείο εκβολής σε βάθος πυθµένα 15 µ είναι κεκλιµένος λοξά προς τα επάνω. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στα πλαίσια επέκτασης της εγκατάστασης θα πρέπει να συµπληρωθούν ή επεκταθούν διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως: 1. επέκταση του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης και προσθήκη κεντρικού PLC και συστήµατος SCADA µε Η/Υ για καλύτερη παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης µε δυνατότητα τηλελέγχου και των κεντρικών αντλιοστασίων αποχέτευσης 2. επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς τις νέες µονάδες 3. επέκταση δικτύου αποχέτευσης στραγγιδίων 4. επέκταση εξωτερικού φωτισµού 5. συµπλήρωση της περιµετρικής δενδροφύτευσης της µονάδας, και 6. εγκατάσταση εφεδρικής ισχύος µε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος περίπου 80 KVA, πίνακα µεταγωγής και δοχείο πετρελαίου 500 λιτ, εντός χωριστού οικίσκου

13 για την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων λειτουργίας του εξοπλισµού σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος. Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΊΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Η κατασκευή του έργου του θέµατος δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στα κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης και της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά στην ατµόσφαιρα, οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων και ειδικότερα διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, καθορίζονται στην Κ.Υ.Α /549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Β/ ) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της Ευρωπ. Ένωσης της 21ης Μαϊου Σηµειώνεται ότι οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα της περιοχής, κατά την κατασκευή του έργου, εστιάζονται στις εκποµπές αερίων ρύπων από τη λειτουργία των µηχανήµατων που θα χρησιµοποιηθούν σ αυτό και οι οποίες είναι προσωρινές. εν αναµένεται δε, να προκαλέσουν µεταβολή στο κλίµα ή στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής. Από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού τα µόνα αέρια απόβλητα που αναµένονται είναι πιθανά αιωρήµατα παραγόµενα κατά τον αερισµό των λυµάτων. Στην εγκατάσταση χρησιµοποιείται υποβρύχιο σύστηµα αερισµού, οπότε αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά το πρόβληµα αιωρηµάτων. εδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων δεν βαρύνονται µε τοξικά ή άλλα επικίνδυνα φορτία και παράλληλα η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων επιβάλλει την αποφυγή ανάµιξης των παροχών µε αντίστοιχα τοξικά βιοµηχανικά απόβλητα ή και απόβλητα ελαιουργείων, τυροκοµείων, κ.λπ., θεωρείται βέβαιο ότι στα αιωρήµατα που πιθανόν δηµιουργούνται στο µικροπεριβάλλον της εγκατάστασης επεξεργασίας δεν εµπεριέχονται τοξικές ουσίες ή άλλη µορφή επικίνδυνης ουσίας. Ετσι, οι αέριες εκποµπές δεν αναµένεται να έχουν καµία επίπτωση τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα της περιοχής (εργασιακό και ανθρωπογενές περιβάλλον) όσο και στις καλλιέργειες. Τα ανεπεξέργαστα λύµατα και βοθρολύµατα καθώς και η παραγόµενη βιολογική λάσπη αποτελούν δυνητικές πηγές έκλυσης δυσοσµίας. Οι περισσότερες δύσοσµες ουσίες που βρίσκονται σε αστικά λύµατα και λάσπη είναι προϊόντα

14 αναερόβιας βιολογικής δράσης που αφορά οργανικές, αζωτούχες και θειούχες ενώσεις. Οι δύσοσµες ουσίες µπορεί να είναι είτε οργανικές ή ανόργανες ενώσεις. Οι πιο αντιπροσωπευτικές από τις ανόργανες δύσοσµες ενώσεις είναι η αµµωνία και το υδρόθειο. Αντίστοιχα οι οργανικές δύσοσµες ενώσεις που προέρχoνται από αναερόβια αποδόµηση οργανικών ουσιών µπορεί να είναι ένα ευρύ φάσµα απλών αµινών, αλδεϋδών, λιπαρών οξέων, οργανικών θειούχων σε συνδυασµό µε µεθάνιο, κλπ. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο σωστός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας τους, ο συχνός περιοδικός καθαρισµός των επίµαχων σηµείων έκλυσης κακοσµίας καθώς και η προσεκτική διαχείριση της γραµµής επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης µειώνουν µέχρι σχεδόν να εκµηδενίσουν τα προβλήµατα κακοσµιών και των επιπτώσεών τους στη γειτονία της περιοχής των έργων. Οι πιθανές θέσεις που ενδεχοµένως να προκληθούν κακοσµίες είναι στο χώρο της εσχάρωσης εξάµµωσης και στο χώρο µηχανικής αφυδάτωσης της λάσπης. Για το λόγο αυτό τα έργα προεπεξεργασίας λυµάτων πρόκειται να εγκλειστούν εντός κλειστού και αποσµούµενου κτιρίου, ενώ ακόµα εξαερισµός και απόσµηση θα εγκατασταθούν στο κτίριο µηχανικής αφυδάτωσης της λάσπης. Στις δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας αναµένονται οσµές µικρής έντασης (υγιής ενεργός ιλύς εκλύει οσµή βρεγµένου χώµατος) που δεν γίνονται αντιληπτές παρά µερικά µέτρα από τις µονάδες αυτές. Άλλωστε από τη βασική αρχή της λειτουργίας των δεξαµενών αερισµού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη σηπτικών συνθηκών για να δικαιολογούνται κακοσµίες. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση και καθάρισµα των χώρων αυτών (φρεάτιο υποδοχής λυµάτων, κανάλι εσχάρωσης-εξάµµωσης, µεριστής παροχής, υπερχειλιστές δεξαµενών αερισµού, καθίζησης, πάχυνσης λάσπης κλπ.), για αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων ανάπτυξης σηπτικών συνθηκών. Τέλος τα αντλιοστάσια αποχέτευσης είναι δυνητικοί χώροι έκλυση κακοσµίας και ορισµένα εξ αυτών τοποθετούνται πλησίον των οικισµών. Για το λόγο αυτό στα αντλιοστάσια που βρίσκονται πλησίον οικισµών θα εγκατασταθούν συστήµατα εξαερισµού και απόσµησης, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε αγροτικές εκτάσεις µακριά από οικισµούς και δεν αναµένεται να προκαλέσουν όχληση λόγω δυσοσµίας. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου µπορεί να υπάρξουν διαρροές πετρελαιοειδών ή λιπαντικών λόγω ατυχήµατος από βυτία ή µηχανήµατα. Για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια ισχύει το Π.. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/ ). Σηµειώνεται επίσης, ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου και λόγω της φύσης του δεν αναµένονται απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε υπόγεια ή επιφανειακά νερά και

15 µεταβολή της ποιότητάς τους. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, πρέπει να αποµακρυνθούν τα φερτά υλικά που έχουν τυχόν εναποτεθεί λόγω βροχής, καθώς και µπάζα, σκουπίδια, κλαδιά και πέτρες που πιθανόν υπάρχουν. Οι ποσότητες αυτές των αδρανών στερεών αποβλήτων µαζί µε τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν µπορούν να διατεθούν σε χώρους εγκεκριµένους (και µε περιβαλλοντική αδειοδότηση) αρµοδίως, κατόπιν υποβολής τεχνικής έκθεσης και σχετικού σχεδίου, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο µετά την ανάθεση κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότητας. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνει όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ ), και της Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ ) Μέτρα, 'Όροι και Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Σηµειώνεται ότι, στερεά απόβλητα παράγονται από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού και αφορούν στην αφυδατωµένη λάσπη και διάφορα παραπροϊόντα όπως εσχαρίσµατα, άµµος, λίπη και επιπλέοντες αφροί. Η παραγόµενη αφυδατωµένη λάσπη θα οδηγείται µε φορτηγά στον κεντρικό βιολογικό καθαρισµό της Σκιάθου όπου θα γίνεται προσθήκη ασβέστη σε προγραµµατισµένη να κατασκευαστεί µονάδα, για περαιτέρω χηµική σταθεροποίηση και µετά θα γίνεται διάθεσή της στον κεντρικό ΧΥΤΑ του νησιού. εν αναµένονται επιπτώσεις στο περιβάλλον από την διάθεση της λάσπης, καθότι αυτή θα είναι επαρκώς σταθεροποιηµένη και δεν θα µυρίζει, ενώ παράλληλα θα πρέπει κατά τη διάθεσή της να ακολουθεί διάστρωση και επικάλυψη µε εδαφικό υλικό. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα η λάσπη να χρησιµοποιηθεί σαν βελτιωτικό εδάφους και είδος οργανικού λιπάσµατος σε ελαιώνες, αφού πρώτα ελεγχθεί εργαστηριακά η καταλληλότητά της και χορηγηθεί η απαιτούµενη προς τούτο άδεια. Ακόµη από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται µικρές ποσότητες, εσχαρίσµατα και άµµος, λίπη και αφροί που αφού στραγγίσουν, θα συλλέγονται σε δοχεία αποκοµιδής και θα µεταφέρονται επίσης στο χώρο διάθεσης απορριµµάτων. Τα στερεά απορρίµµατα και οι αερόβια σταθεροποιηµένες λάσπες εφόσον προέρχονται από επεξεργασία αστικών κυρίως λυµάτων (στην περιοχή δεν υπάρχουν βιοµηχανικέςβιοτεχνικές µονάδες) δεν αναµένεται να περιέχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, οπότε δεν θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στο περιβάλλον. Αναφορικά µε τις οριακές τιµές στάθµης θορύβου, σηµειώνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής θα χρησιµοποιηθούν µηχανήµατα τα οποία θα αποτελέσουν πηγή

16 θορύβου για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (µέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου). Συνεπώς για αυτό το διάστηµα, της φάσης κατασκευής του έργου, θα πρέπει να εφαρµοσθούν οι κάτωθι Κ.Υ.Α.: 1.-Κ.Υ.Α /1613/1986 (Φ.Ε.Κ. 570/Β/ ) «περί προσδιορισµού της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 84/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985». 2.-Κ.Υ.Α /1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751/Β/1988) «περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου», σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 84/532/ΕΟΚ, 84/533/ΕΟΚ, 84/534/ΕΟΚ, 84/535/ΕΟΚ, 84/536/ΕΟΚ, 84/537/ΕΟΚ, 85/406/ΕΟΚ, 85/4067ΕΟΚ, 85/408/ΕΟΚ & 85/409/ΕΟΚ. 3.-Κ.Υ.Α /2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/2003) «περί µέτρων και όρων, για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». Σε ότι αφορά στο µέγιστο επιτρεπόµενο όριο θορύβου από τη λειτουργία των σταθερών µηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου του θέµατος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, του Π. /τος 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/ ) και ειδικότερα ως µέγιστο επιτρεπόµενο όριο θορύβου τίθενται τα 50 db (A), µετρηµένα στο όριο του γηπέδου της εν λόγω εγκατάστασης. Στην εν λόγω εγκατάσταση επεξεργασίας των λυµάτων, ο θόρυβος που θα παράγεται από το σύστηµα αερισµού αναµένεται να είναι µικρός. Ορισµένες από τις αντλίες της εγκατάστασης είναι υποβρύχιου τύπου και άλλες είναι τύπου αεραντλίας οπότε ο θόρυβος από αυτές είναι περιορισµένος, ενώ η µηχανική αφυδάτωση θα βρίσκεται εντός κλειστού κτιρίου. Ετσι στα όρια του οικοπέδου ο θόρυβος δεν αναµένεται να υπερβαίνει τα dba. Επιπλέον, η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται µακριά από κατοικηµένες περιοχές έτσι ο παραγόµενος θόρυβος δεν έχει καµία επιρροή σ' αυτές. Σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ε.Ε.Λ. τα εισερχόµενα λύµατα στην εγκατάσταση θα συγκεντρώνονται στη δεξαµενή εξισορρόπησης όπου θα υφίστανται καθίζηση των αιωρούµενων στερεών και στη συνέχεια θα υπερχειλίζουν µέσω παρακαµπτήριου αγωγού προς τον αγωγό διάθεσης. Ετσι για περίοδο διακοπής ρεύµατος µέχρι 12 ώρες δεν αναµένεται αξιόλογη επιβάρυνση του τελικού αποδέκτη λόγω της συνεχιζόµενης διάθεσης των λυµάτων. Ακόµα για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της εγκατάστασης σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος θα εγκατασταθεί µικρό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία και θα κινεί την εσχάρα, φυσητήρες εξαµµωτού, 2

17 αντλίες ανύψωσης λυµάτων προς την βιολογική βαθµίδα, και 2 φυσητήρες αερισµού, τους αναδευτήρες της ανοξικής ζώνης και τον χλωριωτή. Η παλαιά µονάδα που καταργείται έχει κατασκευασθεί σε έκταση που περιβάλλεται ως επί το πλείστον από πεύκα και σε µικρότερο βαθµό από αείφυλλα πλατύφυλλα είδη. Η θέση κατασκευής της νέας µονάδας θα προκύψει από την καθαίρεση της παλαιάς. Ετσι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες εκσκαφές πρανών του εδάφους και αποψιλώσεις βλάστησης παρά µόνο τοπικές εκσκαφές εντός του οικοπέδου για την θεµελίωση των νέων δεξαµενών. Τα χωµατουργικά υλικά που θα προκύψουν είτε θα διαστρωθούν εντός του οικοπέδου για διαµόρφωση του ελεύθερου χώρου ή κυρίως θα µεταφερθούν για διάθεση σε κατάλληλους χώρους κατόπιν ειδικής άδειας. Εποµένως η θέση της εγκατάστασης είναι οπτικά αποµονωµένη από οικισµούς καθώς και από οδικές αρτηρίες. εν αναµένεται να υπάρχει ουσιαστική οπτική επαφή µε την µονάδα, από οποιοδήποτε σηµείο της γύρω περιοχής και γενικά δεν αναµένεται να υπάρξει επιρροή στη φυσιογνωµία της περιοχής από την κατασκευή του νέου έργου. Όσον αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, αυτά είναι εν γένει υπόγεια έργα που δεν προκαλούν µορφολογικές αλλοιώσεις, εφ όσον οδεύουν κατά µήκος υφιστάµενων δρόµων, ενώ τα αντλιοστάσια αφορούν µικρής κλίµακας κατασκευές οι οποίες µε την επιλεγείσα χωροθέτηση και την κατάλληλη αρχιτεκτονική του άνωθεν οικίσκου δεν θα προσβάλλουν τη φυσιογνωµία της περιοχής. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω Εισηγούµαστε Θετικά για την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης Κουκουναριών Τρούλου, στη νήσο Σκιάθο, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας, µε έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Γενική /νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας, Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού, προκειµένου να διατυπώσουµε τις απόψεις µας επί του θέµατος και κυρίως συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, για την αντιµετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αναφερόµενο στο

18 θέµα έργο), εφόσον ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί που αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. Συµπληρωµατικά, σηµειώνεται ότι: 1.-Να οριστεί τεχνικός ασφαλείας της εγκατάστασης του θέµατος. Να οριστεί επίσης, προσωπικό µε τα ανάλογα επιστηµονικά και τεχνικά προσόντα που απαιτούνται για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του έργου του θέµατος, µε καταγραφή των αρµοδιοτήτων τους και των εργασιών που τους αναλογούν σε καθηµερινή βάση, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης και να εξασφαλιστούν τα µέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη 2-Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση και συντήρηση του έργου µε καταγραφή, σε βιβλίο που θα φυλάσσεται στην εγκατάσταση του έργου του θέµατος, όλων των ελέγχων και ενεργειών που γίνονται και αφορούν στα έργα εισόδου και στις δεξαµενές εξισορρόπησης-αερισµού-απονιτρικοποίησης, στις δεξαµενές καθίζησης, και στα αντλιοστάσια, στην απολύµανση και στην ηλεκτρική εγκατάσταση, στον έλεγχο ποιότητας εκροής µε τις σχετικές αναλύσεις και εν γένει σε όλη την εγκατάσταση. Άλλωστε µε τη σωστή λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης εξασφαλίζεται µεταξύ άλλων και η δηµόσια υγεία 3.-Οι ποσότητες των αδρανών στερεών αποβλήτων µαζί µε τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου να αποτεθούν/απορριφθούν σε χώρους εγκεκριµένους (και µε περιβαλλοντική αδειοδότηση) αρµοδίως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατόπιν υποβολής τεχνικής έκθεσης (που θα προσδιορίζει, µεταξύ άλλων, επακριβώς τον τρόπο αποκατάστασης του/των χώρου/ων απόθεσης µετά την ολοκλήρωση του έργου) και σχετικών σχεδίων, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο µετά την ανάθεση κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότητας. 4.-Κατά την κατασκευή του έργου, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και προστασία των κατοίκων της περιοχής και των εργαζοµένων στην εν λόγω εγκατάσταση (όπως περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήµανση των ζωνών έργων, κλπ). 5.-Να προσκοµιστεί στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία, εντός εξαµήνου από της λήψης της Απόφασης Ε.Π.Ο. η Οικοδοµική Άδεια της Επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισµού 6.-Ο χώρος της εγκατάστασης, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, να διατηρούνται πάντα καθαροί, απαλλαγµένοι από άχρηστα αντικείµενα και απορρίµµατα, και να συµπληρωθεί η περιµετρική δεντροφύτευση της µονάδας.

19 7.-Το µήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.K.A. και στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας ( Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΘΕ) της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, για τα επικίνδυνα υγρά και στερεά και τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 11 της Κ.Υ.Α. µε αριθµ /725/2006 [ Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 383/Β / )] και 3 της Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 8668/2007 [ Έγκριση εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 287/Β / )], καθώς και του Κεφ. 13 της Κ.Υ.Α. µε αριθµ /1159/2006 [ Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 791/Β / ).] 8.-Κάθε εβδοµάδα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της ποιότητας εκροής που θα περιλαµβάνουν αναλύσεις για BOD5, COD, αιωρούµενα στερεά, αµµωνία, νιτρικά, ολικό άζωτο, υπολειµµατικό χλώριο και ολικά κολοβακτηριοειδή, κ.λπ. και αφενός, να αρχειοθετούνται τα έντυπα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο χώρο της εγκατάστασης και αφετέρου, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία που δίνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 9.-Να τηρούνται οι όροι των αποφάσεων που αναφέρονται στα σχετ. 33, 34 & Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου του θέµατος, όπως αυτό περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας, είναι δυνατή µόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και µόνο µετά από σχετική έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 11.-Η παρούσα θετική εισήγηση µε τους προαναφερόµενους όρους και περιορισµούς δεν υποκαθιστά απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις άλλων φορέων και δεν είναι δεσµευτική για τη ιοίκηση, η οποία στο στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ύστερα από αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. µπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισµούς και διαφοροποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη την πρόταση και

20 Αποφασίζει Να εγκρίνει την Μ.Π.Ε. του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης Κουκουναριών Τρούλου, στη νήσο Σκιάθο, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας», εφόσον ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί που αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων και των ανωτέρω έντεκα (11) όρων της εισήγησης. Εγκρίνει οµόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 17. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : Επέκταση αστικής περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 648 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 8 ο : «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ 3 ο : Πρόταση αύξησης ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης νερού οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-10-2012 Αριθμ. Πρωτ:1732 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΘΕΜΑ 20 o : «Μεταφορά προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 7 Ο : «Οικονομική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συµµετοχής στις «Κοινωνικές Συµπράξεις των φορέων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΘΕΜΑ: 21 ο Eισήγηση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΘΕΜΑ: 37 ο : Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 25 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (α) για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-12-2014 Αριθµ. Πρωτ:1547 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΘΕΜΑ 22o: Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα